home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisement


ДАТИ


1238 – напад монголо-татарів на українські історико-етнічні землі. Початок загарбання України-Русі.

1246 – створення монголами на противагу Київському та Володимиро-Суздальському князівствам слухняного і повністю залежного від них Московського князівства на чолі з Михайлом Ярославичем (1246-1248).

1301 – приєднання до Московського князівства Коломни.

1302 – приєднання до Московського князівства Переяслава.

1303 – приєднання до Московського князівства Можайська.

1328 – приєднання монголами до Москви Володимирського князівства і надання ханом Узбеком Івану Калиті титулу великого князя.

1392 – приєднання до Великого Московського князівства Суздальської землі.

1463 – приєднання до Великого Московського князівства Ярославської землі.

1478 – розгром Новгородської республіки та окупація Москвою історично української Новгородської землі.

1480 – добровільна і цілком свідома передача ханом Ахматом усієї повноти своєї влади Москві як найбільш надійному та дієвому механізму встановлення монгольських методів панування над усіма землями України-Русі.

1485 – ліквідація московитами Тверського князівства.

1490 – заява Івана ІІІ про свої претензії на титул “государя всея Русі”, тобто на право окупації Москвою усіх без виключення земель України-Русі.

1510 – окупація Великим Московським князівством давніх українських історичних земель на Псковщині.

1514 – окупація московитами давніх українських етнічних земель на Смоленщині.

1523 – захоплення та окупація Москвою української Новгород-Сіверської землі.

1581 – спроба українських магнатів повернути нашу історичну Псковську і Новгородську землі.

1611 – повернення Смоленщини до складу українських земель.

1618 – повернення етнічних Новгород-Сіверських земель до України.

1667 – остаточна втрата Україною своєї Смоленської землі.

1721 – перейменування Московського царства на Росію і проголошення Російської імперії.

1764 – ліквідація Гетьманської держави та повна окупація Росією Лівобережної України. 1793 – окупація Російською імперією Правобережної України.

1795 – окупація Російською імперією Волині та давніх українських етнічних земель на заході.

1939 – окупація СРСР Західної України включно з Перемишлем, частиною Холмщини, Берестейщини та Підляшшя.

1940 – окупація СРСР українських етнічних земель на півночі Буковини та в Бессарабії. 1945 – завершення окупації спадкоємицею давньої монгольської імперії у вигляді СРСР усіх без виключення історико-етнічних українських земель, розподіл їх між своїми сателітами і включення до складу УРСР лише Закарпаття.

1991 – утворення незалежної України, але виключно в кордонах колишньої УРСР.

2004 – звільнення України-Русі від багатовікового ярма московсько-монгольських ханів.


(Підготував Святослав Семенюк)
ПОХОДЖЕННЯ МОСКВИНА | Москалі – не «рускіє» і не слов’яни |