Book: Польский язык с И.Хмелевской (Все красное)Польский язык с Иоанной Хмелевской


Joanna Chmielewska

(Иоанна Хмелевская)


Wszystko czerwone

(Всё красное)


Книгу адаптировала

Оксана Кузнецова


Под редакцией Ильи Франка


Метод чтения Ильи Франка
SPIS OSÓB

(Список /действующих/ лиц)

żywych, martwych i poszkodowanych

(живых, мертвых и пострадавших = которым нанесен ущерб)

1. ALICJA (Алиция) — wstrząsająco gościnna pani domu (потрясающе = необычайно гостеприимная хозяйка).

2. ZOSIA (Зося) — przyjaciółka Alicji (подруга Алиции), zaproszona do niej na nudny urlop (приглашённая к ней в = провести скучный отпуск).

3. PAWEŁ (Павел) — syn Zosi (сын Зоси), młodzieniec po maturze (молодой человек, недавно окончивший школу; matura — экзамен на аттестат об окончании средней школы), zaproszony na wakacje (приглашенный на каникулы).

4. EDEK (Эдек) — dawny wielbiciel Alicji (давний/бывший поклонник Алиции), zaproszony na później (приглашенный на позднее = приехать в более позднее время).

5. LESZEK (Лешек) — przyjaciel Alicji (друг Алиции), przybyły bez zaproszenia (приехавший без приглашения).

6. ELŻBIETA (Эльжбета) — córka Leszka (дочь Лешека), samodzielna młoda dama (самостоятельная молодая дама), bawiąca przejazdem (пребывающая проездом).

7. EWA (Эва) — piękna kobieta (красивая женщина), zamieszkała na stałe w Danii (постоянно проживающая в Дании), żona Duńczyka (жена датчанина).

8. ROJ (Рой) — mąż Ewy (муж Эвы), nadludzko wielbiący żonę (необычайно обожающий жену; nadludzko — нечеловечески, сверх сил).

9. ANITA (Анита) — dziennikarka przystosowana do urozmaiconego życia (журналистка, приспособленная к разнообразной жизни = разнообразию в жизни).

10. HENRYK (Хенрик) — duński mąż Anity (датский муж Аниты), człowiek anielsko spokojny (ангельски спокойный человек).

11. PAN MULDGAARD (пан Мульгор) — duński policjant (датский полицейский), mówiący po polsku (говорящий по-польски).

12. KAZIO (Казио) — ofiara uczuć do Elżbiety (жертва чувств к Эльжбете).

13. FACET W CZERWONEJ KOSZULI (тип в красной рубахе) — postać tajemnicza (таинственный персонаж), plącząca się po wydarzeniach (путающийся = фигурирующий в происшествиях).

14. WŁODZIO (Влодек) — przyjaciel Alicji (друг Алиции), zaproszony ogólnie (приглашенный вообще = без определенного срока).

15. MARIANNE (Марианн) — szwajcarska żona Włodzia (швейцарская жена Влодека), zaproszona z nim razem (приглашенная /приехать/ вместе с ним).

16. AGNIESZKA (Агнешка) — antagonistka Elżbiety (антагонистка Эльжбеты), zaproszona z koniecz­ności (приглашенная из-за необходимости = вынужденно).

17. CIOTKA (тетка) — duńska staruszka (датская старушка) obdarzona nadmiarem wigoru (наделенная избытком темперамента = необычайным темпераментом), wcale nie zapraszana (не приглашенная вообще).

18. KANGURZYCA (Кенгуриха) — idiotka z Australii (идиотка из Австралии), objawiająca się tylko telefonicznie (появляющаяся только по телефону) w niewłaściwych chwilach (в неподходящие моменты).

19. GRETA (Грета) — duńska kuzynka Alicji (датская кузина Алиции), budząca kontrowersyjne zdania (будящая/вызывающая противоречивые мнения = эмоции).

20. BOBUŚ (Бобусь) — dawny przyjaciel (бывший друг), później wróg Alicji (позднее = потом враг Алиции), przybyły z Anglii (приехавший из Англии).

21. BIAŁA GLISTA (Белая Глиста) — flama Bobusia (зазноба Бобуся), przybyła z Polski (приехавшая из Польши).

22. PANI HANSEN (пани Хансен) — sprzątaczka Alicji (уборщица Алиции), niewinna ofiara nazwiska (невинная жертва фамилии).

23. THORSTEN (Торстен) — siostrzeniec Alicji (племянник = сын сестры Алиции), młodzieniec niezwykle sympatyczny (необычайно симпатичный молодой человек).

24. OBCY CZŁOWIEK (посторонний человек = пассажир), PRZYPADKOWO WIEZIONY NA ŁEBKA (которого случайно подвозили налево).

25. LILIAN (Лилиан) — znajoma Alicji (знакомая Алиции), kobieta rzadkiej urody (женщина редкой красоты; uroda — красота).

26. HERBERT (Герберт) — syn przyjaciół Alicji (сын друзей Алиции), zesłany z nagła przez Opatrzność (внезапно = нежданно посланный Провидением).

27. ANNE LIZE (Анна-Лиза) — żona Herberta (жена Герберта).

28. AUTORKA (автор) — przyjaciółka Alicji (подруга Алиции), zaproszona na wcześniej (приглашенная на раньше = приехать в более раннее время).


SPIS OSÓB

żywych, martwych i poszkodowanych

1. ALICJA — wstrząsająco gościnna pani domu.

2. ZOSIA — przyjaciółka Alicji, zaproszona do niej na nudny urlop.

3. PAWEŁ — syn Zosi, młodzieniec po maturze, zaproszony na wakacje.

4. EDEK — dawny wielbiciel Alicji, zaproszony na później.

5. LESZEK — przyjaciel Alicji, przybyły bez zaproszenia.

6. ELŻBIETA — córka Leszka, samodzielna młoda dama, bawiąca przejazdem.

7. EWA — piękna kobieta, zamieszkała na stałe w Danii, żona Duńczyka.

8. ROJ — mąż Ewy, nadludzko wielbiący żonę.

9. ANITA — dziennikarka przystosowana do urozmaiconego życia.

10. HENRYK — duński mąż Anity, człowiek anielsko spokojny.

11. PAN MULDGAARD — duński policjant, mówiący po polsku.

12. KAZIO — ofiara uczuć do Elżbiety.

13. FACET W CZERWONEJ KOSZULI - postać tajemnicza, plącząca się po wydarzeniach.

14. WŁODZIO — przyjaciel Alicji, zaproszony ogólnie.

15. MARIANNE — szwajcarska żona Włodzia, zaproszona z nim razem.

16. AGNIESZKA — antagonistka Elżbiety, zaproszona z koniecz­ności.

17. CIOTKA — duńska staruszka obdarzona nadmiarem wigoru, wcale nie zapraszana.

18. KANGURZYCA — idiotka z Australii, objawiająca się tylko telefonicznie w niewłaściwych chwilach.

19. GRETA — duńska kuzynka Alicji, budząca kontrowersyjne zdania.

20. BOBUŚ — dawny przyjaciel, później wróg Alicji, przybyły z Anglii.

21. BIAŁA GLISTA — flama Bobusia, przybyła z Polski.

22. PANI HANSEN — sprzątaczka Alicji, niewinna ofiara nazwiska.

23. THORSTEN — siostrzeniec Alicji, młodzieniec niezwykle sympatyczny.

24. OBCY CZŁOWIEK, PRZYPADKOWO WIEZIONY NA ŁEBKA.

25. LILIAN — znajoma Alicji, kobieta rzadkiej urody.

26. HERBERT — syn przyjaciół Alicji, zesłany z nagła przez Opatrzność.

27. ANNE LIZE — żona Herberta.

28. AUTORKA — przyjaciółka Alicji, zaproszona na wcześniej.— Allerød to wcale nie znaczy „wszystko czerwone” («Аллеред» вовсе не означает «все красное») — powiedziała z niezadowoleniem Alicja (сказала с неудовольствием = недовольно Алиция). — Nie wiem (не знаю), skąd ci taki idiotyczny pomysł przyszedł do głowy (откуда = как такая дурацкая мысль пришла тебе в голову).

Były to niemal pierwsze słowa (это = таковыми были почти/чуть ли не первые слова), jakimi powitała mnie (какими/которыми она меня встретила), kiedy wysiadałam z pociągu w Allerød (когда я сошла с поезда в Аллеред). Stałyśmy przed stacją (мы стояли перед вокзалом) i czekałyśmy na taksówkę (и ждали такси; czekać na coś — ждать чего-л.). Gdyby umiała przewidzieć najbliższą przyszłość (если бы она умела = могла предвидеть ближайшее будущее), zapewne zaprotestowałaby przeciwko tłumaczeniu znacznie gwałtowniej (наверное, запротестовала бы против /такого/ перевода более бурно).

— Tylko co (только что = а что)? — spytałam (спросила я) — „Rød” to jest czerwony («ред» это значит «красный»), a „alle” to wszystko (а «алле» это «все»).

— Można wiedzieć w jakim języku (можно знать/узнать, на каком языке)?

— Pośrednim, między niemieckim i angielskim (на среднем, между немецким и английским).

— A, pośrednim (а, среднем) ... Słuchaj no (послушай), co ty masz w tej walizce (что ты имеешь = у тебя в этом чемодане)?!

— Twój bigos (твой бигос), twoją wódkę (твою водку = твоя водка), twoje książki (твои книги), twój wazonik (твоя вазочка), twoją kiełbasę (твою колбасу = твоя колбаса) ...


— Allerød to wcale nie znaczy „wszystko czerwone” — powiedziała z niezadowoleniem Alicja. — Nie wiem, skąd ci taki idiotyczny pomysł przyszedł do głowy.

Były to niemal pierwsze słowa, jakimi powitała mnie, kiedy wysiadałam z pociągu w Allerød. Stałyśmy przed stacją i czekałyśmy na taksówkę. Gdyby umiała przewidzieć najbliższą przyszłość, zapewne zaprotestowałaby przeciwko tłumaczeniu znacznie gwałtowniej.

— Tylko co? — spytałam — „Rød” to jest czerwony, a „alle” to wszystko.

— Można wiedzieć w jakim języku?

— Pośrednim, między niemieckim i angielskim.

— A, pośrednim... Słuchaj no, co ty masz w tej walizce?!

— Twój bigos, twoją wódkę, twoje książki, twój wazonik, twoją kiełbasę...


— Swojego nic nie masz (а своего у тебя ничего нет)?

— Owszem, maszynę do pisania (конечно, есть, пишущая = печатная машинка). „Rød” to jest czerwony («ред» это значит красный) i koniec (и конец = не спорь), postanowiłam (я /так/ решила)!

— Nic podobnego (ничего подобного). „Rød” to jest takie coś jak poręba («ред» это что-то/нечто такое как = вроде просеки). Taki wyrąbany las (такой вырубленный лес). Takie coś w tym rodzaju (что-то в том роде = вроде; w rodzaju czegoś — вроде чего-л.), takie że rosło (такое = того, что росло), usunęli i nie ma (убрали/удалили/устранили и нет).

Nadjechała taksówka (подъехало такси) i przy pomocy kierowcy (и при помощи водителя) upchnęłyśmy się w środku (мы запихнули/засунули себя внутрь) razem z moimi bagażami (вместе с моими багажами = моим багажом) na te trzy minuty drogi (на те три минуты дороги), której przebycie piechotą (переход/преодоление которой пешком) potworny ciężar walizki (ужасная тяжесть чемодана) całkowicie wykluczał (полностью исключала). Nie przestałam upierać się przy swoim (я не перестала упираться = упорно настаивать на своем).

— „Rød” to jest czerwony i wszyscy o tym wiedzą («ред» — это /значит/ красный и все об этом знают), a o porębie nikt nie słyszał (а о просеке никто не слышал). Skoro usunęli i nie ma (раз убрали и нет), to nie ma o czym mówić (то /и/ говорить не о чем). Allerød to jest wszystko czerwone («Аллеред» это есть/значит «все красное») ...

— Sama jesteś czerwona (сама ты красная). Sprawdź sobie w słowniku (проверь себе/проверь в словаре) i nie mów bredni (и не говори чепухи) — zirytowała się Alicja (рассердилась Алиция).


— Swojego nic nie masz?

— Owszem, maszynę do pisania. „Rød” to jest czerwony i koniec, postanowiłam!

— Nic podobnego. „Rød” to jest takie coś jak poręba. Taki wyrąbany las. Takie coś w tym rodzaju, takie że rosło, usunęli i nie ma.

Nadjechała taksówka i przy pomocy kierowcy upchnęłyśmy się w środku razem z moimi bagażami na te trzy minuty drogi, której przebycie piechotą potworny ciężar walizki całkowicie wykluczał. Nie przestałam upierać się przy swoim.

— „Rød” to jest czerwony i wszyscy o tym wiedzą, a o porębie nikt nie słyszał. Skoro usunęli i nie ma, to nie ma o czym mówić. Allerød to jest wszystko czerwone...

— Sama jesteś czerwona. Sprawdź sobie w słowniku i nie mów bredni — zirytowała się Alicja.


Była w ogóle wściekła i zdenerwowana (она вообще была разъяренная/бешенная и нервная), co rzucało się w oczy (что бросалось в глаза). Nie zdążyłam dowiedzieć się dlaczego (я не успела узнать, почему), bo całą drogę zajęło nam wszystko czerwone (поскольку всю дорогу нам заняло = у нас ушло на «все красное»), potem zaś okazało się (а потом оказалось), że w domu kłębi się tłum ludzi (что в доме клубится толпа народа; kłębić się — клубиться, бурлить) i nie ma żadnej możliwości spokojnie porozmawiać (и нет никакой возможности спокойно поговорить), szczególnie że wszystkim czerwonym w mgnieniu oka zaraziłam (особенно потому, что я мгновенно заразила «всем красным») całe towarzystwo (всю компанию). Tłumaczenie (перевод), ku wzmożonej furii Alicji (к = несмотря на сильную ярость/неистовство Алиции; wzmożony — усиленный, повышенный), znalazło powszechne uznanie (нашло всеобщее признание = всем пришелся по вкусу).

— Rozlokuj się, umyj (располагайся, умойся/умывайся), rób, co chcesz (делай, что хочешь), tylko nie zawracaj mi teraz głowy (только не морочь мне сейчас голову) — powiedziała niecierpliwie (нетерпеливо сказала она). — Zaraz przyjdzie reszta gości (сейчас придут остальные гости) ...


Była w ogóle wściekła i zdenerwowana, co rzucało się w oczy. Nie zdążyłam dowiedzieć się dlaczego, bo całą drogę zajęło nam wszystko czerwone, potem zaś okazało się, że w domu kłębi się tłum ludzi i nie ma żadnej możliwości spokojnie porozmawiać, szczególnie że wszystkim czerwonym w mgnieniu oka zaraziłam całe towarzystwo. Tłumaczenie, ku wzmożonej furii Alicji, znalazło powszechne uznanie.

— Rozlokuj się, umyj, rób, co chcesz, tylko nie zawracaj mi teraz głowy — powiedziała niecierpliwie. — Zaraz przyjdzie reszta gości...


Bez zbytniego trudu pojęłam (без излишнего = особого труда я поняла; zbytni — излишний, чрезмерный), że trafiłam do Allerød (что я попала в Аллеред) akurat na zebranie towarzyskie średnich rozmiarów (как раз на товарищескую встречу средних размеров; zebranie — собрание, встреча; rozmiar — размер, величина), dość długo jednak nie mogłam się zorientować (однако, довольно долго я не могла сориентироваться), kto jest gościem stałym (кто является гостем постоянным), a kto chwilowym (а кто временным). Informacji udzielił mi Paweł (информацию мне предоставил Павел), syn Zosi (сын Зоси), naszej wspólnej przyjaciółki (нашей общей подруги/приятельницы), która stanowczo odmówiła konwersacji z kimkolwiek (которая решительно отказалась от диалогов с кем-либо/кем бы то ни было), do nieprzytomności zaabsorbowana przygotowaniem (безумно/очень сильно поглощенная/занятая приготовлением; nieprzytomność — обморок, бессознательное состояние) odpowiednio wytwornego posiłku (соответствующей /случаю/ изысканной еды; posiłek — еда (завтрак, обед, ужин)).


Bez zbytniego trudu pojęłam, że trafiłam do Allerød akurat na zebranie towarzyskie średnich rozmiarów, dość długo jednak nie mogłam się zorientować, kto jest gościem stałym, a kto chwilowym. Informacji udzielił mi Paweł, syn Zosi, naszej wspólnej przyjaciółki, która stanowczo odmówiła konwersacji z kimkolwiek, do nieprzytomności zaabsorbowana przygotowaniem odpowiednio wytwornego posiłku.


— Jak myśmy przyjechali (когда мы приехали), to Elżbieta już była (то Эльжбета уже была /тут/) — powiedział (сказал он). — I jest (и есть). Edek przyjechał zaraz po nas (Эдек приехал сразу после нас), trzy dni temu (три дня назад), a Leszek dzisiaj rano (а Лешек сегодня утром). Z wizytą przychodzą cztery sztuki (с визитом приходят четыре штуки = четверо), Anita z Henrykiem i Ewa z tym (Анита с Хенриком и Эва с этим), jak mu tam (как его там), Rojem (Роем). Alicja jest wściekła (Алиция разъяренная = в ярости), matka jest wściekła (мать разъяренная), a Edek jest pijany (а Эдек пьян).

— Bez przerwy (без перерыва)?

— Zdaje się, że tak (похоже/кажется, что да).

— A ta Sodoma i Gomora dzisiaj to z jakiej okazji (а эта Содом и Гоморра — это по какому /еще/ случаю)?

— Oblewanie lampy (обмывание = обмываем лампу).

— Jakiej lampy (какой лампы = какую лампу)?!

— W ogrodzie (в саду). To znaczy na tarasie (то есть, /я хотел сказать/, на террасе). Alicja dostała ją w prezencie imieninowym (Алиция получила его в подарок на именины) od Jensa czy kogoś tam innego z rodziny (от Йенса или кого-то там другого = еще из семьи) i musiała zainstalować (и должна была/была обязана установить/смонтировать = поставить, подвесить). Duńskie oblewanie już było (датское обмывание уже было), dzisiaj jest nasze, rodzime (сегодня наше, родное) ...


— Jak myśmy przyjechali, to Elżbieta już była — powiedział. — I jest. Edek przyjechał zaraz po nas, trzy dni temu, a Leszek dzisiaj rano. Z wizytą przychodzą cztery sztuki, Anita z Henrykiem i Ewa z tym, jak mu tam, Rojem. Alicja jest wściekła, matka jest wściekła, a Edek jest pijany.

— Bez przerwy?

— Zdaje się, że tak.

— A ta Sodoma i Gomora dzisiaj to z jakiej okazji?

— Oblewanie lampy.

— Jakiej lampy?!

— W ogrodzie. To znaczy na tarasie. Alicja dostała ją w prezencie imieninowym od Jensa czy kogoś tam innego z rodziny i musiała zainstalować. Duńskie oblewanie już było, dzisiaj jest nasze, rodzime...


Reszta gości przybyła (остальные гости уже приехали) i z zaciekawieniem przyjrzałam się Ewie i Anicie (и я с любопытством присмотрелась к Эве и Аните; zaciekawienie — интерес, любопытство; przyjrzeć się komuś, czemuś — присмотреться, приглядеться к кому-л., чему-л.), których nie widziałam prawie dwa lata (которых я не видела почти два года). Obie wypiękniały (обе похорошели; wypięknieć — похорошеть). Anita była bardzo opalona (Анита была очень загоревшая; opalać — покрывать загаром), Ewa przeciwnie (Эва наоборот), zrobiona na blado («сделанная на бледно» = бледная), tak że drobna, szczupła Anita (так что мелкая/маленькая, худенькая Анита) z wielką szopą czarnych, kędzierzawych włosów (с огромной шевелюрой /из/ черных, кудрявых волос) robiła przy niej (делала = производила при ней = на ее фоне) wrażenie Mulatki (впечатление мулатки). Jej mąż, Henryk (ее муж, Хенрик), zazwyczaj spokojny i dobroduszny (обычно спокойный и добродушный), wydał mi się jakby z lekka zdenerwowany (показался мне как бы слегка взволнованным; zdenerwować — взволновать, встревожить, расстроить). Roj, mąż Ewy (Рой, муж Эвы), wysoki, chudy, bardzo jasny (высокий, худой/тощий, очень светлый), błyskał w uśmiechu pięknymi zębami (сверкал улыбкой из белых зубов = белозубой улыбкой) i patrzył na żonę jeszcze czulej (и смотрел на жену еще нежнее/ласковей) niż przed dwoma laty (чем два года назад). Pomyślałam sobie (я подумала себе = мне подумалось), że widocznie Ewa pięknieje w atmosferze tkliwych uczuć (что, видимо, Эва хорошеет в атмосфере нежных/ласковых чувств; pięknieć — хорошеть, становиться краше), Anita zaś w atmosferze zdenerwowania i awantur (а Анита — в атмосфере волнения и скандалов).


Reszta gości przybyła i z zaciekawieniem przyjrzałam się Ewie i Anicie, których nie widziałam prawie dwa lata. Obie wypiękniały. Anita była bardzo opalona, Ewa przeciwnie, zrobiona na blado, tak że drobna, szczupła Anita z wielką szopą czarnych, kędzierzawych włosów robiła przy niej wrażenie Mulatki. Jej mąż, Henryk, zazwyczaj spokojny i dobroduszny, wydał mi się jakby z lekka zdenerwowany. Roj, mąż Ewy, wysoki, chudy, bardzo jasny, błyskał w uśmiechu pięknymi zębami i patrzył na żonę jeszcze czulej niż przed dwoma laty. Pomyślałam sobie, że widocznie Ewa pięknieje w atmosferze tkliwych uczuć, Anita zaś w atmosferze zdenerwowania i awantur.


Uroczystość w pełni rozkwitu (торжество/празднество в полном расцвете = разгаре) przeniosła się po kolacji na taras (после ужина перенеслось на террасу; przenieść się — перенестись, переехать, перебраться). Obiekt kultu (объект культа = преклонения) świecił czerwonym blaskiem (светил красным блеском) na wysokości nieco mniej niż metr (на высоте чуть меньше, чем метр; nieco — чуть, слегка), oświetlając wyłącznie nogi siedzących wokół osób (освещая исключительно ноги сидящих вокруг людей; siedzieć — сидеть; oświetlać — освещать). Wielki, płaski klosz (большой, плоский абажур), z wierzchu czarny (черный сверху), nie przepuszczał najmniejszego promyka (не пропускал ни малейшего лучика), tak że głowy i popiersia tych osób (так что головы и бюсты этих людей; popiersie — бюст (у скульптуры)) tonęły w głębokim mroku (тонули в глубоком мраке; tonąć — тонуть, утопать), za ich plecami zaś (а за их спинами) panowała ciemność absolutna (царила абсолютная темнота; panować — царить, господствовать). Samotne, wyeksponowane, purpurowe nogi (одинокие, выставленные на обозрение, пурпурные ноги; wyeksponowany — выдвинутый на первый план, выставленный на обозрение), pozbawione swoich właścicieli (лишенные своих хозяев = непонятно, кому они принадлежали), wyglądały nieco dziwnie (выглядели немного странно = странновато), ale nawet dość efektownie (но даже довольно эффектно).


Uroczystość w pełni rozkwitu przeniosła się po kolacji na taras. Obiekt kultu świecił czerwonym blaskiem na wysokości nieco mniej niż metr, oświetlając wyłącznie nogi siedzących wokół osób. Wielki, płaski klosz, z wierzchu czarny, nie przepuszczał najmniejszego promyka, tak że głowy i popiersia tych osób tonęły w głębokim mroku, za ich plecami zaś panowała ciemność absolutna. Samotne, wyeksponowane, purpurowe nogi, pozbawione swoich właścicieli, wyglądały nieco dziwnie, ale nawet dość efektownie.


Po namyśle doszłam do wniosku (после размышления = поразмыслив, я пришла к выводу; namysł — раздумье, размышление; dojść/przyjść do wniosku — прийти к выводу), że ta osobliwa instalacja (что это своеобразное/диковинное сооружение) miałaby swój głęboki sens (имело бы = в нем был бы свой глубокий смысл), gdyby Alicja bodaj przez chwilę (если бы Алиция хотя бы в течение минуты = минуту) posiedziała pod lampą w gronie gości (посидела под лампой в кругу друзей). Nogi miała najlepsze ze wszystkiego (ноги у нее были самые лучшие из всего = лучше, чем остальные части тела) i powinna je pokazywać przy każdej okazji (и она обязана/должна их показывать при каждом случае), któż inny bowiem miał to czynić (ибо кто же другой должен был это делать)? Zosia, Anita i Elżbieta były w spodniach (Зося, Анита и Эльжбета были в брюках). Ewa miała kieckę prawie do kostek (Эва имела = на Эве была юбка/платье почти по щиколотки) i wysokie lakierowane buty (и высокие лакированные ботинки = сапоги; buty — ботинки, сапоги), pozostawałam ja (оставалась я), ale na mnie jedną marnować całą lampę (но на меня одну тратить /попусту, зря/ целую = всю лампу) to doprawdy zbyteczna rozrzutność (это, на самом деле, излишняя расточительность)! Alicja stanowczo powinna (Алиция решительно/категорически должна/обязана) ...


Po namyśle doszłam do wniosku, że ta osobliwa instalacja miałaby swój głęboki sens, gdyby Alicja bodaj przez chwilę posiedziała pod lampą w gronie gości. Nogi miała najlepsze ze wszystkiego i powinna je pokazywać przy każdej okazji, któż inny bowiem miał to czynić? Zosia, Anita i Elżbieta były w spodniach. Ewa miała kieckę prawie do kostek i wysokie lakierowane buty, pozostawałam ja, ale na mnie jedną marnować całą lampę to doprawdy zbyteczna rozrzutność! Alicja stanowczo powinna...


Alicja jednak bez chwili przerwy (однако, Алиция без минуты перерыва = не переставая) krążyła pomiędzy kuchnią a tarasem (кружила между кухней и террасой), z masochistycznym uporem obsługując towarzystwo (с мазохистским упорством/упрямством обслуживая компанию). Złapałam ją w drzwiach (я поймала ее в дверях) .— Usiądź wreszcie (/да/ сядь /же/ ты наконец), na miłosierdzie pańskie (Бога ради) — powiedziałam ze zniecierpliwieniem (сказала я с нетерпением = нетерпеливо). — Niedobrze mi się robi (мне дурно становится; niedobrze — нехорошо), jak tak latasz (как/когда ты так летаешь). Wszystko jest (все есть), a jak będą chcieli jeszcze czegoś (а как = если захотят еще чего-либо), to sami sobie wezmą (то возьмут себе сами).

Alicja usiłowała wydrzeć mi się z rąk (Алиция пыталась/старалась вырваться из моих рук) i oddalić w kilku kierunkach równocześnie (и отдалиться/удалиться в нескольких направлениях одновременно).

— Sok pomarańczowy jest w lodówce (апельсиновый сок находится/стоит в холодильнике) — pomamrotała półprzytomnie (пробормотала она полусознательно = в полузабытьи; mamrotać — бормотать).

— Ja przyniosę (я принесу) — zaoferował się Paweł (предложил /свою кандидатуру/ Павел), który nagle zmaterializował się (который внезапно материализовался) w mroku obok nas (в мраке возле нас = рядом с нами).

— No widzisz (ну = вот видишь), on przyniesie (он принесет). Usiądź wreszcie (сядь, наконец), do wszystkich diabłów (ко всем чертям = черт тебя побери)!

— Otworzy lodówkę i będzie się gapił (он откроет холодильник и будет глазеть/таращиться) ... No dobrze (ну, хорошо), przynieś (принеси), tylko nie zaglądaj do środka (только не заглядывай внутрь)!


Alicja jednak bez chwili przerwy krążyła pomiędzy kuchnią a tarasem, z masochistycznym uporem obsługując towarzystwo. Złapałam ją w drzwiach.

— Usiądź wreszcie, na miłosierdzie pańskie — powiedziałam ze zniecierpliwieniem. — Niedobrze mi się robi, jak tak latasz. Wszystko jest, a jak będą chcieli jeszcze czegoś, to sami sobie wezmą.

Alicja usiłowała wydrzeć mi się z rąk i oddalić w kilku kierunkach równocześnie.

— Sok pomarańczowy jest w lodówce — pomamrotała półprzytomnie.

— Ja przyniosę — zaoferował się Paweł, który nagle zmaterializował się w mroku obok nas.

— No widzisz, on przyniesie. Usiądź wreszcie, do wszystkich diabłów!

— Otworzy lodówkę i będzie się gapił... No dobrze, przynieś, tylko nie zaglądaj do środka!


Paweł błysnął w ciemnościach spojrzeniem (Павел блеснул в темноте взглядом), które miało jakiś dziwny wyraz (которое имело = у которого было какое-то странное выражение), i zniknął w głębi mieszkania (и исчез в глубине квартиры). Oprócz czerwonego kręgu pod lampą (кроме красного круга под лампой) świeciło się tylko światło w kuchni (горел только свет на кухне), za zasłoną (за занавеской/шторой), spoza której padał niekiedy blask na pokój (из-за которой на комнату иногда падал отблеск). Reszta tonęła w czerni (остальное тонуло/утопало в черноте = темноте).

Zawlokłam Alicję na taras (я затащила Алицию на террасу; zawlec — затащить, затянуть) i upchnęłam w fotelu (и запихнула = усадила ее на кресло; upchnąć — запихнуть, засунуть), zaintrygowana uwagą (заинтригованная = с прикованным вниманием).

— Dlaczego miałby się gapić do lodówki (почему = с чего ему глазеть в холодильник)? — spytałam z zainteresowaniem (спросила я с интересом), siadając obok (садясь рядом; siadać — садиться). — Masz tam coś takiego (ты имеешь = у тебя там что-то такое = особенное) ...?

Alicja z westchnieniem wyraźnej ulgi (Алиция со вздохом явного облегчения) wyciągnęła nogi i sięgnęła po papierosy (вытянула ноги и протянула руку/полезла за сигаретами; wyciągnąć — вытянуть, протянуть; sięgnąć po coś — потянуться, протянуть руку за чем-л.). Pomiędzy fotelami stały rozmaite przedmioty (между креслами стояли разнообразные предметы), służące jako podręczne stoliki (служащие = используемые как подручные столики; służyć jako coś, do czegoś — служить для чего-л., употребляться в качестве чело-л., предназначаться для чего-л.).

— Nic nie mam (ничего /у меня там/ нет) — odparła niecierpliwie (ответила/возразила она нетерпеливо; odeprzeć — возразить, ответить). — Ale jej nie wolno otwierać na długo (но его нельзя открывать надолго; wolno — можно; nie wolno — нельзя), bo potem zaraz trzeba rozmrażać (потому что потом сразу же надо размораживать). Trzeba sięgnąć i wyjąć (нужно /просто/ протянуть руку и вынуть/извлечь). A on otworzy i będzie się przyglądał (а он откроет и будет разглядывать; przyglądać się komuś, czemuś — рассматривать, разглядывать кого-л., что-л.), i będzie szukał tego soku (и будет искать этот сок; szukać czegoś — искать что-л.) ...


Paweł błysnął w ciemnościach spojrzeniem, które miało jakiś dziwny wyraz, i zniknął w głębi mieszkania. Oprócz czerwonego kręgu pod lampą świeciło się tylko światło w kuchni, za zasłoną, spoza której padał niekiedy blask na pokój. Reszta tonęła w czerni.

Zawlokłam Alicję na taras i upchnęłam w fotelu, zaintrygowana uwagą.

— Dlaczego miałby się gapić do lodówki? — spytałam z zainteresowaniem, siadając obok. — Masz tam coś takiego...?

Alicja z westchnieniem wyraźnej ulgi wyciągnęła nogi i sięgnęła po papierosy. Pomiędzy fotelami stały rozmaite przedmioty, służące jako podręczne stoliki.

— Nic nie mam — odparła niecierpliwie. — Ale jej nie wolno otwierać na długo, bo potem zaraz trzeba rozmrażać. Trzeba sięgnąć i wyjąć. A on otworzy i będzie się przyglądał, i będzie szukał tego soku...


Z mroku wynurzyły się nagle nogi Pawła (из мрака внезапно появились ноги Павла; wynurzyć się — вынырнуть, появиться), pod lampą zaś pojawiła się jego ręka (а под лампой появилась его рука) z butelką mleka (с бутылкой молока).

— Coś ty przyniósł (что ты принес)? — powiedziała z niezadowoleniem Zosia (сказала с неудовольствием = недовольно Зося). — Paweł, nie wygłupiaj się (Павел, не дурачься; wygłupiać się — дурачиться, валять дурака, паясничать), czekamy na sok pomarańczowy (мы ждем апельсиновый сок).!

— O rany (о, Боже) — zmartwił się Paweł (огорчился Павел; zmartwić się — огорчиться, опечалиться). — Nie trafiłem (я не попал = не угадал). Alicja kazała nie patrzeć (Алиция велела = сказала /мне/ не смотреть; kazać — велеть, приказать).

— Nie, nie patrzeć (не не смотреть), tylko spojrzeć i wyjąć (только = а посмотреть и вынуть) — powiedziała Alicja (сказала Алиция), usiłując się podnieść (пытаясь встать; usiłować — пытаться, стараться). — Mówiłam (я /же/ говорила), że tak będzie (что так будет)!

— Mówiłaś (ты говорила), że będzie odwrotnie (что будет наоборот). Siedź, do diabła (сиди, черт возьми)!

— Siedź (сиди) — poparła mnie Zosia (поддержала меня Зося; poprzeć — поддержать, оказать поддержку). — Ja przyniosę (я принесу).

— Nie (нет) — zaprotestował Paweł (запротестовал Павел). — Już teraz trafię (теперь я уже попаду), tam nie ma dużego wyboru (там нет большого выбора).

— Zostawcie to mleko (оставьте это молоко), Henryk się chętnie napije (Хенрик охотно выпьет/попьет; napić się — напиться, выпить)! — zawołała Anita (воскликнула Алиция; zawołać — позвать, воскликнуть).

— Jak te twoje klamerki pięknie wyglądają w tym świetle (как эти твои причиндалы красиво выглядят в этом свете; klamerka — скобка, скрепка, застежка) — mówiła równocześnie Ewa (одновременно говорила Эва). — Jak rubiny (как рубины) ...


Z mroku wynurzyły się nagle nogi Pawła, pod lampą zaś pojawiła się jego ręka z butelką mleka.

— Coś ty przyniósł? — powiedziała z niezadowoleniem Zosia. — Paweł, nie wygłupiaj się, czekamy na sok pomarańczowy!

— O rany — zmartwił się Paweł. — Nie trafiłem. Alicja kazała nie patrzeć.

— Nie, nie patrzeć, tylko spojrzeć i wyjąć — powiedziała Alicja, usiłując się podnieść. — Mówiłam, że tak będzie!

— Mówiłaś, że będzie odwrotnie. Siedź, do diabła!

— Siedź — poparła mnie Zosia. — Ja przyniosę.

— Nie — zaprotestował Paweł. — Już teraz trafię, tam nie ma dużego wyboru.

— Zostawcie to mleko, Henryk się chętnie napije! — zawołała Anita.

— Jak te twoje klamerki pięknie wyglądają w tym świetle — mówiła równocześnie Ewa. — Jak rubiny...


W cichym zazwyczaj i spokojnym domu w Allerød (в обычно тихом и спокойном доме в Аллеред) panowało pandemonium (царил кромешный ад/столпотворение = полный бардак). Jedenaście osób miotało się wokół czczonej lampy (одиннадцать человек металось вокруг достопочтенной лампы = виновницы торжества; czczić — почитать, поклоняться; праздновать) i w czarnej przestrzeni między kuchnią i tarasem (и в черном пространстве между кухней и террасой). Z uwagi na obecność dwóch tubylców, Roja i Henryka (принимая во внимания двух туземцев, Роя и Хенрика; z uwagi na coś — принимая во внимание, учитывая что-л.), rozmowy toczyły się w kilku różnych językach jednocześnie (разговоры велись на нескольких иностранных языках одновременно; toczyć się — вестись, идти, происходить). Nie mogłam pojąć (я не могла понять), komu i jakim sposobem (кому и каким образом) udało się doprowadzić do takiego najazdu (удалось устроить такой наезд; doprowadzić do czegoś — довести до чего-л.), i wykorzystując panujący hałas (и, используя царящий хаос), spróbowałam uzyskać od Alicji (я попробовала получить от Алиции) jakieś informacje (/хоть/ какую-нибудь информацию).


W cichym zazwyczaj i spokojnym domu w Allerød panowało pandemonium. Jedenaście osób miotało się wokół czczonej lampy i w czarnej przestrzeni między kuchnią i tarasem. Z uwagi na obecność dwóch tubylców, Roja i Henryka, rozmowy toczyły się w kilku różnych językach jednocześnie. Nie mogłam pojąć, komu i jakim sposobem udało się doprowadzić do takiego najazdu, i wykorzystując panujący hałas, spróbowałam uzyskać od Alicji jakieś informacje.


— Upadłaś na głowę (ты упала на голову = сошла с ума; upaść na głowę — сойти с ума, одуреть — разг.) i specjalnie zaprosiłaś wszystkich na kupę (и специально пригласила всех кучей), czy też to jest jakiś kataklizm (или это какой-то катаклизм)? — spytałam półgłosem (спросила я вполголоса), nie kryjąc dezaprobaty (не скрывая неодобрения; kryć — скрывать, прятать).

— Kataklizm (катаклизм)! — zdenerwowała się Alicja (разнервничалась Алиция). — Nie żaden kataklizm (никакой не катаклизм), tylko każdy uważa (только каждый считает), że ma prawo do fanaberii (что имеет право на прихоти; fanaberie — прихоти, капризы; bez żadnych fanaberii — запросто)! Ja miałam rozplanowane po kolei (я имела = у меня было распланировано по очереди), ale im akurat tak było wygodnie (но им было удобно именно так)! Teraz jest kolej na Zosię i Pawła (сейчас очередь Зоси и Павла) i tylko oni przyjechali we właściwym czasie (и только они приехали в надлежащее = свое время). Edka przewidywałam na wrzesień (Эдека я предусматривала на сентябрь), a ty, nie wymawiając (а ты, не упрекая = без упреков; wymawiać komuś coś упрекать, укорять кого-л. в чем-л.), miałaś przyjechać w zeszłym miesiącu (должна была приехать в прошлом месяце)! Co jest teraz (что у нас сейчас)?

— Środek sierpnia (середина августа).

— No właśnie (вот именно)! Miałaś przyjechać w końcu czerwca (ты должна была приехать в конце июня).


— Upadłaś na głowę i specjalnie zaprosiłaś wszystkich na kupę, czy też to jest jakiś kataklizm? — spytałam półgłosem, nie kryjąc dezaprobaty.

— Kataklizm! — zdenerwowała się Alicja. — Nie żaden kataklizm, tylko każdy uważa, że ma prawo do fanaberii! Ja miałam rozplanowane po kolei, ale im akurat tak było wygodnie! Teraz jest kolej na Zosię i Pawła i tylko oni przyjechali we właściwym czasie. Edka przewidywałam na wrzesień, a ty, nie wymawiając, miałaś przyjechać w zeszłym miesiącu! Co jest teraz?

— Środek sierpnia.

— No właśnie! Miałaś przyjechać w końcu czerwca.


— Miałam, ale nie mogłam (должна была, но не могла). Zakochałam się (я влюбилась).

— A Leszek (а Лешек) ...

Alicja nagle urwała (Алиция внезапно замолкла; urwać — оборвать, замолкнуть) i spojrzała na mnie ze zdumieniem (и посмотрела не меня с изумлением) widocznym nawet w ciemnościach (видимым даже в темноте).

— Co zrobiłaś (что сделала)?! — spytała (спросила она), jakby nie wierząc własnym uszom (как бы не веря своим ушам).

— Zakochałam się (влюбилась) — wyznałam ze skruchą (призналась я с раскаянием = раскаиваясь; skrucha — раскаяние, сожаление).

— Mało ci było (мало тебе было) ...?! Zwariowałaś (ты спятила)?!

— Możliwe (возможно). Co ja ci na to poradzę (что я могу поделать) ...

— W kim (в кого; zakochać się w kimś — влюбиться в кого-либо)?!

— W jednym takim (в одного такого). Nie znasz człowieka (не знаешь человека = ты его не знаешь). Zdaje się (кажется), że to właśnie ten blondyn mego życia (что это именно тот блондин моей жизни), którego mi wróżka przepowiadała (которого мне гадалка пророчила/предсказывала). Bardzo długa historia (очень долгая история) i kiedy indziej ci opowiem (и как-нибудь в другой раз тебе расскажу). A Leszek i Elżbieta skąd (а Лешек и Эльжбета откуда)?


— Miałam, ale nie mogłam. Zakochałam się.

— A Leszek...

Alicja nagle urwała i spojrzała na mnie ze zdumieniem widocznym nawet w ciemnościach.

— Co zrobiłaś?! — spytała, jakby nie wierząc własnym uszom.

— Zakochałam się — wyznałam ze skruchą.

— Mało ci było...?! Zwariowałaś?!

— Możliwe. Co ja ci na to poradzę...

— W kim?!

— W jednym takim. Nie znasz człowieka. Zdaje się, że to właśnie ten blondyn mego życia, którego mi wróżka przepowiadała. Bardzo długa historia i kiedy indziej ci opowiem. A Leszek i Elżbieta skąd?


— A Leszek (а, Лешек) ... Czekaj, a on co (подожди/погоди, а он что)? Z wzajemnością się zakochałaś (с взаимностью влюбилась = он отвечает на твои чувства)?

— Chyba tak (похоже, да), chociaż nie śmiem w to wierzyć (хотя я не смею в это верить). Wiesz (/ты же/ знаешь), że ja mam pecha (что мне не везет; pech — невезение, неудача). A Leszek i Elżbieta (а Лешек и Эльжбета)?

— A Leszek (а, Лешек) ... Czekaj i co (погоди, и что)? Odkochałaś się (ты разлюбила; odkochać się w kimś — разлюбить кого-л.) i dlatego teraz mogłaś przyjechać (и поэтому могла/смогла приехать сейчас)?

— Przeciwnie (наоборот). Ugruntowałam się w uczuciach (утвердилась в чувствах; ugruntować się — укрепиться, укорениться) i dlatego teraz mogłam przyjechać (и потому сейчас могла/смогла приехать). A Leszek i Elżbieta (а Лешек и Эльжбета)?

— Kto to taki (кто это = он такой)?

— Na litość boską (Боже милостивый), nie znasz Leszka i Elżbiety (ты не знаешь Лешека и Эльжбету)? Ojciec i córka (отец и дочь), tu siedzą na twoich oczach (тут сидят на твоих глазах). Krzyżanowscy się nazywają (Кшижановские их фамилия) ...


— A Leszek... Czekaj, a on co? Z wzajemnością się zakochałaś?

— Chyba tak, chociaż nie śmiem w to wierzyć. Wiesz, że ja mam pecha. A Leszek i Elżbieta?

— A Leszek... Czekaj i co? Odkochałaś się i dlatego teraz mogłaś przyjechać?

— Przeciwnie. Ugruntowałam się w uczuciach i dlatego teraz mogłam przyjechać. A Leszek i Elżbieta?

— Kto to taki?

— Na litość boską, nie znasz Leszka i Elżbiety? Ojciec i córka, tu siedzą na twoich oczach. Krzyżanowscy się nazywają...


— Idiotka (идиотка/дура). Ten twój (этот твой), pytam (спрашиваю), kto to taki (кто это = он такой). Leszek akurat przybył jachtem na kilka dni (Лешек как раз прибыл/приплыл на яхте на несколько дней), a Elżbieta przyjechała oddzielnie z Holandii (а Эльжбета приехала отдельно из Голландии). Też tylko na kilka dni (тоже только на несколько дней), w przyszłym tygodniu jedzie do Sztokholmu (на следующей неделе едет в Стокгольм). Możliwe (возможно), że popłynie z ojcem (что поплывет с отцом), nie wiem (я не знаю). Ściśle biorąc (собственно говоря; ściśle — точно; brać — брать) wcale ich nie zapraszałam (я их вообще не приглашала). Gdybym ich mniej lubiła (если бы я их меньше любила = они мне меньше нравились), trafiłby mnie szlag (меня бы удар хватил; szlag — апоплексический удар — разг.).

— A dlaczego Edek przeniósł się z września na teraz (а почему Эдек перебрался с сентября на сейчас — приехал сейчас, а не в сентябре; przenieść się — переехать, перебраться)? Ja przynajmniej mam powód (у меня по крайней мере есть повод), a on (а он = у него)?

— A on podobno ma mi do powiedzenia (а он, похоже, имеет = хочет мне сказать) coś niesłychanie ważnego i pilnego (нечто неслыханно/необычайно важное и срочное), z czym nie mógł poczekać (с чем он не мог подождать = что не могло ждать). Od trzech dni nie miał okazji wyjaśnić (три дня у него не было = ему не представился случай объяснить), o co mu chodzi (в чем дело; chodzi o to, że … — дело в том, что…).

— Dlaczego nie miał okazji (почему он не имел = не было случая)?

— Bo mu się nie udało wytrzeźwieć (потому что ему не удалось = у него не получилось протрезветь) ...


— Idiotka. Ten twój, pytam, kto to taki. Leszek akurat przybył jachtem na kilka dni, a Elżbieta przyjechała oddzielnie z Holandii. Też tylko na kilka dni, w przyszłym tygodniu jedzie do Sztokholmu. Możliwe, że popłynie z ojcem, nie wiem. Ściśle biorąc wcale ich nie zapraszałam. Gdybym ich mniej lubiła, trafiłby mnie szlag.

— A dlaczego Edek przeniósł się z września na teraz? Ja przynajmniej mam powód, a on?

— A on podobno ma mi do powiedzenia coś niesłychanie ważnego i pilnego, z czym nie mógł poczekać. Od trzech dni nie miał okazji wyjaśnić, o co mu chodzi.

— Dlaczego nie miał okazji?

— Bo mu się nie udało wytrzeźwieć...


Z mieszanymi uczuciami (со смешанными чувствами) przyjrzałam się wyciągniętym nogom Edka (я присмотрелась к вытянутым ногам Эдека; przyrzeć się komuś, czemuś — присмотреться, приглядеться к кому-л., чему-л.). Siedział w fotelu (он сидел в кресле) odsuniętym nieco dalej od lampy (отодвинутым немного дальше от лампы) i w purpurowym świetle (в пурпурном свете) widoczne były tylko jego buty (были видны только его ботинки) i nogawki spodni do kolan (и штанины брюк до/ниже колен). Buty i nogawki trwały spokojnie (ботинки и штанины оставались спокойными; trwać w czymś, przy czymś — оставаться в каком-л. состоянии) i nie robiły wrażenia pijanych (и не производили впечатления пьяных), ale wiedziałam (но я знала), że w tym wypadku (что в этом/данном случае) pozory mają wszelkie prawo mylić (видимость имеет полное право быть обманчивой; pozory mylą — внешность обманчива — погов.; mylić — обманывать). Podstawową czynnością Edka (основной деятельность Эдека) przez całe niemal życie (на протяжении всей его жизни) było nadużywanie alkoholu (было чрезмерное употребление алкоголя) i tylko dlatego Alicja zrezygnowała swymi czasy (и только потому Алиция в свое время отказалась) z młodzieńczych uczuć (от юношеских чувств) i trwalszego związku (и более прочного/устойчивого союза = брака), poprzestając na miłej przyjaźni (ограничившись милой дружбой; poprzestać na czymś — ограничиться, удовольствоваться чем-л.). Być może teraz uczucia (может быть, сейчас чувства) zaczynały się odradzać (начинали возрождаться) ...?


Z mieszanymi uczuciami przyjrzałam się wyciągniętym nogom Edka. Siedział w fotelu odsuniętym nieco dalej od lampy i w purpurowym świetle widoczne były tylko jego buty i nogawki spodni do kolan. Buty i nogawki trwały spokojnie i nie robiły wrażenia pijanych, ale wiedziałam, że w tym wypadku pozory mają wszelkie prawo mylić. Podstawową czynnością Edka przez całe niemal życie było nadużywanie alkoholu i tylko dlatego Alicja zrezygnowała swymi czasy z młodzieńczych uczuć i trwalszego związku, poprzestając na miłej przyjaźni. Być może teraz uczucia zaczynały się odradzać...?


— Nadal tak chla (он по-прежнему так глушит = пьет)? — zaciekawiłam się (заинтересовалась я; zaciekawić się czymś — заинтересоваться чем-л., проявить интерес к чему-л.), bo Edek interesował mnie także z innych względów (поскольку Эдек интересовал меня также по иным соображениям/причинам). — Nie przeszło mu (у него /это/ не прошло)?

— A skąd (а, откуда)! Połowę tego, co przywiózł (половину того, что он привез), zdążył już sam wytrąbić (уже успел сам вылакать)!

Od śmierci Thorkilda minęło już tyle czasu (со смерти Торкилля прошло уже столько времени), że właściwie Alicja miała prawo (что, собственно говоря, Алиция имела право) zainteresować się kimś innym (заинтересоваться кем-то другим). Jeśli jednak te promile Edka (однако, если промилле Эдека) zraziły ją przed laty (оттолкнули ее много лет назад; zrazić — оттолкнуть, разочаровать), to niby dlaczego miałyby przestać (то с чего бы они должны были перестать) razić ją teraz (отталкивать ее сейчас)? Co prawda (что правда = хотя), zawsze miała do niego słabość (у нее всегда была к нему слабость) ... Wszystko jedno zresztą (впрочем, все равно), słabość i promile to jej prywatna sprawa (слабость и промилле — это ее личное дело), ja miałam inny powód do interesowania się Edkiem (у меня был другой повод заинтересоваться Эдеком). Bardzo mi zależało na tym (для меня было очень важно; zależy komuś na kimś, czymś — кто-то очень заинтересован в чем-л., для кого-то очень важно что-то), żeby bodaj na chwilę wytrzeźwiał (чтобы он хоть на мгновение протрезвел).


— Nadal tak chla? — zaciekawiłam się, bo Edek interesował mnie także z innych względów. — Nie przeszło mu?

— A skąd! Połowę tego, co przywiózł, zdążył już sam wytrąbić!

Od śmierci Thorkilda minęło już tyle czasu, że właściwie Alicja miała prawo zainteresować się kimś innym. Jeśli jednak te promile Edka zraziły ją przed laty, to niby dlaczego miałyby przestać razić ją teraz? Co prawda, zawsze miała do niego słabość... Wszystko jedno zresztą, słabość i promile to jej prywatna sprawa, ja miałam inny powód do interesowania się Edkiem. Bardzo mi zależało na tym, żeby bodaj na chwilę wytrzeźwiał.


Usiłowałam jeszcze spytać Alicję (еще я пыталась спросить Алицию; spytać kogoś o coś — спросить кого-л. о чем-л.), czy nie domyśla się (не догадывается ли она), co też takiego ważnego (что такого важного) Edek chciał jej powiedzieć (Эдек хотел ей сказать), ale to już było niewykonalne (но это уже было неосуществимо). Zanim zdążyłam zaprotestować (прежде чем я успела запротестовать), opuściła fotel koło mnie (она покинула кресло возле меня) i znikła w mroku (и исчезла в мраке). Paweł i Zosia ciągle jakoś nie mogli znaleźć soku pomarańczowego (Зося и Павел по-прежнему не могли найти апельсиновый сок). Anita poszła im pomóc w poszukiwaniach (Анита пошла помочь им в поисках), Ewa przypomniała sobie nagle (Эва вдруг вспомнила), że właśnie dzisiaj kupili kilka puszek różnych soków (что как раз сегодня они купили несколько банок разного сока), których nie zdążyli wyjąć (которых не успели вытащить), i pogoniła Roja do samochodu (и погнала = отправила Роя к машине). Sok pomarańczowy nadlatywał ze wszystkich stron (апельсиновый сок прилетал со всех сторон; nadlatywać — прилетать, налетать), urastał do rozmiarów wodospadu Niagara (вырастал/увеличивался до размеров водопада Ниагара), absorbował wszystkie umysły (поглощал все разумы = разумы всех) i w ogóle wydawało się (и вообще казалось), że na tym świecie nie ma nic innego (что в этом мире нет ничего другого), tylko sok pomarańczowy (только = кроме апельсинового сока). Zgoła nie zdziwiłabym się (я вовсе бы не удивилась), gdyby nagle zaczął padać w postaci deszczu (если бы он вдруг начал капать = пошел в виде дождя).
Usiłowałam jeszcze spytać Alicję, czy nie domyśla się, co też takiego ważnego Edek chciał jej powiedzieć, ale to już było niewykonalne. Zanim zdążyłam zaprotestować, opuściła fotel koło mnie i znikła w mroku. Paweł i Zosia ciągle jakoś nie mogli znaleźć soku pomarańczowego. Anita poszła im pomóc w poszukiwaniach, Ewa przypomniała sobie nagle, że właśnie dzisiaj kupili kilka puszek różnych soków, których nie zdążyli wyjąć, i pogoniła Roja do samochodu. Sok pomarańczowy nadlatywał ze wszystkich stron, urastał do rozmiarów wodospadu Niagara, absorbował wszystkie umysły i w ogóle wydawało się, że na tym świecie nie ma nic innego, tylko sok pomarańczowy. Zgoła nie zdziwiłabym się, gdyby nagle zaczął padać w postaci deszczu.


Znalazła go wreszcie Alicja nie w domu (в конечном счете, Алиция его все-таки нашла, но не дома), tylko w składziku (только/а на маленьком складе), gdzie trzymała zapasy piwa (где она держала запасы пива). Z sokiem się trochę uspokoiło (с соком немного успокоилось = улеглось), ale za to Elżbieta poczuła się głodna (но зато Эльжбета почувствовала, что она голодна = проголодалась), przyniosła sobie kanapki (она принесла себе бутерброды), bardzo apetyczne (очень аппетитные), i zaraziła głodem Pawła i Leszka (и заразила голодом Павла и Лешека). Alicja, zdenerwowana nieco działalnością Anity w kuchni (Алиция, слегка раздраженная деятельностью Аниты на кухне), znów porzuciła taras (снова покинула террасу) i popędziła sama dorobić więcej kanapek (и сама поспешила наделать побольше бутербродов). Zosia zaczęła szukać następnego słoika kawy (Зося начала = стала искать следующую банку кофе), Ewa zażądała dla Roja ekstramocnych do spróbowania (Эва потребовала для Роя попробовать = предложить Рою продегустировать суперкрепкого = алкоголя), bo podobno ktoś przywiózł (так как, похоже, кто-то привез). Anita przez pomyłkę nalała Henrykowi piwa do mleka (Анита по ошибке налила Хенрику пиво в молоко) ...


Znalazła go wreszcie Alicja nie w domu, tylko w składziku, gdzie trzymała zapasy piwa. Z sokiem się trochę uspokoiło, ale za to Elżbieta poczuła się głodna, przyniosła sobie kanapki, bardzo apetyczne, i zaraziła głodem Pawła i Leszka. Alicja, zdenerwowana nieco działalnością Anity w kuchni, znów porzuciła taras i popędziła sama dorobić więcej kanapek. Zosia zaczęła szukać następnego słoika kawy, Ewa zażądała dla Roja ekstramocnych do spróbowania, bo podobno ktoś przywiózł. Anita przez pomyłkę nalała Henrykowi piwa do mleka...


Wieczór wyraźnie się rozkręcał (вечер явно раскручивался = набирал обороты). Wszyscy wykazywali przerażającą ruchliwość (все проявляли ужасающую подвижность/деятельность; wykazywać się czymś — проявлять, обнаруживать что-л.) i rzadko spotykaną gorliwość (и редко встречаемое = удивительное усердие) w donoszeniu rozmaitych przedmiotów (в приношении различных предметов), wszyscy prezentowali niesłychaną inwencję (все проявляли неслыханную/небывалую изобретательность) w wymyślaniu nowych pragnień i potrzeb (в придумывании новых желаний и потребностей). Pod czerwoną lampą (под красной лампой) trwały nieruchomo tylko trzy pary butów (оставались неподвижными только три пары ботинок). Dwie z nich należały do Leszka i Henryka (две из них принадлежали Лешеку и Хенрику), którzy siedzieli obok siebie (которые сидели друг возле друга), konwersowali w dziwnym, niemiecko-angielskim języku (беседовали на странном, немецко-английском языке) o wadach i zaletach różnych typów jachtów (о недостатках и преимуществах разных типов яхт) i zajęci byli sobą tak (и так были заняты друг другом), że nie zwracali uwagi na resztę towarzystwa (что не обращали внимания на остальную часть компании), trzecia zaś do Edka (а третья — Эдеку). Edek również nie opuszczał swojego miejsca (Эдек также не покидал своего места), pod ręką miał wielkie pudło (под рукой у него был = стоял большой ящик), zastawione zapasem napojów (заставленный = наполненный запасом напитков) i używał ich bez wyboru i bez ograniczeń (и употреблял их без разбору и ограничений).


Wieczór wyraźnie się rozkręcał. Wszyscy wykazywali przerażającą ruchliwość i rzadko spotykaną gorliwość w donoszeniu rozmaitych przedmiotów, wszyscy prezentowali niesłychaną inwencję w wymyślaniu nowych pragnień i potrzeb. Pod czerwoną lampą trwały nieruchomo tylko trzy pary butów. Dwie z nich należały do Leszka i Henryka, którzy siedzieli obok siebie, konwersowali w dziwnym, niemiecko-angielskim języku o wadach i zaletach różnych typów jachtów i zajęci byli sobą tak, że nie zwracali uwagi na resztę towarzystwa, trzecia zaś do Edka. Edek również nie opuszczał swojego miejsca, pod ręką miał wielkie pudło, zastawione zapasem napojów i używał ich bez wyboru i bez ograniczeń.


— Alicja! — ryknął nagle (гаркнул он неожиданно), przekrzykując panujący hałas (перекрикивая царящий хаос), przy czym w ryku jego dźwięczała wyraźna nagana (причем в крике его звучал явный упрек). — Alicja (Алиция)!!! Dlaczego ty się narażasz (почему = чего ты так рискуешь = нарываешься; narażać się na coś — подвергать себя опасности)?!!!

Pytanie zabrzmiało tak dziwnie (вопрос прозвучал так странно), a przy tym tak potężnie (а при этом так мощно), rozległo się gdzieś w tych ciemnościach tak nieoczekiwanie (раздалось где-то = в этих потемках так неожиданно; rozlec się — раздаться, зазвучать), że wszyscy nagle zamilkli (что все внезапно замолчали). Edek, ryknąwszy (Эдек, гаркнув), też zamilkł (тоже замолчал) i zapanowała cisza (и воцарилась тишина). Alicja nie udzielała odpowiedzi (Алиция не отвечала; udzielać odpowiedzi — давать ответ, отвечать на вопрос) z tego prostego powodu (по тому простому поводу), że nie było jej na tarasie (что ее не было на террасе).

— Znów się zalał (опять наклюкался) — mruknęła niechętnie Zosia (проворчала Зося) skądś od strony domu (откуда-то со стороны дома).

— Alicja (Алиция)!!! — ryknął znów Edek (снова гаркнул Эдек) i łupnął głucho szklanką z piwem w wierzch pudła (и треснул стаканом с пивом о верх ящика), chlapiąc wokół (забрызгав /все/ вокруг; chlapnąć — брызнуть, хлюпнуть). — Alicja, do ciężkiej cholery (Алиция, черт побери), dlaczego ty się narażasz (почему = чего ты нарываешься)?!!!


— Alicja! — ryknął nagle, przekrzykując panujący hałas, przy czym w ryku jego dźwięczała wyraźna nagana. — Alicja!!! Dlaczego ty się narażasz?!!!

Pytanie zabrzmiało tak dziwnie, a przy tym tak potężnie, rozległo się gdzieś w tych ciemnościach tak nieoczekiwanie, że wszyscy nagle zamilkli. Edek, ryknąwszy, też zamilkł i zapanowała cisza. Alicja nie udzielała odpowiedzi z tego prostego powodu, że nie było jej na tarasie.

— Znów się zalał — mruknęła niechętnie Zosia skądś od strony domu.

— Alicja!!! — ryknął znów Edek i łupnął głucho szklanką z piwem w wierzch pudła, chlapiąc wokół. — Alicja, do ciężkiej cholery, dlaczego ty się narażasz?!!!


Nogi zawiadomionej widocznie o występie Edka Alicji (ноги видимо уже уведомленной о выступлении Эдека Алиции) pojawiły się nagle w czerwonym świetle (внезапно появились = нарисовались в красном свете /лампы/). Edek usiłował się podnieść (Эдек пытался подняться), ale opadł z powrotem na fotel (но рухнул обратно в кресло).

— Alicja, dlaczego ty się (Алиция, чего ты) ...??!!

— Dobrze, dobrze (хорошо, хорошо) — powiedziała uspokajająco Alicja (сказала Алиция успокаивая /его/). — Edek, nie wygłupiaj się (Эдек, не придуривайся), obudzisz całe miasto (/а то/ весь город разбудишь).

— Dlaczego ty się narażasz (чего ты нарываешься)? — ciągnął Edek z uporem (упорно продолжал = не унимался Эдек), tonem pełnym potępienia (тоном, полным осуждения), tyle że nieco już ciszej (только что уже немного тише). — Dlaczego ty przyjmujesz takie osoby (почему ты принимаешь /у себя/ таких людей)?! Pisałem ci przecież (я ведь писал тебе) ...!


Nogi zawiadomionej widocznie o występie Edka Alicji pojawiły się nagle w czerwonym świetle. Edek usiłował się podnieść, ale opadł z powrotem na fotel.

— Alicja, dlaczego ty się...??!!

— Dobrze, dobrze — powiedziała uspokajająco Alicja. — Edek, nie wygłupiaj się, obudzisz całe miasto.

— Dlaczego ty się narażasz? — ciągnął Edek z uporem, tonem pełnym potępienia, tyle że nieco już ciszej. — Dlaczego ty przyjmujesz takie osoby?! Pisałem ci przecież...!


Eksplozja dobrego wychowania (взрыв/вспышка хорошего поведения) na nowo napełniła hałasem (вновь наполнила шумом) mrok nad czerwonym kręgiem (полумрак над красным кругом). Całe zgromadzenie (все собрание = сборище), zorientowane w stanie Edka (ориентированное = которое было в курсе о состоянии Эдека), gwałtownie usiłowało go zagłuszyć (усиленно старалось его заглушить), nie mając pojęcia (не имея понятия), co też on może jeszcze powiedzieć (что еще такого он может сказать/сообщить), i ze względu na Alicję (и по причине Алиции = из уважения к Алиции; ze względu na kogoś, coś — принимая во внимание, учитывая кого-л, что-л.) starając się tego na wszelki wypadek nie usłyszeć (стараясь этого на всякий случай не услышать). Wysiłki dziewięciu osób uwieńczyło powodzenie (усилия девяти человек завершились успехом = успешно), głos Edka zginął w ogólnym wrzasku (голос Эдека потерялся в общем галдеже). Leszek wykrzykiwał do Henryka coś o jakiejś rufie (Лешек что-то выкрикивал Хенрику о какой-то корме), Anita natrętnie namawiała wszystkich (Анита навязчиво уговаривала всех) do spożycia dwóch ostatnich kanapek (съесть два последних бутерброда), Zosia głosem Walkirii żądała (Зося голосом Валькирии требовала), żeby Paweł otworzył butelkę piwa (чтобы Павел открыл бутылку пива) ...


Eksplozja dobrego wychowania na nowo napełniła hałasem mrok nad czerwonym kręgiem. Całe zgromadzenie, zorientowane w stanie Edka, gwałtownie usiłowało go zagłuszyć, nie mając pojęcia, co też on może jeszcze powiedzieć, i ze względu na Alicję starając się tego na wszelki wypadek nie usłyszeć. Wysiłki dziewięciu osób uwieńczyło powodzenie, głos Edka zginął w ogólnym wrzasku. Leszek wykrzykiwał do Henryka coś o jakiejś rufie, Anita natrętnie namawiała wszystkich do spożycia dwóch ostatnich kanapek, Zosia głosem Walkirii żądała, żeby Paweł otworzył butelkę piwa...


Alicja przysiadła na poręczy fotela Edka (Алиция присела на ручки/подлокотники кресла Эдека; przysiąść — присесть).

— Przestań się wygłupiać (перестань выделываться), tu jest Dania (тут Дания), tu się nie krzyczy (тут не кричат) ...

— A ja ci pisałem (а я ведь тебе писал), żebyś uważała (чтобы ты была осторожна)! No, pisałem ci przecież (ну, я же писал тебе)!

— Możliwe (возможно), ale ja nie czytałam (но я не читала).

— Alicja, woda się gotuje (Алиция, вода закипает)! — zawołała Elżbieta z ciemności (позвала Эльжбета из темноты).

— Ja ci to zaraz powiem (сейчас я тебе /все/ расскажу) — upierał się Edek (упирался = настаивал на своем Эдек). — Jak nie czytałaś mojego listu (как = если ты не читала моего письма), to ja ci to zaraz powiem (то сейчас я тебе /все/ расскажу)! Jemu też powiem (ему тоже расскажу)!... Dlaczego ty nie czytałaś mojego listu (почему ты не читала моего письма)?...

— Bo mi gdzieś zginął (потому что = да он где-то потерялся). Dobrze, powiesz mi (хорошо, расскажешь мне), ale przecież nie teraz (но не сейчас ведь)!

— Owszem, ja powiem teraz (конечно, я расскажу сейчас)!

— Dobrze, teraz, niech będzie (хорошо, пусть будет сейчас), tylko zaczekaj chwilę (только подожди немного), zrobię ci kawy (я сделаю/приготовлю тебе кофе) ...


Alicja przysiadła na poręczy fotela Edka.

— Przestań się wygłupiać, tu jest Dania, tu się nie krzyczy...

— A ja ci pisałem, żebyś uważała! No, pisałem ci przecież!

— Możliwe, ale ja nie czytałam.

— Alicja, woda się gotuje! — zawołała Elżbieta z ciemności.

— Ja ci to zaraz powiem — upierał się Edek. — Jak nie czytałaś mojego listu, to ja ci to zaraz powiem! Jemu też powiem!... Dlaczego ty nie czytałaś mojego listu?...

— Bo mi gdzieś zginął. Dobrze, powiesz mi, ale przecież nie teraz!

— Owszem, ja powiem teraz!

— Dobrze, teraz, niech będzie, tylko zaczekaj chwilę, zrobię ci kawy...


Słuchałam tych fragmentów dialogu (я слушала эти фрагменты диалога) nietaktownie i z nadzwyczajnym zainteresowaniem (бестактно и с необычайным удовольствием). Alicja poszła robić kawę (Алиция пошла делать кофе). Pomogłam jej (я помогла ей) z nadzieją (в надежде), że prędzej wróci (что она быстрее вернется) i Edek powie coś więcej (и Эдек расскажет что-то больше = еще). Potem trzeba było jeszcze donieść śmietankę (потом еще нужно было = пришлось принести сливки), cukier (сахар), słone paluszki (соленые палочки = соломку), więcej piwa (больше = еще пива), więcej koniaku (больше = еще коньяка), szwajcarskie czekoladki (швейцарские шоколадки) i polski sernik (и польский сырник; sernik — польский творожный торт), papierosy i owoce (сигареты и фрукты). W drzwiach materializowały się i znikały (в дверях материализовывались и исчезали) niewyraźne sylwetki (неясные силуэты), pod lampą pojawiały się i znikały (под лампой появлялись и исчезали) purpurowe nogi (пурпурные ноги). Edek dostał kawy (Эдек получил = ему дали кофе), uspokoił się i zamilkł (он успокоился и замолчал), wyczerpany widocznie krótkim (видимо, утомленный коротким), acz energicznym przedstawieniem (но энергичным представлением).


Słuchałam tych fragmentów dialogu nietaktownie i z nadzwyczajnym zainteresowaniem. Alicja poszła robić kawę. Pomogłam jej z nadzieją, że prędzej wróci i Edek powie coś więcej. Potem trzeba było jeszcze donieść śmietankę, cukier, słone paluszki, więcej piwa, więcej koniaku, szwajcarskie czekoladki i polski sernik, papierosy i owoce. W drzwiach materializowały się i znikały niewyraźne sylwetki, pod lampą pojawiały się i znikały purpurowe nogi. Edek dostał kawy, uspokoił się i zamilkł, wyczerpany widocznie krótkim, acz energicznym przedstawieniem.


— A w ogóle to jeszcze nie koniec (а вообще-то еще не конец) — powiedziała nerwowo Alicja (нервно сказала Алиция), siadając koło mnie (присаживаясь возле меня). — Jeszcze przyjadą Włodzio i Marianne (еще приедут Владек и Марианн).

— Dobry Boże (Боже милостивый)! Też do ciebie (тоже к тебе)?!

— Też do mnie (тоже ко мне). Jeżeli Elżbieta i Leszek wyjadą przedtem (если Эльжбета и Лешек уедут = успеют уехать до этого), to będę ich miała gdzie położyć (то у меня будет куда их положить), ale jeśli nie (а если нет), to chyba im wynajmę hotel (тогда я им, наверное, сниму гостиницу). Lada dzień zabraknie mi bielizny pościelowej (со дня на день/вот-вот у меня не будет хватать/закончится постельное белье) ... Co gorsza (хуже того), nie wiem (я не знаю), kiedy przyjadą (когда /они/ приедут), bo są w podróży (потому что они в путешествии = в дороге).

— Gdzie są w podróży (в каком путешествии)? — spytałam mechanicznie (спросила я механически), najazd na Allerød oszołomił mnie bowiem gruntownie (поскольку наезд на Аллеред меня основательно ошеломил) i już sama nie wiedziałam (и я уже сама не знала), co mówię (что говорю). W gruncie rzeczy (по сути дела; rzecz — вещь, дело) było mi całkowicie obojętne (мне было совершенно безразлично), gdzie przebywają Włodzio i Marianne (где пребывают/находятся Владек и Марианн), przerażające było (ужасным было то), że mają przybyć tu (что они намереваются приехать сюда).

— Zdaje się, że gdzieś w Belgii (кажется, где-то в Бельгии).

— A, to rzeczywiście po drodze (а, ну это действительно по дороге/пути). Wiadomo (понятно = ясное дело), że Dania leży w prostej linii na trasie między Belgią i Szwajcarią (что Дания лежит/находится на прямой линии между Бельгией и Швейцарией).

— Oni nie wracają jeszcze do Szwajcarii (они еще/пока не возвращаются в Швейцарию), wybierają się do Norwegii (/а/ собираются в Норвегию). Czy on śpi (он что, спит)?


— A w ogóle to jeszcze nie koniec — powiedziała nerwowo Alicja, siadając koło mnie. — Jeszcze przyjadą Włodzio i Marianne.

— Dobry Boże! Też do ciebie?!

— Też do mnie. Jeżeli Elżbieta i Leszek wyjadą przedtem, to będę ich miała gdzie położyć, ale jeśli nie, to chyba im wynajmę hotel. Lada dzień zabraknie mi bielizny pościelowej... Co gorsza, nie wiem, kiedy przyjadą, bo są w podróży.

— Gdzie są w podróży? — spytałam mechanicznie, najazd na Allerød oszołomił mnie bowiem gruntownie i już sama nie wiedziałam, co mówię. W gruncie rzeczy było mi całkowicie obojętne, gdzie przebywają Włodzio i Marianne, przerażające było, że mają przybyć tu.

— Zdaje się, że gdzieś w Belgii.

— A, to rzeczywiście po drodze. Wiadomo, że Dania leży w prostej linii na trasie między Belgią i Szwajcarią.

— Oni nie wracają jeszcze do Szwajcarii, wybierają się do Norwegii. Czy on śpi?


Spojrzałam na czerwone (я взглянула на красные), nieruchome nogi Edka (неподвижные ноги Эдека).

— Chyba tak (кажется, да). Te pokazy go zmęczyły (эти показы/демонстрации его переутомили). Będziesz go budzić czy zostawisz tak, jak jest (будешь его будить или оставишь так, как есть), żeby tu spał do rana (что спал тут до утра)?

— Nie mam pojęcia (понятия не имею). Ciekawe (интересно), co on do mnie napisał (что он мне написал) ...

— A w ogóle dostałaś od niego jakiś list (а ты вообще получала от него какое-нибудь письмо)?

— Dostałam (получила). Rzeczywiście (действительно), nie zdążyłam go przeczytać (я не успела его прочитать), bo mi gdzieś zginął (потому что оно где-то потерялось). Ktoś mi przeszkodził akurat (мне как раз кто-то помешал), jak przyszła poczta (когда пришла почта = принесли почту), i gdzieś go położyłam (и я куда-то его положила), nie wiem gdzie (не знаю, куда). Usiłowałam go znaleźć przed jego przyjazdem (я пыталась его найти перед его приездом), ale mi się nie udało (но у меня не получилось = я не смогла). Pojęcia nie mam (понятия не имею = ума не приложу), o co mu może chodzić (в чем там может быть дело = что он хотел). Po pijanemu jest zupełnie nieobliczalny (спьяну он совершенно непредсказуем; on jest nieobliczalny — от него всего можно ожидать, он на все способен; obliczać— считать, просчитывать).


Spojrzałam na czerwone, nieruchome nogi Edka.

— Chyba tak. Te pokazy go zmęczyły. Będziesz go budzić czy zostawisz tak, jak jest, żeby tu spał do rana?

— Nie mam pojęcia. Ciekawe, co on do mnie napisał...

— A w ogóle dostałaś od niego jakiś list?

— Dostałam. Rzeczywiście, nie zdążyłam go przeczytać, bo mi gdzieś zginął. Ktoś mi przeszkodził akurat, jak przyszła poczta, i gdzieś go położyłam, nie wiem gdzie. Usiłowałam go znaleźć przed jego przyjazdem, ale mi się nie udało. Pojęcia nie mam, o co mu może chodzić. Po pijanemu jest zupełnie nieobliczalny.


Zastanowiłam się (я призадумалась), czy powinnam jej od razu powiedzieć (стоит ли мне сразу ей сказать), jaki interes mam do Edka sama (какое у меня самой дело к Эдеку). Możliwe (возможно), że to coś, co mnie ciekawi (что то что-то, что меня интересует), ma związek z tym czymś (имеет связь = связано с тем чем-то), co Edek próbował wykrzyczeć (что Эдек пробовал/пытался прокричать). Możliwe (возможно), że Alicja również coś wie (Алиция тоже что-то знает) ... Po namyśle postanowiłam zaczekać (после размышления = поразмыслив, я решила подождать). Cokolwiek bym jej powiedziała w tej chwili (что бы я ей ни сказала в этот момент), z pewnością niczego nie zapamięta (она с уверенностью = точно ничего не запомнит). Potem i tak będę musiała powtarzać drugi raz (потом мне и так придется повторять второй раз). Nie, na razie szkoda fatygi (нет, пока что жаль/не стоит усилий = стараться) ...


Zastanowiłam się, czy powinnam jej od razu powiedzieć, jaki interes mam do Edka sama. Możliwe, że to coś, co mnie ciekawi, ma związek z tym czymś, co Edek próbował wykrzyczeć. Możliwe, że Alicja również coś wie... Po namyśle postanowiłam zaczekać. Cokolwiek bym jej powiedziała w tej chwili, z pewnością niczego nie zapamięta. Potem i tak będę musiała powtarzać drugi raz. Nie, na razie szkoda fatygi...


Hasło do zakończenia uroczystości dała Ewa tuż przed północą (незадолго до полуночи Эва дала сигнал к окончанию празднества; uroczystość — торжественное событие, празднество) ku wyraźnemu żalowi wszystkich gości (к явному сожалению всех гостей). Alicja zapaliła światło po drugiej stronie budynku (Алиция зажгла свет с другой стороны дома), nad drzwiami koło furtki (над дверями возле калитки), i wreszcie było coś widać (и наконец-то было = стало что-то видно). Cała gromada (вся толпа/компания), wyjąwszy Edka (за исключением Эдека; wyjąć — вынуть, извлечь; wyjąwszy kogoś, coś — за исключением кого-л., чего-л.), wyległa wśród pożegnalnych okrzyków na ulicę (высыпала/выскочила среди прощальных возгласов на улицу; wylec — выйти толпой, высыпать), obok samochodów Roja i Henryka (рядом с машинами Роя и Хенрика). Śpiący Edek został pod lampą (спящий Эдек остался под лампой).


Hasło do zakończenia uroczystości dała Ewa tuż przed północą ku wyraźnemu żalowi wszystkich gości. Alicja zapaliła światło po drugiej stronie budynku, nad drzwiami koło furtki, i wreszcie było coś widać. Cała gromada, wyjąwszy Edka, wyległa wśród pożegnalnych okrzyków na ulicę, obok samochodów Roja i Henryka. Śpiący Edek został pod lampą.


— No, nareszcie spokój (ну, наконец-то, спокойствие/тишина)! — powiedziała zmęczonym głosem Zosia (сказала/произнесла уставшим голосом Зося), kiedy wróciliśmy na taras (когда мы вернулись на террасу). — Zostaw (оставь = бросай), ja posprzątam (я приберу). Paweł, bierz się do roboty (Павел, берись/принимайся за работу)! I zapal światło w pokoju (и зажги/включи свет в комнате), to tu będzie widniej (тут станет светлее; widno — светло). Alicja, ty to zostaw (Алиция, ты брось/оставь это), ty się zajmij Edkiem (ты займись Эдеком).

— Edka zostaw sobie raczej na koniec (Эдека скорее = лучше оставь себе на /самый/ конец) — poradziłam (посоветовала я), ustawiając na tacy filiżanki (расставляя на подносе чашки). — Lepiej mu przedtem przygotować legowisko (лучше ему до этого = сначала приготовить логово/постель) i od razu przekopać na miejsce do snu (и сразу перетолкать на место для сна; kopać — толкать, пинать).

— Oddajcie mi Pawła (отдайте мне Павла), pomoże mi przenieść pościel (он поможет мне перенести постель) — powiedziała Alicja z westchnieniem (сказала Алиция со вздохом = вздыхая). — Chwała Bogu (слава Богу), że nie ma nić więcej do oblewania (что больше нечего обмывать)!


— No, nareszcie spokój! — powiedziała zmęczonym głosem Zosia, kiedy wróciliśmy na taras. — Zostaw, ja posprzątam. Paweł, bierz się do roboty! I zapal światło w pokoju, to tu będzie widniej. Alicja, ty to zostaw, ty się zajmij Edkiem.

— Edka zostaw sobie raczej na koniec — poradziłam, ustawiając na tacy filiżanki. — Lepiej mu przedtem przygotować legowisko i od razu przekopać na miejsce do snu.

— Oddajcie mi Pawła, pomoże mi przenieść pościel — powiedziała Alicja z westchnieniem. — Chwała Bogu, że nie ma nić więcej do oblewania!


Elżbieta pod wpływem ojca (Эльжбета под влиянием отца) przystąpiła do zmywania (приступила к мытью). Posprzątałyśmy na tarasie (мы прибрались на террасе), Leszek i Paweł wnieśli do pokoju część krzeseł i foteli (Лешек и Павел внесли в комнату часть стульев и кресел) i pomogli Alicji w przemeblowywaniu domu na noc (и помогли Алиции в переставить мебель на ночь).

— Kto śpi na katafalku (кто спит на катафалке)? — spytałam półgłosem Zosię (спросила я вполголоса у Зоси), usuwając występujące w charakterze stolików pudła (сдвигая выступающие = приспособленные в качестве столиков ящики).

— Edek (Эдек) — odparła Zosia również półgłosem (ответила Зося также вполголоса), żeby Alicja nie słyszała (чтобы Алиция не слышала). — Ale myślę (но думаю), że chyba lepiej będzie położyć go dzisiaj tu (что, наверное, будет лучше положить его сегодня тут), na kanapie (на диване). Do katafalku trzeba by go wlec (на катафалк его нужно бы /было/ тащить) albo po schodach (либо по лестнице), albo przez trzy pokoje (либо через три комнаты).

— Idź to zaproponować Alicji (иди-ка предложи это Алиции) ...


Elżbieta pod wpływem ojca przystąpiła do zmywania. Posprzątałyśmy na tarasie, Leszek i Paweł wnieśli do pokoju część krzeseł i foteli i pomogli Alicji w przemeblowywaniu domu na noc.

— Kto śpi na katafalku? — spytałam półgłosem Zosię, usuwając występujące w charakterze stolików pudła.

— Edek — odparła Zosia również półgłosem, żeby Alicja nie słyszała. — Ale myślę, że chyba lepiej będzie położyć go dzisiaj tu, na kanapie. Do katafalku trzeba by go wlec albo po schodach, albo przez trzy pokoje.

— Idź to zaproponować Alicji...


Katafalk stał na podwyższeniu (катафалк стоял на возвышении) w dwupoziomowym atelier Thorkilda (в двухуровневом/двухъярусном ателье Торкилля), dobudowanym do reszty domu (пристроенным к остальной части дома = основному зданию), i nie był prawdziwym katafalkiem (и был не настоящим катафалком), tylko niesłychanie skomplikowanym łóżkiem dla chorych (только/а необычайно сложной кроватью для больных), nabytym niegdyś z myślą o goszczeniu osób (приобретенной когда-то /давно/ с мыслью = из соображений, что будут гостить люди) dotkniętych niedowładem (тронутые параличом = частично парализованные). Wysokość tej machiny (высота этой махины), na którą trzeba się było wspinać (на которую нужно было = приходилось взбираться) bez mała jak na górne miejsce w slipingu (почти как на верхнее место в спальном вагоне), nasuwała nieodparcie skojarzenia (упорно вызывала ассоциации; nasuwać coś — наводить, наталкивать на что-л.) z gromnicami i wonią kadzidła (с церковными восковыми свечами и ароматом кадила; woń — вонь, аромат). Było to miejsce do spania raczej mało przytulne (это место было, скорее, недостаточно уютным для спанья), acz nadspodziewanie wygodne (но неожиданно удобное), Alicja czuła dziwną awersję (Алиция испытывала странное/необычайное отвращение) do nadanej mu przez nas nazwy (к данному ему нами названию), unikaliśmy zatem określenia przy niej tego legowiska mianem katafalku (а потому мы избегали при ней называть это лежбище наименованием катафалка = катафалком), co przychodziło nam z dość dużym trudem (что нам удавалось с довольно большим трудом).


Katafalk stał na podwyższeniu w dwupoziomowym atelier Thorkilda, dobudowanym do reszty domu, i nie był prawdziwym katafalkiem, tylko niesłychanie skomplikowanym łóżkiem dla chorych, nabytym niegdyś z myślą o goszczeniu osób dotkniętych niedowładem. Wysokość tej machiny, na którą trzeba się było wspinać bez mała jak na górne miejsce w slipingu, nasuwała nieodparcie skojarzenia z gromnicami i wonią kadzidła. Było to miejsce do spania raczej mało przytulne, acz nadspodziewanie wygodne, Alicja czuła dziwną awersję do nadanej mu przez nas nazwy, unikaliśmy zatem określenia przy niej tego legowiska mianem katafalku, co przychodziło nam z dość dużym trudem.


— Może macie rację (возможно, вы правы) — powiedziała teraz niepewnie (произнесла он сейчас неуверенно), patrząc z daleka na Edka (смотря издалека на Эдека), śpiącego w jednym z pozostałych na tarasie foteli (спящего в одном из оставшихся на террасе кресел) z przechyloną w tył głową (со свешенной назад головой). — Rzeczywiście, na kanapę będzie prościej (действительно, на диване будет проще).

— To kto będzie spał na katafalku (тогда кто будет спать на катафалке)? — zainteresował się Paweł (поинтересовался Павел). — Tfu, chciałem powiedzieć na postumencie (тьфу, я хотел сказать на постаменте) ...

— Paweł (Павел)! — wykrzyknęła Zosia z wyrzutem (воскликнула Зося с укором), widząc błysk w oczach Alicji (видя блеск в глазах Алиции).

— No, tego, na tym stole porodowym (ну, того, на этом родильном столе) — poprawił się Paweł pospiesznie (поспешно исправился Павел). — To znaczy nie, na stole operacyjnym (то есть нет, на операционном столе) ...

— Paweł (Павел) ...!

— No to ja już nic nie mówię (ну, тогда я уже ничего не говорю) ...


— Może macie rację — powiedziała teraz niepewnie, patrząc z daleka na Edka, śpiącego w jednym z pozostałych na tarasie foteli z przechyloną w tył głową. — Rzeczywiście, na kanapę będzie prościej.

— To kto będzie spał na katafalku? — zainteresował się Paweł. — Tfu, chciałem powiedzieć na postumencie...

— Paweł! — wykrzyknęła Zosia z wyrzutem, widząc błysk w oczach Alicji.

— No, tego, na tym stole porodowym — poprawił się Paweł pospiesznie. — To znaczy nie, na stole operacyjnym...

— Paweł...!

— No to ja już nic nie mówię..


— A kto spał przedtem na kanapie (а кто раньше спал на диване)? — spytałam gromko (спросила я громко), żeby im przerwać te nietakty (чтобы прекратить эти их бестактности).

— Elżbieta (Эльжбета) — odparła Zosia z ulgą (ответила Зося с облегчением). — Elżbieta się przeniesie na to podium (Эльжбета переедет на этот подиум) ... to znaczy (то есть). Chciałam powiedzieć (я хотела сказать), na to (на эту) ... łóżko (кровать).

— Elżbieta (Эльжбета)! — zawołała Alicja (позвала Алиция), wyraźnie przygnieciona komplikacjami (заметно подавленная осложнениями). — Będziesz spała w trumnie (ты будешь спать в гробу)?

— Mogę spać (могу спать) — odpowiedziała Elżbieta z kamiennym spokojem (ответила Эльжбета с каменным спокойствием), pojawiając się w wejściu do kuchni z talerzem w ręku (появляясь во входе = в дверях на кухню с тарелкой в руке). — Gdzie masz trumnę (/а/ где у тебя гроб)?

— W atelier (в ателье).


— A kto spał przedtem na kanapie? — spytałam gromko, żeby im przerwać te nietakty.

— Elżbieta — odparła Zosia z ulgą. — Elżbieta się przeniesie na to podium... to znaczy. Chciałam powiedzieć, na to... łóżko.

— Elżbieta! — zawołała Alicja, wyraźnie przygnieciona komplikacjami. — Będziesz spała w trumnie?

— Mogę spać — odpowiedziała Elżbieta z kamiennym spokojem, pojawiając się w wejściu do kuchni z talerzem w ręku. — Gdzie masz trumnę?

— W atelier.


— Jakiś nowy nabytek (какое-то новое приобретение)? — spytała Elżbieta z grzecznym i umiarkowanym zaciekawieniem (спросила Эльжбета с вежливым и умеренным интересом). — Nic takiego nie zauważyłam (я ничего такого не заметила).

— Katafalk (катафалк) — wyjaśniła Alicja zgryźliwie (желчно объяснила Алиция). — Skoro oni to uważają za katafalk (раз они считают это катафалком; uważać coś za coś — считать что-л. чем-л.), to ja mogę pójść krok dalej, prawda (то я могу пойти шаг дальше, правда)?

— A, katafalk (а, катафалк)! Proszę bardzo (да, конечно), mogę spać na tym pomniku (я могу поспать на этом памятнике). Mnie się nigdy nic nie śni (мне никогда ничего не снится). Czy mam spać w pościeli Edka (мне спать в постели = на белье Эдека)?

— Niekoniecznie, chyba że chcesz (необязательно, разве что ты /так/ хочешь) ...


— Jakiś nowy nabytek? — spytała Elżbieta z grzecznym i umiarkowanym zacieka­wieniem. — Nic takiego nie zauważyłam.

— Katafalk — wyjaśniła Alicja zgryźliwie. — Skoro oni to uważają za katafalk, to ja mogę pójść krok dalej, prawda?

— A, katafalk! Proszę bardzo, mogę spać na tym pomniku. Mnie się nigdy nic nie śni. Czy mam spać w pościeli Edka?

— Niekoniecznie, chyba że chcesz...


W dziedzinie opieki nad pijanymi (в области опеки/заботы над пьяными) nie mam żadnego doświadczenia (у меня нет никакого опыта) i w ogóle zupełnie się do tego nie nadaję (и вообще я совершенно на это не гожусь), a poza tym byłam zmęczona po podróży (а кроме того, я устала после путешествия = дороги) i miałam całkowicie dość życia towarzyskiego (и у меня совсем не было сил на общественную жизнь = пребывание в обществе), nie było mnie zatem na tarasie (поэтому меня не было на террасе), kiedy Alicja, Leszek i Zosia przystąpili do budzenia i transportowania Edka (когда Алиция, Лешек и Зося начали будить и транспортировать Эдека). Wybiegłam z domu dopiero na krzyk Zosi (я выбежала/выскочила из дома только на крик Зоси), w drzwiach zderzając się z Pawłem (столкнувшись в дверях с Павлом).

W padającym z pokoju świetle (в падающем из комнаты свете) widać było wyraźnie jego śmiertelnie bladą (было выразительно/отчетливо видно его смертельно белое), uniesioną ku górze twarz (запрокинутое вверх лицо), nieruchomą, bezwładnie opadłą rękę (недвижимую, бессильно упавшую руку) i również nieruchome, szeroko otwarte (а также недвижимые, широко открытые), wpatrzone w czarne niebo oczy (уставившиеся в черное небо глаза).

Edek był martwy (Эдек был мертв) ...


W dziedzinie opieki nad pijanymi nie mam żadnego doświadczenia i w ogóle zupełnie się do tego nie nadaję, a poza tym byłam zmęczona po podróży i miałam całkowicie dość życia towarzyskiego, nie było mnie zatem na tarasie, kiedy Alicja, Leszek i Zosia przystąpili do budzenia i transportowania Edka. Wybiegłam z domu dopiero na krzyk Zosi, w drzwiach zderzając się z Pawłem.

W padającym z pokoju świetle widać było wyraźnie jego śmiertelnie bladą, uniesioną ku górze twarz, nieruchomą, bezwładnie opadłą rękę i również nieruchome, szeroko otwarte, wpatrzone w czarne niebo oczy.

Edek był martwy...


* * *


Niewyspani po niesłychanie męczącej nocy (не выспавшись после необычайно мучительной ночи) siedzieliśmy wszyscy przy śniadaniu (все мы сидели за завтраком), wpatrzeni w napięciu na Alicję (напряженно уставившись на Алицию), która odebrała właśnie kolejny telefon od władz śledczych (которой только что позвонили следственные власти; odebrać telefon — ответить на телефонный звонок). Władze śledcze nie ustawały w kontaktowaniu się z nami (следственные власти непрестанно контактировали с нами; ustawać — прекращаться, переставать) z wyraźnym i bezrozumnym upodobaniem (с явным и безрассудным пристрастием). Od wpół do drugiej w nocy do piątej rano (с половины второго ночи и до пяти утра) straszliwy tabun policji kłębił się w domu i ogrodzie (жуткий табун полиции клубился = топтался дома и в саду), szukając niesprecyzowanego na razie narzędzia zbrodni (в поисках неопределенного пока орудия убийства; szukać — искать; sprecyzować — уточнить) i usiłując porozumieć się z nami po duńsku (и пытаясь изъясниться с нами по-датски). Rezultaty tych usiłowań były raczej mierne (результаты этих стараний были, скорее, умеренными/посредственными). Nikłą pociechę stanowiła myśl (слабую радость приносила мысль о том), że równocześnie ktoś inny (что одновременно кто-то другой) uszczęśliwia atrakcyjnymi pytaniami także i tamtych czworo (осчастливливает увлекательными = захватывающими вопросами и тех четверых), wyrwanych ze snu w Rosklide i Hvidovre (вырванных из сна в Роскилле и Видовре).


Niewyspani po niesłychanie męczącej nocy siedzieliśmy wszyscy przy śniadaniu, wpatrzeni w napięciu na Alicję, która odebrała właśnie kolejny telefon od władz śledczych. Władze śledcze nie ustawały w kontaktowaniu się z nami z wyraźnym i bezrozumnym upodobaniem. Od wpół do drugiej w nocy do piątej rano straszliwy tabun policji kłębił się w domu i ogrodzie, szukając niesprecyzowanego na razie narzędzia zbrodni i usiłując porozumieć się z nami po duńsku. Rezultaty tych usiłowań były raczej mierne. Nikłą pociechę stanowiła myśl, że równocześnie ktoś inny uszczęśliwia atrakcyjnymi pytaniami także i tamtych czworo, wyrwanych ze snu w Rosklide i Hvidovre.


Zbrodnia była niewątpliwa (не было сомнений, что это было преступление). Śmiertelną ranę zadano od tyłu (смертельную рану нанесли сзади), coś przebiło marynarkę i koszulę (нечто пробило пиджак и рубашку) i pomiędzy żebrami dosięgło serca (и между ребер дошло до сердца). Nigdzie w pobliżu zwłok nie znaleziono niczego (поблизости тела нигде не удалось найти ничего /такого/), co mogłoby pasować jako narzędzie mordu (что могло бы подходить в качестве орудия убийства). Od przerażonych, spłoszonych, wstrząśniętych przyjaciół ofiary (от охваченных ужасом, перепуганных, потрясенных друзей жертвы) nie zdołano się niczego dowiedzieć (узнать ничего не удалось). Na nikim nie udało się skupić żadnych podejrzeń (сосредоточить подозрений ни на ком не получилось; skupić — сосредоточить, сконцентрировать).


Zbrodnia była niewątpliwa. Śmiertelną ranę zadano od tyłu, coś przebiło marynarkę i koszulę i pomiędzy żebrami dosięgło serca. Nigdzie w pobliżu zwłok nie znaleziono niczego, co mogłoby pasować jako narzędzie mordu. Od przerażonych, spłoszonych, wstrząśniętych przyjaciół ofiary nie zdołano się niczego dowiedzieć. Na nikim nie udało się skupić żadnych podejrzeń.


Stopień naszego oszołomienia wydarzeniami był różny (степень нашего ошеломления событиями была разной = мы были ошеломлены событиями в разной степени). Alicja trzymała się nieźle (Алиция держалась неплохо), głównie dzięki obecności podpory w postaci Leszka (главным образом, благодаря присутствию опоры/поддержки в виде Лешека), będącego dla niej od lat (будущего = который был для нее в течение многих лет) najcenniejszym z przyjaciół (самым ценным другом). Szlochanie mu w kamizelkę (рыдание ему в жилетку) wyraźnie jej pomogło (ей явно помогло). Leszek i Elżbieta zachowywali filozoficzny spokój (Лешек и Эльжбета сохраняли философское спокойствие), stanowiący zapewne ich cechę rodzinną (которое, несомненно, являлось их семейной чертой; stanowić — являться, представлять собой). Zosia była kompletnie wytrącona z równowagi (Зося была совершенно выбита из равновесия; wytrącić z równowagi — вывести из равновесия) i wszystko leciało jej z rąk (и у нее все летело/валилось с рук), zachwycony sensacją Paweł (захваченный/восторженный сенсацией Павел) z dużym wysiłkiem starał się ukryć zachwyt (с большим/огромным усилием старался скрыть свой восторг), ja zaś z różnych przyczyn (а я, по разным причинам) czułam się całkowicie zdegustowana (чувствовала себя полностью разочарованной = выбитой из колеи; zdegustować się — разочароваться, потерять охоту к чему-л.). Nie po to przyjechałam do Allerød na kilka tygodni (не за этим я приехала в Аллеред на несколько недель), żeby zaraz na samym wstępie natykać się na zwłoki (чтобы сразу на самом входе = с самого начала наткнуться на труп) .


Stopień naszego oszołomienia wydarzeniami był różny. Alicja trzymała się nieźle, głównie dzięki obecności podpory w postaci Leszka, będącego dla niej od lat najcenniejszym z przyjaciół. Szlochanie mu w kamizelkę wyraźnie jej pomogło. Leszek i Elżbieta zachowywali filozoficzny spokój, stanowiący zapewne ich cechę rodzinną. Zosia była kompletnie wytrącona z równowagi i wszystko leciało jej z rąk, zachwycony sensacją Paweł z dużym wysiłkiem starał się ukryć zachwyt, ja zaś z różnych przyczyn czułam się całkowicie zdegustowana. Nie po to przyjechałam do Allerød na kilka tygodni, żeby zaraz na samym wstępie natykać się na zwłoki.


Kolejny telefon niezwykle uprzejmych władz (очередной звонок необычайно вежливых властей; telefon — телефон; телефонный звонок) powiadamiał właśnie Alicję o dalszych szczegółach (как раз информировал Алицию о дальнейших деталях/подробностях).

— Został dziabnięty fachowo (его пырнули профессионально), od tyłu (сзади), jakimś specjalnym, cienkim, ostrym (каким-то специальным, тонким, острым) i niezbyt długim sztyletem (и не слишком длинным стилетом; sztylet — стилет, кинжал, типографское шило) — powiedziała z westchnieniem (сказала она со вздохом = вздыхая), odkładając słuchawkę (вешая трубку).

— Rożen (вертел) ...! — wyrwało się Pawłowi (вырвалось у Павла).

— Odczep się od rożna, dobrze (отцепись от вертела, хорошо)? — mruknęłam niechętnie (неохотно буркнула я).

— Nie żaden rożen (никакой не вертел), tylko sztylet (только/а стилет) — odparła równocześnie Alicja (одновременно ответила Алиция). — Możliwe, że sprężynowy (возможно, пружинный/раскладной), nie wiem (не знаю), czy istnieją sprężynowe sztylety (существуют ли пружинные/раскладные стилеты), ale oni tak podejrzewają (но они так подозревают). Zaraz tu przyjadą (сейчас они сюда приедут), żeby go poszukać (чтобы его поискать), bo w nocy im się źle szukało (потому что ночью им плохо искалось). Będzie śledztwo (будет следствие). Jedzcie prędzej (ешьте быстрее).


Kolejny telefon niezwykle uprzejmych władz powiadamiał właśnie Alicję o dalszych szczegółach.

— Został dziabnięty fachowo, od tyłu, jakimś specjalnym, cienkim, ostrym i niezbyt długim sztyletem — powiedziała z westchnieniem, odkładając słuchawkę.

— Rożen...! — wyrwało się Pawłowi.

— Odczep się od rożna, dobrze? — mruknęłam niechętnie.

— Nie żaden rożen, tylko sztylet — odparła równocześnie Alicja. — Możliwe, że sprężynowy, nie wiem, czy istnieją sprężynowe sztylety, ale oni tak podejrzewają. Zaraz tu przyjadą, żeby go poszukać, bo w nocy im się źle szukało. Będzie śledztwo. Jedzcie prędzej.


— Skąd wiedzą, że sztylet (откуда они знают, что стилет), i to sprężynowy (да еще и пружинный/раскладной), skoro w Edku nic nie było (раз/если в Эдеке ничего не было)? — spytała Zosia z niesmakiem (спросила Зося с отвращением).

— Ślad wygląda jakoś tam typowo (след выглядит как-то там типично). Jedzcie prędzej (ешьте быстрее) ...

— Myślisz (ты думаешь), że wskazane będzie udławić się do razu, hurtem (что желательно = лучше, если мы подавимся все оптом; wskazany — желательный, рекомендуемый)? Bez tego będą mieli za mało roboty (без этого у них будет слишком мало работы)?

— Jedzcie prędzej (ешьте быстрее) ... — powiedziała z jękiem Alicja (сказала со стоном Алиция), najwyraźniej niezdolna do żadnej myśli (явно неспособная к какой-либо мысли = мыслить) poza pragnieniem pozbycia się jakoś nas i stołu (кроме жажды как-то избавиться от нас и стола), rozstawionego prawie na środku pokoju (расставленного/раздвинутого почти посередине комнаты).

Zjedliśmy prędzej, acz z nikłym apetytem (мы съели быстрее, хотя со слабым аппетитом), i doprowadziliśmy pomieszczenie do porządku (и привели помещение в порядок). Mogliśmy jeść w tempie dowolnie ślamazarnym (мы могли есть в довольно вялом темпе), duńskie gliny bowiem przyjechały dopiero po półtorej godzinie (поскольку датские менты приехали только через полтора часа; glina — мент, полицейский — жарг.). Ciekawiło mnie (меня интересовало), jak też w końcu dadzą sobie z nami radę (как им в конце концов удастся с нами справиться; dawać sobie radę z czymś — справляться с чем-л.).


— Skąd wiedzą, że sztylet, i to sprężynowy, skoro w Edku nic nie było? — spytała Zosia z niesmakiem.

— Ślad wygląda jakoś tam typowo. Jedzcie prędzej...

— Myślisz, że wskazane będzie udławić się do razu, hurtem? Bez tego będą mieli za mało roboty?

— Jedzcie prędzej... — powiedziała z jękiem Alicja, najwyraźniej niezdolna do żadnej myśli poza pragnieniem pozbycia się jakoś nas i stołu, rozstawionego prawie na środku pokoju.

Zjedliśmy prędzej, acz z nikłym apetytem, i doprowadziliśmy pomieszczenie do porządku. Mogliśmy jeść w tempie dowolnie ślamazarnym, duńskie gliny bowiem przyjechały dopiero po półtorej godzinie. Ciekawiło mnie, jak też w końcu dadzą sobie z nami radę.


* * *


Wszystkie komplikacje językowe minionej nocy (все языковые осложнения = сложности прошедшей ночи) spowodowały (стали причиной того = закончились тем; spowodować — стать причиной чего-л., вызвать что-л.), że do prowadzenia śledztwa wytypowany został niejaki pan Muldgaard (что для ведения следствия был назначен = нам прислали некий пана Мульгора; wytypować — наметить, выдвинуть), bardzo szczupły (очень худой), bardzo wysoki (очень высокий), bardzo bezbarwny (очень бесцветный) i bardzo skandynawski (и очень скандинавский). Pan Muldgaard, którego stopień służbowy na zawsze pozostał dla nas tajemnicą (пан Мульгор, служебное звание которого для нас навсегда осталось тайной; stopień — степень, звание, ранг), posiadał w rodzinie jakichś polskich przodków (имел в семье каких-то польских предков; posiadać coś — иметь что-л., располагать чем-л.), w związku z czym władał polskim językiem (в связи с чем он владел польским языком). Istniała nadzieja (существовала/была надежда), że zdoła się z nami jakoś porozumieć (что он сумеет как-то договориться с нами = мы сумеем понять друг друга; zdołać coś — суметь, смочь что-л. сделать; porozumieć się — объясниться, понять друг друга). Opanowany przezeń język wydawał się dość oryginalny (язык, которым он владел, казался довольно оригинальным; opanować — овладеть), zdradzał niekiedy naleciałości jakby biblijne (он выдавал = в нем были как бы = какие-то библейские отпечатки; zradzać — выдавать, обнаруживать; nalecałość — налет, наслоение) i stał w niejakiej sprzeczności z przyjętą w Polsce powszechnie gramatyką (и находился в некотором противоречии с общепринятой в Польше грамматикой), niemniej jednak dawało się go zrozumieć (тем не менее, его удавалось понять). Pan Muldgaard rozumiał nas znacznie lepiej niż my jego (пан Мульгор понимал нас гораздо лучше, чем мы его), co dla władz było bez porównania ważniejsze (что для властей было без сравнения = несравненно важнее). Wrażenie robił sympatyczne (он делал = производил симпатичное впечатление) i wszyscy szczerze życzyliśmy mu sukcesów (и мы все искренне = от души желали ему успехов).


Wszystkie komplikacje językowe minionej nocy spowodowały, że do prowadzenia śledztwa wytypowany został niejaki pan Muldgaard, bardzo szczupły, bardzo wysoki, bardzo bezbarwny i bardzo skandynawski. Pan Muldgaard, którego stopień służbowy na zawsze pozostał dla nas tajemnicą, posiadał w rodzinie jakichś polskich przodków, w związku z czym władał polskim językiem. Istniała nadzieja, że zdoła się z nami jakoś porozumieć. Opanowany przezeń język wydawał się dość oryginalny, zdradzał niekiedy naleciałości jakby biblijne i stał w niejakiej sprzeczności z przyjętą w Polsce powszechnie gramatyką, niemniej jednak dawało się go zrozumieć. Pan Muldgaard rozumiał nas znacznie lepiej niż my jego, co dla władz było bez porównania ważniejsze. Wrażenie robił sympatyczne i wszyscy szczerze życzyliśmy mu sukcesów.


Przyjechał z niewielką grupką współpracowników (он приехал с небольшой группкой сотрудников), których od razu rozproszył po domu i ogrodzie (которых он сразу рассредоточил по дому и саду; rozproszył — рассеять, разогнать, рассредоточить), polecając szukać cienkiego i ostrego przedmiotu ze stali (советуя искать тонкий и острый предмет из стали). Nas wszystkich zebrał przy długim, niskim stole (всех нас он собрал за длинным, низким столом) w środkowym, największym pokoju (в средней/центральной, самой большой комнате), sam ulokował się w fotelu z wielkim notesem w ręku (сам он разместился/ расположился в кресле с большим блокнотом в руках) i rozpoczął śledztwo od początku (и начал следствие с /самого/ начала). Alicja została oddelegowana do asystowania przy rewizji (Алиция была делегирована помогать при обыске; rewizja — ревизия, осмотр, обыск), tak więc wokół stołu siedziały wyłącznie osoby nie znające języka duńskiego (таком образом, вокруг стола сидели исключительно лица, не знающие датского языка). No i pan Muldgaard mówiący po polsku (ну, и пан Мульгор, говорящий по-польски) ...


Przyjechał z niewielką grupką współpracowników, których od razu rozproszył po domu i ogrodzie, polecając szukać cienkiego i ostrego przedmiotu ze stali. Nas wszystkich zebrał przy długim, niskim stole w środkowym, największym pokoju, sam ulokował się w fotelu z wielkim notesem w ręku i rozpoczął śledztwo od początku. Alicja została oddelegowana do asystowania przy rewizji, tak więc wokół stołu siedziały wyłącznie osoby nie znające języka duńskiego. No i pan Muldgaard mówiący po polsku...


— Azali były osoby mrowie a mrowie (были ли люди тьма и тьма)? — spytał z uprzejmym (спросил он с вежливым), wręcz nieurzędowym zainteresowaniem (просто неофициальным интересом), przystępując do rzeczy (приступая к делу).

Zgodnie wytrzeszczyliśmy na niego oczy (мы дружно вытаращили на него глаза; zgodnie — согласно, единодушно, дружно). Paweł jakoś dziwnie prychnął (Павел как-то странно прыснул). Zosia zastygła z papierosem w jednej (Зося застыла с сигаретой в одной) i zapalniczką w drugiej ręce (и зажигалкой в другой руке). Leszek i Elżbieta, szalenie podobni do siebie (Лешек и Эльжбета, ужасно похожие друг на друга), zapatrzyli się w niego nieruchomym wzrokiem (уставились на него неподвижным взглядом) z jednakowo nieodgadnionym wyrazem twarzy (с одинаково неразгаданным = непроницаемым выражением лица). Nikt nie odpowiadał (никто не отвечал).


— Azali były osoby mrowie a mrowie? — spytał z uprzejmym, wręcz nieurzędowym zainteresowaniem, przystępując do rzeczy.

Zgodnie wytrzeszczyliśmy na niego oczy. Paweł jakoś dziwnie prychnął. Zosia zastygła z papierosem w jednej i zapalniczką w drugiej ręce. Leszek i Elżbieta, szalenie podobni do siebie, zapatrzyli się w niego nieruchomym wzrokiem z jednakowo nieodgadnionym wyrazem twarzy. Nikt nie odpowiadał.


— Azali były osoby mrowie a mrowie (были ли люди тьма и тьма)? — powtórzył cierpliwie pan Muldgaard (терпеливо повторил пан Мульгор).

— Co to znaczy (что это значит)? — wyrwało się Pawłowi z nadzwyczajnym zaciekawieniem (вырвалось у Павла с необыкновенным интересом).

— Moim zdaniem (по моему мнению = мне кажется), on pyta, czy dużo nas było (он спрашивает, много ли нас было) — powiedziałam z lekkim powątpieniem (сказала я с легким сомнением).

— Tak (да) — przyświadczył pan Muldgaard (подтвердил пан Мульгор; przyświadczyć — подтвердить, согласиться) i uśmiechnął się do mnie życzliwie (и приветливо улыбнулся мне). — Ile sztuki (сколько штуки)?

— Jedenaście (одиннадцать) — odparł łagodnie i uprzejmie Leszek (ответил Лешек мягко и вежливо).

— Kto były owe (кто были оные)?


— Azali były osoby mrowie a mrowie? — powtórzył cierpliwie pan Muldgaard.

— Co to znaczy? — wyrwało się Pawłowi z nadzwyczajnym zaciekawieniem.

— Moim zdaniem, on pyta, czy dużo nas było — powiedziałam z lekkim powątpieniem.

— Tak — przyświadczył pan Muldgaard i uśmiechnął się do mnie życzliwie. — Ile sztuki?

— Jedenaście — odparł łagodnie i uprzejmie Leszek.

— Kto były owe?


Przystosowując się z pewnym trudem do formy pytań (с определенным трудом приспосабливаясь к форме вопросов; przystosować się do czegoś — приспособиться, приноровиться к чему-л.), niepewni, jakim językiem należy odpowiadać (неуверенные, на каком языке следует отвечать; należeć — надлежать, следовать), podaliśmy mu personalia wszystkich obecnych w czasie zbrodni (мы перечислили ему личности всех присутствовавших во время преступления; podać — сообщить, представить). Pan Muldgaard sobie notował (пан Мульгор записывал /себе/). Uzgodniliśmy czas przeniesienia się na taras (мы согласовали = уточнили время, когда мы перебрались на террасу; przenieść się — перебраться, переселиться) i sprecyzowaliśmy stopień zażyłości z Edkiem (и уточнили степень дружественности отношений с Эдеком; zażyłość — близкие, дружеские отношения). Następnie zaczęło się trudniejsze (потом началось более сложное).

— Co robiły one (что делали они; one — они, по отношению только к лицам женского пола)? — spytał pan Muldgaard (спросил пан Мульгор).

— Dlaczego tylko my (почему только мы)? — zaprotestowała Zosia z oburzeniem i pretensją (запротестовала Зося с возмущением и обидой; pretensja — претензия, обида) w przekonaniu, iż pytanie odnosi się wyłącznie do kobiet (убежденная, что вопрос относится только к женщинам; przekonanie — убеждение).

— A kto (а кто)? — zdziwił się pan Muldgaard (удивился пан Мульгор).

Leszek wykonał w kierunku Zosi uspokajający gest (Лешек совершил в направлении Зоси успокаивающий жест; wykonać — исполнить, совершить).

— My też (мы тоже) — odpowiedział (ответил он). — On ma na myśli nas wszystkich (он имеет в виду всех нас). Mówmy po kolei (давайте говорить по очереди), co kto pamięta (кто что помнит).


Przystosowując się z pewnym trudem do formy pytań, niepewni, jakim językiem należy odpowiadać, podaliśmy mu personalia wszystkich obecnych w czasie zbrodni. Pan Muldgaard sobie notował. Uzgodniliśmy czas przeniesienia się na taras i sprecyzowaliśmy stopień zażyłości z Edkiem. Następnie zaczęło się trudniejsze.

— Co robiły one? — spytał pan Muldgaard.

— Dlaczego tylko my? — zaprotestowała Zosia z oburzeniem i pretensją w przekonaniu, iż pytanie odnosi się wyłącznie do kobiet.

— A kto? — zdziwił się pan Muldgaard.

Leszek wykonał w kierunku Zosi uspokajający gest.

— My też — odpowiedział. — On ma na myśli nas wszystkich. Mówmy po kolei, co kto pamięta.


— Ja nogi (я — ноги) — oświadczył stanowczo i bez namysłu Paweł (решительно и не задумываясь заявил Павел). — Pamiętam same nogi (я помню одни/только ноги).

— Jakie nogi (какие ноги)? — zainteresował się pan Muldgaard (заинтересовался пан Мульгор).

Paweł popatrzył na niego (Павел посмотрел на него), jakby nieco stropiony (как бы немного озадаченный; stropić — сбить с толку, озадачить).

— Nie wiem (не знаю) — powiedział niepewnie (сказал он неуверенно). — Prawdopodobnie czyste (вероятно, чистые) ...

Pan Muldgaard przyglądał mu się (пан Мульгор присматривался к нему = внимательно посмотрел на него) ze zmarszczoną brwią i w głębokiej zadumie (морща брови и в глубоком раздумье).

— Dlaczego (почему)? — spytał stanowczo (решительно спросил он).

Paweł spłoszył się ostatecznie (Павел окончательно встревожился; spłoszyć się — испугаться, встревожиться).

— O rany (о, Господи), nie wiem (не знаю). No, bo to chyba myją, nie (ну, наверное, потому что их моют, разве нет)? Tu wszyscy myją nogi (тут все моют ноги) ...

— Paweł, na litość boską (Павел, ради Бога; litość — жалость) ...! — krzyknęła zdenerwowana nagle Zosia (крикнула внезапно расстроившаяся Алиция). Z ulgą pomyślałam sobie (я с облегчением подумала /себе/), że co za szczęście, że nie ma tu żadnego z moich synów (что за/какая это радость, что тут нет ни одного из моих сыновей).


— Ja nogi — oświadczył stanowczo i bez namysłu Paweł. — Pamiętam same nogi.

— Jakie nogi? — zainteresował się pan Muldgaard.

Paweł popatrzył na niego, jakby nieco stropiony.

— Nie wiem — powiedział niepewnie. — Prawdopodobnie czyste...

Pan Muldgaard przyglądał mu się ze zmarszczoną brwią i w głębokiej zadumie.

— Dlaczego? — spytał stanowczo.

Paweł spłoszył się ostatecznie.

— O rany, nie wiem. No, bo to chyba myją, nie? Tu wszyscy myją nogi...

— Paweł, na litość boską...! — krzyknęła zdenerwowana nagle Zosia. Z ulgą pomyślałam sobie, że co za szczęście, że nie ma tu żadnego z moich synów.


Pan Muldgaard robił wrażenie człowieka (пан Мульгор производил впечатление человека), który cierpliwie zniesie wszystko (который терпеливо вынесет все).

— Dlaczego same nogi (почему одни/только ноги)? — spytał (спросил он). — A reszta kadłuba nie (а остальное туловище — нет)?

— Nie (нет) — powiedział pospiesznie Paweł (поспешно сказал Павел). — Na nogach była lampa (на ногах была лампа), a reszta kadłuba była w ciemno (а остальное туловище было в темно).

Wyglądało na to (походило на то; wyglądać — выглядеть, походить), że sposób wypowiadania się pana Muldgaarda (что способ речи пана Мульгора; wypowiadać się — высказываться, выражаться) jest dość zaraźliwy (довольно заразителен). Nie kryjąc niezadowolenia (не скрывая /своего/ неудовольствия), Zosia spróbowała skorygować potomka (Зося попробовала откорректировать потомка).

— Paweł, przestań (Павел, перестань)! Ciemno było na góra kadłuba (темно было на верх туловища) ... Tfu! Powiedzcie to jakoś po polsku (тьфу, скажите это как-нибудь по-польски).

— Zejdźmy może z tego kadłuba (может, съедем = слезем /уже/ с этого туловища = оставим его в покое) — zaproponował Leszek (предложил Лешек). — My to panu po prostu pokażemy (мы это вам просто покажем) ...


Pan Muldgaard robił wrażenie człowieka, który cierpliwie zniesie wszystko.

— Dlaczego same nogi? — spytał. — A reszta kadłuba nie?

— Nie — powiedział pospiesznie Paweł. — Na nogach była lampa, a reszta kadłuba była w ciemno.

Wyglądało na to, że sposób wypowiadania się pana Muldgaarda jest dość zaraźliwy. Nie kryjąc niezadowolenia, Zosia spróbowała skorygować potomka.

— Paweł, przestań! Ciemno było na góra kadłuba... Tfu! Powiedzcie to jakoś po polsku.

— Zejdźmy może z tego kadłuba — zaproponował Leszek. — My to panu po prostu pokażemy...


Po dokonaniu prezentacji lampy (после осуществления демонстрации лампы; dokonać — осуществить) pan Muldgaard całkiem rozsądnie zażądał odtworzenia dekoracji (пан Мульгор совершенно разумно потребовал воспроизвести декорацию). Ustawiliśmy krzesła i fotele tak samo jak wczorajszego wieczoru (мы расставили стулья и кресла так же, как вчера вечером), po czym całe śledztwo przeniosło się na taras (после чего все следствие перешло на террасу). Udało nam się w pewnym stopniu uzgodnić (в определенной степени, нам удалось договориться = согласиться друг с другом), gdzie kto siedział (кто где сидел). Przed oczami stanęły mi (перед моими глазами стояли) buty w czerwonym blasku i postanowiłam się włączyć (ботинки в красном блеске, и я решила включиться).

— Panie Leszku (пан Лешек), pana i Henryka (вас и Хенрика) mamy właściwie z głowy (собственно, можно исключить; mieć z głowy — разрешить проблему) — oświadczyłam bez wahania (заявила я без колебания), po czym zwróciłam się do pana Muldgaarda (после чего обратилась к пану Мульгору): — obaj (оба), ten pan i Henryk Larsen (этот пан и Хенрик Ларсен), przez cały wieczór nie ruszyli się z miejsca (весь вечер не двинулись с места), co mogę stwierdzić pod przysięgą (что = это я могу подтвердить под присягой). Siedzieli i rozmawiali (сидели и разговаривали). Sama widziała (я сама видела).


Po dokonaniu prezentacji lampy pan Muldgaard całkiem rozsądnie zażądał odtworzenia dekoracji. Ustawiliśmy krzesła i fotele tak samo jak wczorajszego wieczoru, po czym całe śledztwo przeniosło się na taras. Udało nam się w pewnym stopniu uzgodnić, gdzie kto siedział. Przed oczami stanęły mi buty w czerwonym blasku i postanowiłam się włączyć.

— Panie Leszku, pana i Henryka mamy właściwie z głowy — oświadczyłam bez wahania, po czym zwróciłam się do pana Muldgaarda: — obaj, ten pan i Henryk Larsen, przez cały wieczór nie ruszyli się z miejsca, co mogę stwierdzić pod przysięgą. Siedzieli i rozmawiali. Sama widziała.


— A pani ruszała się (а пани двигалась)? — spytał pan Muldgaard z tak silnym akcentem na „się” (спросил пан Мульгор с таким сильным акцентом на «сь»), że przez moment miałam wrażenie (что на мгновение у меня было = создалось впечатление), iż podejrzewa mnie o jakieś epileptyczne drgawki (что он подозревает меня = что у меня какие-то эпилептические судороги) i to właśnie pragnienie przede wszystkim wyjaśnić (и именно жажда = желание прежде всего объяснить это). Opanowałam wrażenie (/но я/ подавила в себе /это/ желание; opanować coś — подавить что-л., справиться с чем-л.).

— Jasne, że się ruszałam (ясное дело, двигалась). Kilka razy (несколько раз). Chodziłam po cukier, po papierosy (я ходила за сахаром, за сигаретами), pomagałam Alicji robić kawę (помогала Алиции делать кофе) ... Ale za każdym razem, wracając (но каждый раз, возвращаясь), widziałam ich nogi (я видела их ноги). A w ogóle siedzieli koło mnie (а вообще-то, они сидели возле меня).


— A pani ruszała się? — spytał pan Muldgaard z tak silnym akcentem na „się”, że przez moment miałam wrażenie, iż podejrzewa mnie o jakieś epileptyczne drgawki i to właśnie pragnienie przede wszystkim wyjaśnić. Opanowałam wrażenie.

— Jasne, że się ruszałam. Kilka razy. Chodziłam po cukier, po papierosy, pomagałam Alicji robić kawę... Ale za każdym razem, wracając, widziałam ich nogi. A w ogóle siedzieli koło mnie.


Zaczynając od domu (начиная с дома = входа) i licząc zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (и считая по направлению движения часовых стрелок = по часовой стрелке; zgodnie z czymś — согласно чему-л.), siedzieli kolejno (сидели поочередно = один за другим): Elżbieta, Edek, Leszek, Henryk, ja, Alicja, Roj, Anita, Zosia i Paweł (Эльжбета, Эдек, Лешек, Хенрик, я, Алиция, Рой, Анита, Зося и Павел). Siedzieli czysto teoretycznie (сидели чисто теоретически), w praktyce nie tylko błąkali się tam i z powrotem (на практике не только блуждали туда и обратно = туда-сюда), ale także zajmowali cudze fotele (а также занимали = садились в чужие кресла). Jedynie Leszek i Henryk ani na chwilę nie opuścili swoich miejsc (только Лешек и Хенрик ни на секунду не освобождали = не вставали со своих мест), co zgodnie zaświadczyli wszyscy (что все подтвердили единогласно). Pan Muldgaard, badając szczegóły topograficzne (пан Мульгор, исследуя топографические особенности), sprawdził, czy przypadkiem Leszek nie mógł zabić Edka (не мог ли, случаем, Лешек убить Эдека) nie wstając z fotela (не вставая с кресла), i po nader wnikliwych próbach wykluczył tę możliwość (и после весьма тщательных проб/проверок такую возможность исключил). Tym bardziej nie mógł tego uczynić Henryk (тем более, этого не мог осуществить Хенрик), który siedział dalej (который сидел дальше). Istotnie (по сути), tych dwóch mieliśmy z głowy (эти двое были вне подозрения).


Zaczynając od domu i licząc zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, siedzieli kolejno: Elżbieta, Edek, Leszek, Henryk, ja, Alicja, Roj, Anita, Zosia i Paweł. Siedzieli czysto teoretycznie, w praktyce nie tylko błąkali się tam i z powrotem, ale także zajmowali cudze fotele. Jedynie Leszek i Henryk ani na chwilę nie opuścili swoich miejsc, co zgodnie zaświadczyli wszyscy. Pan Muldgaard, badając szczegóły topograficzne, sprawdził, czy przypadkiem Leszek nie mógł zabić Edka nie wstając z fotela, i po nader wnikliwych próbach wykluczył tę możliwość. Tym bardziej nie mógł tego uczynić Henryk, który siedział dalej. Istotnie, tych dwóch mieliśmy z głowy.


Odliczywszy także Edka (после вычета также /и/ Эдека), pozostawało osiem osób (оставалось восемь человек), wśród których należało szukać mordercy (среди которых нужно было = предстояло искать убийцу). Chyba, że ktoś z zewnątrz (разве что кто-то извне = чужой) ... Kogoś z zewnątrz nie można było wykluczyć (кого-то чужого нельзя было исключить). W tych ciemnościach i w tym zamieszaniu (в этой темноте и в этой суматохе; zamieszanie — замешательство, суматоха) do ogrodu mogło wejść czterdziestu rozbójników (в сад могло войти /хоть/ сорок разбойников) i nikt by ich nie zauważył (и никто бы их не заметил). Czemuż jednak ci rozbójnicy mieliby mordować akurat Edka (однако, почему эти разбойники должны были = зачем им было надо убивать именно Эдека), który przyjechał do Danii (который приехал в Данию) po raz pierwszy w życiu przed czterema dniami (первый раз в жизни четыре дня назад), spędził te dni na nadużywaniu alkoholu (провел эти дни, злоупотребляя алкоголем) i nikomu jeszcze nie zdążył się narazić (и еще/пока никому не успел насолить; narazić się komuś — восстановить кого-л. против себя; вызвать чье-л. недовольство)? Przez pomyłkę (по ошибке) ...?


Odliczywszy także Edka, pozostawało osiem osób, wśród których należało szukać mordercy. Chyba, że ktoś z zewnątrz... Kogoś z zewnątrz nie można było wykluczyć. W tych ciemnościach i w tym zamieszaniu do ogrodu mogło wejść czterdziestu rozbójników i nikt by ich nie zauważył. Czemuż jednak ci rozbójnicy mieliby mordować akurat Edka, który przyjechał do Danii po raz pierwszy w życiu przed czterema dniami, spędził te dni na nadużywaniu alkoholu i nikomu jeszcze nie zdążył się narazić? Przez pomyłkę...?


Pan Muldgaard przyjrzał nam się z uwagą i dość podejrzliwie (пан Мульгор посмотрел на нас внимательно и довольно подозрительно). Następnie po licznych, ciężkich i całkowicie bezskutecznych, wysiłkach (потом после многочисленных, тяжелых/трудных и совершенно безрезультатных усилий), zmierzających do ustalenia, kto, co i kiedy robił (с целью определить, кто, что и когда делал; zmierzać do czegoś — быть направленным на что-л.) i gdzie się w jakim momencie znajdował (и где в какой момент находился), przystąpił do szukania motywu zbrodni (он приступил к поиску мотива преступления).

— Azali nie miłowała jego jaka osoba (иль не миловала его какая особа; miłować — любить — устар.)? — spytał z naciskiem (спросил он с напором), nie odwracając od nas bacznego spojrzenia (не отворачивая = не отводя от нас внимательного взгляда; odwracać — отворачивать, поворачивать).


Pan Muldgaard przyjrzał nam się z uwagą i dość podejrzliwie. Następnie po licznych, ciężkich i całkowicie bezskutecznych, wysiłkach zmierzających do ustalenia, kto, co i kiedy robił i gdzie się w jakim momencie znajdował, przystąpił do szukania motywu zbrodni.

— Azali nie miłowała jego jaka osoba? — spytał z naciskiem, nie odwracając od nas bacznego spojrzenia.


Zatkało nas wszystkich radykalnie (мы все опешили радикально = радикальным образом; zatkać — заткнуть, закупорить). Odpowiedź na tak sformułowane pytanie (ответ на так сформулированный вопрос) wydawała się całkowicie niemożliwa (казался совершенно невозможным). Na upartego można było oświadczyć (если уж на то пошло, можно было заявить = сказать; uparty — упрямый, упорный), że owszem, miłowała go Alicja (что да, конечно, его миловала Алиция), ale po pierwsze miałoby to niewiele wspólnego z prawdą (но, во-первых, это имело бы немного общего с правдой), po drugie zaś wszystko wskazywało na to (а во-вторых, все указывало на то), że pan Muldgaard pyta raczej (что пан Мульгор, скорее, спрашивал = имел в виду), czy ktoś nie żywił do Edka niechęci (не испытывал ли кто-то неприязни к Эдеку). Nikt taki nie przychodził nam na myśl (никто такой нам на мысль = в голову не приходил). Edek na ogół dawał się lubić (Эдека вообще-то можно было любить = он мог нравиться; dać się — даться, поддаться) i na trzeźwo był człowiekiem uroczym i pełnym wdzięku (и по трезвому был человеком очаровательным и полным обаяния).

— Nie (нет) — powiedział Leszek (сказал Лешек), oprzytomniawszy po długiej chwili milczenia (придя в себя после долгого молчания = долгой паузы). — Wszyscy go lubili (его все любили).


Zatkało nas wszystkich radykalnie. Odpowiedź na tak sformułowane pytanie wydawała się całkowicie niemożliwa. Na upartego można było oświadczyć, że owszem, miłowała go Alicja, ale po pierwsze miałoby to niewiele wspólnego z prawdą, po drugie zaś wszystko wskazywało na to, że pan Muldgaard pyta raczej, czy ktoś nie żywił do Edka niechęci. Nikt taki nie przychodził nam na myśl. Edek na ogół dawał się lubić i na trzeźwo był człowiekiem uroczym i pełnym wdzięku.

— Nie — powiedział Leszek, oprzytomniawszy po długiej chwili milczenia. — Wszyscy go lubili.


Pan Muldgaard zamyślił się (пан Мульгор призадумался), po czym zadał następne pytanie (после чего задал следующий вопрос), wysoko kwalifikujące jego instynkt śledczy (которое свидетельствовало о высокой квалификации его следственного инстинкта; kwalifikować — квалифицировать).

— Była może jaka incydent (может, была какая инцидент)? Ten wieczór alibo przódy (этот вечер иль переды)?

— O rany boskie... (о, Господи)! — jęknął z akcentem podziwu i zachwytu Paweł (охнул с акцентом = интонацией удивления и восхищения Павел; jęknąć — охнуть, застонать), roziskrzonym wzrokiem wpatrzony w usta pana Muldgaarda (искрящимся взглядом всматриваясь в рот пана Мульгора). Zachłannie i wręcz w napięciu (жадно и просто = в сильном напряжении; zachłannie — жадно, ненасытно) oczekiwał każdej jego następnej wypowiedzi (ожидал он каждого его последующего высказывания), delektując się formą i nie bacząc na treść (наслаждаясь формой и невзирая на содержание).

— Paweł, zamknij się wreszcie (Павел, да заткнись ты, наконец) — powiedziała mechanicznie Zosia (механически/машинально сказала Зося), zdenerwowana dla odmiany raczej treścią (скорее = больше расстроенная, наоборот, содержанием; odmiana — изменение, разновидность).


Pan Muldgaard zamyślił się, po czym zadał następne pytanie, wysoko kwalifikujące jego instynkt śledczy.

— Była może jaka incydent? Ten wieczór alibo przódy?

— O rany boskie...! — jęknął z akcentem podziwu i zachwytu Paweł, roziskrzonym wzrokiem wpatrzony w usta pana Muldgaarda. Zachłannie i wręcz w napięciu oczekiwał każdej jego następnej wypowiedzi, delektując się formą i nie bacząc na treść.

— Paweł, zamknij się wreszcie — powiedziała mechanicznie Zosia, zdenerwowana dla odmiany raczej treścią.


Pan Muldgaard przeniósł wzrok na nią (пан Мульгор перевел взгляд на нее) i z niej na Pawła (и/а с нее — на Павла).

— Ta dama (эта дама) — upewnił się (убедился он) — to wasza mać (это ваша мать = твоя мать; wasza — ваша, может относиться только к нескольким, хорошо знакомым людям)?

Sama zaczęłam zachłannie oczekiwać (я сама стала жадно = с нетерпением ожидать) każdej następnej wypowiedzi pana Muldgaarda (каждое последующее высказывание пана Мульгора). Poczułam, że jestem świadkiem rzeczy (я почувствовала/ощутила, что являюсь свидетелем вещей) jedynych w swoim rodzaju (единственных в своем роде). Paweł starannie unikał spojrzenia matki (Павел старательно избегал смотреть на мать; spojrzenie — взгляд). Zosia najwyraźniej wolała nie patrzeć na syna (Зося явно предпочитала не смотреть на сына).

— Tak (да) — powiedziała nagle życzliwie i ze współczuciem Elżbieta (сказала неожиданно доброжелательно и сочувствием Эльжбета). — To jest jego mać (это его мать).

— Elżbieta (Эльжбета) ...! — jęknął Leszek (простонал Лешек).

Pan Muldgaard wrócił do tematu (пан Мульгор вернулся к теме).

— Incydent (инцидент). Była jaka alibo nie (была какая иль нет)?


Pan Muldgaard przeniósł wzrok na nią i z niej na Pawła.

— Ta dama — upewnił się — to wasza mać?

Sama zaczęłam zachłannie oczekiwać każdej następnej wypowiedzi pana Muldgaarda. Poczułam, że jestem świadkiem rzeczy jedynych w swoim rodzaju. Paweł starannie unikał spojrzenia matki. Zosia najwyraźniej wolała nie patrzeć na syna.

— Tak — powiedziała nagle życzliwie i ze współczuciem Elżbieta. — To jest jego mać.

— Elżbieta...! — jęknął Leszek.

Pan Muldgaard wrócił do tematu.

— Incydent. Była jaka alibo nie?


Patrzyliśmy na niego (мы смотрели на него), nie chcąc, na wszelki wypadek (не желая = избегая, на всякий случай), spoglądać na siebie (смотреть друг на друга; spoglądać — смотреть, поглядывать — разг.). Niezdecydowanie gęstniało w powietrzu (в воздухе сгущалась нерешительность). Nikt jakoś nie miał ochoty (как-то ни у кого не было охоты/желания) ujawniać wydarzeń poprzedniego wieczoru (раскрывать = разглашать события предыдущего вечера) bez porozumienia z Alicją (без согласования с Алицией). Czy dziwaczny występ pijanego Edka mógł mieć w ogóle (могло ли чудаческое выступление пьяного Эдека вообще иметь) jakiś sens i jakieś znaczenie (какой-либо смысл и какое-либо значение)? Ona go znała najlepiej (она его знала лучше всех) ...

Nagle doszłam do wniosku (внезапно я пришла к выводу), że nie można z tym dłużej zwlekać (что медлить с этим больше нельзя), i nie zważając na wrażenie (и невзирая на впечатление; zważać na coś — принимать во внимание, учитывать что-л.), jakie to może uczynić (какое это может произвести), postanowiłam uzgodnić z nią rzecz natychmiast (я решила согласовать с ней /это/ дело незамедлительно).

— Zaraz wrócę (я сейчас вернусь) — oświadczyłam (заявила я), nie wdając się w bardziej szczegółowe wyjaśnienia (не вдаваясь в более подробные объяснения), i opuściłam taras (и покинула террасу), zanim pan Muldgaard zdążył zaprotestować (прежде чем пан Мульгор успел запротестовать).


Patrzyliśmy na niego, nie chcąc, na wszelki wypadek, spoglądać na siebie. Niezdecydowanie gęstniało w powietrzu. Nikt jakoś nie miał ochoty ujawniać wydarzeń poprzedniego wieczoru bez porozumienia z Alicją. Czy dziwaczny występ pijanego Edka mógł mieć w ogóle jakiś sens i jakieś znaczenie? Ona go znała najlepiej...

Nagle doszłam do wniosku, że nie można z tym dłużej zwlekać, i nie zważając na wrażenie, jakie to może uczynić, postanowiłam uzgodnić z nią rzecz natychmiast.

— Zaraz wrócę — oświadczyłam, nie wdając się w bardziej szczegółowe wyjaśnienia, i opuściłam taras, zanim pan Muldgaard zdążył zaprotestować.


Alicję znalazłam w atelier (я нашла Алицию в ателье), rozpłaszczoną na czworakach (распластанной на четвереньках), z głową pod katafalkiem (с головой под катафалком). Czasu miałam mało (времени у меня было мало), od razu więc uznałam (поэтому я сразу сочла; uznać — счесть, посчитать), że prościej będzie samej się tam wczołgać (что проще будет самой там вползти) niż próbować ją wyciągnąć (чем пробовать/пытаться вытащить ее).

— Ty, słuchaj (ты, слушай) — powiedziałam do jej łokcia (сказала я ее локтю), usiłując wyplątać włosy z jakiś elementów konstrukcyjnych (стараясь распутать волосы из каких-то элементов конструкции). — Doszliśmy do incydentów (мы дошли до инцидентов), które zaszły alibo nie (которые произошли или нет). Nie wiemy (не знаем), czy mu powiedzieć o tych krzykach Edka (говорить ли ему об этих криках Эдека). Co o tym myślisz (что ты об этом думаешь)?


Alicję znalazłam w atelier, rozpłaszczoną na czworakach, z głową pod katafalkiem. Czasu miałam mało, od razu więc uznałam, że prościej będzie samej się tam wczołgać niż próbować ją wyciągnąć.

— Ty, słuchaj — powiedziałam do jej łokcia, usiłując wyplątać włosy z jakiś elementów konstrukcyjnych. — Doszliśmy do incydentów, które zaszły alibo nie. Nie wiemy, czy mu powiedzieć o tych krzykach Edka. Co o tym myślisz?


— Właśnie nie wiem (вот не знаю) — odparła Alicja okropnie rozzłoszczona (ответила Алиция ужасно разозленная), głosem przytłumionym zarówno furią (голосом приглушенным как яростью), jak i pozycją (так и позицией = положением, в котором находилась). — Myślałam (я думала), że może tu gdzieś wleciał (что, может, куда-то сюда залетело/свалилось). Za cholerę nie mogę go znaleźć (никак не могу его найти). Myślałam (я думала), że może oni znajdą przypadkiem (что, может, они найдут случайно), ale też nie (но тоже нет). Gdzie on, do diabła, może być (где оно, черт возьми, может быть)?!

— Na litość boską, kto (боже милостивый, кто; litość — жалость)?!

— Ten list od Edka (это письмо от Эдека), który zginął (которое потерялось). Nie wiem, co on tam napisał (не знаю, что он там написал).

— Ale nie możemy czekać z odpowiedzią (но мы не можем ждать с ответом), aż go znajdziesz (аж до момента, когда ты его найдешь). Zdecyduj się (решайся), mówimy mu prawdę czy nie (говорим ему правду или нет)?


— Właśnie nie wiem — odparła Alicja okropnie rozzłoszczona, głosem przytłumionym zarówno furią, jak i pozycją. — Myślałam, że może tu gdzieś wleciał. Za cholerę nie mogę go znaleźć. Myślałam, że może oni znajdą przypadkiem, ale też nie. Gdzie on, do diabła, może być?!

— Na litość boską, kto?!

— Ten list od Edka, który zginął. Nie wiem, co on tam napisał.

— Ale nie możemy czekać z odpowiedzią, aż go znajdziesz. Zdecyduj się, mówimy mu prawdę czy nie?


Alicja cofnęła łokieć (Алиция отодвинула локоть) i z pewnym trudem odwróciła się do mnie twarzą (и с определенным = большим трудом повернулось ко мне лицом).

— Jaką prawdę (какую правду)? — spytała nieufnie (недоверчиво спросила она).

— No przecież ci tłumaczę (ну, я ведь тебе объясняю)! On pyta, czy były jakieś incydenty (он спрашивает, были ли какие-то инциденты), a my wszyscy milczymy z głupim wyrazem twarzy (а все мы молчим с глупым выражением лица). Masz tu samych wiernych przyjaciół (у тебя тут самые верные друзья). Przyznajemy się czy nie (признаемся или нет)?

— No przecież ci mówię (но ведь я тебе говорю), że właśnie nie wiem (что не знаю)! Chciałam przedtem znaleźć ten list (я хотела перед этим = сначала найти письмо)!

— Mamy mu powiedzieć (нам ему так и сказать), że odpowiemy na pytanie dopiero (что ответим на вопрос только тогда), jak ty znajdziesz list (как/когда ты найдешь письмо)?

— No nie (ну/да нет) ... Nie wiem (не знаю). Sama nie wiem (сама не знаю). Jak uważasz (/а ты/ как считаешь)?


Alicja cofnęła łokieć i z pewnym trudem odwróciła się do mnie twarzą.

— Jaką prawdę? — spytała nieufnie.

— No przecież ci tłumaczę! On pyta, czy były jakieś incydenty, a my wszyscy milczymy z głupim wyrazem twarzy. Masz tu samych wiernych przyjaciół. Przyznajemy się czy nie?

— No przecież ci mówię, że właśnie nie wiem! Chciałam przedtem znaleźć ten list!

— Mamy mu powiedzieć, że odpowiemy na pytanie dopiero, jak ty znajdziesz list?

— No nie... Nie wiem. Sama nie wiem. Jak uważasz?


— Ja też nie wiem (я тоже не знаю). Ale jak my nie powiemy (но как/если мы не скажем), to mogą powiedzieć tamci (то могут сказать те). Roj, Henryk (Рой, Хенрик) ... To są Duńczycy (это датчане), powiedzą prawdę bez chwili namysłu (скажут правду, не задумываясь ни минуты).

— Nie rozumieli, co krzyczał (они не поняли, что он кричал).

— Ewa i Anita mogły im przetłumaczyć (Эва и Анита могли им перевести).

Alicja nagle poderwała głowę (Алиция внезапно подняла голову; poderwać — поднять, резко вскинуть) i też zaplątała się włosami w konstrukcję (и тоже запуталась волосами в конструкции).

— Anita (Анита)!... Masz rację, Anita powie (ты права, Анита скажет). Gdzie ja go mogłam położyć (где/куда я его могла положить) ...? Trzeba powiedzieć, że był pijany (нужно сказать, что он был пьяный).

— Po pijanemu człowiek miewa przypływy szczerości (по пьяни у человека бывают/случаются приливы = приступы откровения). Ważne jest (важно то), czy to w ogóle coś znaczyło (значило ли это вообще что-нибудь), bo ja mam obawy (потому что у меня есть опасения = я опасаюсь), że tak (что да). Nie wiem (я не знаю), ile chcesz ujawnić (сколько ты хочешь раскрыть = рассказать).


— Ja też nie wiem. Ale jak my nie powiemy, to mogą powiedzieć tamci. Roj, Henryk... To są Duńczycy, powiedzą prawdę bez chwili namysłu.

— Nie rozumieli, co krzyczał.

— Ewa i Anita mogły im przetłumaczyć.

Alicja nagle poderwała głowę i też zaplątała się włosami w konstrukcję.

— Anita!... Masz rację, Anita powie. Gdzie ja go mogłam położyć...? Trzeba powiedzieć, że był pijany.

— Po pijanemu człowiek miewa przypływy szczerości. Ważne jest, czy to w ogóle coś znaczyło, bo ja mam obawy, że tak. Nie wiem, ile chcesz ujawnić.


— Hej (эй)! — wrzasnął znienacka Paweł gdzieś na naszych tyłach (неожиданно заорал Павел где-то позади нас). — Czy to już zawsze będzie tu widać tylko nogi bez reszty kadłuba (уже/теперь всегда будет видно только ноги без остального туловища)?

— Czego on chce (чего он хочет)? — mruknęła niechętnie Alicja (неохотно пробормотала Алиция). — Nie rozumiem, co on mówi (я не понимаю, что он говорит).

— Ja rozumiem (/зато/ я понимаю). Czego chcesz (чего ты хочешь)?!

— Ja nic nie chcę (я ничего не хочу). To ten facet chce (это тот мужик хочет; facet — мужик, тип), żebyście obie przyszły (чтобы вы обе пришли)! Przerwał konferencję i czeka (он прервал конференцию и ждет)!

Odczepiłyśmy głowy od dna katafalku (мы отцепили головы от дна катафалка) i zaczęłyśmy się wyczołgiwać na świat (и начали выползать в мир). Alicja się nagle zdecydowała (Алиция внезапно решилась).

— Dobrze, o krzykach mówimy (хорошо, о криках говорим), tego się nie ukryje (этого не укрыть). Ale o liście ani słowa (но о письме ни слова). A w ogóle to bredził po pijanemu (а вообще он бредил спьяну) ...


— Hej! — wrzasnął znienacka Paweł gdzieś na naszych tyłach. — Czy to już zawsze będzie tu widać tylko nogi bez reszty kadłuba?

— Czego on chce? — mruknęła niechętnie Alicja. — Nie rozumiem, co on mówi.

— Ja rozumiem. Czego chcesz?!

— Ja nic nie chcę. To ten facet chce, żebyście obie przyszły! Przerwał konferencję i czeka!

Odczepiłyśmy głowy od dna katafalku i zaczęłyśmy się wyczołgiwać na świat. Alicja się nagle zdecydowała.

— Dobrze, o krzykach mówimy, tego się nie ukryje. Ale o liście ani słowa. A w ogóle to bredził po pijanemu...


Pan Muldgaard dowiedział się zatem (таким образом, пан Мульгор узнал), że owszem, był incydent (что да, инцидент был). Pijany Edek zrobił niezrozumiałą awanturę (пьяный Эдек сделал = создал непонятный скандал), wnosząc pretensje do Alicji (внося = высказывая претензии Алиции), jakoby utrzymywała niestosowne znajomości (якобы она поддерживала неуместные знакомства/связи). O jakie znajomości mu chodziło (какие связи он имел в виду), nie mamy pojęcia (мы не имеем понятия) i nie podtrzymujemy jego zdania (и не поддерживаем его мнения). Wszystkie znajomości Alicji (все знакомства Алиции) wydają nam się jak najbardziej na miejscu (кажутся нам как нельзя более уместными; miejsce — место).


Pan Muldgaard dowiedział się zatem, że owszem, był incydent. Pijany Edek zrobił niezrozumiałą awanturę, wnosząc pretensje do Alicji, jakoby utrzymywała niestosowne znajomości. O jakie znajomości mu chodziło, nie mamy pojęcia i nie podtrzymujemy jego zdania. Wszystkie znajomości Alicji wydają nam się jak najbardziej na miejscu.


Dalsze badanie doprowadziło do tego (дальнейший ход расследования привел к тому; badanie — расследование, изучение), iż pan Muldgaard szczerze wyznał (что пан Мульгор откровенно признался; wyznać — признаться, открыть правду), że w istniejącej sytuacji wykrycie zbrodniarza (что в существующей/сложившейся ситуации обнаружение преступника) wydaje mu się nad wyraz trudne (кажется ему чрезвычайно трудным/сложным; wyraz — слово, выражение; nad wyraz — чрезвычайно, несказанно) i zgoła wątpliwe (и попросту сомнительным), nie należy jednak tracić nadziei (но все-таки не стоит терять надежды). Na następny wieczór (на следующий вечер) zapowiedział eksperyment śledczy (он объявил = назначил следственный эксперимент; zapowiedzieć — объявить, заранее сообщить), polegający na odtworzeniu wydarzeń (заключающийся в восстановлении событий; polegać na czymś — заключаться, состоять в чем-л.; odtworzenie — восстановление, воспроизведение), uprzejmie prosząc o zgromadzenie w Allerød (любезно прося собраться в Аллеред) niezbędnych gości (необходимых гостей; gość — гость, отдыхающий, тип). Doprowadził tym Alicję do stanu bliskiego apopleksji (тем самым он довел Алицию до состояния, близкого апоплексии).


Dalsze badanie doprowadziło do tego, iż pan Muldgaard szczerze wyznał, że w istnie­jącej sytuacji wykrycie zbrodniarza wydaje mu się nad wyraz trudne i zgoła wątpliwe, nie należy jednak tracić nadziei. Na następny wieczór zapowiedział eksperyment śledczy, polega­jący na odtworzeniu wydarzeń, uprzejmie prosząc o zgromadzenie w Allerød niezbędnych gości. Doprowadził tym Alicję do stanu bliskiego apopleksji.


Późnym popołudniem (в послеобеденное время; późny — поздний; popołudnie — полдень, послеобеденное время) oddalił się wreszcie wraz ze swoją ekipą (он наконец-то удалился вместе со своей командой) i mniej więcej trzema kilogramami rozmaitych stalowych przedmiotów (и более-менее = примерно тремя килограммами стальных предметов), wśród których znalazły się szpikulce do fondue (среди которых оказались шампура для фондю; fondue — блюдо из плавленого сыра с белым вином, в которое обмакивают кусочки хлеба), nożyce krawieckie (портновские ножницы), fragment starego świecznika (фрагмент старого подсвечника) i stalowa taśma miernicza (и стальная рулетка; taśma — тесьма, лента; miernicza — измерительная), z zamiarem sprawdzenia (с намерением = намереваясь проверить), czy coś z tego da się dopasować do Edka (получится ли что-нибудь из этого подогнать к Эдеку; dopasować — приспособить, подобрать). Sztyletu żadnego nie znaleziono (никакого стилета найдено не было = не нашли).


Późnym popołudniem oddalił się wreszcie wraz ze swoją ekipą i mniej więcej trzema kilogramami rozmaitych stalowych przedmiotów, wśród których znalazły się szpikulce do fondue, nożyce krawieckie, fragment starego świecznika i stalowa taśma miernicza, z zamiarem sprawdzenia, czy coś z tego da się dopasować do Edka. Sztyletu żadnego nie znaleziono.


W Allerød zapanował względny spokój (в Аллеред воцарилась относительное спокойствие). Wykończeni nadmiarem rozrywek goście (добитые излишком развлечений гости) rozleźli się po różnych zakamarkach (расползлись по разным закуткам; leźć — лезть, ползти) i taktownie zajęli własnymi sprawami (и тактично занялись своими делами), usiłując na nowo nabrać sił (стараясь заново набраться сил; nabrać się — набраться) w przewidywaniu dalszych wątpliwych atrakcji następnego dnia (в ожидании дальнейших сомнительных прелестей/мероприятий следующего дня; atrakcja — развлечение, мероприятие; przewidywanie — предвидение). Oszołomienie zbrodnią trwało nadal (ошеломление преступлением по-прежнему продолжалось = не угасло). Alicja stanowczo zapowiedziała (Алиция решительно объявила), że w razie telefonów (в случае, если будет звонить телефон) nie ma jej w domu (ее нет дома) i nie wiadomo, kiedy wróci (и неизвестно, когда она вернется).


W Allerød zapanował względny spokój. Wykończeni nadmiarem rozrywek goście rozleźli się po różnych zakamarkach i taktownie zajęli własnymi sprawami, usiłując na nowo nabrać sił w przewidywaniu dalszych wątpliwych atrakcji następnego dnia. Oszołomienie zbrodnią trwało nadal. Alicja stanowczo zapowiedziała, że w razie telefonów nie ma jej w domu i nie wiadomo, kiedy wróci.


Zgadzało się to nawet dość nieźle z rzeczywistością (это даже довольно неплохо соответствовало реальности; zgadzać się — соответствовать, соглашаться), obie bowiem zajęte byłyśmy wycinaniem pokrzyw (поскольку мы обе были заняты вырубанием крапивы; wycinać — вырезать, вырубать) w odległym kącie ogrodu (в удаленном углу сада), starając się wykorzystać resztki dziennego oświetlenia (стараясь воспользоваться остатками дневного света; oświetlenie — освещение, свет) i przekonując się nawzajem (и взаимно убеждаясь), że fizyczna praca (что физическая работа) dobrze wpłynie na naszą psychikę (хорошо повлияет на нашу психику). Za pokrzywami znajdował się podobno pień (за крапивой находился, кажется, пень), który miałam wyciąć czy wygrzebać (который мне предстояло срезать или выдернуть) do spółki z Pawłem (совместно с Павлом; spółka — компания, общество). Wycinaniem zasłaniających go całkowicie pokrzyw (срубанием полностью заслоняющей его крапивы) Alicja życzyła sobie zająć się osobiście (Алиция пожелала заняться лично; życzyć — желать), miała bowiem w stosunku do nich jakieś zamiary (так как имела по отношению к ней какие-то намерения). Ze skąpych i dość chaotycznych wyjaśnień zrozumiałam (из скупых и довольно хаотичных объяснений я поняла), że postanowiła je zaparzyć (что она решила их заварить), albo może zalać spirytusem (или, может, залить спиртом), w celu trucia mszyc (с целью = чтобы травить тлю; truć — травить; mszyca — тля), czy czegoś w tym rodzaju (или чего-то в этом роде). Nie wnikałam w szczegóły (я не вникала в подробности), było mi wszystko jedno (мне было все равно), co chce z tym zrobić (что она хочет с этим сделать), bo nie mszyce miałam teraz w głowie (потому что не тля была у меня сейчас в голове = не тлей были заняты мои мысли).


Zgadzało się to nawet dość nieźle z rzeczywistością, obie bowiem zajęte byłyśmy wycinaniem pokrzyw w odległym kącie ogrodu, starając się wykorzystać resztki dziennego oświetlenia i przekonując się nawzajem, że fizyczna praca dobrze wpłynie na naszą psychikę. Za pokrzywami znajdował się podobno pień, który miałam wyciąć czy wygrzebać do spółki z Pawłem. Wycinaniem zasłaniających go całkowicie pokrzyw Alicja życzyła sobie zająć się osobiście, miała bowiem w stosunku do nich jakieś zamiary. Ze skąpych i dość chaotycznych wyjaśnień zrozumiałam, że postanowiła je zaparzyć, albo może zalać spirytusem, w celu trucia mszyc, czy czegoś w tym rodzaju. Nie wnikałam w szczegóły, było mi wszystko jedno, co chce z tym zrobić, bo nie mszyce miałam teraz w głowie.


Gwałtowna śmierć Edka (внезапная смерть Эдека) dotknęła mnie niejako osobiście (в некоторой степени, задела /и/ меня лично). Wyjechałam z Warszawy w trzy dni po nim (я выехала из Варшавы три дня после него) z mocnym postanowieniem zadania mu pewnego pytania (с сильным решением задать ему определенный = кое-какой вопрос). Odpowiedź na to pytanie interesowała nie tylko mnie (ответ на этот вопрос интересовал не только меня), ale także kogoś jeszcze (а также /и/ кое-кого еще), i to, co gorsza (и то, что еще хуже), kogoś, komu za nic w świecie (кого-то, кому ни на что на свете) nie chciałabym zrobić zawodu (не хотела бы сделать/доставить разочарования = подвести; zawód — разочарование). Pytanie było niewinne (вопрос был невинный/безобидный), odpowiedzi mógł udzielić wyłącznie Edek (ответ мог дать исключительно/только Эдек; udzielić — дать, предоставить), i nikt inny (и никто иной), i udzieliłby jej niewątpliwie (и дал бы его несомненно), gdybym zdążyła go zapytać (если бы я успела его спросить). Nie zamierzałam zresztą ukrywać (впрочем, я не собиралась скрывать), w jakim celu pytam (с какой целью я спрашиваю). W ogóle rzecz cała była prosta (вообще-то, все дело было простое), łatwa i niewinna (легкое и невинное), tyle że wymagała drogi bezpośredniej (только что = но требовало непосредственной/прямой дороги = спросить его лично), nie zaś korespondencyjnej czy telefonicznej (не по переписке или по телефону). No i pewnego pośpiechu (ну, и определенной спешки).


Gwałtowna śmierć Edka dotknęła mnie niejako osobiście. Wyjechałam z Warszawy w trzy dni po nim z mocnym postanowieniem zadania mu pewnego pytania. Odpowiedź na to pytanie interesowała nie tylko mnie, ale także kogoś jeszcze, i to, co gorsza, kogoś, komu za nic w świecie nie chciałabym zrobić zawodu. Pytanie było niewinne, odpowiedzi mógł udzielić wyłącznie Edek, i nikt inny, i udzieliłby jej niewątpliwie, gdybym zdążyła go zapytać. Nie zamierzałam zresztą ukrywać, w jakim celu pytam. W ogóle rzecz cała była prosta, łatwa i niewinna, tyle że wymagała drogi bezpośredniej, nie zaś korespondencyjnej czy telefonicznej. No i pewnego pośpiechu.


A teraz nagle wszystko się skomplikowało (а сейчас все внезапно осложнилось) i zrobiło wręcz podejrzane (и сделалось/стало просто подозрительным) ...

— Pojąć nie mogę (понять не могу), komu ten Edek tutaj przeszkadzał (кому этот Эдек тут мешал) — powiedziałam z gniewem (спросила я с гневом). — To było cholerne świństwo (это было ужасное свинство), tak go znienacka zadźgać (так внезапно его прирезать = прикончить)! Że też o takich rzeczach nie wie się z góry (что/и как это о таких вещах неизвестно заранее; wiedzieć — знать)!

Alicja wyprostowała się z pękiem pokrzyw w ręku (Алиция выпрямилась с пучком/охапкой крапивы в руках).

— On coś wiedział (он что-то знал) — powiedziała w zamyśleniu (сказала она задумчиво). — Cały czas od przyjazdu robił jakieś takie uwagi (все время с момента приезда он делал какие-то такие замечания = странные намеки). Koniecznie chciał mi coś powiedzieć (он обязательно = точно хотел мне что-то сказать).

Moje zainteresowanie tematem gwałtownie wzrosło (мой интерес к теме резко возрос).


A teraz nagle wszystko się skomplikowało i zrobiło wręcz podejrzane...

— Pojąć nie mogę, komu ten Edek tutaj przeszkadzał — powiedziałam z gniewem. — To było cholerne świństwo, tak go znienacka zadźgać! Że też o takich rzeczach nie wie się z góry!

Alicja wyprostowała się z pękiem pokrzyw w ręku.

— On coś wiedział — powiedziała w zamyśleniu. — Cały czas od przyjazdu robił jakieś takie uwagi. Koniecznie chciał mi coś powiedzieć.

Moje zainteresowanie tematem gwałtownie wzrosło.


— Nie tylko tobie, zdaje się (мне кажется, не только у тебя = не у тебя одной). Nie wiesz, co to mogło być takiego (ты не знаешь, что это могло быть такое)?

Alicja nagle jęknęła (вдруг Алиция застонала), machnęła pokrzywami (махнула крапивой), oparzyła się w nogę (обожгла ногу; oparzyć się — обжечься, ошпариться) i jęknęła rozpaczliwiej (и застонала еще более отчаянно; rozpacz — отчаяние, горе).

— Co za kretynka ze mnie (что из меня = я за кретинка), że mu nie pozwoliłam powiedzieć (что я не позволила ему сказать)! Nie dałam mu dojść do słowa (не дала ему высказаться; dojść — дойти; słowo — слово)! Traktowałam go jak pijanego (я относилась к нему как к пьяному)! Nie słuchałam, co mówił (не слушала, что он говорил)! Jak skończona idiotka (как идиотка/дура конченая), nie miałam czasu (у меня не было времени) ...!

— Daj sobie spokój z tymi wyrzutami (успокойся ты с этими угрызениями; dać — дать; spokój — покой, спокойствие), w końcu on był rzeczywiście pijany (в конце концов, он действительно был пьян). Kto mógł przewidzieć (кто мог предвидеть), że go szlag trafi tak z dnia na dzień (что он окочурится со дня на день: «удар его настигнет»)!

— A teraz już nic nie powie (а теперь он уже ничего не скажет) ...


— Nie tylko tobie, zdaje się. Nie wiesz, co to mogło być takiego?

Alicja nagle jęknęła, machnęła pokrzywami, oparzyła się w nogę i jęknęła rozpaczliwiej.

— Co za kretynka ze mnie, że mu nie pozwoliłam powiedzieć! Nie dałam mu dojść do słowa! Traktowałam go jak pijanego! Nie słuchałam, co mówił! Jak skończona idiotka, nie miałam czasu...!

— Daj sobie spokój z tymi wyrzutami, w końcu on był rzeczywiście pijany. Kto mógł przewidzieć, że go szlag trafi tak z dnia na dzień!

— A teraz już nic nie powie...


— No pewnie, że nie powie (да уж точно не скажет), zwariowałaś (ты с ума сошла = сдурела, что ли)? Gdyby cokolwiek powiedział teraz (если бы он что-либо сказал теперь), też byś nie słuchała (то ты бы ведь тоже не слушала), tylko uciekała w panice (только/а убегала в панике). Komu on jeszcze chciał to powiedzieć (кому еще он хотел это сказать)?

— Komu (кому)?

— Jakiemuś jemu (какому-то ему). Powiedział przecież (он ведь сказал): „Jemu też powiem (ему тоже скажу)”.

— A rzeczywiście (а, действительно). Przytrzymaj tu nogą (придержи тут ногой) ... Komu (кому)?

— A skąd ja mam to wiedzieć (а откуда мне знать)? Myślałam, że ty się domyślasz (я думала, что ты догадываешься). Odniosłam wrażenie (у меня сложилось впечатление), że machnął ręką i pokazał kierunek (что он махнул рукой и показал направление). Stałaś obok (ты стояла рядом), powinnaś widzieć na kogo (/и/ должна /была/ видеть, на кого).


— No pewnie, że nie powie, zwariowałaś? Gdyby cokolwiek powiedział teraz, też byś nie słuchała, tylko uciekała w panice. Komu on jeszcze chciał to powiedzieć?

— Komu?

— Jakiemuś jemu. Powiedział przecież: „Jemu też powiem”.

— A rzeczywiście. Przytrzymaj tu nogą... Komu?

— A skąd ja mam to wiedzieć? Myślałam, że ty się domyślasz. Odniosłam wrażenie, że machnął ręką i pokazał kierunek. Stałaś obok, powinnaś widzieć na kogo.


— Cały czas machał rękami (/да/ он все время махал руками). Ciemno było (темно было). Kretyński pomysł z ta lampą (кретинская идея с этой лампой). Zdaje się, że pokazał gdzieś między tobą a Ewą (кажется, он показал где-то между тобой и Эвой).

— Obie jesteśmy żeńskiej płci (мы обе женского пола) i żadna z nas nie była w spodniach (и ни одна из нас не была в брюках) — powiedziałam z niesmakiem (сказала я с досадой), w ostatniej chwili unikając poparzenia twarzy (в последний момент уклоняясь от ожога лица; unikać — уклоняться от чего-л.; избегать чего-л.) następnym pękiem pokrzyw (следующей охапкой крапивы), którymi Alicja zamiotła mi przed nosem (которой Алиция подмела перед моим носом; zamieść — замести, подмести). — Czy nie mogłabyś usuwać tego zielska mniej energicznie (ты не могла бы убирать этот сорняк = эти сорняки менее энергично; usuwać — отодвигать, убирать)? Reumatyzmu już się pozbyłam (от ревматизма я уже избавилась/отделалась). Przez dwa tygodnie gryzły mnie czerwone mrówki (две недели меня кусали красные муравьи).


— Cały czas machał rękami. Ciemno było. Kretyński pomysł z ta lampą. Zdaje się, że pokazał gdzieś między tobą a Ewą.

— Obie jesteśmy żeńskiej płci i żadna z nas nie była w spodniach — powiedziałam z niesmakiem, w ostatniej chwili unikając poparzenia twarzy następnym pękiem pokrzyw, którymi Alicja zamiotła mi przed nosem. — Czy nie mogłabyś usuwać tego zielska mniej energicznie? Reumatyzmu już się pozbyłam. Przez dwa tygodnie gryzły mnie czerwone mrówki.


— Dlaczego czerwone mrówki (почему красные муравьи)? — spytała Alicja z wyraźnym roztargnieniem (спросила Алиция с заметной рассеянностью = рассеянно).

— Bo akurat takie były tam, gdzie byłam (потому что как раз такие были там, где я была) ...

— Czekaj (подожди). Czerwone mrówki (красные муравьи) ...? Coś mi się kojarzy (мне это что-то навевает = это у меня с чем-то ассоциируется) ...

— Pewnie (наверное). Mrówki czerwone (красные муравьи). Wszystko czerwone (все красное) ...

— Czekaj (подожди). Czerwone mrówki (красные муравьи) ... Czy Zosia nie wie czegoś o Edku (а Зося об Эдеке что-нибудь не знает)? Zdaje się, że słyszałam od niej o czymś takim (кажется, я слышала от нее о чем-то таком). Właśnie jakby czerwone mrówki (как раз как бы = что-то вроде красных муравьев) ...

— Zosia może coś wiedzieć (Зося может что-то знать), widywała przecież Edka w Polsce (ведь она видалась с Эдеком в Польше). Trzeba ją spytać (нужно ее спросить). A co z tym listem (а что с этим письмом)?

— Przepadł (пропал) — powiedziała Alicja z ciężkim westchnieniem (сказала Алиция с тяжелым вздохом). — Musiałabym chyba rozebrać dom na kawałki (похоже, я должна была бы = мне пришлось бы разобрать дом на кусочки), żeby go znaleźć (чтобы его найти). Ktoś mi tu musiał robić porządki (как будто кто-то у меня тут делал = наводил порядок), wszystko jest poprzewracane do góry nogami (все перевернуто вверх ногами).


— Dlaczego czerwone mrówki? — spytała Alicja z wyraźnym roztargnieniem.

— Bo akurat takie były tam, gdzie byłam...

— Czekaj. Czerwone mrówki...? Coś mi się kojarzy...

— Pewnie. Mrówki czerwone. Wszystko czerwone...

— Czekaj. Czerwone mrówki... Czy Zosia nie wie czegoś o Edku? Zdaje się, że słysza­łam od niej o czymś takim. Właśnie jakby czerwone mrówki...

— Zosia może coś wiedzieć, widywała przecież Edka w Polsce. Trzeba ją spytać. A co z tym listem?

— Przepadł — powiedziała Alicja z ciężkim westchnieniem. — Musiałabym chyba rozebrać dom na kawałki, żeby go znaleźć. Ktoś mi tu musiał robić porządki, wszystko jest poprzewracane do góry nogami.


— Rewizja była (обыск/ревизия была) — przypomniałam jej (напомнила я ей).

— Ale Zosia rzeczywiście może coś wiedzieć (а Зося действительно может что-то знать). Może on się z kimś spotykał w Polsce (может, он с кем-то встречался в Польше)?

W środku drgnęło mi coś (у меня внутри что-то дрогнуло; drgnąć — дрогнуть, вздрогнуть), zaskoczone jej nadzwyczajną intuicją (пораженное ее необыкновенной интуицией; zaskoczyć — застигнуть врасплох, поразить). Z przejęcia puściłam przytrzymywane pokrzywy (от волнения я выпустила крапиву, которые/которую держала; przytrzymywać — придерживать), które oparzyły mnie przez ubranie (которые обожгли = которая обожгла меня сквозь одежду). Reumatyzm powinnam mieć definitywnie z głowy (ревматизм меня больше точно беспокоить не должен).

— Wygląda na to (похоже на то), że to coś, co wiedział (что то нечто, что он знал), to było o kimś (оно было о ком-то) — powiedziałam ostrożnie (сказала я осторожно), myśląc równocześnie (одновременно думая), że chyba trzeba będzie wtajemniczyć Alicję (что, пожалуй, нужно будет посвятить Алицию; wtajemniczyć — посвятить, ознакомить; tajemnica — тайна) w tę pierwotnie niewinną, a teraz podejrzaną sprawę (в это изначально невинное, а теперь подозрительное дело). — I ten ktoś go zaszlachtował (и этот кто-то его заколол; zaszlachtować — зарезать, заколоть — разг). Jak myślisz (как думаешь), ktoś z nas czy obcy (/это/ кто-то из нас или чужой)?


— Rewizja była — przypomniałam jej.

— Ale Zosia rzeczywiście może coś wiedzieć. Może on się z kimś spotykał w Polsce?

W środku drgnęło mi coś, zaskoczone jej nadzwyczajną intuicją. Z przejęcia puściłam przytrzymywane pokrzywy, które oparzyły mnie przez ubranie. Reumatyzm powinnam mieć definitywnie z głowy.

— Wygląda na to, że to coś, co wiedział, to było o kimś — powiedziałam ostrożnie, myśląc równocześnie, że chyba trzeba będzie wtajemniczyć Alicję w tę pierwotnie niewinną, a teraz podejrzaną sprawę. — I ten ktoś go zaszlachtował. Jak myślisz, ktoś z nas czy obcy?


Alicja przyjrzała mi się nieżyczliwie (Алиция неприветливо посмотрела на меня).

— Jeśli ktoś z nas, to kto (если кто-то из нас, то кто)? Ty (ты)?

— Zwariowałaś (ты с ума сошла = спятила)? Dlaczego ja (почему я)?!

— Nie wiem (не знаю). Ja nie (я — нет). Możliwe, że ty też nie (возможно, что ты тоже нет). Leszek i Henryk odpadają (Лешек и Хенрик отпадают), ja też za każdym razem widziałam ich nogi (я тоже каждый раз видела их ноги). To kto (тогда кто)? Zosia (Зося)? Paweł (Павел)? Elżbieta (Эльжбета)?

— Jeszcze zostają Anita, Ewa i Roj (еще остаются Анита, Эва и Рой). Dlaczego ich pomijasz (почему ты их не учитываешь = исключаешь; pomijać — не учитывать, не принимать во внимание)?

Alicja zamilkła na chwilę (Алиция на мгновение замолчала) i w zadumie podrapała się łodygą pokrzywy w łokieć (и в раздумье почесала локоть крапивным стеблем; podrapać się — поцарапаться, почесаться).


Alicja przyjrzała mi się nieżyczliwie.

— Jeśli ktoś z nas, to kto? Ty?

— Zwariowałaś? Dlaczego ja?!

— Nie wiem. Ja nie. Możliwe, że ty też nie. Leszek i Henryk odpadają, ja też za każdym razem widziałam ich nogi. To kto? Zosia? Paweł? Elżbieta?

— Jeszcze zostają Anita, Ewa i Roj. Dlaczego ich pomijasz?

Alicja zamilkła na chwilę i w zadumie podrapała się łodygą pokrzywy w łokieć.


— Bo myślę logicznie (потому что я думаю/рассуждаю логически). On nie miał z nimi nic wspólnego (он не имел с ними ничего общего). Nie wierzę (я не верю), żeby wiedział cokolwiek o kimś z Danii (чтобы/что он знал что-либо о ком-то из Дании). Mam wrażenie (у меня сложилось впечатление), że tu chodzi o kogoś z Polski (что тут речь идет о ком-то из Польши), nigdzie przecież nie jeździł (он ведь никуда не ездил). Bądź uprzejma wynieść się stąd na zbity pysk (будь любезна, убирайся отсюда на битую морду = к чертовой матери)!

Zamurowało mnie na moment (я опешила на мгновение).

— Na litość boską, dlaczego (Боже милостивый, почему)?! — spytałam w przerażeniu (спросила я в ужасе). — Teraz zaraz (прямо сейчас)?!

— Co (что)? — spytała z roztargnieniem Alicja (рассеянно спросила Алиция; roztargnienie — рассеянность). — Paszła won (пошла вон /из русского яз./)! Co mi tu będziesz latała i gryzła (что мне тут будешь = будешь тут летать и кусать)!

Ochłonęłam nieco ze strasznego wrażenia (я немного пришла в себя от страшного/ужасного впечатления; ochłonąć — опомниться, прийти в себя) dopiero na widok jej gestów (только на вид = увидев ее жесты; widok — вид).


— Bo myślę logicznie. On nie miał z nimi nic wspólnego. Nie wierzę, żeby wiedział cokolwiek o kimś z Danii. Mam wrażenie, że tu chodzi o kogoś z Polski, nigdzie przecież nie jeździł. Bądź uprzejma wynieść się stąd na zbity pysk!

Zamurowało mnie na moment.

— Na litość boską, dlaczego?! — spytałam w przerażeniu. — Teraz zaraz?!

— Co? — spytała z roztargnieniem Alicja. — Paszła won! Co mi tu będziesz latała i gryzła!

Ochłonęłam nieco ze strasznego wrażenia dopiero na widok jej gestów.


— Myślałam (я думала), że mówisz do mnie (что это ты мне говоришь), i nie wiedziałam (и не знала), czy mam się wynieść z tych pokrzyw (убираться мне из этих крапив = этой крапивы), czy w ogóle z Allerød (или вообще из Аллеред). Rób może jakieś przerwy (делай может какие-то перерывы/паузы), zmieniając rozmówcę (меняя собеседника)!

— Co (что) ...? Ach, ty myślałaś, że to do ciebie (Ах/а, ты думала, что это тебе)? A nie, to do tej osy (нет, это /я/ этой осе). Moich gości nie traktuję jeszcze tak źle (моих/своих гостей = к своим гостям я пока не отношусь так плохо).

— Nie wiem, czy słusznie (не знаю, правильно ли /это/). Wnioskując z wczorajszych wydarzeń (делая выводы из вчерашних событий), Edek miał rację (Эдек был прав). Przyjmujesz u siebie (ты принимаешь у себя) jakieś najzupełniej nieodpowiednie osoby (каких-то совершенно безответственных людей/товарищей) ...


— Myślałam, że mówisz do mnie, i nie wiedziałam, czy mam się wynieść z tych pokrzyw, czy w ogóle z Allerød. Rób może jakieś przerwy, zmieniając rozmówcę!

— Co...? Ach, ty myślałaś, że to do ciebie? A nie, to do tej osy. Moich gości nie traktuję jeszcze tak źle.

— Nie wiem, czy słusznie. Wnioskując z wczorajszych wydarzeń, Edek miał rację. Przyjmujesz u siebie jakieś najzupełniej nieodpowiednie osoby...


Zapadający zmrok (спускающиеся сумерки) oderwał nas od pokrzyw (оторвали нас от крапивы). Pnia nie udało mi się dojrzeć (пня мне разглядеть не удалось) i sama Alicja zaczęła mieć wątpliwości (и сама Алиция начала/стала иметь сомнения = сомневаться), czy on w ogóle tam jest (есть ли он там вообще).

Wyciągnięta na taras i włączona do narady (вытащенная на террасу и включенная/подключенная к совещанию), Zosia zamyśliła się głęboko (Зося глубоко задумалась).

— Nie bardzo rozumiem (я /что-то/ не очень понимаю), o czym wy mówicie (о чем вы говорите) — powiedziała z niezadowoleniem (сказала она с неудовольствием = недовольно), nie kryjąc niechęci do tematu (не скрывая неприязни к теме; chęć — желание). — Dlaczego czerwone mrówki (почему красные муравьи) mają się kojarzyć z Edkiem (должны ассоциироваться с Эдеком)? Nic takiego sobie nie przypominam (ничего такого я не припоминаю) ... Paweł (Павел)!


Zapadający zmrok oderwał nas od pokrzyw. Pnia nie udało mi się dojrzeć i sama Alicja zaczęła mieć wątpliwości, czy on w ogóle tam jest.

Wyciągnięta na taras i włączona do narady, Zosia zamyśliła się głęboko.

— Nie bardzo rozumiem, o czym wy mówicie — powiedziała z niezadowoleniem, nie kryjąc niechęci do tematu. — Dlaczego czerwone mrówki mają się kojarzyć z Edkiem? Nic takiego sobie nie przypominam... Paweł!


Oderwany od uprawiania korespondencji (оторванный от занятия корреспонденцией; uprawiać coś — заниматься чем-л.) i również włączony do narady (и также подключенный к совещанию), Paweł okazał się bardziej przydatny (Павел оказался более полезным). Zastanawiał się tylko przez krótka chwilę (он раздумывал только момент = совсем недолго).

— A, wiem (а, знаю)! — powiedział z przejęciem (сказал он с волнением = взволнованно). — To przez tego faceta w czerwonej koszuli (это из-за этого типа в красной рубашке), o którym mówiłem (о котором я говорил). Nie mrówki (не муравьи), tylko czerwone (только/а красное) ...

— Rzeczywiście, mówił (действительно, говорил) — przypomniała sobie Zosia (припомнила/вспомнила Зося). — Paweł widział Edka (Павел видел Эдека) ...

— Co za facet (что за тип)? — przerwała niecierpliwie Alicja (нетерпеливо перебила Алиция). — Ktoś go zna (кто-нибудь его знает)?


Oderwany od uprawiania korespondencji i również włączony do narady, Paweł okazał się bardziej przydatny. Zastanawiał się tylko przez krótka chwilę.

— A, wiem! — powiedział z przejęciem. — To przez tego faceta w czerwonej koszuli, o którym mówiłem. Nie mrówki, tylko czerwone...

— Rzeczywiście, mówił — przypomniała sobie Zosia. — Paweł widział Edka...

— Co za facet? — przerwała niecierpliwie Alicja. — Ktoś go zna?


Na to pytanie mogłam jej sama odpowiedzieć (на это вопрос я могла ей ответить сама). Nie ulegało wątpliwości (не полежало сомнению), że nie tylko mnie interesowały personalia owego osobnika (что не только меня интересовали анкетные данные этого индивида), a rzecz polegała na tym że właśnie nikt go nie znał (а дело заключалось как раз в том, что никто его не знал) ...

— Nie wiem (я не знаю) — powiedziała Zosia (сказала Зося). — Paweł (Павел) ...?

— Nie znam go (я его не знаю). Przecież wam opowiadałem (я ведь вам рассказывал)! Jakiś czas temu (какое-то время /тому/ назад), chyba już ze dwa miesiące (наверное, уже два месяца), widziałem Edka z takim czarnym facetem (я видел Эдека с таким черным типом) w czerwonej koszuli (в красной рубахе). No mówiłem wam przecież (ну, я ведь вам говорил)!

— Możliwe (возможно), że ja niedokładnie słucham (что я невнимательно слушаю; dokładny — подробный, детальный) — wyznała Alicja (призналась Алиция). — Kto to był (кто это был)?


Na to pytanie mogłam jej sama odpowiedzieć. Nie ulegało wątpliwości, że nie tylko mnie interesowały personalia owego osobnika, a rzecz polegała na tym, że właśnie nikt go nie znał...

— Nie wiem — powiedziała Zosia. — Paweł...?

— Nie znam go. Przecież wam opowiadałem! Jakiś czas temu, chyba już ze dwa miesiące, widziałem Edka z takim czarnym facetem w czerwonej koszuli. No mówiłem wam przecież!

— Możliwe, że ja niedokładnie słucham — wyznała Alicja. — Kto to był?


— No przecież mówię (ну, я ведь говорю), że nie wiem (что не знаю). Zdaje się, że obaj byli na bani (кажется, они оба шары залили; bania — сосуд, пузырь; być na bani = być na cyku — быть выпившим), to jest, chciałem powiedzieć na cyku (то есть, я хотел сказать, хряпнули; cyk — возглас, означающий предложение выпить водки) ... Stali na ulicy i machali rękami na taksówki (стояли на улице и махали руками = ловили такси). To był taki czarny facet (это был такой черный тип), wyglądał na południowca (выглядел на южанина), miał czerwona koszulę (имел = на нем была красная рубаха) i w końcu odjechali taksówką bagażową (и в конце концов, они уехали грузовым такси; bagażowa — багажная). Przedtem zatrzymali furgonetkę od węgla (до этого они остановили фургончик/пикап для перевозки угля) i usiłowali do niej wsiąść (и пытались в него сесть). Właśnie dlatego im się przyglądałem (именно поэтому я их разглядывал), że byłem ciekaw (что мне было интересно), co jeszcze zrobią (что они еще сделают = выкинут) ...


— No przecież mówię, że nie wiem. Zdaje się, że obaj byli na bani, to jest, chciałem powiedzieć na cyku... Stali na ulicy i machali rękami na taksówki. To był taki czarny facet, wyglądał na południowca, miał czerwona koszulę i w końcu odjechali taksówką bagażową. Przedtem zatrzymali furgonetkę od węgla i usiłowali do niej wsiąść. Właśnie dlatego im się przyglądałem, że byłem ciekaw, co jeszcze zrobią...


Paweł urwał (Павел замолчал; urwać — оборвать, замолкнуть), przyjrzał się nam i dodał ostrożnie (посмотрел на нас и осторожно добавил):

— Nie chciałem się wtrącać (я не хотел вмешиваться), ale może już wiecie, kto go zabił (но, может, вы уже знаете, кто его убил)?

— Co ma do rzeczy ten facet w czerwonej koszuli (причем тут этот тип в красной рубахе; mieć coś do rzeczy — иметь отношение к делу)? — Skrzywiła się Zosia z niesmakiem (искривилась/поморщилась Зося с отвращением = с досадой; niesmak — отвращение, неприятный осадок).

— Na razie jeszcze nie wiemy (пока что мы еще не знаем) — powiedziałam równocześnie do Zosi i Pawła (сказала я, одновременно обращаясь к Зосе и Павлу). — Może wam coś przychodzi do głowy (может, вам что-нибудь приходит в голову)?

— Ja się w ogóle do tego nie chcę wtrącać (я вообще не хочу в это вмешиваться)! — odparła Zosia gwałtownie (резко ответила Зося). — Nie życzę sobie mieć z tym do czynienia (не желаю себе = не хочу иметь с этим что-либо общее = ничего общего)! Nie znoszę zbrodni (я не переношу преступлений)! Nic nie wiem i nic nie chcę wiedzieć (я ничего не знаю и не хочу ничего знать)!


Paweł urwał, przyjrzał się nam i dodał ostrożnie:

— Nie chciałem się wtrącać, ale może już wiecie, kto go zabił?

— Co ma do rzeczy ten facet w czerwonej koszuli? — Skrzywiła się Zosia z niesmakiem.

— Na razie jeszcze nie wiemy — powiedziałam równocześnie do Zosi i Pawła. — Może wam coś przychodzi do głowy?

— Ja się w ogóle do tego nie chcę wtrącać! — odparła Zosia gwałtownie. — Nie życzę sobie mieć z tym do czynienia! Nie znoszę zbrodni! Nic nie wiem i nic nie chcę wiedzieć!


Alicja ocknęła się nagle (вдруг/тут Алиция очнулась; ocknąć się — очнуться, опомниться) z chwilowego zamyślenia (от короткого/минутного раздумья).

— Facet w czerwonej koszuli o niczym nie świadczy (тип в красной рубахе ни о чем не свидетельствует = ничего не значит; swiadczyć — свидетельствовать, подтверждать) — zawyrokowała stanowczo (решительно высказала она свое мнение; zawyrokować — вынести приговор, высказать свое мнение). — Edek po pijanemu mógł jeździć furgonem od węgla (Эдек по пьяни мог ездить на фургончике для перевозки угля) z byle kim (хоть /черт знает/ с кем).

Osobiście byłam zdania (лично я считала/склонялась к мнению; zdanie — мнение), że facet w czerwonej koszuli (что тип в красной рубахе) może mieć nadzwyczajne znaczenie (может иметь чрезвычайное значение). Stanowił zasadniczy element pytania (он являлся основным/принципиальным элементом вопроса), którego nie zdążyłam zadać Edkowi (которого/который я не успела задать Эдеку). Wstrzymałam się na razie (я пока воздержалась) z ujawnieniem swojej opinii (с высказыванием своего мнения).

— To nam nic nie daje (это нам ничего не дает) — ciągnęła Alicja (продолжала Алиция). — Nie wiem (не знаю), po co on chce tu jutro zrobić na nowo (зачем он хочет завтра снова сделать) to całe piekło (весь этот ад), przecież i tak nikt nic nie pamięta (ведь и так никто ничего не помнит). A propos (а кстати), czy ja muszę zrobić taką samą kolację (мне что, сделать = приготовить такой же самый ужин)? Nie ma nic do jedzenia (есть нечего), jest sobota (сегодня суббота), nic się nie kupi (ничего не купишь)!


Alicja ocknęła się nagle z chwilowego zamyślenia.

— Facet w czerwonej koszuli o niczym nie świadczy — zawyrokowała stanowczo. — Edek po pijanemu mógł jeździć furgonem od węgla z byle kim.

Osobiście byłam zdania, że facet w czerwonej koszuli może mieć nadzwyczajne znaczenie. Stanowił zasadniczy element pytania, którego nie zdążyłam zadać Edkowi. Wstrzymałam się na razie z ujawnieniem swojej opinii.

— To nam nic nie daje — ciągnęła Alicja. — Nie wiem, po co on chce tu jutro zrobić na nowo to całe piekło, przecież i tak nikt nic nie pamięta. A propos, czy ja muszę zrobić taką samą kolację? Nie ma nic do jedzenia, jest sobota, nic się nie kupi!


— A może on ma nadzieję (а может, он надеется), że morderca się rąbnie (что убийца ударится = ему стукнет в голову) i też odtworzy swoje wszystkie czynności (и раскроет все свои действия = содеянное)? — mruknął Paweł (пробормотал Павел).

— Nonsens (абсурд)! — powiedziała gniewnie Zosia (гневно сказала Зося). — Bzdura (ерунда), żadnej kolacji nie robisz (никакого ужина ты не делаешь)! Niech się najedzą w domu (пусть они дома наедятся)!

— Kawę (кофе) — powiedziałam równocześnie do Alicji (одновременно = тут же сказала = предложила я Алиции). — Ewentualnie tę resztę wódki (или те остатки водки; ewentualnie — или, возможно), której Edek nie zdążył wychlać (которой Эдек не успел выдуть) ...

— Wódki mi szkoda (водку мне жалко).

— No to bez wódki (ну тогда без водки). Piwo (пиво). Duński wieczór na samym piwie (датский вечер с одним пивом). Ewa chyba będzie musiała przywieźć sok pomarańczowy (Эве, пожалуй, придется привезти апельсиновый сок; musieć — быть должным, быть вынужденным) ...


— A może on ma nadzieję, że morderca się rąbnie i też odtworzy swoje wszystkie czynności? — mruknął Paweł.

— Nonsens! — powiedziała gniewnie Zosia. — Bzdura, żadnej kolacji nie robisz! Niech się najedzą w domu!

— Kawę — powiedziałam równocześnie do Alicji. — Ewentualnie tę resztę wódki, której Edek nie zdążył wychlać...

— Wódki mi szkoda.

— No to bez wódki. Piwo. Duński wieczór na samym piwie. Ewa chyba będzie musiała przywieźć sok pomarańczowy...


Nie udało nam się dojść do żadnych sensownych wniosków (нам не удалось прийти к каким-либо осмысленным выводам). Nikt nic nie widział i nie rozumiał (никто ничего не видел и не понимал). Zosia odmówiła udziału w dalszej konwersacji na temat Edka (Зося отказалась от дальнейшего участия в обсуждении на тему Эдека). Leszek z góry wyłączył się z imprezy (Лешек заранее выключился/отстранился от мероприятия), oświadczając, że Edek był dla niego obcym człowiekiem (заявив, что Эдек был для него чужим человеком) i widywał go raz na parę lat (и он виделся с ним раз в пару лет) wyłącznie z okazji wizyt u Alicji (исключительно по случаю визитов к Алиции), Elżbieta wykazywała kamienną obojętność (Эльжбета проявляла каменное безразличие; wykazywać — проявлять, показывать) i całkowity brak zainteresowania (и полное отсутствие заинтересованности), Alicja beznadziejnie usiłowała szukać listu (Алиция безнадежно старалась искать = найти письмо).


Nie udało nam się dojść do żadnych sensownych wniosków. Nikt nic nie widział i nie rozumiał. Zosia odmówiła udziału w dalszej konwersacji na temat Edka. Leszek z góry wyłączył się z imprezy, oświadczając, że Edek był dla niego obcym człowiekiem i widywał go raz na parę lat wyłącznie z okazji wizyt u Alicji, Elżbieta wykazywała kamienną obojętność i całkowity brak zainteresowania, Alicja beznadziejnie usiłowała szukać listu.


Ewa oczywiście zapomniała o soku pomarańczowym (Эва, конечно же, забыла об апельсиновом соке). I tak już była głęboko przejęta wydarzeniami (она и так уже была глубока взволнована событиями), a dodatkowo zdenerwowała ją (а в добавок, ее расстроила) konieczność przybycia na przymusową imprezę (необходимости прибыть на принудительное мероприятие) w takim samym stroju (в точно таком же наряде; strój — костюм, наряд), co poprzednio (что и раньше). Dwa razy z rzędu mieć na sobie to samo (два раза подряд иметь на себе = быть одетым в то же самое), i to jeszcze w obliczu tych samych osób (да еще и перед теми же самыми людьми), to nie było coś (это не было что-то/тем), z czym mogłaby się pogodzić bez oporów (с чем она могла бы смириться без сопротивления). Wymagająca tego policja (требующая этого полиция) zapewne była zdania (очевидно, была мнения = полагала), że, być może (что, может быть), ktoś ukrywał sztylet w fałdach odzieży (кто-то скрывал/прятал стилет в складках одежды), i chciała sprawdzić dokładnie (и хотела тщательно проверить), czy było to możliwe (было ли это возможно). Jeśli miała w tym jeszcze jakąś dodatkową myśl (если она имела = вкладывала в это какой-то дополнительный смысл; myśl — мысль, идея), niczym nam jej nie zdradziła (то ничем нам ее не выдала).


Ewa oczywiście zapomniała o soku pomarańczowym. I tak już była głęboko przejęta wydarzeniami, a dodatkowo zdenerwowała ją konieczność przybycia na przymusową imprezę w takim samym stroju, co poprzednio. Dwa razy z rzędu mieć na sobie to samo, i to jeszcze w obliczu tych samych osób, to nie było coś, z czym mogłaby się pogodzić bez oporów. Wymagająca tego policja zapewne była zdania, że, być może, ktoś ukrywał sztylet w fałdach odzieży, i chciała sprawdzić dokładnie, czy było to możliwe. Jeśli miała w tym jeszcze jakąś dodatkową myśl, niczym nam jej nie zdradziła.


Pandemonium, jakie zapanowało tym razem (столпотворение/бардак, который воцарился на сей раз), przerosło wszystko (переросло все = превзошло все ожидания). Siedzący na miejscu Edka funkcjonariusz policji (сидящий на месте Эдека сотрудник полиции; funkcjonariusz — сотрудник, должностное лицо), którego zadaniem było we właściwym momencie (заданием которого было в нужный момент) krzyknąć cokolwiek i łupnąć szklanką w pudło (что-нибудь крикнуть и грохнуть стаканом об ящик), pomylił momenty (перепутал = не улавливал моменты) i ustawicznie wydawał z siebie dzikie ryki (и непрерывно издавал из себя дикие вопли), powodując nerwowe wstrząsy wszystkich obecnych (вызывая нервное потрясение у всех присутствующих). Wysłany do samochodu po puszkę soku (посланный/отправленный к машине за банкой сока), Roj przyniósł w zastępstwie puszkę oleju silnikowego (Рой принес взамен него банку моторного масла). Na podręcznych stoliczkach mieliśmy (на подручных столиках у нас было) bez mała z pół tony cukru, mąki i soli (без малого/с полтонны сахара, муки и соли) w różnych osobliwych naczyniach (в разных диковинных сосудах; naczynie — посуда, сосуд), każdy bowiem popełniał błędy odwrotne niż w wieczór zbrodni (а потому каждый совершал ошибки /и делал все/ наоборот, чем в вечер преступления). Przez pomyłkę pamiętał o cukrze zamiast o nim zapomnieć (по ошибке помнил о сахаре вместо того, чтобы о нем забыть), przyniósł go (принес его), po czym, odtwarzając swoje czynności (после чего, воспроизводя свои действия), leciał po niego i przynosił drugi raz (летел за ним и приносил второй раз). W ten sposób cukru w kuchni w mgnieniu oka zabrakło (таким образом, сахара на кухне в мгновение ока = моментально стало не хватать = перестало хватать; oko — глаз) i byliśmy zmuszeni posługiwać się artykułami zastępczymi (и мы были вынуждены пользоваться предметами-заменителями; zastępczy — заменяющий). Zabrakło też piwa (пива тоже не хватило). Ściśle biorąc (собственно говоря; ściśle — точно, строго; brać — брать), nie tyle piwa (не столько пива), ile zamkniętych butelek (сколько закрытых бутылок), które Paweł powinien był otwierać (которые Павел должен был открывать). Zawartość ostatnich (содержимого последних) śmiało mogła nam wystarczyć na dwa tygodnie (нам могло смело хватить на две недели). Duńskie władze śledcze (датские следственные власти) z panem Muldgaardem na czele (с паном Мульгором во главе) przyglądały nam się z wyrazem lekkiego popłochu na obliczach (рассматривали нас с выражением легкой паники в облике/на лицах).


Pandemonium, jakie zapanowało tym razem, przerosło wszystko. Siedzący na miejscu Edka funkcjonariusz policji, którego zadaniem było we właściwym momencie krzyknąć cokolwiek i łupnąć szklanką w pudło, pomylił momenty i ustawicznie wydawał z siebie dzikie ryki, powodując nerwowe wstrząsy wszystkich obecnych. Wysłany do samochodu po puszkę soku, Roj przyniósł w zastępstwie puszkę oleju silnikowego. Na podręcznych stoliczkach mieliśmy bez mała z pół tony cukru, mąki i soli w różnych osobliwych naczyniach, każdy bowiem popełniał błędy odwrotne niż w wieczór zbrodni. Przez pomyłkę pamiętał o cukrze zamiast o nim zapomnieć, przyniósł go, po czym, odtwarzając swoje czynności, leciał po niego i przynosił drugi raz. W ten sposób cukru w kuchni w mgnieniu oka zabrakło i byliśmy zmuszeni posługiwać się artykułami zastępczymi. Zabrakło też piwa. Ściśle biorąc, nie tyle piwa, ile zamkniętych butelek, które Paweł powinien był otwierać. Zawartość ostatnich śmiało mogła nam wystarczyć na dwa tygodnie. Duńskie władze śledcze z panem Muldgaardem na czele przyglądały nam się z wyrazem lekkiego popłochu na obliczach.


Jedyny element spokoju wprowadzali Leszek i Henryk (единственный элемент спокойствия ввели = привнесли Лешек и Хенрик), którzy usiedli na swoich poprzednich miejscach (которые уселись на своих прежних местах) i natychmiast pogrążyli się w dalszym ciągu piątkowej konwersacji (и сразу же погрузились в дальнейшее продолжение пятничной беседы).

Z całego tego piekła (из всего этого ада/кошмара) jedno wynikało niezbicie (неопровержимо следовало одно). Mianowicie każda z kursujących pomiędzy kuchnią i lampą osób (а именно: каждый из курсирующих между кухней и лампой людей) prawie za każdym razem przechodziła za plecami Edka (почти каждый раз проходил за спиной Эдека; plecy — спина; ramiona — плечи). Każda niosła na ogół jedną rzecz (каждый, как правило, нес одну вещь), którąś rękę miała wolną (которую-либо из рук имея свободной) i każda mogła zrobić użytek (и каждый мог воспользоваться; użytek — применение, употребление) z porządnie zaostrzonego noża (прилично наточенным ножом), względnie sztyletu (или стилетом). Zaczęliśmy patrzeć na siebie wzajemnie (каждый из нас начал/стал смотреть друг на друга; na siebie — друг на друга) z odrobiną podejrzliwości i zgrozy (с чуточкой подозрительности и ужаса; odrobina — частица, малость; zgroza — ужас, страх).


Jedyny element spokoju wprowadzali Leszek i Henryk, którzy usiedli na swoich poprzednich miejscach i natychmiast pogrążyli się w dalszym ciągu piątkowej konwersacji.

Z całego tego piekła jedno wynikało niezbicie. Mianowicie każda z kursujących pomiędzy kuchnią i lampą osób prawie za każdym razem przechodziła za plecami Edka. Każda niosła na ogół jedną rzecz, którąś rękę miała wolną i każda mogła zrobić użytek z porządnie zaostrzonego noża, względnie sztyletu. Zaczęliśmy patrzeć na siebie wzajemnie z odrobiną podejrzliwości i zgrozy.


— Ja stawiam na mężczyznę (я ставлю на мужчину) — oświadczyła konfidencjonalnie Anita (непринужденно заявила Анита), obserwując Roja (наблюдая за Роем), plączącego się w mroku ze swoją puszką oleju silnikowego (запутавшегося к полумраке со своей банкой моторного масла). — Trzeba mieć trochę siły w ręku (нужно иметь немного = немало силы в руке), żeby to tak załatwić za jednym zamachem (чтобы это так устроить одним взмахом = запросто; załatwić — устроить, уладить)!

— Nie wiem, czy siły (не знаю, силы ли), chyba raczej umiejętności (пожалуй, скорее искусства; umiejętność — искусство, умение)— sprostowałam (опровергла я). — Edek był na dobrym gazie (Эдек был на хорошем газе = хорошо заправлен). Można było spokojnie macać go po plecach (его можно было спокойно щупать по спине) w poszukiwaniu żebra (в поисках ребра). Nic by nie zauważył (он бы ничего не заметил).

— Ale przecież on siedział oparty (но ведь он сидел опершись = откинувшись /в кресле/). Jak chciałaś macać, przez fotel (как ты хотела щупать, через кресло)?

— Pochylał się do przodu (он наклонялся вперед), kiedy sięgał po szklankę (когда тянулся за стаканом).


— Ja stawiam na mężczyznę — oświadczyła konfidencjonalnie Anita, obserwując Roja, plączącego się w mroku ze swoją puszką oleju silnikowego. — Trzeba mieć trochę siły w ręku, żeby to tak załatwić za jednym zamachem!

— Nie wiem, czy siły, chyba raczej umiejętności — sprostowałam. — Edek był na dobrym gazie. Można było spokojnie macać go po plecach w poszukiwaniu żebra. Nic by nie zauważył.

— Ale przecież on siedział oparty. Jak chciałaś macać, przez fotel?

— Pochylał się do przodu, kiedy sięgał po szklankę.


— Aha, i wykorzystać taki moment (ага, и использовать такой момент)? Sięgał często (тянулся он часто) ... Potrzebna wprawa i doświadczenie (/для этого/ нужна сноровка и опыт). Kto wie, może masz rację (кто знает, может, ты и права)? Kto z nas uprawiał tę profesję (кто из нас занимался этим ремеслом; profesja — профессия, занятие — устар.; zawód — профессия — совр.)? Przyznajcie się, mordowaliście już kiedyś kogoś (признайтесь, вы уже когда-нибудь кого-нибудь убивали)?

— Joanna parę osób (Иоанна — пару человек) — mruknęła Alicja (пробормотала Алиция).

— Dobrze ci mówić (хорошо тебе говорить) — powiedziała równocześnie z pretensją zdenerwowana Ewa (сказала одновременно с обидой встревоженная Эва). — Możesz sobie stawiać na mężczyznę (можешь поставить на мужчину), skoro Henryk ma alibi (раз у Хенрика алиби). Roj się tam plątał za jego plecami (Рой там вертелся за его спиной; plątać się — путаться, вертеться) przez cały wieczór (весь вечер)!

— Ależ, moja droga (ну, дорогая моя), mąż-morderca to przecież jest coś szalenie atrakcyjnego (муж-убийца — это ведь нечто ужасно привлекательное)!


— Aha, i wykorzystać taki moment? Sięgał często... Potrzebna wprawa i doświadczenie. Kto wie, może masz rację? Kto z nas uprawiał tę profesję? Przyznajcie się, mordowaliście już kiedyś kogoś?

— Joanna parę osób — mruknęła Alicja.

— Dobrze ci mówić — powiedziała równocześnie z pretensją zdenerwowana Ewa. — Możesz sobie stawiać na mężczyznę, skoro Henryk ma alibi. Roj się tam plątał za jego plecami przez cały wieczór!

— Ależ, moja droga, mąż-morderca to przecież jest coś szalenie atrakcyjnego!


Z dostrzeżonego w ciemnościach błysku oka wywnioskowałam (по замеченному в потемках блеску в глазах я сделала вывод; wywnioskować — сделать вывод, заключить), że chyba Ewa zacznie nie lubić Anity (что Эва, наверное, начнет не любить = невзлюбит Аниту). Anita pławiła się w sensacji z wyraźną lubością (Анита купалась в сенсации с явным удовольствием; pławić się — купаться, плескаться), jak salamandra w ogniu (как саламандра в огне). Zosia przyglądała się jej (Зося наблюдала за ней) z wyrazem twarzy pełnym tłumionej odrazy (с выражением лица, полным сдержанного отвращения; tłumić — тушить, сдерживать), co wydało mi się ze wszech miar zrozumiałe (что казалось мне в полной мере = вполне понятным; miara — мера). Paweł miał osiemnaście lat (Павел имел = ему было восемнадцать лет), metr osiemdziesiąt wzrostu (метр восемьдесят роста), uprawiał sporty (занимался спортом) i dysponował pełnią sił młodzieńca w rozkwicie (и обладал изобилием сил молодого человека в расцвете = был в полном расцвете сил; pełnia — изобилие, избыток). Pomyślałam sobie (я подумала), że Zosia chyba pierwszy raz w życiu żałuje (что Зося, пожалуй, первый раз в жизни жалеет), iż nie jest matką wątłego i niemrawego dziecka niedojdy (что не является матерью хилого и вялого ребенка-недотепы; wątły — хилый, чахлый; niemrawy — вялый, нерасторопный) ...


Z dostrzeżonego w ciemnościach błysku oka wywnioskowałam, że chyba Ewa zacznie nie lubić Anity. Anita pławiła się w sensacji z wyraźną lubością, jak salamandra w ogniu. Zosia przyglądała się jej z wyrazem twarzy pełnym tłumionej odrazy, co wydało mi się ze wszech miar zrozumiałe. Paweł miał osiemnaście lat, metr osiemdziesiąt wzrostu, uprawiał sporty i dysponował pełnią sił młodzieńca w rozkwicie. Pomyślałam sobie, że Zosia chyba pierwszy raz w życiu żałuje, iż nie jest matką wątłego i niemrawego dziecka niedojdy...


Czarowny wieczór wreszcie się skończył (очаровательный вечер наконец-то закончился; czarowny — волшебный, очаровательный). Pan Muldgaard wśród tysięcznych przeprosin (пан Мульгор среди тысячных = тысячи извинений), ale bardzo stanowczo (но очень решительно) uszczęśliwił nas informacją (осчастливил нас информацией; szczęście — счастье), że chwilowo nikomu nie wolno opuszczać Allerød (что временно никому не разрешено = никто не может покидать Аллеред; opuszczać — покидать, уезжать) bez porozumienia się z nim osobiście (без согласования лично с ним), Ewa, Roj i Anita otrzymali zezwolenie na mieszkanie we własnych domach (Эва, Рой и Анита получили разрешение на проживание = жить в собственных домах = у себя дома), ale im z kolei (но им, в свою очередь) zabroniono na tych samych warunkach opuszczać Roskilde i Kopenhagę (запрещено на тех самых условиях уезжать из Роскилля и Копенгагена). Opuszczanie granic Danii było kategorycznie wykluczone (выезд за пределы границ Дании был исключен = исключался категорически). Pełnią wolności zostali obdarzeni tylko Leszek i Henryk (полнотой = полной свободой оказались наделены только Лешек и Хенрик; obdarzyć kogoś czymś — преподнести что-л. кому-л. в подарок, наделить).


Czarowny wieczór wreszcie się skończył. Pan Muldgaard wśród tysięcznych przeprosin, ale bardzo stanowczo uszczęśliwił nas informacją, że chwilowo nikomu nie wolno opuszczać Allerød bez porozumienia się z nim osobiście, Ewa, Roj i Anita otrzymali zezwolenie na mieszkanie we własnych domach, ale im z kolei zabroniono na tych samych warunkach opuszczać Roskilde i Kopenhagę. Opuszczanie granic Danii było kategorycznie wykluczone. Pełnią wolności zostali obdarzeni tylko Leszek i Henryk.


— Przykro mi, moja droga (мне очень жаль, моя дорогая), że cię porzucam w takiej idiotycznej sytuacji (что я тебя покидаю в такой дурацкой ситуации; porzucić — покинуть, бросить) — powiedział Leszek ze smutkiem (сказал Лешек с грустью) i lekkim zakłopotaniem (и легким смущением). Ale jednak muszę odpłynąć (но все-таки я должен = мне нужно уплывать/отчаливать). Wątpię zresztą (впрочем, сомневаюсь), czybym się na coś przydał (что я бы в чем-нибудь пригодился), a im mniej będziesz miała tych przymusowych gości (а чем меньше у тебя будет этих = таких вынужденных гостей), tym lepiej dla ciebie (тем лучше для тебя).

Alicja melancholijnie pokiwała głową (Алиция меланхолично покивала головой).


— Przykro mi, moja droga, że cię porzucam w takiej idiotycznej sytuacji — powiedział Leszek ze smutkiem i lekkim zakłopotaniem — Ale jednak muszę odpłynąć. Wątpię zresztą, czybym się na coś przydał, a im mniej będziesz miała tych przymusowych gości, tym lepiej dla ciebie.

Alicja melancholijnie pokiwała głową.


— Przyjadą następni (приедут следующие) — powiedziała z westchnieniem (сказала она со вздохом). — Kiedy chcesz jechać (когда ты хочешь ехать/уезжать)?

— Jeszcze dzisiaj, ostatnim pociągiem (еще/уже сегодня, последним поездом). Jutro o świcie odbijamy (завтра на рассвете отплываем/отчаливаем). Załoga czeka tylko na mnie (экипаж ждет только меня), nie mogę ich dłużej trzymać (я не могу их дольше держать/задерживать).

— A Elżbieta (а Эльжбета)? Nie poczekasz na nią (не подождешь ее)?

— Po pierwsze nie wiadomo (во-первых, неизвестно), jak długo (как долго), ona należy do podejrzanych (она принадлежит = входит в число подозреваемых). A po drugie Elżbieta już dawno jest całkowicie samodzielna (а во-вторых, Эльжбета уже давно полностью самостоятельна) i robi, co chce (и делает, что хочет). I tak by ze mną nie wróciła (она и так бы со мной не вернулась). Mam tylko nadzieję (я только надеюсь; mieć nadzieję — надеяться: «иметь надежду»), że to nie ona zamordowała tego Edka (что это не она убила/прибила этого Эдека) ...


— Przyjadą następni — powiedziała z westchnieniem. — Kiedy chcesz jechać?

— Jeszcze dzisiaj, ostatnim pociągiem. Jutro o świcie odbijamy. Załoga czeka tylko na mnie, nie mogę ich dłużej trzymać.

— A Elżbieta? Nie poczekasz na nią?

— Po pierwsze nie wiadomo, jak długo, ona należy do podejrzanych. A po drugie Elżbieta już dawno jest całkowicie samodzielna i robi, co chce. I tak by ze mną nie wróciła. Mam tylko nadzieję, że to nie ona zamordowała tego Edka...


Pan Muldgaard zbierał swoje manatki (пан Мульгор собирал свои манатки) i swoich współpracowników (и своих сослуживцев). Stałam w progu drzwi na taras (я стояла на пороге двери на террасу) i patrzyłam w stronę kuchni (и смотрела в сторону кухни), gdzie Elżbieta zatrzymała Alicję (где Эльжбета остановила Алицию; zatrzymać — задержать, остановить). Powiedziała coś do niej (она что-то ей сказала). Alicja okazała wyraźne zainteresowanie (Алиция проявила явный интерес) i natychmiast, w pół słowa (и сразу же, на полуслове), została oderwana od rozmowy (оказалась оторвана/отвлечена от разговора) koniecznością pożegnania władz (необходимостью попрощаться с властями). Wyszła na taras (она вышла на террасу), przechodząc przez pokój i koło mnie (проходя через комнату и мимо меня). Elżbieta wróciła do kuchni (Эльжбета вернулась на кухню) i zniknęła w drzwiach łazienki (и исчезла в дверях ванной).


Pan Muldgaard zbierał swoje manatki i swoich współpracowników. Stałam w progu drzwi na taras i patrzyłam w stronę kuchni, gdzie Elżbieta zatrzymała Alicję. Powiedziała coś do niej. Alicja okazała wyraźne zainteresowanie i natychmiast, w pół słowa, została oderwana od rozmowy koniecznością pożegnania władz. Wyszła na taras, przechodząc przez pokój i koło mnie. Elżbieta wróciła do kuchni i zniknęła w drzwiach łazienki.


Uczyniłam krok (я сделала шаг; uczynić — сделать, совершить), żeby również wyjść na taras (чтобы тоже выйти на террасу), i nagle dostrzegłam (и внезапно заметила; dostrzec — заметить, увидеть), że w przedpokoju coś się poruszyło (что в прихожей что-то пошевелилось; poruszyć się — двинуться, шевельнуться). Palące się w kuchni i w pokoju światło (горящий на кухне и в прихожей свет) nie docierało w głąb do małego korytarzyka (не проходило внутрь маленького коридорчика) i w pobliżu drzwi wyjściowych panowały ciemności (и поблизости входных дверей царили сумерки; wejście — вход; wyjście — выход). Ktoś cicho i ostrożnie wyszedł przez te drzwi na zewnątrz (кто-то тихо и осторожно вышел через эту дверь наружу) ...


Uczyniłam krok, żeby również wyjść na taras, i nagle dostrzegłam, że w przedpokoju coś się poruszyło. Palące się w kuchni i w pokoju światło nie docierało w głąb do małego korytarzyka i w pobliżu drzwi wyjściowych panowały ciemności. Ktoś cicho i ostrożnie wyszedł przez te drzwi na zewnątrz...


Kiedy obeszłam dom na dookoła (когда я обошла дом вокруг) i wyjrzałam na ścieżkę (и выглянула на тропинку), stali tam już wszyscy (там уже стояли все). Roj i Ewa, Anita i Henryk, Leszek, Zosia, Alicja i Paweł (Рой и Эва, Анита и Хенрик, Лешек, Зося, Алиция и Павел). Policja właśnie odjeżdżała (полиция как раз отъезжала).

Zatrzymałam się w furtce (я остановилась у калитки), patrząc na nich (глядя на них) i czując się jakoś dziwnie zaskoczona i zaniepokojona (и чувствуя себя как-то странно удивленной и обеспокоенной). Kto z nich wyszedł przed chwilą z ciemnego przedpokoju (кто из них только что вышел из темной прихожей) tak tajemniczo, cicho i ostrożnie (так таинственно, тихо и осторожно) ...?


Kiedy obeszłam dom na dookoła i wyjrzałam na ścieżkę, stali tam już wszyscy. Roj i Ewa, Anita i Henryk, Leszek, Zosia, Alicja i Paweł. Policja właśnie odjeżdżała.

Zatrzymałam się w furtce, patrząc na nich i czując się jakoś dziwnie zaskoczona i zaniepokojona. Kto z nich wyszedł przed chwilą z ciemnego przedpokoju tak tajemniczo, cicho i ostrożnie...?


* * *


W poniedziałek po tak oszałamiająco atrakcyjnym weekendzie (в понедельник после так ошеломляюще привлекательного уик-энда) Alicja uznała za słuszne iść do pracy (Алиция посчитала правильным пойти = сходить на работу). Aresztem domowym nikt się specjalnie nie przejął (домашнего ареста никто особо не принял близко к сердцу; przejąć się — принять близко к сердцу, взволноваться), tyle że zmusiło nas to do wcześniejszego sprecyzowania planów (разве что это заставило нас заранее уточнять свои планы). Uczyniliśmy to poprzedniego wieczoru tuż po rozstaniu się z panem Muldgaardem (мы сделали это предыдущим вечером, сразу после расставания с паном Мульгором; uczynić — сделать, осуществить). Zosia, Paweł i ja postanowiliśmy jechać do Kopenhagi (Зося, Павел и я решили поехать в Копенгаген). Zosia miała się potem spotkać z Alicją (потом Зося собиралась встретиться с Алицией) i razem z nią wrócić do domu (и вместе с ней вернуться домой), my z Pawłem udać się do Tivoli i wrócić później (мы с Павлом — отправиться в Тиволи и вернуться позднее), Elżbieta zaś zamierzała odwiedzić jakichś przyjaciół (а Эльжбета намеревалась навестить каких-то друзей) i wrócić jeszcze później (и вернуться еще позднее). Na wszystko to pan Muldgaard bez oporów (на все это пан Мульгор без сопротивления) udzielił zezwolenia (дал разрешение), nie wyobrażając sobie zapewne (по-видимому, не представляя себе), co potrafimy zrobić z naszymi sprecyzowanymi planami (что мы сумеем сделать с нашими уточненными планами).


W poniedziałek po tak oszałamiająco atrakcyjnym weekendzie Alicja uznała za słuszne iść do pracy. Aresztem domowym nikt się specjalnie nie przejął, tyle że zmusiło nas to do wcześniejszego sprecyzowania planów. Uczyniliśmy to poprzedniego wieczoru tuż po rozstaniu się z panem Muldgaardem. Zosia, Paweł i ja postanowiliśmy jechać do Kopenhagi. Zosia miała się potem spotkać z Alicją i razem z nią wrócić do domu, my z Pawłem udać się do Tivoli i wrócić później, Elżbieta zaś zamierzała odwiedzić jakichś przyjaciół i wrócić jeszcze później. Na wszystko to pan Muldgaard bez oporów udzielił zezwolenia, nie wyobrażając sobie zapewne, co potrafimy zrobić z naszymi sprecyzowanymi planami.


Wszelkie zapasy spożywcze w domu (все продовольственные запасы в доме) zostały pożarte do ostatniej okruszyny (оказались сожранными до последней крошки), przede wszystkim więc (поэтому прежде всего), przed udaniem się do Kopenhagi (перед тем, как отправиться в Копенгаген), obie z Zosią musiałyśmy zrobić jakieś zakupy (нам обеим с Зосей нужно было = пришлось сделать кое-какие покупки). Zwiedziłyśmy sklepy w Allerød (мы обошли магазины в Аллеред; sklep — магазин; magazyn — склад) i wśród innych artykułów nabyłyśmy winogrona (и среди прочих других товаров приобрели виноград), które stanowiły ulubiony przysmak Alicji (который являлся любимым лакомством Алиции). Co prawda o tej porze roku były jeszcze bardzo drogie (правда, в это время года он был еще очень дорогим; pora — время, пора), ale uznałyśmy (но мы решили), że w takiej sytuacji (что в такой ситуации) coś jej się od życia należy (/хоть/ что-то ей причиталось от жизни), i kupiłyśmy je specjalnie dla niej (и мы купили его специально для нее). Umyte i nader dekoracyjnie ułożone (помытый и весьма декоративно уложенный), zostawiłyśmy je w misce (мы оставили его в миске/тазике) na niskim stole przed kanapą (на низком/маленьком столике перед диваном), po czym opuściłyśmy dom (после чего покинули дом).


Wszelkie zapasy spożywcze w domu zostały pożarte do ostatniej okruszyny, przede wszystkim więc, przed udaniem się do Kopenhagi, obie z Zosią musiałyśmy zrobić jakieś zakupy. Zwiedziłyśmy sklepy w Allerød i wśród innych artykułów nabyłyśmy winogrona, które stanowiły ulubiony przysmak Alicji. Co prawda o tej porze roku były jeszcze bardzo drogie, ale uznałyśmy, że w takiej sytuacji coś jej się od życia należy, i kupiłyśmy je specjalnie dla niej. Umyte i nader dekoracyjnie ułożone, zostawiłyśmy je w misce na niskim stole przed kanapą, po czym opuściłyśmy dom.


Stojąc razem z Pawłem przy stole ruletki w Tivoli (стоя вместе с Павлом возле стола рулетки в Тиволи), nie przestawałam rozmyślać o morderstwie (я не переставала рамышлять об убийстве). Zaczynało mi się coraz bardziej nie podobać (мне /это/ начинало не нравиться все больше).

— Paweł, mów prawdę (Павел, говори правду)! — zażądałam znienacka (потребовала я неожиданно), uznawszy (решив), że pewne kwestie muszę rozstrzygnąć wprost (что некоторые вопросы я должна решить прямо) i bez owijania w bawełnę (и не ходя вокруг да около; owijać — обвивать, завертывать; bawełna — хлопок). — Przeczekuję trzynastkę (переждем тринадцать) ... Czy to ty utłukłeś tego Edka (не ты ли это укокошил Эдека)?

— Dlaczego ja (почему я)? — oburzył się Paweł (обиделся Павел), nie odrywając oczu od kręcącego się koła (не отрывая глаз от крутящегося стола). — To ja przeczekuję dziewiątkę (тогда я пережду девятку) ...


Stojąc razem z Pawłem przy stole ruletki w Tivoli, nie przestawałam rozmyślać o morderstwie. Zaczynało mi się coraz bardziej nie podobać.

— Paweł, mów prawdę! — zażądałam znienacka, uznawszy, że pewne kwestie muszę rozstrzygnąć wprost i bez owijania w bawełnę. — Przeczekuję trzynastkę... Czy to ty utłukłeś tego Edka?

— Dlaczego ja? — oburzył się Paweł, nie odrywając oczu od kręcącego się koła. — To ja przeczekuję dziewiątkę...


Mój pociąg do hazardu (моя страсть к азарту) przez całe życie był nie do przezwyciężenia (всю жизнь была непреодолима).

— Który teraz (который сейчас)? — spytałam z zainteresowaniem (спросила я с интересом).

— Teraz będzie ósmy (сейчас будет восьмой).

— To uważaj (тогда осторожнее), bo niedługo może wyjść (скоро может выйти). Nie wiem, dlaczego ty (не знаю, почему ты), jak się okaże, że to ty (как/если окажется, что это ты), to się zacznę dziwić dlaczego (то я начну/стану удивляться, почему). Ja pytam, czy to ty (я спрашиваю, ты ли это).

— Nie (нет) — odparł Paweł dość obojętnie (ответил Павел довольно безразлично) i z lekkim roztargnieniem (и с легкой рассеянностью = слегка рассеянно). — Po diabła miałbym go zabijać (на кой черт мне бы понадобилось его убивать)? I w ogóle żadnego sztyletu, jak żyję (и вообще, как/пока я живу, никакого стилета), nie miałem (я не имел = у меня не было). O rany, będzie trzynastka (о, Господи, будет = выпадет тринадцать)!


Mój pociąg do hazardu przez całe życie był nie do przezwyciężenia.

— Który teraz? — spytałam z zainteresowaniem.

— Teraz będzie ósmy.

— To uważaj, bo niedługo może wyjść. Nie wiem, dlaczego ty, jak się okaże, że to ty, to się zacznę dziwić dlaczego. Ja pytam, czy to ty.

— Nie — odparł Paweł dość obojętnie i z lekkim roztargnieniem. — Po diabła miałbym go zabijać? I w ogóle żadnego sztyletu, jak żyję, nie miałem. O rany, będzie trzynastka!


Wbiłam dziki wzrok (я вперила дикий взгляд) w numery na obwodzie koła (в номера по краю круга).

— Nie, przeskoczyło (нет, проскочило)! Chwała Bogu (слава Богу)! Teraz też nie będzie (сейчас тоже не будет). Obstaw dziewiątkę (обставь = поставь все на девятку), ja ci radzę (я тебе советую).

— Teraz (сейчас)?

— Teraz (сейчас). Na pewno nie ty (точно не ты)?

— Słowo honoru, że nie ja (слово чести, что не я)! No (ну) ...?! Jest (есть)?


Wbiłam dziki wzrok w numery na obwodzie koła.

— Nie, przeskoczyło! Chwała Bogu! Teraz też nie będzie. Obstaw dziewiątkę, ja ci radzę.

— Teraz?

— Teraz. Na pewno nie ty?

— Słowo honoru, że nie ja! No...?! Jest?


— Dziewięć, osiem koron (девять, восемь крон) — powiedział krupier (сказал крупье).

— Postaw jeszcze raz (поставь еще раз), ona wyjdzie parę razy (она выйдет/выпадет пару раз). To słuchaj (тогда слушай), skoro nie ty (раз не ты) ...

— To moje (это мое)? — spytał Paweł (спросил Павел), wskazując żetony (показывая на жетоны).

— Twoje, zbieraj (твое, собирай). Słuchaj, skoro nie ty (слушай, раз не ты) ...

— Dziewięć, osiem koron (девять, восемь крон) — powiedział krupier (сказал крупье).

— O rany (о, Господи)! — ucieszył się Paweł (обрадовался Павел) i zagarnął następną kupę żelastwa (и загреб следующую кучу железок). — No to teraz znów przeczekam (ну, тогда я и сейчас пережду). Tera powinna być ta trzynastka (щас опять должно быть тринадцать).

— Nie będzie, ale postawię (не будет, но я /все равно/ поставлю). Nie mam zdrowia do tego przeczekiwania (у меня нет здоровья = сил на это пережидание), nerwowa jestem (я нервная). Słuchaj, skoro nie ty (слушай, раз не ты) ...

— Pięć i dziewięć, cztery korony (пять и девять, четыре кроны) — powiedział krupier (сказал крупье).

— Cholera (холера) — powiedział Paweł (сказал Павел).

Warunki dla prowadzenia śledztwa (условия для ведения следствия) nie były zbyt sprzyjające (не были слишком благоприятными; sprzyjać komuś, czemuś — способствовать, благоприятствовать).

— Mówiłam żebyś się jej trzymał przez parę obrotów (я /ведь/ говорила, чтобы ты ее держал/оставил на пару оборотов)! Stawiam na trzynastkę (я ставлю на тринадцать) ... Albo nie, przeczekam (или нет, пережду).


— Dziewięć, osiem koron — powiedział krupier.

— O rany! — ucieszył się Paweł i zagarną następną kupę żelastwa. — No to teraz znów przeczekam. Tera powinna być ta trzynastka.

— Nie będzie, ale postawię. Nie mam zdrowia do tego przeczekiwania, nerwowa jestem. Słuchaj, skoro nie ty...

— Pięć i dziewięć, cztery korony — powiedział krupier.

— Cholera — powiedział Paweł.

Warunki dla prowadzenia śledztwa nie były zbyt sprzyjające.

— Mówiłam żebyś się jej trzymał przez parę obrotów! Stawiam na trzynastkę... Albo nie, przeczekam.


Stosowana przez nas metoda gry (применяемая нами методика игры) była nader oryginalna (была весьма оригинальной) i stosunkowo mało kosztowna (и относительно недорогой; mało — мало; kosztowny — дорогостоящий), polegała bowiem na tym (поскольку заключалась в том), żeby nie stawiać (чтобы не ставить/не делать ставок). Przeczekiwać kilka albo kilkanaście obrotów koła (пережидать несколько или несколько десятков оборотов круга) i na nosa, na duszę, na instynkt (и носом, душой, инстинктом) oraz inne nadprzyrodzone elementy (а также другими сверхъестественными элементами) wyłapywać numer akurat wtedy (вылавливать номер как раз тогда), kiedy wychodził (когда он выпадал). Nos, dusza i instynkt (нос, душа и инстинкт), nie zawsze stawały na wysokości zadania (не всегда оказывались на высоте задания) i przeważnie numer wychodził bez naszego udziału (и номер, по большей части, выпадал без нашего участия). Wpędzało nas to w rozstrój nerwowy (это вгоняло нас в нервное расстройство), ale za to wypadało niedrogo (но зато выходило недорого). Niekiedy zaś się udawało (но иногда удавалось/получалось), przynosząc imponujące zyski (принося внушительные прибыли).


Stosowana przez nas metoda gry była nader oryginalna i stosunkowo mało kosztowna, polegała bowiem na tym, żeby nie stawiać. Przeczekiwać kilka albo kilkanaście obrotów koła i na nosa, na duszę, na instynkt oraz inne nadprzyrodzone elementy wyłapywać numer akurat wtedy, kiedy wychodził. Nos, dusza i instynkt, nie zawsze stawały na wysokości zadania i przeważnie numer wychodził bez naszego udziału. Wpędzało nas to w rozstrój nerwowy, ale za to wypadało niedrogo. Niekiedy zaś się udawało, przynosząc imponujące zyski.


— Słuchaj, do licha, co mówię (слушай, черт побери, что я говорю; licho — черт, бес, нелегкая)! — zniecierpliwiłam się (потеряла терпение я; cierpliwy — терпеливый). — Skoro nie ty (раз не ты), to powiedz mi (то скажи мне), wtedy, kiedy policja wychodziła (тогда, когда полиция выходила) i wszyscy polecieli się żegnać (и все полетели = ломанулись прощаться), to gdzie ty byłeś (где ты был)?

— Też tam (тоже там). Poleciałem się pożegnać (полетел попрощаться).

— Którędy (каким путем)? Dookoła domu (вокруг дома)?

— Aha (ага). Teraz będę przeczekiwał czwórkę (теперь буду пережидать четверку).

— A przedtem byłeś na tarasie (а до этого ты был на террасе)?

— Aha (ага).

— Majątek stracę na tą idiotyczną trzynastkę (я /целое/ состояние потеряю = разорюсь на этой дурацкой тринадцать) ... I kto tam jeszcze był (и кто там еще был)?

— Wszyscy (все). Postawić teraz (поставить сейчас)?...Nie, jeszcze przeczekam (нет, я еще подожду).

— Jacy wszyscy (какие = кто все)? Przypomnij sobie (припомни-ка) ...No, jest (ну, есть)!


— Słuchaj, do licha, co mówię! — zniecierpliwiłam się. — Skoro nie ty, to powiedz mi, wtedy, kiedy policja wychodziła i wszyscy polecieli się żegnać, to gdzie ty byłeś?

— Też tam. Poleciałem się pożegnać.

— Którędy? Dookoła domu?

— Aha. Teraz będę przeczekiwał czwórkę.

— A przedtem byłeś na tarasie?

— Aha.

— Majątek stracę na tą idiotyczną trzynastkę... I kto tam jeszcze był?

— Wszyscy. Postawić teraz?...Nie, jeszcze przeczekam.

— Jacy wszyscy? Przypomnij sobie...No, jest!


— Trzynaście, osiem koron (тринадцать, восемь крон) — powiedział krupier (сказал крупье).

— Za szóstym razem wyszła (на шестой раз вышло), stawiam (ставлю). Przeczekaj tę czwórkę (пережди эту четверку). Wszyscy, to znaczy kto (все — это /значит/ кто)? Bo kogoś musiało nie być (потому что кого-то должно было не быть)?

— Kogo (кого)? — zainteresował się Paweł (заинтересовался Павел).

— Nie wiem, właśnie ciebie pytam (не знаю, я тебя и спрашиваю). Przypomnij sobie, kto był (припомни-ка, кто был).

— Henryk i Ewa i Leszek (Хенрик и Эва и Лешек). I gliny się kręciły (и менты крутились), Alicję też widziałem (Алицию я тоже видел). Właściwie wszyscy byli (в общем-то, все были), tylko każdy wchodził i wychodził (только каждый входил и выходил). Aha, Elżbiety nie widziałem (ага, я не видел Эльжбеты).

— Elżbieta była w kuchni (Эльжбета была на кухне). A nie widziałeś (а ты не видел), kto wyszedł z domu tamtymi drugimi drzwiami (кто вышел из дома через те вторые двери)? Koło furtki (возле калитки)? Uważaj na tę czwórkę (осторожнее с этой четверкой)!


— Trzynaście, osiem koron — powiedział krupier.

— Za szóstym razem wyszła, stawiam. Przeczekaj tę czwórkę. Wszyscy, to znaczy kto? Bo kogoś musiało nie być?

— Kogo? — zainteresował się Paweł.

— Nie wiem, właśnie ciebie pytam. Przypomnij sobie, kto był.

— Henryk i Ewa, I Leszek. I gliny się kręciły, Alicję też widziałem. Właściwie wszyscy byli, tylko każdy wchodził i wychodził. Aha, Elżbiety nie widziałem.

— Elżbieta była w kuchni. A nie widziałeś, kto wyszedł z domu tamtymi drugimi drzwiami? Koło furtki? Uważaj na tę czwórkę!


— Nie, ja teraz przeczekuje siódemkę (нет, я сейчас пережидаю семерку). Wiem, kto nie (знаю, кто нет = кто не выходил). Henryk i Leszek (Хенрик и Лешек). I prawie cały czas była Ewa (и почти все время была Эва), rozmawiała z nimi (разговаривала с ними). Usiłowałem zrozumieć (я пытался понять), co mówią (что они говорят). Przeszli dookoła domu zaraz za policją (они прошлись вокруг дома следом за полицией). Bo ten ktoś, kogo nie było, to co (а тот кто-то, кого не было, он что)?

— Nic, bo możliwe (ничего, но возможно), że to był morderca (что это был убийца). Dużo mi przyjdzie z tego Henryka (много мне придет = какой мне толк от этого Хенрика) ... Ale wygląda na to (но выглядит/похоже на то), że Ewa też odpada (что Эва тоже отпадает). Jesteś pewien (ты уверен), że ją widziałeś cały czas (что ты видел ее все время)?

— Prawie (почти). Poszła dookoła domu wcześniej (она пошла вокруг дома раньше) a oni za nią (а они за ней). A ja za nimi (а я за ними).

— Ile wcześniej (сколько/насколько раньше)? Minutę, pięć minut (минуту, пять минут)?

— Tyle (столько), że zdążyli sobie narysować coś w notesie (что успели что-то себе нарисовать в блокноте). Henryk pokazywał Leszkowi (Хенрик показывал Лешеку), jak sobie rozwiązał jakiś bloczek do opuszczenia czegoś (как он решил какую-то головоломку и вышел из лабиринта). Ze trzy minuty (с три минуты). Nie wiem, co teraz przeczekiwać (не знаю, что теперь пережидать), ósemkę czy dziesiątkę (восьмерку или десятку) ...


— Nie, ja teraz przeczekuje siódemkę. Wiem, kto nie. Henryk i Leszek. I prawie cały czas była Ewa, rozmawiała z nimi. Usiłowałem zrozumieć, co mówią. Przeszli dookoła domu zaraz za policją. Bo ten ktoś, kogo nie było, to co?

— Nic, bo możliwe, że to był morderca. Dużo mi przyjdzie z tego Henryka... Ale wygląda na to, że Ewa też odpada. Jesteś pewien, że ją widziałeś cały czas?

— Prawie. Poszła dookoła domu wcześniej a oni za nią. A ja za nimi.

— Ile wcześniej? Minutę, pięć minut?

— Tyle, że zdążyli sobie narysować coś w notesie. Henryk pokazywał Leszkowi, jak sobie rozwiązał jakiś bloczek do opuszczenia czegoś. Ze trzy minuty. Nie wiem, co teraz przeczekiwać, ósemkę czy dziesiątkę...


Hipnotycznie wpatrzona w trójkę (гипнотически рассматривая тройку), usiłowałam przypomnieć sobie (я пыталась вспомнить), ile czasu oglądałam scenę na progu kuchni (сколько времени я смотрела на сцену на пороге кухни). Trzy minuty (три минуты)? Może (может/возможно) ... Tkwiła we mnie głęboka (во мне сидела глубокая), choć nie bardzo uzasadniona pewność (хотя и не очень обоснованная уверенность), iż tajemniczą osobą w przedpokoju (что таинственной особой в прихожей) był zabójca Edka (был убийца Эдека). Nie miałam pojęcia (я понятия не имела), co tam robił (что он там делал), ale panujące ciemności (но царящая темнота), ostrożność jego ruchów (осторожность его движений), to wymknięcie się nieznaczne i bez hałasu (это ускользание, незначительно = неприметно и без шума) tamtymi drzwiami (через те двери) wręcz zmuszały do nabrania w stosunku do niego podejrzeń (просто вынудили меня набраться подозрений по отношению к нему). Mogła to być, oczywiście (конечно, это мог быть), jakaś osoba zupełnie niewinna (какой-то совершенно невинный человек), która zostawiła coś w przedpokoju (который что-то оставил в прихожей), może torbę (может, сумку), może szukała czegoś w kieszeni płaszcza (может, он что-то искал в кармане плаща) ... Nie, płaszcza nikt nie miał (нет, плаща никто не имел = ни у кого не было), raczej torbę (скорее, сумка) ... Ale, moim zdaniem (но, по моему мнению), powinien to być morderca (это должен быть убийца) ...


Hipnotycznie wpatrzona w trójkę, usiłowałam przypomnieć sobie, ile czasu oglądałam scenę na progu kuchni. Trzy minuty? Może... Tkwiła we mnie głęboka, choć nie bardzo uzasadniona pewność, iż tajemniczą osobą w przedpokoju był zabójca Edka. Nie miałam pojęcia, co tam robił, ale panujące ciemności, ostrożność jego ruchów, to wymknięcie się nieznaczne i bez hałasu tamtymi drzwiami wręcz zmuszały do nabrania w stosunku do niego podejrzeń. Mogła to być, oczywiście, jakaś osoba zupełnie niewinna, która zostawiła coś w przedpokoju, może torbę, może szukała czegoś w kieszeni płaszcza... Nie, płaszcza nikt nie miał, raczej torbę... Ale, moim zdaniem, powinien to być morderca...


Upór w kwestii wyłapywania dwunastki (упорство в вопросе вылавливания двенадцати; upór — упорство, настойчивость) doprowadził nas niemal do ruiny (довел нас почти ро разорения) oraz do tego (а также до того), że najbliższego wagonu ostatniego pociągu do Allerød (что в последний вагон ближайшего поезда в Аллеред) dopadliśmy w ostatniej chwili (мы вбежали в последний момент; dopaść — настигнуть). Wysiadając na stacji (выходя на станции), natknęliśmy się na Alicję i Zosię (мы наткнулись на Алицию и Зосю), które jechały w następnym wagonie (которые ехали в следующем вагоне) i które, jak się okazało (и которые, как оказалось), natknęły się z kolei na naszych dawnych dobroczyńców (в свою очередь, наткнулись на наших давних благодетелей), niegdyś mieszkaniodawców (у которых мы когда-то жили; mieszkanie — квартира), i zostały przez nich zaproszone na kolację (и были ими приглашены на ужин). Sensacyjne morderstwo (сенсационное убийство), popełnione pod lampą w Allerød (совершенное под лампой в Аллеред), sprawiło (стало причиной того; sprawić — причинить, вызвать), że stanowiły towarzystwo szczególnie atrakcyjne (что они = благодетели явились для нас особенно = очень привлекательной компанией; towarzystwo – компания, общество).


Upór w kwestii wyłapywania dwunastki doprowadził nas niemal do ruiny oraz do tego, że najbliższego wagonu ostatniego pociągu do Allerød dopadliśmy w ostatniej chwili. Wysiadając na stacji, natknęliśmy się na Alicję i Zosię, które jechały w następnym wagonie i które, jak się okazało, natknęły się z kolei na naszych dawnych dobroczyńców, niegdyś mieszkaniodawców, i zostały przez nich zaproszone na kolację. Sensacyjne morderstwo, popełnione pod lampą w Allerød, sprawiło, że stanowiły towarzystwo szczególnie atrakcyjne.


— I po co myśmy się tak spieszyli (и зачем мы так спешили; spieszyć — спешить, торопиться)? — powiedział Paweł z pretensją (сказал Павел с обидой = недовольно). — Myślałem (я думал), że już dawno czekasz (что ты уже давно ждешь) i tupiesz ze zdenerwowania (и топаешь от волнения; tupać — топать).

— Zamierzaliście się nie spieszyć (вы собирались намеревались не торопиться) i potem iść te dwadzieścia kilometrów piechotą (и потом идти эти двадцать километров пешком) czy nocować na dworcu (или ночевать на вокзале)? — zaciekawiła się Alicja (поинтересовалась Алиция).

— Oczywiście (разумеется) — powiedziała Zosia zgryźliwie (желчно сказала Зося). — On nigdy się nie spieszy (он никогда не торопится) i potem okazuje się (и потом оказывается), że mu przeszkodziła siła wyższa (что ему помешали высшие силы = форс-мажор).

— Ojej, jaka znowu siła wyższa (о-ей-ей, какие там еще высшие силы)! — obraził się Paweł (обиделся Павел). — Że się tam raz zdarzyło (подумаешь, раз случилось) ...

— Nie raz (не раз), tylko co najmniej dwadzieścia razy (только/а по крайней мере двадцать раз)!


— I po co myśmy się tak spieszyli? — powiedział Paweł z pretensją. — Myślałem, że już dawno czekasz i tupiesz ze zdenerwowania.

— Zamierzaliście się nie spieszyć i potem iść te dwadzieścia kilometrów piechotą czy nocować na dworcu? — zaciekawiła się Alicja.

— Oczywiście — powiedziała Zosia zgryźliwie. — On nigdy się nie spieszy i potem okazuje się, że mu przeszkodziła siła wyższa.

— Ojej, jaka znowu siła wyższa! — obraził się Paweł. — Że się tam raz zdarzyło...

— Nie raz, tylko co najmniej dwadzieścia razy!


Obie z Alicją zostawiłyśmy ich (мы обе/вдвоем с Алицией оставили/покинули их), żeby swoje spory rodzinne (чтобы свои семейные споры) załatwiali w cztery oczy (они улаживали в четыре глаза), i poszłyśmy do przodu (и пошли вперед). Zosia wydawała się (Зося казалась) jakaś dziwnie rozdrażniona i zdenerwowana (как-то странно раздражена и встревожена). Dowiedziałam się od Alicji poufnie (я узнала от Алиции по секрету; ufać — доверять), że popełniła straszliwe faux pas (что совершила жуткую ошибку: «ложный шаг» /франц./). Bardzo skrytykowała jakiś okropny porcelanowy pagaj (она ужасно раскритиковала какое-то ужасное фарфоровое весло) na wystawie w Illum (на выставке в Иллум), uczyniła to w obliczu naszych dobroczyńców (совершила это в присутствии наших добродетелей), u których kiedyś mieszkałyśmy (у которых мы когда-то жили), już po spotkaniu ich (уже после встречи с ними), po czym okazało się (после чего оказалось), że identyczny pagaj zdobi ich apartament (что идентичное весло украшает их апартаменты). Usiłując naprawić gafę (стараясь исправить оплошность), pochwaliła z kolei coś (она, в свою очередь, похвалила что-то), co w ich oczach uchodziło za dno szmiry (что в их глазах считалось за дно = край безвкусицы) i przynosiło wstyd domowi (и приносило дому стыд). Innymi słowy (другими словами = иначе говоря), miała strasznego pecha (ей страшно не везло; pech — невезуха) i wykazała się fatalnym gustem (и показала фатальный вкус; wykazać się — показать, проявить). Chichocząc Alicja dodała (хохоча, Алиция добавила), że Zosia sama była jedyną osobą, która się tym w ogóle przejęła (что Зося сама вообще была единственным человеком, которая приняла это близко к сердцу). Teraz prawdopodobnie drugą osobą będzie Paweł (сейчас, вероятно, вторым человеком будет Павел).


Obie z Alicją zostawiłyśmy ich, żeby swoje spory rodzinne załatwiali w cztery oczy, i poszłyśmy do przodu. Zosia wydawał się jakaś dziwnie rozdrażniona i zdenerwowana. Dowiedziałam się od Alicji poufnie, że popełniła straszliwe faux pas. Bardzo skrytykowała jakiś okropny porcelanowy pagaj na wystawie w Illum, uczyniła to w obliczu naszych dobroczyńców, u których kiedyś mieszkałyśmy, już po spotkaniu ich, po czym okazało się, że identyczny pagaj zdobi ich apartament. Usiłując naprawić gafę, pochwaliła z kolei coś, co w ich oczach uchodziło za dno szmiry i przynosiło wstyd domowi. Innymi słowy, miała strasznego pecha i wykazała się fatalnym gustem. Chichocząc Alicja dodała, że Zosia sama była jedyną osobą, która się tym w ogóle przejęła. Teraz prawdopodobnie drugą osobą będzie Paweł.


— Mamy dla ciebie niespodziankę (у нас для тебя сюрприз) — powiadomiłam ją z kolei (в свою очередь, сообщила ей я).

— Jaką niespodziankę (какой /еще/ сюрприз)?

— Czeka w domu (он ждет дома). Zosia ci nic nie mówiła (Зося тебе ничего не говорила)?

— Nie, nic (нет, ничего). Coście, na litość boską, wymyśliły (Господи, что вы там придумали)?

— Jak dojdziesz, to zobaczysz (как/когда дойдешь, тогда увидишь). Możliwe, że nawet chętnie zużyjesz (возможно, даже охотно употребишь).

Alicja przyśpieszyła kroku (Алиция прибавила шаг). Zosia z Pawłem zostali daleko w tyle (Зося с Павлом остались далеко позади). Skręciłyśmy na ścieżkę do furtki (мы свернули на тропинку к калитке).


— Mamy dla ciebie niespodziankę — powiadomiłam ją z kolei.

— Jaką niespodziankę?

— Czeka w domu. Zosia ci nic nie mówiła?

— Nie, nic. Coście, na litość boską, wymyśliły?

— Jak dojdziesz, to zobaczysz. Możliwe, że nawet chętnie zużyjesz.

Alicja przyśpieszyła kroku. Zosia z Pawłem zostali daleko w tyle. Skręciłyśmy na ścieżkę do furtki.


— Elżbiety jeszcze nie ma (Эльжбеты еще нет)? — zdziwiła się Alicja (удивилась Алиция).

— Wszędzie ciemno (везде темно)!

— Może jest w łazience (может, она в ванной). Światła z łazienki nie widać (света в ванной не видать). Albo już śpi (или она уже спит).

— Skąd (откуда = где там), ona późno chodzi spać (она поздно ходит = ложится спать) ...

Wyjęłam z torebki klucz (я вытащила из сумочки ключ), bo Alicja nie mogła znaleźć swojego (так как Алиция не могла найти своего), i otworzyłam drzwi (и открыла дверь).


— Elżbiety jeszcze nie ma? — zdziwiła się Alicja.

— Wszędzie ciemno!

— Może jest w łazience. Światła z łazienki nie widać. Albo już śpi.

— Skąd, ona późno chodzi spać...

Wyjęłam z torebki klucz, bo Alicja nie mogła znaleźć swojego, i otworzyłam drzwi.


— Gdzież on się mógł podziać (куда он мог подеваться), zawsze go trzymam tu w przegródce (я всегда его держала тут в перегородке = в карманчике) ... — mamrotała, wchodząc za mną (бормотала она, входя за мной) i zapalając światło w przedpokoju (и включая свет в прихожей). — O, jest Elżbieta (о, есть Эльжбета)! Dlaczego siedzisz po ciemku (почему ты сидишь в темноте)? Gdzie ta niespodzianka (где этот сюрприз)?

Nie ruszając się z przedpokoju (не двигаясь = не выходя из прихожей), stała przed komódką z lustrem (она стояла перед комодом с зеркалом) i gmerała dalej w torebce (и дальше рылась = продолжала рыться в сумочке). Weszłam do pokoju (я вошла в комнату) i zapaliłam światło (и включила свет), trafiając przypadkiem na kontakt (случайно попав на выключатель) przynależny do lampy nad długim stołem (принадлежавший лампе над длинным столом; przynależeć — принадлежать).


— Gdzież on się mógł podziać, zawsze go trzymam tu w przegródce... — mamrotała, wchodząc za mną i zapalając światło w przedpokoju. — O, jest Elżbieta! Dlaczego siedzisz po ciemku? Gdzie ta niespodzianka?

Nie ruszając się z przedpokoju, stała przed komódką z lustrem i gmerała dalej w torebce. Weszłam do pokoju i zapaliłam światło, trafiając przypadkiem na kontakt przynależny do lampy nad długim stołem.


Odpowiedzi na pytanie Alicji nie było (ответа на вопрос Алиции не было) i nie zdziwiło mnie to (и меня это не удивило). Też nic nie mówiłam (я тоже ничего не говорила). Wrosłam w podłogę (я вросла в пол) na progu pokoju (на пороге комнаты), czując, że głos i siły odzyskam (чувствуя, что голос и силы ко мне вернутся; odzyskać — получать обратно, обретать вновь) dopiero po długich staraniach (только после долгих стараний). Lampa nad długim stołem świeciła jasno (лампа над длинным столом светила ясно) i od pierwszego rzutu oka widać było (и с первого взгляда было видно; rzucić oko — бросить взгляд), co się dzieje (что /там/ происходит). Zrobiło mi się jakby trochę niedobrze (мне сделалось = стало как-то немного нехорошо = не по себе).


Odpowiedzi na pytanie Alicji nie było i nie zdziwiło mnie to. Też nic nie mówiłam. Wrosłam w podłogę na progu pokoju, czując, że głos i siły odzyskam dopiero po długich staraniach. Lampa nad długim stołem świeciła jasno i od pierwszego rzutu oka widać było, co się dzieje. Zrobiło mi się jakby trochę niedobrze.


Na kanapie za stołem (на диване за столом) siedział jakiś całkowicie mi obcy facet (сидел какой-то совершенно незнакомый мне человек). Siedział twarzą do nas (он сидел лицом к нам), osunięty nieco w dół (слегка сползший вниз; osunąć się — упасть, сползти), z głową przechyloną do tyłu (со свалившейся назад головой; przecylić się — наклониться, свалиться), na oparcie (на спинку). Ręce miał bezwładnie rozrzucone po bokach (руки имел = у него были безжизненно разбросаны по бокам). Obok jednej spoczywało jakieś czasopismo (возле одной покоился какой-то журнал; spoczywać — покоиться, находиться), obok drugiej mały kawałek winnego grona (возле другой — маленький кусочек винограда; winogrona — виноград). Twarz miał w jakimś okropnym sinozielonym kolorze (его лицо было какого-то ужасающего сине-зеленого цвета), usta półotwarte (рот полуоткрыт), a wytrzeszczone oczy postawione w słup (а вытаращенные глаза вылезали из орбит; słup — столб; postawić oczy w słup — вытаращить глаза) ...


Na kanapie za stołem siedział jakiś całkowicie mi obcy facet. Siedział twarzą do nas, osunięty nieco w dół, z głową przechyloną do tyłu, na oparcie. Ręce miał bezwładnie rozrzucone po bokach. Obok jednej spoczywało jakieś czasopismo, obok drugiej mały kawałek winnego grona. Twarz miał w jakimś okropnym sinozielonym kolorze, usta półotwarte, a wytrzeszczone oczy postawione w słup...


Alicja znalazła wreszcie klucze (Алиция наконец-то нашла ключи) na samym dnie torby (на самом дне сумки), wyciągnęła je (вытащила их) i nagle wyczuła (и внезапно почувствовала; wyczuć — интуитивно почувствовать, ощутить) chyba, że coś się stało (что, пожалуй, что-то произошло). Spojrzała na mnie (она взглянула на меня), a potem na kanapę za stołem (а потом на диван за столом).

— Co wam się (что это у вас) ... — zaczęła i urwała (начала она и оборвала/замолчала).

Powoli postawiła torbę na krześle (она медленно поставила сумку на стул) i powoli podeszła do stołu (и медленно подошла к столу). Przyjrzała się z bliska facetowi (она присмотрелась к типу = стала рассматривать типа с близкого расстояния; blisko — близко).

— To to ma być ta niespodzianka (это и есть ваш сюрприз)? — spytała w osłupieniu i ze zgrozą (спросила она в изумлении и в ужасе; osłupienie — изумление, остолбенение). — Kto to jest (кто это /такой/)? I niby jak mam to zużytkować (и как нам его, это самое/типа, употребить; niby — как будто, что ли)?


Alicja znalazła wreszcie klucze na samym dnie torby, wyciągnęła je i nagle wyczuła chyba, że coś się stało. Spojrzała na mnie, a potem na kanapę za stołem.

— Co wam się... — zaczęła i urwała.

Powoli postawiła torbę na krześle i powoli podeszła do stołu. Przyjrzała się z bliska facetowi.

— To to ma być ta niespodzianka? — spytała w osłupieniu i ze zgrozą. — Kto to jest? I niby jak mam to zużytkować?


— W pierwszej chwili (в первый момент = сначала) chciałam ci nawet przepowiedzieć (я даже хотела тебе напророчить/объявить), że to zeżresz (что ты это сожрешь)! — odparłam z jękiem (ответила я со стоном), zastanawiając się równocześnie (одновременно размышляя), co za klątwa ciąży nade mną (что за проклятие тяготеет = висит надо мной). Moje niewinne przepowiednie (мои невинные пророчества) sprawdzają się w najbardziej nieprawdopodobny (сбываются наиболее неправдоподобным) i nieprzewidziany sposób (и непредвиденным способом = образом). Zapowiedziałam kiedyś mojemu eks-mężowi niespodziankę (когда-то я объявила своему бывшему мужу о сюрпризе; zapowiedzieć coś — объявить, заранее сообщить о чем-л.), mając na myśli (имея в виду) wyjątkowo pięknie umyte okno (исключительно красиво вымытое окно) z nowymi firankami (с новыми занавесками), po czym okazało się (после чего оказалось), że okno, owszem (что окно, конечно), miało w tym swój udział (имело = принимало в этом свое = определенное участие). Otworzyło się mianowicie pod wpływem przeciągu (а именно: оно раскрылось под влиянием сквозняка = из-за сквозняка) i zepchnęło miskę z brudnymi mydlinami (и столкнуло миску с обмылками; mydło — мыло; mydliny —мыльная вода, обмылки), którą zostawiłam przez zapomnienie na parapecie (которую я по забывчивости оставила = забыла на подоконнике).


— W pierwszej chwili chciałam ci nawet przepowiedzieć, że to zeżresz! — odparłam z jękiem, zastanawiając się równocześnie, co za klątwa ciąży nade mną. Moje niewinne przepowiednie sprawdzają się w najbardziej nieprawdopodobny i nieprzewidziany sposób. Zapowiedziałam kiedyś mojemu eks-mężowi niespodziankę, mając na myśli wyjątkowo pięknie umyte okno z nowymi firankami, po czym okazało się, że okno, owszem, miało w tym swój udział. Otworzyło się mianowicie pod wpływem przeciągu i zepchnęło miskę z brudnymi mydlinami, którą zostawiłam przez zapomnienie na parapecie.


Zaprosiłam do mojej matki na kolację moją ciotkę (я пригласила на ужин к моей маме мою тетку), zapowiadając sensację (заранее объявив о сенсации), w przewidywaniu atrakcyjnych plotek na mój temat (в предвидении = предвидя притягательных сплетен на мою тему = обо мне), materiału dostarczyłam (материал я им предоставила), po czym okazało się (после чего оказалось), że sensacja istotnie była (что сенсация на самом деле была; istotnie — в самом деле, действительно). Mój słodszy syn zepsuł zamek (мой более сладкий = младший сын сломал замок) w zamkniętych na klucz (в закрытых на ключ), oszklonych drzwiach do pokoju (застекленных дверях в комнату), mój starszy syn (мой старший сын), nie widząc innego rozwiązania (не видя другого решения), wybił szybę (выбил стекло) i cała rodzina była zmuszona przełazić (и вся семья была вынуждена перелезать) po dwóch stołkach (по двум табуреткам) przez powstałą w ten sposób dziurę (через/сквозь образовавшуюся таким образом дыру). Wiele miałam takich przypadłości (у меня много было таких /несчастливых/ случаев; przypadłość — недуг, недомогание — разг.; przypadek — случай), tym razem jednak pobiłam rekord (однако, на этот раз я побила рекорд). Zapowiedziałam niespodziankę (я объявила о сюрпризе) w postaci winogron (в виде винограда), a okazało się (а оказалось), że na kanapie siedzi obcy trup (что на диване сидит чужой/неизвестный труп) ...


Zaprosiłam do mojej matki na kolację moją ciotkę, zapowiadając sensację, w przewidywaniu atrakcyjnych plotek na mój temat, materiału dostarczyłam, po czym okazało się, że sensacja istotnie była. Mój słodszy syn zepsuł zamek w zamkniętych na klucz, oszklonych drzwiach do pokoju, mój starszy syn, nie widząc innego rozwiązania, wybił szybę i cała rodzina była zmuszona przełazić po dwóch stołkach przez powstałą w ten sposób dziurę. Wiele miałam takich przypadłości, tym razem jednak pobiłam rekord. Zapowiedziałam niespodziankę w postaci winogron, a okazało się, że na kanapie siedzi obcy trup...


Za drzwiami rozległy się głosy Zosi i Pawła (за дверями раздались голоса Зоси и Павла). Alicja oderwała wzrok od nieboszczyka (Алиция оторвала взгляд от покойника) i spojrzała na mnie nieco błędnie (и взглянула на меня слегка одуревшим взглядом).

— Kto to jest (кто это)? — spytała (спросила она), z pewnym wysiłkiem (с определенным трудом) prezentując nadludzko zimną krew (изображая = сохраняя нечеловечески холодную кровь). — Znasz tego faceta (ты знаешь этого мужика)?

— W życiu go na oczy nie widziałam (в жизни его в глаза не видела).

Zosia weszła (Зося вошла), nie przewidując nic złego (не предвидя ничего плохого), i znieruchomiała w progu (и остолбенела на пороге).

— Jezus Mario (Иисус Мария = Господи Иисусе)!... — jęknęła w oszołomieniu (простонала она в ошеломлении = ошеломленно). — Kto to jest (кто это)? Co mu się (что с ним) ... Co mu się (что с ним) ... stało (случилось)?


Za drzwiami rozległy się głosy Zosi i Pawła. Alicja oderwała wzrok od nieboszczyka i spojrzała na mnie nieco błędnie.

— Kto to jest? — spytała, z pewnym wysiłkiem prezentując nadludzko zimną krew. — Znasz tego faceta?

— W życiu go na oczy nie widziałam.

Zosia weszła, nie przewidując nic złego, i znieruchomiała w progu.

— Jezus Mario!... — jęknęła w oszołomieniu. — Kto to jest? Co mu się... Co mu się... stało?


— Niemożliwe (невозможно)! — powiedział Paweł (сказал Павел), wpatrując się ze śmiertelnym zdumieniem (разглядывая со смертельным изумлением) w nieznajome zwłoki na kanapie (незнакомые останки на канапе; zwłoki — останки, тело). — Co się dzieje (что происходит), jak rany (как раны)?! Kto to jest (кто это)?!

— Jak to, nie znacie go (как /же/ это, вы его не знаете)?! — zdenerwowała się wreszcie Alicja (в конце концов, разнервничалась = не выдержала Алиция; wreszcie — наконец, в конце концов). — To kto to jest w takim razie (в таком случае, кто это такой)?! Skąd się tu wziął (откуда он тут взялся)?! I gdzie Elżbieta (и где Эльжбета)?! I jakim sposobem (и каким образом) ja mam utrzymywać porządek w domu (я должна/могу поддерживать порядок в доме), do którego pierwszy lepszy z ulicy (в который первый лучший = встречный с улицы) może sobie przyjść i umrzeć (может прийти себе и/да умереть)!...

— Może on jeszcze żyje (может, он еще живет = жив) ...? — wymamrotał Paweł niepewnie (неуверенно пробормотал Павел), czyniąc krok w stronę kanapy (совершая/делая шаг в сторону дивана). Zawahał się i cofnął (он заколебался и отступил = передумал; cofnąć się — отступить, повернуть назад).

— I tak wygląda (и так выглядит) ...?!

— Gdzie Elżbieta (где Эльжбета)?!!! — krzyknęła histerycznie Zosia (истерически прокричала Зося).

— Tutaj jestem (тут я) — powiedziała spokojnie Elżbieta (спокойно сказала Эльжбета), wychodząc z łazienki (выходя из ванной) w szlafroku i z zakręconymi włosami (в халате и с закрученными волосами). — Czy coś się stało (случилось что-то)?


— Niemożliwe! — powiedział Paweł, wpatrując się ze śmiertelnym zdumieniem w nieznajome zwłoki na kanapie. — Co się dzieje, jak rany?! Kto to jest?!

— Jak to, nie znacie go?! — zdenerwowała się wreszcie Alicja. — To kto to jest w takim razie?! Skąd się tu wziął?! I gdzie Elżbieta?! I jakim sposobem ja mam utrzymywać porządek w domu, do którego pierwszy lepszy z ulicy może sobie przyjść i umrzeć!...

— Może on jeszcze żyje...? — wymamrotał Paweł niepewnie, czyniąc krok w stronę kanapy. Zawahał się i cofnął.

— I tak wygląda...?!

— Gdzie Elżbieta?!!! — krzyknęła histerycznie Zosia.

— Tutaj jestem — powiedziała spokojnie Elżbieta, wychodząc z łazienki w szlafroku i z zakręconymi włosami. — Czy coś się stało?


Spojrzała na kanapę (она взглянула на диван), zamilkła, podeszła bliżej (замолчала, подошла ближе), pochyliła się i przyjrzała z bliska facetowi (наклонилась и присмотрелась к типу с близкого расстояния). Staliśmy wszyscy jak zbiór słupów soli (мы все стояли, как собрание соляных столпов; słup — столб; sól — соль; zamienić się w słup soli — остолбенеть), zapatrzeni w nią tępo i bezmyślnie (уставившись на нее тупо и бессмысленно).

— Biedny Kazio (бедный Казио) — powiedziała z westchnieniem (сказала она со вздохом = вздыхая). — Nie miałam pojęcia (я не имела понятия), co z nim zrobić (что с ним сделать) ...

— Na litość boską (о, Господи) — powiedziała ze zgrozą zaskoczona Alicja (сказала с ужасом удивленная Алиция). — I zabiłaś go (и убила его)?!

— Ach, nie (ах/да нет) — odparła Elżbieta (возразила Эльжбета), nie tracąc spokoju (не теряя спокойствия). — Przyprowadziłam go tutaj z nadzieją (я привела его сюда с надеждой = в надежде), że pozwolisz mu się przespać na miejscu Edka (что ты позволишь/разрешишь ему переночевать на месте Эдека). Nie mógł się dostać do swojego mieszkania (он не мог попасть в свою квартиру), bo zapomniał kluczy (потому что забыл ключи; zapomnieć — забыть; zapamiętać — запомнить). Ciekawe, co mu się stało (интересно, что с ним случилось)…


Spojrzała na kanapę, zamilkła, podeszła bliżej, pochyliła się i przyjrzała z bliska facetowi. Staliśmy wszyscy jak zbiór słupów soli, zapatrzeni w nią tępo i bezmyślnie.

— Biedny Kazio — powiedziała z westchnieniem. — Nie miałam pojęcia, co z nim zrobić...

— Na litość boską — powiedziała ze zgrozą zaskoczona Alicja. — I zabiłaś go?!

— Ach, nie — odparła Elżbieta, nie tracąc spokoju. — Przyprowadziłam go tutaj z nadzieją, że pozwolisz mu się przespać na miejscu Edka. Nie mógł się dostać do swojego mieszkania, bo zapomniał kluczy. Ciekawe, co mu się stało...


Czas do przyjazdu pana Muldgaarda (время до приезда пана Мульгора) spędziliśmy w kuchni (мы провели на кухне) w stanie przygnębienia i przerażenia (в состоянии подавленности и страха), starając się nie spoglądać w stronę pokoju (стараясь не смотреть в сторону комнаты), słuchając wyjaśnień Elżbiety (слушая объяснения Эльжбеты) i usiłując przekonać Alicję (и стараясь убедить Алицию), że jednak nie nieznajomego nieboszczyka miałam na myśli (что я все-таки не незнакомого покойника имела в виду), mówiąc o niespodziance (говоря о сюрпризе). Zosia nie mogła mi darować proroczej wypowiedzi (Зося не могла мне простить пророческого заявления; wypowiedź — высказывание, заявление). Na zmianę powtarzała (она попеременно = то и дело повторяла), że nieszczęścia chodzą parami (что несчастья ходят парами), co brzmiało dość fatalistycznie (что звучало довольно фаталистично), lub też obarczała mnie winą (или же возлагала на меня вину; obarczać — возлагать, взваливать) za prowokowanie głupich wydarzeń (за провоцирование глупых событий).


Czas do przyjazdu pana Muldgaarda spędziliśmy w kuchni w stanie przygnębienia i przerażenia, starając się nie spoglądać w stronę pokoju, słuchając wyjaśnień Elżbiety i usiłując przekonać Alicję, że jednak nie nieznajomego nieboszczyka miałam na myśli, mówiąc o niespodziance. Zosia nie mogła mi darować proroczej wypowiedzi. Na zmianę powtarzała, że nieszczęścia chodzą parami, co brzmiało dość fatalistycznie, lub też obarczała mnie winą za prowokowanie głupich wydarzeń.


— Przynieście tutaj te winogrona (принесите сюда этот виноград), niech je chociaż zjemy (давайте хоть съедим его)! — zażądała w końcu w przygnębieniu (в конце концов, потребовала она подавленно; przygnębienie — подавленность) z nadzieją dostarczenia przynajmniej jakiejś pociechy Alicji (с надеждой доставления = доставить хоть какое-то утешение Алиции).

— Wykluczone (исключено)! — zaprotestował Paweł (запротестовал Павел). — Nie wolno nic ruszać (ничего нельзя трогать) przed przybyciem policji (перед = до прибытия полиции)!

— Nie kłóćcie się (не ссорьтесь) — powiedziała niecierpliwie Alicja (нетерпеливо сказала Алиция). — Mów, co dalej (говори, что /было/ дальше). I co ten Kazio (и что этот Казио)?

Elżbieta kontynuowała wyjaśnienia (Эльжбета продолжала объяснения), rozpoczęte w obliczu strasznej postaci na kanapie (начатые перед лицом = связанные со страшной фигуры/персонажа на диване).

— Kochał się we mnie (он был влюблен в меня) — powiedziała dość obojętnie (сказала она довольно безразлично). — Dlatego właśnie tu siedział (собственно, поэтому он тут и сидел). To ten, o którym ci wczoraj chciałam powiedzieć (это тот, о ком я тебе вчера хотела рассказать). Ten, który widział mordercę (тот, который/кто видел убийцу).


— Przynieście tutaj te winogrona, niech je chociaż zjemy! — zażądała w końcu w przygnębieniu z nadzieją dostarczenia przynajmniej jakiejś pociechy Alicji.

— Wykluczone! — zaprotestował Paweł. — Nie wolno nic ruszać przed przybyciem policji!

— Nie kłóćcie się — powiedziała niecierpliwie Alicja. — Mów, co dalej. I co ten Kazio?

Elżbieta kontynuowała wyjaśnienia, rozpoczęte w obliczu strasznej postaci na kanapie.

— Kochał się we mnie — powiedziała dość obojętnie. — Dlatego właśnie tu siedział. To ten, o którym ci wczoraj chciałam powiedzieć. Ten, który widział mordercę.


Omal nas nie zatchnęło (нас чуть кондрашка не хватила; zatchnąć — опешить, остановить дыхание). Paweł zakrztusił się kawą (Павел поперхнулся кофе), Zosia upuściła łyżeczkę (Зося уронила ложку; upuścić — упустить, уронить), wpatrzona w Elżbietę (уставившись на Эльжбету) zgasiłam papierosa w cukiernicy (я погасила/потушила сигарету в сахарнице). Elżbieta zdążyła już poinformować nas (Эльжбета уже успела нас проинформировать/известить), że ów Kazio (что этот Казио), spoczywający za stołem w charakterze zwłok (покоящийся за столом в характере = в качестве останков; spoczywać — покоиться, отдыхать), pracował w Kopenhadze (работал в Копенгагене), mieszkał w Allerød (жил в Аллеред), towarzyszył jej w wizycie u znajomych (сопровождал ее во время визита к знакомым), przyjechał razem z nią do domu (приехал вместе с ней домой), po czym okazało się (после чего оказалось), że klucze od tego domu zostawił w biurze (что ключи от этого дома он оставил = забыл в офисе). Biuro zaś o szóstej bywało zamykane (офис же в шесть часов закрывали). Nie miał się gdzie podziać (ему некуда было деваться), przyprowadziła go zatem na jedną noc do Alicji (поэтому она его привела на одну ночь к Алиции). Nie to jednak było wstrząsające (однако, потрясающим было не это), a fakt, że zakochany Kazio piątkowego wieczoru (а факт, что влюбленный Казио в пятницу вечером) siedział w zaroślach w ogródku Alicji (сидел в зарослях в садике Алиции), starając się dostrzec Elżbietę (старясь увидеть = высматривая Эльжбету; dostrzec — увидеть, заметить). Udało mu się to kilkakrotnie (ему это удалось несколько раз), a oprócz tego dostrzegł coś więcej (а кроме этого, он заметил кое-что большее), coś, co mogło być wyjaśnieniem zbrodni (нечто, что могло быть объяснением преступления). Siedział w krzakach od strony pleców Edka (он сидел в кустах со стороны спины Эдека) ...


Omal nas nie zatchnęło. Paweł zakrztusił się kawą, Zosia upuściła łyżeczkę, wpatrzona w Elżbietę zgasiłam papierosa w cukiernicy. Elżbieta zdążyła już poinformować nas, że ów Kazio, spoczywający za stołem w charakterze zwłok, pracował w Kopenhadze, mieszkał w Allerød, towarzyszył jej w wizycie u znajomych, przyjechał razem z nią do domu, po czym okazało się, że klucze od tego domu zostawił w biurze. Biuro zaś o szóstej bywało zamykane. Nie miał się gdzie podziać, przyprowadziła go zatem na jedną noc do Alicji. Nie to jednak było wstrząsające, a fakt, że zakochany Kazio piątkowego wieczoru siedział w zaroślach w ogródku Alicji, starając się dostrzec Elżbietę. Udało mu się to kilkakrotnie, a oprócz tego dostrzegł coś więcej, coś, co mogło być wyjaśnieniem zbrodni. Siedział w krzakach od strony pleców Edka...


— I nie powiedział ci, co widział (и он не сказал тебе, что видел)?! — spytała Alicja wstrząśnięta (спросила потрясенная Алиция).

— Gdyby mi powiedział (если бы сказал), od razu powiedziałabym i tobie (я сразу же бы сказала и тебе). Dopiero dziś przyznał się (он только сегодня признался), że w ogóle coś widział (что вообще что-то видел). Wczoraj jeszcze nie byłam tego pewna (вчера я еще не была в этом уверена).

— Mówiłaś przecież (ты ведь говорила), że jest jeszcze jeden świadek (что есть еще один свидетель)!

— Mówiłam, że możliwe (я говорила, что возможно), że znajdzie się jeszcze jeden świadek (найдется еще один свидетель). Wiedziałam, że Kazio tam siedział (я знала, что Казио там сидел), on się nie chciał z początku przyznać (сначала он не хотел признаться), że siedział (что сидел), bo mu było głupio (потому что ему было глупо/неловко). Ale jeśli siedział (но если сидел), powinien coś widzieć (то он должен/обязан что-либо знать), przynajmniej mnie się tak wydawało (по крайней мере, мне так казалось). Pomyślałam sobie (я так подумала), że mi przebaczysz (что ты меня простишь), że go tu przyprowadziłam (что я его сюда привела), jeśli będzie miał jakieś ciekawe wiadomości (если у него будут какие-то интересные известия).


— I nie powiedział ci, co widział?! — spytała Alicja wstrząśnięta.

— Gdyby mi powiedział, od razu powiedziałabym i tobie. Dopiero dziś przyznał się, że w ogóle coś widział. Wczoraj jeszcze nie byłam tego pewna.

— Mówiłaś przecież, że jest jeszcze jeden świadek!

— Mówiłam, że możliwe, że znajdzie się jeszcze jeden świadek. Wiedziałam, że Kazio tam siedział, on się nie chciał z początku przyznać, że siedział, bo mu było głupio. Ale jeśli siedział, powinien coś widzieć, przynajmniej mnie się tak wydawało. Pomyślałam sobie, że mi przebaczysz, że go tu przyprowadziłam, jeśli będzie miał jakieś ciekawe wiadomości.


— I nie powiedział ci od razu (и он не сказал тебе сразу)?! Nie spytałaś go (ты его не спросила)?!

— Ach, nie (ах/да нет) — odparła Elżbieta z wyrazem bezgranicznej obojętności (с выражением безграничного безразличия) na pięknej twarzy zmęczonej Madonny (на прекрасном лице уставшей Мадонны). — Mnie to nie interesuje (меня это не интересует). Wolałam (я предпочитала), żeby od razu powiedział tobie (чтобы он сразу сказал тебе).

Zosia wyglądała przez chwilę tak (Зося какое-то время выглядела так), że zaniepokoiłam się o jej zdrowie (что забеспокоилась о ее здоровье), chociaż tak szczupłych osób (хотя так/таких худых людей) apopleksja zazwyczaj nie tyka (апоплексия обычно не трогает = не берет). Paweł patrzył na Elżbietę (Павел смотрел на Эльжбету) z pełnym zgrozy podziwem (с удивлением, полным ужаса). Alicja miała rozpacz w oczach (у Алиции в глазах было разочарование).


— I nie powiedział ci od razu?! Nie spytałaś go?!

— Ach, nie — odparła Elżbieta z wyrazem bezgranicznej obojętności na pięknej twarzy zmęczonej Madonny. — Mnie to nie interesuje. Wolałam, żeby od razu powiedział tobie.

Zosia wyglądała przez chwilę tak, że zaniepokoiłam się o jej zdrowie, chociaż tak szczupłych osób apopleksja zazwyczaj nie tyka. Paweł patrzył na Elżbietę z pełnym zgrozy podziwem. Alicja miała rozpacz w oczach.


— Słuchajcie no (послушайте) — powiedziała w przygnębieniu (сказала она подавленно). — Jeśli ktoś z was (если кто-то из вас) ma mi coś do powiedzenia (имеет/хочет мне что-то сказать), niech może zrobi to od razu (/то/ пусть, может, сделает это сразу). Zaczynam mieć tego dość (мне это начинает надоедать), tu się dzieje coś dziwnego (тут происходит что-то странное). Edek chciał mi coś powiedzieć (Эдек хотел мне что-то сказать) i zginął zamordowany (и погиб = был убит). Ten Kazio miał coś do powiedzenia (этот Казио хотел мне что-то сказать) i nie żyje (и не жив = умер). Jest ktoś więcej (есть кто-то больше/еще)?

— Czekajcie (подождите) — powiedziałam z przejęciem (сказала я с волнением = взволнованно), bo coś mi przyszło do głowy (поскольку кое-что пришло мне в голову). — Kiedy rozmawiałyście o tym świadku (а когда вы разговаривали об этом свидетеле)? Przypadkiem nie tu, w kuchni (случайно, не здесь, на кухне), jak policja już wychodziła (как/когда полиция уже уходила/уезжала)?

Alicja i Elżbieta spojrzały na siebie (Алиция и Эльжбета посмотрели друг на друга = переглянулись).

— Tu, w kuchni (тут, на кухне). Ściśle biorąc nie tu (точнее, не тут), tylko tam (только/а там), bliżej pokoju (ближе к комнате). Skąd wiesz (а откуда ты знаешь)?

Teraz my obydwoje z Pawłem spojrzeliśmy na siebie (теперь мы вдвоем с Павлом посмотрели друг на друга = переглянулись).

— Więc to jednak rzeczywiście morderca (значит, это все-таки на самом дела убийца)! — wykrzyknął Paweł (выкрикнул Павел), żywo poruszony (живо = сильно взволнованный).

— Co morderca (что убийца)?


— Słuchajcie no — powiedziała w przygnębieniu. — Jeśli ktoś z was ma mi coś do powiedzenia, niech może zrobi to od razu. Zaczynam mieć tego dość, tu się dzieje coś dziwnego. Edek chciał mi coś powiedzieć i zginął zamordowany. Ten Kazio miał coś do powiedzenia i nie żyje. Jest ktoś więcej?

— Czekajcie — powiedziałam z przejęciem, bo coś mi przyszło do głowy. — Kiedy rozmawiałyście o tym świadku? Przypadkiem nie tu, w kuchni, jak policja już wychodziła?

Alicja i Elżbieta spojrzały na siebie.

— Tu, w kuchni. Ściśle biorąc nie tu, tylko tam, bliżej pokoju. Skąd wiesz?

Teraz my obydwoje z Pawłem spojrzeliśmy na siebie.

— Więc to jednak rzeczywiście morderca! — wykrzyknął Paweł, żywo poruszony.

— Co morderca?


— Morderca był w przedpokoju (убийца был в прихожей) — wyjaśniłam uroczyście (торжественно объяснила я). — Podsłuchał (подслушал), co Elżbieta mówiła (что Эльжбета говорила). Musiał chyba widzieć tego Kazia (он, должно быть, видел этого Казио) albo domyślił się (либо догадался), że to chodzi o niego (что речь идет о нем), i zabił go (и убил его), żeby nic nie zdążył powiedzieć (чтобы он ничего не успел сказать). Czaił się tu (сидел тут в засаде), w ciemności (в темноте), a potem wyślizgnął się tymi drzwiami (а потом выскользнул через эту дверь) i nie mam pojęcia (и понятия не имею), kto to był (кто это был)! Jeśli to ty (если это ты) — dodałam z nagłym niepokojem (добавила я с внезапным беспокойством), zwracając się do Zosi (обращаясь к Зосе) — to przyjmij do wiadomości (то прими к сведению = учти), że ja nic o tobie nie wiem (что я ничего /такого/ о тебе не знаю). Nie mam nic do powiedzenia Alicji (мне нечего сказать Алиции). Informuję cię o tym wprost (информирую/сообщаю тебе об этом прямо), bo chciałabym jeszcze trochę pożyć (потому что я хотела бы еще немного пожить).


— Morderca był w przedpokoju — wyjaśniłam uroczyście. — Podsłuchał, co Elżbieta mówiła. Musiał chyba widzieć tego Kazia albo domyślił się, że to chodzi o niego, i zabił go, żeby nic nie zdążył powiedzieć. Czaił się tu, w ciemności, a potem wyślizgnął się tymi drzwiami i nie mam pojęcia, kto to był! Jeśli to ty — dodałam z nagłym niepokojem, zwracając się do Zosi — to przyjmij do wiadomości, że ja nic o tobie nie wiem. Nie mam nic do powiedzenia Alicji. Informuję cię o tym wprost, bo chciałabym jeszcze trochę pożyć.


Paweł zachichotał nerwowo (Павел нервно захихикал), a Zosia otrząsnęła się ze zgrozą (а Зося вздрогнула в ужасе).

— Ona zwariowała (она сошла с ума)?! — spytała nieufnie (недоверчиво спросила она). — Słuchaj (слушай), ja sobie wypraszam (увольте меня от этого; wypraszać — выпроваживать, прогонять)! Nie mam pojęcia (я понятия не имею), co teraz piszesz (что ты сейчас пишешь), ale mnie się nie czepiaj (но/только ко мне не цепляйся = меня не впутывай)!

— Ja tego nie piszę (я этого не пишу), to się samo robi (это/оно само делается) — odparłam ponuro (ответила я мрачно). — Ewentualnie napiszę później (возможно, напишу позднее) i wtedy już przepadło (и тогда уже пропало), masz w tym swój udział (ты уже имеешь в этом свое участие = ты уже задействована).

— Przestańcie ględzić (перестаньте болтать без толку; ględzić — мямлить, разводить канитель) — zażądała gniewnie Alicja (гневно/сердито потребовала Алиция). — Ja myślę (я думаю). Ten ktoś (этот кто-то), kto był w przedpokoju (кто был в прихожей) ... Nie wymyśliłaś tego (а ты это не выдумала)?

— Jak Boga kocham, że nie (как Бога люблю = ей-богу, нет)!

— Ten ktoś w przedpokoju (этот кто-то в прихожей) ... Co on usłyszał (что он услышал)? Przypomnij sobie dokładnie (вспомни-ка поподробнее), co ty do mnie mówiłaś (что ты мне говорила)!


Paweł zachichotał nerwowo, a Zosia otrząsnęła się ze zgrozą.

— Ona zwariowała?! — spytała nieufnie. — Słuchaj, ja sobie wypraszam! Nie mam pojęcia, co teraz piszesz, ale mnie się nie czepiaj!

— Ja tego nie piszę, to się samo robi — odparłam ponuro. — Ewentualnie napiszę później i wtedy już przepadło, masz w tym swój udział.

— Przestańcie ględzić — zażądała gniewnie Alicja. — Ja myślę. Ten ktoś, kto był w przedpokoju... Nie wymyśliłaś tego?

— Jak Boga kocham, że nie!

— Ten ktoś w przedpokoju... Co on usłyszał? Przypomnij sobie dokładnie, co ty do mnie mówiłaś!


Elżbieta, której spokój wydał się wręcz nieludzki (Эльжбета, спокойствие которой казалось просто нечеловеческим), ocknęła się z zamyślenia (очнулась от задумчивости).

— Co ja mówiłam (что я говорила)? Czekaj, nie bardzo pamiętam (подожди, я не очень /хорошо/ помню). Powiedziałam chyba (наверное = по-моему, я сказала), że jest jeszcze ktoś (что есть еще кто-то), kto mógłby być ważnym świadkiem (кто мог бы быть важным свидетелем). Ty na to spytałaś (ты на это спросила), kto taki (кто /он/ такой). Powiedziałam (я сказала), że jeden facet (что один тип), który tu był w piątek (который тут был в пятницу). I że jutro się zorientuję (и что завтра я сориентируюсь), co on wie (что он знает). To znaczy dzisiaj (это значит = то есть сегодня) ...

— I mnie ktoś zawołał (и меня кто-то позвал) — uzupełniła Alicja z irytacją (добавила Алиция с раздражением = раздраженно). — A ten w przedpokoju to usłyszał (а этот в прихожей это услышал). I to był ktoś (и это был кто-то), kogo nie było na tarasie (кого не было на террасе) ...

— Duże odkrycie (большое открытие) — zauważyła zjadliwie Zosia (язвительно отметила Зося).


Elżbieta, której spokój wydał się wręcz nieludzki, ocknęła się z zamyślenia.

— Co ja mówiłam? Czekaj, nie bardzo pamiętam. Powiedziałam chyba, że jest jeszcze ktoś, kto mógłby być ważnym świadkiem. Ty na to spytałaś, kto taki. Powiedziałam, że jeden facet, który tu był w piątek. I że jutro się zorientuję, co on wie. To znaczy dzisiaj...

— I mnie ktoś zawołał — uzupełniła Alicja z irytacją. — A ten w przedpokoju to usłyszał. I to był ktoś, kogo nie było na tarasie...

— Duże odkrycie — zauważyła zjadliwie Zosia.


— Przestańcie mi przeszkadzać (перестаньте мне мешать)! Trzeba sobie przypomnieć (нужно вспомнить), kogo nie było na tarasie (кого не было на террасе)! W jakim to było momencie (в какой момент это было)?

— Na chwilę przed odjazdem glin (незадолго перед отъездом/до отъезда ментов). Już próbowaliśmy sobie przypomnieć (мы уже пробовали/пытались вспомнить), obydwoje z Pawłem (вдвоем с Павлом). Nic nam to nie daje (ничего нам это не дает), uniewinnia tylko ostatecznie Leszka i Henryka (только = разве что окончательно оправдывает Лешека и Хенрика).

Alicja zamyśliła się (Алиция задумалась), mieszając kawę (мешая/размешивая кофе). Po czym ocknęła się nagle (после чего внезапно очнулась).

— Czy ja słodziłam tę kawę (я сахар в кофе добавляла; słodzić — класть сахар, сластить)?

— Tak (да) — powiedziała Zosia (сказала Зося).

— Nie (нет) — powiedział Paweł (сказал Павел).

— Zdecydujcie się na coś (решитесь же на что-нибудь = определитесь как-нибудь)!

— Może po prostu spróbuj (а может, просто попробуй) — poradziłam (посоветовала я). Alicja spróbowała (Алиция попробовала).


— Przestańcie mi przeszkadzać! Trzeba sobie przypomnieć, kogo nie było na tarasie! W jakim to było momencie?

— Na chwilę przed odjazdem glin. Już próbowaliśmy sobie przypomnieć, obydwoje z Pawłem. Nic nam to nie daje, uniewinnia tylko ostatecznie Leszka i Henryka.

Alicja zamyśliła się, mieszając kawę. Po czym ocknęła się nagle.

— Czy ja słodziłam tę kawę?

— Tak — powiedziała Zosia.

— Nie — powiedział Paweł.

— Zdecydujcie się na coś!

— Może po prostu spróbuj — poradziłam. Alicja spróbowała.


— Nie (нет) — powiedziała (сказала она), sięgnęła po cukier (протянула руку за сахаром), wydobyła z niego niedopałek papierosa (вытащила из него окурок сигареты) i nieco popiołu (и немного пепла), wrzuciła to do pudełka z landrynkami (вбросила/закинула это в коробку с монпансье). — Coś mi tu nie pasuje (что-то мне тут не подходит = у меня не сходится). Zabił go (убил его), żeby mi nie powiedział (чтобы он мне не сказал)? Skąd wiedział (откуда он знал = ему знать), że on tu będzie (что он будет тут)? Skąd wiedział (откуда он знал), że to właśnie on (что это именно он)? Elżbieta, czyś ty tego nie powiedziała jakoś inaczej (Эльжбета, а ты /случайно/ не сказала это как-то иначе/по-другому)?


— Nie — powiedziała, sięgnęła po cukier, wydobyła z niego niedopałek papierosa i nieco popiołu, wrzuciła to do pudełka z landrynkami. — Coś mi tu nie pasuje. Zabił go, żeby mi nie powiedział? Skąd wiedział, że on tu będzie? Skąd wiedział, że to właśnie on? Elżbieta, czyś ty tego nie powiedziała jakoś inaczej?


— Możliwe (возможно) — przyznała Elżbieta spokojnie (спокойно призналась Эльжбета). — Możliwe, że powiedziałam (возможно, что сказала), że to ja coś wiem (что это я что-то знаю) i że jutro się zorientuję co (и что завтра сориентируюсь, что /именно/). Możliwe, że powiedziałam (возможно, что я сказала), że jest coś ważnego (что есть нечто важное), co ty powinnaś wiedzieć (что = о чем ты должна/обязана знать) ... Nie wiem (я не знаю), wszystko jest możliwe (все возможно).

— Ależ to jest olbrzymia różnica (но ведь это большая разница)! Jeśli mówiłaś (если ты говорила), że ty coś wiesz (что ты что-то знаешь) .... Nie dziwiłabym się (я бы не удивилась), gdyby usiłował zabić ciebie (если бы он пытался убить тебя; usiłować — пытаться, стараться)!

Już od kilku minut (уже несколько минут) mój umysł pracował intensywnie (мой ум интенсивно работал).


— Możliwe — przyznała Elżbieta spokojnie. — Możliwe, że powiedziałam, że to ja coś wiem i że jutro się zorientuję co. Możliwe, że powiedziałam, że jest coś ważnego, co ty powinnaś wiedzieć... Nie wiem, wszystko jest możliwe.

— Ależ to jest olbrzymia różnica! Jeśli mówiłaś, że ty coś wiesz.... Nie dziwiłabym się, gdyby usiłował zabić ciebie!

Już od kilku minut mój umysł pracował intensywnie.


— On usiłował (он пытался) — powiedziałam stanowczo (сказала я решительно). — Nie polował na żadnego Kazia (он не охотился ни на какого Казио), polował na Elżbietę (он охотился на Эльжбету). O Kaziu pewnie nic nie wiedział (о Казио наверняка ничего не знал). Wiedział natomiast (зато знал), że Elżbieta aż do wieczora nic ci nie powie (что Эльжбета до самого вечера ничего тебе не скажет), bo rano lecisz do pracy (потому что утром ты летишь = торопишься на работу), a nikt normalny nie wstanie o wpół do siódmej rano (а никто нормальный не встанет в половине седьмого утра), żeby sobie powierzać śmiercionośne tajemnice (чтобы доверять друг другу смертоносные тайны). Zwłaszcza że o tej porze (особенно потому, что в эту пору = в это время) i tak byś nie zrozumiała (ты и так бы не поняла), co się do ciebie mówi (что тебе говорят). Potem ewentualnie mogłybyście się spotkać (потом вы, вероятно, могли бы встретиться) w ciągu dnia (в течение дня), ale nasze plany tego nie przewidywały (но наши планы этого не предусматривали = в наших планах это не было предусмотрено). Wszyscy słyszeli (все слышали), jak mówiliśmy (как мы говорили), co będziemy robić (что будем делать).


— On usiłował — powiedziałam stanowczo. — Nie polował na żadnego Kazia, polował na Elżbietę. O Kaziu pewnie nic nie wiedział. Wiedział natomiast, że Elżbieta aż do wieczora nic ci nie powie, bo rano lecisz do pracy, a nikt normalny nie wstanie o wpół do siódmej rano, żeby sobie powierzać śmiercionośne tajemnice. Zwłaszcza że o tej porze i tak byś nie zrozumiała, co się do ciebie mówi. Potem ewentualnie mogłybyście się spotkać w ciągu dnia, ale nasze plany tego nie przewidywały. Wszyscy słyszeli, jak mówiliśmy, co będziemy robić.


— Trochę nam się pokręciło (у нас немного перепуталось). Myśmy miały wrócić wcześniej (мы должны были вернуться раньше), wy później (вы позднее), a Elżbieta najpóźniej (а Эльжбета — позднее всех). Nie wiem (я не знаю), jak on to sobie wyobrażał (как он это себе представлял).

Coś mnie nagle tknęło (вдруг я что-то почувствовала/ощутила) w inteligentniejszej części mojego wnętrza (в самой умной части моего нутра; wnętrze — внутренность). My wcześniej, wy później (мы раньше, вы позднее) ...

— Powtórz to jeszcze raz (повтори это еще раз). Coś mi tu nie pasuje (что-то мне тут не подходит = что-то тут не так) ...

Skrzypnięcie furtki (скрип калитки), kroki za drzwiami i pukanie (шаги за дверью и стук) oznajmiły nam (известили нас), że przybył pan Muldgaard z asystą (что прибыл пан Мульгор со свитой).


— Trochę nam się pokręciło. Myśmy miały wrócić wcześniej, wy później, a Elżbieta najpóźniej. Nie wiem, jak on to sobie wyobrażał.

Coś mnie nagle tknęło w inteligentniejszej części mojego wnętrza. My wcześniej, wy później...

— Powtórz to jeszcze raz. Coś mi tu nie pasuje...

Skrzypnięcie furtki, kroki za drzwiami i pukanie oznajmiły nam, że przybył pan Muldgaard z asystą.


Alicja podniosła się z krzesła (Алиция поднялась/встала с кресла).

— Co ci nie pasuje (что тебе не подходит = что не так)? — spytała już w przedpokoju (спросила она уже в прихожей).

— Nie wiem właśnie (не знаю точно), coś mi zaświtało (у меня /в голове/ что-то промелькнуло). Teraz nie ma na to czasu (сейчас на это нет времени). Później ci powiem (я позднее/потом тебе скажу).

— Na litość boską (ради Бога)! — krzyknęła (крикнула она), odwracając się ku mnie w nagłej panice (поворачиваясь ко мне во внезапной панике). — Mów natychmiast (говори немедленно)! Nie życzę sobie tutaj jeszcze i twoich zwłok (я не желаю = не хочу тут еще и твоего трупа)!


Alicja podniosła się z krzesła.

— Co ci nie pasuje? — spytała już w przedpokoju.

— Nie wiem właśnie, coś mi zaświtało. Teraz nie ma na to czasu. Później ci powiem.

— Na litość boską! — krzyknęła, odwracając się ku mnie w nagłej panice. — Mów natychmiast! Nie życzę sobie tutaj jeszcze i twoich zwłok!


Pan Muldgaard stał już w otwartych drzwiach (пан Мульгор уже стоял в открытой двери) i usłyszał te słowa (и услышал те слова), które zresztą ucieszyły mnie nadzwyczajnie (которые, впрочем, меня необыкновенно обрадовали), wywnioskowałam z nich bowiem (поскольку из них я сделала вывод), że Alicja życzy mi raczej dobrze (что Алиция желает мне, скорее, хорошего). Uczepił się ich w godzinę później (он прицепился к ним часом позднее), kiedy na nowo zapanowało coś w rodzaju spokoju (когда снова воцарилось нечто вроде покоя/тишины).

Wraz z nim i całą ekipą śledczą (вместе с ним и целой/всей следственной бригадой) przybył lekarz (прибыл врач). Głupio nam było trochę (нам было слегка глупо/неловко) kryć się tchórzliwie po kątach (трусовато скрываться/прятаться по углам), unikając widoku nieboszczyka (избегая вида/зрелища покойника), zebraliśmy zatem wszystkie siły duchowe (поэтому мы собрали все душевные силы) i weszliśmy za nimi do pokoju (и вошли за ними в комнату), zdecydowani mężnie asystować przy badaniu (в решимости мужественно ассистировать/помогать при расследовании; zdecydować — решить).


Pan Muldgaard stał już w otwartych drzwiach i usłyszał te słowa, które zresztą ucieszyły mnie nadzwyczajnie, wywnioskowałam z nich bowiem, że Alicja życzy mi raczej dobrze. Uczepił się ich w godzinę później, kiedy na nowo zapanowało coś w rodzaju spokoju.

Wraz z nim i całą ekipą śledczą przybył lekarz. Głupio nam było trochę kryć się tchórzliwie po kątach, unikając widoku nieboszczyka, zebraliśmy zatem wszystkie siły duchowe i weszliśmy za nimi do pokoju, zdecydowani mężnie asystować przy badaniu.


Lekarz ujął rękę nieszczęsnego Kazia (врач взял руку несчастного Казио), potrzymał ją przez chwilę (подержал ее какое-то время), opuścił z powrotem na kanapę (опустил ее обратно на диван) i zadumał się głęboko (и глубоко задумался = погрузился в раздумье). Na obliczu błysnął mu wyraz zainteresowania (на его лице блеснуло/проблеснуло выражение заинтересованности) i zdążyłam pomyśleć (и я успела подумать), że Kazio zmarł zapewne (что Казио наверняка умер) na jakąś niezwykle rzadką i atrakcyjną chorobę (от какой-то необычайно редкой и захватывающей болезни), kiedy nagle nastąpiło coś wstrząsającego (когда внезапно наступило/произошло нечто потрясающее). Nieboszczyk łypnął okiem (покойник моргнул глазом)!

Nie było to żadne złudzenie optyczne (это не был никакой = вовсе не оптический обман; złudzenie — иллюзия, обман) ani nic w tym rodzaju (или что-то в этом роде). Łypnął wyraźnie (он отчетливо моргнул)! Zamarłam (я замерла), a wraz ze mną i reszta obecnych (а вместе со мной и остальные присутствующие). Paweł wydał z siebie jakieś charknięcie (Павел издал из себя какое-то харканье/хрип), Alicja uczyniła gwałtowny skłon ku przodowi (Алиция совершила/сделала резкий наклон вперед) i zastygła w tym skłonie (и застыла в этом наклоне). W powietrzu powiało grozą (в воздухе повеяло ужасом).


Lekarz ujął rękę nieszczęsnego Kazia, potrzymał ją przez chwilę, opuścił z powrotem na kanapę i zadumał się głęboko. Na obliczu błysnął mu wyraz zainteresowania i zdążyłam pomyśleć, że Kazio zmarł zapewne na jakąś niezwykle rzadką i atrakcyjną chorobę, kiedy nagle nastąpiło coś wstrząsającego. Nieboszczyk łypnął okiem!

Nie było to żadne złudzenie optyczne ani nic w tym rodzaju. Łypnął wyraźnie! Zamarłam, a wraz ze mną i reszta obecnych. Paweł wydał z siebie jakieś charknięcie, Alicja uczyniła gwałtowny skłon ku przodowi i zastygła w tym skłonie. W powietrzu powiało grozą.


Nieboszczyk łypnął okiem po raz drugi (покойник моргнул глазом второй раз). Za sobą usłyszałam czyjś jęk (я услышала за собой чей-то стон), zapewne Zosi (по-видимому, Зосин). Prawdopodobnie wszyscy razem (вероятно, все мы вместе) rzucilibyśmy się za chwilę do ucieczki (спустя момент = тут же бросились бы в бегство), demolując w panice przedpokój (громя в панике прихожую) i drzwi wejściowe (и входную дверь), gdyby nie to (если бы не то), że w lekarza wstąpiło nagle nadzwyczajne ożywienie (что во врача вступило = врача охватило внезапное оживление). Dość gwałtownie ułożył łypiące zwłoki na kanapie (он довольно стремительно уложил моргающий труп на диван) i przystąpił do pośpiesznego badania (и приступил к торопливому осмотру).

— On żyje (он живет = жив) — powiedział stanowczo (сказал он решительно). — Do ambulansu, szybko (в санитарную машину /его/, быстро = быстрее)!


Nieboszczyk łypnął okiem po raz drugi. Za sobą usłyszałam czyjś jęk, zapewne Zosi. Prawdopodobnie wszyscy razem rzucilibyśmy się za chwilę do ucieczki, demolując w panice przedpokój i drzwi wejściowe, gdyby nie to, że w lekarza wstąpiło nagle nadzwyczajne ożywienie. Dość gwałtownie ułożył łypiące zwłoki na kanapie i przystąpił do pośpiesznego badania.

— On żyje — powiedział stanowczo. — Do ambulansu, szybko!


Powiedział to po duńsku (он сказал это по-датски), ale zrozumieliśmy wszyscy (но мы все поняли). Nim ktokolwiek zdążył ochłonąć z wrażenia (прежде чем кто-либо успел прийти в себя от впечатления), już sanitarka z Kaziem w środku («скорая» с Казио внутри), wyjąc i świecąc (воя и сверкая), ruszyła do szpitala (тронулась = понеслась к больнице).

— Jak to żyje (как это живет = жив)? — powiedział Paweł jakby z lekką pretensją (сказал Павел как бы с легкой обидой = слегка недовольно). — Jakiś kant (надувательство какое-то)! Kto to widział (кто это видел = где это видано), żeby tak wyglądać i żyć (чтобы так выглядеть и жить)!

— Żyje, żyje (живет = жив, жив) — potwierdziła radośnie Alicja (радостно подтвердила Алиция), nie kryjąc ulgi (не скрывая облегчения). — Uśpiło go (его усыпило), sparaliżowało (парализовало) i rzuciło mu się na mózg (и перекинулось = перешло на мозг). I coś tam jeszcze (и что-то там еще), nie wszystko zrozumiałam (я не все поняла). To była chyba jakaś trucizna (это, наверное, была какая-то отрава) o piorunującym działaniu (молниеносного действия = быстродействующая), ale zdaje się (но, кажется), że za mało zjadł (что он съел слишком мало). Jeszcze długo będzie nieprzytomny (он еще долго будет без сознания; nieprzytomny — потерявший сознание) ... Zosiu, rany boskie (Зося, ради Бога)!...


Powiedział to po duńsku, ale zrozumieliśmy wszyscy. Nim ktokolwiek zdążył ochłonąć z wrażenia, już sanitarka z Kaziem w środku, wyjąc i świecąc, ruszyła do szpitala.

— Jak to żyje? — powiedział Paweł jakby z lekką pretensją. — Jakiś kant! Kto to widział, żeby tak wyglądać i żyć!

— Żyje, żyje — potwierdziła radośnie Alicja, nie kryjąc ulgi. — Uśpiło go, sparaliżowało i rzuciło mu się na mózg. I coś tam jeszcze, nie wszystko zrozumiałam. To była chyba jakaś trucizna o piorunującym działaniu, ale zdaje się, że za mało zjadł. Jeszcze długo będzie nieprzytomny... Zosiu, rany boskie!...


Zosia, oddychając głęboko (Зося, глубоко вздыхая), usiadła na torbie z zakupami (уселась на сумке с покупками; usiąść — сесть) ugniatając razem rzeżuchę (приминая/раздавливая вместе сердечник), pasztet, sałatki (паштет, салаты) i krem w proszku (и крем в порошке = заварной крем; proszek — порошок). Pozwoliła to wyciągnąć spod siebie (она позволила вытащить это из-под себя) i zażądała środka uspokajającego (и потребовала успокоительное средство). Ekipa śledcza przystąpiła do działania (следственная бригада приступила к действиям). W panującym zamieszaniu Alicja (в царившей суматохе Алиция), niezdolna na poczekaniu znaleźć relanium (неспособная немедленно найти реланиум), napoiła ją kroplami Inoziemcowa (напоила ее каплями Иноземцева), przekonana (убежденная), iż serwuje krople walerianowe (что подает капли валерианы). Zosia, która nie znosiła mięty (Зося, которая не переносила = терпеть не могла мяту), odzyskała siły w mgnieniu oka (в мгновение ока = мгновенно новь обрела силы).

Za Kaziem wyniesiono owoce ze stołu (за Казио вынесли фрукты со стола), różne lekarstwa (разные лекарства), część naszych kosmetyków (часть нашей косметики) i nieco pożywienia z kuchni (и немного пропитания/еды из кухни), wszystko to rekwirując w atmosferze wersalskich rewerencji (реквизируя все это в атмосфере версальского почтения). Pan Muldgaard wyprawił ekipę (пан Мульгор снарядил команду /в путь/) i rozpoczął przesłuchania (и начал допрос).


Zosia, oddychając głęboko, usiadła na torbie z zakupami, ugniatając razem rzeżuchę, pasztet, sałatki i krem w proszku. Pozwoliła to wyciągnąć spod siebie i zażądała środka uspokajającego. Ekipa śledcza przystąpiła do działania, W panującym zamieszaniu Alicja, niezdolna na poczekaniu znaleźć relanium, napoiła ją kroplami Inoziemcowa, przekonana, iż serwuje krople walerianowe. Zosia, która nie znosiła mięty, odzyskała siły w mgnieniu oka.

Za Kaziem wyniesiono owoce ze stołu, różne lekarstwa, część naszych kosmetyków i nieco pożywienia z kuchni, wszystko to rekwirując w atmosferze wersalskich rewerencji. Pan Muldgaard wyprawił ekipę i rozpoczął przesłuchania.


— Kogo zewłoka pani życzy sobie tu (кого трупы пани себе желает тут)? — spytał bardzo uprzejmie (спросил он очень вежливо) i równie stanowczo (и так же само решительно), na nowo otwierając swój notes (вновь открывая свой блокнот). — Ucho moje słyszało (ухо мое слышало). Jakiego zewłoka (какого трупы), pragnę wiedzieć (желаю я знать; pragnąć — желать, жаждать). Bez zwłoki (без промедления = незамедлительно; zwłoka — задержка, промедление; zwłoki — останки, труп). Zewłoka bez zwłoki (трупы без промедления) — powtórzył z pewnym trudem (повторил он с определеным трудом) i wyraźnym upodobaniem (и явным удовольствие), najwidoczniej delektując się bogactwem subtelności polskiego języka (заметно наслаждаясь богатством утонченности польского языка). Można było wręcz mniemać (можно было просто полагать), że zagadkowe zbrodnie w Allerød (что загадочные преступления в Аллеред) traktuje jak okazję (он трактует/воспринимает как повод) do studiów lingwistycznych (для лингвистических занятий).


— Kogo zewłoka pani życzy sobie tu? — spytał bardzo uprzejmie i równie stanowczo, na nowo otwierając swój notes. — Ucho moje słyszało. Jakiego zewłoka, pragnę wiedzieć. Bez zwłoki. Zewłoka bez zwłoki — powtórzył z pewnym trudem i wyraźnym upodobaniem, najwidoczniej delektując się bogactwem subtelności polskiego języka. Można było wręcz mniemać, że zagadkowe zbrodnie w Allerød traktuje jak okazję do studiów lingwistycznych.


Paweł patrzył w niego jak w obraz (Павел смотрел/уставился на него, как на картину), Alicja natomiast z wyraźnym roztargnieniem (а Алиция с явной рассеянностью).

— Zaraz (сейчас/минуточку) — powiedziała (сказала она), czyniąc gest (делая жест), usuwający pana Muldgaarda (отодвигающий пана Мульгора) razem z jego subtelnościami (вместе с его утонченностями) na jakieś dalekie tyły (на какие-то далекие зады = далеко в сторону). — Zdaje się (мне кажется), że zaczęłaś coś mówić (что ты начала что-то говорить) i to miało być ważne (и это должно было быть = казалось важным). O co ci chodzi (что ты имела в виду)?

Nie byłam w stanie wyjaśnić jej (я была не в состоянии объяснить ей), o co mi chodzi (что я имела в виду), bo fakt (поскольку факт), że ów Kazio spożył jakąś piorunującą substancję (что этот Казио употребил/съел какую-то молниеносную = молниеносно действующую субстанцию), pomieszał mi mgliście kiełkującą koncepcję (туммано перемешал/спутал мне прорастающую = назревающую концепцию). Jeśli ktoś chciał otruć nie Kazia (если кто-то хотел отравить не Казио), ale Elżbietę (а Эльжбету), to nie spełniałby przecież tego zamiaru (то ведь он бы не исполнил/не осуществил этого намерения) w domu pełnym ludzi (в доме, полным людей). Po powrocie Elżbiety dom powinien być pełen ludzi (после возвращения Эльжбеты дом должен был быть полон людей/народу) ...


Paweł patrzył w niego jak w obraz, Alicja natomiast z wyraźnym roztargnieniem.

— Zaraz — powiedziała, czyniąc gest, usuwający pana Muldgaarda razem z jego subtelnościami na jakieś dalekie tyły. — Zdaje się, że zaczęłaś coś mówić i to miało być ważne. O co ci chodzi?

Nie byłam w stanie wyjaśnić jej, o co mi chodzi, bo fakt, że ów Kazio spożył jakąś piorunującą substancję, pomieszał mi mgliście kiełkującą koncepcję. Jeśli ktoś chciał otruć nie Kazia, ale Elżbietę, to nie spełniałby przecież tego zamiaru w domu pełnym ludzi. Po powrocie Elżbiety dom powinien być pełen ludzi...


— On przecież nie mógł być pewien (он ведь не мог быть уверен), że ona wróci wcześniej (что она вернется раньше) — powiedziałam trochę niepewnie (сказала я немного неуверенно). — I w czym ten Kazio to zjadł (и в чем этот Казио это съел)? W czym to było (в чем это было)? Coś mi tu nie gra (что-то мне тут не играет = что-то тут не так).

— Może spotkali go po drodze (может, они встретили его по дороге), wracając (возвращаясь)? — powiedziała Zosia (сказала Зося), równie niepewnie (также неуверенно).

— I częstowali się nawzajem trucizną (и угощали друг друга отравой)? — spytała Alicja zjadliwie (ехидно спросила Алиция). — I tylko Kazio to zjadł (и только Казио съел это), a Elżbieta nie (а Эльжбета нет)? I w dodatku żadnego spotkania nie pamięta (и вдобавок = к тому же она не помнит никакой встречи)?

Elżbieta nie wtrącała się (Эльжбета не вмешивалась), wykazując najdoskonalszą obojętność (проявляя абсолютнейшее безразличие) w kwestii ewentualnego zamachu na nią (в вопросе возможного покушения на нее). Pan Muldgaard stanowczo przerwał nasze rozważania (пан Мульгор решительно прервал/пресек наши рассуждения; rozważanie — размышление, рассуждение).

— Ja proszę opowieści rzeczy koleją (я прошу сказания вещей очередью) — rzekł (промолвил он). — Pierwotnie było (первоначально было), kogo zewłoka pani życzy sobie (кого трупы пани себе желает)?


— On przecież nie mógł być pewien, że ona wróci wcześniej — powiedziałam trochę niepewnie. — I w czym ten Kazio to zjadł? W czym to było? Coś mi tu nie gra.

— Może spotkali go po drodze, wracając? — powiedziała Zosia, równie niepewnie.

— I częstowali się nawzajem trucizną? — spytała Alicja zjadliwie. — I tylko Kazio to zjadł, a Elżbieta nie? I w dodatku żadnego spotkania nie pamięta?

Elżbieta nie wtrącała się, wykazując najdoskonalszą obojętność w kwestii ewentualnego zamachu na nią. Pan Muldgaard stanowczo przerwał nasze rozważania.

— Ja proszę opowieści rzeczy koleją — rzekł. — Pierwotnie było, kogo zewłoka pani życzy sobie?


Po bardzo długiej chwili (после очень долгого времени), w czasie której wydawało się (в течение которого казалось), że osiągnięcie jakiegokolwiek porozumienia (что достижение какого-либо взаимопонимания) w tej materii będzie niemożliwe (в этой материи = в этом вопросе будет невозможным), wyszło wreszcie na jaw (наконец-то прояснилось; wyjść na jaw — стать ясным, проясниться) i dotarło do niego (и дошло до него), że Alicja nie życzy sobie żadnych zwłok (что Алиция не желает никаких трупов). Nie tylko moich (не только моих), ale w ogóle niczyich (а вообще ничьих). Po prostu ma dość zwłok (ей просто уже надоели трупы; dość — довольно, хватит). Jej potrzeby w tym zakresie (ее потребности в этой сфере) zostały zaspokojone w nadmiarze (были удовлетворены с излишком) i dalsze tego typu podarunki (и дальнейшие подарки этого/такого типа/рода) uważałaby za nietaktowne natręctwo (она бы сочла за бестактную наглость; natręctwo — навязчивость, наглость) niezależnie od tego (независимо от того), czy zwłoki okazują się żywe, czy nie (оказываются ли трупы живыми или нет).


Po bardzo długiej chwili, w czasie której wydawało się, że osiągnięcie jakiegokolwiek porozumienia w tej materii będzie niemożliwe, wyszło wreszcie na jaw i dotarło do niego, że Alicja nie życzy sobie żadnych zwłok. Nie tylko moich, ale w ogóle niczyich. Po prostu ma dość zwłok. Jej potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone w nadmiarze i dalsze tego typu podarunki uważałaby za nietaktowne natręctwo niezależnie od tego, czy zwłoki okazują się żywe, czy nie.


Następnie (затем; następny — следующий), po krótkim wahaniu (после короткого колебания), wtajemniczyliśmy go w moje wczorajsze spostrzeżenia (мы посвятили его в мои вчерашние наблюдения) i wiadomości Elżbiety (и сообщения Эльжбеты), przy okazji zaś (а при случае = пользуясь случаем) trzeba było ujawnić (нужно было раскрыть/рассказать о том), że Edek koniecznie chciał udzielić Alicji jakiejś informacji (что Эдек непременно хотел передать Алиции какие-то сведения = что-то сообщить), w czym przeszkodziła mu tajemnicza ręka (в чем ему помешала таинственная рука). Pan Muldgaard słuchał uważnie (пан Мульгор слушал внимательно) i kiwał głową tak (и кивал головой так), jakby mu się wszystko doskonale zgadzało (как будто он все превосходно понимал). Po czym ujawnił coś wręcz przeciwnego (после чего обнаружил = оказалось совершенно обратное).


Następnie, po krótkim wahaniu, wtajemniczyliśmy go w moje wczorajsze spostrzeżenia i wiadomości Elżbiety, przy okazji zaś trzeba było ujawnić, że Edek koniecznie chciał udzielić Alicji jakiejś informacji, w czym przeszkodziła mu tajemnicza ręka. Pan Muldgaard słuchał uważnie i kiwał głową tak, jakby mu się wszystko doskonale zgadzało. Po czym ujawnił coś wręcz przeciwnego.


— Ja nie rozumiem nic (я ничего не понимаю) — oświadczył szczerze (откровенно заявил он). — On nie powiedział przed zabity (он не сказал перед убитый)?

— Nie, nie powiedział (нет, не сказал).

— Dlaczego (почему)?

— Bo był pijany (потому что был пьян). I ja nie chciałam słuchać (и я не хотела слушать) — rzekła Alicja z ciężkim (промолвила Алиция с тяжелым), pełnym żalu westchnieniem (полным грусти вздохом).

— Druga zewłoka takoż (вторая трупа также)? Nie powiedział nic (не сказал ничего)?

— Nie (нет) — odparła tym razem Elżbieta (на сей раз ответила Эльжбета).

— Dlaczego (почему)?

— Bo go nikt nie pytał (потому что его никто не спрашивал).

— Pani nie pytała (пани не спрашивала)?

— Nie (нет).

— Dlaczego (почему)?

— Bo chciałam (потому что я хотела), żeby od razu powiedział Alicji (чтобы он сразу сказал Алиции). Po co miał dwa razy powtarzać (зачем ему было повторять два раза)?


— Ja nie rozumiem nic — oświadczył szczerze. — On nie powiedział przed zabity?

— Nie, nie powiedział.

— Dlaczego?

— Bo był pijany. I ja nie chciałam słuchać — rzekła Alicja z ciężkim, pełnym żalu westchnieniem.

— Druga zewłoka takoż? Nie powiedział nic?

— Nie — odparła tym razem Elżbieta.

— Dlaczego?

— Bo go nikt nie pytał.

— Pani nie pytała?

— Nie.

— Dlaczego?

— Bo chciałam, żeby od razu powiedział Alicji. Po co miał dwa razy powtarzać?


Pan Muldgaard przyjrzał jej się dziwnie (пан Мульгор странно посмотрел на нее), po czym zwrócił się znów do Alicji (после чего вновь обратился к Алиции).

— Pani żaden domysła nie posiada (пани никакой домысла не обладает)? O czym zabity pragnił powiadać (о чем убитый желал поведать)?

— Nie, nie posiadam (нет, не обладаю). Przypuszczam tylko (предполагаю только), że mu chodziło o jakąś osobę (что это касалось какого-то человека).

— I pani nie zna kogo (и пани не знает, кого)? Pani nie zna nic (пани не знает ничего)?

— Nic nie wiem (ничего не знаю) i nikogo nie znam (и никого не знаю) — powiedziała Alicja stanowczo (решительно сказала Алиция).

— Ja nie rozumiem (я не понимаю) — powtórzył pan Muldgaard (повторил пан Мульгор) i popadł w głębokie zamyślenie (и впал в глубокое раздумье).


Pan Muldgaard przyjrzał jej się dziwnie, po czym zwrócił się znów do Alicji.

— Pani żaden domysła nie posiada? O czym zabity pragnił powiadać?

— Nie, nie posiadam. Przypuszczam tylko, że mu chodziło o jakąś osobę.

— I pani nie zna kogo? Pani nie zna nic?

— Nic nie wiem i nikogo nie znam — powiedziała Alicja stanowczo.

— Ja nie rozumiem — powtórzył pan Muldgaard i popadł w głębokie zamyślenie.


Nie wiadomo (неизвестно), jak długo pozostawałby w tej zadumie (как долго он бы оставался в этом размышлении), której przez dobre wychowanie (которого мы из-за доброго воспитания) nie chcieliśmy przerywać (не хотели прерывать), gdyby nie załatwił tego dzwonek telefonu (если бы этого не сделал телефонный звонок; załatwić — устроить, уладить). Policyjne laboratorium (полицейская лаборатория), umówione z nim (договорившаяся с ним), przekazywało najnowsze wiadomości (передавала новейшие = последние новости). Trzeba przyznać (нужно признать), że niektóre badania załatwiano piorunem (что некоторые исследования делались молниеносно).

— Tak (так) — powiedział pan Muldgaard (сказал пан Мульгор), odłożywszy słuchawkę (положив трубку). — Nasze mniemanie było takie i jest (наше суждение было такое и есть). Trucizna był we winne grona (яд было во винным граде), cienka igła (тонкая игла), iniekcja (инъекция). Mały kąsek (маленький кусочек), któren spoczywał przy ręka (который покоился при рука). On spożył dwa owoce (он вкусил два фрукта; owoce — фрукты; warzywa — овощи), pozostały cztery owoce (остались четыре фрукта), razem sześć owoce (вместе шесть фрукты), syte jad (сытые яд). Inne nie (другие — нет). Te były odgałęzione (эти были ответвленные), sama góra (самый верх), nie zespojone (не объединенные).


Nie wiadomo, jak długo pozostawałby w tej zadumie, której przez dobre wychowanie nie chcieliśmy przerywać, gdyby nie załatwił tego dzwonek telefonu. Policyjne laboratorium, umówione z nim, przekazywało najnowsze wiadomości. Trzeba przyznać, że niektóre badania załatwiano piorunem.

— Tak — powiedział pan Muldgaard, odłożywszy słuchawkę. — Nasze mniemanie było takie i jest. Trucizna był we winne grona, cienka igła, iniekcja. Mały kąsek, któren spoczywał przy ręka. On spożył dwa owoce, pozostały cztery owoce, razem sześć owoce, syte jad. Inne nie. Te były odgałęzione, sama góra, nie zespojone.


— Na litość boską, co on mówi (Бог мой, что он говорит)? — spytała pobladła nagle Zosia (спросила внезапно побледневшая Зося).

— Że ktoś wstrzyknął to świństwo do winogron (что кто-то впрыснул это свинство/эту гадость в виноград) — wyjaśniłam (объяснила я), również czując się trochę nieswojo (чувствуя себя = мне также стало немного не по себе; czuć się — чувствовать себя). — Do oderwanego kawałka (до оторванного кусочка), który leżał na samej górze (который лежал на самом верху).

— To były winogrona dla Alicji (это был виноград для Алиции) ...!!!

— Toteż właśnie (вот именно; toteż — поэтому) — powiedziałam i nagle umilkłam (сказала я и внезапно замолчала). Pogmatwana uprzednio koncepcja (ранее запутанная концепция) objawiła mi się (объявилась мне = явилась передо мной) w całej okazałości (во всем великолепии). Poprzestawialiśmy sobie (мы попереставляли = /мысленно/ прокрутили; poprzestawiać — переставить, переместить) czas powrotu do domu (время /нашего/ возвращения домой). Alicja miała wrócić najwcześniej (Алиция должна была вернуться раньше всех), a o jej namiętności do winogron (а о ее страсти к винограду) wiedzieli wszyscy (знали все) ...


— Na litość boską, co on mówi? — spytała pobladła nagle Zosia.

— Że ktoś wstrzyknął to świństwo do winogron — wyjaśniłam, również czując się trochę nieswojo. — Do oderwanego kawałka, który leżał na samej górze.

— To były winogrona dla Alicji...!!!

— Toteż właśnie — powiedziałam i nagle umilkłam. Pogmatwana uprzednio koncepcja objawiła mi się w całej okazałości. Poprzestawialiśmy sobie czas powrotu do domu. Alicja miała wrócić najwcześniej, a o jej namiętności do winogron wiedzieli wszyscy...


— Trucizna była też dla Alicji (отрава была тоже для Алиции) — oświadczyłam (заявила я) z ponurym i bezsensownym triumfem (с понурым/мрачным и бессмысленным триумфом). — Było jasne (было ясно), że złapie ten kawałek z wierzchu (что она схватит этот кусочек сверху) i pożre (и сожрет), zanim ktokolwiek mrugnie okiem (прежде чем кто-то моргнет глазом = успеет глазом моргнуть). I padnie trupem (и упадет/свалится трупом). On wcale nie chciał zabić (он вовсе не хотел убить) ani tego Kazia, ani Elżbiety (ни этого Казио, ни Эльжбету)!

Alicja patrzyła na mnie z wyraźną dezaprobatą (Алиция смотрела на меня с явным неодобрением).

— Edka też nie chciał zabić (Эдека тоже не хотел убить)? Pomylił go ze mną (перепутал его со мной)?

— Głupiaś (ну ты и глупая)! Myśl logicznie (думай логично)! Edkowi zamknął gębę (Эдеку он заткнул рот; gęba — рот, морда — разг.), ale ty się możesz dowiedzieć (но ты можешь узнать) ...

Urwałam (я оборвала/замолчала), bo przypomniałam sobie (так как вспомнила), że Alicja postanowiła nie mówić o liście (что Алиция решила не говорить о письме).


— Trucizna była też dla Alicji — oświadczyłam z ponurym i bezsensownym triumfem. — Było jasne, że złapie ten kawałek z wierzchu i pożre, zanim ktokolwiek mrugnie okiem. I padnie trupem. On wcale nie chciał zabić ani tego Kazia, ani Elżbiety!

Alicja patrzyła na mnie z wyraźną dezaprobatą.

— Edka też nie chciał zabić? Pomylił go ze mną?

— Głupiaś! Myśl logicznie! Edkowi zamknął gębę, ale ty się możesz dowiedzieć...

Urwałam, bo przypomniałam sobie, że Alicja postanowiła nie mówić o liście.


— Ja wyrażam potwierdzenie (я выражаю подтверждение) — powiedział pan Muldgaard (сказал пан Мульгор). — I dla tego powoda ja nie rozumiem (и для этого повод я не понимаю). To była jadowita ciecz dla niewiasta (это была ядовитая жидкость для женщина), która pierwsza posili się (которая первая подкрепится; posiłek — прием пищи; еда). Nieżywa osoba (неживая особа) — tu wskazał palcem Elżbietę (тут он указал пальцем на Эльжбету) — winna była ostatnia powracać do dom (виновна была последняя возвращаться в дом). Pożywić się winna ta dama (подкрепиться виновна была эта дама). Albo ta dama (либо та дама) ...

Gestem wyraźnie potępiającym (явно осуждающим жестом) wskazał z kolei Alicję i Zosię (он указал по очереди на Алицию и Зосю).

— Zaplanowane było (было запланировано), dwie damy wraca pierwej (две дамы вернется первой).

— No widzicie (ну, видите), coście najlepszego narobiły (что же вы наделали)? — powiedziałam (сказала я), może trochę nietaktownie (может/возможно, немного бестактно). — Przyjmujecie zaproszenia na kolację (вы принимаете приглашения на ужин) i przez to truje się niewinny facet (и/а из-за этого травится невинный мужик).


— Ja wyrażam potwierdzenie — powiedział pan Muldgaard. — I dla tego powoda ja nie rozumiem. To była jadowita ciecz dla niewiasta, która pierwsza posili się. Nieżywa osoba — tu wskazał palcem Elżbietę — winna była ostatnia powracać do dom. Pożywić się winna ta dama. Albo ta dama...

Gestem wyraźnie potępiającym wskazał z kolei Alicję i Zosię.

— Zaplanowane było, dwie damy wraca pierwej.

— No widzicie, coście najlepszego narobiły? — powiedziałam, może trochę nietaktownie. — Przyjmujecie zaproszenia na kolację i przez to truje się niewinny facet.


— Paweł (Павел) ... — szepnęła Zosia pobladłymi wargami (шепнула Зося побледневшими губами). — Wy z Pawłem (вы с Павлом) ... Mogliście wrócić wcześniej (вы могли вернуться раньше) ...

— No właśnie (вот именно), nie narzekaj na drugi raz (в следующий раз не жалуйся), że ja się nie śpieszę (что я не спешу/не тороплюсь) — powiedział Paweł (сказал Павел) z nie skrywaną satysfakcją (с нескрываемым удовлетворением).

— My byśmy nie zeżarli (мы бы не сожрали; zeżreć — сожрать)! — zaprotestowałam z oburzeniem (запротестовала я с возмущением). — Wyraźnie było mówione (было ясно сказано), że to dla Alicji (что это для Алиции)!

Zosia straciła równowagę do reszty (Зося окончательно потеряла равновесие).


— Paweł... — szepnęła Zosia pobladłymi wargami. — Wy z Pawłem... Mogliście wrócić wcześniej...

— No właśnie, nie narzekaj na drugi raz, że ja się nie śpieszę — powiedział Paweł z nie skrywaną satysfakcją.

— My byśmy nie zeżarli! — zaprotestowałam z oburzeniem. — Wyraźnie było mówione, że to dla Alicji!

Zosia straciła równowagę do reszty.


— Myśmy to kupiły (это мы купили)! — krzyknęła rozdzierająco (крикнула душераздирающе). Poderwała się z fotela (она вскочила с кресла) i opadła nań z powrotem (и упала в него обратно). — Myśmy to kupiły (это мы купили)! Dla niej (для нее)!...

— Uspokój się (успокойся), jak kupowałyśmy (как/когда мы покупали), to jeszcze nie były zatrute (то /они/ еще не были отравлены)!

— No więc kto (тогда кто)?! Kiedy (когда)?!... To myśmy wiedziały (мы знали), że to dla niej (что это для нее)!...

— O rany boskie, opanuj się (о, Боже, возьми себя в руки; opanować coś — овладеть чем-л, справиться с чем-л.)! Nie faszerowałyśmy tego przecież trucizną (мы же не фаршировали это ядом) !

— Ale nikt inny nie wiedział (но никто другой не знал) ...!

— Wszyscy wiedzą (все знают)! Wszyscy wiedzą (все знают), że ona to rąbie jak maszyna (что она его навернет, как машина; rąbnąć — ударить, грохнуть)!


— Myśmy to kupiły! — krzyknęła rozdzierająco. Poderwała się z fotela i opadła nań z powrotem. — Myśmy to kupiły! Dla niej!...

— Uspokój się, jak kupowałyśmy, to jeszcze nie były zatrute!

— No więc kto?! Kiedy?!... To myśmy wiedziały, że to dla niej!...

— O rany boskie, opanuj się! Nie faszerowałyśmy tego przecież trucizną!

— Ale nikt inny nie wiedział...!

— Wszyscy wiedzą! Wszyscy wiedzą, że ona to rąbie jak maszyna!


— Przestańcie się kłócić (перестаньте препираться; kłócić się — ссориться, перепираться) — powiedziała stanowczo Alicja (решительно сказала Алиция). — Macie rację (вы правы), to było dla mnie (это было для меня). Zeżarłabym ten kawałek z wierzchu (я сожрала бы этот кусочек сверху) jak amen w pacierzu (как аминь в молитве = как пить дать; pacierz — ежедневная молитва). On się mnie boi (он меня боится). Załatwił Edka i teraz ja mu zostałam (Эдека он прикончил, и теперь для него осталась я).

Przez chwilę patrzyliśmy na nią (какое-то мгновение мы смотрели на нее) w pełnym zgrozy milczeniu (в полном ужаса молчании). Jako niedoszła ofiara podstępnego zamachu (как несостоявшаяся жертва коварного покушения), którego przyczyny (причины которого) na razie były w najwyższym stopniu zagadkowe (пока оставались в наивысшей степени загадочными), nabrała nagle jakichś nowych (она внезапно приобрела какие-то новые), niezwykłych cech (необычные черты) i przeistoczyła się wręcz w dziewicę (и превратилась просто = в настоящую деву), wleczoną przez Labirynt na pastwę Minotaura (которую тащат через Лабиринт на съедение Минотавру; wlec — волочить, тащить). Powinna była mieć na sobie białe giezło (она должна была иметь на себе = быть одета в белое одеяние) ...


— Przestańcie się kłócić — powiedziała stanowczo Alicja. — Macie rację, to było dla mnie. Zeżarłabym ten kawałek z wierzchu jak amen w pacierzu. On się mnie boi. Załatwił Edka i teraz ja mu zostałam.

Przez chwilę patrzyliśmy na nią w pełnym zgrozy milczeniu. Jako niedoszła ofiara podstępnego zamachu, którego przyczyny na razie były w najwyższym stopniu zagadkowe, nabrała nagle jakichś nowych, niezwykłych cech i przeistoczyła się wręcz w dziewicę, wleczoną przez Labirynt na pastwę Minotaura. Powinna była mieć na sobie białe giezło...


— A dlaczego (а почему)? — zainteresował się znienacka pan Muldgaard (неожиданно заинтересовался пан Мульгор).

— Nie wiem (не знаю) — odparła niedoszła ofiara niecierpliwie (нетерпеливо ответила несостоявшаяся жертва). — Możliwe (возможно), że mu się nie podobam (потому что я ему не нравлюсь). Możliwe, że ma zły gust (возможно, что у него плохой вкус).

— A możliwe (а возможно), że pani wiadomości posiada (что пани известиями обладает). O ta osoba, morderca (о та особа, убийца). Pani musi umysłowa robota wykonać (пани должна умственная работа совершить), mnogo (много /устар./), wielkie mrowie (великое множество). Zaprawdę na pamięć waszą zaległo (воистину, на память вашу залегло), a musicie rozjaśnić mroki (и вы должны рассеять мраки; rozjaśnic — осветлить, прояснить).

— Zaprawdę pamięć nasza nie powiada nam nic (воистину, память наша не говорит нам ничего) ...


— A dlaczego? — zainteresował się znienacka pan Muldgaard.

— Nie wiem — odparła niedoszła ofiara niecierpliwie. — Możliwe, że mu się nie podobam. Możliwe, że ma zły gust.

— A możliwe, że pani wiadomości posiada. O ta osoba, morderca. Pani musi umysłowa robota wykonać, mnogo, wielkie mrowie. Zaprawdę na pamięć waszą zaległo, a musicie rozjaśnić mroki.

— Zaprawdę pamięć nasza nie powiada nam nic...


— O Jezu (о, Господи) ...! — jęknął Paweł z nabożnym zachwytem (охнул Павел с набожным/благоговейным восторгом), bo brzmiało to zgoła jak biblijne proroctwa (потому что это звучало совсем как библейские пророчества).

— Tfu (тьфу)! — powiedziała Alicja ze wstrętem (сказала Алиция с отвращением). — Nic sobie nie przypominam (я ничего не припоминаю) i nie mam pojęcia (и не имею понятия), o co mu chodziło (что он имел в виду). Ale mogę się zastanowić (но я могу подумать) ...

Przyjrzała się w zadumie panu Muldgaardowi (она в раздумье = задумчиво посмотрела на пана Мульгора).

— Pomyślę (я подумаю) — zapewniła go (уверила она его). — Jak sobie co przypomnę (как/если что припомню), to panu powiem (то Вам скажу).


— O Jezu...! — jęknął Paweł z nabożnym zachwytem, bo brzmiało to zgoła jak biblijne proroctwa.

— Tfu! — powiedziała Alicja ze wstrętem. — Nic sobie nie przypominam i nie mam pojęcia, o co mu chodziło. Ale mogę się zastanowić...

Przyjrzała się w zadumie panu Muldgaardowi.

— Pomyślę — zapewniła go. — Jak sobie co przypomnę, to panu powiem.


Pan Muldgaard wyraził wdzięczność za obietnicę (пан Мульгор выразил благодарность за обещание), po czym zainteresował się (после чего заинтересовался) techniką popełnienia drugiej zbrodni (техникой совершения второго преступления). Nie twierdził wprost (он не утверждал прямо), że winogrona zostały zatrute przez Zosię (что виноград отравила Зося), Pawła lub mnie (Павел либо я), ale nie ulegało wątpliwości (но не подвергалось сомнению), że wydajemy mu się najbardziej podejrzani (что мы кажемся ему наиболее подозрительными). Elżbietę wykluczył (Эльжбету он исключил), bo gdyby przygotowała truciznę dla Alicji (поскольку если бы она приготовила отраву для Алиции), nie pozwoliłaby jej zjeść Kaziowi (не позволила бы ее съесть Казио). Zosia zdenerwowała się na nowo (Зося снова расстроилась).


Pan Muldgaard wyraził wdzięczność za obietnicę, po czym zainteresował się techniką popełnienia drugiej zbrodni. Nie twierdził wprost, że winogrona zostały zatrute przez Zosię, Pawła lub mnie, ale nie ulegało wątpliwości, że wydajemy mu się najbardziej podejrzani. Elżbietę wykluczył, bo gdyby przygotowała truciznę dla Alicji, nie pozwoliłaby jej zjeść Kaziowi. Zosia zdenerwowała się na nowo.


— Myśmy je przyniosły (мы его принесли), umyły i położyły na talerzu (помыли и положили на тарелку). Przypomnij sobie, tak było (вспомни, так было)?

Przyświadczyłam (я подтвердила).

— I jeszcze całą drogę (и еще целую/всю дорогу), a potem tu, w domu (а потом тут, дома), ględziłyśmy o tym (мы болтали о том), że to dla niej (что это для нее), i układałyśmy tak (и раскладывали так), żeby wyglądały zachęcająco (чтобы выглядело заманчиво). Okna były pootwierane (окна были открыты; pootwierać — открыть, пооткрывать), mógł podsłuchać (он мог подслушать).

— Paweł był w ogrodzie (Павел был в саду). Elżbieta już wyszła (Эльжбета уже ушла). Wyszłyśmy zaraz potem (мы ушли сразу потом = за ней). I on musiał wejść i zatruć je (и он, должно было, вошел и отравил их), jak nikogo nie było (как/когда никого не было).

— Domostwo otworem stało (хозяйство отворено стояло)? — spytał uprzejmie pan Muldgaard (вежливо спросил пан Мульгор).

— Nie (нет) — odparłam (ответила я). — Domostwo było zawarte (хозяйство было заперто; zawarty — закрытый /устар./) ... Chciałam powiedzieć zamknięte (я хотела сказать, закрыто). Na klucz (на ключ).


— Myśmy je przyniosły, umyły i położyły na talerzu. Przypomnij sobie, tak było?

Przyświadczyłam.

— I jeszcze całą drogę, a potem tu, w domu, ględziłyśmy o tym, że to dla niej, i układałyśmy tak, żeby wyglądały zachęcająco. Okna były pootwierane, mógł podsłuchać.

— Paweł był w ogrodzie. Elżbieta już wyszła. Wyszłyśmy zaraz potem. I on musiał wejść i zatruć je, jak nikogo nie było.

— Domostwo otworem stało? — spytał uprzejmie pan Muldgaard.

— Nie — odparłam. — Domostwo było zawarte... Chciałam powiedzieć zamknięte. Na klucz.


— Może jakieś okno zostało otwarte (может, какое-то окно осталось открыто)? — spytała z nadzieją Alicja (с надеждой спросила Алиция).

— Wykluczone (исключено)! — zaprotestowała Zosia (запротестовала Зося).— Sama zamykałam (я сама закрывала). Ja jestem z Polski (я из Польши), w paraterowym domu (в одноэтажном доме) otwartych okien nie zostawiam (открытых окон не оставляю). Wszystko było zamknięte (все было закрыто)!

— Azali inna osoba klucze ma w posiadaniu (ужели другая особа ключи имеет во владении)?

— Kto z was ma w posiadaniu klucze (кто из вас имеет во владении ключи)? Joanna ma jeden (у Иоанны один), ja drugi (у меня — второй), Elżbieta trzeci (у Эльжбеты — третий), pani Hansen czwarty (у пани Хансен — четвертый), a piąty (а пятый)? Było pięć kompletów (было пять комплектов). Zosiu, ty masz (Зося, а у тебя есть)?


— Może jakieś okno zostało otwarte? — spytała z nadzieją Alicja.

— Wykluczone! — zaprotestowała Zosia.— Sama zamykałam. Ja jestem z Polski, w paraterowym domu otwartych okien nie zostawiam. Wszystko było zamknięte!

— Azali inna osoba klucze ma w posiadaniu?

— Kto z was ma w posiadaniu klucze? Joanna ma jeden, ja drugi, Elżbieta trzeci, pani Hansen czwarty, a piąty? Było pięć kompletów. Zosiu, ty masz?


Zosia zerwała się nerwowo (Зося нервно сорвалась/вскочила), zrzuciła na podłogę zapałki i papierosy (сбросила на пол спички и сигареты), przewróciła wazonik z kwiatkami (перевернула вазочку с цветами) i sprawdziła w torebce (и проверила в сумочке), wysypując z niej wszystko na stół (высыпая из нее все на стол).

— Mam (есть)! To jest ten piąty (это тот пятый)! Ma ktoś więcej (у кого-нибудь еще есть)!

— Kto to jest pani Hansen (кто такая пани Хансен)? — spytałam podejrzliwie (подозрительно спросила я), bo w pierwszej chwili wydało mi się (так как в первый момент мне показалось), że Alicja mówi sama o sobie (что Алиция говорит сама о себе). Albo też zapomniała (либо тоже = просто забыла), jak się nazywa (как ее фамилия).

— Sprzątaczka (уборщица). Przychodzi raz na tydzień (приходит раз в неделю). Przypadkiem nazywa się tak samo jak ja (по случайному совпадению, ее фамилия такая же, как и у меня). Nigdy nie było więcej niż pięć sztuk (никогда не было больше, чем пять штук). Tylko my mamy klucze i pani Hansen (ключи имеем = есть только у нас и у пани Хансен), i żadna inna osoba (и никто другой = и больше ни у кого).


Zosia zerwała się nerwowo, zrzuciła na podłogę zapałki i papierosy, przewróciła wazonik z kwiatkami i sprawdziła w torebce, wysypując z niej wszystko na stół.

— Mam! To jest ten piąty! Ma ktoś więcej!

— Kto to jest pani Hansen? — spytałam podejrzliwie, bo w pierwszej chwili wydało mi się, że Alicja mówi sama o sobie. Albo też zapomniała, jak się nazywa.

— Sprzątaczka. Przychodzi raz na tydzień. Przypadkiem nazywa się tak samo jak ja. Nigdy nie było więcej niż pięć sztuk. Tylko my mamy klucze i pani Hansen, i żadna inna osoba.


Pan Muldgaard zanotował sobie coś (пан Мульгор что-то себе записал), zapewne panią Hansen (по-видимому, пани Хансен), po czym przyjrzał się nam w zadumie (после чего присмотрелся к нам в задумчивости).

— Zaginął być może jeden klucz (потерялся, может быть, один ключ)? Zagubiony został (оказался потерян)? Przebywają one gdzie (находятся они где)?

— Przeważnie mamy w torebkach (преимущественно, у нас в сумочках). Albo w kieszeni (или в кармане) ...

— Zaraz (сейчас = погоди) — przerwałam Alicji (перебила я Алицию). — Nie mogłaś znaleźć swojego (ты не могла найти своего), pamiętasz (помнишь)? Był na dnie (был на дне), a nie w przegródce (а не в перегородке = в карманчике).


Pan Muldgaard zanotował sobie coś, zapewne panią Hansen, po czym przyjrzał się nam w zadumie.

— Zaginął być może jeden klucz? Zagubiony został? Przebywają one gdzie?

— Przeważnie mamy w torebkach. Albo w kieszeni...

— Zaraz — przerwałam Alicji. — Nie mogłaś znaleźć swojego, pamiętasz? Był na dnie, a nie w przegródce.


Pan Muldgaard zażądał przetłumaczenia słowa „przegródka” (пан Мульгор потребовал перевести слово «карманчик»), jak się bowiem okazało (так как оказалось), kojarzyło mu się to z sąsiekiem w stodole (ассоциировалось у него с сусеком в сарае), po czym zajął się zwyczajami Alicji (после чего занялся привычками Алиции) w kwestii przechowywania torebki (в вопросе хранении сумочки). Po dość długich rozważaniach (после довольно долгих рассуждений) ustaliliśmy wreszcie (мы наконец-то определили/установили), że torebka Alicji stała wczoraj (что сумочка Алиции вчера стояла), jak zwykle (как обычно), na komódce przed lustrem w przedpokoju (на комоде перед зеркалом в прихожей), że, jak zwykle, była otwarta (что, как всегда, она была открыта) i gdyby ktoś chciał wyjąć z niej klucze (и если бы кто-то хотел вытащить из нее ключи), odcisnąć sobie (сделать себе оттиск), a potem włożyć z powrotem (а потом положить обратно), właściwie nie miałby przeszkód (то, собственно, не имел бы препятствий). Gdyby chciał wykonać tę samą operację (если бы он хотел проделать ту же самую операцию) w jej miejscu pracy (на ее месте работы), również nie miałby przeszkód (он также не имел бы препятствий). Alicja, udając się na przykład na śniadanie (Алиция, отправляясь, например, на завтрак), torebkę zostawiała na krześle (сумочку оставляла на стуле) obok swojej deski (рядом со своим столом; deska — доска, стол). Klucza od wczoraj nie używała (ключом она не пользовалась со вчерашнего дня), ów ktoś mógł nawet ukraść go jej (этот кто-то мог дже украсть его у нее), dorobić bezpośrednio z pierwowzoru (подделать непосредственно с подлинника), nie zawracając sobie głowy odciskami (не заморачивая себе голову оттисками), a potem podrzucić do biura (а потом подбросить в офис) o trzeciej po południu (в три часа дня), kiedy cała Dania pije kawę (когда целая/вся Дания пьет кофе).


Pan Muldgaard zażądał przetłumaczenia słowa „przegródka”, jak się bowiem okazało, kojarzyło mu się to z sąsiekiem w stodole, po czym zajął się zwyczajami Alicji w kwestii przechowywania torebki. Po dość długich rozważaniach ustaliliśmy wreszcie, że torebka Alicji stała wczoraj, jak zwykle, na komódce przed lustrem w przedpokoju, że, jak zwykle, była otwarta i gdyby ktoś chciał wyjąć z niej klucze, odcisnąć sobie, a potem włożyć z powrotem, właściwie nie miałby przeszkód. Gdyby chciał wykonać tę samą operację w jej miejscu pracy, również nie miałby przeszkód. Alicja, udając się na przykład na śniadanie, torebkę zostawiała na krześle obok swojej deski. Klucza od wczoraj nie używała, ów ktoś mógł nawet ukraść go jej, dorobić bezpośrednio z pierwowzoru, nie zawracając sobie głowy odciskami, a potem podrzucić do biura o trzeciej po południu, kiedy cała Dania pije kawę.


— Tak szybko by dorobił (так быстро бы подделал)? — powiedział Paweł z powątpiewaniem (сказал Павел с сомнением).

— Tu robią na poczekaniu (тут делают сразу же), w dwie godziny (в течение двух часов). Oczywiście (конечно), że to jest możliwe (это возможно)! — Alicja zdenerwowała się okropnie (Алиция ужасно расстроилась).

— I to ma znaczyć (и это значит), że ktoś ma klucze od domu (что у кого-то есть ключи от дома)? I co, mam teraz zmieniać zamki (и что, я должна теперь менять замки)? Cholery można dostać (холеру можно заработать = одуреть можно)! Może jednak było otwarte jakieś okno (может, все-таки было открыто какое-то окно) ...?

Zosia zdenerwowała się jeszcze bardziej (Зося расстроилась еще больше).

— Możemy natychmiast sprawdzić (можем проверить прямо сейчас) — zawołała i zerwała się z miejsca (закричала она и сорвалась с места). — Nikt nic nie ruszał, prawda (никто ничего не трогал, правда)? Cały czas tu siedzimy (мы все время сидим тут), a pana ludzie nic nie otwierali (а ваши люди ничего не открывали)? Elżbieta, a ty... (а ты, Эльжбета)?


— Tak szybko by dorobił? — powiedział Paweł z powątpiewaniem.

— Tu robią na poczekaniu, w dwie godziny. Oczywiście, że to jest możliwe! Alicja zdenerwowała się okropnie.

— I to ma znaczyć, że ktoś ma klucze od domu? I co, mam teraz zmieniać zamki? Cholery można dostać! Może jednak było otwarte jakieś okno...?

Zosia zdenerwowała się jeszcze bardziej.

— Możemy natychmiast sprawdzić — zawołała i zerwała się z miejsca. — Nikt nic nie ruszał, prawda? Cały czas tu siedzimy, a pana ludzie nic nie otwierali? Elżbieta, a ty...?


Pan Muldgaard wyszukanymi słowy stwierdził (пан Мульгор в изысканных словах/выражениях сказал/констатировал), że jego ludzie przebywali (что его люди находились) jedynie w środkowym pokoju (только в средней комнате), w kuchni i w łazience (на кухне и в ванной) i nigdzie niczego nie otwierali (и нигде ничего не открывали). Elżbieta tylko pokręciła głową (Эльжбета только покрутила головой = поразмыслила; pokręcić głową — а) покрутить головой; б) поразмыслить умом), co było nawet niepotrzebne (что даже было не нужно = в чем даже не было необходимости), bo i tak nikt, znając ją, nie uwierzyłby (потому что, зная ее, никто и так бы не поверил), że z własnej inicjatywy (что она по собственной инициативе) otworzyła albo zamknęła jakieś okno (она открыла или закрыла какое-то окно). Jej automatyczne przystosowywanie się (ее автоматическая приспособляемость) do stanu istniejącego (к существующему состоянию) było wręcz nieprawdopodobne (была просто необыкновенной), a umiejętność unikania jakichkolwiek zbędnych wysiłków (а умение/искусство избегать каких бы то ни было излишних усилий) doprowadzona do perfekcji (была доведена до совершенства). Ruszyliśmy na obchód domu (мы двинулись в обход дома). Alicja pierwsza (Алиция первая), a pan Muldgaard za nią (а пан Мульгор за ней), kolejno otwierali wszystkie drzwi (поочередно открывали все двери) i sprawdzali okna (и проверяли окна), aż dotarli do pokoju (пока не дошли до комнаты), z którego prowadziło wejście do atelier (из которой вел = был выход в ателье). Alicja pierwsza, a pan Muldgaard za nią (Алиция первая, а пан Мульгор за ней), weszli i nie schodząc po schodkach (вошли и, не сходя/не спускаясь по ступенькам), zatrzymali się od razu przy poręczy (остановились сразу возле поручней/перил).


Pan Muldgaard wyszukanymi słowy stwierdził, że jego ludzie przebywali jedynie w środkowym pokoju, w kuchni i w łazience i nigdzie niczego nie otwierali. Elżbieta tylko pokręciła głową, co było nawet niepotrzebne, bo i tak nikt, znając ją, nie uwierzyłby, że z własnej inicjatywy otworzyła albo zamknęła jakieś okno. Jej automatyczne przystosowywanie się do stanu istniejącego było wręcz nieprawdopodobne, a umiejętność unikania jakichkolwiek zbędnych wysiłków doprowadzona do perfekcji. Ruszyliśmy na obchód domu. Alicja pierwsza, a pan Muldgaard za nią, kolejno otwierali wszystkie drzwi i sprawdzali okna, aż dotarli do pokoju, z którego prowadziło wejście do atelier. Alicja pierwsza, a pan Muldgaard za nią, weszli i nie schodząc po schodkach, zatrzymali się od razu przy poręczy.


— No tak (ну да/вот) — powiedziała Alicja z satysfakcją (сказала Алиция с удовлетворением = удовлетворенно). — Całe szczęście (целое = какое счастье)!

Zewnętrzne drzwi atelier (внутренняя дверь ателье), prowadzące wprost do ogródka (ведущая прямо в садик), były odsunięte na całą szerokość (была раскрыта во всю ширину = вовсю). Bez najmniejszych trudności (без малейших трудностей) mógł tamtędy wejść średniej wielkości słoń (туда = через нее мог бы войти слон средних размеров).

— Och, cholera (ох/вот холера) ...! — powiedziała przygnębiona Zosia (сказала подавленная Зося).

— Nie przejmuj się (не переживай) — pocieszyła ją Alicja radośnie (радостно утешила ее Алиция). — Chwała Bogu (слава Богу), że zostawiłaś otwarte (что ты /их/ оставила открытыми)! Cholernie by mi się nie chciało zmieniać tego zamka (мне бы ужасно не хотелось менять этого замка)!


— No tak — powiedziała Alicja z satysfakcją. — Całe szczęście!

Zewnętrzne drzwi atelier, prowadzące wprost do ogródka, były odsunięte na całą szerokość. Bez najmniejszych trudności mógł tamtędy wejść średniej wielkości słoń.

— Och, cholera...! — powiedziała przygnębiona Zosia.

— Nie przejmuj się — pocieszyła ją Alicja radośnie. — Chwała Bogu, że zostawiłaś otwarte! Cholernie by mi się nie chciało zmieniać tego zamka!


Wróciliśmy na kanapę przy stole (мы вернулись на диван возле стола) i ustaliliśmy resztę szczegółów (и определили/установили остальные подробности). Elżbieta przyprowadziła Kazia o jedenastej (Эльжбета привела Казио в одиннадцать), po czym udała się do łazienki (после чего отправилась в ванную), myć głowę (мыть голову). Szczerze wyznała (она откровенно призналась), że uczyniła to (что совершила/сделала это), ponieważ Kazio razem ze swoimi uczuciami (потому что Казио вместе со своими чувствами) wydawał jej się szalenie męczący (казался ей безумно мучительным), miała go na karku cały wieczór (он был у нее на шее весь/целый вечер) i chciała wreszcie trochę od niego odetchnąć (и она хотела наконец-то немного передохнуть от него). W ogóle nie bardzo wiedziała (она вообще не очень знала = представляла себе), jak się od niego uwolnić (как от него избавиться), Kazio bowiem był gotów jechać za nią (так как Казио был готов ехать за ней) nawet do Sztokholmu (даже в Стокгольм), narażając się na utratę pracy (рискуя потерять работу). Nie wydawało się to dziwne (это не казалось странным). Elżbieta była piękną dziewczyną (Эльжбета была красивой девушкой). W tej łazience (в этой ванной), umywszy włosy (помыв голову), wykąpała się (она помылась) i zrobiła przepierkę (и сделала = устроила небольшую стирку; przepierka — постирушки, небольшая стирка), starając się (стараясь), żeby to możliwie długo trwało (чтобы это продолжалось как можно дольше), Kazio siedział spokojnie i nie przeszkadzał (Казио сидел спокойно и не мешал), co ją nawet odrobinę dziwiło (что ее даже слегка удивило). Teraz już przestało ją dziwić (теперь это уже перестало ее удивлять).


Wróciliśmy na kanapę przy stole i ustaliliśmy resztę szczegółów. Elżbieta przyprowadziła Kazia o jedenastej, po czym udała się do łazienki, myć głowę. Szczerze wyznała, że uczyniła to, ponieważ Kazio razem ze swoimi uczuciami wydawał jej się szalenie męczący, miała go na karku cały wieczór i chciała wreszcie trochę od niego odetchnąć. W ogóle nie bardzo wiedziała, jak się od niego uwolnić, Kazio bowiem był gotów jechać za nią nawet do Sztokholmu, narażając się na utratę pracy. Nie wydawało się to dziwne. Elżbieta była piękną dziewczyną. W tej łazience, umywszy włosy, wykąpała się i zrobiła przepierkę, starając się, żeby to możliwie długo trwało, Kazio siedział spokojnie i nie przeszkadzał, co ją nawet odrobinę dziwiło. Teraz już przestało ją dziwić.


Następnie uzgodniła z panem Muldgaardem i Alicją (потом Алиция согласовала с паном Мульгором), że się wyprowadzi (что она переедет; wyprowadzić się — выселиться, съехать) i zamieszka w pokoju Kazia (и поселится в комнате Казио), co dla wszystkich będzie wygodniejsze (что будет удобнее для всех), znajdowały się w nim bowiem złote rybki (поскольку в ней находились золотые рыбки) czy może białe myszki (или, может, белые мышки), czy coś innego w tym rodzaju (или нечто другое в этом роде), czym trzeba się było opiekować (за чем нужно было ухаживать; opiekować się czymś, kimś — ухаживать за чем-л., кем-л.), i Elżbieta (и Эльжбета), czując się niejako odpowiedzialna (каким-то/определенным образом чувствуя себя ответственной = свою ответственность) za przypadek Kazia (за случай = случившееся с Казио; przypadek — случай), z pewną niechęcią uznała to za swój obowiązek (с определенной неохотой = нехотя признала это за свою обязанность). Zarówno pan Muldgaard (как пан Мульгор), jak i Alicja (так и Алиция) przyklasnęli jej zamiarom (одобрили ее намерения; przyklasnąć komuś, czemuś — одобрить, приветствовать кого-л., что-л.).


Następnie uzgodniła z panem Muldgaardem i Alicją, że się wyprowadzi i zamieszka w pokoju Kazia, co dla wszystkich będzie wygodniejsze, znajdowały się w nim bowiem złote rybki czy może białe myszki, czy coś innego w tym rodzaju, czym trzeba się było opiekować, i Elżbieta, czując się niejako odpowiedzialna za przypadek Kazia, z pewną niechęcią uznała to za swój obowiązek. Zarówno pan Muldgaard, jak i Alicja przyklasnęli jej zamiarom.


— Na miłosierdzie pańskie (ради Бога), szukaj tego listu (ищи это письмо)! — zażądałam nerwowo (нервно потребовала я), kiedy już pan Muldgaard (когда пан Мульгор) z jakimś dziwnym wyrazem twarzy opuścił dom (с каким-то странным выражением лица уже покинул дом), a Elżbieta, Zosia i Paweł poszli spać (а Эльжбета, Зося и Павел пошли спать). — Jeżeli go nie znajdziesz możliwie prędko (если ты его не найдешь как можно быстро = в ближайшее время), to to się źle skończy (то это плохо кончится)!

— Teraz mam szukać (/прямо/ сейчас искать)? — oburzyła się Alicja (возмутилась Алиция). — Dochodzi trzecia (доходит три = уже почти три часа)! Ja muszę rano iść do pracy (мне надо утром идти на работу)!

— W obliczu zbrodni możesz się spóźnić (из-за преступления = по такому случаю можешь /и/ опоздать). Nie radziłabym ci z tym zwlekać (я бы тебе не советовала с этим затягивать/тянуть; zwlekać — медлить, затягивать), chyba że chcesz się pozbyć (разве что ты хочешь избавиться) jeszcze paru osób (еще от пары человек). W tym siebie (в том числе себя).


— Na miłosierdzie pańskie, szukaj tego listu! — zażądałam nerwowo, kiedy już pan Muldgaard z jakimś dziwnym wyrazem twarzy opuścił dom, a Elżbieta, Zosia i Paweł poszli spać. — Jeżeli go nie znajdziesz możliwie prędko, to to się źle skończy!

— Teraz mam szukać? — oburzyła się Alicja. — Dochodzi trzecia! Ja muszę rano iść do pracy!

— W obliczu zbrodni możesz się spóźnić. Nie radziłabym ci z tym zwlekać, chyba że chcesz się pozbyć jeszcze paru osób. W tym siebie.


— Myślisz (ты думаешь), że on będzie dalej próbował (что он /и/ дальше будет пробовать)? Nie zrezygnuje (не откажется = не передумает)? — powiedziała Alicja z powątpiewaniem (сказала Алиция с сомнением) i otworzyła stojący pod ścianą kufer na pościel (и открыла стоящий под стеной сундук с постелью). — Ciągle nie bardzo mi się chce wierzyć (мне постоянно = все-таки не хочется верить), że ktoś usiłował mnie zamordować (что кто-то пытался меня убить). Nie widzę powodów (я не вижу поводов/причин) ...

Przyglądałam się jej z dezaprobatą (я смотрела на нее с неодобрением = неодобрительно), myśląc równocześnie (одновременно думая), że to wszystko razem (что все это вместе) coraz bardziej mi się nie podoba (мне все больше не нравится), i co za pech (и что за невезуха), że nie zdążyłam tego Edka spytać (что я не успела этого Эдека спросить) o taką drobnostkę (о такой ерунде; drobnostka — ерунда, пустяк)! I teraz nie wiem (и теперь не знаю), czy to istotnie była drobnostka (действительно ли это была ерунда) i czy mogę o tym powiedzieć Alicji (и могу ли я об этом сказать Алиции).


— Myślisz, że on będzie dalej próbował? Nie zrezygnuje? — powiedziała Alicja z powątpiewaniem i otworzyła stojący pod ścianą kufer na pościel. — Ciągle nie bardzo mi się chce wierzyć, że ktoś usiłował mnie zamordować. Nie widzę powodów...

Przyglądałam się jej z dezaprobatą, myśląc równocześnie, że to wszystko razem coraz bardziej mi się nie podoba, i co za pech, że nie zdążyłam tego Edka spytać o taką drobnostkę! I teraz nie wiem, czy to istotnie była drobnostka i czy mogę o tym powiedzieć Alicji.


— Jestem pewna (я уверена), że nie zrezygnuje (что он не откажется/не передумает) — powiedziałam stanowczo (сказала я решительно). Chyba że go złapią (разве что его поймают) ... Czy mam rozumieć (мне понимать), że tu spodziewasz się znaleźć ten list (что ты надеешься найти это письмо тут)? Zawinięty w prześcieradło czy jak (завернутый в простыню или как)?

Alicja gmerała między poduszkami i kocami (Алиция рылась между подушками и одеялами).

— Nie wiem (не знаю). We wszystkich rozsądnych miejscach (во всех разумных местах) już szukałam (я уже искала) i nigdzie go nie ma (и нигде его нет). Ktoś go mógł rzucić byle gdzie (кто-то мог его бросить где попало), a potem się go schowało razem z czymś (а потом его могли спрятать вместе с чем-нибудь). Nie wiem (не знаю). W tym domu wszyscy sprzątają (в этом доме все прибираются) ...


— Jestem pewna, że nie zrezygnuje — powiedziałam stanowczo. — Chyba że go złapią... Czy mam rozumieć, że tu spodziewasz się znaleźć ten list? Zawinięty w prześcieradło czy jak?

Alicja gmerała między poduszkami i kocami.

— Nie wiem. We wszystkich rozsądnych miejscach już szukałam i nigdzie go nie ma. Ktoś go mógł rzucić byle gdzie, a potem się go schowało razem z czymś. Nie wiem. W tym domu wszyscy sprzątają...


— A może byś jednak powiedziała o tym policji (а может, тебе лучше сказать об этом полиции), co (что/а)? Zrobią rewizję (сделают обыск) ...

— Już robili (уже делали/сделали).

— Ale szukali sztyletu (но они искали стилет). Teraz zrobią pod kątem widzenia listu (теперь сделают с точки зрения письма = поищут письмо; kąt — угол).

— I co z tego (и что из этого)? Będą wszystko czytać (будут все читать)? Nie rozumieją po polsku (они не понимают по-польски).

— Koperta powinna być zaklejona (конверт должен быть заклеен).

— Tu może być więcej zaklejonych kopert (здесь может быть больше заклеенных конвертов). Adresu nadawcy nie było (адреса отправителя не было), ale znam pismo Edka (но я знаю почерк Эдека) i dlatego wiedziałam (и поэтому я знала), że to od niego (что это от него). Mam ich nauczyć pisma Edka (мне что их научить, какой почерк у Эдека)? I co, będą mi gmerać w papierach (и что, они будут рыться у меня в бумагах)? Poprzewracają wszystko do góry nogami (поперевернут все вверх ногами)! Mowy nie ma (/даже/ разговора нет), wybij to sobie z głowy (выбей = выкинь это из своей головы)!


— A może byś jednak powiedziała o tym policji, co? Zrobią rewizję...

— Już robili.

— Ale szukali sztyletu. Teraz zrobią pod kątem widzenia listu.

— I co z tego? Będą wszystko czytać? Nie rozumieją po polsku.

— Koperta powinna być zaklejona.

— Tu może być więcej zaklejonych kopert. Adresu nadawcy nie było, ale znam pismo Edka i dlatego wiedziałam, że to od niego. Mam ich nauczyć pisma Edka? I co, będą mi gmerać w papierach? Poprzewracają wszystko do góry nogami! Mowy nie ma, wybij to sobie z głowy!


Wiedziałam (я знала), że w gruncie rzeczy o to właśnie chodzi (что, по сути, дело именно в этом; rzecz — вещь, дело). W kwestii gmerania w papierach Alicja była nieugięta (в вопросе о копании в бумагах Алиция была непреклонна). Przez całe życie po wszystkich jej domach (на протяжении всей ее жизни по всем ее домам) poniewierało się parę ton makulatury (было разбросано с пару тонн макулатуры), która w całości była jej niezbędna do egzystencji (которая полностью = вся была ей необходима для существования). Jak żyję (как/сколько я живу), nie wdziałam domu (я не видела дома), w którym znajdowałaby się podobna ilość szpargałów (в котором бы находилось подобное количество старых бумаг)! Większość tego (большинство их этого) niewątpliwie dawno należało wyrzucić (несомненно /уже/ давно нужно было выкинуть) i sama Alicja to przyznawala (и сама Алиция это признавала), ale nigdy nie była pewna (но она никогда не была уверена), co jest co (что есть что) i które jest które (и которые есть которые), a na przejrzenie i posegregowanie tego (а на то, чтобы это/их просмотреть и рассортировать) przez ostatnie dwadzieścia lat (в течение последних двадцати лет) nie mogła znaleźć czasu (она не могла найти времени). Tonęła w papierach (она тонула/утопала в бумагах) i strzegła ich jak oka w głowie (стерегла/берегла их как зеницу ока; oko — глаз; głowa — голова), nikomu nie pozwalając dotykać (никому не позволяя /к ним/ прикасаться). Przy swoim roztargnieniu (при = из-за своей рассеянности) nigdy nie pamiętała (она никогда не помнила), gdzie co położyła (где/куда что положила), i rzeczywiście list od Edka (и письмо от Эдека, действительно) mógł się znajdować wszędzie могло находиться везде = где угодно), z lodówką włącznie (включая холодильник).


Wiedziałam, że w gruncie rzeczy o to właśnie chodzi. W kwestii gmerania w papierach Alicja była nieugięta. Przez całe życie po wszystkich jej domach poniewierało się parę ton makulatury, która w całości była jej niezbędna do egzystencji. Jak żyję, nie wdziałam domu, w którym znajdowałaby się podobna ilość szpargałów! Większość tego niewątpliwie dawno należało wyrzucić i sama Alicja to przyznali Wala, ale nigdy nie była pewna, co jest co i które jest które, a na przejrzenie i posegregowanie tego przez ostatnie dwadzieścia lat nie mogła znaleźć czasu. Tonęła w papierach i strzegła ich jak oka w głowie, nikomu nie pozwalając dotykać. Przy swoim roztargnieniu nigdy nie pamiętała, gdzie co położyła, i rzeczywiście list od Edka mógł się znajdować wszędzie, z lodówką włącznie.


Na wszelki wypadek (на всякий случай) sama zajrzałam do kufra (я сама заглянула в сундук), ale korespondencji w nim nie było (но корреспонденции в нем не было). Alicja obejrzała nową lnianą poszewkę na poduszkę (Алиция осмотрела новую льняную наволочку для подушки), której nie mogła używać (которую она не могла использовать), bo nie pasowała do duńskich rozmiarów (поскольку она не подходила для датских размеров), dotarła do dna (добралась до дна), znalazła pudełko zapałek (нашла коробку спичек), upchała wszystko z powrotem (запихала все обратно) i powoli zaczęła zamykać wieko (и медленно начала закрывать крышку).


Na wszelki wypadek sama zajrzałam do kufra, ale korespondencji w nim nie było. Alicja obejrzała nową lnianą poszewkę na poduszkę, której nie mogła używać, bo nie pasowała do duńskich rozmiarów, dotarła do dna, znalazła pudełko zapałek, upchała wszystko z powrotem i powoli zaczęła zamykać wieko.


— Tak się zastanawiam (я вот думаю) ... — powiedziała powoli w zamyśleniu (сказала она медленно в раздумье) i zastygła w połowie zamykania (и застыла на половине закрывания). — Zosia wykluczona (Зося исключена = отпадает), ale Paweł (а Павел)?... Ta młodzież teraz taka dziwna (эта молодежь сейчас такая странная) ... Czy to jest możliwe (возможно ли), żeby oni to uważali za dowcip (чтобы они считали это за шутку)? Twoje dzieci jak (твои дети как)?...

— Dziękuję, zdrowe (спасибо, здоровы) — odparłam odruchowo (ответила я машинально), bardzo zaskoczona (очень удивленная). — Morderstw, jak dotąd, nie popełniają (убийств, как до сий поры, не совершают), jeśli o to ci chodzi (если ты это имеешь в виду), i chyba raczej nie planują nic takiego (и, пожалуй, скорее не планируют ничего такого = вряд ли планируют что-то такое). Uprawiają inne gatunki dowcipów (они проделывают другого рода шутки). Kota masz (у тебя есть кот)?


— Tak się zastanawiam... — powiedziała powoli w zamyśleniu i zastygła w połowie zamykania. — Zosia wykluczona, ale Paweł?... Ta młodzież teraz taka dziwna... Czy to jest możliwe, żeby oni to uważali za dowcip? Twoje dzieci jak?...

— Dziękuję, zdrowe — odparłam odruchowo, bardzo zaskoczona. — Morderstw, jak dotąd, nie popełniają, jeśli o to ci chodzi, i chyba raczej nie planują nic takiego. Uprawiają inne gatunki dowcipów. Kota masz?


Alicja wzruszyła ramionami (Алиция пожала плечами), ciężkie wieko wymknęło jej się z ręki (тяжелая крышка вырвалась у нее из руки) i zatrzasnęło z hukiem zgoła armatnim (и захлопнулась с грохотом пушки; zgoła — совсем, прямо как). W chwilę potem w progu stała Zosia w piżamie (минутой позже = через минуту на пороге стояла = появилась Зося в пижаме), z bladą twarzą (с бледным лицом), z obłędem w oczach (с помешательством в глазах).

— Co się stało (что случилось)?... Ktoś strzelał (кто-то стрелял)!...

— Nic, to ja (ничего, это я) — powiedziała Alicja z westchnieniem (сказала Алиция со вздохом = вздыхая). — Obudziłam cię (я тебя разбудила)? Bardzo cię przepraszam (извини, пожалуйста; przepraszać kogoś — извиняться перед кем-л.), nie zwracaj uwagi (не обращай внимания), szukam listu od Edka (я ищу письма от Эдека).

— Na litość boską (о, Господи) — powiedziała Zosia słabo (сказала Зося слабо = ей стало дурно). — W tym domu można zwariować (в этом доме с ума можно сойти)!


Alicja wzruszyła ramionami, ciężkie wieko wymknęło jej się z ręki i zatrzasnęło z hukiem zgoła armatnim. W chwilę potem w progu stała Zosia w piżamie, z bladą twarzą, z obłędem w oczach.

— Co się stało?... Ktoś strzelał!...

— Nic, to ja — powiedziała Alicja z westchnieniem. — Obudziłam cię? Bardzo cię prze­praszam, nie zwracaj uwagi, szukam listu od Edka.

— Na litość boską — powiedziała Zosia słabo. — W tym domu można zwariować!


— Bierz przykład z Elżbiety (бери пример с Эльжбеты) — poradziłam jej (посоветовала ей я).

— Ani drgnie (даже не шелохнется).

— Elżbieta (Эльжбета)! — prychnęła Zosia z gniewem (фыркнула Зося с гневом).

— Do Elżbiety można strzelać (в Эльжбету можно стрелять) z karabinu maszynowego (из пулемета; karabin — винтовка, ружье; karabin maszynowy — пулемет), można dom podpalić (можно дом поджечь)! Ona nie ma nerwów (у нее нет нервов)!

— Tym bardziej bierz z niej przykład (тем более бери с нее пример), Joanna ma rację (Иоанна права).

— Przeszukaj jeszcze kuchnię (обыщи еще и кухню) — powiedziałam ponuro (сказала я мрачно). — Skoro w głupich miejscach (раз в глупых = в самых неожиданных местах), to już konsekwentnie (то уж последовательно).


— Bierz przykład z Elżbiety — poradziłam jej.

— Ani drgnie.

— Elżbieta! — prychnęła Zosia z gniewem.

— Do Elżbiety można strzelać z karabinu maszynowego, można dom podpalić! Ona nie ma nerwów!

— Tym bardziej bierz z niej przykład, Joanna ma rację.

— Przeszukaj jeszcze kuchnię — powiedziałam ponuro. — Skoro w głupich miejscach, to już konsekwentnie.


W kuchni postanowiłyśmy przy okazji (на кухне при случае = пользуясь случаем мы решили) zrobić sobie kawy (сделать/приготовить себе кофе), Alicja zdecydowała się nie pójść w ogóle do biura (Алиция решила вообще не пойти в офис = на работу), uznawszy (решив), że dwie zbrodnie pod rząd (что два преступления подряд), nawet jeśli jedna z nich jest trochę nieudana (даже если одно из них немного не удалось), są wystarczającym usprawiedliwieniem (являются достаточным оправданием = уважительной причиной), szczególnie jeśli przyjmie się (в особенности если принять = учесть), że to ona miała paść ofiarą (что это = именно она должна была пасть жертвой). Wróciłam do kwestii młodzieży (я вернулась к вопросу о молодежи). Paweł nie budził we mnie żadnych podejrzeń (Павел не будил/не вызывал у меня никаких подозрений) zarówno jako młodzież (ни в качестве молодежи), jak i jako on sam (ни /просто/ он сам), przypuszczenie zaś (поэтому предположение), że moje dzieci miałyby przejawiać (что мои дети могли бы проявлять = иметь) tak zwyrodniałe poczucie humoru (так/такое дегенератское чувство юмора), wydało mi się co najmniej niesmaczne (показалось мне по крайней мере невкусным = пошлым). Nie omieszkałam poinformować o tym Alicji (я не преминула проинформировать об этом Алицию).


W kuchni postanowiłyśmy przy okazji zrobić sobie kawy, Alicja zdecydowała się nie pójść w ogóle do biura, uznawszy, że dwie zbrodnie pod rząd, nawet jeśli jedna z nich jest trochę nieudana, są wystarczającym usprawiedliwieniem, szczególnie jeśli przyjmie się, że to ona miała paść ofiarą. Wróciłam do kwestii młodzieży. Paweł nie budził we mnie żadnych podejrzeń zarówno jako młodzież, jak i jako on sam, przypuszczenie zaś, że moje dzieci miałyby przejawiać tak zwyrodniałe poczucie humoru, wydało mi się co najmniej niesmaczne. Nie omieszkałam poinformować o tym Alicji.


— W takim razie kto (в таком случае, кто)? Ktoś w końcu tego Edka zabił (кто-то ведь, в конце концов, этого Эдека убил) i ktoś doprawił winogrona (и кто-то приправил виноград). Ktoś podobno czyha na mnie (похоже, кто-то на меня охотится; czyhać na kogoś — подстерегать, подкарауливать кого-л.). Kto (кто)? Ty (ты)?

— Dlaczego ja (почему я), do diabła (черт возьми)?! — zdenerwowałam się (разнервничалась я). — Ni mnie ten Edek ział, ni mnie grzębił (меня этот Эдек ни охрел, ни глаждал —игра слов от «ни грел, ни охлаждал» = мне от него ни тепло, ни холодно; grzać — греть; ziębić — охлаждать) ...!

Stojąca na wysokim kuchennym stołku (стоящая на высоком кухонном столике) i gmerająca w szafce Alicja (и копающаяся в шкафчике Алиция) odwróciła się z takim rozmachem (повернулась с таким размахом), że połowa puszek z górnej półki (что половина банок с верхней полки) z łoskotem runęła na podłogę (с грохотом рухнула на пол). Z jednego słoika wysypała się kawa (из одной банки высыпался кофе; słoik — стеклянная банка; puszka — железная банка).


— W takim razie kto? Ktoś w końcu tego Edka zabił i ktoś doprawił winogrona. Ktoś podobno czyha na mnie. Kto? Ty?

— Dlaczego ja, do diabła?! — zdenerwowałam się. — Ni mnie ten Edek ział, ni mnie grzębił...!

Stojąca na wysokim kuchennym stołku i gmerająca w szafce Alicja odwróciła się z takim rozmachem, że połowa puszek z górnej półki z łoskotem runęła na podłogę. Z jednego słoika wysypała się kawa.


— Ni co ci robił (ни что тебе делал)?!!!

— Co (что)?... Nic mi nie robił (ничего он мне не делал) — odparłam ze zdumieniem (ответила я с удивлением), nie zdając sobie sprawy z tego (не отдавая себе отчета о том), co powiedziałam (что я сказала), i współczująco patrząc na Zosię (и сочувственно смотря на Зосю), która pojawiła się (которая появилась) w wejściu z korytarzyka do kuchni (во входе = в дверях из коридорчика в кухню). Jedną ręką trzymała się za głowę (одной рукой она держалась за голову), a drugą za serce (а другой — за сердце).

— Alicja, ty mnie wpędzisz do grobu (Алиция, ты меня в гроб вгонишь) — powiedziała z goryczą (сказала с горечью), spoglądając na pobojowisko u naszych stóp (поглядывая на побоище у/возле наших стоп/ног).

— Przestań reagować po prostu (просто перестань реагировать) — poradziła jej stanowczo Alicja (решительно посоветовала ей Алиция) z wyżyn stołka (с высоты столика; wyżyna — вершина). — Nastaw się duchowo (настройся духом) i nie zwracaj uwagi (и не обращай внимания). Okazuje się (оказывается), że Joannie Edek robił coś takiego (что Иоанне Эдек делал нечто такое), że naprawdę trzeba go było zabić (что его и вправду нужно было убить).


— Ni co ci robił?!!!

— Co?... Nic mi nie robił — odparłam ze zdumieniem, nie zdając sobie sprawy z tego, co powiedziałam, i współczująco patrząc na Zosię, która pojawiła się w wejściu z korytarzyka do kuchni. Jedną ręką trzymała się za głowę, a drugą za serce.

— Alicja, ty mnie wpędzisz do grobu — powiedziała z goryczą, spoglądając na pobojowisko u naszych stóp.

— Przestań reagować po prostu — poradziła jej stanowczo Alicja z wyżyn stołka. — Nastaw się duchowo i nie zwracaj uwagi. Okazuje się, że Joannie Edek robił coś takiego, że naprawdę trzeba go było zabić.


— Przypuszczam (я предполагаю), że zwariowałaś ze strachu (что ты сошла с ума со страха) — powiedziałam z odrazą (сказала я с отвращением). — Co, na litość boską, Edek mi robił (что, Бога ради, Эдек мне делал)?!

— Właśnie nie wiem (вот не знаю). Powtórz, co powiedziałaś (повтори, что ты сказала).

Zosia patrzyła na nas z rozpaczą w oczach (Зося посмотрела на нас с разочарованием в глазах).

— Powiedziałam (я сказала), że ni mnie grzał, ni mnie ziębił (что он меня ни грел, ни охлаждал = мне от него ни тепло, ни холодно) .

— Ział (охрел)! Edek cię ział i grzębił (Эдек тебя охрел и глаждал)!

— Oszalałaś (ты спятила)?! Przeciwnie (наоборот)! Nie ział mnie (не охрел он меня)! I nie grzębił (и не глаждал)!

— Nie (нет) — powiedziała Zosia (сказала Зося). — To jest nie do zniesienia (это невыносимо). Trupy i obłęd (трупы и сумасшествие). Wy chyba obie jesteście pijane (вы, наверное, обе пьяны).


— Przypuszczam, że zwariowałaś ze strachu — powiedziałam z odrazą. — Co, na litość boską, Edek mi robił?!

— Właśnie nie wiem. Powtórz, co powiedziałaś.

Zosia patrzyła na nas z rozpaczą w oczach.

— Powiedziałam, że ni mnie grzał, ni mnie ziębił.

— Ział! Edek cię ział i grzębił!

— Oszalałaś?! Przeciwnie! Nie ział mnie! I nie grzębił!

— Nie — powiedziała Zosia. — To jest nie do zniesienia. Trupy i obłęd. Wy chyba obie jesteście pijane.


Odwróciła się (она отвернулась) i nieco chwiejnym krokiem (и слегка неуверенной походкой; chwiejny — неустойчивый, колеблющийся) oddaliła w głąb korytarza (отдалилась/удалилась в глубину коридора).

— Zamknij za nią drzwi (закрой за ней дверь) — powiedziała Alicja (сказала Алиция). — Już się nie miało co wysypać (больше нечему было высыпаться), tylko akurat kawa (только именно кофе). Ciekawe, kto ją odkręcił (интересно, кто его открутил).

— Nie ja (не я). I przyjmij do wiadomości (и прими к сведению), że nie ja zabiłam Edka (что не я убила Эдека), nie ja otrułam Kazia (не я отравила Казио), a na twojej śmierci wcale mi nie zależy (а/и в твоей смерти я тоже не заинтересована). Pogódź się z tym raz na zawsze (примирись с этим раз /и/ на всегда) i odczep się ode mnie (и отцепись о меня). Ja tych rzeczy nie robię (я этих = таких вещей не делаю), ja je tylko opisuję (я их только описываю). O Edku tyle wiem, co od ciebie (об Эдеке я знаю /ровно/ столько, что от тебя = что ты мне сказала). Zosia wie więcej (Зося знает больше).


Odwróciła się i nieco chwiejnym krokiem oddaliła w głąb korytarza.

— Zamknij za nią drzwi — powiedziała Alicja. — Już się nie miało co wysypać, tylko akurat kawa. Ciekawe, kto ją odkręcił.

— Nie ja. I przyjmij do wiadomości, że nie ja zabiłam Edka, nie ja otrułam Kazia, a na twojej śmierci wcale mi nie zależy. Pogódź się z tym raz na zawsze i odczep się ode mnie. Ja tych rzeczy nie robię, ja je tylko opisuję. O Edku tyle wiem, co od ciebie. Zosia wie więcej.


Przez chwilę zastanowiłam się uczciwie (на какое-то время я честно призадумалась), czy na pewno mówię prawdę (точно ли я говорю правду). Nie, istotnie (нет, в самом деле), Edka znałam właściwie wyłącznie przez Alicję (Эдека я знала исключительно через Алицию), a to, o co go miałam zapytać (а то, о чем я его должна была/хотела спросить), nic mi o nim nie mówiło (ничего мне о нем не говорило).

— Nie wierzę (я не верю), że to Zosia go zamordowała (что это Зося его убила) — powiedziała kategorycznie Alicja (категорично сказала Алиция). — Nie mówiąc już o tym (не говоря уже о том), że nie wierzę w jej zamachy na mnie (что не верю в ее покушения на меня).

— Ja też nie wierzę (я тоже не верю), ale nie wiem (но не знаю). Możliwe, że to ty sama (возможно, что это ты сама). Uszami ci wyszło to stado gości (ушами = боком тебе вышло это стадо гостей) i w ten sposób się ich pozbywasz (и таким /вот/ способом/образом ты от них избавляешься). Nie wiem, na kogo teraz kolej (не знаю, чья сейчас очередь), na Pawła czy na mnie (Павла или моя), bo Elżbieta się wyprowadza dobrowolnie (так как Эльжбета переезжает добровольно), a Zosię zostawisz sobie pewno na koniec (а Зосю ты себе оставишь, наверное, на конец).


Przez chwilę zastanowiłam się uczciwie, czy na pewno mówię prawdę. Nie, istotnie, Edka znałam właściwie wyłącznie przez Alicję, a to, o co go miałam zapytać, nic mi o nim nie mówiło.

— Nie wierzę, że to Zosia go zamordowała — powiedziała kategorycznie Alicja. — Nie mówiąc już o tym, że nie wierzę w jej zamachy na mnie.

— Ja też nie wierzę, ale nie wiem. Możliwe, że to ty sama. Uszami ci wyszło to stado gości i w ten sposób się ich pozbywasz. Nie wiem, na kogo teraz kolej, na Pawła czy na mnie, bo Elżbieta się wyprowadza dobrowolnie, a Zosię zostawisz sobie pewno na koniec.


— Idiotka (идиотка/дура).

— Najlepiej Edka znałaś ty i (лучше всех Эдека знала ты и), tak między nami mówiąc (так, между нами говоря), miałaś z nim najwięcej wspólnego (у тебя с ним было больше всего общего). Stał się dla ciebie kłopotliwy (он стал тебя напрягать; kłopotliwy — затруднительный), więc go sprzątnęłaś (вот ты его и убрала).

— No dobrze (ну, хорошо) — zgodziła się Alicja po namyśle (согласилась Алиция, после раздумья = поразмыслив; namysł — раздумье, размышление) i dodała z zaciekawieniem (и добавила с любопытством): — A tego Kazia Elżbiety (а этого Казио Эльжбеты)?

— Widział cię przecież (он ведь тебя видел). Elżbiecie nie powiedział (Эльжбете он не сказал), bo nie chciała słuchać (потому что она не хотела слушать), ale ty wiedziałaś (но ты знала), że jeśli coś widział (что если он что-то видел), to tylko ciebie (то только тебя), skradającą się (подкрадывающуюся), jak lady Macbeth (как леди Макбет), ze sztyletem w ręku (со стилетом в руке) ...


— Idiotka.

— Najlepiej Edka znałaś ty i, tak między nami mówiąc, miałaś z nim najwięcej wspólnego. Stał się dla ciebie kłopotliwy, więc go sprzątnęłaś.

— No dobrze — zgodziła się Alicja po namyśle i dodała z zaciekawieniem: — A tego Kazia Elżbiety?

— Widział cię przecież. Elżbiecie nie powiedział, bo nie chciała słuchać, ale ty wiedziałaś, że jeśli coś widział, to tylko ciebie, skradającą się, jak lady Macbeth, ze sztyletem w ręku...


— Nigdy w życiu nie miałam sztyletu (у меня никогда в жизни не было стилета) — powiedziała Alicja niechętnie (с неохотой = неохотно сказала Алиция) i zlazła ze stołka (и слезла со столика). — Na górnej półce nie ma (на верхней полке нет). Ale wiesz (а знаешь), że ty masz rację (что ты права), rzeczywiście (действительно), mnie można podejrzewać (меня можно подозревать). Tylko nie wiem (только не знаю), jak ja to załatwiłam z tymi winogronami (как я это устроила с этим виноградом).

— Przyjechałaś w godzinach pracy (приехала в рабочее время; praca — работа; godziny pracy — часы работы) ...

— Aha, a przedtem telepatycznie dowiedziałam się (ага, а до этого телепатически узнала), że je kupiłyście (что вы его купили) i że Kazio przyjdzie wieczorem (и что Казио придет вечером), żeby je tu zeżreć (чтобы их тут сожрать).


— Nigdy w życiu nie miałam sztyletu — powiedziała Alicja niechętnie i zlazła ze stołka. — Na górnej półce nie ma. Ale wiesz, że ty masz rację, rzeczywiście, mnie można podejrzewać. Tylko nie wiem, jak ja to załatwiłam z tymi winogronami.

— Przyjechałaś w godzinach pracy...

— Aha, a przedtem telepatycznie dowiedziałam się, że je kupiłyście i że Kazio przyjdzie wieczorem, żeby je tu zeżreć.


Zamyśliłam się (я задумалась).

— No tak (ну, да), winogrona nie pasują (виноград не подходит) ... Ale mogłaś przyjechać z myślą o czymś innym (но ты могла приехать с мыслью = за чем-нибудь другим), a winogrona ci wpadły pod rękę (а виноград попал тебе под руку). Był taki kryminał (был такой детектив), gdzie wstrzykiwano cyjanek (где/в котором впрыскивали цианид) czy coś tam do winogron (или что-то там/такое в виноград), pewnie go ostatnio czytałaś (ты наверняка его недавно читала). A Elżbieta zawiadomiła cię telefoniczne (а Эльжбета сообщила тебе по телефону), że przyprowadzi Kazia (что приведет Казио) ... Albo może i bez Kazia (или, может, и без Казио), a może Kazia wydedukowałaś logicznie (а может, Казио ты вывела методом дедукции) ...

— Jasne (ясно), najprostsza logiczna dedukcja prowadzi do tego (простейшая логическая дедукция ведет к тому), że u mnie musi zawsze ktoś nocować (что у меня обязательно кто-то должен ночевать). W miarę możliwości obcy (по мере возможности, посторонний).

— A co, może nie (а что, может нет)? Zresztą wszystko jedno (впрочем, все равно), jesteś też podejrzana (ты тоже подозрительная = под подозрением). Widocznie miałaś swoje powody (видимо, у тебя были свои поводы/причины), twoja rzecz (дело твое), rób sobie teraz, co chcesz (делай теперь, что хочешь), żeby cię nie złapali (чтобы тебя не поймали). Szukaj tego listu (ищи это письмо)!


Zamyśliłam się.

— No tak, winogrona nie pasują... Ale mogłaś przyjechać z myślą o czymś innym, a winogrona ci wpadły pod rękę. Był taki kryminał, gdzie wstrzykiwano cyjanek czy coś tam do winogron, pewnie go ostatnio czytałaś. A Elżbieta zawiadomiła cię telefoniczne, że przyprowadzi Kazia... Albo może i bez Kazia, a może Kazia wydedukowałaś logicznie...

— Jasne, najprostsza logiczna dedukcja prowadzi do tego, że u mnie musi zawsze ktoś nocować. W miarę możliwości obcy.

— A co, może nie? Zresztą wszystko jedno, jesteś też podejrzana. Widocznie miałaś swoje powody, twoja rzecz, rób sobie teraz, co chcesz, żeby cię nie złapali. Szukaj tego listu!


Alicja zmiotła z podłogi resztki kawy (Алиция смела с пола остатки кофе) i wysypała do pojemnika na śmieci (и высыпала в контейнер для мусора). Nie wydawała się specjalnie przejęta moimi rozważaniami (было не похоже, чтобы она особо переживала из-за моих рассуждений). Zgasiła palnik pod czajnikiem (она погасила/выключила горелку = газ под чайником) i wyjęła z szafy dwie filiżanki (и вытащила из шкафа две чашки). Sięgnęłam po puszkę z kawą (я взяла банку с кофе), stojącą na podręcznej półeczce nad stołem (стоявшую на подручной полочке над столом), i wsypałam po dwie łyżeczki do filiżanek (и всыпала по две ложечки в кружки), stwierdzając przy okazji (при случае отметив), że w puszce już niewiele zostało (что в банке уже осталось немного). Nie chciało mi się teraz wstawać i dosypywać (мне не хотелось сейчас вставать и досыпать).

— A tak już na serio (а так уже = если серьезно), bez wygłupów (без шуток; wygłup — глупая шутка, дурачество) — powiedziała Alicja (сказала Алиция), siadając przy stole (садясь за стол). — Zastanawiam się (я вот думаю), kto z nich naprawdę mógł to zrobić (кто из них на самом деле мог это сделать). Zosia nie bardzo wie (Зося не очень-то и знает), co Edek robił w Warszawie (что Эдек делал в Варшаве) i z kim się spotykał (и с кем встречался). Jak ty myślisz (как ты думаешь)?


Alicja zmiotła z podłogi resztki kawy i wysypała do pojemnika na śmieci. Nie wydawała się specjalnie przejęta moimi rozważaniami. Zgasiła palnik pod czajnikiem i wyjęła z szafy dwie filiżanki. Sięgnęłam po puszkę z kawą, stojącą na podręcznej półeczce nad stołem, i wsypałam po dwie łyżeczki do filiżanek, stwierdzając przy okazji, że w puszce już niewiele zostało. Nie chciało mi się teraz wstawać i dosypywać.

— A tak już na serio, bez wygłupów — powiedziała Alicja, siadając przy stole. — Zastanawiam się, kto z nich naprawdę mógł to zrobić. Zosia nie bardzo wie, co Edek robił w Warszawie i z kim się spotykał. Jak ty myślisz?


Zawahałam się (я заколебалась). Gdyby Alicja miała jakieś pojęcie o tym (если бы Алиция имела какое-нибудь понятие = представление о том), z kim się Edek spotykał (с кем Эдек встречался), niewątpliwie wyznałaby to z nadzieją (несомненно призналась бы, с надеждой), że pomoże w ten sposób ujawnić mordercę (что, таким образом, она поможет разоблачить убийцу). Informacja (информация /о том/), kim był facet w czerwonej koszuli (кем был тип в красной рубахе), skąd się wziął (откуда он взялся) i jak się nazywał (и как его звали), prawdopodobnie zeszła do grobu wraz z Edkiem (вероятно, ушла в гроб вместе с Эдеком). Miałam go o to zapytać (я должна была его спросить об этом). Mogło się to okazać nadzwyczaj ważne (это могло оказаться необычайно важным). I znów teraz trzeba będzie (и теперь опять нужно будет) dochodzić do celu okrężnymi drogami (доходить/идти к цели окольными путями), bo jedyny człowiek (потому что единственный человек), który znał odpowiedź (который знал ответ), nie żyje (не жив = мертв). I możliwe (и возможно), że nie żyje właśnie dlatego (что он мертв именно потому), że znał odpowiedź (что знал ответ) ...


Zawahałam się. Gdyby Alicja miała jakieś pojęcie o tym, z kim się Edek spotykał, niewątpliwie wyznałaby to z nadzieją, że pomoże w ten sposób ujawnić mordercę. Informacja, kim był facet w czerwonej koszuli, skąd się wziął i jak się nazywał, prawdopodobnie zeszła do grobu wraz z Edkiem. Miałam go o to zapytać. Mogło się to okazać nadzwyczaj ważne. I znów teraz trzeba będzie dochodzić do celu okrężnymi drogami, bo jedyny człowiek, który znał odpowiedź, nie żyje. I możliwe, że nie żyje właśnie dlatego, że znał odpowiedź...


— W ogóle nie słuchasz (ты вообще не слушаешь), co mówię (что я говорю) — powiedziała Alicja z naganą (сказала Алиция с порицанием). — Moim zdaniem (по моему мнению = по-моему) Ewa jest możliwa (Эва /вполне/ возможная /кандидатура/).

Rzeczywiście, nie słuchałam (действительно, я не слушала), co mówiła (что она говорила), w głowie kłębiło mi się zupełnie co innego (в моей голове клубилось нечто совершенно другое) i użyte przez nią określenie (и употребленное = подобранное ею определение) wydało mi się co najmniej nieodpowiednie (показалось мне, по крайней мере, неподходящим). Ewa, ze swoimi wielkimi jasnymi oczami (Эва, со своими огромными светлыми глазами) w oprawie czarnych rzęs (в оправе = обрамленными черными ресницами), z pełną wdzięku, wyrazistą twarzą (с полным обаяния, выразительным лицом), z ponętną figurą (и соблазнительной фигурой) ... Możliwa (возможная /кандидатура/)?!

— Możliwa (возможная)? Moim zdaniem to jest piękna kobieta (по моему мнению = по-моему, это красивая женщина)!

— A cóż to ma do rzeczy (а какое это имеет отношение к делу)? — spytała Alicja (спросила Алиция), patrząc na mnie ze zdumieniem (глядя на меня с изумлением). — Uroda jej miała przeszkodzić (красота ей могла бы помешать)?


— W ogóle nie słuchasz, co mówię — powiedziała Alicja z naganą. — Moim zdaniem Ewa jest możliwa.

Rzeczywiście, nie słuchałam, co mówiła, w głowie kłębiło mi się zupełnie co innego i użyte przez nią określenie wydało mi się co najmniej nieodpowiednie. Ewa, ze swoimi wielkimi jasnymi oczami w oprawie czarnych rzęs, z pełną wdzięku, wyrazistą twarzą, z ponętną figurą... Możliwa?!

— Możliwa? Moim zdaniem to jest piękna kobieta!

— A cóż to ma do rzeczy? — spytała Alicja, patrząc na mnie ze zdumieniem. — Uroda jej miała przeszkodzić?


— Uroda na ogół raczej pomaga (красота, вообще-то, обычно помогает) ... W czym jej miała przeszkodzić (в чем она ей могла бы помешать)?

— W mordowaniu Edka (в убийстве Эдека)! Mówię (я говорю), że Ewa wydaje mi się możliwa (что /кандидатура/ Эвы мне кажется возможна)! Prawdopodobna (вероятна)!

— A (а)! — powiedziałam (сказала я), łapiąc wreszcie sens (наконец-то хватая/улавливая смысл). — Ewa, mówisz (Эва, говоришь)? Dlaczego (почему)? Po diabła miałaby Ewa tego Edka zabijać (какого черта Эве понадобилось бы убивать этого Эдека)? Widziała go tu na oczy pierwszy raz w życiu (она его тут в глаза видела первый раз в жизни)!

— Drugi (второй) — poprawiła Alicja (поправила Алиция). — Pierwszy raz widziała go w Warszawie (первый раз она видела его в Варшаве). Jak mu zawiozła ode mnie (как/когда ему завезла от меня) ten pędzel do golenia (эту кисточку для бритья). Spotkała się z nim (она встретилась с ним).

— I to ją tak zdegustowało (и это ее так разочаровало), że przy następnej okazji od razu go utłukła (что при следующем случае сразу его укокошила)?

— Głupiaś (ну ты и глупая). Mogła zrobić coś kompromitującego (она могла сделать что-нибудь компрометирующее). Była sama (она была одна), bez Roja (без Роя) ... Edek o tym wiedział (Эдек об этом знал), był świadkiem (был свидетелем) ...


— Uroda na ogół raczej pomaga... W czym jej miała przeszkodzić?

— W mordowaniu Edka! Mówię, że Ewa wydaje mi się możliwa! Prawdopodobna!

— A! — powiedziałam, łapiąc wreszcie sens. — Ewa, mówisz? Dlaczego? Po diabła miałaby Ewa tego Edka zabijać? Widziała go tu na oczy pierwszy raz w życiu!

— Drugi — poprawiła Alicja. — Pierwszy raz widziała go w Warszawie. Jak mu zawiozła ode mnie ten pędzel do golenia. Spotkała się z nim.

— I to ją tak zdegustowało, że przy następnej okazji od razu go utłukła?

— Głupiaś. Mogła zrobić coś kompromitującego. Była sama, bez Roja... Edek o tym wiedział, był świadkiem...


— Równie dobrze mógł go zabić Roj (также хорошо = с таким же успехом его мог бы убить Рой). On ją kocha (он ее любит), wszystko wiedział (он все знал), nie przyznawał się, że wie (не признавался, что знает), i zabił Edka (и убил Эдека), żeby nie gadał (чтобы /тот/ не болтал). Z miłości do Ewy (из любви к Эве).

— Teoretycznie to jest możliwe (теоретически, это возможно) — przyznała Alicja (признала/согласилась Алиция), bo uczucia Roja do Ewy (потому что чувства Роя к Эве), powszechnie znane (/что/ известно всем), były istotnie tej miary (действительно, были этой/такой меры = так сильны), że można było im wszystko przypisać (что им можно было приписать все). Po czym dodała w zamyśleniu (после чего она добавила в раздумье): — Nigdy bym, swoją drogą, nie przypuszczała (я, в свою очередь, никогда бы не предположила), że Duńczyk może się do tego stopnia zakochać (что датчанин может влюбиться до такой степени).


— Równie dobrze mógł go zabić Roj. On ją kocha, wszystko wiedział, nie przyznawał się, że wie, i zabił Edka, żeby nie gadał. Z miłości do Ewy.

— Teoretycznie to jest możliwe — przyznała Alicja, bo uczucia Roja do Ewy, powszechnie znane, były istotnie tej miary, że można było im wszystko przypisać. Po czym dodała w zamyśleniu: — Nigdy bym, swoją drogą, nie przypuszczała, że Duńczyk może się do tego stopnia zakochać.


— Ewa jest wyjątkowo atrakcyjna (Эва исключительно привлекательна) — mruknęłam (пробормотала я). — Wcale mu się nie dziwię (я ему вовсе не удивляюсь). Nie takie rzeczy popełniano dla pięknych kobiet (/еще и/ не такие вещи совершали для красивых женщин). Szkopuł tylko w tym (только препятствие в том), że w żaden sposób (что я никаким образом = никак) nie mogę sobie wyobrazić (не могу себе представить) tego czegoś kompromitującego (этого чего-то компрометирующего), co zrobiła w Warszawie (что она сделала в Варшаве). A propos (а кстати), lodówkę przeszukałaś (ты холодильник обыскала)?

— Lodówka to już chyba przesada (холодильник это уже, наверное, слишком; przesada — преувеличение) — zaprotestowała Alicja (запротестовала Алиция), ale wstała i zajrzała do wnętrza urządzenia (но встала и заглянула внутрь устройства). — Nic tu nie ma (ничего тут нет). Ja też sobie nie wyobrażam (я тоже себе не представляю), bo przecież nie gach (ведь не любовник)! Kto morduje dla głupiego gacha (кто убивает из-за глупого любовника)?! Kto tam jeszcze zostaje (кто там еще остается)?

— Anita (Анита). Poza nami już tylko ona (кроме нас, только она).

— Czy ona była ostatnio w Polsce (а она в последнее время была в Польше; ostatnio — в последнее время, недавно)?


— Ewa jest wyjątkowo atrakcyjna — mruknęłam. — Wcale mu się nie dziwię. Nie takie rzeczy popełniano dla pięknych kobiet. Szkopuł tylko w tym, że w żaden sposób nie mogę sobie wyobrazić tego czegoś kompromitującego, co zrobiła w Warszawie. A propos, lodówkę przeszukałaś?

— Lodówka to już chyba przesada — zaprotestowała Alicja, ale wstała i zajrzała do wnętrza urządzenia. — Nic tu nie ma. Ja też sobie nie wyobrażam, bo przecież nie gach! Kto morduje dla głupiego gacha?! Kto tam jeszcze zostaje?

— Anita. Poza nami już tylko ona.

— Czy ona była ostatnio w Polsce?


— Przeciwnie (наоборот), ostatnio była w Maroku (она недавно была в Марокко). W Polsce nie była już prawie rok (в Польше она уже почти год не была). Ale mogła coś zmalować (но она могла что-то натворить; zmalować — накуролесить, натворить) równie dobrze i dwa lata temu (также хорошо = с таким же успехом и два года назад), tylko też nie wiem co (только тоже не знаю, что). A w ogóle znała Edka (а она вообще знала Эдека)?

— Nie wiem (не знаю). Chyba nie (пожалуй, нет). Niczego przez nią nie posyłałam (я ничего через нее не посылала/не отправляла). Czy ona nie jest zbyt lekkomyślna (а не слишком ли она легкомысленная)?

— Na co (на что = для чего)? Na morderstwo (для убийства)? Uważasz (ты считаешь), że zbrodnie popełniają tylko osoby poważne (что преступления совершают только люди серьезные), odpowiedzialne i solidne (ответственные и солидные)?!

— Nie, miałam na myśli to (нет, я имела в виду то), że ona wszystko ma w nosie (что ей на все наплевать; mieć w nosie — иметь в носу = наплевать). Nic jej nie obchodzi (ее ничего не интересует) do tego stopnia (до такой степени), żeby aż dla tego czegoś kogokolwiek zabijać (чтобы ради этого чего-то кого угодно убивать). Uważam (я считаю), że jest na to za leniwa (что она для этого слишком ленива)!


— Przeciwnie, ostatnio była w Maroku. W Polsce nie była już prawie rok. Ale mogła coś zmalować równie dobrze i dwa lata temu, tylko też nie wiem co. A w ogóle znała Edka?

— Nie wiem. Chyba nie. Niczego przez nią nie posyłałam. Czy ona nie jest zbyt lekkomyślna?

— Na co? Na morderstwo? Uważasz, że zbrodnie popełniają tylko osoby poważne, odpowiedzialne i solidne?!

— Nie, miałam na myśli to, że ona wszystko ma w nosie. Nic jej nie obchodzi do tego stopnia, żeby aż dla tego czegoś kogokolwiek zabijać. Uważam, że jest na to za leniwa!


— Jasne (ясно), żeby popełnić zbrodnię (чтобы совершить преступление), trzeba być pracowitym człowiekiem (нужно быть трудолюбивым человеком). Ona jest leniwa tylko (она ленива только) w dziedzinie gospodarstwa domowego (в области домашнего хозяйства). Zdaje się (мне кажется), że coś nam nie wychodzi (что что-то у нас не выходит = не получается) i tą drogą daleko nie zajedziemy (и по такой дорожке мы далеко не уйдем). Może lepiej zastanówmy się (может, лучше давай поразмыслим), kto z nich ma jakieś alibi albo co (у кого из них есть какое-либо алиби или что). Kto na pewno nie mógł przyjechać (кто уж точно не мог приехать), żeby zatruć te cholerne winogrona (чтобы отравить этот холерный = проклятый виноград) ...


— Jasne, żeby popełnić zbrodnię, trzeba być pracowitym człowiekiem. Ona jest leniwa tylko w dziedzinie gospodarstwa domowego. Zdaje się, że coś nam nie wychodzi i tą drogą daleko nie zajedziemy. Może lepiej zastanówmy się, kto z nich ma jakieś alibi albo co. Kto na pewno nie mógł przyjechać, żeby zatruć te cholerne winogrona...


Być może pora doby (может быть, пора суток) wpłynęła na treść naszych rozważań (повлияла на содержание наших рассуждений). Gdzieś nad ranem (где-то к утру) nasze otoczenie składało się (наше окружение состояло) wyłącznie ze zbrodniarzy i przestępców rozmaitego autoramentu (исключительно из преступников разнообразного пошиба; zbrodniarz, przestępca — преступник). Poszłyśmy w końcu spać (в конце концов, мы пошли спать), pokłóciwszy się przedtem okropnie (до этого ужасно поссорившись) o metody sprawdzania alibi (о методах проверки алиби) i cechy charakteru różnych osób (и чертах характера разных людей), nie mających nic wspólnego z wydarzeniami w Allerød (не имеющих ничего общего с событиями в Аллеред).


Być może pora doby wpłynęła na treść naszych rozważań. Gdzieś nad ranem nasze otoczenie składało się wyłącznie ze zbrodniarzy i przestępców rozmaitego autoramentu. Poszłyśmy w końcu spać, pokłóciwszy się przedtem okropnie o metody sprawdzania alibi i cechy charakteru różnych osób, nie mających nic wspólnego z wydarzeniami w Allerød.


Zaraz nazajutrz wykryło się (следующим утром выяснилось), że alibi, jak na złość (что алиби, как на зло), nie ma nikt (не имеет никто = нет ни у кого). We troje z Zosią i Pawłem (втроем с Зосей и Павлом) opuściliśmy dom około drugiej (мы вышли из дома около трех), Elżbieta wyszła wcześniej (Эльжбета вышла/ушла раньше) i aż do jedenastej (и аж до одиннадцати), to jest do jej powrotu (то есть до ее возвращения), posiadłość Alicji stała nie tylko pustką (владение Алиции стояло не только пусто), ale także otworem (но и /также/ отворено). W tym czasie Roj, Anita i Ewa (в это время Рой, Анита и Эва) błąkali się po rozmaitych miejscach (блуждали по разнообразным местам) i nie sposób było stwierdzić (и невозможно было определить/сказать), czy ktoś z nich nie odwiedzał miejsca zbrodni (не посещал ли кто из них места преступления). Wiadomo było tylko (известно было только /то/), że z pewnością planowano zamach na Alicję (что с уверенностью = точно планировалось покушение на Алицию). Alicja i Zosia miały wrócić do domu jako pierwsze (Алиция и Зося должны были вернуться домой первыми), wiadomo było (было известно), że Zosia nie zje winogron (что Зося не съест виноград), bo ich nie lubi (потому что его не любит), i ofiarą padnie Alicja (и жертвой окажется Алиция).


Zaraz nazajutrz wykryło się, że alibi, jak na złość, nie ma nikt. We troje z Zosią i Pawłem opuściliśmy dom około drugiej, Elżbieta wyszła wcześniej i aż do jedenastej, to jest do jej powrotu, posiadłość Alicji stała nie tylko pustką, ale także otworem. W tym czasie Roj, Anita i Ewa błąkali się po rozmaitych miejscach i nie sposób było stwierdzić, czy ktoś z nich nie odwiedzał miejsca zbrodni. Wiadomo było tylko, że z pewnością planowano zamach na Alicję. Alicja i Zosia miały wrócić do domu jako pierwsze, wiadomo było, że Zosia nie zje winogron, bo ich nie lubi, i ofiarą padnie Alicja.


— Skąd, na przykład, Roj mógł wiedzieć (откуда, например, Рой мог знать), że ja nie lubię winogron (что я не люблю винограда)? — powiedziała Zosia krytycznie (сказала Зося критически).

— Mogło się wykryć (могло обнаружиться/стать ясным), jak byłyście u nich z wizytą (как/когда вы были у них с визитом) — odparłam (ответила я). — Mogła mu powiedzieć Ewa (ему могла сказать Эва). Co nie znaczy (что не значит), że ja się upieram (что я настаиваю), że to Roj (что это Рой).

— Niech oni się pośpieszą z tym śledztwem (пусть они поторопятся с этим следствием), bo mnie się urlop skończy (а то у меня отпуск закончится). Wszystko mi jedno (мне все равно), kto jest mordercą (кто убийца), byleby go wreszcie złapali (лишь бы его наконец-то поймали)!

— Kazio oprzytomnieje i powie (Казио придет в себя и скажет), co widział (что он видел). Za jakie dwa tygodnie (так за две недельки) ...


— Skąd, na przykład. Roj mógł wiedzieć, że ja nie lubię winogron? — powiedziała Zosia krytycznie.

— Mogło się wykryć, jak byłyście u nich z wizytą — odparłam. — Mogła mu powiedzieć Ewa. Co nie znaczy, że ja się upieram, że to Roj.

— Niech oni się pośpieszą z tym śledztwem, bo mnie się urlop skończy. Wszystko mi jedno, kto jest mordercą, byleby go wreszcie złapali!

— Kazio oprzytomnieje i powie, co widział. Za jakie dwa tygodnie...


* * *


Alicja mniej więcej od południa szukała listu (Алиция более-менее = приблизительно от полудня искала письмо; szukać czegoś — искать что-л.). Siedziała przy biurku (она сидела за письменным столом) i wykładała na blat potworną kupę różnych papierów (и выкладывала на столешницу = стол ужасное количество разных бумаг). Poprzednio przejrzała już wprawdzie (хотя перед этим он уже просмотрела) całe biurko dwukrotnie (весь стол двукратно = дважды), ale ciągle jej się wydawało (но ей все время казалось), że mogła coś przeoczyć (что она могла что-то проглядеть), co przy tej ilości szpargałów (что при этом/таком количестве старых бумаг) było ze wszech miar możliwe (было в полной мере возможно).

— Wątpię (я сомневаюсь), czy tą metodą znajdziesz go przed końcem świata (что этим методом ты найдешь его до конца света) — powiedziałam pod wieczór (сказала я под вечер). — Może lepiej szukaj drogą dedukcji (может, лучше ищи путем/методом дедукции). Co robiłaś w chwili (что ты делала в момент = тогда), kiedy ten list przyszedł (когда это письмо пришло)?

— Nie mam pojęcia (понятия не имею), kiedy on przyszedł (когда оно пришло) — odparła Alicja ze zniecierpliwieniem (ответила Алиция нетерпеливо). — Zdaje się, że jakieś trzy tygodnie temu (мне кажется, что какие-то = с три недели назад).


Alicja mniej więcej od południa szukała listu. Siedziała przy biurku i wykładała na blat potworną kupę różnych papierów. Poprzednio przejrzała już wprawdzie całe biurko dwukrotnie, ale ciągle jej się wydawało, że mogła coś przeoczyć, co przy tej ilości szpargałów było ze wszech miar możliwe.

— Wątpię, czy tą metodą znajdziesz go przed końcem świata — powiedziałam pod wieczór. — Może lepiej szukaj drogą dedukcji. Co robiłaś w chwili, kiedy ten list przyszedł?

— Nie mam pojęcia, kiedy on przyszedł — odparła Alicja ze zniecierpliwieniem. — Zdaje się, że jakieś trzy tygodnie temu.


— Sprawdź w kalendarzu (проверь в календаре). Zapisujesz sobie przecież (ты ведь записываешь) otrzymywanie i wysyłanie korespondencji (полученную и отправленную корреспонденцию)?

— Zapisuję (записываю). Nie mogę sprawdzić w kalendarzu (не могу проверить в календаре), bo nie wiem (потому что не знаю), gdzie jest kalendarz (где календарь). Gdzieś mi zginął (где-то потерялся). Możliwe (возможно), że zostawiłam go w biurze (что я оставила = забыла его в офисе).

— Może list od Edka też zostawiłaś w biurze (может, письмо от Эдека ты тоже оставила в офисе)?

— Nie (нет), list od Edka przyszedł do domu (письмо от Эдека пришло домой). Razem z innymi (вместе с другими). Miałam go przeczytać (я должна была = хотела его прочитать), ale akurat ktoś mi przeszkodził (но кто-то мне помешал) i odłożyłam go (и я его отложила), żeby przeczytać później (чтобы прочитать позднее). Poza tym w biurze mam znacznie mniej rzeczy (кроме того, в офисе у меня гораздо меньше вещей) i rzuciłby mi się w oczy (и он бы сразу мне бросился = попал мне в глаза).


— Sprawdź w kalendarzu. Zapisujesz sobie przecież otrzymywanie i wysyłanie korespondencji?

— Zapisuję. Nie mogę sprawdzić w kalendarzu, bo nie wiem, gdzie jest kalendarz. Gdzieś mi zginął. Możliwe, że zostawiłam go w biurze.

— Może list od Edka też zostawiłaś w biurze?

— Nie, list od Edka przyszedł do domu. Razem z innymi. Miałam go przeczytać, ale akurat ktoś mi przeszkodził i odłożyłam go, żeby przeczytać później. Poza tym w biurze mam znacznie mniej rzeczy i rzuciłby mi się w oczy.


— Czy jesteś pewna (ты уверена), że nie uprałaś go w pralce (что не постирала его в стиральной машинке)?

— Zauważyłabym chyba (я бы, наверное, заметила), jak wyjmowałam bieliznę (как/когда вынимала/вытаскивала белье)?

— Mógł być w kieszeni od szlafroka (оно могло быть в кармане халата) ... Alicja spojrzała na mnie jakoś dziwnie ponuro (Алиция взглянула на меня как-то странно мрачно) i nieżyczliwie (и неприветливо), zostawiła biurko z całym śmietnikiem na wierzchu (оставила стол со всей свалкой наверху) i poszła do swojego pokoju (и пошла в свою комнату), starannie zamykając za sobą drzwi (старательно/тщательно закрывая за собой дверь). Taktownie nie pchałam się za nią (я тактично не толкалась за ней).


— Czy jesteś pewna, że nie uprałaś go w pralce?

— Zauważyłabym chyba, jak wyjmowałam bieliznę?

— Mógł być w kieszeni od szlafroka... Alicja spojrzała na mnie jakoś dziwnie ponuro i nieżyczliwie, zostawiła biurko z całym śmietnikiem na wierzchu i poszła do swojego pokoju, starannie zamykając za sobą drzwi. Taktownie nie pchałam się za nią.


Zosia, która twierdziła (Зося, которая утверждала), że gospodarskie zajęcia wpływają na nią uspokajająco (что работа по хозяйству влияет/действует на нее успокаивающе), kończyła przygotowywać spóźniony obiad (заканчивала готовить припозднившийся обед). Paweł nakrywał do stołu (Павел накрывал на стол).

— Ja nie wiem (я не знаю), czy z tym obiadem to dobrze (все ли в порядке с этим обедом) — powiedział do mnie półgłosem (сказал он мне вполголоса). — Śniadanie nam się jakoś upiekło (с завтраком нам как-то повезло; upiec się — испечься; повезти, посчастливиться), ale ja się trochę boję jeść to wszystko (но я немного боюсь/опасаюсь есть все это)

— Naprawdę myślisz (ты на самом деле думаешь), że to twoja matka morduje (что твоя мать убивает)? — zainteresowałam się gwałtownie też półgłosem (заинтересовалась я внезапно тоже вполголоса).

— Nie, nie to (нет, не в этом дело). Ale ktoś mógł czegoś dosypać (но = просто кто-то мог что-нибудь подсыпать). Nie wiem (я не знаю), z czego jest ten obiad (из чего этот обед) ... Zajrzałam do garnków za plecami Zosi (я заглянула в кастрюли за спиной Зоси).


Zosia, która twierdziła, że gospodarskie zajęcia wpływają na nią uspokajająco, kończyła przygotowywać spóźniony obiad. Paweł nakrywał do stołu.

— Ja nie wiem, czy z tym obiadem to dobrze — powiedział do mnie półgłosem. — Śniadanie nam się jakoś upiekło, aleja się trochę boję jeść to wszystko.

— Naprawdę myślisz, że to twoja matka morduje? — zainteresowałam się gwałtownie też półgłosem.

— Nie, nie to. Ale ktoś mógł czegoś dosypać. Nie wiem, z czego jest ten obiad... Zajrzałam do garnków za plecami Zosi.


— Kartofle chyba w porządku (картофель вроде в порядке) — szepnęłam (шепнула/прошептала я). — Kukurydza była z puszki (кукуруза была из банки), ryba mrożona (рыба мороженая), zresztą kupiłyśmy ją dzisiaj własnoręcznie (впрочем, мы ее купили сегодня собственноручно), razem z sałatą (вместе с салатом).

— Pomidory (помидоры)! Było w winogronach (было в винограде), może być w pomidorach (может быть /и/ в помидорах). Trzeba by najpierw dać komuś na próbę (надо бы сначала кому-то дать попробовать).

— Komu (кому)? Masz na oku jakąś ofiarę (у тебя есть на примете какая-нибудь жертва; oko — глаз)?

— Widziałem tu kota w ogródku (я тут видела кота в садике), to chyba jakiś bezpański (он, похоже, какой-то = похоже на беспризорного). Można dać kotu (можно дать коту).

— Szczególnie pomidory chętnie zje (особенно помидоры он охотно съест) ... Poza tym (кроме того) nie zgadzam się na maltretowanie zwierząt (я не согласна = я против издевательства над животными)! Człowiekowi, owszem, mogę dać (человеку, я конечно, могу дать).


— Kartofle chyba w porządku — szepnęłam. — Kukurydza była z puszki, ryba mrożona, zresztą kupiłyśmy ją dzisiaj własnoręcznie, razem z sałatą.

— Pomidory! Było w winogronach, może być w pomidorach. Trzeba by najpierw dać komuś na próbę.

— Komu? Masz na oku jakąś ofiarę?

— Widziałem tu kota w ogródku, to chyba jakiś bezpański. Można dać kotu.

— Szczególnie pomidory chętnie zje... Poza tym nie zgadzam się na maltretowanie zwierząt! Człowiekowi, owszem, mogę dać.


— Obiad na stole (обед на столе) — powiedziała Zosia (сказала Зося).

— Znalazłam rachunek (я нашла счет), który mi zginął dwa lata temu (который я потеряла два года назад; zginąć — пропасть, потеряться) — powiedziała melancholijnie Alicja (меланхолично сказала Алиция), wychodząc ze swego pokoju (выходя из своей комнаты). — Uprał się bardzo porządnie (он очень порядочно постирался), prawie nic nie można odczytać (почти ничего нельзя прочитать = разобрать).

— To co robimy (ну, что делаем)? — spytał Paweł niespokojnie (беспокойно спросил Павел). — Łapiemy tego kota (ловим этого кота)?

— I tak nie ruszy najbardziej podejrzanych potraw (он и так к наиболее подозрительным блюдам не прикоснется). Nie zeżre ani pomidorów (не сожрет ни помидоры), ani kukurydzy (ни кукурузу). Już lepsza byłaby kura (уж лучше была бы курица). Nie widziałeś gdzieś kury (ты нигде не видел курицы)?

— Tylko mrożoną w sklepie (только мороженую в магазине) ...

— Kura będzie jutro (курица будет завтра), dziś nie miałam głowy do kury (сегодня у меня не было головы = мне было не до курицы) — powiedziała Zosia stanowczo (решительно сказала Зося). — Siadajcie wreszcie do stołu (садитесь же, наконец, к столу)! Alicja, zostaw, na litość boską, to biurko (Алиция, ради Бога, оставь/брось этот письменный стол)!


— Obiad na stole — powiedziała Zosia.

— Znalazłam rachunek, który mi zginął dwa lata temu — powiedziała melancholijnie Alicja, wychodząc ze swego pokoju. — Uprał się bardzo porządnie, prawie nic nie można odczytać.

— To co robimy? — spytał Paweł niespokojnie. — Łapiemy tego kota?

— I tak nie ruszy najbardziej podejrzanych potraw. Nie zeżre ani pomidorów, ani kukurydzy. Już lepsza byłaby kura. Nie widziałeś gdzieś kury?

— Tylko mrożoną w sklepie...

— Kura będzie jutro, dziś nie miałam głowy do kury — powiedziała Zosia stanowczo. — Siadajcie wreszcie do stołu! Alicja, zostaw, na litość boską, to biurko!


Mniej więcej w połowie obiadu (более-менее = примерно в половине/середине обеда) Alicja zostawiła biurko (Алиция оставила письменный стол) i usiadła do stołu (и села за стол). Była głęboko zamyślona (она была глубоко = очень задумчива). Uznałam (я решила), że zapewne zastosowała się do mojej rady (что она, должно быть, прислушалась к моему совету) i idzie drogą dedukcji (и идет = действует методом дедукции), nie wiadomo tylko (только неизвестно), czy zbliżając się ku listowi Edka (приближаясь ли к письму Эдека), czy też oddalając się od niego (или же отдаляясь от него). Rozmawialiśmy cicho (мы разговаривали тихо), nie chcąc przeszkadzać jej w tej pracy myślowej (не хотя ей помешать в этой умственной работе/деятельности). Zosia gniewnym szeptem (Зося гневным/сердитым шепотом) czyniła Pawłowi wyrzuty (делал Павлу упреки/замечания = упрекала Павла) na opieszałość przy pracy w ogródku (за медлительность/нерадивость при работе в саду).


Mniej więcej w połowie obiadu Alicja zostawiła biurko i usiadła do stołu. Była głęboko zamyślona. Uznałam, że zapewne zastosowała się do mojej rady i idzie drogą dedukcji, nie wiadomo tylko, czy zbliżając się ku listowi Edka, czy też oddalając się od niego. Rozmawialiśmy cicho, nie chcąc przeszkadzać jej w tej pracy myślowej. Zosia gniewnym szeptem czyniła Pawłowi wyrzuty na opieszałość przy pracy w ogródku.


Ogródek istotnie wyglądał nieco dziwnie (сад, действительно, выглядел немного странно = странновато) i wymagał pewnych zabiegów (и требовал определенных усилий; zabiegi — усилия, старания). Od czasów kiedy Thorkild budował atelier (со времен, когда Торкилль строил ателье), pozostały na jego terenie jakby dwa grobowce (на его территории остались как бы два надгробия), jeden mniejszy (одно меньшее), na środku (в середине), a drugi większy (а другое — большее), tuż przy tarasie (рядом с террасой). Za większym, w dole (за большим, внизу), znajdowało się bezpośrednie przejście do atelier (находился прямой проход в ателье). Mniejszy był w trakcie likwidacji (меньшее было в ходе ликвидации), ziemia z niego uzupełniała wał (земля из него пополняла вал = шла на укрепление вала) biegnący wokół od strony ulicy (бегущего вокруг со стороны улицы), większy zaś był porośnięty niezwykle bujnym zielskiem (а большее поросло необычайно буйными сорняками), w którym na pierwszy plan wybijały się pokrzywy (из которых на первый план выбивалась крапива). Pomiędzy grobowcami (между надгробиями) leżała olbrzymia kupa schnących gałęzi (лежала гигантская куча сохнущих веток), wyciętych z drzew i krzewów (срезанных с деревьев и кустов), porastających wał (прорастающих в вале) i przeszkadzających w jego podwyższaniu (и мешающих его увеличить; podwyższać — повышать, увеличивать). Wszystko to razem (все это вместе / взятое/) było jedną z przyczyn (было одной из причин), dla których Alicja (по которым Алиция), wbrew wewnętrznym, dość zrozumiałym oporom (вопреки внутреннему, довольно понятному сопротивлению), zdecydowała się na zainstalowanie owej niskiej lampy (решилась установить ту низкую лампу), oświetlającej tylko kawałek tarasiku (осветляющую только часть террасы) i pozwalającej ukryć w mroku całą resztę (и позволяющей укрыть/скрыть в полумраке все остальное).


Ogródek istotnie wyglądał nieco dziwnie i wymagał pewnych zabiegów. Od czasów kiedy Thorkild budował atelier, pozostały na jego terenie jakby dwa grobowce, jeden mniejszy, na środku, a drugi większy, tuż przy tarasie. Za większym, w dole, znajdowało się bezpośrednie przejście do atelier. Mniejszy był w trakcie likwidacji, ziemia z niego uzupełniała wał biegnący wokół od strony ulicy, większy zaś był porośnięty niezwykle bujnym zielskiem, w którym na pierwszy plan wybijały się pokrzywy. Pomiędzy grobowcami leżała olbrzymia kupa schnących gałęzi, wyciętych z drzew i krzewów, porastających wał i przeszkadzających w jego podwyższaniu. Wszystko to razem było jedną z przyczyn, dla których Alicja, wbrew wewnętrznym, dość zrozumiałym oporom, zdecydowała się na zainstalowanie owej niskiej lampy, oświetlającej tylko kawałek tarasiku i pozwalającej ukryć w mroku całą resztę.


Rozgoryczony Paweł protestował (разозленный Павел протестовал) przeciwko obarczaniu go winą za całość pejzażu (против возложения на него вины за весь пейзаж).

— Drzewo rżnęła Joanna (дерево срезала Иоанна) — oświadczył wzburzonym szeptem (заявил он возмущенным шепотом). — Ja miałem wozić ziemię (я должен был только землю возить)! Ja tego tam nie kładłem (я этого там не клал)!

— To dlaczego nie wozisz (тогда почему не возишь)?

— Którędy (какой дорогой = каким образом)? Gałęzie leżą na środku (ветки лежат посередине)!

— To dlaczego ich nie porąbałeś i nie spaliłeś (тогда почему ты их не разрубил и не сжег)?

— Joanna mi nie pozwoliła (Иоанна мне не позволила)!

— Fakt (факт) — przyświadczyłam cicho (подтвердила я тихо), ale stanowczo (но решительно). — Ja mu nie pozwoliłam (/это/ я ему не позволила). Drewno należy do mnie (древесина принадлежит мне = моя), niech się nie czepia (пусть не пристает).


Rozgoryczony Paweł protestował przeciwko obarczaniu go winą za całość pejzażu.

— Drzewo rżnęła Joanna — oświadczył wzburzonym szeptem. — Ja miałem wozić ziemię! Ja tego tam nie kładłem!

— To dlaczego nie wozisz?

— Którędy? Gałęzie leżą na środku!

— To dlaczego ich nie porąbałeś i nie spaliłeś?

— Joanna mi nie pozwoliła!

— Fakt — przyświadczyłam cicho, ale stanowczo. — Ja mu nie pozwoliłam. Drewno należy do mnie, niech się nie czepia.


Zosia zaczęła wobec tego czepiać się nas obydwojga (из-за этого Зося начала приставать к нам обоим).

— Przecież to nie może tak zostać (ведь это не может так остаться), co wy sobie wyobrażacie (что вы себе воображаете)? Wyjedziemy (мы уедем), a Alicja ma to wszystko sama zrobić (а Алиции придется все это сделать самой)? Rozbebeszyć było komu (разворотить было кому), ale skończyć to już nie ma (а закончить так уже нет)! Kto niby ma być od tego (по-вашему, кто будет это делать)?

— My (мы). Uspokój się (успокойся). Są trudności na razie (пока что есть трудности), widzisz przecież (ты же видишь), że ustawicznie jakieś zwłoki (что постоянно какие-то трупы) nam wchodzą w paradę (входят/мешают нашему параду = ставят нам палки в колеса; parada — парад, празднество).

— W ogródku nie ma żadnych zwłok (в саду никаких трупов нет)!

— Nie wiadomo (неизвестно). Ciemno (/там/ темно), nic nie widać (ничего не видно), rano niby nic nie było (утром, вроде, ничего не было), ale teraz kto wie czy tam gdzieś coś nie leży (а теперь, кто знает, не лежит ли там что-нибудь) ...


Zosia zaczęła wobec tego czepiać się nas obydwojga.

— Przecież to nie może tak zostać, co wy sobie wyobrażacie? Wyjedziemy, a Alicja ma to wszystko sama zrobić? Rozbebeszyć było komu, ale skończyć to już nie ma! Kto niby ma być od tego?

— My. Uspokój się. Są trudności na razie, widzisz przecież, że ustawicznie jakieś zwłoki nam wchodzą w paradę.

— W ogródku nie ma żadnych zwłok!

— Nie wiadomo. Ciemno, nic nie widać, rano niby nic nie było, ale teraz kto wie czy tam gdzieś coś nie leży...


Zosia wzdrygnęła się nerwowo (Зося нервно содрогнулась).

— Przestań, na litość boską (ради Бога, перестань)! Jeszcze wymówisz w złą godzinę (еще скажешь в недобрый час = накаркаешь еще)! Paweł, nastaw wody na kawę (Павел, поставь воду для кофе) ...

Sprzątnęliśmy ze stołu (мы прибрали со стола). Alicja, nadal nie odzywając się (Алиция, по-прежнему молча; odzywać się do kogos — говорить с кем-л.), wróciła do biurka (вернулась к письменному столу). Wyjęłam filiżanki do kawy (я вытащила чашки для кофе), Zosia otworzyła puszkę (Зося открыла банку).

— Tu już nic nie ma (тут уже нет ничего) — powiedziała z niezadowoleniem (недовольно сказала она). — Dwie łyżeczki na krzyż (каких-то две ложки). Paweł (Павел) ...

— Ja i tak będę piła herbatę (я и так буду пить кофе) — powiedziałam stanowczo (решительно сказала я).

— Ja też (я тоже)! — zawołał Paweł (воскликнул Павел).


Zosia wzdrygnęła się nerwowo.

— Przestań, na litość boską! Jeszcze wymówisz w złą godzinę! Paweł, nastaw wody na kawę...

Sprzątnęliśmy ze stołu. Alicja, nadal nie odzywając się, wróciła do biurka. Wyjęłam filiżanki do kawy, Zosia otworzyła puszkę.

— Tu już nic nie ma — powiedziała z niezadowoleniem. — Dwie łyżeczki na krzyż. Paweł...

— Ja i tak będę piła herbatę — powiedziałam stanowczo.

— Ja też! — zawołał Paweł.


Zosia wysypała resztkę kawy z puszki (Зося высыпала остатки кофе из банки) do dwóch filiżanek (в две чашки).

— Ale i tak trzeba dosypać (и так надо досыпать/подсыпать). Paweł (Павел) ...

Paweł dolewał wrzątku do czajniczka z herbatą (Павел подливал кипяток в чайничек с чаем). Odstawił czajnik (он отодвинул чайник) i sięgnął po słoik z kawą do szafki (и полез в шкафчик за банкой с кофе). Odkręcił przykrywkę (открутил крышку) i zajrzał do środka (и заглянул внутрь).

— Tu już też niewiele zostało (тут тоже уже осталось немного) — powiedział (сказал он), podał słoik Zosi (подал банку Зосе) i odwrócił się po większe filiżanki do herbaty (и отвернулся, чтобы взять большие чашки для чая). Rozmawialiśmy cicho (мы разговаривали тихо) i działaliśmy niemal bezszmerowo (и действовали почти бесшумно), toteż to (поэтому то), co rozległo się nagle od strony Alicji (что внезапно раздалось со стороны Алиции; rozlec się — раздаться, прозвучать), zabrzmiało jak trąby jerychońskie (прозвучало, как иерихонские трубы).


Zosia wysypała resztkę kawy z puszki do dwóch filiżanek.

— Ale i tak trzeba dosypać. Paweł...

Paweł dolewał wrzątku do czajniczka z herbatą. Odstawił czajnik i sięgnął po słoik z kawą do szafki. Odkręcił przykrywkę i zajrzał do środka.

— Tu już też niewiele zostało — powiedział, podał słoik Zosi i odwrócił się po większe filiżanki do herbaty. Rozmawialiśmy cicho i działaliśmy niemal bezszmerowo, toteż to, co rozległo się nagle od strony Alicji, zabrzmiało jak trąby jerychońskie.


— O rany boskie (о, Господи)!!! — jęknęła strasznym głosem (простонала она страшным голосом), równocześnie z hurgotem odsuwając krzesło od biurka (одновременно = в то же время с грохотом отодвигая стул от письменного стола). Słoik z kawą wyleciał Zosi z rąk (банка с кофе вылетела из рук Зоси). Paweł upuścił jedną filiżankę do kawy razem ze spodeczkiem (Павел выронил одну чашку для кофе вместе с блюдцем). Nie uczyniłam żadnej szkody tylko dzięki temu (я не нанесла никакого ущерба только потому), że akurat nic nie trzymałam w ręku (что как раз в тот момент я ничего не держала в руках = в моих руках ничего не было).

— Cholera ciężka (холера чертова; ciężki — тяжелый), zupełnie o tym zapomniałam (я совсем забыла об этом)! — powiedziała Alicja z wściekłością (сказала Алиция с яростью = в ярости), zanim ktokolwiek z nas zdążył wydobyć z siebie głos (прежде чем кто-либо из нас успел издать из себя голос/звук; wydobyć — достать, вытащить). — Jeszcze tylko tego mi brakowało (еще только этого мне не хватало)!

Podniosła się od biurka z jakimś papierem w ręku (она поднялась/встала из-за стола с какой-то бумагой в руке) i usiadła przy stole (и села за стол).


— O rany boskie!!! — jęknęła strasznym głosem, równocześnie z hurgotem odsuwając krzesło od biurka. Słoik z kawą wyleciał Zosi z rąk. Paweł upuścił jedną filiżankę do kawy razem ze spodeczkiem. Nie uczyniłam żadnej szkody tylko dzięki temu, że akurat nic nie trzymałam w ręku.

— Cholera ciężka, zupełnie o tym zapomniałam! — powiedziała Alicja z wściekłością, zanim ktokolwiek z nas zdążył wydobyć z siebie głos. — Jeszcze tylko tego mi brakowało! Podniosła się od biurka z jakimś papierem w ręku i usiadła przy stole.


— Ciotka Thorkilda pisze (тетка Торкилля пишет) ... O (о) ... ? Co tu się stało (что тут случилось) ?

— Nic (ничего) — odparłam (ответила я). — Na drugi raz (во второй = в следующий раз) powstrzymaj się od takich efektownych okrzyków (воздержись от таких эффектных возгласов), bo nie odpowiadamy za straty (потому что мы не отвечаем за потери), jakie w tym domu poniesiesz (которые ты понесешь в этом доме). Jakaś taka nerwowa atmosfera się wytworzyła (какая-то такая нервная атмосфера создалась; wytworzyć się — создаться, возникнуть).

— I nerwowa atmosfera tu leży (и нервная атмосфера тут лежит)? — zainteresowała się Alicja (заинтересовалась Алиция), oglądając podłogę (разглядывая/рассматривая пол).

Skorupy z filiżanki (обломки чашки) zmieszały się wdzięcznie ze skorupami spodka w innym kolorze i kawą (мило перемешались с обломками блюдца другого цвета и кофе) na rannych pantoflach Zosi (на утренних тапочках Зоси). Nietłukący się słoik z plastyku poturlał się pod stół (небьющаяся банка из пластика покатилась под стол), siejąc za sobą ciemną smugę (сея/оставляя за собой темную полосу) w kształt regularnego półkola (в форме правильного/ровного полукруга).


— Ciotka Thorkilda pisze... O... ? Co tu się stało?

— Nic — odparłam. — Na drugi raz powstrzymaj się od takich efektownych okrzyków, bo nie odpowiadamy za straty, jakie w tym domu poniesiesz. Jakaś taka nerwowa atmosfera się wytworzyła.

— I nerwowa atmosfera tu leży? — zainteresowała się Alicja, oglądając podłogę.

Skorupy z filiżanki zmieszały się wdzięcznie ze skorupami spodka w innym kolorze i kawą na rannych pantoflach Zosi. Nietłukący się słoik z plastyku poturlał się pod stół, siejąc za sobą ciemną smugę w kształt regularnego półkola.


— Abstrakcja wyszła (абстракция вышла) — powiedział Paweł odkrywczo (находчиво сказал = сделал открытие Павел), patrząc pod nogi (глядя под ноги).

To otrzeźwiło Zosię (это отрезвило Зосю; otrzeźwić — отрезвить, привести в чувство).

— Jeżeli ja nie dostanę na tym urlopie rozstroju nerwowego (если я в этом отпуске не схвачу нервного расстройства), to będzie cud (это будет чудом) — oświadczyła z irytacją (раздраженно заявила она).

— Co, u diabła, takiego może pisać ciotka Thorkilda (что, к черту, такого может писать тетка Торкилля), żebyś musiała wszystkich straszyć (чтобы = что тебе пришлось всех перепугать)? Resztę kawy szlag trafił (остатки кофе накрылись)! Masz jeszcze jakiś zapas (у тебя есть еще какие-нибудь запасы)?

— Pojęcia nie mam (понятия не имею). Joanna, zajrzyj tam do szafki (Иоанна, загляни там в шкафчик; zajrzeć — заглянуть, посмотреть), po lewej stronie (с левой стороны). Chyba już nie ma, co (наверное, уже нет, а)?

— Paweł, rusz się (Павел, подвинься) ...!


— Abstrakcja wyszła — powiedział Paweł odkrywczo, patrząc pod nogi.

To otrzeźwiło Zosię.

— Jeżeli ja nie dostanę na tym urlopie rozstroju nerwowego, to będzie cud — oświadczyła z irytacją.

— Co, u diabła, takiego może pisać ciotka Thorkilda, żebyś musiała wszystkich straszyć? Resztę kawy szlag trafił! Masz jeszcze jakiś zapas?

— Pojęcia nie mam. Joanna, zajrzyj tam do szafki, po lewej stronie. Chyba już nie ma, co?

— Paweł, rusz się...!


— Masz czekoladę w proszku (тебя тут шоколад в порошке), kakao i jakąś skamieniałą resztkę neski (какао и какие-то окаменевшие остатки растворимого кофе) — powiedziałam (сказала я), grzebiąc w szafce (роясь в шкафчике).

Paweł uprzątnął pobojowisko (Павел прибрал поле битвы; pobojowisko — побоище, поле битвы). Wlazł pod stół i wyciągnął słoik (он влез под стол и вытащил стеклянную банку).

— Jeszcze trochę zostało (еще немножко осталось) — powiedział pocieszająco (сказал он утешительно). — Ewentualnie może pozbierać łyżeczką z tych skorup (или, может, пособирать ложкой с этих осколков)?

— Oszalałeś (ты обалдел)! — krzyknęła Zosia (крикнула Зося). Wydarła mu z ręki szczotkę i śmietniczkę (она выхвалила у него из руки щетку и совок; wydrzeć — вырвать, выдрать) i sama zamiotła podłogę (и сама подмела пол). Alicja wysypała resztkę ze słoika do puszki (Алиция высыпала остатки из стеклянной банки в железную).


— Masz czekoladę w proszku, kakao i jakąś skamieniałą resztkę neski — powiedziałam, grzebiąc w szafce.

Paweł uprzątnął pobojowisko. Wlazł pod stół i wyciągnął słoik.

— Jeszcze trochę zostało — powiedział pocieszająco. — Ewentualnie może pozbierać łyżeczką z tych skorup?

— Oszalałeś! — krzyknęła Zosia. Wydarła mu z ręki szczotkę i śmietniczkę i sama zamiotła podłogę. Alicja wysypała resztkę ze słoika do puszki.


— Rzeczywiście (действительно), jakoś szybko ten słoik wyszedł (как-то быстро эта банка вышла = закончилась) — powiedziała smętnie (грустно сказала она). — Ja mu pomogłam wczoraj (я ему вчера помогла), wy dzisiaj (вы сегодня) ... Trzeba jutro pamiętać (нужно завтра помнить = не забыть), żeby kupić (чтобы купить).

— Masz tu neskę w kamieniu (вот тебе растворимый камнем = окаменевший). Może się jeszcze rozpuści (может, еще растворится).

— Pewnie, że się rozpuści (конечно, растворится). Zresztą dzisiaj idziemy wcześnie spać i nikt nie będzie pił kawy (впрочем, сегодня мы идем/ложимся спать пораньше и никто не будет пить кофе).

— Chyba że przyjdą goście (разве что гости придут) — powiedział Paweł głupio i lekkomyślnie (сказал Павел глупо и легкомысленно).

I oczywiście powiedział w złą godzinę (и, конечно же, сказал это в плохой = в недобрый час = накаркал).


— Rzeczywiście, jakoś szybko ten słoik wyszedł — powiedziała smętnie. — Ja mu pomogłam wczoraj, wy dzisiaj... Trzeba jutro pamiętać, żeby kupić.

— Masz tu neskę w kamieniu. Może się jeszcze rozpuści.

— Pewnie, że się rozpuści. Zresztą dzisiaj idziemy wcześnie spać i nikt nie będzie pił kawy.

— Chyba że przyjdą goście — powiedział Paweł głupio i lekkomyślnie.

I oczywiście powiedział w złą godzinę.


W panującym od kilku dni zamieszaniu (в царившей несколько дней суматохе; zamieszаnie — замешательство, суматоха) wszyscy z Alicją włącznie (мы все, включая Алицию) zapomnieliśmy (забыли), że mają przyjechać Włodzio i Marianne (что должны приехать Влодек и Марианн). Włodzio, nasz rodak (Влодек, наш земляк), i Marianne, jego szwajcarska żona (и Марианн, его швейцарская жена), uważali (считали), iż ogólne zawiadomienie (что общее = неопределенное извещение), że w najbliższym czasie przybędą (что они прибудут в ближайшее время), najzupełniej wystarczy (является достаточным; zupełny — совершенный, полный). Dla przygnębionej nieco (для слегка подавленной) nie zaplanowanym najazdem na Allerød Alicji (незапланированным наездом на Аллеред Алиции) pewną pociechę stanowiła myśl (некоторую радость представляла мысль), że będzie miała okazję (что у нее будет возможность) pokłócić się z Włodziem o guziki (поспорить с Влодеком о пуговицах). Był to temat (это была тема) od lat pasjonujący ich obydwoje (захватывающая = которая на протяжении многих лет захватывала их обоих) i wywołujący dzikie awantury (и вызывающая дикие ссоры; awantura — ссора, скандал).


W panującym od kilku dni zamieszaniu wszyscy z Alicją włącznie zapomnieliśmy, że mają przyjechać Włodzio i Marianne. Włodzio, nasz rodak, i Marianne, jego szwajcarska żona, uważali, iż ogólne zawiadomienie, że w najbliższym czasie przybędą, najzupełniej wystarczy. Dla przygnębionej nieco nie zaplanowanym najazdem na Allerød Alicji pewną pociechę stanowiła myśl, że będzie miała okazję pokłócić się z Włodziem o guziki. Był to temat od lat pasjonujący ich obydwoje i wywołujący dzikie awantury.


Włodzio mianowicie był zdania (в частности, Влодек считал; mieć zdanie — иметь мнение, считать), że przyszywanie guzików jest podstawowym obowiązkiem żony (что пришивание пуговиц является основной обязанностью жены). Przyszywanie guzików było określeniem niejako umownym (пришивание пуговиц было определением довольно условным) i obejmowało wszystkie obrzydliwe czynności (и охватывало все отвратительные занятия; obrzydliwy — мерзкий, отвратительный), związane z garderobą i gospodarstwem domowym (связанные с гардеробом и домашним хозяйством). Pracująca zawodowo Marianne (работающая Марианн) łagodnie godziła się z tą tyranią (мягко/кротко соглашалась с этой тиранией), Włodzio wykorzystywał jej łagodność (Влодек пользовался ее мягкостью), a Alicja dostawała piany na ustach (а Алиция доходила до пены изо рта) i szaleństwa w spojrzeniu (и сумасшествия во взгляде), wykrzykując rozmaite rzeczy (выкрикивая разнообразные вещи/слова) o równouprawnieniu i dyskryminacji kobiet (о равноправии и дискриминации женщин).


Włodzio mianowicie był zdania, że przyszywanie guzików jest podstawowym obowiązkiem żony. Przyszywanie guzików było określeniem niejako umownym i obejmowało wszystkie obrzydliwe czynności, związane z garderobą i gospodarstwem domowym. Pracu­jąca zawodowo Marianne łagodnie godziła się z tą tyranią, Włodzio wykorzystywał jej łagodność, a Alicja dostawała piany na ustach i szaleństwa w spojrzeniu, wykrzykując rozmaite rzeczy o równouprawnieniu i dyskryminacji kobiet.


Nie zdążyło jeszcze przebrzmieć (еще не успело прогреметь/отзвучать) echo lekkomyślnej przepowiedni Pawła (эхо легкомысленного пророчества Павла), kiedy ich samochód zatrzymał się przed domem (когда/как их машина остановилась перед домом), a oni sami zapukali do drzwi (а они сами постучали в дверь). Na ich widok Zosia zdenerwowała się niebotycznie (при виде их Зося расстроилась до невозможности; niebotyczny — недосягаемый), wiadomo było bowiem (поскольку было известно), że tak Włodzio, jak i Marianne (что как Влодек, так и Марианн) nie mogą żyć bez kawy (не могут жить без кофе), są po całym dniu jazdy (провели целый день в дороге) i padną, jeśli jej nie dostaną (и помрут, ели его не получат = если им его не дать; paść — упасть, умереть).


Nie zdążyło jeszcze przebrzmieć echo lekkomyślnej przepowiedni Pawła, kiedy ich samochód zatrzymał się przed domem, a oni sami zapukali do drzwi. Na ich widok Zosia zdenerwowała się niebotycznie, wiadomo było bowiem, że tak Włodzio, jak i Marianne nie mogą żyć bez kawy, są po całym dniu jazdy i padną, jeśli jej nie dostaną.


— No nie (ну, уж нет), to przecież coś okropnego (это ведь нечто ужасное), istny pech (сущая/настоящая невезуха)! Trzeba kupić jeszcze dzisiaj (нужно купить еще сегодня)! Słuchaj (слушай), gdzie on może kupić kawę (где он может купить кофе)? Paweł (Павел) ...!

— Przecież nie urodzę (я ж его не рожу) — mruknął Paweł (проворчал Павел), nie wykazujący cienia inicjatywy (не проявляющий /и/ тени инициативы), ani tym bardziej entuzjazmu (и тем более энтузиазма), z nie znanych nam bowiem przyczyn nie znosił Włodzia (так как он по непонятным нам причинам терпеть не мог Влодека).

— Kolację zjedliśmy w Roskilde (ужин мы съели в Роскилле), ale na kawę przyjechaliśmy do ciebie (а на кофе приехали к тебе) — wykrzykiwał radośnie Włodzio wśród powitań (радостно выкрикивал Влодек среди приветствий), nie zdając sobie sprawy (не представляя себе), że dobija Zosię ostatecznie (что окончательно добивает Зосю). — Co jak co (уж что-что), ale kawę się u ciebie zawsze dostanie (а кофе у тебя всегда получишь = ты всегда нальешь; dostać — получить)!


— No nie, to przecież coś okropnego, istny pech! Trzeba kupić jeszcze dzisiaj! Słuchaj, gdzie on może kupić kawę? Paweł...!

— Przecież nie urodzę — mruknął Paweł, nie wykazujący cienia inicjatywy, ani tym bardziej entuzjazmu, z nie znanych nam bowiem przyczyn nie znosił Włodzia.

— Kolację zjedliśmy w Roskilde, ale na kawę przyjechaliśmy do ciebie — wykrzykiwał radośnie Włodzio wśród powitań, nie zdając sobie sprawy, że dobija Zosię ostatecznie. — Co jak co, ale kawę się u ciebie zawsze dostanie!


Zosia wpadła na stronie w kompletny rozstrój nerwowy (Зося в стороне впала в полное нервное расстройство).

— Na litość boską, Joanna (ради Бога, Иоанна)! Gdzie można kupić tej cholernej kawy o tej porze (где можно купить этот чертов кофе в эту пору = сейчас)?!

— Nigdzie (нигде) — odparłam niemiłosiernie (ответила я безжалостно). — To znaczy owszem (то есть, конечно, можно), na dworcu głównym w Kopenhadze (на центральном вокзале в Копенгагене) i w automatach (и в автоматах). Automaty są w środku miasta (автоматы в центре города), koło Irmy albo koło HB (возле «Ирмы» или возле «HB»), albo byle gdzie (или где угодно = еще где) ...

— Paweł, idź natychmiast (Павел, иди немедленно)!

— Ale w automatach jest przeważnie ta gorsza kawa (но/только в автоматах по большей части кофе худший = похуже).

— Wszystko jedno (все равно)! Kup najdroższą (купи самый дорогой), jaka będzie (какой будет)! Idźże wreszcie (иди же, наконец), na co czekasz (чего ты ждешь)?!


Zosia wpadła na stronie w kompletny rozstrój nerwowy.

— Na litość boską, Joanna! Gdzie można kupić tej cholernej kawy o tej porze?!

— Nigdzie — odparłam niemiłosiernie. — To znaczy owszem, na dworcu głównym w Kopenhadze i w automatach. Automaty są w środku miasta, koło Irmy albo koło HB, albo byle gdzie...

— Paweł, idź natychmiast!

— Ale w automatach jest przeważnie ta gorsza kawa.

— Wszystko jedno! Kup najdroższą, jaka będzie! Idźże wreszcie, na co czekasz?!


Z pewnym wysiłkiem (с определенным трудом) udało mi się wypchnąć Pawła do automatu (мне удалось выпихать Павла к автомату). Włodzio i Marianne bez skrupułów i bez pojęcia o sytuacji (Влодек и Марианн без угрызений совести и без понятия = не имея понятия о ситуации) żebrali o kawę (клянчили кофе). Alicja wsypała do ekspresu (Алиция высыпала в кофеварку) nieszczęsną, sponiewieraną resztkę z puszki (несчастный, оскверненный кофе; sponiewierać coś, kogoś — унизить что-л., кого-л., надругаться над чем-л., кем-л.), której starczyło akurat na dwie filiżanki (которого хватило ровно на две чашки). Sama miała jeszcze swoją z obiadu (у нее самой был свой еще с обеда), z reguły bowiem piła zimną (поскольку она, как правило, пила холодный). Zosia zużyła skamieniałą neskę (Зося употребила закаменевший растворимый), nerwowo nasłuchując (нервно прислушиваясь), czy Paweł nie wraca (не возвращается ли Павел).


Z pewnym wysiłkiem udało mi się wypchnąć Pawła do automatu. Włodzio i Marianne bez skrupułów i bez pojęcia o sytuacji żebrali o kawę. Alicja wsypała do ekspresu nieszczęsną, sponiewieraną resztkę z puszki, której starczyło akurat na dwie filiżanki. Sama miała jeszcze swoją z obiadu, z reguły bowiem piła zimną. Zosia zużyła skamieniałą neskę, nerwowo nasłuchując, czy Paweł nie wraca.


Wieczór upływał w miłej atmosferze (вечер проходил в милой атмосфере; upływać — проходить, протекать).

— Coś podobnego (неужели; podobny — подобный, похожий)! — mówił Włodzio (говорил Влодек), wstrząśnięty i zaskoczony (потрясенный и удивленный). — Edek zamordowany (Эдек убит)?! Tu, u ciebie (тут, у тебя)?!...

Wydawałoby się (казалось), że tak niecodzienne tematy (что так/такие необычные темы; codzienny — ежедневный, повседневный), jak zbrodnia w Allerød (как преступление в Аллеред) i podróż samochodem przez pół Europy (и путешествие на машине через пол-Европы) powinny zająć czas co najmniej do późnej nocy (должны занять времени по крайней мере по поздней ночи). Rychło jednak okazało się (однако, скоро оказалось/обнаружилось), że nie wówczas (что не тогда), kiedy zejdą się razem Włodzio i Alicja (когда вместе сойдутся/соберутся Влодек и Алиция). Trzebaż nieszczęścia (надо же было такому случиться; trzeba — надо; nieszczęście — несчастье), że Włodzio zaczepił gdzieś o jakąś klamkę (что Влодек зацепился где-то за какую-то дверную ручку) i miał lekko naderwaną kieszeń marynarki (и имел = у него был слегка порван карман пиджака), przy czym, o zgrozo (причем, о ужас), przypadek ten przytrafił mu się poprzedniego dnia (этот случай произошел с ним в предыдущий день = день назад) i Marianne do tej pory tego nie zeszyła (и Марианн до сей поры этого/его не зашила)!...

— Mam solone fistaszki (у меня есть соленые фисташки) — powiedziała Alicja jadowicie (ядовито/ехидно сказала Алиция). — Ale chyba wam nie dam (но я, пожалуй, вам /их/ не дам), bo Marianne jest zmęczona (потому что Марианн устала) i jeszcze ci źle pogryzie (и еще тебе плохо искусает = неудачно /их/ расщелкнет) ...


Wieczór upływał w miłej atmosferze.

— Coś podobnego! — mówił Włodzio, wstrząśnięty i zaskoczony. — Edek zamordo­wany?! Tu, u ciebie?!...

Wydawałoby się, że tak niecodzienne tematy, jak zbrodnia w Allerød i podróż samo­chodem przez pół Europy powinny zająć czas co najmniej do późnej nocy. Rychło jednak okazało się, że nie wówczas, kiedy zejdą się razem Włodzio i Alicja. Trzebaż nieszczęścia, że Włodzio zaczepił gdzieś o jakąś klamkę i miał lekko naderwaną kieszeń marynarki, przy czym, o zgrozo, przypadek ten przytrafił mu się poprzedniego dnia i Marianne do tej pory tego nie zeszyła!...

— Mam solone fistaszki — powiedziała Alicja jadowicie. — Ale chyba wam nie dam, bo Marianne jest zmęczona i jeszcze ci źle pogryzie...


Więcej nie trzeba było (больше и не нужно было). Włodzio miał refleks (Влодек имел = у Влодека был рефлекс), zareagował ostro (он отреагировал остро) i w chwilę potem (и уже через момент) wspaniała awantura grzmiała jak kanonada armatnia (великолепная ссора гремела, как пушечная канонада). Zbrodnie poszły w zapomnienie (преступления были забыты; zapomnienie — забвение; pojść z zapomnienie — быть преданным забвению, быть забытым), podróż przestała się liczyć (путешествие перестало иметь значение); liczyć się — считаться, приниматься в расчет) i nawet przedłużająca się nieobecność Pawła (и даже продолжающееся отсутствие Павла; obecność — присутствие) całkowicie uszła naszej uwadze (полностью ушла из нашего внимания). Włodzio i Alicja obrzucali się wzajemnie oryginalnymi inwektywami (Влодек и Алиция забрасывали друг друга = обменивались оригинальными оскорблениями; wzajemnie — взаимно), podając wręcz w wątpliwość swoją przynależność do rodzaju ludzkiego (попросту подвергая сомнению свою принадлежность к человеческому роду). Obie z Zosią (мы обе с Зосей) słuchałyśmy z nadzwyczajną uciechą i zainteresowaniem (слушали с необыкновенным удовольствием и интересом), wtrącając się raczej rzadko (вмешиваясь довольно редко) i tylko w celu dolania oliwy do ognia (и только с целью подлить масла в огонь), który, jak się okazało (который, как оказалось), z upływem lat rozpalał się w nich coraz wspanialej (с ходом лет = течением времени разгорался в них все великолепнее). W Polsce kłócili się z mniejszym zapałem (в Польше они спорили с меньшим запалом/воодушевлением).


Więcej nie trzeba było. Włodzio miał refleks, zareagował ostro i w chwilę potem wspaniała awantura grzmiała jak kanonada armatnia. Zbrodnie poszły w zapomnienie, podróż przestała się liczyć i nawet przedłużająca się nieobecność Pawła całkowicie uszła naszej uwadze. Włodzio i Alicja obrzucali się wzajemnie oryginalnymi inwektywami, podając wręcz w wątpliwość swoją przynależność do rodzaju ludzkiego. Obie z Zosią słuchałyśmy z nad­zwyczajną uciechą i zainteresowaniem, wtrącając się raczej rzadko i tylko w celu dolania oliwy do ognia, który, jak się okazało, z upływem lat rozpalał się w nich coraz wspanialej. W Polsce kłócili się z mniejszym zapałem.


I dopiero rozpaczliwe, nieopanowane ziewnięcie Marianne (и только отчаянное непроизвольное зевание Марианн) położyło kres znakomitej rozrywce (положило конец великолепному развлечению). Alicja zerwała się z miejsca natychmiast (Алиция немедленно сорвалась с места), demonstracyjnie okazując troskę wyłącznie o nią (демонстративно проявляя заботу исключительно о ней) z całkowitym pominięciem Włodzia (с полным обходом = совершенно обходя Влодека; pominąć — обойти). Włodzio mógł teraz nosić węgiel albo rąbać drzewo (Влодек мог сейчас носить уголь или рубить дерево), albo najlepiej zrobić pranie (или, лучше всего, постирать белье; pranie — стирка), ale Marianne była zmęczona (но Марианн устала), Marianne musiała się położyć i odpocząć (Марианн нужно было пойти лечь и отдохнуть). Marianne musiała iść spać (Марианн нужно было идти спать)!...


I dopiero rozpaczliwe, nieopanowane ziewnięcie Marianne położyło kres znakomitej rozrywce. Alicja zerwała się z miejsca natychmiast, demonstracyjnie okazując troskę wyłącznie o nią z całkowitym pominięciem Włodzia. Włodzio mógł teraz nosić węgiel albo rąbać drzewo, albo najlepiej zrobić pranie, ale Marianne była zmęczona, Marianne musiała się położyć i odpocząć. Marianne musiała iść spać!...


W tym samym momencie (в этот самый момент) Zosia zorientowała się (Зося сориентировалась = вспомнила), że Pawła ciągle nie ma (что Павла все еще нет). Z kolei Włodzio poszedł w zapomnienie (Влодек, в свою очередь, оказался забытым). Pawłem zdenerwowałyśmy się wszystkie trzy (по поводу Павла мы стали нервничать все втроем).

— Gdzie on się plącze do tej pory (где он шатается до сих пор)? Czy mu się coś nie stało (не случилось ли с ним чего-нибудь)?

Uczyniłam przypuszczenie (я сделала предположение = предположила), że pojechał na dworzec główny do Kopenhagi (что он поехал на центральный вокзал в Копенгаген).


W tym samym momencie Zosia zorientowała się, że Pawła ciągle nie ma. Z kolei Włodzio poszedł w zapomnienie. Pawłem zdenerwowałyśmy się wszystkie trzy.

— Gdzie on się plącze do tej pory? Czy mu się coś nie stało?

Uczyniłam przypuszczenie, że pojechał na dworzec główny do Kopenhagi.


— To już nie wróci (тогда он уже не вернется) — powiedziała Alicja dość grobowo (сказал Алиция довольно загробно = загробным голосом; dość — довольно; grobowy — гробовой), nie wiadomo dlaczego rzucając Włodziowi wrogie spojrzenie (непонятно почему бросив враждебный/неприязненный взгляд на Влодека). — Dochodzi dwunasta (скоро двенадцать), nie złapie ostatniego pociągu o dwunastej dwadzieścia (он не успеет на последний поезд в двенадцать двадцать; złapać — поймать, успеть).

— Złapie, pojechał już dawno (успеет, он уже давно уехал) ...

— Ale on nie miał pieniędzy na bilet (но у него не было денег на билет)! — jęknęła Zosia (простонала Зося). — Ja mu dałam tylko na kawę (я ему дала только на кофе)!

— To przyjedzie na gapę (тогда приедет зайцем) ...


— To już nie wróci — powiedziała Alicja dość grobowo, nie wiadomo dlaczego rzucając Włodziowi wrogie spojrzenie. — Dochodzi dwunasta, nie złapie ostatniego pociągu o dwunastej dwadzieścia.

— Złapie, pojechał już dawno...

— Ale on nie miał pieniędzy na bilet! — jęknęła Zosia. — Ja mu dałam tylko na kawę!

— To przyjedzie na gapę...


Włodzio i Marianne wykazywali tak nikłe zainteresowanie tematem (Влодек и Марианн проявляли такой = настолько ничтожный интерес к теме), że aż było to prawie nieuprzejme (что это было почти невежливым). Marianne już od dłuższej chwili nie kryła zmęczenia (Марианн уже долгое время не скрывала /своей/ усталости), a Włodzio, po wybuchu wigoru (а Влодек, после вспышки бодрости), zaczął ziewać wręcz przerażająco (начал зевать просто ужасающе). Istniało prawdopodobieństwo (существовала вероятность), że wywichnie sobie szczękę (что он себе вывихнет челюсть). Trzeba było koniecznie coś z nimi zrobić (нужно было срочно что-нибудь с ними сделать/делать). Rozwścieczona i zdenerwowana Alicja (Алиция, разъяренная и на нервах) zostawiła ich z półprzytomną niemal Zosią (оставила их с почти полубессознательной = с едва стоящей на ногах Зосей) i wyciągnęła mnie do atelier (и вытащила меня в ателье).


Włodzio i Marianne wykazywali tak nikłe zainteresowanie tematem, że aż było to prawie nieuprzejme. Marianne już od dłuższej chwili nie kryła zmęczenia, a Włodzio, po wybuchu wigoru, zaczął ziewać wręcz przerażająco. Istniało prawdopodobieństwo, że wywichnie sobie szczękę. Trzeba było koniecznie coś z nimi zrobić. Rozwścieczona i zdenerwowana Alicja zostawiła ich z półprzytomną niemal Zosią i wyciągnęła mnie do atelier.


— Słuchaj, jak ich ulokować (слушай, как их разместить)? Rany boskie, gdzie ten Paweł (Господи, где этот Павел)?... Gdzie on się podział (куда он подевался/пропал)? Zaczynam się denerwować (я начинаю нервничать) ... Co zrobić (что сделать/делать)?

— Nie wiem (не знаю). Najpierw pozbyć się Włodzia i Marianne (сначала избавиться от Влодека и Марианн), długo już nie wytrzymają (они уже долго не выдержат). Gdzie ich zamierzałaś położyć (ты где их собиралась положить)?

— Albo w tamtych małych pokojach (или в той маленькой комнате), ale tam śpią Zosia i Paweł (но там спят Зося и Павел) ... Gdzie ten Paweł (где этот Павел)? Albo tam, gdzie ty (или там, где ты) ...

— Aha, rozumiem (ага, понимаю). To znaczy, że mam się przenieść na katafalk (то есть я должна переехать на катафалк). O, pardon, chciałam powiedzieć na pomnik (о, пардон, я хотела сказать, на памятник) ...

— Zgodziłabyś się (ты бы согласилась)?

— Po pierwsze nie widzę innego wyjścia (во-первых, не вижу другого выхода), a po drugie nie mam właściwie nic przeciwko temu (а во-вторых, я, собственно, не имею ничего против). Dobrze, że Elżbieta się wyprowadziła (хорошо, что Эльжбета съехала). Mogę tu nawet zostać na stałe (я могу тут даже/хоть насовсем остаться). Lubię dużą przestrzeń (люблю большое пространство = много свободного места).


— Słuchaj, jak ich ulokować? Rany boskie, gdzie ten Paweł?... Gdzie on się podział? Zaczynam się denerwować... Co zrobić?

— Nie wiem. Najpierw pozbyć się Włodzia i Marianne, długo już nie wytrzymają. Gdzie ich zamierzałaś położyć?

— Albo w tamtych małych pokojach, ale tam śpią Zosia i Paweł... Gdzie ten Paweł? Albo tam, gdzie ty...

— Aha, rozumiem. To znaczy, że mam się przenieść na katafalk. O, pardon, chciałam powiedzieć na pomnik...

— Zgodziłabyś się?

— Po pierwsze nie widzę innego wyjścia, a po drugie nie mam właściwie nic przeciwko temu. Dobrze, że Elżbieta się wyprowadziła. Mogę tu nawet zostać na stałe. Lubię dużą przestrzeń.


— I nie będzie ci przeszkadzało (и тебе не будет мешать), że tu jest bezpośrednie wyjście do ogrodu (что тут есть прямой выход в сад)?

— Przeciwnie (наоборот). Lubię bezpośrednie wyjścia (я люблю прямые выходы). A poza tym moja maszyna też tu nie będzie nikomu przeszkadzała (а кроме этого, моя машинка здесь тоже не будет никому мешать).

— Chcesz pisać (хочешь писать)?

— Aha (ага).

Alicja się nagle zainteresowała (Алиция внезапно заинтересовалась).

— Nową książkę (новую книгу)?

— Nie, listy (нет, письма). Korespondencję do ukochanego mężczyzny (корреспонденцию любимому мужчине).

— Co ty powiesz (да что ты говоришь), nie minęło ci (у тебя /это/ не прошло)?

— Raczej mam wrażenie, że się pogłębia (у меня складывается впечатление, что, скорее, углубилось).

— A, właśnie (а, кстати)! Miałaś mi powiedzieć, kto to jest (ты должна была = хотела мне сказать, кто это = он)!


— I nie będzie ci przeszkadzało, że tu jest bezpośrednie wyjście do ogrodu?

— Przeciwnie. Lubię bezpośrednie wyjścia. A poza tym moja maszyna też tu nie będzie nikomu przeszkadzała.

— Chcesz pisać?

— Aha.

Alicja się nagle zainteresowała.

— Nową książkę?

— Nie, listy. Korespondencję do ukochanego mężczyzny.

— Co ty powiesz, nie minęło ci?

— Raczej mam wrażenie, że się pogłębia.

— A, właśnie! Miałaś mi powiedzieć, kto to jest!


— I naprawdę uważasz (и ты правда считаешь), że to jest najodpowiedniejsza chwila (что сейчас самый подходящий момент)?! Miałaś powiedzieć (ты должна была = собиралась сказать), o co chodzi z tą ciotką Thorkilda (в чем там дело с теткой Торкилля). Marianne i Włodzio przeszkodzili (Марианн и Влодек помешали). Miałaś położyć spać Marianne i Włodzia (ты должна была уложить спать Марианн и Влодека). Zginął Paweł (Павел потерялся) ...

— O rany boskie (о, Господи)! — powiedziała z irytacją Alicja (раздраженно сказала Алиция).

— Jeszcze ta ciotka (еще эта тетка)! Nie masz pojęcia (ты понятия не имеешь), jaki ja mam z tym problem (какая у меня с этим = это проблема)! Zaraz, Włodzio i Marianne (минуточку, Влодек и Марианн) ...

— Pościel (постель) — powiedziałam z rezygnacją (сказала я отрешенно). — Zabieraj to co dla nich z tego barłogu (забирай все, что /нужно/ для них с этой берлоги), a ja przyniosę swoją (а я принесу свою). Pośpieszmy się (давай поторапливаться), bo inaczej ci padną przy stole (а то они упадут прямо за столом).

— Nonsens (ерунда), Włodzio ziewa na złość (Влодек зевает назло), żeby pokazać (чтобы показать), że go moje zdanie nic nie obchodzi (что его мое мнение ничуть = совершенно не интересует) ...


— I naprawdę uważasz, że to jest najodpowiedniejsza chwila?! Miałaś powiedzieć, o co chodzi z tą ciotką Thorkilda. Marianne i Włodzio przeszkodzili. Miałaś położyć spać Marianne i Włodzia. Zginął Paweł...

— O rany boskie! — powiedziała z irytacją Alicja.

— Jeszcze ta ciotka! Nie masz pojęcia, jaki ja mam z tym problem! Zaraz, Włodzio i Marianne...

— Pościel — powiedziałam z rezygnacją. — Zabieraj to co dla nich z tego barłogu, a ja przyniosę swoją. Pośpieszmy się, bo inaczej ci padną przy stole.

— Nonsens, Włodzio ziewa na złość, żeby pokazać, że go moje zdanie nic nie obchodzi...


Włodzio i Marianne na ostatnich nogach udali się na spoczynek (Влодек и Марианн на последних ногах = в изнеможении отправились отдыхать; spoczynek — отдых, покой). Zosia doszła do stanu całkowitej niepoczytalności (Зося пришла в состояние полной невменяемости), obie z Alicją z największym trudem powstrzymywałyśmy ją (мы вдвоем с Алицией с огромным трудом уговорили ее) od pójścia na poszukiwania w niewiadomym kierunku (от идеи пойти на поиски в неизвестном направлении), kiedy zaginiony Paweł pojawił się nagle w drzwiach od ogrodu (когда/как пропавший Павел внезапно появился в двери сада).

Wyglądał tak (он выглядел так), że różne okrzyki zamarły nam na ustach (что разные = разнообразные возгласы замерли у нас на устах; różny — разный, различный). Odzież miał w pożałowania godnym stanie (его одежда была в заслуживающем сожаления = прискорбном состоянии; pożałowanie — сожаление), we włosach jakieś zielsko i gałęzie (в волосах какие-то сорняки и ветки), na policzku szramę (на щеке шрам), w oczach dziwne błyski (в глазах странный блеск), a w rękach rozprutą torbę z kawą (а в руках распоротую/разорванную сумку с кофе), zawiniętą w chustkę do nosa (завернутую в носовой платок).


Włodzio i Marianne na ostatnich nogach udali się na spoczynek. Zosia doszła do stanu całkowitej niepoczytalności, obie z Alicją z największym trudem powstrzymywałyśmy ją od pójścia na poszukiwania w niewiadomym kierunku, kiedy zaginiony Paweł pojawił się nagle w drzwiach od ogrodu.

Wyglądał tak, że różne okrzyki zamarły nam na ustach. Odzież miał w pożałowania godnym stanie, we włosach jakieś zielsko i gałęzie, na policzku szramę, w oczach dziwne błyski, a w rękach rozprutą torbę z kawą, zawiniętą w chustkę do nosa.


— Śledziłem kogoś (я тут кое-кого выслеживал)! — zawołał dramatycznie (драматично сказал он), uprzedzając przewidywane wyrzuty (предупреждая возможные упреки).

— Kogo (кого)? — spytałyśmy wszystkie trzy równocześnie (спросили мы все трое враз), chociaż niewątpliwie każda z nas (хотя, несомненно, каждая из нас) pierwotnie zamierzała powiedzieć zupełnie co innego (первоначально хотела сказать совершенно другое).

— Nie wiem (не знаю). Zdaje się, że ktoś się tu czaił (мне кажется, тут кто-то прятался), ale nie wiem kto (но не знаю, кто), bo uciekł samochodem (потому что он удрал на машине)!

— Czy ty sobie nie zdajesz sprawy z tego (ты себе представляешь), co ja tu przeżywam (что я тут переживаю)?! — krzyknęła Zosia rozdzierająco (душераздирающе крикнула Зося). — Jak ty wyglądasz (как ты выглядишь)?! Czy ty nie masz sumienia (у тебя что, совести нет) ...?!

— Gdzie się czaił (где прятался)? — spytała równocześnie Alicja nieufnie (одновременно спросила Алиция недоверчиво = с недоверием).

— Jakim samochodem (на какой машине)? — zainteresowałam się mimo woli (невольно заинтересовалась /и/ я).


— Śledziłem kogoś! — zawołał dramatycznie, uprzedzając przewidywane wyrzuty.

— Kogo? — spytałyśmy wszystkie trzy równocześnie, chociaż niewątpliwie każda z nas pierwotnie zamierzała powiedzieć zupełnie co innego.

— Nie wiem. Zdaje się, że ktoś się tu czaił, ale nie wiem kto, bo uciekł samochodem!

— Czy ty sobie nie zdajesz sprawy z tego, co ja tu przeżywam?! — krzyknęła Zosia rozdzierająco. — Jak ty wyglądasz?! Czy ty nie masz sumienia...?!

— Gdzie się czaił? — spytała równocześnie Alicja nieufnie.

— Jakim samochodem? — zainteresowałam się mimo woli.


Paweł usiłować odpowiadać na wszystkie pytania naraz (Павел пытался отвечать на все вопросы враз). Zosia robiła awanturę (Зося делала/закатила скандал; awantura — ссора, скандал), utrudnioną koniecznością zachowania ciszy (осложненный необходимостью соблюдения тишины) ze względu na gości (из-за гостей). Alicja wydarła Pawłowi kawę (Алиция вырвала у Павла кофе) razem z chustką do nosa (вместе с носовым платком). Paweł otrząsał z siebie zielsko (Павел смахивал с себя сорняки/траву).


Paweł usiłować odpowiadać na wszystkie pytania naraz. Zosia robiła awanturę, utrudnioną koniecznością zachowania ciszy ze względu na gości. Alicja wydarła Pawłowi kawę razem z chustką do nosa. Paweł otrząsał z siebie zielsko.


— Nie wiem (я не знаю), jak wyglądał (как он выглядел), ciemno było (было темно) — mówił z zapałem (говорил он воодушевленно). — No wiem, wiem, że się denerwujesz (ну, знаю я, знаю, что ты нервничаешь), przecież nic mi się nie stało (но ведь со мной ничего не случилось)! Nie napadł mnie (он не напал на меня), w ogóle się do niego nie zbliżałem (я вообще к нему не приближался)! Tu, za tymi drzewami (тут, за этими деревьями), jak wracałem (как/когда я возвращался) ... Usłyszałem, że się coś rusza (я услышал, что что-то шевелится), i byłem ciekaw (и мне стало интересно) ... O rany boskie, co mi się miało stać (о, Господи, что со мной могло случиться)?! Zdaje się (похоже), że zaglądał do środka (он заглядывал внутрь), a potem uciekł tędy (а потом убежал/смылся туда), przez ogród (через сад), na ulicę (на улицу), o mało sobie oka nie wydłubałem tą gałęzią od śliwki (я чуть себе глаз не выколол этой сливовой веткой) ... No ale nie wydłubałem sobie przecież (но ведь не выколол)!... Nie wiem, czy kobieta (не знаю, может, и женщина), był w spodniach (он был в брюках). Po tych uliczkach do stacji (по этим улочкам до станции), przez jakieś cudze ogrody (через какие-то чужие сады), przez coś przelazłem (через что-то я перелез). I w końcu zginął mi z oczu (а потом он исчез с моих глаз), i usłyszałem (и я услышал), że rusza samochodem (что он отъезжает на машине), nie wiem jakim (не знаю, на какой), w ogóle go nie widziałem (я ее вообще не видел), tylko słyszałem (только слышал). Osobowy (легковая). Jak się wydostałem na ulicę (как/когда я выбрался на улицу), to już go nie było (то его уже не было), a za to ja nie wiedziałem, gdzie jestem (зато я не знал, где нахожусь).


— Nie wiem, jak wyglądał, ciemno było — mówił z zapałem. — No wiem, wiem, że się denerwujesz, przecież nic mi się nie stało! Nie napadł mnie, w ogóle się do niego nie zbliżałem! Tu, za tymi drzewami, jak wracałem... Usłyszałem, że się coś rusza, i byłem ciekaw... O rany boskie, co mi się miało stać?! Zdaje się, że zaglądał do środka, a potem uciekł tędy, przez ogród, na ulicę, o mało sobie oka nie wydłubałem tą gałęzią od śliwki... No ale nie wydłubałem sobie przecież!... Nie wiem, czy kobieta, był w spodniach. Po tych uliczkach do stacji, przez jakieś cudze ogrody, przez coś przelazłem. I w końcu zginął mi z oczu, i usłyszałem, że rusza samochodem, nie wiem jakim, w ogóle go nie widziałem, tylko słyszałem. Osobowy. Jak się wydostałem na ulicę, to już go nie było, a za to ja nie wiedziałem, gdzie jestem.


— No i gdzie byłeś (ну, и где ты был)?

— Całkiem gdzie indziej (совсем в другом месте). Na drugim końcu Allerød (на другом конце Аллеред).

— Przecież leciałeś po tych zaroślach do stacji (ты ведь летел по этим зарослям в сторону станции)?

— Ale on przełazi okrężną drogą (но он перелазит окольной дорогой), najpierw do stacji (сначала к станции), a potem w tę drugą stronę (а потом в ту, другую сторону), bliżej autostrady (ближе к автостраде), ale w ogóle to daleko (но вообще-то это далеко). Od razu wróciłem (я сразу вернулся), jak tylko odjechał (как только он уехал)!

— Jeżeli jeszcze raz zrobisz coś podobnego (если ты еще раз сделаешь что-нибудь подобное) ...! — zaczęła Zosia złowieszczo (зловеще начала Зося).

— Czekaj (погоди) — przerwała Alicja (прервала Алиция). — I nie widziałeś, kto to był (и ты не видел, кто это был)? Może ci się wydał do kogoś podobny (может, он тебе показался похожим на кого-то = кого-то напомнил)?

— Nie wiem, chyba do nikogo (не знаю, вроде никого). Jakaś niezbyt gruba osoba (такой не очень толстый). Raczej szczupły (скорее худой).


— No i gdzie byłeś?

— Całkiem gdzie indziej. Na drugim końcu Allerød.

— Przecież leciałeś po tych zaroślach do stacji?

— Ale on przełazi okrężną drogą, najpierw do stacji, a potem w tę drugą stronę, bliżej autostrady, ale w ogóle to daleko. Od razu wróciłem, jak tylko odjechał!

— Jeżeli jeszcze raz zrobisz coś podobnego...! — zaczęła Zosia złowieszczo.

— Czekaj — przerwała Alicja. — I nie widziałeś, kto to był? Może ci się wydał do kogoś podobny?

— Nie wiem, chyba do nikogo. Jakaś niezbyt gruba osoba. Raczej szczupły.


— Dużo nam z tego przyjdzie (большая нам с этого польза) — mruknęłam niechętnie (неохотно пробормотала я). — Wśród podejrzanych nie ma nikogo grubego (среди подозреваемых нет никого толстого). Nie był taki wysoki jak Roj (он не был такой высокий как Рой)?

— Nie, chyba trochę niższy (нет, пожалуй, немного пониже). Dużo niższy (намного ниже) ...

— Trzeba było przynajmniej przyjrzeć mu się dokładniej (надо было хотя бы рассмотреть его повнимательнее) — powiedziała Alicja z niezadowoleniem (с неудовольствием = недовольно сказала Алиция). — Świecą przecież po drodze jakieś latarnie (ведь по дороге горят какие-то фонари)!

— On unikał latarni (он избегал = обходил фонари). Pewnie, że mu się chciałem przyjrzeć (понятное дело, что я хотел его рассмотреть), ale się czaił w ciemnych miejscach (но он прятался в темных местах).


— Dużo nam z tego przyjdzie — mruknęłam niechętnie. — Wśród podejrzanych nie ma nikogo grubego. Nie był taki wysoki jak Roj?

— Nie, chyba trochę niższy. Dużo niższy...

— Trzeba było przynajmniej przyjrzeć mu się dokładniej — powiedziała Alicja z niezadowoleniem. — Świecą przecież po drodze jakieś latarnie!

— On unikał latarni. Pewnie, że mu się chciałem przyjrzeć, ale się czaił w ciemnych miejscach.


Przyniesiona przez Pawła kawa (принесенный Павлом кофе) okazała się tą nieco gorszą (оказался тем что похуже = отвратительным). Sensacyjna informacja o mordercy za oknem sprawiła (сенсационные новости об убийце за окном привели к тому; sprawić — причинить, вызвать), że postanowiłyśmy się jednak napić (что мы все-таки решили выпить). Alicja zdecydowała się zaparzyć ją w ekspresie (Алиция решила сварить ее к кофеварке), z nadzieją, że ten sposób parzenia podniesie jej jakość (надеясь, что этот/такой способ варки повысит = улучшит ее качество). Z tą samą nadzieją (с той же самой надеждой) wypłukała szklany zbiornik wrzącą wodą dwa razy (она два раза ополоснула кипящей водой стеклянный резервуар), po czym usiedliśmy dookoła (после чего мы расселись вокруг), patrząc, jak ciemny płyn ciurka do dzbanka (глядя, как темная жидкость льется в кофейник; dzbanek — кувшинчик).


Przyniesiona przez Pawła kawa okazała się tą nieco gorszą. Sensacyjna informacja o mordercy za oknem sprawiła, że postanowiłyśmy się jednak napić. Alicja zdecydowała się zaparzyć ją w ekspresie, z nadzieją, że ten sposób parzenia podniesie jej jakość. Z tą samą nadzieją wypłukała szklany zbiornik wrzącą wodą dwa razy, po czym usiedliśmy dookoła, patrząc, jak ciemny płyn ciurka do dzbanka.


Przypuszczenia co do celów (предположения относительно целей), w jakich morderca czaił się za oknem (с которыми убийца таился за окном), i wątpliwości (и сомнения), czy to był na pewno morderca (точно ли это был убийца), wyczerpały nas w końcu (нас совершенно утомили; wyczerpać — исчерпать, утомить) i temat sam się przestawił (и тема сама переключилась = сменилась), szczególnie że Alicja znów zmieniła zdanie (в особенности потому, что Алиция снова поменяла мнение = передумала), powątpiewając w siebie w charakterze ofiary (сомневаясь, что именно она должна была стать жертвой = что покушались именно на нее) i wszelkie supozycje na ten temat (и любые догадки на эту тему) witając jak objaw debilizmu (воспринимая как проявление дебилизма). Jej upór nas nieco zniechęcił (ее упрямство слегка отбило у нас охоту).


Przypuszczenia co do celów, w jakich morderca czaił się za oknem, i wątpliwości, czy to był na pewno morderca, wyczerpały nas w końcu i temat sam się przestawił, szczególnie że Alicja znów zmieniła zdanie, powątpiewając w siebie w charakterze ofiary i wszelkie supozycje na ten temat witając jak objaw debilizmu. Jej upór nas nieco zniechęcił.


— Może byś tak powiedziała wreszcie (может, ты бы все-таки рассказала), o co chodzi z tą ciotką (в чем там дело с той теткой)? — spytałam (спросила я), rezygnując z przekonania jej (отказываясь от убеждения ее = идеи убеждать ее), że znajduje się na prostej drodze do zguby (что она находится на прямой дороге к погибели). — Chyba że tkwi tu jakaś tajemnica rodzinna (разве что тут кроется какая-то семейная тайна)?

— Owszem, dla mnie (для меня — да) — odparta Alicja melancholijnie (меланхолично сказала Алиция). — Jest dla mnie całkowitą tajemnicą (для меня абсолютной тайной является то), jak się powinnam do tej ciotki zwracać (как я должна к этой тетке обращаться). Ich jest dwie (их две), tych ciotek (этих теток), z jedną z nich jestem na pani (с одной из них я на «вы»), a z drugą na ty (а с другой — на «ты»). I nie mam pojęcia z którą (и понятия не имею, с которой), nie rozróżniam ich ani z imion, ani z twarzy (я их не различаю ни по именам, ни по лицам).

— Nie wydaje mi się (мне не кажется), żeby to był powód do przeraźliwych krzyków (чтобы это было поводом для жутких криков) — powiedziała Zosia z lekką urazą (сказала Зося с легкой обидой).

— Wcale nie krzyczałam przeraźliwie (я вовсе не кричала жутко). Poza tym (кроме того) jedna ciotka przyjeżdża do Allerød (одна тетка приезжает в Аллеред), nie wiem która (не знаю, которая), i zupełnie o tym zapomniałam (и я совершенно об этом забыла). Będę musiała się nią zająć (мне нужно будет = придется ей заняться).


— Może byś tak powiedziała wreszcie, o co chodzi z tą ciotką? — spytałam, rezygnując z przekonania jej, że znajduje się na prostej drodze do zguby. — Chyba że tkwi tu jakaś tajemnica rodzinna?

— Owszem, dla mnie — odparta Alicja melancholijnie. — Jest dla mnie całkowitą tajemnicą, jak się powinnam do tej ciotki zwracać. Ich jest dwie, tych ciotek, z jedną z nich jestem na pani, a z drugą na ty. I nie mam pojęcia z którą, nie rozróżniam ich ani z imion, ani z twarzy.

— Nie wydaje mi się, żeby to był powód do przeraźliwych krzyków — powiedziała Zosia z lekką urazą.

— Wcale nie krzyczałam przeraźliwie. Poza tym jedna ciotka przyjeżdża do Allerød, nie wiem która, i zupełnie o tym zapomniałam. Będę musiała się nią zająć.


— Dlaczego ty (почему тебе)? Jest przecież więcej rodziny (есть ведь больше = более близких родственников)?

— Bo właściwie ona przyjeżdża do mnie (потому что она, собственно говоря, приезжает ко мне). Mieszkała tu kiedyś (она когда-то тут жила), dawno temu (давно; temu — тому назад), kiedy jeszcze ten dom nie byt całkowicie wykończony (когда этот дом еще не был полностью закончен), i zostały jakieś jej rzeczy (и остались какие-то ее вещи), które teraz chce zabrać (которые она теперь хочет забрать), chociaż miała je zabrać osiemnaście lat temu (хотя должна была их забрать восемнадцать лет назад).

— Może fisharmonię (может, фисгармонию)? — spytałam ze skrytą nadzieją (спросила я со скрытой надеждой). — Albo może ten obraz ze ściany w ostatnim pokoju (или, может, эту картину со стены в последней комнате)?

— O Boże (о, Боже), jeśli zabierze obraz (если она заберет картину), jestem gotowa dla niej na wszystko (я для нее готова не все)! — ożywiła się Zosia (оживилась Зося), która mieszkała w ostatnim pokoju (которая жила в последней комнате).

— Nie (нет) — odparła Alicja z westchnieniem (ответила Алиция со вздохом = вздыхая). — Obraz pewnie weźmie (картину она наверняка возьмет), ale nie tamten (но не ту) ...


— Dlaczego ty? Jest przecież więcej rodziny?

— Bo właściwie ona przyjeżdża do mnie. Mieszkała tu kiedyś, dawno temu, kiedy jeszcze ten dom nie byt całkowicie wykończony, i zostały jakieś jej rzeczy, które teraz chce zabrać, chociaż miała je zabrać osiemnaście lat temu.

— Może fisharmonię? — spytałam ze skrytą nadzieją. — Albo może ten obraz ze ściany w ostatnim pokoju?

— O Boże, jeśli zabierze obraz, jestem gotowa dla niej na wszystko! — ożywiła się Zosia, która mieszkała w ostatnim pokoju.

— Nie — odparła Alicja z westchnieniem. — Obraz pewnie weźmie, ale nie tamten...


Obraz na ścianie w ostatnim pokoju (картина на стене в последней комнате) był tematem rozważań wszystkich osób (была темой для рассуждений для всех людей), które kiedykolwiek nocowały w Allerød (которые когда-либо ночевали в Аллеред). Stanowił arcydzieło (он являлся шедевром), jakie ciężko było zapomnieć (какие забыть было тяжело), pojawiało się bowiem w koszmarach sennych (потому что он являлся в сонных кошмарах = кошмарных снах). Rozmiary nie pozwalały go nigdzie schować (/его/ размеры не позволяли его нигде спрятать), rada, żeby odwrócić je twarzą do ściany (совет, чтобы отвернуть его лицом к стене), wydawała się jedynie słuszna (казался единственно правильным). Alicja powoli dojrzewała do decyzji (Алиция медленно дозревала до решения), żeby się do niej zastosować (чтобы его применить = воплотить в жизнь).

— Szkoda (жаль) — powiedziałam smutnie (грустно сказала я). Nasza nadzieja zgasła równie szybko (наша надежда угасла также быстро), jak się narodziła (как и родилась), i oczekiwana ciocia (и ожидаемая тетя), która przez chwilę wydawała nam się szalenie atrakcyjna (которая только что казалась нам ужасно привлекательной), od razu straciła w naszych oczach (сразу потеряла = померкла в наших глазах).


Obraz na ścianie w ostatnim pokoju był tematem rozważań wszystkich osób, które kiedykolwiek nocowały w Allerød. Stanowił arcydzieło, jakie ciężko było zapomnieć, pojawiało się bowiem w koszmarach sennych. Rozmiary nie pozwalały go nigdzie schować, rada, żeby odwrócić je twarzą do ściany, wydawała się jedynie słuszna. Alicja powoli dojrzewała do decyzji, żeby się do niej zastosować.

— Szkoda — powiedziałam smutnie. Nasza nadzieja zgasła równie szybko, jak się narodziła, i oczekiwana ciocia, która przez chwilę wydawała nam się szalenie atrakcyjna, od razu straciła w naszych oczach.


— Kiedy ona ma przyjechać (когда она должна приехать)? — spytała Zosia nieżyczliwie (недоброжелательно спросила Зося).

— Nie wiem (не знаю). Gdzie ja położyłam ten list (где/куда я положила это письмо)? Tam było napisane (там было написано).

— Trzymałaś go w ręku w czasie obiadu (ты держала его в руке во время обеда). Potem poleciałaś witać Włodzia i Marianne (потом полетела приветствовать/встречать Влодека и Марианн). Diabli wiedzą co z nim zrobiłaś (черт знает, что ты с ним сделала).

Alicja odstawiła dzbanek (Алиция отодвинула кофейник), z którego zaczęła nalewać kawę do filiżanek (из которого она начала наливать/разливать кофе в чашки), i podniosła się od stołu (и поднялась со стола). Ujęłam dzbanek i dokończyłam nalewania (я взяла кофейник и закончила наливать/разливать). Alicja zaczęła gmerać w stosie na biurku (Алиция начала рыться в куче на письменном столе).

— Muszę go znaleźć (я должна его найти)! Nie widzieliście (вы не видели), co ja z nim zrobiłam (что я с ним сделала)? Mam wrażenie (у меня /такое/ впечатление), że to jakoś wkrótce (что это как-то = совсем скоро) ... Nikt z was go gdzieś nie przekładał (никто из вас его никуда не перекладывал)?


— Kiedy ona ma przyjechać? — spytała Zosia nieżyczliwie.

— Nie wiem. Gdzie ja położyłam ten list? Tam było napisane.

— Trzymałaś go w ręku w czasie obiadu. Potem poleciałaś witać Włodzia i Marianne. Diabli wiedzą co z nim zrobiłaś.

Alicja odstawiła dzbanek, z którego zaczęła nalewać kawę do filiżanek, i podniosła się od stołu. Ujęłam dzbanek i dokończyłam nalewania. Alicja zaczęła gmerać w stosie na biurku.

— Muszę go znaleźć! Nie widzieliście, co ja z nim zrobiłam? Mam wrażenie, że to jakoś wkrótce... Nikt z was go gdzieś nie przekładał?


Przyglądaliśmy się jej w milczeniu (мы в молчании = молчаливо смотрели на нее).

— Wygląda na to (похоже на то), że teraz będziesz szukać dwóch listów (что теперь ты будешь искать два письма) — powiedziałam zgryźliwie (желчно сказала я). — Szukaj tego od ciotki (ищи то, /которое/ от тетки), to może znajdziesz ten od Edka (и может найдешь то, /которое/ от Эдека). Zawsze człowiek znajduje nie to, czego szuka (человек всегда находит не то, что ищет = всегда находишь не то, что ищешь).

— To może w ogóle zacząć szukać zupełnie czego innego (тогда, может, вообще начать искать что-нибудь совершенно другое)? — zaproponował Paweł (предложил Павел). — Na przykład obroży dla psa (например, ошейник для собак; obroża — ошейник).

— Nigdy w życiu nie miałam obroży dla psa (у меня никогда в жизни не было ошейника для собаки)!

— To tym lepiej (тем лучше), będziemy szukać bardzo długo (будем искать очень долго) i mnóstwo czego innego się znajdzie (и множество = много чего другого найдется) ...


Przyglądaliśmy się jej w milczeniu.

— Wygląda na to, że teraz będziesz szukać dwóch listów — powiedziałam zgryźliwie. — Szukaj tego od ciotki, to może znajdziesz ten od Edka. Zawsze człowiek znajduje nie to, czego szuka.

— To może w ogóle zacząć szukać zupełnie czego innego? — zaproponował Paweł. — Na przykład obroży dla psa.

— Nigdy w życiu nie miałam obroży dla psa!

— To tym lepiej, będziemy szukać bardzo długo i mnóstwo czego innego się znajdzie...


List od ciotki przepadł jak kamień w wodę (письмо от тетки пропало, как камень в воде = бесследно исчезло). Alicja zdenerwowała się tym okropnie (Алиция ужасно расстроилась из-за этого) i ze zdenerwowania postanowiła iść spać (и с расстройства решила пойти спать). Zosi poleciła robić jutro honory domu wobec Włodzia i Marianne (Зосе она поручила завтра приготовиться к торжественному приему в честь Влодека и Марианн), mnie z Pawłem dokonać zakupów spożywczych (а мне с Павлом — сделать закупки продовольствия), a oprócz tego zająć się grobowcami w ogrodzie (а кроме того, заняться надгробиями в саду), niwelując je tak (нивелируя/сглаживая их так), żeby nie rzucały się zbytnio w oczy (чтобы они сильно не бросались в глаза) w czasie wizyty cioci (во время визита тети).


List od ciotki przepadł jak kamień w wodę. Alicja zdenerwowała się tym okropnie i ze zdenerwowania postanowiła iść spać. Zosi poleciła robić jutro honory domu wobec Włodzia i Marianne, mnie z Pawłem dokonać zakupów spożywczych, a oprócz tego zająć się grobowcami w ogrodzie, niwelując je tak, żeby nie rzucały się zbytnio w oczy w czasie wizyty cioci.


Nie chcąc przeszkadzać gościom (не желая мешать гостям), dostałam się do atelier okrężną drogą (я добралась до ателье окружной/окольной дорогой) i tak samo udałam się kilkakrotnie do łazienki i z powrotem (и так же само несколько раз сходила в ванную и обратно). Droga była bardzo okrężna (дорога было очень окольная), z przesadnej ostrożności bowiem postanowiłyśmy zamknąć drzwi na taras (поскольку из-за преувеличенной осторожности мы решили закрыть дверь на террасу) i musiałam się posługiwać drzwiami przy furtce (и мне пришлось пользоваться дверью возле калитки), dokładnie po drugiej stronie domu (в точности с другой/обратной стороны дома), w dodatku cały czas nosząc ze sobą klucz do nich (в добавок, все время нося с собой ключ к ней) i bojąc się, że go zgubię (и боясь, что его потеряю). Całe szczęście jeszcze (еще все счастье = еще хорошо), że było dość ciepło (что было довольно тепло) i ładna pogoda (и /стояла/ хорошая погода). Dzięki temu zapewne nie odczuwałam lęku przed mordercą (видимо, благодаря этому я, не испытывала страха по отношению к убийце), co mnie samą bardzo dziwiło (что меня /и/ саму очень удивляло).


Nie chcąc przeszkadzać gościom, dostałam się do atelier okrężną drogą i tak samo udałam się kilkakrotnie do łazienki i z powrotem. Droga była bardzo okrężna, z przesadnej ostrożności bowiem postanowiłyśmy zamknąć drzwi na taras i musiałam się posługiwać drzwiami przy furtce, dokładnie po drugiej stronie domu, w dodatku cały czas nosząc ze sobą klucz do nich i bojąc się, że go zgubię. Całe szczęście jeszcze, że było dość ciepło i ładna pogoda. Dzięki temu zapewne nie odczuwałam lęku przed mordercą, co mnie samą bardzo dziwiło.


Nazajutrz wszyscy wstaliśmy niezbyt wcześnie (назавтра = не следующий день все мы встали не слишком рано = довольно поздно), z wyjątkiem Alicji (за исключением Алиции), która udała się do pracy spóźniona zaledwie o dwa pociągi (которая отправилась на работу, опаздывая = с опозданием всего в два поезда), czyli o czterdzieści minut (или на сорок минут). Napiłam się herbaty (я выпила чай), zabrałam z pralni piłę i siekierę (взяла из прачечной пилу и топор) i opuściłam dom (и вышла из дома). Zosia gospodarowała w kuchni (Зося хозяйничала на кухне), przeganiając Pawła z miejsca na miejsce (гоняя Павла с места на место) i robiąc śniadanie (и готовя завтрак). Włodzio i Marianne jeszcze spali (Влодек и Марианн еще спали).


Nazajutrz wszyscy wstaliśmy niezbyt wcześnie, z wyjątkiem Alicji, która udała się do pracy spóźniona zaledwie o dwa pociągi, czyli o czterdzieści minut. Napiłam się herbaty, zabrałam z pralni piłę i siekierę i opuściłam dom. Zosia gospodarowała w kuchni, przeganiając Pawła z miejsca na miejsce i robiąc śniadanie. Włodzio i Marianne jeszcze spali.


Słońce oświetlało prześliczny (солнце осветляло прелестный), spokojny domek (спокойный домик), taras i rosnące przed nim kolorowe dalie (террасу и растущие перед ним разноцветные георгины) i wydawało się zupełnie nieprawdopodobne (и казалось совершенно невероятно), żeby tak urocze, pogodne miejsce (чтобы/что такое очаровательное, спокойное место = местечко; pogodny — спокойный, безмятежный) mogło być terenem prawdziwej zbrodni (могло быть территорией = местом совершения настоящего преступления). Piłując i rąbiąc drewno (распиливая и рубя древесину), ze zdumieniem uświadamiałam sobie (я с изумлением осознавала), że na tym samym osłonecznionym w tej chwili tarasie (что на этой же самой озаренной в данный момент лучами солнца террасе) na własne oczy widziałam zamordowanego Edka (я собственными глазами видела убитого Эдека), a wewnątrz wdzięcznego domku (а внутри прелестного домика; wdzięczny — прелестный, привлекательный) osobiście znalazłam otrutego Kazia (я лично нашла отравленного Казио) w budzącym zgrozę stanie (в вызывающем ужас состоянии). Niemożliwe (невозможно)! Wręcz nie do wiary (просто невозможно поверить)! Jakaś głupia mistyfikacja czy co (какая-то глупая мистификация или что)?... Gdyby nie dość duża ilość osób (если бы не довольно много людей; ilość — количество), które widziały to samo (которые видели то же самое), musiałabym w tym momencie uznać (мне пришлось бы в этот момент признать), że miałam halucynacje (что я имела = у меня были галлюцинации) albo kretyński sen (или /это был/ кретинский сон) ...


Słońce oświetlało prześliczny, spokojny domek, taras i rosnące przed nim kolorowe dalie i wydawało się zupełnie nieprawdopodobne, żeby tak urocze, pogodne miejsce mogło być terenem prawdziwej zbrodni. Piłując i rąbiąc drewno, ze zdumieniem uświadamiałam sobie, że na tym samym osłonecznionym w tej chwili tarasie na własne oczy widziałam zamordowanego Edka, a wewnątrz wdzięcznego domku osobiście znalazłam otrutego Kazia w budzącym zgrozę stanie. Niemożliwe! Wręcz nie do wiary! Jakaś głupia mistyfikacja czy co?... Gdyby nie dość duża ilość osób, które widziały to samo, musiałabym w tym momencie uznać, że miałam halucynacje albo kretyński sen...


Odwaliwszy co grubsze gałęzie (отрубив самые толстые ветви), zrobiłam sobie przerwę (я сделала/устроила себе перерыв), weszłam z ogrodu do atelier (вошла из сада в ателье), zabrałam portmonetkę (взяла кошелек) i udałam się do sklepu po papierosy (и отправилась в магазин за сигаретами). Przy okazji kupiłam zapałki (при случае = заодно купила спички). Nie miałam co z nimi zrobić (мне было нечего с ними делать = невозможно ими воспользоваться), bo roślinność wydawała mi się nieco wilgotna (поскольку растительность казалась мне слегка влажной), bałam się, że mi zamokną (/и/ я боялась, что они промокнут), wróciłam zatem na taras (поэтому я вернулась на террасу), żeby położyć je na fotelu (чтобы положить их на кресло). Przy okazji spojrzałam przez otwarte drzwi do wnętrza pokoju (при случае, я взглянула сквозь открытые двери внутрь комнаты). To, co ujrzałam (то, что я увидела; ujrzeć — увидеть, заметить), zdumiało mnie i zaniepokoiło nad wyraz (поразило меня и встревожило несказанно = ни на шутку; zdumieć — поразить, изумить; wyraz — слово, выражение), nie pasowało bowiem zupełnie do pogodnego obrazu oglądanego z zewnątrz (так как совершенно не соответствовало безмятежной картине, как это выглядело снаружи; pasować — подходить, соответствовать; oglądać — осматривать, смотреть).


Odwaliwszy co grubsze gałęzie, zrobiłam sobie przerwę, weszłam z ogrodu do atelier, zabrałam portmonetkę i udałam się do sklepu po papierosy. Przy okazji kupiłam zapałki. Nie miałam co z nimi zrobić, bo roślinność wydawała mi się nieco wilgotna, bałam się, że mi zamokną, wróciłam zatem na taras, żeby położyć je na fotelu. Przy okazji spojrzałam przez otwarte drzwi do wnętrza pokoju. To, co ujrzałam, zdumiało mnie i zaniepokoiło nad wyraz, nie pasowało bowiem zupełnie do pogodnego obrazu oglądanego z zewnątrz.


Zosia płakała rzewnymi łzami (Зося плакала горькими слезами; rzewny — трогательный, жалобный), wsparta czołem na ramieniu Pawła (уткнувшись лбом в плечо Павла), który wydawał się spłoszony i jakby zakłopotany (который казался встревоженным и как бы = слегка озадаченный; zakłopotany — обеспокоенный, озадаченный). W pierwszej chwili sądziłam (в первый момент = сначала я сочла), że po prostu daje ujście zdenerwowaniu (что она дает волю этому напряжению; zdenerwowanie — волнение, взволнованность), i zdążyłam nawet pomyśleć (и даже успела подумать), że jest pewna korzyść w tym, że nam tak dzieci powyrastały (что в том, что дети так повырастали/выросли, есть определенная польза), ale natychmiast dotarło do mnie to (но тотчас до меня дошло), co wykrzykiwała (что она кричала).


Zosia płakała rzewnymi łzami, wsparta czołem na ramieniu Pawła, który wydawał się spłoszony i jakby zakłopotany. W pierwszej chwili sądziłam, że po prostu daje ujście zdenerwowaniu, i zdążyłam nawet pomyśleć, że jest pewna korzyść w tym, że nam tak dzieci powyrastały, ale natychmiast dotarło do mnie to, co wykrzykiwała.


— Włodzio i Marianne (Влодек и Марианн) ...! — szlochała rozpaczliwie (отчаянно рыдала она; szlochać — всхлипывать, рыдать навзрыд). — Nie żyją (не живы = мертвые) ...! Ja już nie mogę (я не могу уже), ja mam tego dosyć (мне это надоело)! Ja chcę do domu (я хочу домой) ...!

— Nie możemy teraz wracać do domu (мы не можем сейчас возвращаться домой). Jakby nie było już więcej zwłok (если больше не будет трупов), to będzie na nas (то /подозрение/ будет = падет на нас) — perswadował Paweł (уговаривал Павел). — Że niby wyjechaliśmy i od razu jest spokój (что, вроде как, мы уехали и сразу все нормально; spokój — спокойствие, тишина). Nie możemy się narażać (мы не можем рисковать).

— Na miłosierdzie pańskie, o czym wy mówicie (о, Господи, о чем вы говорите)?! — spytałam (спросила я), czując jakieś dziwne oszołomienie i narastającą zgrozę (чувствуя какое-то странное ошеломление/потрясение и нарастающую угрозу). — Co się stało (что случилось)?!

— Włodzio i Marianne (Влодек и Марианн) ...! Nie żyją (не живут = мертвы) ...! I ja ich znalazłam (и я их нашла) ...!!!


— Włodzio i Marianne...! — szlochała rozpaczliwie. — Nie żyją...! Ja już nie mogę, ja mam tego dosyć! Ja chcę do domu...!

— Nie możemy teraz wracać do domu. Jakby nie było już więcej zwłok, to będzie na nas — perswadował Paweł. — Że niby wyjechaliśmy i od razu jest spokój. Nie możemy się narażać.

— Na miłosierdzie pańskie, o czym wy mówicie?! — spytałam, czując jakieś dziwne oszołomienie i narastającą zgrozę. — Co się stało?!

— Włodzio i Marianne...! Nie żyją...! I ja ich znalazłam...!!!


Zrobiło mi się całkiem słabo (мне стало совсем слабо = дурно).

— Jak to (как это) ...? Jak nie żyją (как не живут = мертвы)?!

— Całkowicie (совсем) ...

— O rany boskie, nie o to mi chodzi (о, Господи, я не про то)! Rozumiem, że nie połowicznie (я понимаю, что не наполовину)! Ale w jaki sposób zginęli (каким образом они погибли)?! Od czego (от чего)?!

— Nie wiem (не знаю)! Nie ma żadnych śladów (нет никаких следов)! Nic nie widać (ничего не видно)! Nic nie ma (ничего нет) ...!

— No nie, zwłoki są (ну, нет, трупы-то есть) ... — powiedział Paweł dość bezradnie i jakby pocieszająco (сказал Павел довольно беспомощно и как бы утешающее).


Zrobiło mi się całkiem słabo.

— Jak to...? Jak nie żyją?!

— Całkowicie...

— O rany boskie, nie o to mi chodzi! Rozumiem, że nie połowicznie! Ale w jaki sposób zginęli?! Od czego?!

— Nie wiem! Nie ma żadnych śladów! Nic nie widać! Nic nie ma...!

— No nie, zwłoki są... — powiedział Paweł dość bezradnie i jakby pocieszająco.


Zosia oderwała się nagle od jego ramienia (Зося резко оторвалась от его плеча).

— To są dzieci teraz (вот такие сейчас дети = что за дети пошли) ...! — krzyknęła z rozgoryczeniem, gniewem i zupełnie bez sensu (крикнула она с ожесточением, злостью и совершенно без смыла = бессмысленно), bo Paweł nic tu nie zawinił (потому что вины Павла в этом не было). — Wy nic nie traktujecie poważnie (вы ни к чему не относитесь серьезно; traktować — относиться к кому-л., чему-л.)! Was nic nie obchodzi (вам ни до чего нет дела)! Zejdź mi z oczu (уйди с моих глаз)!

— Dobra, ja mogę zejść (хорошо, я могу уйти), ale ty nie masz chustki do nosa (но у тебя нет носового платка) ...

— To oddaj mi chustkę i wynoś się (тогда отдай мне платок и убирайся)!


Zosia oderwała się nagle od jego ramienia.

— To są dzieci teraz...! — krzyknęła z rozgoryczeniem, gniewem i zupełnie bez sensu, bo Paweł nic tu nie zawinił. — Wy nic nie traktujecie poważnie! Was nic nie obchodzi! Zejdź mi z oczu!

— Dobra, ja mogę zejść, ale ty nie masz chustki do nosa...

— To oddaj mi chustkę i wynoś się!


Poruszyłam się wreszcie (я наконец-то пошевелилась), nabrałam oddechu i weszłam do pokoju (набрала = сделала вздох и вошла в комнату). Przesuwne drzwi do apartamentu Marianne i Włodzia (раздвижные двери в комнате Марианн и Влодека) były częściowo odsunięte (были частично = слегка раздвинуты).

— Ja tam nie wiem (я, конечно, не знаю) — powiedział nieco urażony Paweł (сказал слегка обиженный Павел). — Ale chyba coś trzeba zrobić (но, пожалуй, нужно что-то сделать) ...

Zosia wydarła mu z ręki chustkę do nosa (Зося вырвала из его руки носовой платок).

— Nie żyją (не живут = они мертвы) — powtórzyła z jękiem (повторила она со стоном), wycierając oczy (вытирая глаза). — Chciałam ich obudzić na śniadanie (я хотела их разбудить на завтрак) ... Jezus Mario, co teraz (Иисус Мария = Господи Иисусе, что /же/ теперь)?!

— Ja mam ci zejść z oczu (я должен уйти с твоих глаз) — oświadczył Paweł godnie i wyszedł na taras (с достоинством заявил Павел и вышел на террасу). Zawahał się, jakby niepewny, czy oddalił się dostatecznie (он поколебался, как бы неуверенно, достаточно ли далеко он отдалился/отошел), po czym zszedł dalej, do ogrodu (после чего сошел/спустился дальше в сад).


Poruszyłam się wreszcie, nabrałam oddechu i weszłam do pokoju. Przesuwne drzwi do apartamentu Marianne i Włodzia były częściowo odsunięte.

— Ja tam nie wiem — powiedział nieco urażony Paweł. — Ale chyba coś trzeba zrobić...

Zosia wydarła mu z ręki chustkę do nosa.

— Nie żyją — powtórzyła z jękiem, wycierając oczy. — Chciałam ich obudzić na śniadanie... Jezus Mario, co teraz?!

— Ja mam ci zejść z oczu — oświadczył Paweł godnie i wyszedł na taras. Zawahał się, jakby niepewny, czy oddalił się dostatecznie, po czym zszedł dalej, do ogrodu.


Nic nie mówiąc (ничего не говоря = молча), podeszłam do otwartych drzwi sąsiedniego pokoju (я подошла к открытым дверям соседней комнаты) i zajrzałam do środka (и заглянула внутрь). Nie musiałam się długo przyglądać (мне не пришлось долго приглядываться). Włodzio i Marianne nie wyglądali na żywych (Влодек и Марианн не выглядели = не были похожи на живых).

— Co za szczęście (что за = какое счастье), że nie mieli pięciorga drobnych dzieci (что они не имели = у них не было пятерых маленьких детей) — powiedziałam (сказала я), może niezbyt odkrywczo (может, это не было большим открытием; zbyt — слишком), ale nic innego nie przyszło mi do głowy (но ничего другого мне в голову не пришло). — Nad tym domem chyba ciąży jakaś klątwa (похоже, над этим домом тяготеет какое-то проклятие). Sprawdzałaś (ты проверяла), czy na pewno nie żyją (они точно не живут = умерли)?


Nic nie mówiąc, podeszłam do otwartych drzwi sąsiedniego pokoju i zajrzałam do środka. Nie musiałam się długo przyglądać. Włodzio i Marianne nie wyglądali na żywych.

— Co za szczęście, że nie mieli pięciorga drobnych dzieci — powiedziałam, może niezbyt odkrywczo, ale nic innego nie przyszło mi do głowy. — Nad tym domem chyba ciąży jakaś klątwa. Sprawdzałaś, czy na pewno nie żyją?


Zosia przestała wycierać nos (Зося перестала вытирать нос).

— Dlaczego pięciorga (почему пятеро)? Już i jedno by wystarczyło (уже/даже одного бы хватило). Jak miałam sprawdzać, przecież widać, o Boże (как я должна была = могла проверять, ведь и так видно, о, Боже) ...! Słuchaj, co teraz (слушай, что теперь)? Znów będzie na nas (опять будет на нас = подозревать будут нас)!

— Trzeba zawiadomić Alicję (надо сообщить Алиции), niech się użera z policją (пусть она разбирается с полицией; użerać się — перепираться, ругаться). Co im się, na litość boską, stało (что с ними, черт возьми, случилось)? Nic nie zauważyłaś (ты ничего не заметила)?

— Moim zdaniem są chyba otruci (по-моему, пожалуй, они отравлены = их отравили) — powiedziała Zosia zdławionym głosem (сказала Зося подавленным голосом). — Widziałaś te plamy (ты видела эти пятна)?


Zosia przestała wycierać nos.

— Dlaczego pięciorga? Już i jedno by wystarczyło. Jak miałam sprawdzać, przecież widać, o Boże...! Słuchaj, co teraz? Znów będzie na nas!

— Trzeba zawiadomić Alicję, niech się użera z policją. Co im się, na litość boską, stało? Nic nie zauważyłaś?

— Moim zdaniem są chyba otruci — powiedziała Zosia zdławionym głosem. — Widziałaś te plamy?


Nie widziałam żadnych plam (я не видела никаких пятен), bo nie przyglądałam się zbyt dokładnie (так как не рассматривала слишком тщательно), ale uwierzyłam Zosi na słowo (но поверила Зосе на слово). Byłam zbyt ogłuszona (я была слишком оглушена = ошеломлена), żeby samodzielnie myśleć (чтобы думать самостоятельно).

— Rany boskie, czym otruci (Боже мой, чем отравлены)?

— Nie mam pojęcia (понятия не имею). Może tym samym co Kazio (может, тем же самым, что и Казио)? Chwała Bogu (слава Богу), że obiad jedli w Roskilde (что обед они ели в Роскилле), a nie u nas (а не у нас)! Trzeba zadzwonić do Alicji (надо позвонить Алиции). Słuchaj, zadzwoń ty (слушай, позвони ты), mnie to przez usta nie przejdzie (у меня язык не повернется; przejść — пройти; usta — рот).


Nie widziałam żadnych plam, bo nie przyglądałam się zbyt dokładnie, ale uwierzyłam Zosi na słowo. Byłam zbyt ogłuszona, żeby samodzielnie myśleć.

— Rany boskie, czym otruci?

— Nie mam pojęcia. Może tym samym co Kazio? Chwała Bogu, że obiad jedli w Roskilde, a nie u nas! Trzeba zadzwonić do Alicji. Słuchaj, zadzwoń ty, mnie to przez usta nie przejdzie.


— Mnie też nie przejdzie (у меня тоже не повернется). Niech zadzwoni Paweł (пусть Павел позвонит).

— Pawłowi nie uwierzy (Павлу она не поверит).

— No przecież nie posądzi go o takie kretyńskie dowcipy (но ведь она не подумает, что он так по-дурацки шутит; posądzić o coś — заподозрить в чем-л., обвинить в ч-л.)!

— Nie wiem (не знаю). Ja bym posądziła (я бы подумала). To jest nie do wiary (в это невозможно поверить), co się tutaj dzieje (/в то,/ что ту творится)! Ja chcę wyjechać (я хочу уехать)!...

To rzeczywiście było nie do wiary, co się działo (самом деле, в то что тут творилось, было невозможно поверить). Trup za trupem (труп за трупом), zbrodnia za zbrodnią (преступление за преступлением)! Zbiorowe samobójstwo Włodzia i Marianne (коллективное самоубийство Влодека и Марианн) można było z góry wykluczyć (можно было заранее = сразу исключить). Co ten Edek wiedział takiego, na litość boską (что же этот Эдек знал такого, Боже мой)?!


— Mnie też nie przejdzie. Niech zadzwoni Paweł.

— Pawłowi nie uwierzy.

— No przecież nie posądzi go o takie kretyńskie dowcipy!

— Nie wiem. Ja bym posądziła. To jest nie do wiary, co się tutaj dzieje! Ja chcę wyjechać!...

To rzeczywiście było nie do wiary, co się działo. Trup za trupem, zbrodnia za zbrodnią! Zbiorowe samobójstwo Włodzia i Marianne można było z góry wykluczyć. Co ten Edek wiedział takiego, na litość boską?!


Paweł z ogrodu kategorycznym krzykiem (Павел из сада категоричным криком) odmówił dostarczenia Alicji wieści o nowych zwłokach (отказался сообщить Алиции вести о новых трупах; dostarczenie — доставка, предоставление) i nie dał się przekonać (и убедить его было невозможно). Zosia na nowo zaczęła płakać (Зося снова начала плакать). W rezultacie telefon padł na mnie (в результате, звонок упал = лег на меня = на мои плечи). Uzgodniłyśmy (мы договорились), że należy to zrobić jakoś subtelnie i ostrożnie (что нужно это сделать как-то деликатно и осторожно), żeby Alicją zbytnio nie wstrząsnąć (чтобы излишне не потрясти Алицию).

Zadzwoniłam zatem (итак, я позвонила) i Alicja sama podniosła słuchawkę (и Алиция сама сняла трубку).

— Teraz nie mam czasu rozmawiać (у меня сейчас нет времени на разговоры; rozmawiać — разговаривать) — powiedziała stanowczo (решительно сказала она), ledwo zdążyłam się odezwać (едва я успела отозваться = заговорить). — Zadzwonię za dwie godziny (я позвоню через два часа), nie wcześniej (не раньше). Włodzio i Marianne niech robią, co chcą (Влодек и Марианн пусть делают, что хотят).

— Czekaj (подожди)! — zawołałam pośpiesznie (торопливо закричала я). — Tu jest nowa przykrość (тут новая неприятность) ...

— Mówię ci, że teraz nie mogę (я ж тебе говорю, что сейчас не могу), nie zawracajcie mi głowy (не морочьте мне голову)!


Paweł z ogrodu kategorycznym krzykiem odmówił dostarczenia Alicji wieści o nowych zwłokach i nie dał się przekonać. Zosia na nowo zaczęła płakać. W rezultacie telefon padł na mnie. Uzgodniłyśmy, że należy to zrobić jakoś subtelnie i ostrożnie, żeby Alicją zbytnio nie wstrząsnąć.

Zadzwoniłam zatem i Alicja sama podniosła słuchawkę.

— Teraz nie mam czasu rozmawiać — powiedziała stanowczo, ledwo zdążyłam się odezwać. — Zadzwonię za dwie godziny, nie wcześniej. Włodzio i Marianne niech robią, co chcą.

— Czekaj! — zawołałam pośpiesznie. — Tu jest nowa przykrość...

— Mówię ci, że teraz nie mogę, nie zawracajcie mi głowy!


— Ale Włodzio i Marianne (но Влодек и Марианн) ...

— Są samochodem (они на машине), niech jadą obejrzeć zamek w Hillerød (пусть едут посмотреть замок в Хиллеред).

— Ale Włodzio (но Влодек) ...

— Słuchaj (слушай), ja naprawdę teraz nie mogę rozmawiać (я на самом деле сейчас не могу разговаривать) ...

— Zamknij się (заткнись)!!! — wrzasnęłam (рявкнула я), bo wpadała mi ciągle w pół pierwszego słowa (потому что она постоянно перебивала меня на полуслове; wpaść — напасть, наброситься). — Włodzia i Marianne szlag trafił (Влодек и Марианн окочурились)!!!


— Ale Włodzio i Marianne...

— Są samochodem, niech jadą obejrzeć zamek w Hillerød.

— Ale Włodzio...

— Słuchaj, ja naprawdę teraz nie mogę rozmawiać...

— Zamknij się!!! — wrzasnęłam, bo wpadała mi ciągle w pół pierwszego słowa. — Włodzia i Marianne szlag trafił!!!


Nie był to może najsubtelniejszy w świecie sposób (может, это не был наиболее деликатный на свете способ) udzielania informacji o tragicznym zgonie przyjaciół (чтобы сообщить информацию о трагической смерти друзей), ale zwłoki za plecami nieco mnie rozdrażniły (но трупы за спиной меня немного раздразнили).

— Niech się nie wygłupiają (пускай они не придуриваются), ja pracuję (я работаю), zobaczę się z nimi wieczorem (я увижусь с ними вечером) — odparła Alicja stanowczo (ответила Алиция решительно), acz z lekkim roztargnieniem (хотя и слегка рассеянно).

Zimny dreszcz przeleciał mi po plecach (холодный озноб пробежал по моей спине). Przez moment miałam chęć (в какой-то момент у меня было желание = мне захотелось) zajrzeć do sąsiedniego pokoju (заглянуть в соседнюю комнату) i sprawdzić, czy przypadkiem Włodzio i Marianne rzeczywiście nie robią sobie jakichś głupich dowcipów (и проверить, случайно, не играют ли действительно Влодек и Марианн в глупые шутки). Słuchająca moich subtelności Zosia (у слушавшей мою деликатную речь Зоси; subtelność — деликатность, утонченность) miała wyraz twarzy pełen potępienia i niesmaku (было выражение лица, полное осуждения и отвращения).


Nie był to może najsubtelniejszy w świecie sposób udzielania informacji o tragicznym zgonie przyjaciół, ale zwłoki za plecami nieco mnie rozdrażniły.

— Niech się nie wygłupiają, ja pracuję, zobaczę się z nimi wieczorem — odparła Alicja stanowczo, acz z lekkim roztargnieniem.

Zimny dreszcz przeleciał mi po plecach. Przez moment miałam chęć zajrzeć do sąsiedniego pokoju i sprawdzić, czy przypadkiem Włodzio i Marianne rzeczywiście nie robią sobie jakichś głupich dowcipów. Słuchająca moich subtelności Zosia miała wyraz twarzy pełen potępienia i niesmaku.


— To ty się przestań wygłupiać (это ты перестань придуриваться)! — warknęłam wściekle do Alicji (рявкнула я бешено Алиции). — Włodzio i Marianne nie żyją (Влодек и Марианн не живут = мертвы), do cholery, masz nowe zwłoki w domu (холера, у тебя дома новые трупы), do diabła, dzwoń na policję (к черту, звони в полицию)!!!

Alicję zatchnęło (Алиция опешила).

— Żartujesz (ты шутишь) — powiedziała mechanicznie (сказала она механически).

— Wszyscy tu żartujemy jak szatany (мы тут все шутим, как дьяволы)! Edek pierwszy zaczął (Эдек начал первый)!

— Jak to, nie żyją (как это не живут = мертвы) ... Oboje (оба)? Jesteś pewna, że nie żyją (ты уверена, что они не живут = мертвы)?!

— Oboje (оба). Zosia też jest pewna (Зося тоже уверена). Całkiem dokładnie nie żyją oboje (совершенно точно не живут = мертвы оба).

— Na litość boską, co się stało (Боже мой, что случилось)?! Samochodem (на машине) ...?! Jakaś katastrofa (какая-то катастрофа)?!

— Jaka tam katastrofa (какая там катастрофа), to znaczy, owszem (то есть, конечно), ogólnie biorąc, katastrofa (в общем-то, катастрофа). Nie wiemy, co im się stało (мы не знаем, что с ними случилось), podejrzewamy, że otruci (подозреваем, что они отравлены = их отравили). Jak się wieczorem położyli (как вечером легли), tak leżą do tej pory (так лежат до сих пор). Umarli w międzyczasie (умерли в этом промежутке времени).


— To ty się przestań wygłupiać! — warknęłam wściekle do Alicji. — Włodzio i Marianne nie żyją, do cholery, masz nowe zwłoki w domu, do diabła, dzwoń na policję!!!

Alicję zatchnęło.

— Żartujesz — powiedziała mechanicznie.

— Wszyscy tu żartujemy jak szatany! Edek pierwszy zaczął!

— Jak to, nie żyją... Oboje? Jesteś pewna, że nie żyją?!

— Oboje. Zosia też jest pewna. Całkiem dokładnie nie żyją oboje.

— Na litość boską, co się stało?! Samochodem...?! Jakaś katastrofa?!

— Jaka tam katastrofa, to znaczy, owszem, ogólnie biorąc, katastrofa. Nie wiemy, co im się stało, podejrzewamy, że otruci. Jak się wieczorem położyli, tak leżą do tej pory. Umarli w międzyczasie.


Alicja jęknęła rozdzierająco (Алиция душераздирающе застонала).

— O rany boskie, co oni jedli (о, Господи, что они ели)?!

— Nie wiem, nic nie jedli (не знаю, ничего они не ели), jak jedli, to chyba w nocy (как/если ели, то наверное, ночью), skąd mam wiedzieć, co (откуда мне знать, что)! Plamy mają na sobie (они имеют на себе пятна = на них пятна)!

— Jakie plamy (какие пятна)?!

— Nie wiem (не знаю). Zosiu, jakie plamy (Зося, какие пятна)?

— Sine (синие) — powiedziała Zosia posępnie (мрачно сказала Зося).

— Sine (синие) — powtórzyłam do słuchawki (повторила я в трубку). — Przestań zadawać głupie pytania (перестань задавать глупые вопросы), podobno nie masz czasu (у тебя, вроде, нет времени). Dzwoń po policję (звони в полицию) i wracaj zaraz do tej czerwonej oberży (и сразу же возвращайся в этот красный постоялый двор; oberża — трактир, постоялый двор)!

— Rany boskie (Господи) — powiedziała Alicja rozpaczliwie i rozłączyła się (отчаянно сказала Алиция и отключилась = положила трубку).


Alicja jęknęła rozdzierająco.

— O rany boskie, co oni jedli?!

— Nie wiem, nic nie jedli, jak jedli, to chyba w nocy, skąd mam wiedzieć, co! Plamy mają na sobie!

— Jakie plamy?!

— Nie wiem. Zosiu, jakie plamy?

— Sine — powiedziała Zosia posępnie.

— Sine — powtórzyłam do słuchawki. — Przestań zadawać głupie pytania, podobno nie masz czasu. Dzwoń po policję i wracaj zaraz do tej czerwonej oberży!

— Rany boskie — powiedziała Alicja rozpaczliwie i rozłączyła się.


Przygnębiona i do ostateczności wyczerpana Zosia (подавленная и до невозможности изнуренная Зося) wstała z fotela (встала со кресла), zgasiła papierosa (потушила сигарету) i natychmiast zapaliła następnego (и тут же зажгла следующую).

— Śniadanie jest gotowe (завтрак готов) — powiedziała tragicznie (сказала она трагически). — Nie wiem jak wy (не знаю, как вы), ale ja chyba nic do ust nie wezmę (а я, пожалуй, в рот ничего не возьму).

Zawahałam się (я заколебалась).

— Ja bym wzięła (я бы взяла), bo od pracy na świeżym powietrzu nabieram apetytu (потому что от работы на свежем воздухе у меня разгорается аппетит), ale nie wiem (но не знаю), czy Paweł nie ma racji z tym kotem (может, Павел прав насчет этого кота) ... Paweł (Павел)!


Przygnębiona i do ostateczności wyczerpana Zosia wstała z fotela, zgasiła papierosa i natychmiast zapaliła następnego.

— Śniadanie jest gotowe — powiedziała tragicznie. — Nie wiem jak wy, ale ja chyba nic do ust nie wezmę.

Zawahałam się.

— Ja bym wzięła, bo od pracy na świeżym powietrzu nabieram apetytu, ale nie wiem, czy Paweł nie ma racji z tym kotem... Paweł!


Paweł w zadumie rozkopywał grobowiec na środku (Павел в раздумье = задумчиво раскапывал середину надгробия). Sypnął na taczki następną łopatę ziemi (он сыпнул на тачку очередную лопату земли), oparł się na trzonku (оперся на черенок) i spojrzał na mnie pytająco (и вопросительно взглянул на меня).

— Nie ma tam gdzie tego kota (там нигде нет этого кота)? Bo może byśmy zjedli śniadanie (а то, может, мы бы съели завтрак = позавтракали)?

Paweł rozejrzał się (Павел осмотрелся), pokręcił przecząco głową (отрицательно покрутил/помотал головой), wbił łopatę w ziemię (вбил лопату в землю) i ruszył w kierunku domu (и направился в сторону дома).

— Szczury (крысы) — powiedział wchodząc (сказал он, входя). — To są niesympatyczne zwierzęta (это несимпатичные животные).

— Gdzie są szczury (где крысы)?! — spytała Zosia (спросила Зося), odwracając się gwałtownie (резко поворачиваясь). — Jeżeli jeszcze okaże się (если еще /и/ окажется), że tu są szczury (что тут есть/водятся крысы), to ja się bezwzględnie wyprowadzam (то я немедленно уезжаю; bezwzględnie — безусловно, абсолютно)!


Paweł w zadumie rozkopywał grobowiec na środku. Sypnął na taczki następną łopatę ziemi, oparł się na trzonku i spojrzał na mnie pytająco.

— Nie ma tam gdzie tego kota? Bo może byśmy zjedli śniadanie?

Paweł rozejrzał się, pokręcił przecząco głową, wbił łopatę w ziemię i ruszył w kierunku domu.

— Szczury — powiedział wchodząc. — To są niesympatyczne zwierzęta.

— Gdzie są szczury?! — spytała Zosia, odwracając się gwałtownie. — Jeżeli jeszcze okaże się, że tu są szczury, to ja się bezwzględnie wyprowadzam!


— Sprzedają w klatkach białe myszki (продаются белые мышки в клетках) — powiedziałam (сказала я), od razu zrozumiawszy (сразу же поняв), o co chodzi Pawłowi (что имеет в виду Павел). — Edek i tak nie żyje (Эдек и так не живет = мертв), więc na białe myszki możemy sobie pozwalać (поэтому белые мышки мы можем себе позволять/позволить). Też dobre (они тоже хороши).

— Białych myszek mi szkoda (белых мышек мне жалко) — odparł Paweł stanowczo (решительно ответил Павел). — Kiedyś hodowałem (когда-то я /их/ разводил). Można się z nimi zaprzyjaźnić (с ними можно подружиться).

— Czy wyście oszaleli (вы что, с ума сошли)? — spytała Zosia w panice (спросила Зося в панике).

— Nie (нет), rozważamy możliwość wydostania skądś zwierząt doświadczalnych (мы рассуждаем о возможности откуда-то достать подопытных животных). Zjedlibyśmy śniadanie (мы бы съели завтрак), ale po sprawdzeniu (но только после проверки), w jakim stopniu jest jadalne (в какой степени оно съедобно).


— Sprzedają w klatkach białe myszki — powiedziałam, od razu zrozumiawszy, o co chodzi Pawłowi. — Edek i tak nie żyje, więc na białe myszki możemy sobie pozwalać. Też dobre.

— Białych myszek mi szkoda — odparł Paweł stanowczo. — Kiedyś hodowałem. Można się z nimi zaprzyjaźnić.

— Czy wyście oszaleli? — spytała Zosia w panice.

— Nie, rozważamy możliwość wydostania skądś zwierząt doświadczalnych. Zjedlibyśmy śniadanie, ale po sprawdzeniu, w jakim stopniu jest jadalne.


— Ale mnie się wydaje (а мне кажется), że tu coś jest (что тут что-то есть) — ciągnął Paweł (продолжал Павел), siadając przy stole (садясь за столом). — W chlebie i margarynie chyba nic nie ma (в хлебе и маргарине, пожалуй, ничего нет) ...? W tym grobie jest nora (в этом гробе есть нора) i możliwe, że tam jest szczur albo łasica (и возможно, что там есть крыса или ласка), albo coś takiego (или что-то такое = вроде того). Zamierzam się do tego dokopać i złapać (я собираюсь до него докопаться и поймать). W większym też jest dziura (в бóльшим тоже есть дыра), która mi wygląda na norę (которая мне кажется похожей на нору). Można by to złapać i karmić (можно бы это поймать и кормить).

— Nie wiadomo, jak długo by wyżyło (неизвестно, как долго бы оно выжило) — powiedziałam złowieszczo (зловеще сказала я). — Może lepiej jedzmy na wszelki wypadek (может, лучше давайте на всякий случай есть) tylko takie pewne rzeczy (только такие, надежные вещи = продукты). Co sama otwierałaś i w jakim to było stanie (что ты открывала сама и в каком оно было состоянии)?


— Ale mnie się wydaje, że tu coś jest — ciągnął Paweł, siadając przy stole. — W chlebie i margarynie chyba nic nie ma...? W tym grobie jest nora i możliwe, że tam jest szczur albo łasica, albo coś takiego. Zamierzam się do tego dokopać i złapać. W większym też jest dziura, która mi wygląda na norę. Można by to złapać i karmić.

— Nie wiadomo, jak długo by wyżyło — powiedziałam złowieszczo. — Może lepiej jedzmy na wszelki wypadek tylko takie pewne rzeczy. Co sama otwierałaś i w jakim to było stanie?


Zosia ocknęła się z ponurego zamyślenia (Зося очнулась от мрачного забытья).

— Co (что)? Nie wiem (не знаю). Nic nie otwierałam (я ничего не открывала).

Po namyśle (после раздумья = подумав) zdecydowaliśmy się na nie napoczętą pastę rybną i sałatkę (мы решились на нераспечатанную рыбную пасту и салат). Od oglądania obu tych artykułów przez lupę filatelistyczną (от разглядывания этих предметов через филателистскую лупу) oderwał mnie telefon (меня оторвал телефонный звонок). Oddałam lupę Pawłowi (я отдала лупу Павлу), który jął śledzić powierzchnię sałatki centymetr po centymetrze (который начал следить/обследовать поверхность салата сантиметр за сантиметром), i podniosłam słuchawkę (и подняла трубку), bo Zosia odżegnała się od rozmów telefonicznych stanowczym gestem (потому что Зося решительным жестом отказалась от телефонных разговоров; odżegnać — отказаться, отречься).


Zosia ocknęła się z ponurego zamyślenia.

— Co? Nie wiem. Nic nie otwierałam.

Po namyśle zdecydowaliśmy się na nie napoczętą pastę rybną i sałatkę. Od oglądania obu tych artykułów przez lupę filatelistyczną oderwał mnie telefon. Oddałam lupę Pawłowi, który jął śledzić powierzchnię sałatki centymetr po centymetrze, i podniosłam słuchawkę, bo Zosia odżegnała się od rozmów telefonicznych stanowczym gestem.


— Słuchaj (слушай) — powiedziała w telefonie Anita (сказала в телефоне Анита) z wyraźnym przejęciem (с явной озабоченностью) — przyszło mi na myśl (мне пришло в голову; myśl — мысль), że chyba teraz w Allerød będzie straszyło (что, пожалуй, теперь в Аллеред будет пугало). Jak myślisz?

Pomyślałam sobie (мне подумалось), że ona jest chyba rzeczywiście konkursowe lekkomyślna (что она, пожалуй, на самом деле так легкомысленна, что хоть в конкурсе участвуй) i nadludzko odporna na wstrząsy (и нечеловечески устойчива к потрясениям = стрессам).

— Moim zdaniem już straszy (по-моему, оно уже пугает), i to całkiem porządnie (и очень прилично) — odparłam ponuro (хмуро ответила я).

— Co ty powiesz (что ты скажешь/говоришь)? Jak straszy (как пугает)? A w ogóle co słychać (что там вообще слышно)?

— Słychać niewiele (слышно немного), gorzej z widokami (хуже с видами). Mamy nowe zwłoki (у нас новые трупы).

— Nie żartuj (не шути /так/)! Gdzie (где)?!

— Tu obok (тут рядом), w pokoju (в комнате), koło atelier (возле ателье).

— No proszę (да ну)! Ta Alicja ma tam jednak straszny nieporządek (все-таки у этой Алиции там ужасный беспорядок/бардак), wszędzie jakieś zwłoki (везде какие-то трупы), to w ogródku, to w pokoju (то в саду, то в комнате) ... A kto tym razem (а кто на сей раз)?


— Słuchaj — powiedziała w telefonie Anita z wyraźnym przejęciem — przyszło mi na myśl, że chyba teraz w Allerød będzie straszyło. Jak myślisz?

Pomyślałam sobie, że ona jest chyba rzeczywiście konkursowe lekkomyślna i nadludzko odporna na wstrząsy.

— Moim zdaniem już straszy, i to całkiem porządnie — odparłam ponuro.

— Co ty powiesz? Jak straszy? A w ogóle co słychać?

— Słychać niewiele, gorzej z widokami. Mamy nowe zwłoki.

— Nie żartuj! Gdzie?!

— Tu obok, w pokoju, koło atelier.

— No proszę! Ta Alicja ma tam jednak straszny nieporządek, wszędzie jakieś zwłoki, to w ogródku, to w pokoju... A kto tym razem?


— Dwie osoby (двое). Słyszałaś o nich, Włodzio i Marianne (ты слышала о них, Марианн и Влодек).

— Jak to (как это)?! Równocześnie (враз)?!

— Łeb w łeb (лоб в лоб) ...

— Co za rozrzutność (что за расточительность)! I jak się czujecie (и как вы себя чувствуете)?

— Średnio (средне). Powoli zaczynamy przywykać (понемногу начинаем привыкать).

— Pewnie, do wszystkiego można się przyzwyczaić (м-да, ко всему можно привыкнуть). Czy w tym bałaganie Alicja w ogóle może coś znaleźć (а в этом балагане Алиция может что-нибудь найти)?

— Przeciwnie, gubi następne (наоборот, теряет новое; następne — следующее).


— Dwie osoby. Słyszałaś o nich, Włodzio i Marianne.

— Jak to?! Równocześnie?!

— Łeb w łeb...

— Co za rozrzutność! I jak się czujecie?

— Średnio. Powoli zaczynamy przywykać.

— Pewnie, do wszystkiego można się przyzwyczaić. Czy w tym bałaganie Alicja w ogóle może coś znaleźć?

— Przeciwnie, gubi następne.


— I tego listu, którego szukała (и то письмо, которое она искала), też nie znalazła (тоже не нашла)?

— No przecież ci mówię, że nie (ну ведь я тебе говорю, что нет). Zgubiła nowy (новое потеряла). Możliwe, że znajdzie tamten (быть может, найдет то), jak będzie szukała tego (как будет искать это).

— Ale korzyść z tego może być (а из этого может быть выгода) — powiedziała Anita z wyraźnym ożywieniem (сказала Анита с явным оживлением). — Bo ja nie dokończyłam myśli (а то я не закончила мысль). Jeśli będzie straszyło (если будет пугало), to ona może brać za wstęp (то она может брать за вход). Niedrogo (недорого), po pięć koron od głowy (по пять крон с головы/носа), a za nocleg, na przykład, piętnaście (а за ночлег, к примеру, пятнадцать). Bez pościeli (без постели).


— I tego listu, którego szukała, też nie znalazła?

— No przecież ci mówię, że nie. Zgubiła nowy. Możliwe, że znajdzie tamten, jak będzie szukała tego.

— Ale korzyść z tego może być — powiedziała Anita z wyraźnym ożywieniem. — Bo ja nie dokończyłam myśli. Jeśli będzie straszyło, to ona może brać za wstęp. Niedrogo, po pięć koron od głowy, a za nocleg, na przykład, piętnaście. Bez pościeli.


Mimo woli zastanowiłam się nad tym (я мимо воли = невольно над этим призадумалась).

— Wiesz, że to jest niegłupie (знаешь, это тоже неглупо) ... W razie gdyby straszyło w ogródku (в случае, если пугало только в саду), może tylko wpuszczać na noc do środka bez dodatkowych zachodów (то можно только/просто впускать на ночь внутрь без дополнительных хлопот). Tylko trzeba będzie porządniej ogrodzić (только нужно будет как следует отгородить), żeby nie wchodzili na gapę (чтобы не входили/проходили зайцем) przez tę dziurę w żywopłocie (через эту дыру в живой изгороди). Na razie po ogródku plącze się morderca (пока что по саду бродит убийца).

— Jak to (как это = то есть)?

Opowiedziałam jej pokrótce o wczorajszych spostrzeżeniach Pawła (я рассказала ей покороче о вчерашних наблюдениях Павла). Anita się bardzo zainteresowała (Анита очень заинтересовалась).


Mimo woli zastanowiłam się nad tym.

— Wiesz, że to jest niegłupie... W razie gdyby straszyło w ogródku, może tylko wpuszczać na noc do środka bez dodatkowych zachodów. Tylko trzeba będzie porządniej ogrodzić, żeby nie wchodzili na gapę przez tę dziurę w żywopłocie. Na razie po ogródku plącze się morderca.

— Jak to?

Opowiedziałam jej pokrótce o wczorajszych spostrzeżeniach Pawła. Anita się bardzo zainteresowała.


— I co (и что)? Nie rozpoznał go (он не узнал его)? Nie zauważył czegoś charakterystycznego (не заметил чего-нибудь = ничего характерного)? Ta młodzież teraz jest do niczego (эта нынешняя молодежь ни на что не годится). Same niedojdy (одни недотепы)! Nie wiem, czy wiesz (не знаю, знаешь ли = в курсе ли ты), że my chyba o tym napiszemy obszerniej (что мы, пожалуй, напишем об этом поподробнее). Ja tu mam artykuł (у меня тут /уже/ есть статья) ...

Zaniepokoiłam się (я забеспокоилась). Anita pracowała jako sekretarz redakcji jednej z największych kopenhaskich gazet (Анита работала секретарем редакции одной из крупнейших газет Копенгагена). Nie byłam pewna (я не была уверена), czy Alicji zależy na rozgłosie (что Алиция была заинтересована в широкой огласке).


— I co? Nie rozpoznał go? Nie zauważył czegoś charakterystycznego? Ta młodzież teraz jest do niczego. Same niedojdy! Nie wiem, czy wiesz, że my chyba o tym napiszemy obszerniej. Ja tu mam artykuł...

Zaniepokoiłam się. Anita pracowała jako sekretarz redakcji jednej z największych kopenhaskich gazet. Nie byłam pewna, czy Alicji zależy na rozgłosie.


— Słuchaj, wstrzymaj się z tym (слушай, воздержись от этого). Alicja może mieć pretensje (Алиция может иметь /к тебе/ претензии = Алиция может обидеться; pretensja — претензия, обида). A jeśli nie możesz (а если не можешь), to przynajmniej dopilnuj (то по крайней мере проследи), żeby nie wymieniali nazwisk i szczegółów (чтобы не называли фамилий и деталей; wymieniać — называть, перечислять).

— Spróbuję (попробую) — obiecała Anita (пообещала Анита). — Zrobię, co się da (сделаю, что получится = что смогу). Ale za to rezerwuję dla nas wszystkie świeże wiadomości (но за это резервирую = оставляю за собой все свежие новости). Nie udzielajcie żadnych wywiadów nikomu (не давайте никому никаких интервью)!


— Słuchaj, wstrzymaj się z tym. Alicja może mieć pretensje. A jeśli nie możesz, to przynajmniej dopilnuj, żeby nie wymieniali nazwisk i szczegółów.

— Spróbuję — obiecała Anita. — Zrobię, co się da. Ale za to rezerwuję dla nas wszystkie świeże wiadomości. Nie udzielajcie żadnych wywiadów nikomu!


Zapewniłam ją (я заверила ее), że będziemy milczeć jak zmurszałe głazy (что мы будем молчать, как обветшалые скалы = как рыбы), i odłożyłam słuchawkę (и положила трубку). Paweł zakończył badanie artykułów spożywczych przez lupę (Павел закончил обследование продуктов через лупу), uznał je za jadalne (признал их съедобными) i na wszelki wypadek skoczył do sklepu po nowe mleko (и на всякий случай сбегал в магазин за новым молоком), bo wczorajsze było otwarte (потому что вчерашнее было открыто). Kupioną przez niego kawę uznaliśmy za nieszkodliwą (купленный им кофе мы признали безвредным), zważywszy, że piliśmy ją wczoraj i jeszcze żyjemy (рассудив, что мы пили его вчера и еще/пока живы). Nowy wstrząs pozbawił apetytu tylko Zosię (новое потрясение лишило аппетита только Зосю), Paweł Włodzia nie lubił (Павел Влодека не любил), a Marianne właściwie nie dostrzegał (а Марианн, собственно говоря, не замечал), ja zaś prawie nie znałam ich obydwojga (а я почти не знала их обоих). Trzeźwo stwierdziłam (я рассудила трезво), że gdybyśmy mieli tracić apetyt przy każdym zbrodniczym zamachu (что если мы будем терять аппетит при каждом преступном покушении), wkrótce zapewne zaczęłaby nam grozić śmierć głodowa (то вскоре нам /самим/ начнет угрожать голодная смерть).


Zapewniłam ją, że będziemy milczeć jak zmurszałe głazy, i odłożyłam słuchawkę. Paweł zakończył badanie artykułów spożywczych przez lupę, uznał je za jadalne i na wszelki wypadek skoczył do sklepu po nowe mleko, bo wczorajsze było otwarte. Kupioną przez niego kawę uznaliśmy za nieszkodliwą, zważywszy, że piliśmy ją wczoraj i jeszcze żyjemy. Nowy wstrząs pozbawił apetytu tylko Zosię, Paweł Włodzia nie lubił, a Marianne właściwie nie dostrzegał, ja zaś prawie nie znałam ich obydwojga. Trzeźwo stwierdziłam, że gdybyśmy mieli tracić apetyt przy każdym zbrodniczym zamachu, wkrótce zapewne zaczęłaby nam grozić śmierć głodowa.


Alicja przyjechała samochodem razem z panem Muldgaardem (Алиция приехала на машине вместе с паном Мульгором), okropnie zdenerwowana (ужасно нервная) i pełna wyrzutów sumienia (и полная угрызений совести), że chociaż raz nie przyznała Włodziowi za życia racji w kwestii guzików (что хоть раз при жизни Влодека не признала его правоту в вопросе о пуговицах). Tuż przed nimi przyjechało pogotowie (прямо перед ними приехала «скорая»; pogotowie ratunkowe — «скорая помощь»), które wezwała na wszelki wypadek w trakcie oczekiwania na samochód policji (которую она вызвала на всякий случай во время ожидания машины полиции). Lekarz policyjny i lekarz pogotowia (полицейский врач и врач «скорой помощи»), wśród wzajemnych uprzejmości (среди = обменявшись взаимными любезностями), przystąpili do badania (приступили к осмотру). Byliśmy wszyscy tak głęboko przekonani (мы все были так глубоко убеждены), że tym razem mordercy udało się lepiej (что на сей раз убийце удалось лучше = больше повезло) i Włodzio z Marianne definitywnie padli ofiarą jego uporu (и Влодек и Марианн определенно пали жертвой его настойчивости), że nagłe ożywienie obu eskulapów (что внезапное оживление обоих эскулапов) wstrząsnęło nami nie mniej niż łypnięcie Kazia (потрясло нас не меньше, чем моргание Казио).


Alicja przyjechała samochodem razem z panem Muldgaardem, okropnie zdenerwowana i pełna wyrzutów sumienia, że chociaż raz nie przyznała Włodziowi za życia racji w kwestii guzików. Tuż przed nimi przyjechało pogotowie, które wezwała na wszelki wypadek w trakcie oczekiwania na samochód policji. Lekarz policyjny i lekarz pogotowia, wśród wzajemnych uprzejmości, przystąpili do badania. Byliśmy wszyscy tak głęboko przekonani, że tym razem mordercy udało się lepiej i Włodzio z Marianne definitywnie padli ofiarą jego uporu, że nagłe ożywienie obu eskulapów wstrząsnęło nami nie mniej niż łypnięcie Kazia.


— Żyją (они живут = живы)!!! — wrzasnęła Alicja ze łzami szczęścia w oczach (заорала Алиция со слезами счастья в глазах). — Słuchajcie, oni żyją (слушайте, они живут = живы)!!! Dadzą się odratować (их удастся спасти)!!! To samo co z Kaziem (то же самое, что и с Казио)!!!

Ulga, jakiej doznaliśmy (облегчение, какое мы ощутили), pozwoliła nam dopiero teraz ocenić (только сейчас позволило нам оценить) ogrom panującego dotychczas przygnębienia (размеры царившего до той поры подавленности).

— Nie do wiary (невероятно) — jęknęła w radosnym oszołomieniu Zosia (простонала в радостном ошеломлении Зося). — A tak wyglądali (а так выглядели) ...! Do głowy by mi nie przyszło (мне бы и в голову не пришло)!

— Cud (чудо)! — oznajmiłam pobożnie (набожно объявила я).

— Jaki tam cud (какое там чудо), ten morderca to jakiś idiota (этот убийца — какой-то идиот/дурак), on nie ma pojęcia o truciznach (он понятия не имеет об отравах) — zawyrokował Paweł (заключил Павел).


— Żyją!!! — wrzasnęła Alicja ze łzami szczęścia w oczach. — Słuchajcie, oni żyją!!! Dadzą się odratować!!! To samo co z Kaziem!!!

Ulga, jakiej doznaliśmy, pozwoliła nam dopiero teraz ocenić ogrom panującego dotychczas przygnębienia.

— Nie do wiary — jęknęła w radosnym oszołomieniu Zosia. — A tak wyglądali...! Do głowy by mi nie przyszło!

— Cud! — oznajmiłam pobożnie.

— Jaki tam cud, ten morderca to jakiś idiota, on nie ma pojęcia o truciznach — zawyrokował Paweł.


— Co to był za kretyński pomysł (что это была за дурацкая идея) od razu mówić, że nie żyją (сразу говорить, то они не живут = мертвы)! Trzeba było najpierw dzwonić do pogotowia (надо было сначала звонить в «скорую»), a potem do mnie (а потом мне) ...

— A te plamy to co (а эти пятна — это что)? — zaprotestowałam (запротестовала я). — Każdy by się pomylił (каждый бы ошибся)! Plamy powinno się mieć po śmierci (пятна должны появляться после смерти), a nie za życia (а не при жизни)!

— Jest jakiś przepis prawny co do tego (есть ли какая-то юридическая норма по этому поводу)? — spytała Alicja jadowicie (ядовито/ехидно поинтересовалась Алиция). — I czego wy mnie tak denerwujecie (и чего вы меня так нервируете)? A w ogóle plamy ma tylko Marianne (а вообще-то пятна имеет = только у Марианн), oni mówią, że to uczulenie (они говорят, что это аллергия). Alergia (аллергия). Nie wiem, ale chyba sama przyszyję Włodziowi jakiś guzik (не знаю, но, наверное, я сама пришью Влодеку какую-нибудь пуговицу)!

— Na taką okazję chętnie oderwie sobie wszystkie (по такому случаю я охотно оборву все свои) ...


— Co to był za kretyński pomysł od razu mówić, że nie żyją! Trzeba było najpierw dzwonić do pogotowia, a potem do mnie...

— A te plamy to co? — zaprotestowałam. — Każdy by się pomylił! Plamy powinno się mieć po śmierci, a nie za życia!

— Jest jakiś przepis prawny co do tego? — spytała Alicja jadowicie. — I czego wy mnie tak denerwujecie? A w ogóle plamy ma tylko Marianne, oni mówią, że to uczulenie. Alergia. Nie wiem, ale chyba sama przyszyję Włodziowi jakiś guzik!

— Na taką okazję chętnie oderwie sobie wszystkie...


Obaj lekarze (оба врача), zanim oddalili się wraz z ofiarami zamachu (прежде чем удалиться вместе с жертвами покушения), zgodnie zaręczyli za ich życie (дружно поручились за их жизнь), przewidując jednakże (предупредив, однако), iż kuracja będzie długa i skomplikowana (что лечение будет долгим и сложным). Morderca zastosował jakąś niezwykłego gatunku truciznę (убийца применил какой-то яд необычного типа), zawierającą głównie środki nasenne (содержащий главным образом снотворное), a oprócz tego coś jeszcze (а кроме этого что-то еще), czego trudno było dociec (что было трудно выяснить), zważywszy bowiem (поскольку, принимая во внимание то), że Włodzio i Marianne wyżyli (что Влодек и Марианн выжили), na sekcję nie było szans (на вскрытие не было шансов). Objawy zaś prezentowały się nad wyraz nietypowo (симптомы же выглядели очень уж нетипично). Pan Muldgaard w zadumie kręcił głową (пан Мульгор в раздумье = задумчиво качал головой).


Obaj lekarze, zanim oddalili się wraz z ofiarami zamachu, zgodnie zaręczyli za ich życie, przewidując jednakże, iż kuracja będzie długa i skomplikowana. Morderca zastosował jakąś niezwykłego gatunku truciznę, zawierającą głównie środki nasenne, a oprócz tego coś jeszcze, czego trudno było dociec, zważywszy bowiem, że Włodzio i Marianne wyżyli, na sekcję nie było szans. Objawy zaś prezentowały się nad wyraz nietypowo. Pan Muldgaard w zadumie kręcił głową.


— Zadziwienie odczuwać należy (удавление ощущать надлежит; zdziwienie — удивление) — rzekł (изрек он). — Nader nieordynarny spożyły jad osoby nieżywe (весьма неординарный яд употребили особы неживые). Analiza opowie nam lubo też nie (анализа расскажет нам или ж нет; lub — либо, или). Co spożyły osoby nieżywe (что употребили особы неживые)?

— Ordynarną kawę spożyły (обыкновенный кофе употребили; ordynarny — грубый, простой) — odparła Alicja jakby z pewnym wysiłkiem (ответила Алиция с определенным усилием = трудом).

Paweł ocknął się z zachwyconego zapatrzenia w pana Muldgaarda (Павел очнулся от захватывающего созерцания пана Мульгора).

— Wcale nie ordynarną (вовсе не обыкновенный)! — zaprotestował z oburzeniem (обиженно запротестовал он). — Kupiłem najdroższą, jaka była (я купил самый дорого, какой был)!

— Oni wcale nie pili twojej kawy (они вовсе не пили твоего кофе) — wtrąciłam (вставила я). — Wypili resztkę tej ze słoika (выпили остатки той, из стеклянной банки). To była ta lepsza (это был тот, что получше). Twoją napoczęłyśmy dopiero potem (твою мы распечатали потом).


— Zadziwienie odczuwać należy — rzekł. — Nader nieordynarny spożyły jad osoby nieżywe. Analiza opowie nam lubo też nie. Co spożyły osoby nieżywe?

— Ordynarną kawę spożyły — odparła Alicja jakby z pewnym wysiłkiem.

Paweł ocknął się z zachwyconego zapatrzenia w pana Muldgaarda.

— Wcale nie ordynarną! — zaprotestował z oburzeniem. — Kupiłem najdroższą, jaka była!

— Oni wcale nie pili twojej kawy — wtrąciłam. — Wypili resztkę tej ze słoika. To była ta lepsza. Twoją napoczęłyśmy dopiero potem.


— Ona ma rację (она права) — przyświadczyła Zosia (подтвердила Зося). — Wypili tę, która się wysypała (они выпили ту, которая высыпалась).

— Azali nie było inne pożywienie w usta owe osoby (ужели не было другое пропитание в рты оные особы)? — spytał pan Muldgaard (спросил пан Мульгор).

— Nie było (не было). Nic nie jedli (они ничего не ели), pili kawę i koniak (пили кофе и коньяк).

— Napoje (напитки) — stwierdził pan Muldgaard (констатировал пан Мульгор). — Obaczyć pragnę owe napoje (видеть желаю оные напитки; zobaczyć — увидеть).

— Kawę będzie dość trudno zobaczyć (кофе будет довольно трудно увидеть), skoro ją wypili (раз они его выпили), ale koniak jeszcze został (а коньяк еще остался) — powiedziała Alicja (сказала Алиция). Otworzyła szafkę (она открыла шкафчик) i wyciągnęła butelkę z resztką koniaku (и вытащила бутылку с остатками коньяка). — Wszyscy go pili (его пили все).

— Azali był to ten (ужели был это этот)?


— Ona ma rację — przyświadczyła Zosia. — Wypili tę, która się wysypała.

— Azali nie było inne pożywienie w usta owe osoby? — spytał pan Muldgaard.

— Nie było. Nic nie jedli, pili kawę i koniak.

— Napoje — stwierdził pan Muldgaard. — Obaczyć pragnę owe napoje.

— Kawę będzie dość trudno zobaczyć, skoro ją wypili, ale koniak jeszcze został — powiedziała Alicja. Otworzyła szafkę i wyciągnęła butelkę z resztką koniaku. — Wszyscy go pili.

— Azali był to ten?


Jednogłośnie zaświadczyliśmy (мы единогласно подтвердили), że ten (что этот). Pan Muldgaard skinął na współpracownika (пан Мульгор дал знак сотруднику; skinąć — кивнуть, махнуть, дать знак).

— Naczynie od kawa pragnę (сосуд от кофе желаю) — zażądał stanowczo (решительно потребовал он).

Spowodował tym niejakie poruszenie (этим он вызвал некоторое волнение), okazało się bowiem (поскольку оказалось), że Zosia w zdenerwowaniu i szale sprzątania (что Зося в расстройстве и безумии при уборке) pozmywała wszystko (перемыла все), likwidując ślady zbrodni (ликвидируя следы преступления). Kawę kupioną przez Pawła (кофе, купленный Павлом) wysypała z plastykowego opakowania do puszki (она пересыпала из пластиковой упаковки в железную банку). Pan Muldgaard okazał rozczarowanie i niezadowolenie (пан Мульгор обнаружил розачарование и недовольство; okazać — проявить, обнаружить). Mój wychowany na kryminałach intelekt nagle ruszył (мой воспитанный на детективах интеллект внезапно заработал).


Jednogłośnie zaświadczyliśmy, że ten. Pan Muldgaard skinął na współpracownika.

— Naczynie od kawa pragnę — zażądał stanowczo.

Spowodował tym niejakie poruszenie, okazało się bowiem, że Zosia w zdenerwowaniu i szale sprzątania pozmywała wszystko, likwidując ślady zbrodni. Kawę kupioną przez Pawła wysypała z plastykowego opakowania do puszki. Pan Muldgaard okazał rozczarowanie i niezadowolenie. Mój wychowany na kryminałach intelekt nagle ruszył.


— Czekajcie (подождите) — powiedziałam (сказала я). — Słoik po tamtej kawie jest w śmieciach (банка от того кофе лежит в мусоре).

— Nie ma (нет)! — jęknęła Zosia (простонала Зося). — Kazałam Pawłowi wyrzucić śmieci (я велела Павлу выбросить мусор)!

— Oszalałaś chyba z tymi porządkami (ты с ума сошла, что ли, со этими/своими порядками)! Paweł, leć po śmieci (Павел, лети за мусором), może jeszcze nie wywieźli (может, еще не вывезли/не увезли)!

Paweł zerwał się z miejsca (Павел сорвался с места ) i rzucił do drzwi (и бросился к двери). Po chwili wrócił (он скоро вернулся), z triumfem niosąc słoik po kawie (с триумфом = триумфально неся банку из-под кофе).

— Jest (есть). To ten (это он)!


— Czekajcie — powiedziałam. — Słoik po tamtej kawie jest w śmieciach.

— Nie ma! — jęknęła Zosia. — Kazałam Pawłowi wyrzucić śmieci!

— Oszalałaś chyba z tymi porządkami! Paweł, leć po śmieci, może jeszcze nie wywieźli!

Paweł zerwał się z miejsca i rzucił do drzwi. Po chwili wrócił, z triumfem niosąc słoik po kawie.

— Jest. To ten!


Wszystkie trzy obejrzałyśmy słoik z nadzwyczajną uwagą (мы все трое/втроем осмотрели банку необычайно внимательно).

— No i co ci z tego słoika (ну, и что тебе с этой банки)? — zainteresowała się Alicja (поинтересовалась Алиция).

— Zauważ, że my się czujemy dobrze (заметь, что мы чувствуем себя хорошо), a Włodzio i Marianne wręcz przeciwnie (а Влодек и Марианн — совсем наоборот) ...

— Zauważyłam to już parę godzin temu (я это заметила уже пару часов назад). I co (и что)?

— To, że oni musieli zjeść co innego (то, что они должны были съесть что-то другое = одно), a my co innego (а мы другое) ...

— Oni w ogóle nic nie jedli (они вообще ничего не ели)!


Wszystkie trzy obejrzałyśmy słoik z nadzwyczajną uwagą.

— No i co ci z tego słoika? — zainteresowała się Alicja.

— Zauważ, że my się czujemy dobrze, a Włodzio i Marianne wręcz przeciwnie...

— Zauważyłam to już parę godzin temu. I co?

— To, że oni musieli zjeść co innego, a my co innego...

— Oni w ogóle nic nie jedli!


— Przestań mi przerywać (перестань меня перебивать). Pić co innego (пить — другое). Wszyscy pili tę cholerną kawę (все пили этот дурацкий кофе), czyli oni musieli pić inną kawę (то есть, они должны были пить другой кофе), bo koniak pochodził z tej jednej butelki (потому что коньяк происходил из одной/только этой бутылки). Zauważ (заметь), że kawa nam się akurat skończyła (что кофе у нас как раз кончился) i tej w stoiku zostało tylko na dwie filiżanki (и этого в банке осталось только на две чашки). Zauważ (заметь), że zaparzyłaś ją w ekspresie (что ты ее заварила в кофеварке) i oni ją wypili (и они его выпили), a my nie (а мы — нет) ...

— Nie (нет)? — powiedziała Alicja niepewnie (сказала Алиция неуверенно). — Mnie się wydaje (мне кажется), że ja ją też piłam (что я его тоже пила). Wyście też coś piły (вы ведь тоже что-то пили) ...


— Przestań mi przerywać. Pić co innego. Wszyscy pili tę cholerną kawę, czyli oni musieli pić inną kawę, bo koniak pochodził z tej jednej butelki. Zauważ, że kawa nam się akurat skończyła i tej w stoiku zostało tylko na dwie filiżanki. Zauważ, że zaparzyłaś ją w ekspresie i oni ją wypili, a my nie...

— Nie? — powiedziała Alicja niepewnie. — Mnie się wydaje, że ja ją też piłam. Wyście też coś piły...


— Zosia piła neskę (Зося пила растворимый), a ja herbatę (а я чай). Pawła nie było (Павла не было), bo latał po krzakach (потому что он летал по кустам). A ty piłaś zimną (а ты пила холодный), tę, której nie zdążyłaś wypić po obiedzie (тот, который не успела выпить после обеда). Z ekspresu wyszły dwie filiżanki (из кофеварки вышло две чашки), przypomnij sobie (вспомни). I ani grosza więcej (и ни гроша = ни капли больше). Jeżeli nie zatrułaś wody w ekspresie (если ты не отравила воду в кофеварке), to trucizna musiała być w kawie (то яд должен был быть в кофе). Nie zatrułaś (ты не отравила)?

— Jeżeli, to bezwiednie (если так, то бессознательно) ...

— A reszta tej kawy powinna być na dnie puszki (а остатки этого кофе должны быть на дне банки), bo ją tam sama wsypałaś (потому что ты сама их туда высыпала). I dopiero z puszki do ekspresu (и только из банки — в кофеварку). Na wierzchu w puszce jest ta kawa Pawła (сверху в банке — тот кофе Павла), a pod spodem świństwo (а внизу — эта гадость). Niech oni to zbadają (пусть они то исследуют).


— Zosia piła neskę, a ja herbatę. Pawła nie było, bo latał po krzakach. A ty piłaś zimną, tę, której nie zdążyłaś wypić po obiedzie. Z ekspresu wyszły dwie filiżanki, przypomnij sobie. I ani grosza więcej. Jeżeli nie zatrułaś wody w ekspresie, to trucizna musiała być w kawie. Nie zatrułaś?

— Jeżeli, to bezwiednie...

— A reszta tej kawy powinna być na dnie puszki, bo ją tam sama wsypałaś. I dopiero z puszki do ekspresu. Na wierzchu w puszce jest ta kawa Pawła, a pod spodem świństwo. Niech oni to zbadają.


Słuchający z wielką uwagą pan Muldgaard skinął głową (слушавший с огромным вниманием пан Мульгор дал знак головой), wyjął mi słoik z rąk (взял стеклянную банку из моих рук) i wręczył go swojemu pomocnikowi (и вручил ее своему помощнику). Następnie wręczył mu także puszkę z kawą (после этого он также вручил ему железную банку с кофе).

— I znów nie będzie kawy (и снова не будет кофе) — mruknął Paweł (проворчал Павел). — Teraz nie idę (сейчас я не иду = я больше не пойду)!...

Natchnienie kwitło we mnie nadal (воодушевление по-прежнему сияло во мне).

— Zauważ (заметь), że ci się ta kawa wysypała jeszcze przedwczoraj (что этот кофе у тебя высыпался еще позавчера), jak ją wyrzuciłaś z szafki (как/когда ты его выкинула из шкафчика). Zauważ (заметь), że była nie dokręcona (что он был плохо закручен). Ktoś otworzył (кто-то открыл). Możliwe, że w tym samym czasie (возможно, в то самое время), kiedy doprawiał winogrona (когда приправлял виноград). Zaparł się na ciebie (он уперся на тебя = упорно хочет тебя прикончить) ...

— Boże (Боже)! — krzyknęła ze wzruszeniem Zosia (крикнула Зося с волнением). — Co za szczęście (что за = какое счастье), że to się wysypało (что это = он высыпался)!


Słuchający z wielką uwagą pan Muldgaard skinął głową, wyjął mi słoik z rąk i wręczył go swojemu pomocnikowi. Następnie wręczył mu także puszkę z kawą.

— I znów nie będzie kawy — mruknął Paweł.

— Teraz nie idę!... Natchnienie kwitło we mnie nadal.

— Zauważ, że ci się ta kawa wysypała jeszcze przedwczoraj, jak ją wyrzuciłaś z szafki. Zauważ, że była nie dokręcona. Ktoś otworzył. Możliwe, że w tym samym czasie, kiedy doprawiał winogrona. Zaparł się na ciebie...

— Boże! — krzyknęła ze wzruszeniem Zosia. — Co za szczęście, że to się wysypało!


— Ciekawe (интересно), dlaczego zatruwał w słoiku (почему он подсыпал яд в стеклянной банке), a nie zatruwał w puszce (и не подсыпал в железную) — powiedziała Alicja krytycznie (критично сказала Алиция). — Puszka stała na wierzchu (железная стояла наверху) ...

— Bo w puszce było tyle co kot napłakał (потому что в железной было столько, что кот наплакал). Bał się (он боялся), że zużyje to kto inny (что это = его употребит = выпьет кто-то другой), a nie ty (а не ты). A co do stoika miał pewność (а насчет стеклянной он был уверен), że prędzej czy później padnie i na ciebie (что рано или поздно попадет на тебя) ...

— No i dlaczego nie padło (ну, и почему не попало)?

— Bo nie przewidział (потому что он не предусмотрел), że obie kolejno będziecie tym słoikiem rzucały po całym mieszkaniu (что вы обе по очереди будете этой банку катать по всей квартире; rzucać — бросать) ...


— Ciekawe, dlaczego zatruwał w słoiku, a nie zatruwał w puszce — powiedziała Alicja krytycznie. — Puszka stała na wierzchu...

— Bo w puszce było tyle co kot napłakał. Bał się, że zużyje to kto inny, a nie ty. A co do stoika miał pewność, że prędzej czy później padnie i na ciebie...

— No i dlaczego nie padło?

— Bo nie przewidział, że obie kolejno będziecie tym słoikiem rzucały po całym mieszkaniu...


Wyraźnie zainteresowany tematem pan Muldgaard (явно заинтересованный темой пан Мульгор) zażądał szczegółowej relacji z wydarzeń (потребовал подробного отчета о происшедшем). Zanotował sobie nasze informacje (он записал себе нашу информацию), po czym złożył dowód niezwykłej uwagi (после чего предоставил довод/доказательство необычайного внимания) i znakomitej pamięci (и великолепной памяти).

— Pan (вы) — rzekł nieco podejrzliwie (заявил он слегка подозрительно), wskazując długopisem Pawła (указывая ручкой на Павла). — Ucho moje słyszało (ухо мое слышало). Nie spożył kawę (не употребил кофе). Wizytował krze (посещал кусты; krzewy — кусты). Dlaczego (почему)?


Wyraźnie zainteresowany tematem pan Muldgaard zażądał szczegółowej relacji z wydarzeń. Zanotował sobie nasze informacje, po czym złożył dowód niezwykłej uwagi i znakomitej pamięci.

— Pan — rzekł nieco podejrzliwie, wskazując długopisem Pawła. — Ucho moje słyszało. Nie spożył kawę. Wizytował krze. Dlaczego?


Na twarzy Pawła odbiło się równocześnie zdumienie (на лице Павла отразилось одновременно изумление), zaskoczenie i niepewność (неожиданность и неуверенность).

— Co ja robiłem (что я делал)? — spytał z niedowierzaniem (спросил он с недоверием).

— Wizytował krze (посещал кусты) — powtórzył pan Muldgaard (повторил пан Мульгор).

— Latałeś po krzakach (летал по кустам) — podpowiedziałam (подсказала я).


Na twarzy Pawła odbiło się równocześnie zdumienie, zaskoczenie i niepewność.

— Co ja robiłem? — spytał z niedowierzaniem,

— Wizytował krze — powtórzył pan Muldgaard.

— Latałeś po krzakach — podpowiedziałam.


— A (а)! Jak śledziłem tego jakiegoś (как/когда я выслеживал того какого-то)?... Pan Muldgaard znów zażądał dokładnych zeznań (пан Мульгор снова потребовал подробных показаний). Sami się zdziwiliśmy (мы сами удивились), opowiadając (отвечая), że tak wiele rzeczy zdążyło się przytrafić (что там много вещей = всего успело произойти) w tak krótkim czasie (за такое короткое время). Morderca wydawał się jednostką niezwykle aktywną (убийца казался личностью необыкновенно активной) i pełną wigoru (и полной темперамента), a domniemywana chęć usunięcia z tego padołu Alicji (а предполагаемое желание устранить с этого света Алицию) najwyraźniej w świecie stała się celem jego życia (явно стало целью его жизни).

Pan Muldgaard poprzyglądał się uważnie i w zamyśleniu (пан Мульгор смотрел внимательно и в раздумье = задумчиво), po czym wyraził chęć udania się wraz z Pawłem (после чего выразил желание отправиться с Павлом) przebytą przezeń wczoraj drogą (проделанной им вчера дорогой). Paweł nie miał nic przeciwko temu (Павел ничего против этого не имел). Wyszli od razu przez ogród (они вышли сразу через сад) i wrócili mniej więcej po półtorej godzinie (и вернулись более менее = примерно через полтора часа; mniej — меньше, менее; więcej — больше, более).


— A! Jak śledziłem tego jakiegoś?... Pan Muldgaard znów zażądał dokładnych zeznań. Sami się zdziwiliśmy, opowiadając, że tak wiele rzeczy zdążyło się przytrafić w tak krótkim czasie. Morderca wydawał się jednostką niezwykle aktywną i pełną wigoru, a domniemywana chęć usunięcia z tego padołu Alicji najwyraźniej w świecie stała się celem jego życia.

Pan Muldgaard poprzyglądał się uważnie i w zamyśleniu, po czym wyraził chęć udania się wraz z Pawłem przebytą przezeń wczoraj drogą. Paweł nie miał nic przeciwko temu. Wyszli od razu przez ogród i wrócili mniej więcej po półtorej godzinie.


— Wezwał posiłki (вызвал подкрепление) — powiedział Paweł bardzo przejęty (сказал Павел очень взволнованный = взволнованно), zapominając (забывая), że pan Muldgaard znacznie lepiej rozumie po polsku niż mówi (что пан Мульгор понимает по-польски гораздо лучше, чем говорит). — Przegoniłem go trochę po tych zaroślach (я его немного погонял по этим зарослям), bo mi się pomyliło (потому что я перепутал). Wczoraj było ciemno (вчера было темно), a dzisiaj widno (а сегодня светло) i wszystko inaczej wygląda (и все выглядит по-другому), ale on znalazł ślady (но он нашел следы). W końcu trafiłem do tego miejsca (в конце концов, я попал на то место), gdzie słyszałem samochód (где я слышал машину), i już tam jest cała wataha (и там уже целая толпа). Wezwał ich przez krótkofalówkę (он вызвал их по рации: «коротковолновый передатчик»), oni tu mają fajne urządzenia (у них тут классные устройства), badają grunt (исследуют почву) ...


— Wezwał posiłki — powiedział Paweł bardzo przejęty, zapominając, że pan Muldgaard znacznie lepiej rozumie po polsku niż mówi. — Przegoniłem go trochę po tych zaroślach, bo mi się pomyliło. Wczoraj było ciemno, a dzisiaj widno i wszystko inaczej wygląda, ale on znalazł ślady. W końcu trafiłem do tego miejsca, gdzie słyszałem samochód, i już tam jest cała wataha. Wezwał ich przez krótkofalówkę, oni tu mają fajne urządzenia, badają grunt...


Pan Muldgaard przyświadczał (пан Мульгор подтверждал), kiwając głową (кивая головой). Następnie oddalił się (потом он удалился), zobowiązawszy nas do natychmiastowego zawiadamiania go o wszystkich wydarzeniach (обязав нас немедленно уведомлять его обо всех происшествиях), które wydadzą nam się dziwne (которые нам покажутся странными), exemplum nie dokręcony słoik z kawą (типа не до конца закрученной банки с кофе). Późnym wieczorem zadzwonił (поздним вечером он позвонил), uprzejmie informując nas o wynikach badania resztek kawy (вежливо информируя нас о результатах исследования остатков кофе) ...


Pan Muldgaard przyświadczał, kiwając głową. Następnie oddalił się, zobowiązawszy nas do natychmiastowego zawiadamiania go o wszystkich wydarzeniach, które wydadzą nam się dziwne, exemplum nie dokręcony słoik z kawą. Późnym wieczorem zadzwonił, uprzejmie informując nas o wynikach badania resztek kawy...


— On mówi, że ta osoba (он говорит, что эта особа) ... to znaczy ten morderca (то есть, этот убийца) chciał mieć pewność (хотел иметь уверенность = быть уверенным), że trucizna podziała (что яд подействует) i nikt za wcześnie nie wezwie pomocy (и никто не вызовет помощи слишком рано) — powiedziała Alicja (сказала Алиция), odłożywszy słuchawkę (повесив трубку). — Ofiary zasną tak porządnie (жертвы заснут так прилично = крепко), że nawet gdyby coś czuły (что даже если бы они что-то чувствовали), jakieś boleści albo co (какие-то боли или что), to też się nie obudzą (то тоже = все равно не проснутся). Rodzaj narkozy (типа наркоза). Trochę inne niż to (немного другое, чем то), co było w winogronach (что было в винограде).

— To istny cud (это настоящее чудо), że oni z tego wyszli z życiem (что они из этого вышли с жизнью = после этого остались живы) — westchnęła Zosia (вздохнула Зося). — Miałabyś potworne wyrzuty sumienia (у тебя были бы = тебя бы мучили ужасные угрызения совести). Może jednak przestań się z nim kłócić o guziki (может, все-таки перестань с ним спросить о пуговицах)?


— On mówi, że ta osoba... to znaczy ten morderca chciał mieć pewność, że trucizna podziała i nikt za wcześnie nie wezwie pomocy — powiedziała Alicja, odłożywszy słuchawkę. — Ofiary zasną tak porządnie, że nawet gdyby coś czuły, jakieś boleści albo co, to też się nie obudzą. Rodzaj narkozy. Trochę inne niż to, co było w winogronach.

— To istny cud, że oni z tego wyszli z życiem — westchnęła Zosia. — Miałabyś potworne wyrzuty sumienia. Może jednak przestań się z nim kłócić o guziki?


Alicja wzruszyła ramionami (Алиция пожала плечами), przygnębiona i bardzo zniechęcona (подавленная и очень разочарованная; zniechęcać — разочаровывать, отбивать охоту).

— On jest taki zadowolony (он такой довольный), jakby wykrył Bóg wie co (как будто бы открыл Бог знает что) ... Przecież nie otruli się guzikami (ведь они не отравились пуговицами) ... Ciekawe (интересно), co mu przyjdzie z tych odkryć (что ему дадут эти открытия; przyjść — прийти). O mordercy nawet nie ma pojęcia (об убийце он даже не имеет понятия) i pracuje w beznadziejnym tempie (и работает в безнадежном темпе). Prawdę mówiąc (по правде говоря), nic nie robi (он ничего не делает), przeleciał się z Pawłem po żywopłotach i to wszystko (пролетел = обошел с Павлом живые изгороди и это все = всего-то). Co on sobie właściwie wyobraża (что он там себе воображает)?


Alicja wzruszyła ramionami, przygnębiona i bardzo zniechęcona.

— On jest taki zadowolony, jakby wykrył Bóg wie co... Przecież nie otruli się guzikami... Ciekawe, co mu przyjdzie z tych odkryć. O mordercy nawet nie ma pojęcia i pracuje w beznadziejnym tempie. Prawdę mówiąc, nic nie robi, przeleciał się z Pawłem po żywopłotach i to wszystko. Co on sobie właściwie wyobraża?


— On sobie nic nie wyobraża (он себе ничего не воображает) — wyjaśniłam (пояснила я). — On po prostu czeka (он просто ждет), aż ten zbrodniarz wreszcie ciebie zamorduje (пока этот убийца наконец-то тебя прикончит), bo wtedy dopiero dowie się (потому что только тогда = так он узнает), o co tu chodzi (в чем тут дело). Zrobi jeszcze jedną rewizję (сделает еще один обыск), znajdzie list od Edka (найдет письмо от Эдека) i będzie wszystko wiedział (и все узнает).

— On przecież nie wie o liście od Edka (он ведь не знает о письме Эдека)? — powiedziała Alicja nieufnie (недоверчиво сказала Алиция). — Czy ktoś mu powiedział (или ему кто-то сказал)? Bo ja nie (потому что лично я нет).

— Chyba nikt (наверное, никто), bo jakoś o niego nie pyta (потому что он как-то = вроде о нем не спрашивает). Aż dziw bierze (аж диво берет = удивительно), tyle osób o tym wie (столько народа об этом знает) i nikt nie puszcza farby (и никто не проболтается; puścić — пустить; farba — краска; puścić farbę — проболтаться)!

— Tyle osób (столько народа)? Kto jeszcze wie, poza nami (кто еще знает, кроме нас)?


— On sobie nic nie wyobraża — wyjaśniłam. — On po prostu czeka, aż ten zbrodniarz wreszcie ciebie zamorduje, bo wtedy dopiero dowie się, o co tu chodzi. Zrobi jeszcze jedną rewizję, znajdzie list od Edka i będzie wszystko wiedział.

— On przecież nie wie o liście od Edka? — powiedziała Alicja nieufnie. — Czy ktoś mu powiedział? Bo ja nie.

— Chyba nikt, bo jakoś o niego nie pyta. Aż dziw bierze, tyle osób o tym wie i nikt nie puszcza farby!

— Tyle osób? Kto jeszcze wie, poza nami?


— No, jak to (ну, как это)? Wszyscy, którzy wtedy byli na tarasie (все, которые/кто тогда был на террасе). Mówiłaś przecież (ты ведь говорила), że ci zginął przed przeczytaniem (что оно пропало до того, как ты его прочла). Jeśli ktoś z zewnątrz gdzieś się czaił (если кто-то снаружи = посторонний где-то прятался), to też mógł słyszeć (то тоже мог слышать).

— Mnie się wydaje (мне кажется), że ja tego wtedy nie mówiłam (что я этого тогда не говорила). Skąd wiesz (откуда ты знаешь), że wszyscy wiedzą (что все знают)? Kto wie (кто знает)?

— Na przykład Anita (Анита, например). Pytała dziś, czy go nie znalazłaś (она спрашивала сегодня, не нашла ли ты его).

— Anita wie, a policja nie wie (Анита знает, а полиция не знает)?... Ewa też wie (Эва тоже знает)?

— Nie wiem, czy Ewa wie (я не знаю, знает ли Эва), ale chyba też (но, по-моему, она тоже).

— To ja ją od razu zapytam (тогда я ее сразу спрошу) ...


— No, jak to? Wszyscy, którzy wtedy byli na tarasie. Mówiłaś przecież, że ci zginął przed przeczytaniem. Jeśli ktoś z zewnątrz gdzieś się czaił, to też mógł słyszeć.

— Mnie się wydaje, że ja tego wtedy nie mówiłam. Skąd wiesz, że wszyscy wiedzą? Kto wie?

— Na przykład Anita. Pytała dziś, czy go nie znalazłaś.

— Anita wie, a policja nie wie?... Ewa też wie?

— Nie wiem, czy Ewa wie, ale chyba też.

— To ja ją od razu zapytam...


Wyrwana ze snu Ewa (неожиданно разбуженная Эва; wyrwać — вырвать, выхватить) kategorycznie wyparła się jakichkolwiek wiadomości o liście (категорически отказалась от каких-либо сведений = что она что-то знает о письме; wyprzeć się kogoś, czegoś — отказаться, отпереться от кого-л., чего-л.). Oświadczyła (она заявила), że pierwsze słyszy (что впервые слышит) i nawet jeśli ktoś coś na ten temat mówił (и даже если кто-то что-то говорил на эту тему = по этому поводу), to ona nie zwróciła uwagi (то она не обратила внимания). Obiecała nie zdradzić tej tajemnicy policji (она пообещала не выдать/не выдавать этой тайны полиции), po czym zainteresowała się nadzwyczajnie możliwością wykrycia mordercy (после чего необычайно заинтересовалась возможностью обнаружения преступника) za pomocą znalezienia korespondencji od ofiary (с помощью = благодаря нахождению корреспонденции от жертвы). Gorąco zachęciła Alicję do szukania (она горячо склоняла Алицию к поискам; zachęcać kogoś do czegoś — побудить, склонить кого-л. к чему-л.), nakłaniając ją (уговаривая ее; nakłaniać do czegoś — уговаривать, склонять к чему-л.), żeby nie ustawała w wysiłkach, aż znajdzie (чтобы не оставляла стараний /до тех пор/, пока не найдет).


Wyrwana ze snu Ewa kategorycznie wyparła się jakichkolwiek wiadomości o liście. Oświadczyła, że pierwsze słyszy i nawet jeśli ktoś coś na ten temat mówił, to ona nie zwróciła uwagi. Obiecała nie zdradzić tej tajemnicy policji, po czym zainteresowała się nadzwyczajnie możliwością wykrycia mordercy za pomocą znalezienia korespondencji od ofiary. Gorąco zachęciła Alicję do szukania, nakłaniając ją, żeby nie ustawała w wysiłkach, aż znajdzie.


— Ewa nie wie (Эва не знает) — powiedziała Alicja (сказала Алиция), marszcząc brwi w zamyśleniu (в раздумье = задумчиво морща брови). — Anita wie (Анита знает) ... Skąd ona wie (откуда она знает)? Mnie się to wydaje podejrzane (мне это кажется подозрительным).

— Morderca wie o liście (убийца знает о письме) — powiedziałam (сказала я), też się zamyślając (тоже призадумавшись). — Usiłuje cię utłuc (он старается тебя укокошить), zanim go znajdziesz (прежде чем ты его найдешь). Bardzo mi przykro (мне очень жаль), ale podejrzana wydaje mi się raczej Ewa (но подозрительной мне кажется, скорее, Эва). Morderca powinien się nie przyznawać (убийца должен не признаваться), że wie (что он знает), udawać, że go nic nie obchodzi (делать вид, что его ничто не касается; udawać — делать вид, прикидываться), że nie ma z tym nic wspólnego (что он не имеет с этим ничего общего). Anita sama zapytała (Анита сама спросила) ...


— Ewa nie wie — powiedziała Alicja, marszcząc brwi w zamyśleniu. — Anita wie... Skąd ona wie? Mnie się to wydaje podejrzane.

— Morderca wie o liście — powiedziałam, też się zamyślając. — Usiłuje cię utłuc, zanim go znajdziesz. Bardzo mi przykro, ale podejrzana wydaje mi się raczej Ewa. Morderca powinien się nie przyznawać, że wie, udawać, że go nic nie obchodzi, że nie ma z tym nic wspólnego. Anita sama zapytała...


— To dlaczego Ewa mnie zachęcała do szukania (тогда почему Эва уговаривала меня искать)?

— Żebyś teraz odłożyła słuchawkę (чтобы ты сейчас отложила в сторону трубку) i pozwoliła jej pójść spać (и позволила ей пойти спать). Jest wpół do dwunastej (сейчас полдвенадцатого), normalni ludzie o tej porze sypiają (нормальные люди в это время спят) ... Względnie dla zmylenia przeciwnika (специально, чтобы ввести противника в заблуждение). Wyrwana ze snu (внезапно разбуженная), odruchowo powiedziała (она машинально сказала), że nie wie (что она не знает), zorientowała się (сориентировалась), że to błąd (что это ошибка), i chciała go naprawić (и хотела ее исправить). Ewentualnie może to Roj (или, может, это Рой), przyznał się jej (признался ей) i teraz ona z nim współdziała (и теперь она с ним заодно; współdziałać — соучаствовать, действовать заодно) ...


— To dlaczego Ewa mnie zachęcała do szukania?

— Żebyś teraz odłożyła słuchawkę i pozwoliła jej pójść spać. Jest wpół do dwunastej, normalni ludzie o tej porze sypiają... Względnie dla zmylenia przeciwnika. Wyrwana ze snu, odruchowo powiedziała, że nie wie, zorientowała się, że to błąd, i chciała go naprawić. Ewentualnie może to Roj, przyznał się jej i teraz ona z nim współdziała...


Uczciwie mówiąc (честно говоря), wcale nie byłam pewna (я вовсе не была уверена), czy podejrzewanie Ewy ma w ogóle jakiś sens (имеет ли вообще смысл подозревать Эву; podejrzewanie — подозрение), ale byłam śpiąca (но мне очень хотелось спать) i wygłaszałam byle jakie (и я говорила просто какие-то; wygłaszać — произносить, говорить), nie przemyślane opinie (непродуманные суждения/предположения). Kogoś trzeba było podejrzewać (кого-то /ведь/ надо было подозревать), a Ewa nadawała się do tego znakomicie (а Эва для этого подходила превосходно) już chociażby z racji urody (хотя бы даже из-за красоты). Niepewność w tym względzie (неуверенность в этом мотиве) i przekonanie, że wymyśliłam głupstwo (и убеждение, что я придумала глупость), trwały we mnie aż do piątku (мучили меня аж до пятницы), to znaczy prawie przez dwa dni (то есть, почти два дня). Przez te dwa dni (на протяжении этих двух дней) panował błogi spokój (царил блаженный покой), w czasie którego z wolna wracaliśmy wszyscy do równowagi (во время которого все мы потихоньку возвращались в равновесие = приходили в себя). Usunęłam gałęzie z ogródka (я избавилась от веток из сада), paląc imponujące ognisko (разжигая внушительный костер) i omal nie puszczając z dymem całego Allerød (и чуть не предавая огню все Аллеред). Paweł zaś rozkopał do końca środkowy grób (Павел же раскопал до конца среднюю гробницу), pracując jak galernik (работая, как каторжный) z nadzieją znalezienia wewnątrz zwierzęcia doświadczalnego (в надежде найти внутри подопытное животное). Zwierzęcia nie było (животного не было), pozostały po nim tylko nikłe ślady (от него остались только слабые следы). Paweł otarł zatem pot z czoła (таким образом, Павел вытер со лба пот) i postanowił zająć się większym kurhanem (и решил заняться бóльшим курганом), gdzie bezwzględnie zwierzę powinno być (где животное безусловно должно быть).


Uczciwie mówiąc, wcale nie byłam pewna, czy podejrzewanie Ewy ma w ogóle jakiś sens, ale byłam śpiąca i wygłaszałam byle jakie, nie przemyślane opinie. Kogoś trzeba było podejrzewać, a Ewa nadawała się do tego znakomicie już chociażby z racji urody. Niepewność w tym względzie i przekonanie, że wymyśliłam głupstwo, trwały we mnie aż do piątku, to znaczy prawie przez dwa dni. Przez te dwa dni panował błogi spokój, w czasie którego z wolna wracaliśmy wszyscy do równowagi. Usunęłam gałęzie z ogródka, paląc imponujące ognisko i omal nie puszczając z dymem całego Allerød. Paweł zaś rozkopał do końca środkowy grób, pracując jak galernik z nadzieją znalezienia wewnątrz zwierzęcia doświadczalnego. Zwierzęcia nie było, pozostały po nim tylko nikłe ślady. Paweł otarł zatem pot z czoła i postanowił zająć się większym kurhanem, gdzie bezwzględnie zwierzę powinno być.


W piątek rano zadzwoniła Ewa (в пятницу утром позвонила Эва), namawiając nas na odwiedzenie wystawy malarstwa skandynawskiego (уговаривая нас посетить выставку скандинавской живописи), której otwarcie miało nastąpić wieczorem (открытие которой должно было произойти вечером). Twierdziła, że musi tam być (она утверждала, что она должна там быть), że będzie sama (что будет одна), bez żywej znajomej polskiej duszy (без живой знакомой польской души), i koniecznie chce (и обязательно хочет), żebyśmy przyszły (чтобы мы пришли), jeśli już nie dla wrażeń artystycznych (если не ради художественных впечатлений), to przynajmniej dla towarzystwa (то, по крайней мере, ради компании). Alicja i Zosia odmówiły stanowczo udziału w imprezie (Алиция и Зося от участия в мероприятии решительно отказались), Paweł po harówce w ogrodzie ledwo zipał (Павел после мучений в саду едва дышал; harówka — тяжелая, изнурительная работа), poszłam więc sama (поэтому я пошла одна).


W piątek rano zadzwoniła Ewa, namawiając nas na odwiedzenie wystawy malarstwa skandynawskiego, której otwarcie miało nastąpić wieczorem. Twierdziła, że musi tam być, że będzie sama, bez żywej znajomej polskiej duszy, i koniecznie chce, żebyśmy przyszły, jeśli już nie dla wrażeń artystycznych, to przynajmniej dla towarzystwa. Alicja i Zosia odmówiły stanowczo udziału w imprezie, Paweł po harówce w ogrodzie ledwo zipał, poszłam więc sama.


Wystawa jako taka wstrząsnęła mną z lekka (выставка, как таковая, меня слегка потрясла). Oglądając zawieszone na ścianach dzieła (разглядывая подвешенные на стенах произведения) nie mogłam się oprzeć wrażeniu (я не могла отделаться от впечатления), że artyści tworzyli w czasie weekendów (что художники творили во время уик-эндов), kiedy wszystkie sklepy są zamknięte (когда все магазины закрыты) i nic nie można kupić (и ничего нельзя купить), i akurat wyszła im cała farba (и у них как раз закончились все краски) z wyjątkiem kolorów buraczkowego, sinego i czarnego (за исключением свекольного/темно-красного, посиневшего/синего и черного цветов). Zużyli zatem to, co im pozostało (таким вот образом, они использовали все, что у них оставалось), osiągając niewiarygodnie grobowe efekty (достигая невероятно загробных эффектов). Znalazłam tam nawet pejzaż (я нашла там даже пейзаж), który chętnie bym kupiła (который бы охотно купила), żeby patrzeć nań (чтобы смотреть на него), jeśli będę musiała hamować zbytnią wesołość (если мне вдруг придется тормозить/сдерживать излишнее веселье).


Wystawa jako taka wstrząsnęła mną z lekka. Oglądając zawieszone na ścianach dzieła nie mogłam się oprzeć wrażeniu, że artyści tworzyli w czasie weekendów, kiedy wszystkie sklepy są zamknięte i nic nie można kupić, i akurat wyszła im cała farba z wyjątkiem kolorów buraczkowego, sinego i czarnego. Zużyli zatem to, co im pozostało, osiągając niewiarygodnie grobowe efekty. Znalazłam tam nawet pejzaż, który chętnie bym kupiła, żeby patrzeć nań, jeśli będę musiała hamować zbytnią wesołość.


Obejrzałam całość (я все посмотрела), Ewa, która strojem stanowiła kontrast z wystawą (Эва, которая в своем костюме представляла контраст с выставкой), odpracowała swoje oficjalne obowiązki (отработала свои официальные обязанности) i byłyśmy wolne (и мы были свободны).

— Chcesz tu jeszcze coś oglądać (ты хочешь еще что-то тут смотреть)? — spytałam z niesmakiem (спросила я с отвращением). — Bo ja mam dość (а то с меня хватит). Nie chciałabym (я бы не хотела), żeby w obecnej sytuacji (чтобы в теперешней ситуации) coś takiego mi się przyśniło (мне бы приснилось что-то типа этого).

— Och, tak (ах, да)! — odparła Ewa (ответила Эва). — To jest potworne (это ужасно), to wszystko (это все), co wy robicie w Allerød (что вы делаете в Аллеред)! Już idziemy (уже/сейчас идем), ale czekaj (только погоди) ... Ja tu jeszcze muszę, muszę (мне тут еще надо, надо) coś obejrzeć (кое-что посмотреть)! Muszę (надо)! To jest takie WSTRĘTNE (оно такое МЕРЗКОЕ) ...!


Obejrzałam całość, Ewa, która strojem stanowiła kontrast z wystawą, odpracowała swoje oficjalne obowiązki i byłyśmy wolne.

— Chcesz tu jeszcze coś oglądać? — spytałam z niesmakiem. — Bo ja mam dość. Nie chciałabym, żeby w obecnej sytuacji coś takiego mi się przyśniło.

— Och, tak! — odparła Ewa. — To jest potworne, to wszystko, co wy robicie w Allerød! Już idziemy, ale czekaj... Ja tu jeszcze muszę, muszę coś obejrzeć! Muszę! To jest takie WSTRĘTNE...!


Zaciągnęła mnie w kąt (она затащила меня в угол), pod obraz (под картину), przedstawiający sobą nie wiadomo co (представляющую собой непонятно что). Kojarzyło się to jakby z czubatym talerzem flaków (ассоциировалось это как бы с переполненной тарелкой фляков; flaki — польское блюдо из внутренностей) w osobliwym, brudnoburaczkowym kolorze (диковинного грязно-красного цвета; osobliwy — редкий, диковинный) i robiło dziwne trupie wrażenie (и производило странное трупное впечатление). Ewa patrzyła na to z jakimś zachłannym obrzydzeniem (Эва смотрела на это с каким-то ненасытным отвращением), nie mogąc wręcz oderwać oczu (просто не в силах оторвать глаз). Przyglądałam jej się nieco zaniepokojona (я смотрела на нее с легким беспокойством), bo rzadko się zdarza (потому что редко случается), żeby ktoś tak się rwał do oglądania WSTRĘTNEGO (чтобы кто-то так рвался смотреть на МЕРЗКОЕ) ...


Zaciągnęła mnie w kąt, pod obraz, przedstawiający sobą nie wiadomo co. Kojarzyło się to jakby z czubatym talerzem flaków w osobliwym, brudnoburaczkowym kolorze i robiło dziwne trupie wrażenie. Ewa patrzyła na to z jakimś zachłannym obrzydzeniem, nie mogąc wręcz oderwać oczu. Przyglądałam jej się nieco zaniepokojona, bo rzadko się zdarza, żeby ktoś tak się rwał do oglądania WSTRĘTNEGO...


— Długo tak musisz (долго тебе так надо) ...? — spytałam ostrożnie (осторожно спросила я).

— Nie (нет) — odparła Ewa (ответила Эва). — Już dosyć (уже хватит). Prawda, że to wstrętne (оно правда мерзкое)? Wszystko inne będzie mi się teraz wydawało prześliczne (все остальное мне теперь будет казаться прелестным)!

Odwróciła się od obrazu (она отвернулась от картины), pociągając mnie za rękę (таща меня за руку), i nagle zesztywniała (и внезапно остолбенела). Dało się to wyraźnie wyczuć (это можно было явно ощутить). Uczyniła jeszcze dwa kroki (она сделала еще два шага), zwalniając tempa (сбавляя темп), po czym zatrzymała się (после чего остановилась), jakby zelówki przywarły jej do podłogi (как будто ее подметки прилипли к полу; przywrzeć — прилипнуть, плотно примкнуть). Wyraz twarzy miała zmieszany (она имела = у нее было сконфуженное выражение лица), w oczach popłoch (и переполох в глазах). Popatrzyłam w kierunku jej spojrzenia (я посмотрела в направлении ее взгляда).


— Długo tak musisz...? — spytałam ostrożnie.

— Nie — odparła Ewa. — Już dosyć. Prawda, że to wstrętne? Wszystko inne będzie mi się teraz wydawało prześliczne!

Odwróciła się od obrazu, pociągając mnie za rękę, i nagle zesztywniała. Dało się to wyraźnie wyczuć. Uczyniła jeszcze dwa kroki, zwalniając tempa, po czym zatrzymała się, jakby zelówki przywarły jej do podłogi. Wyraz twarzy miała zmieszany, w oczach popłoch. Popatrzyłam w kierunku jej spojrzenia.


Pomiędzy ludźmi zmierzał w naszą stronę (/протискиваясь/ между людьми, в нашу сторону направлялся) niezwykle przystojny, wysoki, czarnowłosy facet (необыкновенно красивый, высокий, черноволосый мужчина), ubrany nader oryginalnie (одетый весьма оригинально), a pomimo to elegancko (но вместе с тем элегантно). Nie lubię takich południowych typów (я не люблю таких южных типов), ale wbrew sobie musiałam przyznać (но вопреки себе мне пришлось признать), że ma prawo się podobać (что он имеет право нравиться), tyle że nie mnie (только не мне). Miał na sobie ciemny garnitur (на нем был темный костюм), jasny krawat (светлый галстук) i czerwoną koszulę (и красная рубаха). Był już niemal o metr (он были уже почти в метре).


Pomiędzy ludźmi zmierzał w naszą stronę niezwykle przystojny, wysoki, czarnowłosy facet, ubrany nader oryginalnie, a pomimo to elegancko. Nie lubię takich południowych typów, ale wbrew sobie musiałam przyznać, że ma prawo się podobać, tyle że nie mnie. Miał na sobie ciemny garnitur, jasny krawat i czerwoną koszulę. Był już niemal o metr.


Ewa nagle ożyła (Эва вдруг ожила). Wyraz twarzy i oczu zmienił jej się radykalnie (ее выражение лица и глаз изменилось радикально). Spojrzała na przestrzał przez faceta lodowatym (она посмотрела сквозь мужчину ледяным), nie widzącym spojrzeniem (невидящим взглядом) i ruszyła pośpiesznie w kierunku wyjścia (и торопливо двинулась по направлению к выходу), znów pociągając mnie za rękę (снова таща меня за руку).

— To straszne, co tam się u was dzieje, potworne (страшно, что у вас там творится, чудовищно)! — powiedziała nerwowo (нервно сказала она). — Czy nie możecie jakoś z tym skończyć (вы не можете как-то это прекратить)? Przecież to nieznośne (ведь это невыносимо), tyle ofiar (столько жертв), na każdym kroku jakiś nieboszczyk (на каждом шагу какой-то покойник)!


Ewa nagle ożyła. Wyraz twarzy i oczu zmienił jej się radykalnie. Spojrzała na przestrzał przez faceta lodowatym, nie widzącym spojrzeniem i ruszyła pośpiesznie w kierunku wyjścia, znów pociągając mnie za rękę.

— To straszne, co tam się u was dzieje, potworne! — powiedziała nerwowo. — Czy nie możecie jakoś z tym skończyć? Przecież to nieznośne, tyle ofiar, na każdym kroku jakiś nieboszczyk!


Wyglądało na to (походило на то), że mówi cokolwiek (что она говорит что попало), byle coś mówić (лишь бы что-то говорить). Facet wrósł w podłogę (тип врос в пол), a na jego pięknym obliczu (а на его прекрасном облике) odmalowało się wyraźne zaskoczenie (изобразилось явное удивление). Wpatrywał się w Ewę (он не сводил глаз с Эвы) i stopniowo jakby posępniał (и постепенно как бы помрачнел), po czym nagle odwrócił się i odszedł (после чего внезапно отвернулся и отошел).

Byłyśmy już na półpiętrze (мы уже были между этажами). Ewa nadal mówiła byle co (Эва по-прежнему говорила = продолжала говорить что попало), usiłując zainteresować mnie płaskorzeźbami (стараясь заинтересовать меня барельефами) wystawionymi na ścianach klatki schodowej (экспонируемыми на стенах лестничной клетки). Widać było (было видно), z jakim wysiłkiem stara się nie patrzeć w górę (с каким усилием/трудом она старается не смотреть наверх), w miejsce (на место), gdzie został czarny facet w czerwonej koszuli (где остался черный тип в красной рубахе).


Wyglądało na to, że mówi cokolwiek, byle coś mówić. Facet wrósł w podłogę, a na jego pięknym obliczu odmalowało się wyraźne zaskoczenie. Wpatrywał się w Ewę i stopniowo jakby posępniał, po czym nagle odwrócił się i odszedł.

Byłyśmy już na półpiętrze. Ewa nadal mówiła byle co, usiłując zainteresować mnie płaskorzeźbami wystawionymi na ścianach klatki schodowej. Widać było, z jakim wysiłkiem stara się nie patrzeć w górę, w miejsce, gdzie został czarny facet w czerwonej koszuli.


Milczałam tak długo (я молчала так долго), usiłując ochłonąć z wrażenia (стараясь прийти в себя от впечатления), aż zdałam sobie sprawę (пока не поняла), że moje milczenie jest w najwyższym stopniu (что мое молчание является в наивысшей степени) i pod każdym względem niestosowne (и с каждой точки зрения неприемлемым). Koniecznie musiałam coś powiedzieć (я обязательно должна была что-то сказать)!

— Okropne (ужасно)! — oświadczyłam z najgłębszym przekonaniem (заявила я с глубочайшим убеждением), bo też istotnie tak nagłe wykrycie związku Ewy z czarnym facetem (поскольку, действительно, столь внезапное обнаружение связи Эвы с черным типом) w czerwonej koszuli było okropne (в красной рубахе тоже было ужасным). — Cała wystawa jest beznadziejna (вся выставка безнадежная), a te pagaje tutaj to już zupełne dno (а эти весла тут — вообще полное дно = дерьмо)!

— Ależ skąd (вовсе нет)! — zaprzeczyła Ewa z lekkim zaskoczeniem (не согласилась Эва с легким удивлением). — Właśnie te płaskorzeźby są najlepsze ze wszystkiego (эти барельефы как раз самые лучшие из всего)! To głupota umieścić je na schodach (это глупость = глупо разместить их на лестнице), a tamte obrzydliwe w salach (а те мерзкие в залах)! Gdzie logika (где логика)?


Milczałam tak długo, usiłując ochłonąć z wrażenia, aż zdałam sobie sprawę, że moje milczenie jest w najwyższym stopniu i pod każdym względem niestosowne. Koniecznie musiałam coś powiedzieć!

— Okropne! — oświadczyłam z najgłębszym przekonaniem, bo też istotnie tak nagłe wykrycie związku Ewy z czarnym facetem w czerwonej koszuli było okropne. — Cała wystawa jest beznadziejna, a te pagaje tutaj to już zupełne dno!

— Ależ skąd! — zaprzeczyła Ewa z lekkim zaskoczeniem. — Właśnie te płaskorzeźby są najlepsze ze wszystkiego! To głupota umieścić je na schodach, a tamte obrzydliwe w salach! Gdzie logika?


Ściśle biorąc (собственно говоря), na żadną płaskorzeźbę nawet nie spojrzałam (я даже не взглянула ни на один барельеф) i nie miałam pojęcia (и не имела понятия), o czym mówię (о чем говорю). Pośpiesznie usprawiedliwiłam się (я торопливо оправдалась) wymyśloną na poczekaniu prywatną (тут же выдуманной личной) i czysto subiektywną niechęcią (и чисто субъективной неприязнью) do płaskorzeźb jako takich (к барельефам как таковым). Ewie najwyraźniej w świecie było wszystko jedno (Эве явно было все равно) i natychmiast przyznała mi prawo do subiektywnych niechęci (и она незамедлительно признала, что я могу иметь право на субъективные неприязни). Wyszłyśmy na Nyhaven (мы вышли на Nyhaven [дат., досл. Новая Гавань]1) i aż do Kongens Nytorv milczałyśmy obie (и обе молчали аж до Kongens Nytorv [дат., досл. Королевский Новый Рынок]2).


Ściśle biorąc, na żadną płaskorzeźbę nawet nie spojrzałam i nie miałam pojęcia, o czym mówię. Pośpiesznie usprawiedliwiłam się wymyśloną na poczekaniu prywatną i czysto subiektywną niechęcią do płaskorzeźb jako takich. Ewie najwyraźniej w świecie było wszystko jedno i natychmiast przyznała mi prawo do subiektywnych niechęci. Wyszłyśmy na Nyhaven i aż do Kongens Nytorv milczałyśmy obie.


— Pójdziemy Strogetem do dworca głównego, chcesz (пойдем по Строгете до центрального вокзала, хочешь)? — powiedziała Ewa (сказала Эва). — Obejrzymy wystawy (посмотрим витрины). Strasznie dawno tu nie byłam (я страшно/ужасно давно тут не была).

Nie miałam żadnego interesu na dworcu głównym (я не имела = у меня не было никаких дел на центральном вокзале) i znacznie wygodniej byłoby mi jechać z Østerportu (и мне гораздо удобнее бы было ехать с Восточного Порта), a wystawy oglądałam trzy dni temu (а витрины я уже смотрела три дня назад), ale musiałam się zastanowić nad wydarzeniem (но мне нужно было подумать о случившемся) i zdecydować (и решить), co mam z tym fantem zrobić (как мне быть; co mam z tym fantem zrobić — как тут быть; fant —фант), zanim się z nią rozstanę (прежде, чем я с ней расстанусь). Na dyplomację z góry machnęłam ręką (на дипломатию я заведомо махнула рукой), z doświadczenia wiedząc (из опыта зная), iż nie jest to moja najmocniejsza strona (что это не самая сильная моя сторона). Za wszelką cenę (за любую цену = любой ценой) postanowiłam się dowiedzieć personaliów faceta (я решила узнать анкетные данные типа = что это был за тип; personalia — анкетные данные)!


— Pójdziemy Strogetem do dworca głównego, chcesz? — powiedziała Ewa. — Obejrzymy wystawy. Strasznie dawno tu nie byłam.

Nie miałam żadnego interesu na dworcu głównym i znacznie wygodniej byłoby mi jechać z Østerportu, a wystawy oglądałam trzy dni temu, ale musiałam się zastanowić nad wydarzeniem i zdecydować, co mam z tym fantem zrobić, zanim się z nią rozstanę. Na dyplomację z góry machnęłam ręką, z doświadczenia wiedząc, iż nie jest to moja najmocniejsza strona. Za wszelką cenę postanowiłam się dowiedzieć personaliów faceta!


— Te zielone buty są piękne (какие красивые эти зеленые сапожки)! — zawołała entuzjastycznie Ewa (с энтузиазмом = восторженно воскликнула Эва), która na widok ciuchów w mgnieniu okna przyszła do siebie (которая при виде тряпок мгновенно пришла в себя). — Uwielbiam zielony zamsz (обожаю зеленую замшу)! I spójrz na tę kieckę (и взгляни на эту юбку; kiecka — юбка, платье)!

— Kto to był ten facet (кто был этот тип)? — spytałam na to (спросила я на это = в ответ), spoglądając na kieckę (поглядывая на юбку), istotnie nader atrakcyjną (действительно весьма привлекательную), i rezygnując z podstępów (и отказываясь от подступов = вступления).

— Jaki facet (какой тип)? — spytała Ewa z przesadnie kamienną obojętnością (спросила Эва с преувеличенно каменным безразличием), od razu tracąc entuzjazm (сразу утрачивая энтузиазм). Uznałam (я решила), że muszę brnąć dalej wprost (что должна и дальше идти напролом; brnąć — брести, углубляться; wprost — прямо).

— Ten czarny (тот черный), w czerwonej koszuli (в красной рубахе), który chciał do nas podejść (который хотел к нам подойти).


— Te zielone buty są piękne! — zawołała entuzjastycznie Ewa, która na widok ciuchów w mgnieniu okna przyszła do siebie. — Uwielbiam zielony zamsz! I spójrz na tę kieckę!

— Kto to był ten facet? — spytałam na to, spoglądając na kieckę, istotnie nader atrakcyjną, i rezygnując z podstępów.

— Jaki facet? — spytała Ewa z przesadnie kamienną obojętnością, od razu tracąc entuzjazm. Uznałam, że muszę brnąć dalej wprost.

— Ten czarny, w czerwonej koszuli, który chciał do nas podejść.


Ewa przez długą chwilę oglądała w milczeniu (Эва долго в молчании = молчаливо разглядывала) efektowne zestawienie torebek z rękawiczkami i pantoflami (эффектные сочетания сумочек с перчатками и туфлями).

— Chciałam się nie przyznać (я хотела не признаться = не хотела признаваться) — powiedziała wreszcie z zakłopotaniem (наконец, сказала она смущенно), odrywając się od wystawy i ruszając dalej (отрываясь от витрины и идя дальше). — Ale już ci powiem (но уже = так и быть, скажу тебе). Moja dawna wielka miłość (моя бывшая большая любовь). Nie mów o tym nikomu (не говори об этом никому).


Ewa przez długą chwilę oglądała w milczeniu efektowne zestawienie torebek z rękawiczkami i pantoflami.

— Chciałam się nie przyznać — powiedziała wreszcie z zakłopotaniem, odrywając się od wystawy i ruszając dalej. — Ale już ci powiem. Moja dawna wielka miłość. Nie mów o tym nikomu.


— A (а)!... — powiedziałam niepewnie (сказала я неуверенно), bo żądanie niemówienia o tym nikomu (потому что требование никому об этом не говорить) wprawiło z kolei mnie w zakłopotanie (в свою очередь, смутило меня). To właśnie Ewa zrobiła nam kiedyś ten straszny numer (это именно Эва сделала нам когда-то этот/такой страшный номер), trzymając w tajemnicy małżeństwo z Rojem (держа в тайне свою свадьбу с Роем) i zdradzając tę tajemnicę Alicji i mnie (и раскрывая эту тайну Алиции и мне), każdej z nas oddzielnie (каждой из нас в отдельности) i każdej z prośbą (и каждой с просьбой), żeby absolutnie nikomu nie mówić (чтобы абсолютно никому не говорить). Przez osiem miesięcy męczyłyśmy się obie jak potępieńcy (восемь месяцев мы обе мучались, как проклятые), plotkując o Ewie i Roju (сплетничая об Эве и Рое) i starannie pilnując (и старательно следя), żeby nie zdradzić sekretu (чтобы не выдать секрета), co było niesłychanie uciążliwe (что было неслыханно/необычайно мучительно). Aż wreszcie zniecierpliwiło mnie to ostatecznie (до тех пор, пока, наконец, это не вывело меня из себя окончательно). Zadzwoniłam do Ewy z zapytaniem (я позвонила Эве с вопросом), jak długo jeszcze zamierza (как долго она еще собирается) ukrywać fakt zawarcia ślubu (скрывать факт заключения брака) i czy, na litość boską, nie można by powiedzieć o tym przynajmniej Alicji (и нельзя ли, ради Бога, сказать об этом хотя бы Алиции)! Oświadczyła mi to na spokojnie (/на это/ она мне спокойно заявила), że Alicja wie równie długo, jak ja (что Алиция знает так же долго, как и я), i ona tylko chciała się przekonać (и она только хотела убедиться), czy prawdą jest to, co o nas się słyszy (правда ли то, что о нас слышно), mianowicie (а именно), że potrafimy utrzymać tajemnicę (что мы умеем хранить тайну). O mało mnie wówczas szlag nie trafił (меня тогда чуть удар не хватил)!


— A!... — powiedziałam niepewnie, bo żądanie niemówienia o tym nikomu wprawiło z kolei mnie w zakłopotanie. To właśnie Ewa zrobiła nam kiedyś ten straszny numer, trzymając w tajemnicy małżeństwo z Rojem i zdradzając tę tajemnicę Alicji i mnie, każdej z nas oddzielnie i każdej z prośbą, żeby absolutnie nikomu nie mówić. Przez osiem miesięcy męczyłyśmy się obie jak potępieńcy, plotkując o Ewie i Roju i starannie pilnując, żeby nie zdradzić sekretu, co było niesłychanie uciążliwe. Aż wreszcie zniecierpliwiło mnie to ostatecznie. Zadzwoniłam do Ewy z zapytaniem, jak długo jeszcze zamierza ukrywać fakt zawarcia ślubu i czy, na litość boską, nie można by powiedzieć o tym przynajmniej Alicji! Oświadczyła mi to na spokojnie, że Alicja wie równie długo, jak ja, i ona tylko chciała się przekonać, czy prawdą jest to, co o nas się słyszy, mianowicie, że potrafimy utrzymać tajemnicę. O mało mnie wówczas szlag nie trafił!


A teraz w grę wchodzi zbrodnia (а теперь в игру входит = дело касается убийства; wchodzić w grę — иметь значение, затрагиваться) i znów mam nie mówić nikomu (и мне опять никому не говорить) ...?

W Ewie wyraźnie przerwały się jakieś tamy (в Эве явно прорвались какие-то плотины = Эву явно прорвало; przerwać się — прорваться; tama — плотина).

— Wiedziałam, że on jest w Kopenhadze (я знала, что он в Копенгагене) — mówiła (говорила она), nie kryjąc już zdenerwowania (уже не скрывая волнения). — Skończyłam z nim dawno temu (я закончила = порвала с ним уже давно). Byłam wtedy śmiertelnie zakochana (я тогда была до смерти влюблена) i przerażająco głupia (и ужасно глупа). Zerwałam z nim definitywnie i na wieki (я порвала с ним окончательно и навеки) i nigdy więcej nie chciałam się z nim zobaczyć (и никогда больше не хотела с ним увидеться). Teraz też nie (сейчас — тоже нет), już chociażby ze względu na Roja (хотя бы даже из-за Роя), Roj o nim nic nie wie (Рой о нем ничего не знает). Uważam (я считаю), że byłoby głupio i nieprzyzwoicie (что было бы глупо и неприлично) ... Poczułam się strasznie zaskoczona (я почувствовала себя = была страшно удивлена), jak go tam zobaczyłam (как/когда его там увидела), chciałam udawać (я хотела сделать вид), że go nie znam (что не знаю его) ... Nie życzę sobie go znać (я не желаю его знать)!


A teraz w grę wchodzi zbrodnia i znów mam nie mówić nikomu...?

W Ewie wyraźnie przerwały się jakieś tamy.

— Wiedziałam, że on jest w Kopenhadze — mówiła, nie kryjąc już zdenerwowania. — Skończyłam z nim dawno temu. Byłam wtedy śmiertelnie zakochana i przerażająco głupia. Zerwałam z nim definitywnie i na wieki i nigdy więcej nie chciałam się z nim zobaczyć. Teraz też nie, już chociażby ze względu na Roja, Roj o nim nic nie wie. Uważam, że byłoby głupio i nieprzyzwoicie... Poczułam się strasznie zaskoczona, jak go tam zobaczyłam, chciałam udawać, że go nie znam... Nie życzę sobie go znać!


Słuchałam (я слушала), nie bardzo wiedząc, jak zareagować (не очень зная = понимая, как отреагировать). Na kwestię uczuć (в вопросе чувств), zważywszy własne (взвесив собственные), byłam akurat szczególnie uczulona (я как раз была особенно чувствительна). Ewa usiłowała mnie przekonać (Эва старалась убедить меня), że do byłego oblubieńca nie odczuwa już nic (что к бывшему возлюбленному она уже ничего не чувствует), że on ją już nic nie obchodzi (что он ее уже совсем не интересует) i że zgoła nie pamięta o jego istnieniu (и что она вообще не помнит о его существовании). Sądząc z jej zachowania i wyrazu twarzy (судя по ее поведению и выражению лица), kiedy go ujrzała (когда она его увидела), można jej było przypisać wszystko (ему = лицу можно было приписать все) z wyjątkiem obojętności (за исключением безразличия).


Słuchałam, nie bardzo wiedząc, jak zareagować. Na kwestię uczuć, zważywszy własne, byłam akurat szczególnie uczulona. Ewa usiłowała mnie przekonać, że do byłego oblubieńca nie odczuwa już nic, że on ją już nic nie obchodzi i że zgoła nie pamięta o jego istnieniu. Sądząc z jej zachowania i wyrazu twarzy, kiedy go ujrzała, można jej było przypisać wszystko z wyjątkiem obojętności.


— Jak mu na imię (как его зовут)? — spytałam z ostrożnym zaciekawieniem (спросила я с осторожным любопытством).

— Giuseppe (Джузеппе) — odparła Ewa z rzewnym westchnieniem (ответила Эва с трогательным вздохом). — Giuseppe Grassani (Джузеппе Грассани). To Włoch (он итальянец) ...

— A gdzie mieszka (а где он живет)?

— Nie wiem (не знаю). Kiedyś mieszkał w Marsylii (когда-то он жил в Марселе) i tam właśnie przeżyłam mój najpiękniejszy romans (там я и пережила свой самый прекрасный роман). Ale wyjechał zaraz po rozstaniu się ze mną (но он уехал сразу же после расставания со мной) i nie wiem, gdzie teraz mieszka (и я не знаю, где он живет теперь).


— Jak mu na imię? — spytałam z ostrożnym zaciekawieniem.

— Giuseppe — odparła Ewa z rzewnym westchnieniem. — Giuseppe Grassani. To Włoch...

— A gdzie mieszka?

— Nie wiem. Kiedyś mieszkał w Marsylii i tam właśnie przeżyłam mój najpiękniejszy romans. Ale wyjechał zaraz po rozstaniu się ze mną i nie wiem, gdzie teraz mieszka.


Całą drogę do dworca głównego zastanawiałam się (всю дорогу до центрального вокзала я размышляла), jak rozwikłać skomplikowany problem (как распутать сложную проблему), potem zaś zeszłam po schodach (а потом спустилась по лестнице) i wsiadłam do pociągu tak zaabsorbowana tematem (и села на поезд, столь поглощенная темой), że zapomniałam kupić bilet (что забыла купить билет). Jadąc na gapę do Allerød (я ехала в Аллеред зайцем), denerwowałam się na każdej stacji (и на каждой станции я нервничала) możliwością pojawienia się kontroli (из-за возможности = возможного появления контролера), aż wreszcie, pod koniec podróży (пока наконец, под конец путешествия/дороги), uprzytomniłam sobie (не осознала), że kontrola oznaczałaby po prostu utratę dwudziestu pięciu koron (что контроль означал бы просто-напросто утрату двадцати пяти крон) i nic więcej (и ничего больше), a dwadzieścia pięć koron nie jest warte aż takiego zdenerwowania (а двадцать пять крон не стоят такого вот волнения). Na ostatnim odcinku (на последнем отрезке/участке), pomiędzy Birkerød i Allerød (между Биркеред и Аллеред), zdecydowałam się wreszcie (я наконец-то решила) powiedzieć o czarnym Giuseppe w czerwonej koszuli (сказать о черном Джузеппе в красной рубахе), ukrywając jednakże stanowczo jego związek z Ewą (однако, решительно умалчивая его связь с Эвой).


Całą drogę do dworca głównego zastanawiałam się, jak rozwikłać skomplikowany problem, potem zaś zeszłam po schodach i wsiadłam do pociągu tak zaabsorbowana tematem, że zapomniałam kupić bilet. Jadąc na gapę do Allerød, denerwowałam się na każdej stacji możliwością pojawienia się kontroli, aż wreszcie, pod koniec podróży, uprzytomniłam sobie, że kontrola oznaczałaby po prostu utratę dwudziestu pięciu koron i nic więcej, a dwadzieścia pięć koron nie jest warte aż takiego zdenerwowania. Na ostatnim odcinku, pomiędzy Birkerød i Allerød, zdecydowałam się wreszcie powiedzieć o czarnym Giuseppe w czerwonej koszuli, ukrywając jednakże stanowczo jego związek z Ewą.


Być może nie dotrzymałabym postanowienia (быть может, я бы не выполнила своего решения; dotrzymać czegoś — сдержать, выполнить что-л.) i powiedziałabym więcej niż miałam zamiar (и сказала бы больше, чем намеревалась; mieć zamiar — иметь намерение, собираться), gdyby nie to (если бы не то), że nie miałam okazji w ogóle nic powiedzieć (что не имела = у меня вообще не было случая что-либо сказать). Sytuacja okazała się nie sprzyjająca (ситуация оказалась неблагоприятной).

Duńska rodzina Alicji (датские родственники Алиции; rodzina — семья), dotychczas taktownie trzymająca się na uboczu (которые до сей поры тактично держались в стороне; ubocze — сторона, место в стороне), postanowiła zwizytować wreszcie nawiedzaną nieszczęściami powinowatą (наконец-то решили навестить преследуемую несчастьями свояченицу). Każdy zdecydował się na to we własnym zakresie (каждый решился на это самостоятельно), bez porozumienia z innymi (без согласования с другими), i w rezultacie wszyscy trafili na jedną chwilę (и в результате все оказались там в одно время). Trzeba przyznać (нужно признать), że raczej nieszczególnie wybraną (что, скорее, неважно выбранное).


Być może nie dotrzymałabym postanowienia i powiedziałabym więcej niż miałam zamiar, gdyby nie to, że nie miałam okazji w ogóle nic powiedzieć. Sytuacja okazała się nie sprzyjająca.

Duńska rodzina Alicji, dotychczas taktownie trzymająca się na uboczu, postanowiła zwizytować wreszcie nawiedzaną nieszczęściami powinowatą. Każdy zdecydował się na to we własnym zakresie, bez porozumienia z innymi, i w rezultacie wszyscy trafili na jedną chwilę. Trzeba przyznać, że raczej nieszczególnie wybraną.


Starannie kryjąc niepokój (старательно скрывая беспокойство), Alicja podała na stół kawę (Алиция подала на стол кофе), śmietankę (сливки), marcepan i kruche ciasteczka (марципан и песочные пирожные). Starannie kryjąc się przed gośćmi (старательно прячась от гостей), Paweł każde opakowanie oglądał uprzednio przez moją lupę (Павел каждую упаковку предварительно разглядывал через лупу). Nie kryjąc zdenerwowania (не скрывая волнения), Zosia gwałtownym szeptem (Зося бурным шепотом) protestowała przeciwko obarczaniu go odpowiedzialnością (протестовала против возложения на него ответственности) za życie i zdrowie tylu osób (за жизнь и здоровье стольких персон). Przybyłe osoby (прибывшие), nie zdając sobie sprawy z wiszącego nad nimi niebezpieczeństwa (не осознавая висящей/нависшей над ними опасности), wśród okrzyków umiarkowanej zgrozy (среди возгласов умеренного страха) wyrażały swoje współczucie (выражали свое сочувствие).


Starannie kryjąc niepokój, Alicja podała na stół kawę, śmietankę, marcepan i kruche ciasteczka. Starannie kryjąc się przed gośćmi, Paweł każde opakowanie oglądał uprzednio przez moją lupę. Nie kryjąc zdenerwowania, Zosia gwałtownym szeptem protestowała przeciwko obarczaniu go odpowiedzialnością za życie i zdrowie tylu osób. Przybyłe osoby, nie zdając sobie sprawy z wiszącego nad nimi niebezpieczeństwa, wśród okrzyków umiarkowanej zgrozy wyrażały swoje współczucie.


— Jestem przerażona (я в ужасе) — powiedziała Zosia (сказала Зося) i widać było (и было видно), że mówi świętą prawdę (что она говорит святую = чистую правду). — Alicja chyba oszalała (Алиция сошла с ума, что ли), dała im ten koniak (дала им этот коньяк), którego nie skończyli Włodzio i Marianne (которого не допили Влодек и Марианн).

— Przecież w tym koniaku nic nie było (ведь в этом коньяке ничего не было), policja sprawdzała (полиция проверяла).

— Ja nie wiem (я не знаю), mógł ktoś coś dosypać (кто-нибудь мог что-нибудь подсыпать). Butelka była otwarta (бутылка была открыта). Jeszcze by tylko tego brakowało (еще только этого не хватало), żeby ta cała rodzina padła trupem na miejscu (чтобы все это семейство пало трупом на месте)!

— Pewnie, z dwojga złego już lepiej (да /«из двух зол»/ уж лучше, конечно), żeby padli trupem po wyjściu (чтобы они пали трупами уже после ухода), w swoich domach (в своих домах = у себя дома) ...

— Przestań (перестань), niedobrze mi się od tego robi (мне от этого дурно становится)!

— Ale tak ogólnie to wyglądają dość zdrowo (а так-то они выглядят довольно здоровыми) — dodałam pocieszająco (добавила я утешительно), przyglądając się zgromadzeniu tubylców (разглядывая сборище туземцев). — A poza tym może mu się znów nie uda (а, впрочем, может, у него снова не получится)?

— Kiedyś wreszcie się uda (когда-нибудь все-таки получится)!


— Jestem przerażona — powiedziała Zosia i widać było, że mówi świętą prawdę. — Alicja chyba oszalała, dała im ten koniak, którego nie skończyli Włodzio i Marianne.

— Przecież w tym koniaku nic nie było, policja sprawdzała.

— Ja nie wiem, mógł ktoś coś dosypać. Butelka była otwarta. Jeszcze by tylko tego brakowało, żeby ta cała rodzina padła trupem na miejscu!

— Pewnie, z dwojga złego już lepiej, żeby padli trupem po wyjściu, w swoich domach...

— Przestań, niedobrze mi się od tego robi!

— Ale tak ogólnie to wyglądają dość zdrowo — dodałam pocieszająco, przyglądając się zgromadzeniu tubylców. — A poza tym może mu się znów nie uda?

— Kiedyś wreszcie się uda!


Na kanapie i fotelach siedzieli (на диване и в креслах сидели) obaj bracia Thorkilda (оба брата Торкилля), Jens i Ole (Йенс и Оле), z żonami (с женами), cioteczna siostra Karin (двоюродная сестра со стороны тетки Карин), kuzynka Greta (кузина Грета) i siostrzeniec Thorsten (и племянник со стороны сестры Торстен). Thorsten był jedynym (Торстен был единственным), który wydawał się rozumieć (который, казалось, понимал), o co tu w ogóle chodzi (что тут вообще происходит), reszta bowiem robiła takie wrażenie (остальные же производили впечатление), jakby słuchała opowieści o osobliwych zwyczajach (как бы = что слушают рассказ о диковинных обычаях), praktykowanych wśród Polaków (практикуемых поляками = которые практикуют поляки). Wstrząsające objawy temperamentu pojawiły się w Allerød (потрясающие проявления темперамента появились в Аллеред), przysparzając przykrych kłopotów ich powinowatej (прибавляя досадных хлопот их свояченице), a przy okazji pozwalając pooglądać się z bliska (а при случае позволяя посмотреть друг на друга вблизи), co mogło być ciekawe (что могло быть любопытным), ale też i nieco gorszące (но тоже = хотя и слегка шокирующим = могло шокировать; gorszący — шокирующий, непристойный).


Na kanapie i fotelach siedzieli obaj bracia Thorkilda, Jens i Ole, z żonami, cioteczna siostra Karin, kuzynka Greta i siostrzeniec Thorsten. Thorsten był jedynym, który wydawał się rozumieć, o co tu w ogóle chodzi, reszta bowiem robiła takie wrażenie, jakby słuchała opowieści o osobliwych zwyczajach, praktykowanych wśród Polaków. Wstrząsające objawy temperamentu pojawiły się w Allerød, przysparzając przykrych kłopotów ich powinowatej, a przy okazji pozwalając pooglądać się z bliska, co mogło być ciekawe, ale też i nieco gorszące.


Przeciągnięte do późna zebranie towarzyskie (затянувшиеся допоздна посиделки; zebranie — собрание, сборище; towarzyski — товарищеский) pozwoliło mi zastanowić się nad sytuacją (позволили мне подумать о ситуации) i podjąć decyzję (и принять решение). Kiedy goście (когда гости), wszyscy zdrowi i w dobrym stanie (все здоровые и в хорошем состоянии), opuścili dom (покинули дом), zatrzymałam zmierzającego do łazienki Pawła (я остановила направлявшегося в ванную Павла).

— Paweł, słuchaj (Павел, слушай). Poznałbyś tego faceta (ты бы узнал тот типа), którego widziałeś z Edkiem (которого ты видел с Эдеком)?

— Jakiego faceta (какого типа)?

— Tego czarnego w czerwonej koszuli (того черного в красной рубахе), który chciał jechać furgonetką od węgla (которых хотел ехать фургончиком для перевозки угля).

— No pewnie, że bym poznał (ну, конечно, узнал бы)! Ja się im przyglądałem bardzo długo (я очень долго их разглядывал).


Przeciągnięte do późna zebranie towarzyskie pozwoliło mi zastanowić się nad sytuacją i podjąć decyzję. Kiedy goście, wszyscy zdrowi i w dobrym stanie, opuścili dom, zatrzymałam zmierzającego do łazienki Pawła.

— Paweł, słuchaj. Poznałbyś tego faceta, którego widziałeś z Edkiem?

— Jakiego faceta?

— Tego czarnego w czerwonej koszuli, który chciał jechać furgonetką od węgla.

— No pewnie, że bym poznał! Ja się im przyglądałem bardzo długo.


— Bo co (а что)? — zainteresowała się nieufnie Alicja (недоверчиво поинтересовалась Алиция), odsuwając Pawła spod drzwi lodówki (отпихивая Павла от дверцы холодильника) i chowając do środka mleko (и убирая внутрь молоко). — Masz go gdzieś pod ręką (ты имеешь его = он у тебя где-то под рукой = поблизости)?

— Nie wiem (не знаю). Jak on wyglądał (как он выглядел)?

— Czarny (черный) — powiedział Paweł (сказал Павел), opierając się o blat przy zlewie (опираясь на раковину). — Taki typowy południowiec (такой типичный южанин), z nosem (с носом), z falującymi włosami (с волнистыми волосами), z ciemną gębą (с темной рожей), średnioostrzyżony (волосы средней длины; ostrzyżony — подстриженный; średnio — средне). Wysoki (высокий). Raczej szczupły (скорее, худой), ale nie za bardzo (но не сильно). Matce się tacy podobają (матери такие нравятся).

— Jacy mi się podobają (какие мне нравятся)? — spytała podejrzliwie Zosia (подозрительно спросила Зося), wchodząc z naczyniami (входя с посудой) i odsuwając go od zlewu (и отодвигая его от раковины).


— Bo co? — zainteresowała się nieufnie Alicja, odsuwając Pawła spod drzwi lodówki i chowając do środka mleko. — Masz go gdzieś pod ręką?

— Nie wiem. Jak on wyglądał?

— Czarny — powiedział Paweł, opierając się o blat przy zlewie. — Taki typowy południowiec, z nosem, z falującymi włosami, z ciemną gębą, średnioostrzyżony. Wysoki. Raczej szczupły, ale nie za bardzo. Matce się tacy podobają.

— Jacy mi się podobają? — spytała podejrzliwie Zosia, wchodząc z naczyniami i odsuwając go od zlewu.


Kuchnia Alicji (кухня Алиции), bardzo funkcjonalnie urządzona (очень функционально/удобно обустроенная), była jednakże takich rozmiarów (тем не менее, была таких размеров), że już dwie osoby robiły tłok (что уже два человека создавали толпу = даже двоим было тесно). Paweł wcisnął się w kąt blatu (Павел втиснулся к углу столешницы = стола), pomiędzy zlewem a lodówką (между раковиной и холодильником).

— Tacy jak ten, którego widziałem z Edkiem (такие как тот, которого я видел с Эдеком) — wyjaśnił (пояснил он).

— Nie chcę być niegościnna (я не хочу быть негостеприимной), ale czy naprawdę wszyscy musicie siedzieć w kuchni (но вам, на самом деле, обязательно всем сидеть на кухне)? — spytała Alicja (спросила Алиция) i odsunęła go (и отодвинула его), żeby włożyć do szafki słoik z kawą (чтобы положить в шкафчик банку с кофе) i resztę herbatników (и остатки печенья). — Zdawało mi się (мне казалось), że ten dom ma więcej pomieszczeń (что этот дом имеет = в этом доме больше помещений)?

— To nie mnie się tacy podobają (это не мне такие нравятся), tylko Alicji (а Алиции) — powiedziała Zosia (сказала Зося). — Paweł, na litość boską (Павел, ради Бога), wynoś się stąd (убирайся отсюда)! Joanna, ty też (Иоанна, ты тоже)!


Kuchnia Alicji, bardzo funkcjonalnie urządzona, była jednakże takich rozmiarów, że już dwie osoby robiły tłok. Paweł wcisnął się w kąt blatu, pomiędzy zlewem a lodówką.

— Tacy jak ten, którego widziałem z Edkiem — wyjaśnił.

— Nie chcę być niegościnna, ale czy naprawdę wszyscy musicie siedzieć w kuchni? — spytała Alicja i odsunęła go, żeby włożyć do szafki słoik z kawą i resztę herbatników. — Zdawało mi się, że ten dom ma więcej pomieszczeń?

— To nie mnie się tacy podobają, tylko Alicji — powiedziała Zosia. — Paweł, na litość boską, wynoś się stąd! Joanna, ty też!


— Kiedy ja idę do łazienki (когда я иду в ванную)! — zaprotestował Paweł (запротестовал Павел).

— Możesz iść tamtędy, przez korytarz (можешь пойти той дорогой, через коридор).

— Czekajcie no, kochane panienki (подождите, дорогие дамы; kochany — любимый, дорогой) — powiedziałam stanowczo (сказала я решительно). — Przestańcie się go czepiać (перестаньте к нему придираться), bo on zaraz będzie najważniejszą osobą (потому что он сейчас будет самым важным человеком). Widziałam dziś w Kopenhadze czarnego faceta w czerwonej koszuli (я сегодня в Копенгагене видела черного типа в красной рубахе). Południowiec (южанин), bardzo przystojny z falującymi włosami (очень красивый с волнистыми волосами), wysoki (высокий), średnio szczupły (средне-худощавый). Co wy na to (что вы на это = что скажете)?


— Kiedy ja idę do łazienki! — zaprotestował Paweł.

— Możesz iść tamtędy, przez korytarz.

— Czekajcie no, kochane panienki — powiedziałam stanowczo. — Przestańcie się go czepiać, bo on zaraz będzie najważniejszą osobą. Widziałam dziś w Kopenhadze czarnego faceta w czerwonej koszuli. Południowiec, bardzo przystojny z falującymi włosami, wysoki, średnio szczupły. Co wy na to?


Tamci troje natychmiast odwrócili się do mnie (те трое сразу же повернулись ко мне) z wielkim zainteresowaniem (с огромным интересом).

— Myślisz (ты думаешь), że przez cały czas chodzi w tej jednej koszuli (что он все время ходит в одной этой рубахе)? — zaciekawiła się Alicja (поинтересовалась Алиция).

— Myślisz, że to ten sam (ты думаешь, что это тот самый)? — spytała Zosia z niedowierzaniem (недоверчиво спросила Зося). — Gdzie go widziałaś (где ты его видела)?

— Na wystawie (на выставке). Koszula wyglądała raczej czysto (рубаха, скорее, выглядела чистой), więc chyba czasem ją zdejmuje i pierze (видимо, он иногда ее снимает и стирает). Możliwe jednak (хотя возможно), że z zasady chodzi w czerwonych koszulach (что он из принципа ходит в красных рубахах). Wyłącznie (исключительно/только).

— Czarnych facetów tu jest dość dużo (черных типов тут довольно много) — powiedziała Alicja sceptycznie (скептически сказала Алиция). — Większość z nich ma prawo lubić czerwone koszule (большинство из них имеет право любить красные рубахи), bo czarnym w czerwonym do twarzy (ведь черным в красном к лицу). Skąd ci przyszło do głowy (откуда = как тебе пришло в голову), że to ten sam (что это тот же самый), który w Warszawie spotykał się z Edkiem (который в Варшаве встречался с Эдеком)?


Tamci troje natychmiast odwrócili się do mnie z wielkim zainteresowaniem.

— Myślisz, że przez cały czas chodzi w tej jednej koszuli? — zaciekawiła się Alicja.

— Myślisz, że to ten sam? — spytała Zosia z niedowierzaniem. — Gdzie go widziałaś?

— Na wystawie. Koszula wyglądała raczej czysto, więc chyba czasem ją zdejmuje i pierze. Możliwe jednak, że z zasady chodzi w czerwonych koszulach. Wyłącznie.

— Czarnych facetów tu jest dość dużo — powiedziała Alicja sceptycznie. — Większość z nich ma prawo lubić czerwone koszule, bo czarnym w czerwonym do twarzy. Skąd ci przyszło do głowy, że to ten sam, który w Warszawie spotykał się z Edkiem?


Nie mogłam jej odpowiedzieć na to pytanie (я не могла ответить ей на этот вопрос), nie wplątując w to Ewy (не вмешивая в это Эвы). Popłoch w jej oczach był przecież zasadniczą przyczyną skojarzenia (ведь паника в ее глазах была главной причиной /возникновения/ ассоциации = этой мысли), a to właśnie postanowiłam przemilczeć (а именно это = об этом я решила промолчать).

— Nie wiem dokładnie (я не знаю точно) — odparłam po namyśle (ответила я, поразмыслив).

— Możliwe, że to kto inny (возможно, это кто-то другой), ale wygląda tak samo (но выглядит так же). Uważam, że Paweł powinien go zobaczyć (я считаю, Павел должен его увидеть).

— Ja nie chcę (я не хочу), żeby Paweł się w to mieszał (чтобы Павел в это вмешивался/впутываться)! — zaprotestowała odruchowo Zosia (машинально запротестовала Зося).

— Już jest wmieszany (он уже вмешан/впутан) — mruknęła Alicja (пробормотала Алиция).


Nie mogłam jej odpowiedzieć na to pytanie, nie wplątując w to Ewy. Popłoch w jej oczach był przecież zasadniczą przyczyną skojarzenia, a to właśnie postanowiłam przemilczeć.

— Nie wiem dokładnie — odparłam po namyśle.

— Możliwe, że to kto inny, ale wygląda tak samo. Uważam, że Paweł powinien go zobaczyć.

— Ja nie chcę, żeby Paweł się w to mieszał! — zaprotestowała odruchowo Zosia.

— Już jest wmieszany — mruknęła Alicja.


— Dlaczego (почему)? — oburzył się Paweł (возмутился Павел). — Znowu mi wielkie mieszanie zobaczyć faceta (тоже мне, большое впутывание — увидеть типа)! Nie udusi mnie przecież za to (он ведь меня не задушит за то), że na niego patrzę (что я на него посмотрю)! A w ogóle to oni mnie nawet nie zauważyli (а вообще-то, они меня даже не заметили). Gdzie on jest (где он)?

— W Kopenhadze (в Копенгагене).

— Gdzie w Kopenhadze (где в Копенгагене)?

— Nie wiem (не знаю). Gdzieś (где-то). Był na wystawie (был на выставке), ale wątpię (но я сомневаюсь), czy siedzi tam trwale w charakterze eksponatu (что он сидит там постоянно в виде экспоната). Nie pasowałby do reszty (не подходил = не сочетался бы с остальным). Wątpię też, czy pójdzie tam drugi raz (также сомневаюсь, что он пойдет туда второй раз). Wyglądał na takiego (он походил на такого), który uprawia nocne życie (который ведет ночную жизнь). Paweł kilkakrotnie kiwnął głową z wielką energią (Павел несколько раз с огромной энергией = очень энергично кивнул головой) i z takim rozmachem (и с таким размахом), że puknął potylicą w futrynę drzwiową (что ударился затылком об дверную коробку), o którą się oparł (о которую оперся).


— Dlaczego? — oburzył się Paweł. — Znowu mi wielkie mieszanie zobaczyć faceta! Nie udusi mnie przecież za to, że na niego patrzę! A w ogóle to oni mnie nawet nie zauważyli. Gdzie on jest?

— W Kopenhadze.

— Gdzie w Kopenhadze?

— Nie wiem. Gdzieś. Był na wystawie, ale wątpię, czy siedzi tam trwale w charakterze eksponatu. Nie pasowałby do reszty. Wątpię też, czy pójdzie tam drugi raz. Wyglądał na takiego, który uprawia nocne życie. Paweł kilkakrotnie kiwnął głową z wielką energią i z takim rozmachem, że puknął potylicą w futrynę drzwiową, o którą się oparł.


— Zgadza się (точно; zgadać się — соответствовать, быть верным). Ten od Edka też tak wyglądał (тот с Эдеком тоже так выглядел). Bardzo możliwe, że to ten sam (очень возможно, что это тот же самый). Gdzie mam go szukać (где мне его искать)?

— Nie wiem (не знаю). Gdzie się w Kopenhadze uprawia nocne życie (где в Копенгагене ведут ночную жизнь)?

— Nigdzie (нигде) — powiedziała Alicja (сказала Алиция), wracając do porządkowania kuchni (возвращаясь к уборке кухни). — Możesz usiąść na Ratuszplacu (можешь сесть на Ратушплаце [досл. Площадь Ратуши]) i czekać, aż będzie przechodził (и ждать, когда он пройдет). Kiedyś się doczekasz (когда-нибудь дождешься).

— Albo może na Strogecie pod ptakami (или, может, на Строгете под птицами). Też się kiedyś doczekasz (тоже когда-нибудь дождешься).

— Kiedy ja we wrześniu muszę być w Warszawie (когда мне в сентябре надо быть в Варшаве) ...!


— Zgadza się. Ten od Edka też tak wyglądał. Bardzo możliwe, że to ten sam. Gdzie mam go szukać?

— Nie wiem. Gdzie się w Kopenhadze uprawia nocne życie?

— Nigdzie — powiedziała Alicja, wracając do porządkowania kuchni. — Możesz usiąść na Ratuszplacu i czekać, aż będzie przechodził. Kiedyś się doczekasz.

— Albo może na Strogecie pod ptakami. Też się kiedyś doczekasz.

— Kiedy ja we wrześniu muszę być w Warszawie...!


— Co za nonsens (что за чушь)! — powiedziała Zosia z niezadowoleniem (недовольно сказала Алиция). — Przestańcie mówić te bzdury (перестаньте болтать эту ерунду). Siedzieć na Ratuszplacu (сидеть на Ратушплаце) ...! Idiotyzm (идиотизм). I w ogóle po co wam ten facet (и вообще, зачем вам это тип)?...

— Czekajcie (подождите) — powiedziałam (сказала я), bo przypomniałam sobie informacje Ewy (так как вспомнила сведения Эвы), z których wynikało (из которых следовало), że facet jest przyjezdny (что тип был приезжим). — Hotele (гостиницы)! On nie wygląda na takiego (он не похож на такого/того), który tu mieszka trwale (который/кто тут живет постоянно). Może mieszkać w hotelu albo w pensjonacie (он может жить в гостинице или в пансионате). Obskoczyć co przyzwoitsze (оббежать те, что поприличнее), codziennie jeden (по одному ежедневно = каждый день), posiedzieć w holu (посидеть в холле) i poprzyglądać się ludziom (и поглазеть на людей). O jakiejś porze musi wyjść albo wrócić (когда-то он должен выйти или вернуться)!

— No (ну)! — przyświadczył z ożywieniem Paweł (с оживлением = оживленно подтвердил Павел). — Mogę posiedzieć (я могу посидеть)!

— Możemy posiedzieć na zmianę (мы можем посидеть по очереди) — dodałam wspaniałomyślnie (великодушно добавила я). — Ktoś z nas zobaczy znajomego (кто-нибудь из нас увидит знакомого), albo ty, albo ja (или ты, или я). I potem pójdziemy obejrzeć go wspólnie (а потом пойдем посмотреть на него вместе).


— Co za nonsens! — powiedziała Zosia z niezadowoleniem. — Przestańcie mówić te bzdury. Siedzieć na Ratuszplacu...! Idiotyzm. I w ogóle po co wam ten facet?...

— Czekajcie — powiedziałam, bo przypomniałam sobie informacje Ewy, z których wynikało, że facet jest przyjezdny. — Hotele! On nie wygląda na takiego, który tu mieszka trwale. Może mieszkać w hotelu albo w pensjonacie. Obskoczyć co przyzwoitsze, codziennie jeden, posiedzieć w holu i poprzyglądać się ludziom. O jakiejś porze musi wyjść albo wrócić!

— No! — przyświadczył z ożywieniem Paweł. — Mogę posiedzieć!

— Możemy posiedzieć na zmianę — dodałam wspaniałomyślnie. — Ktoś z nas zobaczy znajomego, albo ty, albo ja. I potem pójdziemy obejrzeć go wspólnie.


Facet w czerwonej koszuli (тип к красной рубахе) stanowił dla mnie zasadniczy punkt programu (являлся для меня основным пунктом = гвоздем программы), męczył mnie niewymownie (он мучил меня невыразимо). O jego personalia miałam spytać Edka prywatnie (о том, кто он такой, я должна была лично спросить Эдека; personalia — анкетные данные). Mógł się okazać zupełnie zwyczajnym (он мог оказаться совершенно обычным), niewinnym człowiekiem (невинным человеком), a równie dobrze być fragmentem wielkiej afery (и, с таким же успехом, мог быть фрагментом огромной аферы), niedokładnie mi znanej (неточно мне известной), którą interesować się jawnie było nadzwyczaj niewskazane (интересоваться которой явно было чрезвычайно/категорически противопоказано). Nazwisko, którym się posługiwał (фамилия, которую он использовал) i które musiał znać Edek (и которую должен был знать Эдек), pozwoliłoby wiele wyjaśnić (позволило бы = могло бы многое прояснить). Mogłabym, oczywiście, udać się do policji (я, конечно, могла бы пойти в полицию), spytać, gdzie mieszka niejaki Giuseppe Grassani (спросить, где живет некий Джузеппе Грассани), zaprowadzić tam Pawła (привести туда Павла) i sprawdzić, czy to ten sam (и проверить, тот ли он самый), ale zważywszy wydarzenia w Allerød (но, взвесив события в Аллеред), policja zainteresowałaby się (полиция бы заинтересовалась), po co mi to potrzebne (зачем мне это нужно). Byle jakie łgarstwo nie załatwiłoby sprawy (хоть какая = наскоро придуманная ложь не решила бы проблемы), spodziewano by się bowiem, że zełgam (поскольку они бы ожидали = предвидели, что я солгу; spodziewać się — ожидать, рассчитывать). Prawdy mówić stanowczo nie należało (говорить правду точно не следовало), niezależnie od tego (не зависимо от того), czy facet okazałby się tym samym, czy nie (оказался бы тип тем самым или же нет). Odpadała mi zatem droga oficjalna, najprostsza (поэтому официальный, самый простой способ для меня отпадал), i nie pozostawało nic innego (и не оставалось ничего другого), jak ruszyć w manowce i ugory (как пойти окольными путями и через целины = пробивая себе путь = окольными путями; manowiec — окольный путь; ugór — залежь, целина), występujące tym razem pod postacią hotelowych recepcji (выступающих = представленных на сей раз администрациями гостиниц).


Facet w czerwonej koszuli stanowił dla mnie zasadniczy punkt programu, męczył mnie niewymownie. O jego personalia miałam spytać Edka prywatnie. Mógł się okazać zupełnie zwyczajnym, niewinnym człowiekiem, a równie dobrze być fragmentem wielkiej afery, niedokładnie mi znanej, którą interesować się jawnie było nadzwyczaj niewskazane. Nazwisko, którym się posługiwał i które musiał znać Edek, pozwoliłoby wiele wyjaśnić. Mogłabym, oczywiście, udać się do policji, spytać, gdzie mieszka niejaki Giuseppe Grassani, zaprowadzić tam Pawła i sprawdzić, czy to ten sam, ale zważywszy wydarzenia w Allerød, policja zainteresowałaby się, po co mi to potrzebne. Byle jakie łgarstwo nie załatwiłoby sprawy, spodziewano by się bowiem, że zełgam. Prawdy mówić stanowczo nie należało, niezależnie od tego, czy facet okazałby się tym samym, czy nie. Odpadała mi zatem droga oficjalna, najprostsza, i nie pozostawało nic innego, jak ruszyć w manowce i ugory, występujące tym razem pod postacią hotelowych recepcji.


— Róbcie, co chcecie (делайте, что хотите) — powiedziała Zosia z niechęcią (с нежеланием сказала Зося), przystępując do płukania filiżanek (принимаясь за ополаскивание чашек). — Nie wiem (не знаю), dlaczego znajomy Edka miałby się znaleźć w Kopenhadze (почему = с чего знакомый Эдека должен бы был оказаться в Копенгагене), i nie rozumiem (и не понимаю), co on tu ma do rzeczy (что он тут имеет = какое он имеет отношение к делу), ale mam już dość tych rozrywek (но мне уже надоели эти развлечения) i niech się wreszcie coś wykryje (и пусть уже, наконец, что-нибудь обнаружится)! Tylko bądźcie uprzejmi na nic się nie narażać (только будьте так любезны, не подвергайте себя никакой опасности = будьте осторожны)!...


— Róbcie, co chcecie — powiedziała Zosia z niechęcią, przystępując do płukania filiżanek. — Nie wiem, dlaczego znajomy Edka miałby się znaleźć w Kopenhadze, i nie rozumiem, co on tu ma do rzeczy, ale mam już dość tych rozrywek i niech się wreszcie coś wykryje! Tylko bądźcie uprzejmi na nic się nie narażać!...


Nazajutrz przed południem (наутро до обеда) w domu panował anielski spokój (в доме царила ангельская тишина). Zosia, która nie mogła sypiać ze zdenerwowania (Зося, которая от волнения не могла спать), wywlokła z łóżka Pawła (вытащила Павла из постели; wywlec — вытащить, вытянуть) i razem z nim udała się po zakupy do miasta (и вместе с ним отправилась за покупками в город). Alicja dość niemrawo szukała listu od Edka (Алиция довольно вяло искала письмо от Эдека), co jakiś czas przypominając sobie (то и дело напоминая себе), że musi znaleźć list od ciotki (что она должна = надо найти письмо от тетки), ja zaś siedziałam na kanapie (а я сидела на диване) i równie niemrawo robiłam sobie manikiur (и столь же вяло делала себе маникюр). Po całym stole porozstawiałam aceton (по всему столу я расставила ацетон) i rozmaite rodzaje lakieru do paznokci (и различные типы лака для ногтей) i rozmyślałam nad powiązaniami Ewy ze zbrodnią (и размышляла о взаимосвязи между Эвой и преступлением). Jeżeli facet w czerwonej koszuli był tym samym (если тип в красной рубахе был тем же самым), który kontaktował się z Edkiem w Warszawie (который контактировал/общался с Эдеком в Варшаве), i tym samym (и тем же самым), którego podejrzewano o dodatkową, starannie ukrywaną działalność (которого подозревают в дополнительной, старательно скрываемой деятельности), i jeśli Edek coś wywęszył (и если Эдек что-то пронюхал; wywęszyć — выследить, пронюхать) i wiedział o jego znajomości (и знал о его знакомстве), jeśli to można nazwać znajomością, z Ewą (если это можно назвать знакомством, с Эвой) ... Zaraz, coś nie tak (минуточку, что-то не так). Co miała działalność do Ewy (какое отношение к Эве могла иметь деятельность = к деятельности могла иметь Эва)? A jeśli miała (а если имела)? Miała czy nie miała (имела или не имела), jeśli Ewa nie życzyła sobie ujawniać faceta (если Эва не желала раскрывать типа), a Edek zaczął wydawać z siebie te dzikie ryki (а Эдек начал издавать /из себя/ эти дикие рыки) ...


Nazajutrz przed południem w domu panował anielski spokój. Zosia, która nie mogła sypiać ze zdenerwowania, wywlokła z łóżka Pawła i razem z nim udała się po zakupy do miasta. Alicja dość niemrawo szukała listu od Edka, co jakiś czas przypominając sobie, że musi znaleźć list od ciotki, ja zaś siedziałam na kanapie i równie niemrawo robiłam sobie manikiur. Po całym stole porozstawiałam aceton i rozmaite rodzaje lakieru do paznokci i rozmyślałam nad powiązaniami Ewy ze zbrodnią. Jeżeli facet w czerwonej koszuli był tym samym, który kontaktował się z Edkiem w Warszawie, i tym samym, którego podejrzewano o dodatkową, starannie ukrywaną działalność, i jeśli Edek coś wywęszył i wiedział o jego znajomości, jeśli to można nazwać znajomością, z Ewą... Zaraz, coś nie tak. Co miała działalność do Ewy? A jeśli miała? Miała czy nie miała, jeśli Ewa nie życzyła sobie ujawniać faceta, a Edek zaczął wydawać z siebie te dzikie ryki...


— Joanna (Иоанна)! — zawołała nagle Alicja (внезапно позвала Алиция), wychylając się ze swego pokoju (выглядывая из своей комнаты). — Możesz tu przyjść na chwilę (ты можешь прийти сюда на минутку)? Coś ci pokażę (я тебе кое-что покажу).

Przerwałam rozmyślania (я прервала размышления), rozcapierzyłam wszystkie palce (растопырила все пальцы) i pośpiesznie udałam się do niej (и торопливо направилась к ней).

— Popatrz (посмотри) — powiedziała jakoś dziwnie złowieszczo (сказала она как-то странно зловеще = зловещим голосом), wskazując półkę (показывая на полку), na której stały rzędem rzeźby Thorkilda (на которой раньше стояли скульптуры Торкилля). — Widzisz, jak to stoi (видишь, как это стоит = они стоят)? Przyjrzyj się (присмотрись).


— Joanna! — zawołała nagle Alicja, wychylając się ze swego pokoju. — Możesz tu przyjść na chwilę? Coś ci pokażę.

Przerwałam rozmyślania, rozcapierzyłam wszystkie palce i pośpiesznie udałam się do niej.

— Popatrz — powiedziała jakoś dziwnie złowieszczo, wskazując półkę, na której stały rzędem rzeźby Thorkilda. — Widzisz, jak to stoi? Przyjrzyj się.


Przyjrzałam się (я присмотрелась). Większość rzeźb była mi znana (большинство из скульптур мне были известными = я видела раньше; znany — известный). Znajdowała się wśród nich grupa (среди них находилась группа) złożona jakby z dwóch syren z ogonami (сложенная = состоявшая как бы из двух сирен с хвостами), oplątujących się wzajemnie (обвивающих друг друга; wzajemnie — взаимно, друг друга). Grup syren było nawet kilka (групп сирен было даже несколько), tych samych (тех же самых = одинаковых), powtarzających się w różnych wariantach (повторяющихся в разных вариантах). Przyglądałam się temu w szalonym napięciu (я рассматривала их в сумасшедшем напряжении), przekonana (убежденная = в убеждении), że za chwilę ujrzę coś strasznego (что сейчас увижу нечто страшное; chwila — момент), co, być może (что, может быть), oznajmi nową zbrodnię (будет означать = известит о новом преступлении).

— No (ну)? — powiedziałam pytająco (сказала я вопросительно), nieco zaniepokojona (немного обеспокоенная), że nic takiego nie widzę (что я ничего такого не вижу).


Przyjrzałam się. Większość rzeźb była mi znana. Znajdowała się wśród nich grupa złożona jakby z dwóch syren z ogonami, oplątujących się wzajemnie. Grup syren było nawet kilka, tych samych, powtarzających się w różnych wariantach. Przyglądałam się temu w szalonym napięciu, przekonana, że za chwilę ujrzę coś strasznego, co, być może, oznajmi nową zbrodnię.

— No? — powiedziałam pytająco, nieco zaniepokojona, że nic takiego nie widzę.


Alicja sięgnęła na koniec półki (Алиция потянулась к концу полки) i jeszcze jedną grupę syren przestawiła na środek (и еще одну группу сирен переставила в середину), rozpychając pozostałe (распихивая остальные).

— A przedtem to stało tak (а раньше это стояло так). Widzisz (видишь)?

— No (ну)? — powtórzyłam (повторила я), nie wiedząc, do czego zmierza (не зная, к чему она клонит). — Widzę (вижу). I co (и что)?

— I to, że samo tam na koniec nie poszło (и то, что само оно там в конец не пошло). Wszystkie te syreny stały razem (все эти сирены стояли вместе) i ktoś przestawił jedną na koniec półki (и кто-то переставил одну в конец полки). Ktoś tu grzebał (тут кто-то копался).


Alicja sięgnęła na koniec półki i jeszcze jedną grupę syren przestawiła na środek, rozpychając pozostałe.

— A przedtem to stało tak. Widzisz?

— No? — powtórzyłam, nie wiedząc, do czego zmierza. — Widzę. I co?

— I to, że samo tam na koniec nie poszło. Wszystkie te syreny stały razem i ktoś przestawił jedną na koniec półki. Ktoś tu grzebał.


— Jesteś pewna (ты уверена)?

— Jestem absolutnie pewna (я абсолютно уверена). Sama to ustawiałam jeszcze w maju (я сама их расставляла еще в мае). Wszystkie syreny razem (все сирены вместе), na środku półki (на середине полки). Dzisiaj zobaczyłam (сегодня я увидела), że jedna została przestawiona (что одна оказалась переставлена) i te tutaj też (и эти вот тут — тоже), bo na nią nie było nawet miejsca (потому что для нее даже места не было). Ruszałaś tu coś (ты здесь что-нибудь трогала)?

— Oszalałaś (ты с ума сошла)? Miałabym się narażać (стала бы я рисковать), że mi dasz po łbie (что ты мне по башке дашь)?

— No właśnie (вот именно). Zapytam jeszcze Zosi i Pawła (спрошу еще Зосю и Павла), ale jestem pewna (но я уверена), że oni też nie (что они — тоже нет). Pani Hansen tego nie dotyka (пани Хансен к этому = к ним не прикасается). A teraz popatrz tu (а теперь посмотри сюда). Ta teczka z rachunkami (эта папка со счетами) leżała zawsze po lewej stronie stołu (всегда лежала с левой стороны стола), a dzisiaj leży na środku (а сегодня лежит на середине). Widzisz (видишь)?


— Jesteś pewna?

— Jestem absolutnie pewna. Sama to ustawiałam jeszcze w maju. Wszystkie syreny razem, na środku półki. Dzisiaj zobaczyłam, że jedna została przestawiona i te tutaj też, bo na nią nie było nawet miejsca. Ruszałaś tu coś?

— Oszalałaś? Miałabym się narażać, że mi dasz po łbie?

— No właśnie. Zapytam jeszcze Zosi i Pawła, ale jestem pewna, że oni też nie. Pani Hansen tego nie dotyka. A teraz popatrz tu. Ta teczka z rachunkami leżała zawsze po lewej stronie stołu, a dzisiaj leży na środku. Widzisz?


Wytrzeszczyłam oczy (я вытаращила глаза), usiłując dojrzeć to coś (стараясь увидеть то нечто), co Alicja nazywała teczką z rachunkami (что Алиция называла папкой со счетами). Na stole leżało jakieś pudło (на столе лежала какая-то коробка), przykryte zasłonką w kwiatki (накрытое занавеской в цветочек), koszyk z nićmi (корзинка с нитками), szczotkami do ubrania i jeszcze czymś (щетками для одежды еще чем-то), być może pastą do butów (возможно, кремом для обуви), dwie czarne torebki (две черные сумки), kilka par rękawiczek (несколько пар перчаток), nasiona różnych roślin w torebeczkach z obrazkami (семена разных растений в коробочках с картинками), pończochy (чулки), mnóstwo rozmaitych papierów (множество = куча различных бумаг), prawidła do butów w ilości sztuk trzy (колодки от сапог в количестве трех штук), jedna halka (одна нижняя юбка), plastykowe opakowania po większych i mniejszych szczegółach garderoby (пластиковые упаковки из-под больших или меньших деталей = предметов гардероба), sekator (секатор), zwój sznura (моток шнура) i duży nóż kuchenny (и большой кухонный нож). Bliżej ściany ustawione były (ближе к стене были расставлены) słoiki z farbami i pędzlami (банки с красками и кисточками) oraz ablegier jakiegoś kwiatka (а также отводок какого-то цветка). Nic z tego wszystkiego nie było podobne do teczki (из/среди всего этого ничего похожего на папку не было).


Wytrzeszczyłam oczy, usiłując dojrzeć to coś, co Alicja nazywała teczką z rachunkami. Na stole leżało jakieś pudło, przykryte zasłonką w kwiatki, koszyk z nićmi, szczotkami do ubrania i jeszcze czymś, być może pastą do butów, dwie czarne torebki, kilka par rękawiczek, nasiona różnych roślin w torebeczkach z obrazkami, pończochy, mnóstwo rozmaitych papierów, prawidła do butów w ilości sztuk trzy, jedna halka, plastykowe opakowania po większych i mniejszych szczegółach garderoby, sekator, zwój sznura i duży nóż kuchenny. Bliżej ściany ustawione były słoiki z farbami i pędzlami oraz ablegier jakiegoś kwiatka. Nic z tego wszystkiego nie było podobne do teczki.


— Nie (нет) — powiedziałam stanowczo i uczciwie (сказала я решительно = определенно и вежливо). — Nie widzę (не вижу).

Alicja z lekkim zniecierpliwieniem (Алиция слегка раздраженно) odsunęła na bok jedną z torebek (отодвинула в сторону одну из коробок) i wskazała mi wystający spod niej i spod różnych czasopism (показала мне на торчащий из-под нее и из-под разных журналов) rożek plastykowej teczki na dokumenty (уголок пластиковой папки для документов).

— Tu leży, widzisz teraz (тут лежит, теперь видишь)? A przedtem leżało tam (а раньше лежала там), po lewej stronie (с левой стороны). Tu ktoś był i grzebał (тут кто-то был и копался).

Smętnie i bez zdziwienia (грустно и без удивления = не удивляясь) pokiwałam głową nad pobojowiskiem na stole (я покивала головой над полем битвы на столе).


— Nie — powiedziałam stanowczo i uczciwie. — Nie widzę.

Alicja z lekkim zniecierpliwieniem odsunęła na bok jedną z torebek i wskazała mi wystający spod niej i spod różnych czasopism rożek plastykowej teczki na dokumenty.

— Tu leży, widzisz teraz? A przedtem leżało tam, po lewej stronie. Tu ktoś był i grzebał.

Smętnie i bez zdziwienia pokiwałam głową nad pobojowiskiem na stole.


— I nawet ci mogę powiedzieć kto (и я даже могу тебе сказать, кто) — rzekłam ponuro (мрачно произнесла я). — Morderca (убийца). Zniecierpliwił się i sam szuka listu od Edka (он потерял терпение и сам ищет = стал искать письмо от Эдека). Pozbądź się głupich złudzeń (брось глупые иллюзии; pozbyć się — освободиться, избавиться от кого-л., чего-л.), on nie morduje dla draki (он не убивает ради драки/скандала), a twój dom jest dla niego swobodnie dostępny (а твой дом для него доступен свободно). Zdaje się, że ma do wyboru (похоже, у него выбор такой) albo znaleźć list, albo zabić ciebie (либо найти письмо, либо убить тебя). Prawdopodobnie ma nadzieję (вероятно, он надеется), że po twojej śmierci cały ten chłam (что после твоей смерти весь этот хлам) wyrzucony będzie hurtem (будет выброшен все кучей; hurtem — оптом, все сразу) i list przepadnie automatycznie (и лист пропадет/исчезнет автоматически). A możliwe (а возможно), że ty wiesz coś, co go zgubi (ты знаешь нечто, что его погубит) ...


— I nawet ci mogę powiedzieć kto — rzekłam ponuro. — Morderca. Zniecierpliwił się i sam szuka listu od Edka. Pozbądź się głupich złudzeń, on nie morduje dla draki, a twój dom jest dla niego swobodnie dostępny. Zdaje się, że ma do wyboru albo znaleźć list, albo zabić ciebie. Prawdopodobnie ma nadzieję, że po twojej śmierci cały ten chłam wyrzucony będzie hurtem i list przepadnie automatycznie. A możliwe, że ty wiesz coś, co go zgubi...


Urwałam i przypatrzyłam się jej podejrzliwie (я замолчала и подозрительно посмотрела на нее). Alicja tak samo podejrzliwie patrzyła na mnie (Алиция так само подозрительно смотрела на меня).

— Ty coś wiesz (ты что-то знаешь) — powiedziała nieufnie (доверчиво сказала она).

— Ty chyba też, nie (ты, пожалуй, тоже, нет = разве не так)?

Alicja potrząsnęła głową (Алиция встряхнула головой), odsunęła krzesło (отодвинула стул), usiadła i w zamyśleniu zapatrzyła się w przestrzeń (села и в раздумье засмотрелась в пространство).

— Właśnie nie (я — нет) — powiedziała po chwili (сказала она спустя какое-то время). — Wyjątkowo nic nie wiem (я исключительно = совершенно ничего не знаю) i nic nie rozumiem (и ничего не понимаю). Natomiast wydaje mi się (зато мне кажется), że tym razem ty wiesz (что на сей раз ты что-то знаешь). Nie możesz puścić farby (не можешь расколоться = прояснить)?


Urwałam i przypatrzyłam się jej podejrzliwie. Alicja tak samo podejrzliwie patrzyła na mnie.

— Ty coś wiesz — powiedziała nieufnie.

— Ty chyba też, nie?

Alicja potrząsnęła głową, odsunęła krzesło, usiadła i w zamyśleniu zapatrzyła się w przestrzeń.

— Właśnie nie — powiedziała po chwili. — Wyjątkowo nic nie wiem i nic nie rozumiem. Natomiast wydaje mi się, że tym razem ty wiesz. Nie możesz puścić farby?


Zepchnęłam jakieś rzeczy z krzesła pod oknem (я спихнула какие-то вещи со стула под окном) i również usiadłam (и также села), wciąż z rozcapierzonymi palcami (все еще с растопыренными пальцами).

— Nie jestem pewna (я не уверена) — powiedziałam z namysłem (сказала я в размышлении = задумчиво; namysł — раздумье, размышление), przyglądając się jej (глядя на нее). — Owszem, możliwe, że coś wiem (возможно, конечно, что я что-то знаю). Natomiast moim zdaniem (но, по-моему; zdanie — мнение) ty też wiesz coś (ты тоже что-то знаешь), i to coś, czego nikt inny nie wie (и причем что-то, чего не знает никто другой). Lepiej się zastanów (ты лучше подумай), co to może być (что это может быть).

Alicja poniechała oglądania przestrzeni (Алиция перестала рассматривать пространство; poniechać — прекратить, бросить) i spojrzała na mnie z niesmakiem (и недовольно посмотрела на меня).


Zepchnęłam jakieś rzeczy z krzesła pod oknem i również usiadłam, wciąż z rozcapie­rzonymi palcami.

— Nie jestem pewna — powiedziałam z namysłem, przyglądając się jej. — Owszem, możliwe, że coś wiem. Natomiast moim zdaniem ty też wiesz coś, i to coś, czego nikt inny nie wie. Lepiej się zastanów, co to może być.

Alicja poniechała oglądania przestrzeni i spojrzała na mnie z niesmakiem.


— Z całą pewnością nikt nie wie (совершенно точно никто не знает; pewność — уверенность), gdzie zakopałam doniczki z bulwami (где я закопала цветочные горшки с клубнями). Ale tego ja także nie wiem (но этого и я сама не знаю), bo nie zaznaczyłam sobie miejsca (потому что не отметила себе места). Już od kilku miesięcy nie mogę na nie trafić (уже несколько месяцев не могу на них попасть = их найти; trafić — попасть, напасть).

— Co prawda morderca może nie wiedzieć (правда, убийца может не знать), że ty też nie wiesz (что ты тоже не знаешь), ale wątpię (но я сомневаюсь), czy mu chodzi o doniczki z bulwami (что его интересуют горшки с клубнями). Szczególnie że bulwy prawdopodobnie już dawno trafił szlag (особенно потому, что клубни уже, вероятно, давно приказали долго жить) ...

— Czekaj (погоди)! — przerwała Alicja (перебила Алиция). — Powiedziałaś coś bardzo ważnego (ты сказала кое-что очень важное)! On nie wie (он не знает), że ja nie wiem (что я не знаю) ... On myśli, że ja wiem (он думает, что я знаю)!


— Z całą pewnością nikt nie wie, gdzie zakopałam doniczki z bulwami. Ale tego ja także nie wiem, bo nie zaznaczyłam sobie miejsca. Już od kilku miesięcy nie mogę na nie trafić.

— Co prawda morderca może nie wiedzieć, że ty też nie wiesz, ale wątpię, czy mu chodzi o doniczki z bulwami. Szczególnie że bulwy prawdopodobnie już dawno trafił szlag...

— Czekaj! — przerwała Alicja. — Powiedziałaś coś bardzo ważnego! On nie wie, że ja nie wiem... On myśli, że ja wiem!


Przez chwilę patrzyłyśmy na siebie w milczeniu (какое-то время мы молчаливо смотрели друг на друга).

— Ha (ха)! — powiedziałam z uznaniem (сказала я одобрительно; uznanie — признание, одобрение). — Zawsze byłam zdania (я всегда считала; zdanie — мнение), że do spółki jesteśmy bardzo mądre (что вместе мы с тобой очень умные; spółka — общество, компания). Jasne, że on myśli (ясно, что он думает), że ty wiesz (что ты знаешь), nie wie (не знает), że nie wiesz (что не знаешь), i boi się panicznie (и панически боится). Jest jeszcze taka możliwość (еще есть такая возможность = вероятность), że się czegoś dowiesz (что ты что-то узнаешь) ...

— Jasne (ясно). Jak przeczytam list Edka (как/когда прочитаю письмо Эдека), to się dowiem (то узнаю).


Przez chwilę patrzyłyśmy na siebie w milczeniu.

— Ha! — powiedziałam z uznaniem. — Zawsze byłam zdania, że do spółki jesteśmy bardzo mądre. Jasne, że on myśli, że ty wiesz, nie wie, że nie wiesz, i boi się panicznie. Jest jeszcze taka możliwość, że się czegoś dowiesz...

— Jasne. Jak przeczytam list Edka, to się dowiem.


Ostrożnie wzięłam od niej w dwa palce papierosa (я осторожно взяла у нее двумя пальцами сигарету). Alicja wygrzebała spod śmietnika na stole popielniczkę (Алиция откапывала из-под помойки на столе пепельницу).

— Nie (нет) — powiedziałam stanowczo (решительно сказала я). — Niezależnie od listu Edka (независимо от письма Эдека). Coś ma się zdarzyć (что-то должно произойти), nie wiem (не знаю), poznasz kogoś (познакомишься с кем-то), dostaniesz jakąś wiadomość albo co (получишь какие-то известия или что) i on nie chce do tego dopuścić (и он не хочет этого допустить = он хочет это предотвратить). Musi cię załatwić przedtem (он должен тебя укокошить до этого).

— Brzmi to zupełnie jak kabała (это звучит совершенно/просто как гадание) — mruknęła Alicja (пробормотала Алиция). — Poznasz bruneta wieczorową porą (познакомишься с брюнетом вечерней порою) ...


Ostrożnie wzięłam od niej w dwa palce papierosa. Alicja wygrzebała spod śmietnika na stole popielniczkę.

— Nie — powiedziałam stanowczo. — Niezależnie od listu Edka. Coś ma się zdarzyć, nie wiem, poznasz kogoś, dostaniesz jakąś wiadomość albo co i on nie chce do tego dopuścić. Musi cię załatwić przedtem.

— Brzmi to zupełnie jak kabała — mruknęła Alicja. — Poznasz bruneta wieczorową porą...


Odłożyła papierosa (она отложила сигарету), zdjęła okulary (сняла очки), sięgnęła do koszyka z nićmi po lusterko (полезла в корзинку с нитками за зеркальцем) i zaczęła sobie coś wydłubywać z oka (и начала что-то выколупывать из своего глаза) w bardzo niewygodnej pozycji (в очень неудобной позе), z głową schyloną nad stołem (с головой, склоненной над столом). Nie podnosząc głowy, dodała (не поднимая головы, она добавила):

— Ciekawa jestem (мне интересно), co ty wiesz (что ты знаешь). Wydajesz mi się coś za mądra (что-то ты мне кажешься слишком умной). Uważam (я считаю), że czerwona koszula to za mało (что красная рубаха — это слишком мало). Skąd, u diabła (откуда/с чего, черт возьми), przyszło ci do głowy to z tym czarnym facetem (тебе пришло в голову про этого черного типа)?

— No dobrze (ну, хорошо) — powiedziałam z lekkim wahaniem (сказала я, слегка колеблясь; wahanie — колебание).— Niech ci będzie (будь по-твоему). Czarny facet z Warszawy może być zaplątany w niemiłe rzeczy (черный тип из Варшавы может быть замешан в немилые дела), a czarny facet z Kopenhagi ma powiązania z jedną z osób (а черный тип с Копенгагена имеет связи = связан с одним из тех; powiązanie — взаимосвязь, зависимость) obecnych w czasie zbrodni (кто присутствовал во время преступления). Ścisłe powiązania (очень тесные связи = тесно связан) ...


Odłożyła papierosa, zdjęła okulary, sięgnęła do koszyka z nićmi po lusterko i zaczęła sobie coś wydłubywać z oka w bardzo niewygodnej pozycji, z głową schyloną nad stołem. Nie podnosząc głowy, dodała:

— Ciekawa jestem, co ty wiesz. Wydajesz mi się coś za mądra. Uważam, że czerwona koszula to za mało. Skąd, u diabła, przyszło ci do głowy to z tym czarnym facetem?

— No dobrze — powiedziałam z lekkim wahaniem.— Niech ci będzie. Czarny facet z Warszawy może być zaplątany w niemiłe rzeczy, a czarny facet z Kopenhagi ma powiązania z jedną z osób obecnych w czasie zbrodni. Ścisłe powiązania...


Alicja oderwała głowę (Алиция оторвала/подняла голову), spojrzała na mnie (взглянула на меня) i nagle zerwała się gwałtownie z krzesła (и внезапно резко сорвалась со стула).

— A pójdziesz stąd, cholero (а ну, пошла отсюда, холера)!!! — ryknęła okropnym głosem (проревела она ужасным голосом), rzucając się na mnie (набрасываясь на меня).

Papieros wyleciał mi z ręki (сигарета вылетела из моей руки), stłukłam sobie o coś łokieć (я ударилась локтем об что-то), nie przewróciłam się razem z krzesłem tylko dzięki temu (я не перевернулась вместе со стулом только благодаря тому), że jego tył oparł się o parapet (что его спинка уперлась в подоконник), i prawie dostałam palpitacji serca (и у меня чуть не случился сердечный припадок; prawie — почти). Za oknem rozległ się jakiś hałas (за окном раздался какой-то шум), jakaś postać odskoczyła w tył (какая-то фигура отскочила назад) i runęła w dalie (и свалилась в георгины).

— A pójdziesz (а ну, пошла)! — powtórzyła z zaciętością Alicja (ожесточенно повторила Алиция; zaciętość — ожесточенность), pogroziła pięścią (погрозила кулаком) i wróciła na swoje krzesło (и вернулась на свой стул).

— Na litość boską (ради Бога) — powiedziałam słabo (сказала я слабо), łapiąc oddech (хватая дыхание = воздух) i usiłując ochłonąć (и стараясь прийти в себя; ochłonąć — прийти в себя, остыть). — Czyś ty oszalała (ты что, обалдела)? Czy musisz ciągle takimi sposobami (неужели обязательно вот таким образом) dawać mi do zrozumienia (давать мне понять), że jestem tu niepożądana (что я = мое присутствие тут нежелательно; niepożądany — нежелательный)? Weź pod uwagę (прими во внимание = учти), że ja jestem nerwowa (что я нервная), zgubiłam tu gdzieś papierosa (потеряла где-то здесь сигарету), będzie pożar (будет пожар), co tam było (что там было)?! Morderca (убийца)?!


Alicja oderwała głowę, spojrzała na mnie i nagle zerwała się gwałtownie z krzesła.

— A pójdziesz stąd, cholero!!! — ryknęła okropnym głosem, rzucając się na mnie.

Papieros wyleciał mi z ręki, stłukłam sobie o coś łokieć, nie przewróciłam się razem z krzesłem tylko dzięki temu, że jego tył oparł się o parapet, i prawie dostałam palpitacji serca. Za oknem rozległ się jakiś hałas, jakaś postać odskoczyła w tył i runęła w dalie.

— A pójdziesz! — powtórzyła z zaciętością Alicja, pogroziła pięścią i wróciła na swoje krzesło.

— Na litość boską — powiedziałam słabo, łapiąc oddech i usiłując ochłonąć. — Czyś ty oszalała? Czy musisz ciągle takimi sposobami dawać mi do zrozumienia, że jestem tu niepożądana? Weź pod uwagę, że ja jestem nerwowa, zgubiłam tu gdzieś papierosa, będzie pożar, co tam było?! Morderca?!


— Dzieci mi tu przychodzą i kradną śliwki (тут ко мне дети приходят и воруют сливы) — odparła Alicja gniewnie (гневно ответила Алиция). — I łamią żywopłot (и ломают живую изгородь), bo przełażą byle gdzie (потому что пролазят где-попало). Mam nadzieję (я надеюсь), że uciekły (что они убежали).

Zanim zdążyłam zaprotestować (прежде чем я успела запротестовать) przeciwko wypędzaniu dzieci za pomocą rzucania się na mnie bez uprzedzenia (против того, чтобы выгонять детей при помощи = набрасываясь на меня без предупреждения), za oknem coś zaszeleściło (за окном что-то зашелестело).

— Alicja (Алиция)?... — powiedział niepewnie cichy damski głos (неуверенно сказал тихий дамский голос).

— Co (что)?! — przeraziła się Alicja (ужаснулась Алиция) i czym prędzej włożyła okulary (и быстро надела очки; czym — чем; prędzej — быстрее). — O rany boskie (о, Боже мой)! Agnieszka (Агнешка)!!!


— Dzieci mi tu przychodzą i kradną śliwki — odparła Alicja gniewnie. — I łamią żywopłot, bo przełażą byle gdzie. Mam nadzieję, że uciekły.

Zanim zdążyłam zaprotestować przeciwko wypędzaniu dzieci za pomocą rzucania się na mnie bez uprzedzenia, za oknem coś zaszeleściło.

— Alicja?... — powiedział niepewnie cichy damski głos.

— Co?! — przeraziła się Alicja i czym prędzej włożyła okulary. — O rany boskie! Agnieszka!!!


Obejrzałam się czym prędzej (я быстро оглянулась). Agnieszki osobiście nie znałam (я не знала Агнешки лично), ale dużo o niej słyszałam (но много о ней слышала = наслышана), była to bowiem młoda osoba (поскольку это была молодая дама) o tak osobliwym charakterze (с таким своеобразным характером), że gdziekolwiek się znalazła (что где бы она ни оказалась), natychmiast powodowała co najmniej komplikacje (то сразу же вызывала, как минимум, осложнения = сложности). Do Allerød przybyła po raz pierwszy przed rokiem (в Аллеред первый раз она приехала год назад) jako narzeczona ciotecznego bratanka Alicji (в качестве невесты племянника Алиции со стороны тети), po czym bezwolnie (после чего невольно), bez protestów i właściwie bez własnego udziału (без каких-либо протестов и, собственно, без собственного участия) przeistoczyła się w narzeczoną siostrzeńca Thorkilda (превратилась в невесту племянника Торкилля со стороны сестры) po to, żeby wkrótce potem (затем, чтобы вскоре после этого) pogodzić się z zamianą siostrzeńca (смириться с заменой племянника) na jednego z naszych młodych przyjaciół (на одного из наших молодых друзей), niejakiego Adama (некоего Адама). Bratanek miał pretensje do Alicji (племянник /со стороны тети/ имел к Алиции претензии), siostrzeniec miał pretensje do Alicji (племянник со стороны сестры имел претензии к Алиции), ówże Adam miał pretensje o ich pretensje (сам Адам имел претензии на счет их претензий) również do Alicji (также к Алиции) i tylko Agnieszka łatwo godziła się z każdą kolejną zmianą narzeczonych (и только Агнешка легко смирялась с каждой очередной сменой женихов). Wyjechała wreszcie razem z Adamem (наконец, она уехала вместе с Адамом), zapanował spokój (воцарился покой/ тишина) i pretensje przycichły (и претензии поутихли).


Obejrzałam się czym prędzej. Agnieszki osobiście nie znałam, ale dużo o niej słyszałam, była to bowiem młoda osoba o tak osobliwym charakterze, że gdziekolwiek się znalazła, natychmiast powodowała co najmniej komplikacje. Do Allerød przybyła po raz pierwszy przed rokiem jako narzeczona ciotecznego bratanka Alicji, po czym bezwolnie, bez protestów i właściwie bez własnego udziału przeistoczyła się w narzeczoną siostrzeńca Thorkilda po to, żeby wkrótce potem pogodzić się z zamianą siostrzeńca na jednego z naszych młodych przyjaciół, niejakiego Adama. Bratanek miał pretensje do Alicji, siostrzeniec miał pretensje do Alicji, ówże Adam miał pretensje o ich pretensje również do Alicji i tylko Agnieszka łatwo godziła się z każdą kolejną zmianą narzeczonych. Wyjechała wreszcie razem z Adamem, zapanował spokój i pretensje przycichły.


Teraz ukazała się za oknem (теперь она оказалась за окном), trochę przestraszona (немного перепуганная), zaniepokojona (взволнованная), zaskoczona (удивленная), z włosami w nieładzie (с растрепанными волосами), niepewna, czy może wejść do domu (неуверенная, может ли она войти в дом), czy też powinna się jednak rzeczywiście czym prędzej oddalić (или же ей все-таки, на самом деле, ей стоит удалиться как можно быстрее).

Alicja, okropnie skruszona i zakłopotana (Алиция, ужасно смиренная и озадаченная, otworzyła jej drzwi (открыла ей дверь).

— Chyba sobie coś stłukłam (похоже, я себе что-то разбила; stłuc — разбить, расшибить) — powiedziała Agnieszka bezradnie (беспомощно сказала Алиция). — Boże, jak mnie przeraziłaś (Боже, как ты меня напугала)! Naprawdę mam sobie pójść (мне на самом деле пойти отсюда)? Nie mam dokąd (мне некуда) ... Potknęłam się o coś (я споткнулась о что-то).

— Ależ nie, chodżże (да не же, проходи)! Myślałam, że to dzieci (я думала, что это дети) ... Co ty tak dziwnie wyglądasz (что ты так странно выглядишь)?


Teraz ukazała się za oknem, trochę przestraszona, zaniepokojona, zaskoczona, z włosami w nieładzie, niepewna, czy może wejść do domu, czy też powinna się jednak rzeczywiście czym prędzej oddalić.

Alicja, okropnie skruszona i zakłopotana, otworzyła jej drzwi.

— Chyba sobie coś stłukłam — powiedziała Agnieszka bezradnie. — Boże, jak mnie przeraziłaś! Naprawdę mam sobie pójść? Nie mam dokąd... Potknęłam się o coś.

— Ależ nie, chodżże! Myślałam, że to dzieci... Co ty tak dziwnie wyglądasz?


W krótkich słowach (в коротких = в нескольких словах), łagodnie i z niejakim smutkiem (мягко/кротко и с какой-то грустью), Agnieszka poinformowała nas (Агнешка сообщила нам), że podróżowała autostopem po Europie (что она путешествовала автостопом по Европе), ponieważ Adam kazał jej zwiedzać zabytki architektury Francji i Hiszpanii (так как Адам велел ей посетить памятники архитектуры Франции и Испании), a ona chciała mu zrobić przyjemność (а она хотела сделать ему приятное). Trafiła jej się okazja do Danii (ей выпала оказия поехать в Данию), postanowiła więc wracać przez Danię i Szwecję (поэтому она решила возвращаться через Данию и Швецию), ale po drodze był wypadek (но по дороге был/произошел несчастный случай), opuściła zatem pojazd, którym jechała (поэтому она покинула машину, в которой ехала), i kierowcę, który zaczął ją nachalnie podrywać (и водителя, который стал к ней нахально приставать), i dotarta do Allerød na piechotę (и пешком добралась до Аллеред) od jakiejś dziwnej strony (с какой-то странной стороны). Nie ma ani grosza (она не имеет = у нее нет ни гроша), nie spała już dwie noce (она не спала уже две ночи), jest bardzo głodna i brudna (она очень голодная и грязная) i ma nadzieję, że rodzina z Anglii przyśle jej jakieś pieniądze na adres Alicji (и она надеется, что родственники из Англии пришлют ей какие-то деньги на адрес Алиции). Nie wie, czy można (она не знает, можно ли), ale okropnie chciałaby się przespać (но ей ужасно хотелось бы поспать), a to wszystko, co sobie stłukła najpierw w katastrofie (а все то, что она себе разбила сначала в катастрофе), a potem tu, w daliach (а потом тут, в георгинах), teraz ją boli (теперь у нее болит).


W krótkich słowach, łagodnie i z niejakim smutkiem, Agnieszka poinformowała nas, że podróżowała autostopem po Europie, ponieważ Adam kazał jej zwiedzać zabytki architektury Francji i Hiszpanii, a ona chciała mu zrobić przyjemność. Trafiła jej się okazja do Danii, postanowiła więc wracać przez Danię i Szwecję, ale po drodze był wypadek, opuściła zatem pojazd, którym jechała, i kierowcę, który zaczął ją nachalnie podrywać, i dotarta do Allerød na piechotę od jakiejś dziwnej strony. Nie ma ani grosza, nie spała już dwie noce, jest bardzo głodna i brudna i ma nadzieję, że rodzina z Anglii przyśle jej jakieś pieniądze na adres Alicji. Nie wie, czy można, ale okropnie chciałaby się przespać, a to wszystko, co sobie stłukła najpierw w katastrofie, a potem tu, w daliach, teraz ją boli.


Przyjrzałam się jej (я присмотрелась к ней). Rzeczywiście, była prześliczna (действительно, она была прелестна) i miała w sobie jakąś cielęcą łagodność (и имела в себе = в ней была какая-то телячья кротость). Prawdopodobnie ta właśnie cielęca łagodność (вероятно, имена эта телячья кротость) stanowiła dodatkowy urok (являлась/была дополнительным очарованием) dla co energiczniejszych facetów (для более энергичных мужиков), którzy latali za nią (которые летали за ней), moim zdaniem, przesadnie (по-моему мнению, излишне; przesadny — преувеличенный).

— Trzeba ją położyć do jakiegoś łóżka (ее нужно положить на какую-то кровать) — powiedziała z lekkim zakłopotaniem Alicja (слегка озабоченно сказала Алиция). — Przeczuwam, że znowu narobi kłopotów (предчувствую, что она снова наделает хлопот) ... Ty zostajesz w atelier, tak (ты остаешься в ателье, так)? To ona może spać w ostatnim pokoju (тогда она может спать в последней комнате). Chwała Bogu, że Elżbiety nie ma (слава Богу, что нет Эльжбеты)!


Przyjrzałam się jej. Rzeczywiście, była prześliczna i miała w sobie jakąś cielęcą łagodność. Prawdopodobnie ta właśnie cielęca łagodność stanowiła dodatkowy urok dla co energiczniejszych facetów, którzy latali za nią, moim zdaniem, przesadnie.

— Trzeba ją położyć do jakiegoś łóżka — powiedziała z lekkim zakłopotaniem Alicja. — Przeczuwam, że znowu narobi kłopotów... Ty zostajesz w atelier, tak? To ona może spać w ostatnim pokoju. Chwała Bogu, że Elżbiety nie ma!


— Dlaczego (почему)? — zdziwiłam się (удивилась я), bo w westchnieniu Alicji brzmiała niewymowna ulga (потому что во вздохе Алиции звучало невысказанное облегчение). — Mogłyby spać nawet razem w tym jednym pokoju (они могли бы спать даже вместе в /той/ одной комнате).

— Przeciwnie (вовсе нет). Nie mogłyby chyba spać nawet w jednym domu (они не смогли бы спать даже в одном доме). Nie trawią się nawzajem (они друг друга не переваривают). Elżbieta nie znosi Agnieszki (Эльжбета не переносит Агнешку), a Agnieszka Elżbiety (а Агнешка — Эльжбету), maniacko odbijają sobie wzajemnie facetów (они маниакально отбивают мужиков друг у друга), a jak nie ma facetów (а если не мужиков), odbijają sobie cokolwiek (то отбивают друг у друга что угодно). Jak się zejdą (как сойдутся), robi się coś takiego (то творится такое), że już lepszy byłby koniec świata (что лучше уж был бы конец света).

— A (а)! — powiedziałam ze zrozumieniem (сказала я с пониманием = понимающе). — Oczywiście (конечно)! Obie mają w sobie coś tego samego gatunku (они обе имеют в себе = в них обеих есть что-то такое одного типа = однотипное), a są za ładne (а они слишком красивы), żeby to przeszło ulgowo (чтобы это прошло с поблажкой = чтобы делать поблажки; ulga — льгота, поблажка).


— Dlaczego? — zdziwiłam się, bo w westchnieniu Alicji brzmiała niewymowna ulga. — Mogłyby spać nawet razem w tym jednym pokoju.

— Przeciwnie. Nie mogłyby chyba spać nawet w jednym domu. Nie trawią się nawzajem. Elżbieta nie znosi Agnieszki, a Agnieszka Elżbiety, maniacko odbijają sobie wzajemnie facetów, a jak nie ma facetów, odbijają sobie cokolwiek. Jak się zejdą, robi się coś takiego, że już lepszy byłby koniec świata.

— A! — powiedziałam ze zrozumieniem. — Oczywiście! Obie mają w sobie coś tego samego gatunku, a są za ładne, żeby to przeszło ulgowo.


Wrócili Zosia z Pawłem (вернулись Зося с Павлом). Zmęczona, niewyspana, kulejąca Agnieszka (уставшая, не выспавшаяся, хромающая Агнешка) wyszła z łazienki (вышла из ванной) i nagle zrobiła się nie ta sama (и внезапно стала иной = преобразилась). Paweł wyglądał bardzo dorośle jak na swoje lata (Павел выглядел очень взрослым для своего возраста) i dysponował wszelkimi walorami młodzieńczej urody (и обладал всеми достоинствами юношеской красоты). Z Agnieszki zaczęły promieniować jakieś fluidy (из Агнешки начали распространяться какие-то флюиды), a promienne, ufne spojrzenie (а лучезарный, доверчивый взгляд) zdziwionej życiem sierotki Marysi (удивленной жизнью сиротки Марыси = Маруси) nie odrywało się od niego ani na chwilę (не отрывался от него ни на секунду). Nawet kulała jakoś wdzięczniej (она даже хромала как-то очаровательней). Paweł nieco z tego zgłupiał (Павел от этого слегка обалдел), Zosię zaś w mgnieniu oka zaczął szlag trafiać (а Зосе мгновенно поплохело). Pojęłam dokładnie (/тогда/ я точно поняла), skąd się biorą te wojny trojańskie (откуда берутся эти троянские войны) i niechęć Elżbiety (и неприязнь Эльжбеты).


Wrócili Zosia z Pawłem. Zmęczona, niewyspana, kulejąca Agnieszka wyszła z łazienki i nagle zrobiła się nie ta sama. Paweł wyglądał bardzo dorośle jak na swoje lata i dysponował wszelkimi walorami młodzieńczej urody. Z Agnieszki zaczęły promieniować jakieś fluidy, a promienne, ufne spojrzenie zdziwionej życiem sierotki Marysi nie odrywało się od niego ani na chwilę. Nawet kulała jakoś wdzięczniej. Paweł nieco z tego zgłupiał, Zosię zaś w mgnieniu oka zaczął szlag trafiać. Pojęłam dokładnie, skąd się biorą te wojny trojańskie i niechęć Elżbiety.


— No właśnie (вот именно) — powiedziała z westchnieniem Alicja (со вздохом = вздыхая, сказала Алиция), której zdradziłam swoje spostrzeżenia (с которой я поделилась своими наблюдениями). — Ona już taka jest (уж такая она есть). Zdaje się, że u niej to jest odruch (кажется, что это у нее рефлекс). Ona chyba sama sobie nie zdaje z tego sprawy (она, наверное, и сама себе не отдает в этом отчета).

— Stara gropa, a głupia (старая корова, а глупая) — rzekłam wzgardliwie (пренебрежительно заявила я).

— Mnie nie weźmiesz na te plewy (меня на эти штучки не возьмешь = не проведешь; wziąć na plewy — обмануть, провести). Ona sobie świetnie zdaje z tego sprawę (она это прекрасно понимает). To nie jest żadna skrzywdzona ofiara gruboskórnych namiętności (никакая это не обиженная жертва толстокожих страстей), tylko antypatyczna rozwydrzona podrywaczka (а антипатичная распущенная прилипала; podrywacz — донжуан, волокита). Paweł jest od niej młodszy co najmniej o pięć lat (Павел моложе ее по крайней мере на пять лет)!

— O sześć (на шесть) — skorygowała Alicja (поправила Алиция). — Mnie ona nie przeszkadza (мне она не мешает).

— Mnie osobiście też nie (лично мне тоже нет), ale nie lubię mydlenia oczu (но я не люблю очковтирательства; mydlić — мылить) ...


— No właśnie — powiedziała z westchnieniem Alicja, której zdradziłam swoje spostrzeżenia. — Ona już taka jest. Zdaje się, że u niej to jest odruch. Ona chyba sama sobie nie zdaje z tego sprawy.

— Stara gropa, a głupia — rzekłam wzgardliwie.

— Mnie nie weźmiesz na te plewy. Ona sobie świetnie zdaje z tego sprawę. To nie jest żadna skrzywdzona ofiara gruboskórnych namiętności, tylko antypatyczna rozwydrzona podrywaczka. Paweł jest od niej młodszy co najmniej o pięć lat!

— O sześć — skorygowała Alicja. — Mnie ona nie przeszkadza.

— Mnie osobiście też nie, ale nie lubię mydlenia oczu...


Coraz bardziej niezadowolona Zosia (все более недовольная Зося) odczuła nagle gwałtowną potrzebę (внезапно ощутила сильную необходимость) odnalezienia faceta w czerwonej koszuli (найти типа в красной рубахе). Zgoła żyć bez niego dłużej nie mogła (просто жить без него больше не могла) i zażądała kategorycznie (и категорически потребовала), żeby Paweł natychmiast objął posterunek (чтобы Павел немедленно занял пост) pod byle którym hotelem (возле какого угодно отеля). Rozumiałam ją nawet nieźle (я ее даже неплохо понимала), na rozmowę z Alicją w cztery oczy nie było już szans (на разговор с Алицией один на один: «в четыре глаза» шансов уже не было), zdecydowałam się zatem towarzyszyć mu do Kopenhagi (поэтому я решила составить ему компанию до Копенгагена). Z trudem udało nam się (нам с трудом удалось) wyżebrać od Zosi (выпросить у Зоси) zgodę na zjedzenie przedtem śniadania (согласия съесть перед этим завтрак = позавтракать), po czym uzgodniliśmy (после чего мы договорились), że ja posiedzę w Angleterre (что я посижу в «Англетерре»), a Paweł sprawdzi nieduży, ale bardzo przyzwoity pensjonat (а Павел проверит небольшой, но очень приличный пансионат) na jednej z bocznych ulic koło Kongens Nytorv (на одной из боковых улиц возле Коннэнс Нюторв /Королевского Нового рынка/).


Coraz bardziej niezadowolona Zosia odczuła nagle gwałtowną potrzebę odnalezienia faceta w czerwonej koszuli. Zgoła żyć bez niego dłużej nie mogła i zażądała kategorycznie, żeby Paweł natychmiast objął posterunek pod byle którym hotelem. Rozumiałam ją nawet nieźle, na rozmowę z Alicją w cztery oczy nie było już szans, zdecydowałam się zatem towarzyszyć mu do Kopenhagi. Z trudem udało nam się wyżebrać od Zosi zgodę na zjedzenie przedtem śniadania, po czym uzgodniliśmy, że ja posiedzę w Angleterre, a Paweł sprawdzi nieduży, ale bardzo przyzwoity pensjonat na jednej z bocznych ulic koło Kongens Nytorv.


Byłam zdania (я полагала; być zdania — быть/иметь мнение), że siedzenie w Angleterre okaże się czystą stratą czasu (что просиживание в «Англетерре» окажется чистой = пустой тратой времени), facet bowiem, choć wyglądał zamożnie (поскольку тип, хоть и выглядел богато), to jednak nie robił wrażenia milionera (впечатления миллионера, однако, не производил). Powinien był mieszkać raczej w jakimś średnim hotelu (он, должно быть, жил в какой-то средней гостинице). Siedziałam więc spokojnie i bez podniecenia (поэтому я сидела спокойно и без волнения) na czerwonej kanapce w głębi (на красном диване в глубине), z nudów usiłując czytać duńską gazetę (с тоски пытаясь читать датскую газету), kiedy nagle ujrzałam rzecz wstrząsającą (когда/как вдруг увидела потрясающую вещь).

Drzwi windy (двери лифта), na które patrzyłam jednym okiem wyłącznie dlatego (на которые я смотрела одним глазом исключительно потому), że z natury jestem obowiązkowa (что о природы я обязательная/добросовестная), otworzyły się (открылись) i do holu wyszły dwie osoby (и в холл вышли двое). Facet w czerwonej koszuli (тип в красной рубахе) tym razem w żółtej koszuli (на сей раз в желтой рубахе) i oszałamiająco elegancka Ewa (и потрясающе элегантная Эва) w wielkim kapeluszu (в огромной шляпе), zasłaniającym twarz (прикрывающей лицо). Poznałam ją po figurze i po nogach (я узнала ее по фигуре и по ногам). Przeszli przez hol i wyszli na ulicę (они прошли через холл и вышли на улицу).


Byłam zdania, że siedzenie w Angleterre okaże się czystą stratą czasu, facet bowiem, choć wyglądał zamożnie, to jednak nie robił wrażenia milionera. Powinien był mieszkać raczej w jakimś średnim hotelu. Siedziałam więc spokojnie i bez podniecenia na czerwonej kanapce w głębi, z nudów usiłując czytać duńską gazetę, kiedy nagle ujrzałam rzecz wstrząsającą.

Drzwi windy, na które patrzyłam jednym okiem wyłącznie dlatego, że z natury jestem obowiązkowa, otworzyły się i do holu wyszły dwie osoby. Facet w czerwonej koszuli tym razem w żółtej koszuli i oszałamiająco elegancka Ewa w wielkim kapeluszu, zasłaniającym twarz. Poznałam ją po figurze i po nogach. Przeszli przez hol i wyszli na ulicę.


Przez chwilę byłam tak zdumiona i zaskoczona (какое-то время я была так изумлена и удивлена), że omal nie wróciłam do czytania duńskiej prasy (что чуть не вернулась к чтению датской прессы). Oprzytomniałam nagle (я внезапно опомнилась), kiedy mi już znikli z oczu (когда они уже исчезли с моих глаз). Zerwałam się i wypadłam za nimi (я сорвалась /с места/ и выскочила за ними).

Po czym zatrzymałam się (после чего остановилась) i stałam sobie na Kongens Nytorv (и постояла на Коннэнс Нюторв), po raz nie wiadomo który lżąc się i szkalując (неизвестно который раз ругая и понося себя; lżyć — ругать, бранить; szkalować — оговаривать, поносить) za to, że wyjechałam do tej Danii pociągiem (за то, что поехала в эту Данию поездом), a samochód zostawiłam w Warszawie (а машину оставила в Варшаве). Podeszli do najbliższego parkingu (они подошли к ближайшей стоянке), wsiedli do forda (сели в «Форд») i zniknęli mi z oczu (и исчезли с моих глаз). Mogłabym teraz pojechać za nimi (я могла бы сейчас поехать за ними) i kto wie (и кто знает), może całe śledztwo mielibyśmy z głowy (может, все расследование удалось бы завершить)?


Przez chwilę byłam tak zdumiona i zaskoczona, że omal nie wróciłam do czytania duńskiej prasy. Oprzytomniałam nagle, kiedy mi już znikli z oczu. Zerwałam się i wypadłam za nimi.

Po czym zatrzymałam się i stałam sobie na Kongens Nytorv, po raz nie wiadomo który lżąc się i szkalując za to, że wyjechałam do tej Danii pociągiem, a samochód zostawiłam w Warszawie. Podeszli do najbliższego parkingu, wsiedli do forda i zniknęli mi z oczu. Mogłabym teraz pojechać za nimi i kto wie, może całe śledztwo mielibyśmy z głowy?


Wściekła na siebie (злая на саму себя) i ciężko rozgoryczona (и тяжело/сильно ожесточенная) wywlokłam Pawła z pensjonatu Thune (я выволокла Павла из пансионата «Тун»), powiadomiłam go (известила его), że obiekt znalazł się na poczekaniu w Angleterre (что объект нашелся сразу же в «Анлетерре»), że wyszedł (что но вышел) i pewno nieprędko wróci (и наверняка вернется не скоро), że jeździ czarnym Fordem Capri (что ездит от на черном «Форд Капри») i że na razie możemy się wypchać (и пока что мы можем отдыхать). Paweł przejął się wiadomościami (Павел разволновался из-за новостей) i postanowił nazajutrz od rana usiąść na czatach (и решил завтра с самого утра засесть на пост).

— Według mojego rozeznania (по моим сведениям; rozeznanie — ориентировка, осведомленность) możesz usiąść od południa (можешь засесть = начать от полудня) — powiedziałam zgryźliwie (сказала я желчно). — Tak bardzo rano to on jutro nie wstanie (слишком рано он завтра не встанет) ...


Wściekła na siebie i ciężko rozgoryczona wywlokłam Pawła z pensjonatu Thune, powiadomiłam go, że obiekt znalazł się na poczekaniu w Angleterre, że wyszedł i pewno nieprędko wróci, że jeździ czarnym Fordem Capri i że na razie możemy się wypchać. Paweł przejął się wiadomościami i postanowił nazajutrz od rana usiąść na czatach.

— Według mojego rozeznania możesz usiąść od południa — powiedziałam zgryźliwie. — Tak bardzo rano to on jutro nie wstanie...


Około ósmej wieczorem (около восьми вечера) dotarliśmy do Allerød (мы добрались до Аллеред). I natychmiast po przekroczeniu przez nas progu domu (и тотчас же после того, как мы пересекли порог дома) czarny facet w różnokolorowych koszulach poszedł w zapomnienie (черный тип в разноцветных рубахах пошел в непамять = был забыт; zapimnienie — забвение). Zebrania rodzinnego wprawdzie nie było (хотя семейного собрания не было; wprawdzie — по правде говоря, хотя и), ale za to zapowiadało się coś gorszego (но зато ожидалось нечто-то худшее). Zosia i Alicja prezentowały szaleńcze zdenerwowanie (Зося и Алиция представляли = пребывали в сумасшедшем волнении), Agnieszka spała (Агнешка спала), Alicja wisiała na słuchawce (Алиция висела на телефоне; słuchawka — трубка), rozmawiając po duńsku (разговаривая по-датски) i ręką opędzając się niecierpliwie od bezpośrednich rozmówców (и рукой нетерпеливо отбиваясь от непосредственных собеседников), do udzielania wyjaśnień pozostała zatem tylko Zosia (а потому в целях = для предоставления объяснений оставалась только Зося).


Około ósmej wieczorem dotarliśmy do Allerød. I natychmiast po przekroczeniu przez nas progu domu czarny facet w różnokolorowych koszulach poszedł w zapomnienie. Zebrania rodzinnego wprawdzie nie było, ale za to zapowiadało się coś gorszego. Zosia i Alicja prezentowały szaleńcze zdenerwowanie, Agnieszka spała, Alicja wisiała na słuchawce, rozmawiając po duńsku i ręką opędzając się niecierpliwie od bezpośrednich rozmówców, do udzielania wyjaśnień pozostała zatem tylko Zosia.


— To już jest jakieś nieszczęście czy klątwa (это уже какое-то несчастье или заклятье), czy co (или что)! — powiedziała z irytacją (сказала она раздраженно). — Co za cholerne lato (что за холерное лето). Akurat teraz (как раз сейчас), kiedy ta dziewucha tu się przyplątała (когда эта девка сюда приплелась), przyjeżdża jeszcze i ta ciotka (приезжает еще и эта тетка)! Okazuje się (оказывается), że Alicja miała dla niej zamówić hotel (что Алиция должна была заказать для нее гостиницу), dzwoni teraz i szuka miejsca (звонит теперь и ищет место). Ciotka już jedzie (тетка уже едет) ...

Przerwała (она замолчала), spojrzała na zegarek (посмотрела на часы), podniosła się z krzesła (поднялась со стула) i nerwowo opróżniła popielniczkę (и нервно опорожнила пепельницу).

— Będzie tu za jakieś dwadzieścia minut (она будет тут за каких-то двадцать минут). Trzeba po nią jechać na stację (нужно ехать за ней = ее встречать на станцию). Ja nie wiem (я не знаю), co ona zrobi (что она сделает) ...


— To już jest jakieś nieszczęście czy klątwa, czy co! — powiedziała z irytacją. — Co za cholerne lato. Akurat teraz, kiedy ta dziewucha tu się przyplątała, przyjeżdża jeszcze i ta ciotka! Okazuje się, że Alicja miała dla niej zamówić hotel, dzwoni teraz i szuka miejsca. Ciotka już jedzie...

Przerwała, spojrzała na zegarek, podniosła się z krzesła i nerwowo opróżniła popielniczkę.

— Będzie tu za jakieś dwadzieścia minut. Trzeba po nią jechać na stację. Ja nie wiem, co ona zrobi...


Nikt z nas nie wiedział (никто из нас не знал) i wyglądało na to (и походило на то), że Alicja również nie wie (что Алиция тоже не знает). Odłożyła słuchawkę (она положила трубку), odwróciła się razem z kręconym fotelem (повернулась вместе с крутящимся креслом) i popatrzyła na nas wyraźnie spłoszona (и посмотрела на нас, явно встревоженная). Zosia zabrała jej sprzed nosa drugą popielniczkę (Зося забрала у нее из-под носа вторую пепельницу), czyszcząc ją tak (чистя ее так), jakby ciotka przyjeżdżała specjalnie w celu oglądania popielniczek (как будто тетка приезжала специально с целью = для проверки пепельниц), po czym odstawiła ją na blat w kuchni (после чего поставила ее на столешницу = стол). Spojrzałam w tym kierunku (я взглянула в этом направлении) i ujrzałam zebrane na gromadę (и увидела собранными в кучу) wszystkie popielniczki z całego domu (все пепельницы со всего дома).


Nikt z nas nie wiedział i wyglądało na to, że Alicja również nie wie. Odłożyła słuchawkę, odwróciła się razem z kręconym fotelem i popatrzyła na nas wyraźnie spłoszona. Zosia zabrała jej sprzed nosa drugą popielniczkę, czyszcząc ją tak, jakby ciotka przyjeżdżała specjalnie w celu oglądania popielniczek, po czym odstawiła ją na blat w kuchni. Spojrzałam w tym kierunku i ujrzałam zebrane na gromadę wszystkie popielniczki z całego domu.


— Ciocia jest przeciwniczką palenia (тетя — противница курения)? — spytałam ostrożnie (спросила я осторожно).

— Co (что)? — powiedziała Zosia (сказала Зося). — Nie wiem (не знаю). Uważam (я считаю), że na wszelki wypadek trzeba posprzątać (что, на всякий случай, нужно прибраться). Zresztą ja już nic nie wiem (впрочем, я уже ничего не знаю)!

— Nigdzie nic nie ma (нигде ничего нет) — powiedziała Alicja bezradnie (беспомощно сказала Алиция). — Ten cholerny okres turystyczny (этот холерный туристический сезон)!... Która godzina (который час)? Cholera, ona zaraz tu będzie (холера, она сейчас будет тут). Pojęcia nie mam (понятия не имею), co robić (что делать), chyba ją tu przenocuję czy co (пожалуй, я ее оставлю тут переночевать)? Może mieć pokój w hotelu od jutra (она может иметь = можно организовать комнату в гостинице с завтрашнего дня), ale dzisiaj mowy nie ma (но сегодня даже разговора нет). Słuchajcie (слушайте), spokój (покой), cisza (тишина) i robić dobre wrażenie (и делать = производить хорошее впечатление)! Nie ma rady inaczej (по-другому никак не получится), muszę ją tu przyjąć (придется мне принять ее тут).


— Ciocia jest przeciwniczką palenia? — spytałam ostrożnie.

— Co? — powiedziała Zosia. — Nie wiem. Uważam, że na wszelki wypadek trzeba posprzątać. Zresztą ja już nic nie wiem!

— Nigdzie nic nie ma — powiedziała Alicja bezradnie. — Ten cholerny okres turystyczny!... Która godzina? Cholera, ona zaraz tu będzie. Pojęcia nie mam, co robić, chyba ją tu przenocuję czy co? Może mieć pokój w hotelu od jutra, ale dzisiaj mowy nie ma. Słuchajcie, spokój, cisza i robić dobre wrażenie! Nie ma rady inaczej, muszę ją tu przyjąć.


— Dlaczego ty (почему тебе)? — spytała Zosia gniewnie (гневно спросила Зося). — A Ole i Jens (а Оле и Йенс)? To jest bliższa rodzina (они более близкие родственники), dlaczego się nie zatrzyma u któregoś z nich (почему бы ей не остановиться у которого/кого-нибудь из них)?

— Ani Olego, ani Jensa nie ma w domu (ни Оле, ни Йенса нет дома). Nie mogę jej przywieźć ze stacji (я не могу привезти ее со станции) i znienacka zrzucić im na głowę (и внезапно свалить ее им на голову), musiałabym to przedtem uzgodnić (мне надо было об этом договариваться заранее). A poza tym ona przyjeżdża do mnie (а кроме того, она приезжает ко мне). Czy my w ogóle mamy coś na kolację (у нас вообще есть что-нибудь на ужин)?

— Mamy bardzo dużo (у нас есть очень много), wymyślimy coś (что-нибудь придумаем), nie zajmuj się tym teraz (не занимайся этим сейчас), tylko leć na stację (а лети на станцию)! Paweł, idź z nią (Павел, иди с ней), ta ciotka ma na pewno jakieś bagaże (у этой тетки наверняка есть какой-то багаж)!


— Dlaczego ty? — spytała Zosia gniewnie. — A Ole i Jens? To jest bliższa rodzina, dlaczego się nie zatrzyma u któregoś z nich?

— Ani Olego, ani Jensa nie ma w domu. Nie mogę jej przywieźć ze stacji i znienacka zrzucić im na głowę, musiałabym to przedtem uzgodnić. A poza tym ona przyjeżdża do mnie. Czy my w ogóle mamy coś na kolację?

— Mamy bardzo dużo, wymyślimy coś, nie zajmuj się tym teraz, tylko leć na stację! Paweł, idź z nią, ta ciotka ma na pewno jakieś bagaże!


Po jeszcze kilku minutach wahań (после еще нескольких минут сомнений), narad i bezskutecznych prób (советов и безрезультатных попыток) znalezienia kluczyków od samochodu (найти ключи от машины), które powinny być nie wiadomo w której torebce (которые должны быть неизвестно в которой/какой сумочке), Alicja z Pawłem wylecieli z domu w dzikim galopie (Алиция с Павлом диким галопом выскочили из дома). Zosia padła na krzesło przy stole (Зося рухнула на стул возле стола), następnie zerwała się (потом сорвалась), żeby sobie przynieść popielniczkę (чтобы принести себе пепельницу), po czym znów padła (после чего снова рухнула).

— Ale mam urlop (ну и отпуск у меня), niech to szlag trafi (черт бы его побрал) — powiedziała ponuro (мрачно сказала она). — Zdaje się (похоже), że potem będę musiała wziąć urlop (потом мне придется взять отпуск) i trochę odpocząć (и немного отдохнуть). Co za świnia popełnia te zbrodnie (что за свинья совершает эти преступления)? I gdzie ona zamierza położyć tę ciotkę (и где она собирается положить эту тетку)?


Po jeszcze kilku minutach wahań, narad i bezskutecznych prób znalezienia kluczyków od samochodu, które powinny być nie wiadomo w której torebce, Alicja z Pawłem wylecieli z domu w dzikim galopie. Zosia padła na krzesło przy stole, następnie zerwała się, żeby sobie przynieść popielniczkę, po czym znów padła.

— Ale mam urlop, niech to szlag trafi — powiedziała ponuro. — Zdaje się, że potem będę musiała wziąć urlop i trochę odpocząć. Co za świnia popełnia te zbrodnie? I gdzie ona zamierza położyć tę ciotkę?


Rychło okazało się (вскоре оказалось), że ten sam problem dręczył Alicję (что та же самая проблема терзала Алицию) w drodze na stację i z powrotem (по дороге на станцию и обратно). Dwa małe pokoje (две маленькие комнаты) były zajęte przez Zosię i Pawła (были заняты Зосей и Павлом), katafalk przeze mnie (катафалк — мною), w najlepszym pomieszczeniu zaś (а в самом лучшем помещении) i na najlepszym łóżku (и на самой лучшей кровати) spała w tej chwili Agnieszka (в данный момент спала Агнешка) ze stłuczoną kością biodrową (с разбитой бедренной костью) i nieco podwyższoną temperaturą (и слегка повышенной температурой). Jedyne, co pozostało (единственное, что осталось), to kanapa w salonie (это диван в гостиной) albo też druga część łóżka (либо же вторая часть кровати), wyciągnięta spod Agnieszki (вытащенная из-под Агнешки). Tak jedno, jak i drugie (как одно, так и второе) w charakterze legowiska dla cioci (в качестве постели для тети; legowisko — лежбище, место для спанья) bezapelacyjnie odpadało (безапелляционно/категорически отпадало). Wiekowa duńska dama (престарелая датская дама) powinna mieć pokój dla siebie (должна иметь свою комнату) i coś wygodnego do spania (и что-нибудь удобное для спанья).


Rychło okazało się, że ten sam problem dręczył Alicję w drodze na stację i z pow­rotem. Dwa małe pokoje były zajęte przez Zosię i Pawła, katafalk przeze mnie, w najlepszym pomieszczeniu zaś i na najlepszym łóżku spała w tej chwili Agnieszka ze stłuczoną kością biodrową i nieco podwyższoną temperaturą. Jedyne, co pozostało, to kanapa w salonie albo też druga część łóżka, wyciągnięta spod Agnieszki. Tak jedno, jak i drugie w charakterze legowiska dla cioci bezapelacyjnie odpadało. Wiekowa duńska dama powinna mieć pokój dla siebie i coś wygodnego do spania.


Wszyscy razem odbyliśmy pośpieszną naradę (все вместе, мы провели экстренное совещание), wykorzystując pobyt cioci w łazience (воспользовавшись пребыванием тети в ванной).

— Przenieść Agnieszkę na kanapę (перенести Агнешку на диван), a ciocię tam (а тетю туда) — zaproponowała Zosia (предложила Зося).

— Na nic (не годится), za dużo zamieszania (слишком много суматохи). Ta osoba, która będzie spała na kanapie (тот, кто будет спать на диване), musi się położyć ostatnia (должен лечь последним). Jak sobie to wyobrażasz (как ты себе это представляешь), barłóg na środku mieszkania (берлога/неопрятная постель посреди квартиры)?... Zresztą (впрочем), Agnieszka się rzeczywiście źle czuje (Агнешка действительно плохо себя чувствует), dajmy jej już spokój (давайте оставим ее в покое).

— No to Paweł na kanapę (ну, тогда Павел — на диван), a ciocię do niego (а тетю — к нему).


Wszyscy razem odbyliśmy pośpieszną naradę, wykorzystując pobyt cioci w łazience.

— Przenieść Agnieszkę na kanapę, a ciocię tam — zaproponowała Zosia.

— Na nic, za dużo zamieszania. Ta osoba, która będzie spała na kanapie, musi się położyć ostatnia. Jak sobie to wyobrażasz, barłóg na środku mieszkania?... Zresztą, Agnieszka się rzeczywiście źle czuje, dajmy jej już spokój.

— No to Paweł na kanapę, a ciocię do niego.


— Nie zmieści się (не поместится), u Pawła stoi fisharmonia (у Павла стоит фисгармония). Nie (нет), ja ją po prostu ulokuję w moim pokoju (я ее просто положу в своей комнате), a sama się prześpię na kanapie (а сама посплю на диване).

— Wykluczone (исключено)! Na kanapie może spać Paweł (на диване может спать Павел), a ty w jego pokoju (а ты — в его комнате)!

— Dajże spokój (да успокойтесь), przecież to tylko jedna noc (это ведь только одна ночь = на одну ночь)! Nie ma sensu (нет смысла) przewracać wszystkiego do góry nogami (переворачивать все вверх ногами). Ta kanapa jest bardzo wygodna (этот диван очень удобный).

— Ale wąska (но узкий)!

— No to co (ну, и что)? Paweł się zmieści (Павел поместится), a ja nie (а я нет)? Uważasz (ты считаешь), że jestem o tyle grubsza (что я настолько толще)?


— Nie zmieści się, u Pawła stoi fisharmonia. Nie, ja ją po prostu ulokuję w moim pokoju, a sama się prześpię na kanapie.

— Wykluczone! Na kanapie może spać Paweł, a ty w jego pokoju!

— Dajże spokój, przecież to tylko jedna noc! Nie ma sensu przewracać wszystkiego do góry nogami. Ta kanapa jest bardzo wygodna.

— Ale wąska!

— No to co? Paweł się zmieści, a ja nie? Uważasz, że jestem o tyle grubsza?


Protesty Zosi nie zdały się na nic (протесты Зоси никакого толку ей не принесли), Alicja zaparła się przy swoim (Алиция уперлась на своем; zaprzeć się — упереться). Wykorzystując ablucje cioci po podróży (пользуясь омовением тети после путешествия = дороги), pośpiesznie dokonała kilku prac porządkowych w swoim pokoju (она поспешно совершила/провернула несколько дел по наведению порядка в своей комнате). Wyniosła dwa pudła i jedno krzesło (вынесла две коробки и один стул), zmieniła pościel (сменила постель) i przykryła śmietnik na stole (и прикрыла помойку на столе) kuponem materiału frotte (отрезом махрового материала), przeznaczonym na szlafrok (предназначенным для халата).


Protesty Zosi nie zdały się na nic, Alicja zaparła się przy swoim. Wykorzystując ablucje cioci po podróży, pośpiesznie dokonała kilku prac porządkowych w swoim pokoju. Wyniosła dwa pudła i jedno krzesło, zmieniła pościel i przykryła śmietnik na stole kuponem materiału frotte, przeznaczonym na szlafrok.


— Koniec pościeli (с постелью — конец = готово)! — powiadomiła nas (известила она нас). — Dałam jej ostatnią zmianę (я дала ей последний комплект). Koniecznie trzeba zrobić pranie (нужно обязательно постирать; pranie — стирка), bo jak, nie daj Boże, jeszcze kto przyjedzie (а то если, не дай Боже, еще кто-то приедет), to już nie mam mu co dać (то я уже не имею = мне уже нечего ему дать). Miałam zrobić dzisiaj (я хотела постирать сегодня), ale ktoś mi przeszkodził (но мне кто-то помешал). Nie wiecie kto (вы не знаете, кто)?

— Wiemy (знаем) — powiedziała Zosia mściwie (мстительно сказала Зося). — Agnieszka (Агнешка).

— A, rzeczywiście (а, действительно). To co, zrobić jutro (тогда что, постирать завтра)? Nie, nie wypada (нет, не выйдет), jutro będę miała ciotkę na głowie (завтра у меня тетка будет на голове = на шее) ... Boże drogi (Боже дорогой), czy ja jestem z nią na pani, czy na ty (а я с ней на «Вы» или на «ты»)?


— Koniec pościeli! — powiadomiła nas. — Dałam jej ostatnią zmianę. Koniecznie trzeba zrobić pranie, bo jak, nie daj Boże, jeszcze kto przyjedzie, to już nie mam mu co dać. Miałam zrobić dzisiaj, ale ktoś mi przeszkodził. Nie wiecie kto?

— Wiemy — powiedziała Zosia mściwie. — Agnieszka.

— A, rzeczywiście. To co, zrobić jutro? Nie, nie wypada, jutro będę miała ciotkę na głowie... Boże drogi, czy ja jestem z nią na pani, czy na ty?


— Jak to (как это)? — zdziwiłam się (удивилась я). — Jeszcze tego nie rozstrzygnęłaś (ты еще этого не разрешила; rozstrzygnąć — решить, разрешить)?

— Kiedy (когда)? W czasie drogi (во время дороги)? Byłam zajęta razem z Pawłem jej bagażami (я вместе с Павлом была занята ее багажем), a ona mówiła jakoś bezosobowo (а она говорила как-то безлично). I ciągle nic nie wiem (и я по-прежнему ничего не знаю). Cholera (холера)!

— Może powie coś (может, скажет что-нибудь), jak wyjdzie z tej łazienki (как/когда выйдет из этой ванной)?

— I co gorsza ten list zginął (и как назло это письмо пропало), i w ogóle nie wiem (и я вообще не знаю), która to jest (которая это /из них/). Nie pamiętam (не помню), jak jej na imię (как ее зовут). Jedna jest Jytte (одна Ютте), a druga Inger (а вторая Ингер), chyba na złość tak je ochrzcili (их, наверное, назло так окрестили), żeby się myliło (чтобы путалось). Któraś z was musi ją zapytać (кто-то из вас должен ее спросить), czy będzie jadła kolację (будет ли она есть ужин = ужинать), ja nie mogę (я не могу), bo nie wiem jak (потому что не знаю, как) ...


— Jak to? — zdziwiłam się. — Jeszcze tego nie rozstrzygnęłaś?

— Kiedy? W czasie drogi? Byłam zajęta razem z Pawłem jej bagażami, a ona mówiła jakoś bezosobowo. I ciągle nic nie wiem. Cholera!

— Może powie coś, jak wyjdzie z tej łazienki?

— I co gorsza ten list zginął, i w ogóle nie wiem, która to jest. Nie pamiętam, jak jej na imię. Jedna jest Jytte, a druga Inger, chyba na złość tak je ochrzcili, żeby się myliło. Któraś z was musi ją zapytać, czy będzie jadła kolację, ja nie mogę, bo nie wiem jak...


Konwersację odbyła Zosia po niemiecku (диалог провела Зося по-немецки). Ciocia odmówiła skonsumowania kolacji (от употребления ужина тетя отказалась), tłumacząc (объясняя), że czuje się zmęczona (что чувствует себя уставшей) i wolałaby iść spać (и предпочла бы пойти спать). Wydało nam się to dość zrozumiałe (нам это показалось довольно понятным), zważywszy (рассудив), że miała osiemdziesiąt dziewięć lat (что она имела = ей было восемьдесят девять лет), aczkolwiek, jak na ten wiek (хотя, на этот возраст = для этого возраста), wydawała się niewiarygodnie żwawa i rześka (она казалась невероятно резвой и свежей). Kurcgalopkiem przebiegła pomieszczenia (галопом она обежала помещения), gromadząc na kupkę swoje rzeczy (собирая в кучку свои вещи), wykonała niedużą przepierkę (осуществила/сделала небольшую постирушку), napiła się kawy (выпила кофе) i wreszcie zamknęła za sobą drzwi pokoju Alicji (и, наконец, закрыла за собой дверь комнаты Алиции).


Konwersację odbyła Zosia po niemiecku. Ciocia odmówiła skonsumowania kolacji, tłumacząc, że czuje się zmęczona i wolałaby iść spać. Wydało nam się to dość zrozumiałe, zważywszy, że miała osiemdziesiąt dziewięć lat, aczkolwiek, jak na ten wiek, wydawała się niewiarygodnie żwawa i rześka. Kurcgalopkiem przebiegła pomieszczenia, gromadząc na kupkę swoje rzeczy, wykonała niedużą przepierkę, napiła się kawy i wreszcie zamknęła za sobą drzwi pokoju Alicji.


Wszyscy czworo usiedliśmy przy stole w kuchni (мы все четверо = вчетвером уселись за столом на кухне), przez chwilę w milczeniu wypoczywając po emocjach (какое-то время в молчании отдыхая от эмоций).

— Nie do wiary (невероятно) — powiedziała Zosia (сказала Зося). — Skąd one biorą tyle siły (откуда они берут столько силы)?

— Nie robiły nigdy prania w balii (они никогда не делали стирки = не стирали в тазике) — mruknęłam ponuro (мрачно пробормотала я), zawsze bowiem byłam zdania (поскольку я всегда полагала), że szaleńczy wigor duńskich staruszek (что сумасшедшая бодрость датских старушек) jest wynikiem ułatwień w gospodarstwie domowym (является результатом облегчений в домашнем хозяйстве).

Alicja oparła głowę na rękach (Алиция оперла голову на руки) i z rozpaczą zapatrzyła się w drzwi do ogrodu (и в отчаянии засмотрелась на дверь, /ведущую/ в сад).


Wszyscy czworo usiedliśmy przy stole w kuchni, przez chwilę w milczeniu wypoczywając po emocjach.

— Nie do wiary — powiedziała Zosia. — Skąd one biorą tyle siły?

— Nie robiły nigdy prania w balii — mruknęłam ponuro, zawsze bowiem byłam zdania, że szaleńczy wigor duńskich staruszek jest wynikiem ułatwień w gospodarstwie domowym.

Alicja oparła głowę na rękach i z rozpaczą zapatrzyła się w drzwi do ogrodu.


— Wszystko na nic (все без толку) — powiedziała (сказала она). — Dalej nie mam pojęcia (я по-прежнему не понимаю), która to jest i jak ja jej mówię (которая эта и как я ей говорю = как я к ней обращаюсь).

— Przecież rozmawiałaś z nią przez cały czas (ты ведь разговаривала с ней все время)!

— No to co (ну, и что)? Opowiadała mi o podróży (она рассказывала мне о путешествии). Trochę ma chyba sklerozę (у нее, пожалуй, немного = легкий склероз), bo powtarzała po parę razy to samo (потому что она повторяла по два раза то же самое = одно и то же). Albo może wydałam jej się tępa (или, может, я ей показалась тупой) i bała się (и она боялась), że od pierwszego kopa nie zrozumiem (что я не пойму с первого пинка = раза).

— Ale ma osiemdziesiąt dziewięć lat (но ей восемьдесят девять лет). Sama to powiedziała (она сама это сказала). Może się zorientujesz po wieku (может, ты сориентируешься по возрасту)?

— Obie mają osiemdziesiąt dziewięć lat (им обеим по восемьдесят девять лет). To są bliźniaczki (это = они близнецы) .


— Wszystko na nic — powiedziała. — Dalej nie mam pojęcia, która to jest i jak ja jej mówię.

— Przecież rozmawiałaś z nią przez cały czas!

— No to co? Opowiadała mi o podróży. Trochę ma chyba sklerozę, bo powtarzała po parę razy to samo. Albo może wydałam jej się tępa i bała się, że od pierwszego kopa nie zrozumiem.

— Ale ma osiemdziesiąt dziewięć lat. Sama to powiedziała. Może się zorientujesz po wieku?

— Obie mają osiemdziesiąt dziewięć lat. To są bliźniaczki.


— Bliźniaczki, w tym wieku (близнецы, в этом = таком возрасте)?... — zdziwił się Paweł (удивился Павел).

— Że też miała odwagę sama jechać (надо же, имела смелость = отважилась ехать одна)! — powiedziała Zosia z podziwem (сказала Зося с удивлением). — Gdzie ona mieszka (где она живет)? W Viborg (в Виборге)? Powinnaś chyba wiedzieć (пожалуй, ты должна знать), która z nich mieszka w Viborg (которая из них живет в Виборге)?

— Obie mieszkają w Viborg (они обе живут в Виборге) ...

— Słuchaj (слушай), a może ich w ogóle jest tylko jedna (а может их вообще только одна), a nie dwie (а не две)?...


— Bliźniaczki, w tym wieku?... — zdziwił się Paweł.

— Że też miała odwagę sama jechać! — powiedziała Zosia z podziwem. — Gdzie ona mieszka? W Viborg? Powinnaś chyba wiedzieć, która z nich mieszka w Viborg?

— Obie mieszkają w Viborg...

— Słuchaj, a może ich w ogóle jest tylko jedna, a nie dwie?...


Nie rozstrzygnięty problem cioci (неразрешенная проблема тети) zaprzątał Alicję przez cały wieczór (весь вечер поглощал Алицию) do tego stopnia (до того = до такой степени), że o niczym innym nie można z nią było rozmawiać (что с ней нельзя было разговаривать ни о чем другом). Głuchła na inne tematy (она глохла на другие темы = при попытках поговорить с ней на другие темы). Nerwowo szukała zaginionego listu (она нервно искала пропавшее письмо) z nadzieją (в надежде), że przed jutrzejszym porankiem (что до завтрашнего утра) uda jej się uzyskać niezbędne dane (ей удастся получить необходимые данные).

— Słusznie nie zgodziła się (она правильно не согласилась), żeby Paweł spał na kanapie (чтобы Павел спал на диване) — powiedziałam (сказала я), obserwując jej wysiłki (наблюдая за ее стараниями; obserwować coś — наблюдать за чем-л.). — Po diabła jej odstępować łóżko (на черта ей уступать кровать), skoro ona na tej kanapie nawet nie usiądzie (если она на этом диване даже не посидит). Całą noc będzie szukała (всю ночь будет искать).

— Może przy okazji znajdzie ten od Edka (может, при случае найдет это /письмо/ от Эдека)? — powiedziała zgryźliwie Zosia (ядовито сказала Зося).

— Odczepcie się, dobrze (отцепитесь, хорошо = ладно)? — powiedziała stanowczo Alicja (решительно сказала Алиция).


Nie rozstrzygnięty problem cioci zaprzątał Alicję przez cały wieczór do tego stopnia, że o niczym innym nie można z nią było rozmawiać. Głuchła na inne tematy. Nerwowo szukała zaginionego listu z nadzieją, że przed jutrzejszym porankiem uda jej się uzyskać niezbędne dane.

— Słusznie nie zgodziła się, żeby Paweł spał na kanapie — powiedziałam, obserwując jej wysiłki. — Po diabła jej odstępować łóżko, skoro ona na tej kanapie nawet nie usiądzie. Całą noc będzie szukała.

— Może przy okazji znajdzie ten od Edka? — powiedziała zgryźliwie Zosia.

— Odczepcie się, dobrze? — powiedziała stanowczo Alicja.


* * *


Paweł wstał pierwszy (Павел встал первым), zdopingowany myślą o czatowaniu na faceta (подзадоренный мыслью о выслеживании типа), a być może także myślą o Agnieszce (а, может быть, также мыслью об Агнешке). Hałasami w łazience pobudził nas wszystkie (шумом в ванной он разбудил нас всех). Poganiane przez niezadowoloną z życia Alicję (подгоняемые недовольной жизнью Алицией), w nerwowym pośpiechu (в нервной спешке) przygotowywałyśmy się do gościnnych występów (мы подготавливались к гостеприимным выступлениям).


Paweł wstał pierwszy, zdopingowany myślą o czatowaniu na faceta, a być może także myślą o Agnieszce. Hałasami w łazience pobudził nas wszystkie. Poganiane przez niezadowoloną z życia Alicję, w nerwowym pośpiechu przygotowywałyśmy się do gościnnych występów.


Okazało się, że nerwowy pośpiech był zupełnie niepotrzebny (оказалось, что нервная спешка была совершенно не нужна = в ней не было необходимости). Śniadanie dawno stało na pięknie udekorowanym stole (завтрак давно стоял на красиво украшенном столе), a ciocia ciągle spała (а тетя по-прежнему спала). Alicja, chcąc się godnie zaprezentować (Алиция, хотя = желая произвести достойное впечатление) i zatrzeć niedopatrzenie w sprawie hotelu (и стереть упущение в вопросе гостиницы), nie pozwoliła nic ruszać (не позволила ничего трогать = есть), wszyscy zatem rozleźli się po domu i ogrodzie (поэтому все расползлись по дому и огороду), żeby nie patrzeć na niedostępne na razie (чтобы не смотреть на то, что пока что недоступно), ale za to nad wyraz pociągające artykuły spożywcze (но зато необычайно притягательные предметы продовольствия). Paweł z Agnieszką pętali się po tarasie (Павел с Агнешкой слонялись по террасе), Agnieszka opierała się wdzięcznie na jego ramieniu (Агнешка благодарно = с благодарностью опиралась о его плечо; ramie — плечо, рука), a Zosia ukryła się w swoim pokoju (а Зося спряталась в своей комнате), żeby nie patrzeć także i na nich (чтобы не смотреть также = еще и них).


Okazało się, że nerwowy pośpiech był zupełnie niepotrzebny. Śniadanie dawno stało na pięknie udekorowanym stole, a ciocia ciągle spała. Alicja, chcąc się godnie zaprezentować i zatrzeć niedopatrzenie w sprawie hotelu, nie pozwoliła nic ruszać, wszyscy zatem rozleźli się po domu i ogrodzie, żeby nie patrzeć na niedostępne na razie, ale za to nad wyraz pociągające artykuły spożywcze. Paweł z Agnieszką pętali się po tarasie, Agnieszka opierała się wdzięcznie na jego ramieniu, a Zosia ukryła się w swoim pokoju, żeby nie patrzeć także i na nich.


Obie z Alicją na jedzenie o tej porze dnia byłyśmy dość odporne (мы обе/вдвоем с Алицией к еде в это время дня были довольно равнодушны). Nigdy nie miałyśmy upodobania do wczesnych śniadań (у нас никогда не было пристрастия к ранним завтракам) i mogłyśmy sobie pozwolić na to (и мы могли себе позволить то), żeby spokojnie usiąść przy zastawionym stole (чтобы спокойно сесть за заставленный стол) i powoli nabierać apetytu (и медленно набираться аппетита; nabierać — набирать, приобретать).


Obie z Alicją na jedzenie o tej porze dnia byłyśmy dość odporne. Nigdy nie miałyśmy upodobania do wczesnych śniadań i mogłyśmy sobie pozwolić na to, żeby spokojnie usiąść przy zastawionym stole i powoli nabierać apetytu.


Problemu, czy jest z ciocią na pani (проблема, на «Вы» ли она с тетей), czy na ty (или на «ты»), miałam już po dziurki w nosie (я имела уже по дырки в носе = мне уже осточертела) i nie byłam w stanie dłużej o tym słuchać (и я дольше = больше была не в состоянии об этом слушать). Chcąc ją oderwać od tematu-zmory (хотя = пытаясь ее оторвать от кошмарной темы; zmora — кошмар), powiedziałam jej o spotkaniu czarnego faceta w Angleterre (я рассказала ей о встрече с черным типом в «Англетерре»). Od razu się zainteresowała (она сразу же заинтересовалась).

— A właśnie (кстати), miałaś się przyznać (ты должна была = собиралась признаться), skąd on ci przyszedł do głowy (откуда/как он пришел тебе в голову)? I w ogóle zdaje się (и вообще, кажется), że miałaś puścić farbę (ты должна была расколоться; puścić farbę — пустить краску = расколоться)?

Ostrożnie strzepnęła papierosa (она осторожно стряхнула сигарету) do najbrzydszej popielniczki (в самую некрасивую пепельницу), jedynej, jaką Zosia pozwoliła nam zabrudzić (единственной, какую/которую Зося нам разрешила замарать), i patrzyła na mnie pytająco (и вопросительно смотрела на меня). Zawahałam się (я заколебалась).


Problemu, czy jest z ciocią na pani, czy na ty, miałam już po dziurki w nosie i nie byłam w stanie dłużej o tym słuchać. Chcąc ją oderwać od tematu-zmory, powiedziałam jej o spotkaniu czarnego faceta w Angleterre. Od razu się zainteresowała.

— A właśnie, miałaś się przyznać, skąd on ci przyszedł do głowy? I w ogóle zdaje się, że miałaś puścić farbę?

Ostrożnie strzepnęła papierosa do najbrzydszej popielniczki, jedynej, jaką Zosia pozwoliła nam zabrudzić, i patrzyła na mnie pytająco. Zawahałam się.


— Czarny facet jest bardzo ważny (черный тип очень важен) — wyznałam (призналась я).

— Paweł widział z nim Edka (Павел видел с ним Эдека). A ja wiem (а я знаю) ... Jak by ci tu powiedzieć (как бы тебе тут = это сказать) ... Ja nic nie wiem (я ничего не знаю).

— A, to rzeczywiście dużo (ну, это действительно много).

— Ja nic nie wiem (я ничего не знаю) i nikt nic nie wie (и никто ничего не знает), ale jest możliwe (но возможно), że taki jeden czarny facet (что один такой черный тип) zaplątany jest w taką jedną niesympatyczną aferę (замешан в одну такую несимпатичную аферу). Szczegółów nie znam i nie wnikam (подробностей я не знаю и не вникаю) ...

— Nie do wiary (невероятно)! — przerwała jadowicie Alicja (ехидно перебила Алиция). — Nie wnikasz (не вникаешь)? Co ci się stało (что с тобой случилось)?


— Czarny facet jest bardzo ważny — wyznałam.

— Paweł widział z nim Edka. A ja wiem... Jak by ci tu powiedzieć... Ja nic nie wiem.

— A, to rzeczywiście dużo!

— Ja nic nie wiem i nikt nic nie wie, ale jest możliwe, że taki jeden czarny facet zaplątany jest w taką jedną niesympatyczną aferę. Szczegółów nie znam i nie wnikam...

— Nie do wiary! — przerwała jadowicie Alicja. — Nie wnikasz? Co ci się stało?


— Nic takiego (ничего такого = особенного). Nie wnikam (не вникаю). Ale miałam się prywatnie dowiedzieć (но я хотела по своим каналам узнать; prywatny — частный, личный), jak się ten facet nazywa (как зовут этого типа = как его фамилия). To znaczy, jakie jego nazwisko zna Edek (то есть, какую его фамилию = под какой фамилией его знал Эдек). Bo Edek powinien znać nazwisko (потому что Эдек должен знать фамилию), jakim się ten facet posługiwał dawno temu (какой этот тип пользовался давно), przed laty (несколько лет назад). Prywatnie, wyraźnie mówię (по своим каналам, я ясно говорю; wyraźnie — отчетливо, ясно). Tak dla ciekawości (так, из любопытства), i to nawet niekoniecznie mojej (и то даже необязательно моего). Zapytałabym o to Edka zwyczajnie w Warszawie (я бы спросила Эдека об этом, /как/ обычно, в Варшаве; zwyczajny — обычный, обыденный), ale zdążył wyjechać (но он успел уехать), więc zamierzałam zapytać go tutaj (поэтому я собиралась спросить его здесь). A tutaj chała (а тут халтура = такое; chała — хала; халтура). W związku z tym nie wiem (в связи с этим = поэтому я не знаю), czy Edek jeździł furgonetką od węgla (ездил ли Эдек на фургончике для перевозки угля) ze zwyczajnym, porządnym człowiekiem (с обычным, порядочным человеком), czy z międzynarodowym aferzystą (или /же/ с международным аферистом).


— Nic takiego. Nie wnikam. Ale miałam się prywatnie dowiedzieć, jak się ten facet nazywa. To znaczy, jakie jego nazwisko zna Edek. Bo Edek powinien znać nazwisko, jakim się ten facet posługiwał dawno temu, przed laty. Prywatnie, wyraźnie mówię. Tak dla ciekawości, i to nawet niekoniecznie mojej. Zapytałabym o to Edka zwyczajnie w Warszawie, ale zdążył wyjechać, więc zamierzałam zapytać go tutaj. A tutaj chała. W związku z tym nie wiem, czy Edek jeździł furgonetką od węgla ze zwyczajnym, porządnym człowiekiem, czy z międzynarodowym aferzystą.


— I co, jakby ci powiedział nazwisko (и что, если бы он сказал тебе фамилию), to już byś wiedziała (то ты бы уже = сразу знала)? Międzynarodowi aferzyści są zarejestrowani (международные аферисты занесены в реестр)?

— Niektórzy o nich coś wiedzą (некоторые о них кое-что знают) — powiedziałam dość niejasno (сказала я довольно неясно), przysuwając sobie popielniczkę (пододвигая к себе пепельницу). Alicja przyglądała mi się bystro (Алиция быстро/проницательно смотрела на меня).

— Słuchaj no (послушай) — powiedziała nagle (внезапно сказала она). — W kim ty się zakochałaś (в кого ты влюбилась)?

— W blondynie mego życia (в блондина моей жизни = мечты), bo co (а что)?

— Bo jak cię znam (а то, что как = насколько я тебя знаю) ...


— I co, jakby ci powiedział nazwisko, to już byś wiedziała? Międzynarodowi aferzyści są zarejestrowani?

— Niektórzy o nich coś wiedzą — powiedziałam dość niejasno, przysuwając sobie popielniczkę. Alicja przyglądała mi się bystro.

— Słuchaj no — powiedziała nagle. — W kim ty się zakochałaś?

— W blondynie mego życia, bo co?

— Bo jak cię znam...


— Ty nie bądź taka mądra (ты не будь такой умной) — powiedziałam stanowczo (решительно сказала я). — Skojarzenia masz (ассоциации/мысли у тебя), nie powiem (/ничего/ не скажу), nawet dosyć prawidłowe (даже довольно правильные). Ale wyraźnie mówiłam (но я ясно говорила), że tu chodzi o prywatne zainteresowania (что тут речь идет = замешаны частные интересы), nie zaś urzędowe (а не официальные). Nie zjeżdżaj z tematu (не съезжай = не отклоняйся от темы). Czarny facet był w Warszawie (черный тип был в Варшаве) i czarny facet jest tu (и черный тип есть здесь).

Alicja przysunęła sobie popielniczkę (Алиция пододвинула пепельницу к себе).

— Na świecie jest dużo czarnych facetów (на свете есть много черных типов). Skąd ci przyszło do głowy (откуда = как тебе пришло в голову), że to może być ten sam (что это может быть тот же самый)?


— Ty nie bądź taka mądra — powiedziałam stanowczo. — Skojarzenia masz, nie powiem, nawet dosyć prawidłowe. Ale wyraźnie mówiłam, że tu chodzi o prywatne zainteresowania, nie zaś urzędowe. Nie zjeżdżaj z tematu. Czarny facet był w Warszawie i czarny facet jest tu.

Alicja przysunęła sobie popielniczkę.

— Na świecie jest dużo czarnych facetów. Skąd ci przyszło do głowy, że to może być ten sam?


Zawahałam się (я заколебалась = засомневалась), przysunęłam sobie popielniczkę (пододвинула пепельницу к себе) i zdecydowałam się wtajemniczyć ją (и решила посвятить ее) w resztę swoich spostrzeżeń (в остальные свои наблюдения). W końcu jednak Ewa zełgała (в конце концов, Эва все-таки солгала), wbrew zapewnieniom spotkała się z facetem (вопреки обещаниям, она встретилась с типом). Skoro zełgała w tej kwestii (раз она солгала в этом вопросе), mogła zełgać i w innych (/то/ могла соврать и в других) i z owym osobnikiem mogła ją łączyć nie miłość (и с данным индивидом ее могла объединять не любовь), lecz zbrodnia (а преступление). Jedno drugiego, co prawda, nie wyklucza (правда, одно второго = другого не исключает), ale uznając słuszność zachowania sekretu w sprawie romansu (но, признав правильность сохранения секрета в вопросе = относительно романа), nie będę przecież dochowywała wiary morderczyni (/но/ не буду же я сохранять верность убийце)!


Zawahałam się, przysunęłam sobie popielniczkę i zdecydowałam się wtajemniczyć ją w resztę swoich spostrzeżeń. W końcu jednak Ewa zełgała, wbrew zapewnieniom spotkała się z facetem. Skoro zełgała w tej kwestii, mogła zełgać i w innych i z owym osobnikiem mogła ją łączyć nie miłość, lecz zbrodnia. Jedno drugiego, co prawda, nie wyklucza, ale uznając słuszność zachowania sekretu w sprawie romansu, nie będę przecież dochowywała wiary morderczyni!


Alicja zdenerwowała się moimi informacjami do tego stopnia (Алиция была взволнована моей информацией до такой степени), że aż poczuła się głodna (что ощутила голод = проголодалась). Podziałało to zaraźliwie (это подействовало заразительно), za jej przykładem też poczułam się głodna (по ее примеру, я тоже ощутила голод). Obejrzałam się na banany na stole przed kanapą (я оглянулась на бананы на столе перед диваном), ale banany, jak było do przewidzenia (но бананы, как можно было предвидеть), zdążyły już zniknąć (уже успели исчезнуть).

— Nie wyobrażam sobie Ewy w roli zbrodniarki (я не представляю себе Эву в роли преступницы) — powiedziała Alicja z niechęcią (сказала Алиция неприязненно) ... — Ale jeżeli rzeczywiście ona (но если она действительно) spotyka się z tym facetem (встречается с этим типом) ... Jeżeli ten facet spotykał się z Edkiem (если этот тип встречался с Эдеком) ... A Edek zaczął wykrzykiwać (а Эдек начал выкрикивать), że chce coś powiedzieć (что хочет что-то сказать), to czy ja wiem (то знаю ли я = могу ли я знать) ...?

Uważasz (ты считаешь), że naprawdę mogła wpaść w taką panikę (что она, на самом деле, могла впасть в такую панику), żeby zamordować tyle osób (чтобы/что переубивать столько народу)?


Alicja zdenerwowała się moimi informacjami do tego stopnia, że aż poczuła się głodna. Podziałało to zaraźliwie, za jej przykładem też poczułam się głodna. Obejrzałam się na banany na stole przed kanapą, ale banany, jak było do przewidzenia, zdążyły już zniknąć.

— Nie wyobrażam sobie Ewy w roli zbrodniarki — powiedziała Alicja z niechęcią... — Ale jeżeli rzeczywiście ona spotyka się z tym facetem... Jeżeli ten facet spotykał się z Edkiem... A Edek zaczął wykrzykiwać, że chce coś powiedzieć, to czy ja wiem...?

Uważasz, że naprawdę mogła wpaść w taką panikę, żeby zamordować tyle osób?


— Po pierwsze nie tyle (во-первых, не столько), a jedną, Edka (а одного — Эдека). Reszta poszła już siłą rozpędu (остальные уже пошли по разгону = по инерции; siła — сила), to znaczy po Edku musiała zamordować ciebie (то есть, после Эдека она должна была прикончить тебя), ale ty się zachowujesz (но ты ведешь себя), jak nie powiem co (как не скажу что), i uporczywie uchodzisz z życiem (и упорно остаешься в живых; uchodzić — уходить; z życiem — с жизнью). A po drugie (а во-вторых), to czy ja wiem (откуда я знаю)? Nie wiadomo (неизвестно), kto to jest ten facet (кто он такой — этот тип). Może jednak aferzysta (может, все-таки, аферист), może ją szantażuje (может, он ее шантажирует)? A ona ma tu ułożone życie (а у нее тут устроенная жизнь; ułożyć — уложить), dom, Roja, dzieci (дом, Рой, дети) ...

— Jedno dziecko (один ребенок) — poprawiła Alicja (поправила Алиция). — I to nie Roja (и то не Роя), a jej pierwszego męża (а ее первого мужа). Jeśli ją szantażuje (если он ее шантажирует), to powinna zabić jego (то она должна убить его), a nie Edka (а не Эдека).


— Po pierwsze nie tyle, a jedną, Edka. Reszta poszła już siłą rozpędu, to znaczy po Edku musiała zamordować ciebie, ale ty się zachowujesz, jak nie powiem co, i uporczywie uchodzisz z życiem. A po drugie, to czy ja wiem? Nie wiadomo, kto to jest ten facet. Może jednak aferzysta, może ją szantażuje? A ona ma tu ułożone życie, dom, Roja, dzieci...

— Jedno dziecko — poprawiła Alicja. — I to nie Roja, a jej pierwszego męża. Jeśli ją szantażuje, to powinna zabić jego, a nie Edka.


— Na logikę rzecz biorąc (если брать = рассуждать логично), owszem (конечно). Ale możliwe (но возможно), że go kocha (что она его любит) i nie jest w stanie go zabić (и не в состоянии его убить).

— A poza tym to bzdura (а кроме того, это чепуха). Wiadomo (известно = понятно), że Roj ją kocha (что Рой ее любит) i wszystko jej przebaczy (и все ей простит).

— Wcale nie wiem (вовсе не знаю = я не уверена) — powiedziałam z niejakim roztargnieniem (сказала я с некоторой рассеянностью), bo coś mi się jeszcze plątało po głowie потому что что-то еще вертелось у меня в голове). Wstałam z krzesła (я встала со стула), zajrzałam do lodówki (заглянула в холодильник) i stwierdziłam, że nie ma już mleka (и понялаь, что молока уже нет). — Wcale nie wiem (вовсе не знаю = я не уверена) ... Czekaj (погоди), co to ja chciałam powiedzieć (я что-то хотела сказать) ... Aha, coś mi tu nie pasuje (ага, что-то тут не стыкуется = что-то здесь не так; pasować — подходить, стыковаться) do tych wszystkich miłości (со всей этой любовью).


— Na logikę rzecz biorąc, owszem. Ale możliwe, że go kocha i nie jest w stanie go zabić.

— A poza tym to bzdura. Wiadomo, że Roj ją kocha i wszystko jej przebaczy.

— Wcale nie wiem — powiedziałam z niejakim roztargnieniem, bo coś mi się jeszcze plątało po głowie. Wstałam z krzesła, zajrzałam do lodówki i stwierdziłam, że nie ma już mleka. — Wcale nie wiem... Czekaj, co to ja chciałam powiedzieć... Aha, coś mi tu nie pasuje do tych wszystkich miłości.


— Co mianowicie (что именно)?

— Edek wrzeszczał (Эдек вопил), że ty się narażasz (что ты подвергаешь себя опасности). Nie słyszałaś (ты не слышала)? Pytał, dlaczego się narażasz (он спрашивал, почему ты подвергаешь себя опасности) i przyjmujesz takie osoby (и принимаешь таких людей). Można przyjąć (можно принять = допустить), że mianem takiej osoby określał Ewę (что под понятием «такой особы» он подразумевал Эву; określać — определять), ale co to ma wspólnego z narażaniem się (но что это имеет общего с подверганием себя опасности)? Jak się niby narażasz (как/каким образом ты, якобы, подвергаешь себя опасности)? Na co (чем)? Na to, że Roj cię zelży (тем, что Рой тебя оскорбит)?

— Właśnie nie wiem (вот и я не знаю) — powiedziała Alicja i zamyśliła się (сказала Алиция и призадумалась). — Może jednak coś jest w tym szantażu (может, все-таки в этом шантаже что-то есть)? Może to rzeczywiście aferzysta (может, это = он действительно аферист)? Miłość, szantaż (любовь, шантаж) ... Czy ja wiem (откуда мне знать), ludzie mają takie głupie pomysły (люди имеют = у людей бывают такие глупые идеи) ...


— Co mianowicie?

— Edek wrzeszczał, że ty się narażasz. Nie słyszałaś? Pytał, dlaczego się narażasz i przyjmujesz takie osoby. Można przyjąć, że mianem takiej osoby określał Ewę, ale co to ma wspólnego z narażaniem się? Jak się niby narażasz? Na co? Na to, że Roj cię zelży?

— Właśnie nie wiem — powiedziała Alicja i zamyśliła się. — Może jednak coś jest w tym szantażu? Może to rzeczywiście aferzysta? Miłość, szantaż... Czy ja wiem, ludzie mają takie głupie pomysły...


Zamyśliłam się również (я также призадумалась) nad pustym kartonem po mleku (/склонившись/ над пустой упаковкой от молока). Jeżeli Ewa kocha czarnego faceta (если Эва любит черного типа), a Roj kocha Ewę (а Рой любит Эву) i wszystko jej przebaczy (и все ей простит) ...? Może za dużo jej przebaczy (может, он слишком много ей простит)? Może ona wcale nie chciałaby (может, она вовсе не хотела бы), żeby tak przebaczał (чтобы он так прощал), tylko przeciwnie (а наоборот), zrobił piekło (сделал ад), scenę zazdrości (сцену ревности), wykopał rywala (вытурил соперника; wykopać — прогнать пинком, вытурить; kopać — пинать) ... Może ona nie chce kochać tego faceta (может, она не хочет любить этого типа), woli Roja (предпочитает Роя), męczy się (мучается), a ryki Edka rozgłosiłyby tajemnicę (а выкрики Эдека разгласили бы тайну), Roj dowiedziałby się (Рой бы узнал), zaczął przebaczać (начал прощать) ... Ewentualnie uparłby się, że się usunie (вероятно, он бы уперся, что уйдет в сторону; usunąć się — уйти в сторону, устраниться), a ona zostałaby na pastwę nie chcianych uczuć (а она осталась бы жертвой нежеланных чувств) ...


Zamyśliłam się również nad pustym kartonem po mleku. Jeżeli Ewa kocha czarnego faceta, a Roj kocha Ewę i wszystko jej przebaczy...? Może za dużo jej przebaczy? Może ona wcale nie chciałaby, żeby tak przebaczał, tylko przeciwnie, zrobił piekło, scenę zazdrości, wykopał rywala... Może ona nie chce kochać tego faceta, woli Roja, męczy się, a ryki Edka rozgłosiłyby tajemnicę, Roj dowiedziałby się, zaczął przebaczać... Ewentualnie uparłby się, że się usunie, a ona zostałaby na pastwę nie chcianych uczuć...


— Nie wierzę w takie uczucia (я не верю в такие чувства), dla których się popełnia morderstwa (ради которых совершаются преступления) — powiedziała Alicja gniewnie (гневно сказала Алиция). — Zawracanie głowy (чепуха; zawracać głowę — морочить голову)! To było dobre w zeszłym wieku (это было хорошо/нормально в прошлом веке)!

— W kwestii uczuć od tysiącleci nic się nie zmieniło (в вопросе чувств в течение тысячелетий ничего не изменилось) — odparłam niechętnie (неприветливо ответила я). — Ty zawsze byłaś taka nieludzko zracjonalizowana (ты всегда была какая-то не по-человечески рациональной). Nie masz emocjonalnego podejścia do płci (ты не имеешь = у тебя нет эмоционального подхода к вопросу пола). A Ewa ma (а Эва имеет = у Эвы есть). Ja też mam (я тоже имею = у меня тоже есть). Nie jestem pewna (я не уверена), ale możliwe (но возможно), że też mogłabym na tym tle kogoś zabić (что на этом фоне я тоже могла бы кого-нибудь убить) ...

— To sobie zabij i nie mów idiotyzmów (тогда возьми себе да убей и не говори идиотизмов/глупостей)! Głodna jestem (я голодна)! Narażam się (я подвергаю себя опасности), bo przyjmuję jakieś osoby (потому что принимаю таких людей), co za kretyństwo (что за кретинизм)! Chyba że ten facet to jest (разве что этот тип) rzeczywiście jakieś podejrzane indywiduum (действительно какой-то подозрительный индивид), Edkowi się pomyliło po pijanemu (Эдек перепутал по пьяни) i uważał, że skoro facet, to i Ewa (и полагал, что раз тип, то и Эва) ...


— Nie wierzę w takie uczucia, dla których się popełnia morderstwa — powiedziała Alicja gniewnie. — Zawracanie głowy! To było dobre w zeszłym wieku!

— W kwestii uczuć od tysiącleci nic się nie zmieniło — odparłam niechętnie. — Ty zawsze byłaś taka nieludzko zracjonalizowana. Nie masz emocjonalnego podejścia do płci. A Ewa ma. Ja też mam. Nie jestem pewna, ale możliwe, że też mogłabym na tym tle kogoś zabić...

— To sobie zabij i nie mów idiotyzmów! Głodna jestem! Narażam się, bo przyjmuję jakieś osoby, co za kretyństwo! Chyba że ten facet to jest rzeczywiście jakieś podejrzane indywiduum, Edkowi się pomyliło po pijanemu i uważał, że skoro facet, to i Ewa...


W oczach Ewy na widok faceta (в глазах Эвы при виде типа) pojawił się popłoch (появилась паника). Nie chciała go widzieć (она не хотела его видеть) albo może tylko nie chciała (либо, может, только/просто не хотела), żebym ja go zobaczyła (чтобы я его увидела). Za wszelką cenę chciała utrzymać tajemnicę (она хотела сохранить тайну любой ценой) ...

Usiłowałam wyobrazić ją sobie (я старалась представить ее себе), jak drętwieje z przerażenia (как она немеет от ужаса), słysząc krzyki pijanego Edka (слыша крики пьяного Эдека), jak popada w rozpacz z lęku (как впадает в отчаяние из-за боязни), że wszystko się wykryło (что все раскрылось), jak oszalała ze strachu i zdenerwowania (как она обезумела со страха и волнения), nie widząc innego sposobu uciszenia go (не видя другого способа унять его), chwyta sztylet (хватает стилет) ... Skąd, u diabła, bierze sztylet (откуда она, черт возьми, берет стилет) ...? Nie wiedząc niemal (почти не ведая), co czyni (что творит), wbija mu ten sztylet w plecy (она вбивает/вонзает ему этот стилет в спину), jak potem dowiaduje się (как потом узнает), że został list (что осталось письмо), który może ją zdradzić (которое может ее выдать), i została Alicja (и осталась Алиция), która w każdej chwili (которая в каждый момент) może dowiedzieć się wszystkiego (может все узнать) ... Wie (она знает), że Alicja ją lubi (что Алиция ее любит = она нравится Алиции), nawet bardzo lubi (даже очень нравится), ale co z tego (но что с того = из этого), nie przebaczy jej śmierci Edka (она не простит ей смерти Эдека), nie będzie chronić zbrodniarki (не будет = не станет покрывать преступницы) ...


W oczach Ewy na widok faceta pojawił się popłoch. Nie chciała go widzieć albo może tylko nie chciała, żebym ja go zobaczyła. Za wszelką cenę chciała utrzymać tajemnicę...

Usiłowałam wyobrazić ją sobie, jak drętwieje z przerażenia, słysząc krzyki pijanego Edka, jak popada w rozpacz z lęku, że wszystko się wykryło, jak oszalała ze strachu i zdenerwowania, nie widząc innego sposobu uciszenia go, chwyta sztylet... Skąd, u diabła, bierze sztylet...? Nie wiedząc niemal, co czyni, wbija mu ten sztylet w plecy, jak potem dowiaduje się, że został list, który może ją zdradzić, i została Alicja, która w każdej chwili może dowiedzieć się wszystkiego... Wie, że Alicja ją lubi, nawet bardzo lubi, ale co z tego, nie przebaczy jej śmierci Edka, nie będzie chronić zbrodniarki...


— Na litość boską (Боже мой), czy ta ciotka umarła tam, czy co (эта тетка умерла там или что)? — powiedziała nagle Alicja w zdenerwowaniu (вдруг сказала Алиция с волнением = разволновавшись) i podniosła się od stołu (и поднялась из-за стола) ... — Ile czasu można spać (сколько /времени/ можно спать)?! Umrę z głodu (я умру с голоду)!

— Obudź ją (разбуди ее) — poradziłam bez przekonania (посоветовала я неуверенно; przekonanie — убеждение), gwałtownie oderwana od widoku Ewy-zbrodniarki (резко оторванная от образа Эвы-преступницы). — Jest jedenasta (одиннадцать часов), chyba możesz sobie na to pozwolić (пожалуй, ты можешь себе это позволить)? Albo może ona już dawno nie śpi (или, может, она уже давно не спит) i tylko przez skromność (и только из-за скромности) nie wychodzi z pokoju (не выходит из комнаты)?

— Zwariowałaś (ты с ума сошла)? Jaką skromność (какая скромность)?!

— Zwracam ci poza tym uwagę (кроме того, обращаю твое внимание /на то/), że zbankrutujesz (что ты обанкротишься/разоришься) — ciągnęłam (продолжала я), wracając do aktualnej rzeczywistości (возвращаясь к действительности; aktualny — актуальный, действительный).


— Na litość boską, czy ta ciotka umarła tam, czy co? — powiedziała nagle Alicja w zdenerwowaniu i podniosła się od stołu... — Ile czasu można spać?! Umrę z głodu!

— Obudź ją — poradziłam bez przekonania, gwałtownie oderwana od widoku Ewy-zbrodniarki. — Jest jedenasta, chyba możesz sobie na to pozwolić? Albo może ona już dawno nie śpi i tylko przez skromność nie wychodzi z pokoju?

— Zwariowałaś? Jaką skromność?!

— Zwracam ci poza tym uwagę, że zbankrutujesz — ciągnęłam, wracając do aktualnej rzeczywistości.


— Reszta osób też jest głodna (остальные тоже голодные), nic nie mówią (ничего не говорят), ale zeżarli już wszystkie banany (но уже сожрали все бананы) i wychlali mleko (и выдули молоко). I wykończyli ten ser (и слопали этот сыр; wykończyć — израсходовать, исчерпать), który był w szufladzie (который был в ящике; szuflada — выдвижной ящик).

— To i tak był ten gorszy (это = он и так был плохой), z Irmy (из «Ирмы») — wyznała Alicja (призналась Алиция). — Chwała Bogu (слава Богу), że go wykończyli (что его слопали), bo już się trochę zestarzał (а то он уже слегка постарел = староват). No, zaryzykuję (ну, рискну) ...

Podniosła rękę (она подняла руку), żeby zapukać do drzwi (чтобы постучать в дверь), zatrzymała się (остановилась), przyłożyła ucho (приложила ухо), przez chwilę słuchała (какое-то время послушала) i znów podniosła rękę (и вновь подняла руку). Po czym znów się zawahała (после чего снова заколебалась).


— Reszta osób też jest głodna, nic nie mówią, ale zeżarli już wszystkie banany i wychlali mleko. I wykończyli ten ser, który był w szufladzie.

— To i tak był ten gorszy, z Irmy — wyznała Alicja. — Chwała Bogu, że go wykończyli, bo już się trochę zestarzał. No, zaryzykuję...

Podniosła rękę, żeby zapukać do drzwi, zatrzymała się, przyłożyła ucho, przez chwilę słuchała i znów podniosła rękę. Po czym znów się zawahała.


— Jak ja mam do niej mówić (как мне к ней обращаться; mówić — говорить), do diabła (черт возьми)? — powiedziała z nagłą irytacją (сказала она с внезапным раздражением). — Jestem z nią na pani czy na ty (я с ней на «Вы» или на «ты»)? Miałam nadzieję (я надеялась), że dzisiaj pierwsza coś powie (что сегодня она первая что-нибудь скажет)!

— Może powie (может, и скажет). Zacznij od „dzień dobry” (начни с «доброе утро»; dzień dobry — здравствуйте, добрый день, доброе утро).

— Czekaj (погоди), zajrzę może przez okno (может, я загляну через окно)?

— Wcale nie wiem (я совсем не знаю), czy uprzejmiej jest budzić starszą osobę (является ли более вежливым будить пожилого человека), wtykając jej znienacka łeb przez okno (неожиданно просовывая ей башку через/в окно), czy pukać zwyczajnie do drzwi (или обычно = нормально стучать в дверь). Ona może mieć uraz (она может иметь = у нее может быть травма) na tle włamywaczy (на фоне = от боязни взломщиков) i dostanie palpitacji serca (и с ней случится сердечный припадок).

— Tu nie mają urazów na tle włamywaczy (тут /у людей/ не бывает травм на фоне взломщиков) — mruknęła Alicja (пробормотала Алиция).


— Jak ja mam do niej mówić, do diabła? — powiedziała z nagłą irytacją. — Jestem z nią na pani czy na ty? Miałam nadzieję, że dzisiaj pierwsza coś powie!

— Może powie. Zacznij od „dzień dobry”.

— Czekaj, zajrzę może przez okno?

— Wcale nie wiem, czy uprzejmiej jest budzić starszą osobę, wtykając jej znienacka łeb przez okno, czy pukać zwyczajnie do drzwi. Ona może mieć uraz na tle włamywaczy i dostanie palpitacji serca.

— Tu nie mają urazów na tle włamywaczy — mruknęła Alicja.


Westchnęła ciężko (она тяжело вздохнула), znów podniosła rękę (вновь подняла руку), zawahała się (поколебалась) i wreszcie zapukała (и, наконец, постучала). Odpowiedzi nie było (ответа не было).

Alicja zapukała ponownie nieco głośniej (Алиция постучала снова немного громче). Bez rezultatu (без результата). Zapukała trzeci raz z natężeniem (она постучала третий раз с силой; natężenie — напряжение, сила), od którego budynek zadrżałby w posadach (от которой здание задрожало бы вместе с фундаментом), gdyby był odrobinę mniej porządnie wykonany (если бы он был бы сделан хоть немного менее основательно). Przyglądałam się temu z zainteresowaniem (я с интересом смотрела на /все/ это).

— Może jest głucha (может, она глухая)? — powiedziałam (сказала я). — Nie zauważyłaś tego wczoraj (ты не заметила этого вчера)? A może już dawno wyszła z domu (а может, она уже давно ушла из дома) i poszła do kościoła (и пошла в костел)?

— Głupia jesteś (глупая ты), do jakiego kościoła (в какой костел)?!

— Protestanckiego (протестантский) ...


Westchnęła ciężko, znów podniosła rękę, zawahała się i wreszcie zapukała. Odpowiedzi nie było.

Alicja zapukała ponownie nieco głośniej. Bez rezultatu. Zapukała trzeci raz z natężeniem, od którego budynek zadrżałby w posadach, gdyby był odrobinę mniej porządnie wykonany. Przyglądałam się temu z zainteresowaniem.

— Może jest głucha? — powiedziałam. — Nie zauważyłaś tego wczoraj? A może już dawno wyszła z domu i poszła do kościoła?

— Głupia jesteś, do jakiego kościoła?!

— Protestanckiego...


Alicja z wściekłością wyrżnęła się pięścią w czoło (Алиция бешено стукнула себе кулаком в лоб), co miało symbolizować (что должно было символизировать) znaczące popukanie się palcem (многозначительный стук пальцем), zamamrotała coś pod nosem (пробормотала что-то себе под носом), załomotała jeszcze raz (поколотила еще раз), odczekała krótką chwilę (немного подождала) i nacisnęła klamkę (и нажала ручку). Ostrożnie uchyliła drzwi (осторожно приоткрыла дверь), zajrzała (заглянула), nagle otworzyła je szerzej (внезапно раскрыла их шире) i zastygła jakby w dziwnym ukłonie (и застыла как бы в странном поклоне), połową ciała przechylona w głąb pokoju (половиной тела наклонившись в глубину комнаты).

— Chryste Panie (Господи Иисусе) ...!!! — jęknęła zdławionym głosem (простонала она сдавленным голосом).


Alicja z wściekłością wyrżnęła się pięścią w czoło, co miało symbolizować znaczące popukanie się palcem, zamamrotała coś pod nosem, załomotała jeszcze raz, odczekała krótką chwilę i nacisnęła klamkę. Ostrożnie uchyliła drzwi, zajrzała, nagle otworzyła je szerzej i zastygła jakby w dziwnym ukłonie, połową ciała przechylona w głąb pokoju.

— Chryste Panie...!!! — jęknęła zdławionym głosem.


Odbiłam się od kuchennego blatu (я отскочила от кухонного стола) i dopadłam jej (и добежала до нее), chcąc zajrzeć jej przez ramię (хотя = желая посмотреть через ее плечо), ale nie zdążyłam w porę przyhamować (но не успела вовремя затормозить). Dałam jej dubla (дала ей пинка) w wypiętą część tylną (в выпяченную заднюю часть) i obie runęłyśmy do środka (и мы обе рухнули внутрь), zawisając na skrzydle drzwiowym (повиснув на дверной створке). Skrzydło drzwiowe (дверная створка), gwałtownie otwarte (открытое резко), trzasnęło w ścianę (треснуло/долбануло о стену) i zawadziło o przykładnicę (и задело рейсшину), która wystawała z regału (которая торчала из книжного стеллажа). Przykładnica zepchnęła z najwyższej półki (рейсшина спихнула с самой верхней полки) gipsowe popiersie do fryzowania peruk (гипсовый бюст для причесывания/укладки париков), które z gromkim hukiem (который с шумным грохотом) roztrzaskało się na naszych nogach (разбилось/разлетелось возле наших ног).

— O święci pańscy (о, Боже мой)!!! — jęknęłam ze zgrozą (простонала я в ужасе), głosem niewątpliwie również zdławionym (несомненно таким же сдавленным голосом).


Odbiłam się od kuchennego blatu i dopadłam jej, chcąc zajrzeć jej przez ramię, ale nie zdążyłam w porę przyhamować. Dałam jej dubla w wypiętą część tylną i obie runęłyśmy do środka, zawisając na skrzydle drzwiowym. Skrzydło drzwiowe, gwałtownie otwarte, trzasnęło w ścianę i zawadziło o przykładnicę, która wystawała z regału. Przykładnica zepchnęła z najwyższej półki gipsowe popiersie do fryzowania peruk, które z gromkim hukiem roztrzaskało się na naszych nogach.

— O święci pańscy!!! — jęknęłam ze zgrozą, głosem niewątpliwie również zdławionym.


Śpiąca w łóżku Alicji ciocia (спавшая в кровати Алиции тетя) prezentowała sobą widok straszliwy (представляла /собой/ ужасное зрелище). Ulokowana na poduszce głowa (помещенная подушке голова) wyglądała jeszcze gorzej (выглядела еще хуже) niż popiersie na podłodze (чем бюст на полу), zwłaszcza że kolor był inny (в особенности потому, что цвет был другим) i nawet nie można było na poczekaniu stwierdzić (даже нельзя было так сразу определить), czy to jest twarz, czy potylica (лицо это или затылок). Zdążyłam jeszcze dostrzec (еще я успела заметить) leżący na piernacie młotek (лежащий на перине молоток), którym niewątpliwie posłużył się morderca-pasjonat (которым несомненно воспользовался пристрастный убийца; pasjonat — вспыльчивый человек), po czym zamknęłam oczy (после чего я закрыла глаза).


Śpiąca w łóżku Alicji ciocia prezentowała sobą widok straszliwy. Ulokowana na poduszce głowa wyglądała jeszcze gorzej niż popiersie na podłodze, zwłaszcza że kolor był inny i nawet nie można było na poczekaniu stwierdzić, czy to jest twarz, czy potylica. Zdążyłam jeszcze dostrzec leżący na piernacie młotek, którym niewątpliwie posłużył się morderca-pasjonat, po czym zamknęłam oczy.


— Wszystko czerwone (все красное) ... — wyszeptałam mimo woli (прошептала я мимо воли = невольно), czując, jak mi się robi bardzo niewyraźnie w środku (чувствуя, как мне становится очень «невыразительно» = не по себе /где-то/ внутри).

— Żebyś pękła (чтоб ты лопнула)! — odparła Alicja z całego serca (ответила Алиция со всего сердца = от души), wypychając mnie tyłem z pokoju (выпихивая меня задом из комнаты). Zamknęła z powrotem drzwi (она вновь закрыла дверь; powrót — возвращение), oparła się o futrynę (оперлась о дверь; futryna — дверная коробка) i odetchnęła głęboko (и глубоко вздохнула). Oparłam się o przeciwległą futrynę (я оперлась о противоположную дверь) i przez chwilę milczałyśmy obie (и какое-то время мы обе молчали), bo wstrząs był zbyt potężny (поскольку потрясение было слишком мощным). Czułam kompletną pustkę w głowie (я ощущала полную пустоту в голове). Alicja patrzyła na mnie z tępą rozpaczą (Алиция смотрела на меня в тупом отчаянии).

— Jedną korzyść z tego odniosłaś (хоть одну пользу ты с этого поимела; odnieść — получить, добиться) — powiedziałam niepewnie (сказала я неуверенно), usiłując ją jakoś pocieszyć (стараясь ее как-нибудь утешить). — Upadł problem (отпала проблема), czy jesteś z nią na pani, czy na ty (на «Вы» ты с ней или на «ты») ...


— Wszystko czerwone... — wyszeptałam mimo woli, czując, jak mi się robi bardzo niewyraźnie w środku.

— Żebyś pękła! — odparła Alicja z całego serca, wypychając mnie tyłem z pokoju. Zamknęła z powrotem drzwi, oparła się o futrynę i odetchnęła głęboko. Oparłam się o przeciwległą futrynę i przez chwilę milczałyśmy obie, bo wstrząs był zbyt potężny. Czułam kompletną pustkę w głowie. Alicja patrzyła na mnie z tępą rozpaczą.

— Jedną korzyść z tego odniosłaś — powiedziałam niepewnie, usiłując ją jakoś pocieszyć. — Upadł problem, czy jesteś z nią na pani, czy na ty...


Alicja ciągle robiła wrażenie gruntownie ogłuszonej (Алиция по-прежнему делала = производила впечатление оглушенной/ошеломленной).

— Idiotka (идиотка/дура) — odparła z tępym przygnębieniem (ответила она с тупой подавленностью). — Co mi z tego (что мне с этого)? Zostaje jeszcze ta druga (остается еще вторая). Ja ich nadal nie rozróżniam (я их по-прежнему не различаю), a co gorsza (а что еще хуже) ta druga teraz pewnie przyjedzie na pogrzeb (эта вторая теперь наверняка приедет на похороны).

— Zaproś ją (пригласи ее), żeby zanocowała (чтобы переночевала) — zaproponowałam ponuro (мрачно предложила я). — Będziesz miała z głowy (проблема отпадет), na tego naszego mordercę można liczyć bezbłędnie (на нашего убийцу можно рассчитывать безошибочно = твердо). Nikomu nie przepuści (он никого не обделит вниманием).

Alicja spojrzała na mnie z powątpiewaniem (Алиция посмотрела на меня с недоверием) i nagle jakby się ocknęła (и внезапно как бы очнулась). Tępota na jej obliczu (тупость в ее облике) ustąpiła miejsca zgrozie i rozpaczy (уступила место ужасу и отчаянию).


Alicja ciągle robiła wrażenie gruntownie ogłuszonej.

— Idiotka — odparła z tępym przygnębieniem. — Co mi z tego? Zostaje jeszcze ta druga. Ja ich nadal nie rozróżniam, a co gorsza ta druga teraz pewnie przyjedzie na pogrzeb.

— Zaproś ją, żeby zanocowała — zaproponowałam ponuro. — Będziesz miała z głowy, na tego naszego mordercę można liczyć bezbłędnie. Nikomu nie przepuści.

Alicja spojrzała na mnie z powątpiewaniem i nagle jakby się ocknęła. Tępota na jej obliczu ustąpiła miejsca zgrozie i rozpaczy.


— O rany boskie (о, Господи), słuchaj (слушай), może ona jeszcze żyje (может, она еще живет = жива)?! Tak samo jak tamci (так же как те) ...! Pogotowie («скорую»)!!

— Oszalałaś (ты рехнулась), istna rzeźnia w pokoju (настоящая бойня в комнате), a ona ma żyć (а она должна жить = быть жива) — zaprotestowałam (запротестовала я), ale Alicja nie słuchała (но Алиция не слушала). Rzuciła się do telefonu (она бросилась к телефону), wezwała pogotowie (вызвала «скорую»), po czym odnalazła pana Muldgaarda (после чего разыскала пана Мульгора). Ręce jej się trzęsły (у нее тряслись руки) i wyglądała (и она выглядела /так/), jakby dopiero teraz zdała sobie sprawę, co się stało (как будто только сейчас до нее дошло, что случилось).

Pogotowie przyjechało po paru minutach («скорая» приехала через пару минут). Roztrzęsiona Alicja konwersowała z lekarzem (сильно взволнованная Алиция беседовала с врачом), tym samym (тем же самым), który przyjechał do Włodzia i Marianne (который приехал/приезжал к Влодеку и Марианн) i który teraz na miejscu (и который сейчас на месте) przeprowadzał jakieś tajemnicze zabiegi (проводил какие-то таинственные процедуры), przy czym pod koniec konwersacji (при чем под конец беседы) na jej twarzy pojawił się dziwny wyraz (на ее лице появилось странное выражение) jakby ostatecznego, nieodwracalnego osłupienia (как бы окончательного, необратимого ступора; osłupienie — ступор, столбняк). Ze zdumieniem ujrzałam (с изумлением я увидела), jak ostrożnie kładą ciocię na noszach (как тетю осторожно кладут на носилки) i wynoszą do sanitarki (и относят в «скорую»). Ledwo trzasnęły drzwiczki (как только хлопнула дверца), niecierpliwie zażądałam wyjaśnień (я нетерпеливо ждала разъяснений).


— O rany boskie, słuchaj, może ona jeszcze żyje?! Tak samo jak tamci...! Pogotowie!!

— Oszalałaś, istna rzeźnia w pokoju, a ona ma żyć — zaprotestowałam, ale Alicja nie słuchała. Rzuciła się do telefonu, wezwała pogotowie, po czym odnalazła pana Muldgaarda. Ręce jej się trzęsły i wyglądała, jakby dopiero teraz zdała sobie sprawę, co się stało.

Pogotowie przyjechało po paru minutach. Roztrzęsiona Alicja konwersowała z lekarzem, tym samym, który przyjechał do Włodzia i Marianne i który teraz na miejscu przeprowadzał jakieś tajemnicze zabiegi, przy czym pod koniec konwersacji na jej twarzy pojawił się dziwny wyraz jakby ostatecznego, nieodwracalnego osłupienia. Ze zdumieniem ujrzałam, jak ostrożnie kładą ciocię na noszach i wynoszą do sanitarki. Ledwo trzasnęły drzwiczki, niecierpliwie zażądałam wyjaśnień.


— Co to znaczy, na litość boską (ради Бога, что это значит)?! Co oni robią (что они делают)?! Ona żyje (она живет = жива)?!

— Żyje (живет = жива). Nic jej nie jest (с ней ничего не случилось = все в порядке).

— Niemożliwe (невозможно) ...!!! Jakim sposobem (каким образом)?! Przecież została kompletnie zmasakrowana (ведь она совершенно изуродована; zmasakrować — совершить кровавую расправу, изуродовать)!!!

— Wcale nie została zmasakrowana (ее вовсе не изуродовали).

— Jak to (как это)? A ta zaskorupiała czerwona miazga to co (а эта покрывшаяся коркой красная каша — это что; zaskorupić się — покрыться коркой или скорлупой)?!

— Maseczka z truskawek (маска из клубники).

Na moment odjęło mi mowę (на момент я лишилась дара речи; odjąć — отнять, отобрать) i inne zdolności (и других способностей).


— Co to znaczy, na litość boską?! Co oni robią?! Ona żyje?!

— Żyje. Nic jej nie jest.

— Niemożliwe...!!! Jakim sposobem?! Przecież została kompletnie zmasakrowana!!!

— Wcale nie została zmasakrowana.

— Jak to? A ta zaskorupiała czerwona miazga to co?!

— Maseczka z truskawek.

Na moment odjęło mi mowę i inne zdolności.


— Maseczka z truskawek (маска из клубники) — powtórzyła Alicja z akcentem zgrozy (повторила Алиция с акцентом/ноткой ужаса). — Zrobiła sobie maseczkę z truskawek (она сделала себе маску из клубники) i miała to na twarzy (и имела это = она была у нее на лице). Gotowy produkt (готовый продукт), opakowanie zostało (упаковка осталась = сохранилась). Czerwony kolor nadaje cerze różaną świeżość (красный цвет придает коже свежесть розы) ...

Uczyniłam wysiłek (я сделала /над собой/ усилие) i odzyskałam głos (и вновь обрела голос = дар речи).

— Jaka maseczka (какая маска), Chryste Panie (Господи Иисусе), z ilu truskawek (из скольких клубник)?! Z pięciu kilo (из пяти кило)? Jedna maseczka by nie wystarczyła (одной маски бы не хватило)!

— Toteż tam była nie tylko maseczka (потому что там была не только маска), krew też (кровь тоже). Ma przeciętą tętnicę nad okiem (она имеет = у нее порезана артерия над глазом), szkiełkiem od zegarka (стеклом от наручных часов). Zegarek miała na ręku (часы были у не в руке), jest stłuczony (они разбиты).


— Maseczka z truskawek — powtórzyła Alicja z akcentem zgrozy. — Zrobiła sobie maseczkę z truskawek i miała to na twarzy. Gotowy produkt, opakowanie zostało. Czerwony kolor nadaje cerze różaną świeżość...

Uczyniłam wysiłek i odzyskałam głos.

— Jaka maseczka, Chryste Panie, z ilu truskawek?! Z pięciu kilo? Jedna maseczka by nie wystarczyła!

— Toteż tam była nie tylko maseczka, krew też. Ma przeciętą tętnicę nad okiem, szkiełkiem od zegarka. Zegarek miała na ręku, jest stłuczony.


— To tym bardziej nie rozumiem (тогда я тем более не понимаю), dlaczego żyje (почему она живет = жива), przecież powinna się wykrwawić na śmierć (ведь она должна была истечь кровью и умереть)!

— Powinna (должна), ale ta maseczka ściągnęła skórę (но маска стянула кожу). Ona była nie tylko z truskawek (она была не только из клубники), coś tam zostało domieszane takiego na ściąganie (там было что-то такое примешано для стягивания). Widocznie była jeszcze świeża (видимо, она была еще свежая), kiedy ten zbrodniarz się zamachnął (когда этот убийца замахнулся). Nic jej nie będzie (ничего с ней не будет = не случится) ...


— To tym bardziej nie rozumiem, dlaczego żyje, przecież powinna się wykrwawić na śmierć!

— Powinna, ale ta maseczka ściągnęła skórę. Ona była nie tylko z truskawek, coś tam zostało domieszane takiego na ściąganie. Widocznie była jeszcze świeża, kiedy ten zbrodniarz się zamachnął. Nic jej nie będzie...


Pan Muldgaard musiał zebrać swoją ekipę współpracowników (пану Мульгору пришлось собрать свою команду сотрудников) i przyjechać z Kopenhagi (и приехать из Копенгагена), zdążyliśmy zatem przed jego przybyciem (поэтому мы успели до его приезда) zjeść to wytworne śniadanie (съесть этот изысканный завтрак) i posprzątać ze stołu (и прибрать со стола). Nowa, nieudana zbrodnia (новое, неудавшееся преступление) tym razem jakoś nikomu nie odebrała apetytu (на сей раз как-то никого не лишила аппетита), co wskazywało na to (что свидетельствовало о том), że zapewne zaczynamy się przyzwyczajać (что, по-видимому, мы начинали привыкать). Ochłonęłam już nieco po maseczce z truskawek (я уже немного пришла в себя после маски из клубники).


Pan Muldgaard musiał zebrać swoją ekipę współpracowników i przyjechać z Kopenhagi, zdążyliśmy zatem przed jego przybyciem zjeść to wytworne śniadanie i posprzątać ze stołu. Nowa, nieudana zbrodnia tym razem jakoś nikomu nie odebrała apetytu, co wskazywało na to, że zapewne zaczynamy się przyzwyczajać. Ochłonęłam już nieco po maseczce z truskawek.


— Niedługo może dojść do tego (скоро может дойти до того), że będę się czuła nieswojo (что я буду чувствовать себя неудобно), jeśli nikt w pobliżu nie zostanie uszkodzony (если поблизости никого не покалечат; uszkodzić — повредить, покалечить) — powiedziałam z niesmakiem (недовольно сказала я). — Zdaje się, że następna osoba uratowała ci życie (похоже, очередной человек спас тебе жизнь).

— Niedobrze mi się robi (мне дурно становится), jak pomyślę (как подумаю), co teraz będzie (что теперь будет) — powiedziała Alicja (сказала Алиция), okropnie przygnębiona (ужасно удрученная). — Co ja powiem tej całej rodzinie (что я скажу всей этой семье = всем родственникам)?! Obrażą się na mnie wszyscy (они все на меня обидятся). Dlaczego ja jej nie załatwiłam tego hotelu (почему я не организовала для нее этой гостиницы) ...?! W hotelach się mniej mordują (в гостиницах /как-то/ меньше убивают)!

— Idiotka (идиотка/дура)! — rozzłościła się Zosia (разозлилась Зося). — Też masz czego żałować (тоже имеешь = тоже мне, нашла чего жалеть)! Gdybyś jej załatwiła hotel (если бы ты ей организовала гостиницу), to teraz ty byś tam leżała z rozwaloną głową (то теперь ты бы там лежала с расшибленной головой)!


— Niedługo może dojść do tego, że będę się czuła nieswojo, jeśli nikt w pobliżu nie zostanie uszkodzony — powiedziałam z niesmakiem. — Zdaje się, że następna osoba uratowała ci życie.

— Niedobrze mi się robi, jak pomyślę, co teraz będzie — powiedziała Alicja, okropnie przygnębiona. — Co ja powiem tej całej rodzinie?! Obrażą się na mnie wszyscy. Dlaczego ja jej nie załatwiłam tego hotelu...?! W hotelach się mniej mordują

— Idiotka! — rozzłościła się Zosia. — Też masz czego żałować! Gdybyś jej załatwiła hotel, to teraz ty byś tam leżała z rozwaloną głową!


— No to co z tego (ну, и что из этого)? Też bym może wyżyła (я бы, может, тоже выжила), a w zegarku nie sypiam (и в наручных часах не сплю). Przecięta tętnica (перерезанная артерия), wielkie rzeczy (велики дела) ...

— Głupiaś (глупая), on pewno zauważył w ostatniej chwili (он наверняка в последний момент заметил), że to nie ty (что это не ты) i przyhamował siłę uderzenia (и притормозил силу удара). Ciebie by łupnął mocniej (тебя он бы грохнул посильнее).

— Tamci troje żyją (те трое живут = живы) i nawet im lepiej (и им даже лучше = идут на поправку). To jest nieudolny zbrodniarz (это бездарный преступник).

— Przyjechał w nocy (он приехал ночью) — rozważał Paweł (рассуждал Павел). — Myślał, że to Alicja tam śpi (он думал, что там спит Алиция). Zmyliło go to (его ввело в заблуждение то), że spałaś tam cały czas (что ты все время там спала), nawet jak było więcej osób (даже когда было больше народа).


— No to co z tego? Też bym może wyżyła, a w zegarku nie sypiam. Przecięta tętnica, wielkie rzeczy...

— Głupiaś, on pewno zauważył w ostatniej chwili, że to nie ty i przyhamował siłę uderzenia. Ciebie by łupnął mocniej.

— Tamci troje żyją i nawet im lepiej. To jest nieudolny zbrodniarz.

— Przyjechał w nocy — rozważał Paweł. — Myślał, że to Alicja tam śpi. Zmyliło go to, że spałaś tam cały czas, nawet jak było więcej osób.


— Nie przewidział cioci (он не ожидал тети = что там окажется тетя) — mruknęłam (пробормотала я).

— Zobaczył, że trucizna nie działa (увидел, что яд не действует) ... — ciągnął Paweł (продолжал Павел). — To znaczy działa (то есть действует), ale na kogo innego (но на кого-то другого). Zniecierpliwił się (потерял терпение) i postanowił to wreszcie załatwić raz, a dobrze (и решил наконец-то это уладить раз, но хорошо; załatwić — устроить, уладить). Zobaczył maseczkę i zdrętwiał (увидел маску и оцепенел) ...

— Pewnie, każdy by zdrętwiał (точно, каждый/любой бы оцепенел).

— Co tam za rumor był taki (а что там за грохот был такой)? — spytała Zosia zgryźliwie (ядовито спросила Зося). — Któraś z was zemdlała czy co (кто-то из вас упал в обморок или что)? Byłabym poszła zobaczyć (я бы пошла посмотреть), ale miałam nie zwracać uwagi na te wasze hałasy (но я не должна была обращать внимание на ваш шум).

— Nic takiego (ничего такого), łeb zleciał (башка слетела).


— Nie przewidział cioci — mruknęłam.

— Zobaczył, że trucizna nie działa... — ciągnął Paweł. — To znaczy działa, ale na kogo innego. Zniecierpliwił się i postanowił to wreszcie załatwić raz, a dobrze. Zobaczył maseczkę i zdrętwiał...

— Pewnie, każdy by zdrętwiał.

— Co tam za rumor był taki? — spytała Zosia zgryźliwie. — Któraś z was zemdlała czy co? Byłabym poszła zobaczyć, ale miałam nie zwracać uwagi na te wasze hałasy.

— Nic takiego, łeb zleciał.


— Co (что)?!... Czyj łeb (чья башка)?!

— Ten gipsowy (та гипсовая). To popiersie do peruk (этот бюст для париков), które Alicja wygrała na loterii (который Алиция выиграла в лотерею).

— I stłukło się (и разбилось)?

— W drobne kawałki (на мелкие кусочки).

— Chwała Bogu (слава Богу)! Cóż to była za obrzydliwa rzecz (какая это была отвратительная вещь)! Zaczynam dostrzegać w tym wszystkim jakieś dobre strony (я начинаю замечать во все этом /хоть/ какие-то хорошие стороны).

— Pewnie (наверное) — przyznała Alicja ponuro (мрачно признала/согласилась Алиция). — Teraz się wreszcie dowiedziałam (теперь я наконец-то узнала), która to i jak jej na imię (которая это и как ее зовут; imię — имя). Lekarz znalazł w dokumentach (врач нашел в документах). Chociaż i tak niewiele mi z tego przyszło (хотя мне это и так немного дало), bo nie pamiętam (потому что я не помню), z którą byłam na ty (с которой /их них/ я была на «ты») ...


— Co?!... Czyj łeb?!

— Ten gipsowy. To popiersie do peruk, które Alicja wygrała na loterii.

— I stłukło się?

— W drobne kawałki.

— Chwała Bogu! Cóż to była za obrzydliwa rzecz! Zaczynam dostrzegać w tym wszystkim jakieś dobre strony.

— Pewnie — przyznała Alicja ponuro. — Teraz się wreszcie dowiedziałam, która to i jak jej na imię. Lekarz znalazł w dokumentach. Chociaż i tak niewiele mi z tego przyszło, bo nie pamiętam, z którą byłam na ty...


Pan Muldgaard przyjechał z ekipą (пан Мульгор приехал с командой) i powitał nas tak (и поздоровался с нами так), jakby również zaczynał się przyzwyczajać (как будто он тоже начал привыкать) i usiłowania zbrodni w Allerød (и попытки совершить убийство в Аллеред) uważać za rzecz zwykłą i powszednią (считать за вещь обычную и повседневную). Poniekąd miał chyba rację (отчасти он был прав). Z zaciekawieniem obejrzał Alicję (он с любопытством посмотрел на Алицию), najwidoczniej dziwiąc się nieco (явно слегка удивляясь), że ona jeszcze żyje (что она еще живет = жива), zainteresował się Agnieszką (поинтересовался Агнешкой), po czym rozpoczął indagacje (после чего приступил к допросу).

— Pani oczekuje więcej kogo (пани ожидает больше кого)? — spytał uprzejmie (вежливо спросил он). — Jakie goście (какие гости)?

— Na litość boską, nie zapraszaj więcej gości (ради Бога, не приглашай больше гостей)! — jęknęła rozpaczliwie Zosia (отчаянно простонала Зося).

— Nie wiem (не знаю) — powiedziała Alicja jakoś dziwnie niepewnie (сказала Алиция как-то странно неуверенно). — Ja nikogo nie zapraszam (я никого не приглашаю). Nie mam pojęcia (не имею понятия), kto jeszcze może przyjechać (кто еще может приехать).


Pan Muldgaard przyjechał z ekipą i powitał nas tak, jakby również zaczynał się przyzwyczajać i usiłowania zbrodni w Allerød uważać za rzecz zwykłą i powszednią. Poniekąd miał chyba rację. Z zaciekawieniem obejrzał Alicję, najwidoczniej dziwiąc się nieco, że ona jeszcze żyje, zainteresował się Agnieszką, po czym rozpoczął indagacje.

— Pani oczekuje więcej kogo? — spytał uprzejmie. — Jakie goście?

— Na litość boską, nie zapraszaj więcej gości! — jęknęła rozpaczliwie Zosia.

— Nie wiem — powiedziała Alicja jakoś dziwnie niepewnie. — Ja nikogo nie zapraszam. Nie mam pojęcia, kto jeszcze może przyjechać.


Pan Muldgaard uczynił dłonią uspokajający gest (пан Мульгор сделал успокаивающий жест ладонью).

— Można zapraszać mrowie (можно приглашать множество). Tu stanie czata (тут станет дозор). Robotnik mój strzegął będzie bezpieczeństwo osoby (работник мой хранить будет безопасность особы; strzec — охранять). Winno było od początku uczynić tak (должно было с начала совершить так), a nie inaczej (а не по-другому). Nie uczynione (не совершено). Błąd (ошибка) — powiedział takim tonem (сказал он таким тоном), jakby odkrycie to sprawiło mu szaloną satysfakcję (как будто это открытие доставило ему безумное удовлетворение).

Alicja przyjrzała mu się zdecydowanie nieżyczliwie (Алиция посмотрела на него явно неодобрительно).

— To znaczy (то значит = то есть), że teraz policja będzie (теперь полиция будет) mi się dniem i nocą plątała po domu i ogrodzie, tak (днем и ночью вертеться у меня дома и в саду, да)?

— Nie (нет) — odparł pan Muldgaard stanowczo (решительно ответил пан Мульгор). — Policja będzie ukryty (полиция будет укрытый). W schowaniu (в спрятанном виде). Między krze (между куст; krzaki — кусты; w krzakach — в кустах).

— Jeszcze gorzej (еще хуже). Obcy facet będzie znienacka wyskakiwał zza krzaków (чужой/незнакомый мужик будет внезапно выскакивать из кустов). Ci, co wyżyją (у тех, кто выживет), dostaną palpitacji serca i rozstroju nerwowego (случится сердечный припадок и нервное расстройство).


Pan Muldgaard uczynił dłonią uspokajający gest.

— Można zapraszać mrowie. Tu stanie czata. Robotnik mój strzegął będzie bezpieczeństwo osoby. Winno było od początku uczynić tak, a nie inaczej. Nie uczynione. Błąd — powiedział takim tonem, jakby odkrycie to sprawiło mu szaloną satysfakcję.

Alicja przyjrzała mu się zdecydowanie nieżyczliwie.

— To znaczy, że teraz policja będzie mi się dniem i nocą plątała po domu i ogrodzie, tak?

— Nie — odparł pan Muldgaard stanowczo. — Policja będzie ukryty. W schowaniu. Między krze.

— Jeszcze gorzej. Obcy facet będzie znienacka wyskakiwał zza krzaków. Ci, co wyżyją, dostaną palpitacji serca i rozstroju nerwowego.


Pan Muldgaard okazał pełne niesmaku zdziwienie (пан Мульгор обнаружил полное неприязни удивление).

— Pani wyraża protesta (пани выражает протеста)? — spytał z naganą (спросил он с порицанием). Alicja zreflektowała się nieco (Алиция немного спохватилась). Protest przeciwko obecności policji w miejscu (протест против присутствия полиции в месте), gdzie ofiary padają gęsto (где густо падают жертвы), a sprawca jest nieznany (а виновник неизвестен), mógłby zrobić nie najlepsze wrażenie (мог бы произвести не самое лучшее впечатление). Już i tak zdawała sobie sprawę (она уже и так осознавала), że zaczyna być coraz bardziej podejrzana (что начинает быть все более подозрительной = подозреваемой) przez sam fakt, że jeszcze żyje (самим тем фактом, что она еще живет = жива).

— Nie wyrażam żadnego protesta (я не выражаю никакого протеста) — powiedziała gniewnie (гневно сказала она). — Niech sobie ta policja tu siedzi (пусть эта полиция тут себе сидит), byleby rzeczywiście nie na oczach (лишь бы действительно не на глазах).


Pan Muldgaard okazał pełne niesmaku zdziwienie.

— Pani wyraża protesta? — spytał z naganą. Alicja zreflektowała się nieco. Protest przeciwko obecności policji w miejscu, gdzie ofiary padają gęsto, a sprawca jest nieznany, mógłby zrobić nie najlepsze wrażenie. Już i tak zdawała sobie sprawę, że zaczyna być coraz bardziej podejrzana przez sam fakt, że jeszcze żyje.

— Nie wyrażam żadnego protesta — powiedziała gniewnie. — Niech sobie ta policja tu siedzi, byleby rzeczywiście nie na oczach.


Nie wiadomo (неизвестно), jak pan Muldgaard zrozumiał określenie (как пан Мульгор понял определение) „siedzieć na oczach” («сидеть на глазах»), w każdym razie zamilkł na chwilę (во всяком случае, он на какое-то время замолчал), pozastanawiał się (поразмыслил), po czym poniechał tematu (после чего оставил тему). Zajął się szczegółowym badaniem naszych czynności (он занялся подробным исследованием наших действий) od chwili przybycia cioci (от момента прибытия тети) do chwili odkrycia jej stanu (до момента открытия/обнаружения ее состояния). Niewiele mu to dało (ему это дало немного), w nocy bowiem każdy z nas spał oddzielnie (поскольку ночью каждый из нас спал отдельно) i nikt za nikogo nie mógł świadczyć (и никто ни о ком не мог давать показаний). Każdy natomiast mógł wstać po cichu (зато каждый мог встать потихоньку) i utłuc ciocię (и прикончить тетю). Zainteresował się więc z kolei młotkiem (после этого он заинтересовался молотком; z kolei — в свою очередь, затем).


Nie wiadomo, jak pan Muldgaard zrozumiał określenie „siedzieć na oczach”, w każdym razie zamilkł na chwilę, pozastanawiał się, po czym poniechał tematu. Zajął się szczegółowym badaniem naszych czynności od chwili przybycia cioci do chwili odkrycia jej stanu. Niewiele mu to dało, w nocy bowiem każdy z nas spał oddzielnie i nikt za nikogo nie mógł świadczyć. Każdy natomiast mógł wstać po cichu i utłuc ciocię. Zainteresował się więc z kolei młotkiem.


— Narząd morda posiadamy (орган убийства владеем) — rzekł (заявил он). — Azali kto jego wie (ужели кто его знает)?

Było to jedno z tych pytań (это был один из тех вопросов), na które odpowiedź wydawała się niesłychanie trudna i skomplikowana (ответ на который казался необычайно трудным и запутанным).

— A kto go tam wie (а кто его там знает) — odparła mechanicznie Alicja (механически = машинально ответила Алиция).

— Wszyscy go wiedzą (все его знают) — powiedziałam równocześnie (одновременно сказала я). — W Dellsie jest tego od cholery i trochę (в «Делльсе» этого до холеры и даже больше; trochę — немного).

— Myślisz, że on jest z Dellsa (ты думаешь, что он из «Делльса»)?

— Nie wiem (не знаю), ale chyba najprościej byłoby kupować coś takiego w miejscu (но, пожалуй, проще всего было бы покупать что-то такое = такие вещи в месте), gdzie jest dużo takich samych (где много таких же самых = одинаковых) i nikt nie zwraca uwagi (и никто не обращает внимания). Leży ich zatrzęsienie po dwanaście siedemdziesiąt pięć (лежит их уйма по двенадцать семьдесят пять).


— Narząd morda posiadamy — rzekł. — Azali kto jego wie?

Było to jedno z tych pytań, na które odpowiedź wydawała się niesłychanie trudna i skomplikowana.

— A kto go tam wie — odparła mechanicznie Alicja.

— Wszyscy go wiedzą — powiedziałam równocześnie. — W Dellsie jest tego od cholery i trochę.

— Myślisz, że on jest z Dellsa?

— Nie wiem, ale chyba najprościej byłoby kupować coś takiego w miejscu, gdzie jest dużo takich samych i nikt nie zwraca uwagi. Leży ich zatrzęsienie po dwanaście siedemdziesiąt pięć.


— Po dwanaście dwadzieścia pięć (по двенадцать двадцать пять) — poprawiła Alicja (поправила Алиция). — W każdym razie ja takiego nie miałam (во всяком случае, я такого не имела = у меня такого не было).

— Po czternaście pięćdziesiąt (по четырнадцать пятьдесят) — powiedział Paweł (сказал Павел). — Sam widziałem (я сам видел).

— Widziałeś te większe (ты видел бóльшие), a ten jest mniejszy (а этот меньший), po dwanaście dwadzieścia pięć (по двенадцать двадцать пять).

— Na litość boską, czy to nie wszystko jedno (ради Бога, не все ли это равно)? Nie kłóćcie się o cenę (не спорьте о цене)! W całej Kopenhadze (во всем Копенгагене), w ogóle w całej Danii (вообще, во всей Дании), jest pełno takich młotków (полно таких молотков)!

— Azali kogo oko oglądało jego przódy (ужели кого глаз видел его переда)? — przerwał pan Muldgaard (перебил пан Мульгор).


— Po dwanaście dwadzieścia pięć — poprawiła Alicja. — W każdym razie ja takiego nie miałam.

— Po czternaście pięćdziesiąt — powiedział Paweł. — Sam widziałem.

— Widziałeś te większe, a ten jest mniejszy, po dwanaście dwadzieścia pięć.

— Na litość boską, czy to nie wszystko jedno? Nie kłóćcie się o cenę! W całej Kopenhadze, w ogóle w całej Danii, jest pełno takich młotków!

— Azali kogo oko oglądało jego przódy? — przerwał pan Muldgaard.


Z pewnym wysiłkiem (с определенным трудом) udało nam się wyjaśnić mu (нам удалось объяснить ему), że owszem (что да, конечно), wszystkie nasze oka oglądały go przódy (все наши глаза видели его переда) w postaci towaru na sprzedaż (в виде товара на продажу) w jednym z wielkich magazynów (в одном из больших магазинов). W domu przed zbrodnią nie widział go nikt (в доме перед убийством его никто не видел).

— Morderca zatem obarczeń przybywał (итак, убийца отягощений прибывал = прибыл с ношей; obarczony — обремененный, отягощенный) — stwierdził pan Muldgaard w końcu (в конце концов, констатировал пан Мульгор) i wszyscy zgodnie przyznaliśmy mu rację (и мы все дружно признали его правоту = что он прав).

Natychmiast po jego odjeździe z całą ekipą śledczą (незамедлительно после его отъезда со всей следственной командой) Paweł wysunął nowe propozycje (Павел выдвинул новое предложение).

— Oni mają rację (они правы) — powiedział z ożywieniem (сказал он с оживлением). — Powinniśmy zastawić jakąś pułapkę (мы должны поставить какую-то ловушку). Trzeba to było zrobić już dawno (это нужно было сделать уже давно), do tej pory ten morderca już by się złapał (к этому времени этот убийца уже бы попался)!


Z pewnym wysiłkiem udało nam się wyjaśnić mu, że owszem, wszystkie nasze oka oglądały go przódy w postaci towaru na sprzedaż w jednym z wielkich magazynów. W domu przed zbrodnią nie widział go nikt.

— Morderca zatem obarczeń przybywał — stwierdził pan Muldgaard w końcu i wszyscy zgodnie przyznaliśmy mu rację.

Natychmiast po jego odjeździe z całą ekipą śledczą Paweł wysunął nowe propozycje.

— Oni mają rację — powiedział z ożywieniem. — Powinniśmy zastawić jakąś pułapkę. Trzeba to było zrobić już dawno, do tej pory ten morderca już by się złapał!


— Kto mógł przypuszczać (кто мог предположить), że będzie taki wytrwały (что он будет таким неутомимым) — mruknęła Alicja (пробормотала Алиция).

— Masz na myśli takie coś, co łapie za nogę (ты имеешь в виду нечто такое, что хватает за ногу)? — zainteresowałam się (поинтересовалась я).

— A chociażby (а хотя бы)! Plącze się po ogrodzie (путается по саду), mógłby wpaść (мог бы попасться)!

— Prędzej my powpadamy (мы быстрее попадем) ...

— Mam tylko pułapkę na myszy (я имею = у меня есть только мышеловка) — wyznała Alicja ze smętnym westchnieniem (призналась Алиция, с грустным вздохом = грустно вздыхая). — I w dodatku nie wiem (и в добавок, я не знаю), gdzie jest (где она есть). Wymyślcie coś innego (придумайте что-нибудь другое).

— No to jakieś sznurki (ну, тогда какие-нибудь шнурки), druty (провода), czy ja wiem (или откуда я знаю = что-либо другое) ... Instalację alarmową (сигнализацию; instalacja — оборудование)! Idzie, zaczepia nogą (идет, цепляет ногой) albo dotyka ręką (или прикасается рукой) i zaczyna wyć albo dzwonić (и начинает выть или звонить) ...

— Ten morderca (этот убийца)?

— Nie, instalacja (нет, оборудование).


— Kto mógł przypuszczać, że będzie taki wytrwały — mruknęła Alicja.

— Masz na myśli takie coś, co łapie za nogę? — zainteresowałam się.

— A chociażby! Plącze się po ogrodzie, mógłby wpaść!

— Prędzej my powpadamy...

— Mam tylko pułapkę na myszy — wyznała Alicja ze smętnym westchnieniem. — I w dodatku nie wiem, gdzie jest. Wymyślcie coś innego.

— No to jakieś sznurki, druty, czy ja wiem... Instalację alarmową! Idzie, zaczepia nogą albo dotyka ręką i zaczyna wyć albo dzwonić...

— Ten morderca?

— Nie, instalacja.


— Aha (ага). Wszyscy zrywamy się z łóżek (мы все срываемся/вскакиваем с кроватей), wpadamy na siebie (наскакиваем друг на друга), ganiamy zbrodniarza po całym Allerød (гоняем преступника по всему Аллеред), następuje ogólny koniec świata (наступает/происходит полный конец света), a potem okazuje się (а потом оказывается), że to był, na przykład, śmieciarz (что это был, например, мусорщик).

— Nie (нет) — powiedział Paweł stanowczo (сказал Павел решительно) i niezwykle rozsądnie (и необычайно рассудительно). — To może być tylko morderca (это может быть только убийца). Śmieciarz, ani w ogóle nikt postronny (ни мусорщик, ни вообще кто-либо посторонний), nie będzie uciekał (не будет/не станет убегать), bo nie będzie nastawiony (потому что не будет настроен) i całkiem z tego zgłupieje (и от этого совсем обалдеет). Specjalnie zostanie i poczeka (он специально останется и подождет), żeby się dowiedzieć (чтобы узнать), o co właściwie chodzi (в чем, собственно говоря, дело). Z samej ciekawości (из простого любопытства).


— Aha. Wszyscy zrywamy się z łóżek, wpadamy na siebie, ganiamy zbrodniarza po całym Allerød, następuje ogólny koniec świata, a potem okazuje się, że to był, na przykład, śmieciarz.

— Nie — powiedział Paweł stanowczo i niezwykle rozsądnie. — To może być tylko morderca. Śmieciarz, ani w ogóle nikt postronny, nie będzie uciekał, bo nie będzie nastawiony i całkiem z tego zgłupieje. Specjalnie zostanie i poczeka, żeby się dowiedzieć, o co właściwie chodzi. Z samej ciekawości.


— On ma rację (он прав) — przyznała Alicja (признала Алиция). — Mądrze mówi (мудро/умно говорит). No dobrze (ну, хорошо), to wykombinujcie jakąś pułapkę (тогда придумайте какую-нибудь ловушку). Ja się zgadzam (я согласна). Tylko bez dużych kosztów (только без больших затрат) i w ogóle beze mnie (и вообще без меня), bo zdaje się (потому что /мне/ кажется), że ja teraz będę miała raczej mało czasu (что у меня сейчас, пожалуй, будет мало времени).

Wygłoszone proroczym tonem przewidywanie (произнесенное пророческим тоном предвидение = прогноз) okazało się jak najbardziej słuszne (оказалось как нельзя более правильным). Po makabrycznym zamachu na ciocię (после чудовищного покушения на тетю) zapanowała istna Sodoma i Gomora (воцарилась настоящая Содом и Гоморра). Życie w Allerød stało się tak ożywione (жизнь в Аллеред стала такой оживленной), urozmaicone i męczące (разнообразной и мучительной), że wręcz trudno było uwierzyć (что просто трудно было поверить) w możliwość czegoś podobnego w Danii (в возможность чего-либо подобного в Дании).


— On ma rację — przyznała Alicja. — Mądrze mówi. No dobrze, to wykombinujcie jakąś pułapkę. Ja się zgadzam. Tylko bez dużych kosztów i w ogóle beze mnie, bo zdaje się, że ja teraz będę miała raczej mało czasu.

Wygłoszone proroczym tonem przewidywanie okazało się jak najbardziej słuszne. Po makabrycznym zamachu na ciocię zapanowała istna Sodoma i Gomora. Życie w Allerød stało się tak ożywione, urozmaicone i męczące, że wręcz trudno było uwierzyć w możliwość czegoś podobnego w Danii.


W policję wstąpił nowy duch (в полицию вступил/вселился новый дух). Razem z panem Muldgaardem (вместе с паном Мульгором) już od niedzielnego wieczoru (уже = начиная с воскресного вечера) zaczęli przyjeżdżać jacyś wyżsi funkcjonariusze (начали приезжать какие-то более высокие должностные лица = шишки), usiłujący porozumieć się z nami (которые пытались договориться с нами) w najrozmaitszych językach (на самых разнообразных языках). Rodzina wkroczyła w wydarzenia (родственники вмешалась в происходящее), nie kryjąc lekkiego niesmaku i dezaprobaty (не скрывая легкого недовольства и неодобрения). Wszyscy byli zdania (все они были мнения = полагали), że polski temperament polskim temperamentem (что польский темперамент — польским темпераментом), ale zamach na ciocię (но покушение на тетю) stanowi już jednak pewną przesadę (уже является определенным преувеличением).


W policję wstąpił nowy duch. Razem z panem Muldgaardem już od niedzielnego wieczoru zaczęli przyjeżdżać jacyś wyżsi funkcjonariusze, usiłujący porozumieć się z nami w najrozmaitszych językach. Rodzina wkroczyła w wydarzenia, nie kryjąc lekkiego niesmaku i dezaprobaty. Wszyscy byli zdania, że polski temperament polskim temperamentem, ale zamach na ciocię stanowi już jednak pewną przesadę.


Na domiar złego okazało się (в довершение плохого = зла оказалось), że należy załatwić jakieś (что нужно заняться какими-то) niesłychanie skomplikowane kwestie spadkowe po krewnym (необычайно сложными вопросами наследства от родственника), który zmarł przed kilku laty (который умер несколько лет назад), teraz zaś upływał jakiś niezrozumiały dla nas termin sprzedaży (теперь же для нас истекал какой-то непонятный срок продажи), kupna czy też przejęcia czegoś (покупки или передачи чего-то). Rzecz załatwić miała ciocia (организовать = заниматься делом должна была тетя), chwilowo unieszkodliwiona w szpitalu (временно выведенная из строя /и находящаяся/ в больнице). W dokumentach rodzinnych znajdowało się jednakże upoważnienie (однако, в семейных документах находилась доверенность), czy inny podobny dokument (или другой подобный документ), cedujący jej uprawnienia na Thorkilda (уступающий ее правомочия Торкиллю), który zresztą również dziedziczył część owego spadku (которому, впрочем, также причиталась часть данного наследства; dziedziczyć — наследовать). Po Thorkildzie zaś dziedziczyła Alicja (а наследницей Торкилля была Алиция) i w ten sposób (и таким образом), chcąc nie chcąc (хочешь — не хочешь), raczej nie chcąc (скорее, не хочешь), znalazła się w roli zastępczyni cioci (она оказалась в роли заместительницы тети; zastępczyni — заместительница). Załatwianie sprawy wymagało rozmaitych dokumentów (оформление дела требовало различных документов) i podejmowania decyzji na piśmie (и принятия письменного решения), zewsząd napływała urzędowa korespondencja (отовсюду наплывала = поступала официальная корреспонденция; napływać — прибывать, стекаться в большом количестве), do odwiedzania były już trzy szpitale (приходилось посещать/навещать уже три больницы), każdy zamach bowiem umieszczono gdzie indziej (поскольку каждую новую жертву покушения размещали в новом месте) i ogólnie biorąc można było od tego zwariować (и вообще-то от этого можно было сойти с ума). Po dwóch dniach wydawało nam się (после двух дней нам казалось), że przeżyliśmy intensywnie co najmniej dwa miesiące (что мы интенсивно прожили по крайней мере два месяца). Usiłowaliśmy odciążyć jakoś Alicję (мы старались как-то разгрузить Алицию), w związku z czym nie było mowy o działalności prywatnej (в связи с чем не было речи о личной деятельности), to znaczy o szukaniu faceta (то есть о поисках типа) i preparowaniu pułapki (и подготовке ловушки).


Na domiar złego okazało się, że należy załatwić jakieś niesłychanie skomplikowane kwestie spadkowe po krewnym, który zmarł przed kilku laty, teraz zaś upływał jakiś niezrozumiały dla nas termin sprzedaży, kupna czy też przejęcia czegoś. Rzecz załatwić miała ciocia, chwilowo unieszkodliwiona w szpitalu. W dokumentach rodzinnych znajdowało się jednakże upoważnienie czy inny podobny dokument, cedujący jej uprawnienia na Thorkilda, który zresztą również dziedziczył część owego spadku. Po Thorkildzie zaś dziedziczyła Alicja i w ten sposób, chcąc nie chcąc, raczej nie chcąc, znalazła się w roli zastępczyni cioci. Załatwianie sprawy wymagało rozmaitych dokumentów i podejmowania decyzji na piśmie, zewsząd napływała urzędowa korespondencja, do odwiedzania były już trzy szpitale, każdy zamach bowiem umieszczono gdzie indziej i ogólnie biorąc można było od tego zwariować. Po dwóch dniach wydawało nam się, że przeżyliśmy intensywnie co najmniej dwa miesiące. Usiłowaliśmy odciążyć jakoś Alicję, w związku z czym nie było mowy o działalności prywatnej, to znaczy o szukaniu faceta i preparowaniu pułapki.


— Wyjedzie i tyle go będziemy widzieli (уедет и столько будем его видеть = ищи его потом) — powiedziałam z troską (сказала я с заботой = озабоченно).

— Nie masz większych zmartwień (у тебя нет больших = других забот)? — spytała z rozgoryczeniem Zosia (озлобленно спросила Зося; rozgoryczenie — озлобление, ожесточение). — Mnie się codziennie niedobrze robi (мне каждый день дурно делается/становится), jak ona wyjeżdża samochodem (как/когда она уезжает на машине). Nigdy nie wiem (никогда не знаю), w jakim stanie wróci (в каком состоянии она вернется).

— W żadnym (ни в каком). Ostrożnie jeździ (она ездит осторожно) ...

Przyciśnięta okolicznościami Alicja (притесненная обстоятельствами Алиция; przycisnąć — прижать, воздействовать) była zmuszona znaleźć kluczyki (была вынуждена = ей пришлось найти ключики) i zacząć się posługiwać samochodem (и начать пользоваться машиной), do czego nie była przyzwyczajona (к чему она не привыкла). Wyraźnie jednak stało się widoczne (однако, стало ясно видно), że albo w żaden sposób nie zmieści się w czasie (что либо она никоим образом = никак не уложится во время), albo taksówki doprowadzą ją do całkowitego bankructwa (либо такси доведут ее до полного банкротства). Ruszyła zatem pojazd (поэтому она стала водить машину; pojazd — транспортное средство), który jej nawet dobrze robił (которая ей даже шла на пользу), w czasie prowadzenia bowiem (поскольку во время управления) umysł jej odrywał się od kłopotów i zmartwień (ее ум отрывался = отдыхал от хлопот и огорчений).


— Wyjedzie i tyle go będziemy widzieli — powiedziałam z troską.

— Nie masz większych zmartwień? — spytała z rozgoryczeniem Zosia. — Mnie się codziennie niedobrze robi, jak ona wyjeżdża samochodem. Nigdy nie wiem, w jakim stanie wróci.

— W żadnym. Ostrożnie jeździ...

Przyciśnięta okolicznościami Alicja była zmuszona znaleźć kluczyki i zacząć się posługiwać samochodem, do czego nie była przyzwyczajona. Wyraźnie jednak stało się widoczne, że albo w żaden sposób nie zmieści się w czasie, albo taksówki doprowadzą ją do całkowitego bankructwa. Ruszyła zatem pojazd, który jej nawet dobrze robił, w czasie prowadzenia bowiem umysł jej odrywał się od kłopotów i zmartwień.


Codzienne wizyty zaczął nam składać Thorsten (ежедневно нам стал наносит визиты = навещать нас Торстен). Prawdę mówiąc (по правде говоря), nigdy nie zdołałam się zorientować (я никогда/никак не смогла сориентироваться; zdołać coś — суметь, оказаться в состоянии что-л. сделать), czyim jest synem (чьим сыном он является) i jaki rodzaj powinowactwa łączy go z Alicją (и какой тип родства связывает его с Алицией), jej duńska rodzina bowiem była nad wyraz rozgałęziona (поскольку ее датская семья была на редкость разветвленная), a o bliskości powiązań decydował nie stopień pokrewieństwa (а близость связей определялась не степенью родства; decydować — решать, определять), tylko charaktery (только/а характеры), wzajemne upodobania (взаимные пристрастия; upodobanie — вкус, пристрастие) i stopień zaprzyjaźnienia (и степень дружбы). Thorsten był młodzieńcem sympatycznym (Торстен был симпатичным молодым человеком), miał bystre, inteligentne (он имел = у него были быстрые, умные), pełne życzliwej ciekawości oczy (полные доброжелательного любопытства глаза) i blond brodę (и белокурая борода), która czyniła go godnym potomkiem przodków-wikingów (которая делала его достойным потомков рода предков-викингов). Okazało się (оказалось), że już od dawna był żywo zainteresowany wydarzeniami (что он уже давно был заинтересован событиями) i byłby się nimi zajął wcześniej (и занялся бы ими раньше), ale musiał najpierw skończyć jakąś pracę historyczną (но сперва ему нужно было закончить какой-то исторический труд; praca — работа, труд). Duńczycy są narodem metodycznym (датчане — народ методичный) i mało nerwowym (и «малонервный» = с крепкими нервами, невозмутимый).


Codzienne wizyty zaczął nam składać Thorsten. Prawdę mówiąc, nigdy nie zdołałam się zorientować, czyim jest synem i jaki rodzaj powinowactwa łączy go z Alicją, jej duńska rodzina bowiem była nad wyraz rozgałęziona, a o bliskości powiązań decydował nie stopień pokrewieństwa, tylko charaktery, wzajemne upodobania i stopień zaprzyjaźnienia. Thorsten był młodzieńcem sympatycznym, miał bystre, inteligentne, pełne życzliwej ciekawości oczy i blond brodę, która czyniła go godnym potomkiem przodków-wikingów. Okazało się, że już od dawna był żywo zainteresowany wydarzeniami i byłby się nimi zajął wcześniej, ale musiał najpierw skończyć jakąś pracę historyczną. Duńczycy są narodem metodycznym i mało nerwowym.


Teraz wreszcie postanowił włączyć się czynnie (теперь он наконец-то решил активно включиться), przeprowadzić stosowne naukowe kalkulacje (провести соответствующие научные калькуляции/вычисления; przeprowadzić — провести, осуществить) i wykryć zbrodniarza metodą logicznego rozumowania (и раскрыть преступление методом логического рассуждения). Zrobił spis wydarzeń w porządku chronologicznym (он сделал = подготовил список событий в хронологическом порядке) i został odesłany do pana Muldgaarda (и был отослан/направлен к пану Мульгору), żeby sobie z nim przeprowadził konferencję (чтобы провести с ним конференцию).


Teraz wreszcie postanowił włączyć się czynnie, przeprowadzić stosowne naukowe kalkulacje i wykryć zbrodniarza metodą logicznego rozumowania. Zrobił spis wydarzeń w porządku chronologicznym i został odesłany do pana Muldgaarda, żeby sobie z nim przeprowadził konferencję.


Jakby mało było tego wszystkiego (как будто мало было всего этого), dzień w dzień o czwartej albo piątej rano (день в день = каждый день в четыре или пять утра) wyrywał nas ze snu telefon (нас вырывал из сна = будил телефонный звонок). Dzwoniła z Australii niejaka Kangurzyca (звонила из Австралии некая Кенгуриха), przyjaciółka polskiej rodziny Alicji (подруга польских родственников Алиции), w której nagle wezbrały jakieś dziwaczne sentymenty (в которой внезапно пробудились какие-то польские сантименты; wezbrać — набухнуть, преисполниться; sentyment — симпатия, расположение) i tę właśnie porę wybierała sobie (и именно эту пору она выбирала), żeby pytać o zdrowie i samopoczucie (чтобы интересоваться о здоровье и самочувствии) jej siostry i szwagra (ее сестры и шурина), przesyłać im czułe pozdrowienia (передать им нежный привет) i informować ich o swoich dość odległych planach (и информировать их о своих довольно отдаленных планах) przyjazdu do Europy (приезда = приехать в Европу) i spotkania się z nimi (и встречи = встретиться с ними).


Jakby mało było tego wszystkiego, dzień w dzień o czwartej albo piątej rano wyrywał nas ze snu telefon. Dzwoniła z Australii niejaka Kangurzyca, przyjaciółka polskiej rodziny Alicji, w której nagle wezbrały jakieś dziwaczne sentymenty i tę właśnie porę wybierała sobie, żeby pytać o zdrowie i samopoczucie jej siostry i szwagra, przesyłać im czułe pozdrowienia i informować ich o swoich dość odległych planach przyjazdu do Europy i spotkania się z nimi.


— Zaczynam marzyć o tym (я начинаю мечтать о том), żeby przyjechała czym prędzej (чтобы она приехала как можно скорее) i zanocowała w moim łóżku (и переночевала в моей кровати) — powiedziała Alicja (сказала Алиция), zgrzytając zębami (скрипя зубами). — Co mnie, do ciężkiej cholery, obchodzi to (какое мне, к черту, дело), że ona lubi podróżować w marcu (что ей нравится путешествовать в марте)?! I czy ja nie mam nic lepszego do roboty (и неужели мне больше нечего делать), jak tylko dowiadywać się i informować ją (как только узнавать и информировать ее), czy moja siostra jeszcze ma katar (если ли = беспокоит ли мою сестру еще = по-прежнему насморк)?

— Czy ona w ogóle jest normalna (а она вообще нормальная)? — spytałam (спросила я), ziewając okropnie (ужасно зевая), bo uwagi wymieniałyśmy zaraz po kolejnym telefonie (так как мы обменивались замечаниями = мыслями сразу же после очередного звонка) o czwartej trzydzieści osiem rano (в четыре тридцать восемь утра). — Może jest obłąkana (может, помешанная; obłąkać — свести с ума /устар./)?

— Jaka tam obłąkania (какая там помешенная), to po prostu zwyczajna idiotka (это просто обыкновенная дура)! Ona sobie w ogóle nie zdaje sprawy (она себе совершенно не представляет) z różnicy czasu pomiędzy Europą i Australią (/какова/ разница времени между Европой и Австралией)!


— Zaczynam marzyć o tym, żeby przyjechała czym prędzej i zanocowała w moim łóżku — powiedziała Alicja, zgrzytając zębami. — Co mnie, do ciężkiej cholery, obchodzi to, że ona lubi podróżować w marcu?! I czy ja nie mam nic lepszego do roboty, jak tylko dowiadywać się i informować ją, czy moja siostra jeszcze ma katar?

— Czy ona w ogóle jest normalna? — spytałam, ziewając okropnie, bo uwagi wymieniałyśmy zaraz po kolejnym telefonie o czwartej trzydzieści osiem rano. — Może jest obłąkana?

— Jaka tam obłąkania, to po prostu zwyczajna idiotka! Ona sobie w ogóle nie zdaje sprawy z różnicy czasu pomiędzy Europą i Australią!


— Po jakiego diabła dzwoni codziennie (за каким чертом она звонит каждый день)? Musi czy co (она обязана или что = что ли)? Powiedz jej raz (скажи ей раз), że wszyscy zdrowi (что все здоровы) i niech ją piorun trafi (и пусть ее молния долбанет = пусть ей пусто станет)!

— Mówię przecież (я ведь говорю), ale to sklerotyczka (но это = она склеротичка). Za każdym razem (каждый раз) zapomina coś powiedzieć (она что-либо забывает сказать) i dzwoni znowu (и звонит снова). Niech oni sobie wreszcie założą telefon (пусть они, наконец, проведут себе телефон) i niech dzwoni do nich (и пусть она им звонит)!

Nie wydawało się dziwne (не казалось странным), że w tej sytuacji (что в этой ситуации) Alicja jest do nieprzytomności zdenerwowana (Алиция до потери сознания = сильно встревожена; nieprzytomność — обморок, бессознательное состояние) i szaleńczo wściekła (и безумно разъяренная). Obie z Zosią kładłyśmy to na karb konsekwencji wydarzeń (мы обе = вместе с Зосей приписывали это последствию событий; kłaść na karb kogoś, czegoś — приписывать кому-л, чему-л.) i nadprogramowej działalności Kangurzycy (и внепрограммной деятельности Кенгурихи), okazało się jednak (однако, оказалось), że nie miałyśmy pełnego rozeznania (что мы не владели полной осведомленностью/информацией; rozeznanie — осведомленность). Było gorzej (было /еще/ хуже).


— Po jakiego diabła dzwoni codziennie? Musi czy co? Powiedz jej raz, że wszyscy zdrowi i niech ją piorun trafi!

— Mówię przecież, ale to sklerotyczka. Za każdym razem zapomina coś powiedzieć i dzwoni znowu. Niech oni sobie wreszcie założą telefon i niech dzwoni do nich!

Nie wydawało się dziwne, że w tej sytuacji Alicja jest do nieprzytomności zdenerwowana i szaleńczo wściekła. Obie z Zosią kładłyśmy to na karb konsekwencji wydarzeń i nadprogramowej działalności Kangurzycy, okazało się jednak, że nie miałyśmy pełnego rozeznania. Było gorzej.


W pierwszą środę po ostatnim zamachu (в первую среду после последнего покушения) Alicja wróciła do domu bardzo późno (Алиция вернулась домой очень поздно) i od razu dopadła przybyłej tego dnia korespondencji (и сразу набросилась на прибывшую в тот день корреспонденцию = почту). Dzwoniła już w czasie godzin pracy (она звонила уже во время рабочих часов = в рабочее время) i kazała mi sprawdzić (и велела мне проверить), czy nie ma listu z Anglii (нет ли письма из Англии). W poniedziałek i wtorek (в понедельник и вторник) udzielałam jej odpowiedzi negatywnej (я давала ей отрицательный ответ), w środę jednakże list z Anglii przyszedł (в среду письмо из Англии все-таки пришло). Pośpiesznie rozerwała kopertę (она торопливо порвала конверт) i zbladła już w trakcie czytania pierwszych zdań (и побледнела уже во время прочтения первых предложений; w trakcie — в ходе, во время).


W pierwszą środę po ostatnim zamachu Alicja wróciła do domu bardzo późno i od razu dopadła przybyłej tego dnia korespondencji. Dzwoniła już w czasie godzin pracy i kazała mi sprawdzić, czy nie ma listu z Anglii. W poniedziałek i wtorek udzielałam jej odpowiedzi negatywnej, w środę jednakże list z Anglii przyszedł. Pośpiesznie rozerwała kopertę i zbladła już w trakcie czytania pierwszych zdań.


— Cholera ciężka (тяжелая холера = черт возьми) — powiedziała głosem wściekłej furii (сказала она голосом бешеной фурии), którą akurat ktoś dusi za gardło (которую кто-то как раз душит за горло; dusić — душить, давить).

I w tym momencie (и в этот момент) do drzwi zapukała kuzynka Greta (в дверь постучала кузина = двоюродная сестра Грета). Zarówno Zosia, jak i ja (как Зося, так и я) pojęłyśmy natychmiast (моментально поняли), jak łatwo jest w gruncie rzeczy (как, по сути, легко; grunt — грунт, почва; rzecz — вещь) popełnić zbrodnię (совершить преступление). Kuzynka Greta była o krok (кузина Грета была в шаге) od opuszczenia w sposób gwałtowny tego padołu (от того, чтобы внезапным образом = внезапно покинуть этот мир) i przeniesienia się na lepszy (и перенестись в лучший = в мир иной).

— Na litość boską, co się stało (ради Бога, что случилось)? — spytałam półgłosem (спросила я вполголоса), strojąc równocześnie do kuzynki Grety powitalne grymasy (одновременно строя кузине Грете приветственные гримасы).

— Coś koszmarnego (нечто кошмарное) — odparła Alicja (ответила Алиция), z pewnym wysiłkiem (с определенным усилием) szczerząc zęby (оскаливая зубы) w złej imitacji radosnego uśmiechu (в плохой = неудачной имитации радостного смеха). — Chyba mnie szlag trafi (я, наверное, крякну). Nie jestem pewna (я не уверена), bo nie doczytałam do końca (потому что не дочитала до конца).


— Cholera ciężka — powiedziała głosem wściekłej furii, którą akurat ktoś dusi za gardło.

I w tym momencie do drzwi zapukała kuzynka Greta. Zarówno Zosia, jak i ja pojęłyśmy natychmiast, jak łatwo jest w gruncie rzeczy popełnić zbrodnię. Kuzynka Greta była o krok od opuszczenia w sposób gwałtowny tego padołu i przeniesienia się na lepszy.

— Na litość boską, co się stało? — spytałam półgłosem, strojąc równocześnie do kuzynki Grety powitalne grymasy.

— Coś koszmarnego — odparła Alicja, z pewnym wysiłkiem szczerząc zęby w złej imitacji radosnego uśmiechu. — Chyba mnie szlag trafi. Nie jestem pewna, bo nie doczytałam do końca.


Niedobrze mi się zrobiło (мне стало дурно).

— Gdzie masz ten list (где у тебя это письмо)? — spytałam złowrogo (зловеще спросила я).

— Tu (тут) ... Nie, zaraz (нет, сейчас) ... Chyba go gdzieś położyłam (кажется, я его где-то/куда-то положила)?

Zosia wydała z siebie cichy jęk (Зося издала из себя = испустила тихий стон). Pomyślałam sobie (я подумала), że jeśli jeszcze jeden list zginie (что если еще одно письмо исчезнет) przed przeczytaniem (до того, как его прочитают), zaczniemy chyba (мы, пожалуй, начнем) otwierać jej korespondencję przed nią (вскрывать ее корреспонденцию до нее). Kuzynka Greta (кузина Грета), która nigdy mi się specjalnie nie podobała (которая мне никогда особо не нравилась), teraz wydała mi się (теперь мне показалась) postacią wręcz odrażającą (фигурой просто отвратительной).


Niedobrze mi się zrobiło.

— Gdzie masz ten list? — spytałam złowrogo.

— Tu... Nie, zaraz... Chyba go gdzieś położyłam?

Zosia wydała z siebie cichy jęk. Pomyślałam sobie, że jeśli jeszcze jeden list zginie przed przeczytaniem, zaczniemy chyba otwierać jej korespondencję przed nią. Kuzynka Greta, która nigdy mi się specjalnie nie podobała, teraz wydała mi się postacią wręcz odrażającą.


Miało to zresztą pewne uzasadnienie (впрочем, это имело = этому было определенное объяснение). Kuzynka Greta miała dwadzieścia siedem lat (кузине Греете было двадцать семь лет), a wyglądała na nie wiadomo ile (а выглядела она на непонятно сколько). Z twarzy podobna była do konia (лицом она походила на коня), z figury zaś do krowy (а фигурой — на корову). Urosła głównie w nogach (она выросла, главным образом, в ногах), i to we wszystkie strony (и то во все стороны). Środkowymi rejonami (серединными районами = частями), tak na przestrzeni od żeber do kolan (так на пространстве от ребер до колен), mogłaby śmiało obdzielić najmarniej ze trzy osoby (она могла бы смело поделиться, по меньшей мере, с троими; obdzielić coś — поделить что-л.; obdzielić coś — подарить что-л.), brakowało jej za to całkowicie wcięcia w talii (зато ей совершенно не хватало талии; wcięcie — талия; wcięty — узкий, суженный) i kostek u nóg (и щиколоток на ногах). Robiła wrażenie (она делала/производила впечатление) potężnego słupa (мощного столба) na wielkich łapach (на огромных лапах), na którego szczycie (на вершине которого) osadzono końską szczękę (посадили = надели конскую челюсть). Życzliwie usposobiona do swojej duńskiej rodziny Alicja (доброжелательно расположенная к своим датским родственникам Алиция), z zasady zresztą (впрочем, в принципе) życzliwie usposobiona do świata (доброжелательно расположенная к миру), pokłóciła się kiedyś ze mną straszliwie (когда-то ужасно поспорила со мной) o urodę owej młodej damy (на счет красоты этой молодой дамы), twierdząc, że przesadzam (утверждая, что я преувеличиваю), że Greta jest bardzo ładna (что Грета очень красивая) i że upieram się (и что я упрямлюсь), jakoby Polki były generalnie ładniejsze (/что/ якобы польки в целом были красивее), wyłącznie przez szowinizm (исключительно из-за/из шовинизма). Podałam jej wówczas jeszcze kilka przykładów (тогда я привела ей еще несколько примеров) mało urodziwych Dunek (малопривлекательных датчанок) i dowiedziałam się (и узнала), że mam zły charakter (что у меня плохой характер) i wypaczony gust (и извращенный вкус; wypaczyć — исказить, извратить). Postanowiłam zatem (поэтому я решила) przestać się wypowiadać na ten temat (прекратить высказываться на эту тему).


Miało to zresztą pewne uzasadnienie. Kuzynka Greta miała dwadzieścia siedem lat, a wyglądała na nie wiadomo ile. Z twarzy podobna była do konia, z figury zaś do krowy. Urosła głównie w nogach, i to we wszystkie strony. Środkowymi rejonami, tak na przestrzeni od żeber do kolan, mogłaby śmiało obdzielić najmarniej ze trzy osoby, brakowało jej za to całkowicie wcięcia w talii i kostek u nóg. Robiła wrażenie potężnego słupa na wielkich łapach, na którego szczycie osadzono końską szczękę. Życzliwie usposobiona do swojej duńskiej rodziny Alicja, z zasady zresztą życzliwie usposobiona do świata, pokłóciła się kiedyś ze mną straszliwie o urodę owej młodej damy, twierdząc, że przesadzam, że Greta jest bardzo ładna i że upieram się, jakoby Polki były generalnie ładniejsze, wyłącznie przez szowinizm. Podałam jej wówczas jeszcze kilka przykładów mało urodziwych Dunek i dowiedziałam się, że mam zły charakter i wypaczony gust. Postanowiłam zatem przestać się wypowiadać na ten temat.


Teraz jednak (однако, на этот раз) odraza rozszalała się we mnie (отвращение разбушевалось во мне) na kształt burzy śnieżnej (до формы = и приобрело форму снежной бури).

— Popatrz na nie (посмотри на них) — wyszeptałam z nienawiścią do Zosi (с ненавистью прошептала я Зосе). — Przyjrzyj się im (присмотрись к ним). Alicja jest od niej o ile starsza (на сколько Алиция старше ее), a zobacz (а увидь = заметь), jak przy niej wygląda (как она выглядит возле нее = на ее фоне). Jak wdzięczna sylfida (как прелестная нимфа)! Alicja ma mało wcięcia w talii (Алиция в талии не очень), ta spódnica jest okropna (эта юбка ужасная), wypchana na tyłku (вытянутая на заднице) i zgruchomiona na brzuchu (и собранная на животе) i co (и что)? Przy Agnieszce (на фоне Агнешки) Alicja wygląda jak klabzdra (Алиция выглядит как лахудра), a przy Grecie jak nimfa (а на фоне Греты — как нимфа). To jak wygląda Greta (тогда как выглядит Грета)?

— Jak krowa (как корова) — odrzekła Zosia krótko (коротко ответила Зося; odrzec — ответить, возразить). — Zostaw teraz tę Gretę (теперь оставь эту Грету), szukajmy listu (давай искать письмо)!

Opanowałam uczucia (я обуздала чувства/эмоции) i zmobilizowałam się (и собралась с силами).


Teraz jednak odraza rozszalała się we mnie na kształt burzy śnieżnej.

— Popatrz na nie — wyszeptałam z nienawiścią do Zosi. — Przyjrzyj się im. Alicja jest od niej o ile starsza, a zobacz, jak przy niej wygląda. Jak wdzięczna sylfida! Alicja ma mało wcięcia w talii, ta spódnica jest okropna, wypchana na tyłku i zgruchomiona na brzuchu i co? Przy Agnieszce Alicja wygląda jak klabzdra, a przy Grecie jak nimfa. To jak wygląda Greta?

— Jak krowa — odrzekła Zosia krótko. — Zostaw teraz tę Gretę, szukajmy listu!

Opanowałam uczucia i zmobilizowałam się.


— Czekaj (погоди), drogą dedukcji (путем дедукции) ... Tu stała (тут она стояла) i zaczęła czytać (и начала читать). Ta gropa zapukała (эта чувырла постучала). Alicja przestała czytać (Алиция перестала читать), jak otworzyłam (как/когда я открыла), idiotyzm (идиотизм), trzeba było raczej podeprzeć drzwi (нужно было, скорее, подпереть двери)!... Alicja stała tuż za mną (Алиция стояла сразу за мной) i jeszcze trzymała list w ręku (и еще держала в руке письмо). Co zrobiła potem (что она сделала потом)?

— Nie wiem (не знаю). Byłam w kuchni (я была на кухне). Kotłowały się tu dosyć długo (они тут возились довольно долго). Jak wyszła z przedpokoju (как/когда она вышла из прихожей), to już nie miała listu w ręku (то она уже не имела = у нее в руке уже не было письма). Czy nie zajrzała do siebie (а она не заглядывала к себе)?


— Czekaj, drogą dedukcji... Tu stała i zaczęła czytać. Ta gropa zapukała. Alicja przestała czytać, jak otworzyłam, idiotyzm, trzeba było raczej podeprzeć drzwi!... Alicja stała tuż za mną i jeszcze trzymała list w ręku. Co zrobiła potem?

— Nie wiem. Byłam w kuchni. Kotłowały się tu dosyć długo. Jak wyszła z przedpokoju, to już nie miała listu w ręku. Czy nie zajrzała do siebie?


Zamknęłyśmy się w pokoju Alicji (мы закрылись в комнате Алиции). List leżał na nocnym stoliku (письмо лежало на ночном столике), starannie ukryty (старательно прикрытый) w stosie reklamowych broszur (стопкой рекламных брошюр). Znalazłyśmy go tylko dzięki temu (мы нашли его только благодаря тому), że w zdenerwowaniu (что в волнении) wszystkie broszury zrzuciłyśmy na podłogę (мы все брошюры сбросили на пол) i, podnosząc (и, поднимая), obejrzałyśmy dokładnie (тщательно просмотрели) nie z myślą o liście (не с мыслью = думая о письме), lecz z mimowolnej ciekawości (а из-за невольного интереса) dla reklamowanych artykułów (к рекламируемым товарам).


Zamknęłyśmy się w pokoju Alicji. List leżał na nocnym stoliku, starannie ukryty w stosie reklamowych broszur. Znalazłyśmy go tylko dzięki temu, że w zdenerwowaniu wszystkie broszury zrzuciłyśmy na podłogę i, podnosząc, obejrzałyśmy dokładnie nie z myślą o liście, lecz z mimowolnej ciekawości dla reklamowanych artykułów.


— Pozwolisz (ты позволишь/разрешишь), że teraz ja go schowam (/что/ теперь = на сей раз я его спрячу) — powiedziała Zosia stanowczo (решительно сказала Зося). — I będziesz świadkiem gdzie (и ты будешь свидетелем, где/куда).

— Tylko nie kładź w żadnym miejscu (только не клади в каком-то месте; żadny — никакой), które jest dla niej w tej chwili dostępne (которое в данный момент ей доступно), bo go przełoży gdzie indziej (а то она его переложит в какое-нибудь другое). Najlepiej włóż do torebki (лучше всего положи его в сумку). Albo do walizki (или в чемодан). Oddamy jej dopiero (отдадим ей его только /тогда/), jak ta cała Greta (как/когда /вся/ эта Грета) pójdzie do wszystkich diabłów (пойдет = уберется ко всем чертям).

— Do walizki (в чемодан). Popatrz (посмотри), tu kładę (я кладу сюда), za podszewkę (под подкладку) ...


— Pozwolisz, że teraz ja go schowam — powiedziała Zosia stanowczo. — I będziesz świadkiem gdzie.

— Tylko nie kładź w żadnym miejscu, które jest dla niej w tej chwili dostępne, bo go przełoży gdzie indziej. Najlepiej włóż do torebki. Albo do walizki. Oddamy jej dopiero, jak ta cała Greta pójdzie do wszystkich diabłów.

— Do walizki. Popatrz, tu kładę, za podszewkę...


Byłyśmy pełne szczęścia i satysfakcji (мы были полны/преисполнены счастья и удовлетворения) aż do końca wizyty kuzynki Grety (аж до /самого/ конца визита Греты), po czym z triumfem komisyjnie wyjęłyśmy znalezisko (после чего с триумфом в присутствии комиссии вынули находку; wyjąć — вынуть, изъять).

— Idiotki (идиотки/дуры) — powiedziała z politowaniem Alicja (с состраданием сказала Алиция), wziąwszy list do ręki (взяв письмо в руку). — To jest właśnie ten list od ciotki (это как раз то письмо от тетки), którego nie mogłam znaleźć (которого я не могла найти). Nie widzicie (вы не видите), że jest po duńsku (что оно по-датски)? A tamten był po polsku (а то было по-польски), przyszedł od Bobusia, z Anglii (он пришел от Бобуся, из Англии). Gdzie ja go mogłam (где/куда я его могла), na litość boską, położyć (Боже мой, положить) ...?


Byłyśmy pełne szczęścia i satysfakcji aż do końca wizyty kuzynki Grety, po czym z triumfem komisyjnie wyjęłyśmy znalezisko.

— Idiotki — powiedziała z politowaniem Alicja, wziąwszy list do ręki. — To jest właśnie ten list od ciotki, którego nie mogłam znaleźć. Nie widzicie, że jest po duńsku? A tamten był po polsku, przyszedł od Bobusia, z Anglii. Gdzie ja go mogłam, na litość boską, położyć...?


Spojrzałam na nią bardzo ponuro (я очень мрачно посмотрела на нее), wstąpiłam znów na drogę dedukcji (снова ступила на дорогу/путь дедукции = пошла дедуктивным путем) i otworzyłam szufladę komódki pod lustrem (и открыла = выдвинула ящик комода под зеркалом). List leżał na samym wierzchu (письмо лежало на самом верху).

— To ten (это то = оно)? — spytała Zosia niespokojnie (неспокойно спросила Зося).

— Ten (тот = оно) ... Tak, tym razem ten (да, на сей раз то = оно).

— Chwałaż Panu na wysokościach (Слава Богу на высоте = небесах)!

— Czytaj prędzej (читай скорее)! — zażądałam stanowczo (решительно потребовала я). — I mów (и говори), do pioruna (черт возьми), co się stało (что случилось)?


Spojrzałam na nią bardzo ponuro, wstąpiłam znów na drogę dedukcji i otworzyłam szufladę komódki pod lustrem. List leżał na samym wierzchu.

— To ten? — spytała Zosia niespokojnie.

— Ten... Tak, tym razem ten.

— Chwałaż Panu na wysokościach!

— Czytaj prędzej! — zażądałam stanowczo. — I mów, do pioruna, co się stało?


Zapaliłyśmy jej papierosa (мы зажгли ей сигарету), podałyśmy popielniczkę (подали пепельницу). Zosia zaczęła nawet robić nową kawę (Зося даже начала делать/готовить новый кофе), żeby już dogodzić jej wszechstronnie (чтобы уже всесторонне = всячески ей угодить) i umożliwić skończenie lektury (и предоставить возможность закончить чтение; umożliwić — сделать возможным, предоставить возможность). Nie miałyśmy najmniejszych wątpliwości (мы не имели = у нас не было ни малейших сомнений), iż korespondencja jest zapowiedzią czegoś okropnego (что корреспонденция/письмо является предвестником чего-то ужасного), co jeszcze bardziej pogorszy sytuację (что еще больше ухудшит ситуацию), a czego w ogóle nie umiałyśmy sobie wyobrazić (и чего мы вообще не умели = не могли себе представить). Alicja przeczytała (Алиция прочитала), upuściła list na podłogę (уронила письмо на пол), posiedziała jeszcze chwilę nieruchomo (посидела еще какое-то время неподвижно), po czym wydała z siebie taki odgłos (после чего издала из себя такой отзвук = звук; odgłos — отзвук, эхо), jaki wydaje lokomotywa (какой издает локомотив), wypuszczająca parę (выпускающий пар).


Zapaliłyśmy jej papierosa, podałyśmy popielniczkę. Zosia zaczęła nawet robić nową kawę, żeby już dogodzić jej wszechstronnie i umożliwić skończenie lektury. Nie miałyśmy najmniejszych wątpliwości, iż korespondencja jest zapowiedzią czegoś okropnego, co jeszcze bardziej pogorszy sytuację, a czego w ogóle nie umiałyśmy sobie wyobrazić. Alicja przeczytała, upuściła list na podłogę, posiedziała jeszcze chwilę nieruchomo, po czym wydała z siebie taki odgłos, jaki wydaje lokomotywa, wypuszczająca parę.


— No to jeszcze tylko tego mi brakowało (ну, только еще этого мне не хватало) — powiedziała z wściekłością (сказала она с яростью) przemieszaną z bezrozumną satysfakcją (перемешанной/смешанной с безрассудным удовлетворением). — Mało było do tej pory (мало /нам/ было до сих пор), spokój był (был покой), nudziło nam się (нам было скучно), teraz będzie weselej (теперь будет веселее). Jak dotąd (/как/ до сей поры), było tu tylko miejsce zbrodni (тут было только место преступления), teraz się zrobi z tego dom schadzek (теперь еще сделается = будет дом свиданий).

Przyglądałyśmy się jej (мы смотрели на нее) w pełnym napięcia oczekiwaniu (в ожидании, полным напряжения).

— Nie rozumiem (я не понимаю), co mówisz (что ты говоришь) — powiedziała Zosia gniewnie (гневно/сердито сказала Зося).

Alicja popatrzyła na nas w milczeniu (Алиция посмотрела на нас в молчании = молча), ze zmarszczonymi brwiami (со сморщенными бровями = сморщив брови).


— No to jeszcze tylko tego mi brakowało — powiedziała z wściekłością przemieszaną z bezrozumną satysfakcją. — Mało było do tej pory, spokój był, nudziło nam się, teraz będzie weselej. Jak dotąd, było tu tylko miejsce zbrodni, teraz się zrobi z tego dom schadzek.

Przyglądałyśmy się jej w pełnym napięcia oczekiwaniu.

— Nie rozumiem, co mówisz — powiedziała Zosia gniewnie.

Alicja popatrzyła na nas w milczeniu, ze zmarszczonymi brwiami.


— Mam ich w nosie (плевать я на них хотела; mieć coś, kogoś w nosie — иметь в носу = плевать на что-л., кого-л.) — powiedziała nagle (внезапно сказала она) z determinacją i zaciętością (с решимостью и ожесточенностью = ожесточенно). — Sami się wygłupiają (они сами придуриваются) i nie wiem (и не знаю), jakim cudem mogliby to utrzymać w tajemnicy (они могли бы сохранить это в тайне). Nie powyrzucam stąd wszystkich (я не выброшу = не попрошу отсюда всех) dla ich przyjemności (ради их удовольствия), nawet gdyby policja mi na to pozwoliła (даже если бы мне это разрешила полиция; pozwolić na coś — разрешить что-л.). Same się zresztą zorientujecie (впрочем, вы сами сориентируетесь), bo chyba nie jesteście ślepe (потому как вы, вроде, не слепые)?

— Nie, nie jesteśmy (нет, не слепые) — zapewniłam stanowczo (решительно заверила я) w obawie (опасаясь; obawa — опасение), że podejrzewanie nas o ślepotę (что подозрение нас в слепоте) może ją powstrzymać od wyjaśnień (может удержать ее от объяснений).


— Mam ich w nosie — powiedziała nagle z determinacją i zaciętością. — Sami się wygłupiają i nie wiem, jakim cudem mogliby to utrzymać w tajemnicy. Nie powyrzucam stąd wszystkich dla ich przyjemności, nawet gdyby policja mi na to pozwoliła. Same się zresztą zorientujecie, bo chyba nie jesteście ślepe?

— Nie, nie jesteśmy — zapewniłam stanowczo w obawie, że podejrzewanie nas o ślepotę może ją powstrzymać od wyjaśnień.


— No właśnie (вот именно), Bobuś zapragnął zobaczyć się z Białą Glistą (Бобусь пожелал увидеться с Белой Глистой) i wymyślił sobie (и придумал), że najlepiej będzie spotkać się z nią (что лучше всего будет встретиться с ней) tu u mnie, w Allerød (тут у меня, в Аллеред). Nawet nie pyta o zdanie (он даже не спрашивает /моего/ мнения), tylko zawiadamia (только уведомляет), że przyjeżdża (что приезжает). Miłość go sparła (любовь его расперла). Nosem mi już wychodzą (у меня уже через нос выходит) te wszystkie miłości (вся эта любовь)!... Miałam nadzieję (я надеялась), że ta klabzdra nie dostanie paszportu (что эта лахудра не получит паспорта = ей не выдадут паспорта), bo już dawno mnie uprzedzał (а то он уже давно меня предупреждал), robił takie aluzje (делал такие намеки) ... Chciałam mu odpisać (я хотела ему ответить), że wykluczone (что /это/ исключено), ale przez to wszystko nie zdążyłam (но из-за этого всего не успела) i proszę (и пожалуйста = вот тебе)! W jakiej on mnie sytuacji stawia (в какую ситуацию он меня ставит)?!


— No właśnie, Bobuś zapragnął zobaczyć się z Białą Glistą i wymyślił sobie, że najlepiej będzie spotkać się z nią tu u mnie, w Allerød. Nawet nie pyta o zdanie, tylko zawiadamia, że przyjeżdża. Miłość go sparła. Nosem mi już wychodzą te wszystkie miłości!... Miałam nadzieję, że ta klabzdra nie dostanie paszportu, bo już dawno mnie uprzedzał, robił takie aluzje... Chciałam mu odpisać, że wykluczone, ale przez to wszystko nie zdążyłam i proszę! W jakiej on mnie sytuacji stawia?!


Zrozumiałam jej uczucia w mgnieniu oka (ее чувства я поняла = мне стали понятными мгновенно). Bobuś (Бобусь), od dzieciństwa związany z nią (с детства связанный с ней) i z jej rodziną (и ее семьей), bęcwał wyjątkowej klasy (болван исключительного класса = каких еще поискать), opuścił kraj przed laty nielegalnie (нелегально покинул страну много лет назад) i osiadł w Londynie (и осел в Лондоне), gdzie tajemniczym sposobem (где таинственным образом) zrobił szalony majątek (сделал = сколотил сумасшедшее состояние). Ożenił się z osobą miłą, cichą i łagodną (он женился на милой, тихой и мягкой особе/даме), której posag niewątpliwie (приданное которой, несомненно) przyczynił się do jego finansowego sukcesu (способствовал его финансовому успеху; przyczynić się do czegoś — способствовать чему-л.) i dla której Alicja miała mnóstwo sympatii (и по отношению к которой Алиция имела = питала множество симпатий = огромную симпатию). Jedyne, co jej zarzucała (единственное, в чем она ее упрекала; zarzucać coś komuś — упрекать кого-л. в чем-л.), to beznadziejne zaślepienie w stosunku do Bobusia (это безнадежное ослепление по отношению к Бобусю = Бобусем).


Zrozumiałam jej uczucia w mgnieniu oka. Bobuś, od dzieciństwa związany z nią i z jej rodziną, bęcwał wyjątkowej klasy, opuścił kraj przed laty nielegalnie i osiadł w Londynie, gdzie tajemniczym sposobem zrobił szalony majątek. Ożenił się z osobą miłą, cichą i łagodną, której posag niewątpliwie przyczynił się do jego finansowego sukcesu i dla której Alicja miała mnóstwo sympatii. Jedyne, co jej zarzucała, to beznadziejne zaślepienie w stosunku do Bobusia.


Biała Glista natomiast była wielką (зато Белая Глиста была огромной), nie odwzajemnioną miłością jego młodych lat (безответной любовью его молодых лет = молодости) i z kolei żoną jednego z Alicji przyjaciół (и, в свою очередь, женой одного из друзей Алиции). Romans wybuchł jak wulkan (роман взорвался = разразился, как вулкан), kiedy Biała Glista (когда Белая Глиста), przebywając przed kilku laty w Paryżu (пребывая несколько лет назад в Париже), dowiedziała się o majątku Bobusia (узнала о состоянии Бобуся). Bobuś do Polski przyjechać nie mógł (Бобусь не мог приехать в Польшу). Biała Glista miała dość oleju w głowie (Белая Глиста имела = у Белой Глисты хватило ума; mieć olej w głowie — быть с головой, быть благоразумным), żeby nie domagać się od niego rozwodu (чтобы не требовать от него развода), który byłby równoznaczny z utratą majątku żony (который был бы равнозначен потере состояния жены). Nie widziała szans poślubienia go (она не видела шансов заключить с ним брак; poślubić kgoś — вступить в брак с кем-л.), trzymała się więc własnego męża (поэтому она держалась за собственного мужа), nie zdradzając chęci pozostania na Zachodzie na zawsze (не выдавая = сохраняя в тайне /свое/ желание остаться на Западе навсегда). Co jakiś czas (время от времени; co — каждый; jakiś czas — какое-то время) wyjeżdżała tylko na romantyczne spotkania (она выезжала только на романтические встречи), z których wracała w nowych futrach (с которых возвращалась в новых шубах), obwieszona precjozami (обвешенная драгоценностями) jak choinka wielkanocna (как пасхальная = новогодняя елка; Wielkanoc — Пасха), przy czym spotkania te (причем встречи эти) były oczywiście utrzymywane w wielkiej tajemnicy (конечно же, держались в великой тайне).


Biała Glista natomiast była wielką, nie odwzajemnioną miłością jego młodych lat i z kolei żoną jednego z Alicji przyjaciół. Romans wybuchł jak wulkan, kiedy Biała Glista, przebywając przed kilku laty w Paryżu, dowiedziała się o majątku Bobusia. Bobuś do Polski przyjechać nie mógł. Biała Glista miała dość oleju w głowie, żeby nie domagać się od niego rozwodu, który byłby równoznaczny z utratą majątku żony. Nie widziała szans poślubienia go, trzymała się więc własnego męża, nie zdradzając chęci pozostania na Zachodzie na zawsze. Co jakiś czas wyjeżdżała tylko na romantyczne spotkania, z których wracała w nowych futrach, obwieszona precjozami jak choinka wielkanocna, przy czym spotkania te były oczywiście utrzymywane w wielkiej tajemnicy.


Alicję na to wszystko trafiał straszliwy szlag (Алиции все это осточертело). Nie znosiła Białej Glisty (она не выносила Белой Глисты), która naraziła się jej już bardzo dawno temu (которая попала в ее немилость уже давным давно /тому назад/; narazić sobie kogoś — восстановить кого-л. против себя, оттолкнуть кого-л. от себя), z jej mężem za to była bardzo zaprzyjaźniona (зато с ее мужем она была очень дружна) i miała dla niego mnóstwo sympatii i uznania (и имела = питала к нему множество симпатий и признания/уважение). Nie znosiła Bobusia (она не выносила Бобуся), lubiła za to jego żonę (зато любила его жену). Nie mogła zwyczajnie wyrzucić go za drzwi (она не могла просто выкинуть его за дверь) i zerwać z nim wszelkich kontaktów (и порвать с ним всяческие контакты), miała bowiem wobec niego różne (поскольку у нее были по отношению к нему разные) dawne zobowiązania rodzinne (давние/старые семейные обязательства). W odległych latach (в отдаленные годы = когда-то) Bobuś wydawał się jej przyzwoitym człowiekiem (Бобусь казался ей порядочным человеком), w dodatku skrzywdzonym i unieszczęśliwionym (вдобавок обиженным и сделанным несчастным = разочарованным) przez Białą Glistę (Белой Глистой). Zdecydowanie zmienił się na gorsze (он решительно = коренным образом изменился в худшую сторону) dopiero po zdobyciu majątku i jej uczuć (только после обретения состояния и ее чувств). Tło tych uczuć (основа этих чувств) było dla Alicji widoczne jak na dłoni (была видна Алиции как на ладони). Usiłowała z początku wytłumaczyć Bobusiowi (сперва она пыталась объяснить Бобусю), na co Biała Glista leci (что тянет Белую Глисту; lecieć — лететь), i tyle na tym zyskała (и добилась только того; zyskać — добиться, приобрести), że poczuł do niej głęboką (он почувствовал = проникся к ней глубокой), prawie nie skrywaną niechęć (почти не скрываемой неприязнью).


Alicję na to wszystko trafiał straszliwy szlag. Nie znosiła Białej Glisty, która naraziła się jej już bardzo dawno temu, z jej mężem za to była bardzo zaprzyjaźniona i miała dla niego mnóstwo sympatii i uznania. Nie znosiła Bobusia, lubiła za to jego żonę. Nie mogła zwyczajnie wyrzucić go za drzwi i zerwać z nim wszelkich kontaktów, miała bowiem wobec niego różne dawne zobowiązania rodzinne. W odległych latach Bobuś wydawał się jej przyzwoitym człowiekiem, w dodatku skrzywdzonym i unieszczęśliwionym przez Białą Glistę. Zdecydowanie zmienił się na gorsze dopiero po zdobyciu majątku i jej uczuć. Tło tych uczuć było dla Alicji widoczne jak na dłoni. Usiłowała z początku wytłumaczyć Bobusiowi, na co Biała Glista leci, i tyle na tym zyskała, że poczuł do niej głęboką, prawie nie skrywaną niechęć.


Pozostając przy wielkim sentymencie (оставаясь = испытывая огромную симпатию) dla jej nieżyjącej matki (к ее не живущей = умершей матери) i innych żyjących krewnych (и других живущих = живых родственников), jął twierdzić publicznie (он стал публично утверждать), że Alicja się jakoś dziwnie wyrodziła (что Алиция как-то странно выродилась) i głównymi cechami jej charakteru (и главными чертами ее характера) okazały się skłonność do zawiści i skąpstwo (оказались склонность к зависти = завистливость и скупость/скупердяйство). Skąpstwo wzięło się z odmowy pożyczenia Białej Gliście (скупердяйство взялось = проистекает из отказа занять Белой Глисте) pieniędzy na podróż z Paryża do Rzymu (денег на путешествие из Парижа в Рим), gdzie Bobuś właśnie w owym momencie przebywał (где в тот момент = в то время Бобусь и пребывал). Bobuś musiał zatem sam te pieniądze wysłać pocztą (поэтому Бобусю пришлось самому выслать эти деньги почтой), co opóźniło przybycie ukochanej (что задержало приезд возлюбленной). Nie mógł tego darować Alicji (он не мог простить этого Алиции), która nie kryła (которая не скрывала), że znacznie chętniej (что более охотно) wrzuci swoje pieniądze do rynsztoka (выбросит свои деньги в сточную канаву) niż wyasygnuje je na potrzeby Białej Glisty (чем ассигнирует их на нужды Белой Глисты), co, zdaniem Bobusia (что, по мнению Бобуся), dowodziło także zawiści (свидетельствовало также о зависти; dowodzić czegoś — свидетельствовать о ч.-л., показывать ч.-л.). Wszystko to razem (все это вместе) spowodowało nader liczne i urozmaicone niesnaski (вызвало весьма многочисленные и разнообразные раздоры = ссоры).


Pozostając przy wielkim sentymencie dla jej nieżyjącej matki i innych żyjących krewnych, jął twierdzić publicznie, że Alicja się jakoś dziwnie wyrodziła i głównymi cechami jej charakteru okazały się skłonność do zawiści i skąpstwo. Skąpstwo wzięło się z odmowy pożyczenia Białej Gliście pieniędzy na podróż z Paryża do Rzymu, gdzie Bobuś właśnie w owym momencie przebywał. Bobuś musiał zatem sam te pieniądze wysłać pocztą, co opóźniło przybycie ukochanej. Nie mógł tego darować Alicji, która nie kryła, że znacznie chętniej wrzuci swoje pieniądze do rynsztoka niż wyasygnuje je na potrzeby Białej Glisty, co, zdaniem Bobusia, dowodziło także zawiści. Wszystko to razem spowodowało nader liczne i urozmaicone niesnaski.


Zosia znała doskonale zarówno Bobusia (Зося прекрасно знала как Бобуся), jak i męża Białej Glisty (так и мужа Белой Глисты). Wiedziała, że Alicja (она знала, что Алиция), z uwagi na nielegalne porzucenie przez Bobusia ojczystego kraju (из-за того, что он нелегально покинул родную страну), nie ma ochoty (не имеет охоты = не желает) utrzymywać z nim zbyt ożywionych stosunków (поддерживать с ним излишне оживленных отношений), nie wiedziała natomiast (она не знала только; natomiast — зато, же) o starannie ukrywanym romansie (о старательно скрываемом романе).

— Jak to, miłość (как это, любовь)? — spytała śmiertelnie zaskoczona (спросила она, смертельно = страшно удивленная). — Co to znaczy (что это значит)? Nic nie rozumiem (я ничего не понимаю). Kto to jest Biała Glista (кто такая Белая Глиста)?

— Żona Sławka (жена Славека) — mruknęła Alicja (буркнула Алиция). — Ta obłudna, śliska pluskwa (эта двуличная, скользкая гнида; pluskwa — клоп), która się zawsze ubiera na biało (которая всегда одевается в белое). Wielka miłość Bobusia (большая любовь Бобуся).


Zosia znała doskonale zarówno Bobusia, jak i męża Białej Glisty. Wiedziała, że Alicja, z uwagi na nielegalne porzucenie przez Bobusia ojczystego kraju, nie ma ochoty utrzymywać z nim zbyt ożywionych stosunków, nie wiedziała natomiast o starannie ukrywanym romansie.

— Jak to, miłość? — spytała śmiertelnie zaskoczona. — Co to znaczy? Nic nie rozumiem. Kto to jest Biała Glista?

— Żona Sławka — mruknęła Alicja. — Ta obłudna, śliska pluskwa, która się zawsze ubiera na biało. Wielka miłość Bobusia.


— Niemożliwe (невозможно)! Jak to (как это), myślałam (я думала), że oni ze Sławkiem są zaprzyjaźnieni (что они со Славеком в дружеских отношениях)? Sławek się przecież widywał z Bobusiem (ведь Славек виделся/встречался с Бобусем), on go bardzo lubi (он его очень любит = ценит)! Jak to (как это), ona przecież mówiła (ведь она говорила), że się z Bobusiem widziała (что она виделась с Бобусем), ale załatwiała jakieś ich wspólne sprawy (но улаживала какие-то их общие дела)..?!

— W duchy wierzysz (ты в духов веришь). Wspólne, pewnie (совместные, точно). Bobusia i Białej Glisty (Бобуся и Белой Глисты) ...

Zosia była wstrząśnięta (Зося была потрясена).

— Nie do wiary (невозможно поверить = не может быть)! Co za kretyn z tego Bobusia (что за кретин этот Бобусь)! I Sławek taki sam idiota (и Славек такой же дурак)! Jesteś tego pewna (ты уверена в этом)? Skąd wiesz (откуда ты знаешь)?


— Niemożliwe! Jak to, myślałam, ż