Book: Pytasz się czemu ucichły me pieśniZygmunt Krasiński

Pytasz się czemu ucichły me pieśni

Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska.

Pytasz się czemu ucichły me pieśni

I jęk się często z mych piersi odzywa ?

Bo w snach się moich nic dobrego nie śni,

I słowik tylko po święty Wit[1] śpiewa[2].

Straszne się w duszy naradza przeczucie.

Wszystko się łamie, rozstraja, rozrywa;

Nie każ mi śpiewać na rozpaczy nucie!

I słowik tylko po święty Wit śpiewa.

Ponad krwią, laną mordami, nie bojem,

Nie umie harfa zabrzmieć nieszczęśliwa,

Wtedy milczenie jedynym jej strojem!

I słowik tylko po święty Wit śpiewa!

po święty Wit — do dnia św. Wita, tj. do 15 czerwca.

śpiewa — autor rymuje to słowo z odzywa, rozrywa i nieszczęśliwa, ponieważ w XIX w. wymawiano jeszcze e pochylone w słowie śpiéwa jako i.
home | my bookshelf | | Pytasz się czemu ucichły me pieśni |     цвет текста   цвет фона   размер шрифта   сохранить книгу

Текст книги загружен, загружаются изображенияОцените эту книгу