home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

Теорія літератури

Теорія літератури
Title: Теорія літератури
Author:
Оценка: 4.3 of 5, readers votes - 15
Genre: linguistics
Annotation:До книжки увійшли найвідоміша з праць Соломії Павличко «Дискурс модернізму в українській літературі», присвячена дискусійним і досі ще не розв’язаним питанням з історії вітчизняного письменства, а також уперше зібрані її есе й дослідження з проблем української та світової літератури.
Для широкого кола читачів.
* * *
«Літературно-теоретичні та літературознавчі статті й дослідження Соломії Павличко сприяли створенню нового рецепційного клімату для трансформації нашого сприйняття української літератури і, поза всіляким сумнівом, розширили наш горизонт літературних сподівань. Інтелектуальне багатство, динамізм літературно-теоретичних пошуків, постійний творчий неспокій, непересічність мислення, наскрізь модерне світосприйняття засвідчили, що Соломія Павличко відкрила простір нових можливостей для українського літературознавства XXI сторіччя».
Марія Зубрицька
Year:
Table of Contents:

hide Table of Contents

 1. Соломія Павличко Теорія літератури
 2. Модерність світосприйняття: літературно-теоретичні дослідження Соломії Павличко
 3. Дискурс модернізму в українській літературі
 4. Передмова до другого видання [15]
 5. Вступ
 6. Розділ І Криза народництва на зламі віків і поява модерністського дискурсу
 7. Українське народництво в 1898 р.
 8. «Малорусские писатели на Буковине»
 9. «Нові ідеї», або Координати нового дискурсу
 10. Парадокс «одинокого мужчини»
 11. Рецепція Ольги Кобилянської й конфлікт культури зблизька
 12. Модернізм як фемінізм
 13. Конфлікт між статями як один з аспектів fin de si`ecle
 14. Сексуальність
 15. Дискурс особистих стосунків. Біографічний відступ
 16. Підсумок
 17. Розділ II Друга хвиля. Модернізм як естетизм
 18. 1.  Альманахи 900-х років: формування нового естетичного простору
 19. 2.  Модернізм як риторика естетизму: поезія початку xx століття
 20. 3.  «Поезія в прозі», або проза як поезія
 21. 4.  Модернізм як ніцшеанство: дискурс Миколи Євшана та «Української хати»
 22. «Українська хата» як етап у модернізації культури
 23. Євшан як ніцшеанець
 24. Євшан між сучасністю й модерністю
 25. Концепція поколінь і боротьби між ними
 26. Євшанова концепція творчості
 27. Про громадянство, філістерів, натовп
 28. Питання канону класиків
 29. Психологізм
 30. Фемінізм, жіноче питання
 31. Україна і Європа
 32. Хатяни як пост-«модерністи»
 33. Розділ III «Захований» модернізм 20-х: між аванґардом і неокласицизмом
 34. Літературна ситуація і формування нового дискурсу
 35. Проблема читання
 36. Відлуння «модернізму»
 37. «Мистецтво», або Аванґард як антимодернізм
 38. Неокласицизм — філософія консервативної модернізації
 39. Хвильовий: між Європою і європейським модернізмом
 40. Європеїзм і антиєвропеїзм
 41. «Місто»
 42. Інтелектуальна проза Петрова й Підмогильного
 43. Екзистенціальний дискурс
 44. Дискурс ірраціоналізму
 45. Автори як маски, тексти як шифри
 46. Сексуальність
 47. Finale
 48. Розділ IV Ще один сюжет. Психопатичний / психоаналітичний дискурс як компонент української модерності
 49. Невроз як феномен культури fin de si`ecle
 50. Фройдизм як критичний дискурс: Степан Балей
 51. Між фройдизмом і комунізмом: психоаналітичний дискурс у 20-і роки
 52. Фройдистський аналіз української класики: Шевченко, Костомаров, Куліш, Нечуй-Левицький
 53. Фройдизм у вигляді уламків
 54. Психопатичний дискурс: Микола Хвильовий
 55. Розділ V Модернізм у контексті мистецького українського руху
 56. 1.  МУР як епоха і як дискурс
 57. Час та його завдання
 58. «Велика література»
 59. Національно-органічний стиль
 60. Криза з погляду Юрія Косача
 61. «Неповорот назад»
 62. Романтизм «Хорса» [648]
 63. Романтизм «Звена»
 64. Між модернізацією і модернізмом
 65. «Наша сучасність — наше мистецтво»
 66. Трагедія еміґрації
 67. 2.  Філософ кризи й несталості: Петров-Домонтович-Бер
 68. «Людина розуму»
 69. Епоха як проблема історіософії
 70. Криза
 71. Релятивізм
 72. Культура й етнос. Чи потрібна літературі держава?
 73. Екзистенціалізм
 74. Модернізм за Петровим
 75. Антинародництво, або Стан сучасного літературознавства
 76. 3.  Нігілістичний модернізм Костецького
 77. Рання проза. Від «романтизму» до поетики деструкції
 78. Театр масок
 79. Перекладацтво як модерністична практика
 80. Модерністська реінтерпретація традиції
 81. Зиновій Бережан — дискурс невдачі
 82. Василь Барка — дискурс псевдомодернізму
 83. Розділ VI Модерністичний рух на Заході в 60-70-і роки (Нью-йоркська група)
 84. Нові завдання нового модернізму
 85. Дискусія навколо модернізму
 86. Рецепції та інтерпретації
 87. Координати канону
 88. Мова
 89. Перекладацтво
 90. Нью-йоркська група і шістдесятники
 91. Підсумки
 92. Висновки
 93. Інші есе та дослідження
 94. Поезія Персі Біші Шелі
 95. Про дослідження Джорджа Грабовича
 96. Моделі шевченкознавства в радянській і не радянській науці
 97. Філософські поеми Івана Франка «Смерть Каїна», «Похорон», «Мойсей» і європейський романтизм
 98. Роздуми про вуса, навіяні одним оповіданням Олекси Стороженка
 99. Творчість Олега Зуєвського, або анатомія українського сюрреалізму
 100. Методологічна ситуація в сучасному українському літературознавстві
 101. Український романтизм: тяглість напряму як естетичний тупик
 102. Ігор Костецький
 103. Пристрасть і їжа: особиста драма Михайла Коцюбинського
 104. A catfish for your thoughts: ukrainian literature at the turning point
 105. Language
 106. Poetry
 107. Prose
 108. Михайло Орест, поет лісу
 109. До читачів (Про дебют Андрія Кокотюхи)
 110. Facing freedom: the new ukrainian literature
 111. Про Аскольда Мельничука
 112. Сто років без Фройда [985]
 113. 1
 114. 2
 115. 3
 116. 4
 117. Introduction (Two lands, new visions: Stories from Canada and Ukraine)
 118. Насильство як метафора (Дискурс насильства в українській літературі)
 119. Література як помста: образи жорстокості в епоху романтизму
 120. Марґінальність як об’єкт теорії
 121. Філософсько-теоретичні передумови
 122. Проблема марґінального/центрального в теорії Мішеля Фуко
 123. Марґінальність в інтелектуальній історії
 124. Літературознавство постмодернізму
 125. Канон з погляду боротьби центру і марґінесу
 126. Парадокси Ґертруди Стайн
 127. Роман як інтелектуальна провокація
 128. Культурні дискурси кінця століття: Котляревський, двохсотліття української літератури та її вороги
 129. Алфавітний покажчик
 130. Про автора
 131. Примітки (до електронної версії)
 132. Примечания


Rate this book  


Read this book now: Теорія літератури

Download (806k) in formats: fb2, epub, mobi, txt, html

close [X]

close [X]
Reviews


Enter your name:     Rate this book

Enter your comments or review:


получать комментарии о книге Теорія літератури на e-mail

Anti-spam code Anti spam Capcha