home | login | register | DMCA | contacts | help |      
mobile | donate | ВЕСЕЛКА

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add
fantasy
space fantasy
fantasy is horrors
heroic
prose
  military
  child
  russian
detective
  action
  child
  ironical
  historical
  political
western
adventure
adventure (child)
child's stories
love
religion
antique
Scientific literature
biography
business
home pets
animals
art
history
computers
linguistics
mathematics
religion
home_garden
sport
technique
publicism
philosophy
chemistry
close

реклама - advertisementКондaкъ в7i.

Б
lгодaть, дaнную ти2 t бGа, свёдуще, тебE при1снаго нaшего ми1лостиваго nтцA, прилёжнw пр0симъ, пролeй нhнэ тeплую мlтву њ нaсъ грёшныхъ ко гDу, ћкw да презрёвъ вс‰ н†ша согрэшє1ніz, дaруетъ побBды на враги2, ћкw царю2 кwнстантjну на маxeнтіа, ћкw давjду на голіafа: держaву рwссjйскую да ўкрэпи1тъ, цRковь свою2 с™yю t рaспрей и3 раск0лwвъ непозhблему да сохрани1тъ, њби1ліе всsкихъ плодHвъ земли2 да дaруетъ и3 вс‰ правосл†вныz хrтіaны да спасeтъ и3 поми1луетъ. чесогw2 t негw2 твои1ми мlтвами ўлучeніz њжидaюще, вопіeмъ є3мY:
Ґ
ллилyіа.


Јкосъ №i. | Молитвослов на церковно-славянском языке | Јкосъ в7i.