на главную | войти | регистрация | DMCA | контакты | справка |      
mobile | donate | ВЕСЕЛКА

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


моя полка | жанры | рекомендуем | рейтинг книг | рейтинг авторов | впечатления | новое | форум | сборники | читалки | авторам | добавить
фантастика
космическая фантастика
фантастика ужасы
фэнтези
проза
  военная
  детская
  русская
детектив
  боевик
  детский
  иронический
  исторический
  политический
вестерн
приключения (исторический)
приключения (детская лит.)
детские рассказы
женские романы
религия
античная литература
Научная и не худ. литература
биография
бизнес
домашние животные
животные
искусство
история
компьютерная литература
лингвистика
математика
религия
сад-огород
спорт
техника
публицистика
философия
химия
close

Українська усна народна творчість

Українська усна народна творчість
Название: Українська усна народна творчість
Автор:Лановик Мар'яна + Лановик Зоряна
Оценка: 3.6 из 5, проголосовало читателей - 161
Жанр: проза, наука
Описание:Підручник.
Издание:2006 г.
Содержание:

скрыть содержание

 1. Лановик М.Б., Лановик З.Б. Українська усна народна творчість
 2. Передмова
 3. Від редактора
 4. Розділ 1. Фольклор і фольклористика
 5. §1. Фактори впливу на розвиток фольклору та його етнічні особливості
 6. §2. Фольклор та фольклористика
 7. §3. Усна народна творчість і професійна художня література
 8. §4. Періодизація фольклору
 9. Періодизація фольклору доісторичної епохи
 10. Періодизація фольклору історичної епохи
 11. §5. Напрями та школи фольклористики
 12. Література
 13. Розділ 2. Основні світоглядні системи українського фольклору
 14. §6. Дохристиянські вірування давніх слов\ян
 15. §7. Християнство і його вплив на розвиток української народної словесності
 16. Література
 17. Розділ 3. Магія і міфологія
 18. §8. Магія як найдавніший пласт народної творчості та її форми
 19. Поетика жанрів магії
 20. §8. Магія як найдавніший пласт народної творчості та її форми
 21. Поетика жанрів магії
 22. §9. Давня праслов\янська міфологія
 23. Література
 24. Розділ 4. Календарно-обрядова творчість
 25. §10. Ритуально-міфологічна основа зимового циклу календарної обрядовості
 26. §11. Жанри зимового циклу календарно-обрядової творчості
 27. §12. Ритуально-міфологічна основа весняного циклу календарної обрядовості
 28. §13. Жанри весняного циклу календарно-обрядової творчості
 29. §14. Ритуально-міфологічна основа літнього циклу календарної обрядовості
 30. §15. Жанри літнього циклу календарно-обрядової творчості
 31. §16. Ритуально-міфологічна основа осіннього циклу календарної обрядовості
 32. §17. Жанри осіннього циклу календарно-обрядової творчості
 33. §18. Драматизовані календарно-обрядові дійства. Форми функціонування молодіжних громад
 34. §19. Зв\язок жанрів календарно-обрядової творчості з художньою літературою та їх дослідження
 35. Література
 36. Розділ 5. Родинно-обрядова творчість
 37. §20. Весільна обрядовість, її виникнення та становлення
 38. §21. Весілля як драма. Його основні етапи та народнопісенний супровід
 39. Зв\язок весільного обряду з іншими жанрами
 40. §22. Народна обрядовість, пов\язана з народженням дитини
 41. §23. Похоронна обрядовість
 42. §24. Голосіння та їх жанрові різновиди
 43. Розвиток жанру голосіння, його різновиди
 44. §25. Обряди, пов\язані з будівництвом дому та новосіллям
 45. §26. Зв\язок жанрів родинно-обрядової творчості з художньою літературою та їх дослідження
 46. Література
 47. Розділ 6. Героїчний епос
 48. §27. Билини
 49. Походження і визначення жанру
 50. Цикли билинного епосу
 51. Аналіз циклів билинного епосу
 52. Поетика билин
 53. Історія збирання та дослідження билин
 54. §28. Думи
 55. Історія походження жанру
 56. Визначення та поетика жанру
 57. Класифікація дум
 58. Суспільно-побутові думи
 59. Історія дослідження дум
 60. Про кобзарів
 61. §29. Історичні пісні. Пісні-хроніки
 62. Жанрово-стильові ознаки історичних пісень
 63. Класифікація історичних пісень
 64. Поетика історичних пісень
 65. Пісні-хроніки
 66. Поетика пісень-хронік
 67. Дослідження історичних пісень
 68. §30. Зв\язок жанрів героїчного епосу з художньою літературою
 69. Література
 70. Розділ 7. Балади
 71. §31. Українські народні балади, їх тематично-стильові особливості і поетика
 72. Класифікація балад
 73. Тематичний аналіз основних сюжетів
 74. §32. Дослідження жанру народної балади та його зв\язок з художньою літературою
 75. Народна балада і художня література
 76. Дослідження жанру української народної балади
 77. Література
 78. Розділ 8. Ліричні пісні
 79. §33. Родинно-побутові пісні
 80. §34. Суспільно-побутові пісні
 81. Козацькі пісні
 82. Чумацькі пісні
 83. Ремісницькі пісні
 84. Солдатські та рекрутські пісні
 85. Жовнірські пісні
 86. Бурлацькі пісні
 87. Наймитські пісні
 88. Жебрацькі пісні
 89. Заробітчанські та робітничі пісні
 90. Емігрантські пісні
 91. Тюремно-каторжанські пісні
 92. Групи суспільно-побутової лірики 20 ст.
 93. §35. Танкові пісні
 94. §36. Пісні літературного походження
 95. §37. Романси
 96. Художньо-тематичні особливості жанру романсу
 97. §38. Зв\язок жанрів пісенної лірики з художньою літературою та їх дослідження
 98. Збирання та дослідження ліричних пісень
 99. Література
 100. Розділ 9. Казкова проза
 101. §39. Художньо-стильові особливості казкового епосу
 102. §40. Культово-анімістичні (міфологічні) казки. Звіриний епос
 103. Казки про тварин
 104. Байки
 105. Кумулятивні казки
 106. Архітектоніка кумулятивної казки
 107. §41. Чарівні (героїчні) казки
 108. Система прадавніх культів як основа виникнення чарівної казки
 109. Сюжетно-композиційна будова чарівних казок
 110. §42. Соціально-побутові казки, анекдоти та небилиці
 111. Родинно-побутові казки
 112. Суспільно-побутові казки
 113. Анекдоти
 114. Небилиці
 115. Художні прийоми у соціально-побутових казках та анекдотах
 116. Зв\язок соціально-побутових казок з іншими жанрами усної народної творчості
 117. §43. Притчі
 118. §44. Зв\язок народної казкової прози з художньою літературою, збирання та дослідження казкового епосу
 119. Дослідження казкової прози
 120. Література
 121. Розділ 10. Історична проза
 122. §45. Легенди
 123. Легенда як жанр народної словесності, її художня природа
 124. Коротка характеристика тематичних груп легенд
 125. Коротка характеристика тематичних груп легенд (продовження)
 126. Легендарний ліро-епос. Старцівські пісні
 127. §46. Перекази
 128. §47. Народні оповідання. Бувальщини
 129. Бувальщини
 130. §48. Поетика жанрів неказкової прози, їх зв\язок з художньою літературою та дослідження
 131. Дослідження жанрів народної неказкової прози
 132. Література
 133. Розділ 11. Пареміографія
 134. §49. Художня природа, жанрові різновиди та класифікація народних паремій
 135. Виникнення і розвиток жанру
 136. Жанрові різновиди паремій
 137. Класифікація паремій
 138. §50. Поетика малих жанрів фольклору
 139. Особливості композиції паремій
 140. Художньо-виражальні засоби паремій
 141. Риси версифікації паремій
 142. §51. Історичний розвиток паремій, їх зв\язок з писемною літературою та дослідження
 143. Збирання та дослідження прислів\їв та приказок
 144. §52. Загадки
 145. Класифікація загадок
 146. Зв\язок загадок з іншими жанрами фольклору та з писемною літературою
 147. Збирання та дослідження загадок
 148. Література
 149. Розділ 12. Дитячий фольклор
 150. §53. Колискові пісні
 151. Поетика жанру
 152. Зв\язок колискових пісень з іншими жанрами фольклору
 153. §54. Забавлянки
 154. §55. Жанри, які перейшли в дитячий фольклор із загальної народної творчості
 155. §56. Жанри, що виникли в дитячому середовищі. Дитяча пареміографія
 156. Дитячий епос
 157. Дитяча пареміографія
 158. §57. Зв\язок дитячого фольклору з художньою літературою та його дослідження
 159. Дослідження жанрів дитячого фольклору
 160. Література


Ваше впечатление от этой книги  


Полный текст книги (читать онлайн): Українська усна народна творчість

Скачать эту книгу (865k) в формате: fb2, lrf, epub, mobi, txt, html

close [X]

close [X]
Комментарии

Цю книгу писали проФФесори

Оценка 1 из 5 звёзд от Євген 12.12.2016 20:38  

шо за професори такі великі цю парашу написали?

Оценка 1 из 5 звёзд от Назарій 23.04.2016 22:43  

не можу не погодитись із Оленою та Олексієм, підручник негідний уваги, дарма змарнований час!видно,що рівень автора не задовільний

Оценка 1 из 5 звёзд от Олександр Григорович 03.04.2016 15:55  

підручник жахливий! Викладачі УНТ, не подавайте цей жах студентам у рекомендованій літературі!

Оценка 1 из 5 звёзд от Олена 03.04.2016 08:36  

ужасно

Оценка 1 из 5 звёзд от Лёша 25.09.2014 18:03  

Всего обзоров: 5
Средний рейтинг 3.6 из 5

Ваше имя:     Ваше впечатление от этой книги

Комментарий:


получать комментарии о книге Українська усна народна творчість на e-mail

Код авторизации Anti spam Capcha